Šobrīd aktīvie lietotāji: 442 Šodien ievadītie novērojumi: 399 Kopējais novērojumu skaits: 317469
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
9-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mazais dzenis Dendrocopos minor
9-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mazais mušķērājs Ficedula parva
9-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
9-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
8-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
8-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
2-May-2016, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
2-May-2016, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
1-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Laukirbe Perdix perdix
19-Jul-2016, Gaidis Grandāns
23-Jul-2016, agnese.l
Parastais velnābols Datura stramonium
23-Jul-2016, Saulcite
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
22-Jul-2016, Fuatra
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
22-Jul-2016, Fuatra
Gartaustu sviļņpūcīte Polypogon tentacularius
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
22-Jul-2016, Fuatra
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
22-Jul-2016, Fuatra
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Sīlis Garrulus glandarius
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Peļkājīte Prunella modularis
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Mizložņa Certhia familiaris
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Meža zīlīte Periparus ater
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Ķīķis Pernis apivorus
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Ķivulis Carduelis spinus
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Kaņepītis Linaria cannabina
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Gaigala Bucephala clangula
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
Papuves raibenis Issoria lathonia
22-Jul-2016, Fuatra
Astainais zilenītis Everes argiades
22-Jul-2016, Fuatra
Vīķu zilenītis Polyommatus amandus
22-Jul-2016, Fuatra
22-Jul-2016, Fuatra
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
22-Jul-2016, Fuatra
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas zvirbulis Passer domesticus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Dārza ķauķis Sylvia borin
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Žagata Pica pica
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Vālodze Oriolus oriolus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Svīre Apus apus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Niedru lija Circus aeruginosus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Melnā dzilna Dryocopus martius
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Melnais stārķis Ciconia nigra
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas strazds Sturnus vulgaris
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas čurkste Delichon urbicum
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mazais dzenis Dendrocopos minor
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Lakstīgala Luscinia luscinia
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Krauklis Corvus corax
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Grieze Crex crex
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Dadzītis Carduelis carduelis
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Brūnā čakste Lanius collurio
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Kārklu ķauķis Locustella naevia
23-Jul-2016, DanaH
Kārklu ķauķis Locustella naevia
23-Jul-2016, DanaH
Lauku balodis Columba palumbus
23-Jul-2016, DanaH
23-Jul-2016, nekovārnis
23-Jul-2016, Siona
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
29-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
23-Jul-2016, dekants
Parastā ūbele Streptopelia turtur
23-Jul-2016, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Jul-2016, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
23-Jul-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
23-Jul-2016, alexborzenko
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
28-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons
28-Jun-2016, Gaidis Grandāns
28-Jun-2016, Gaidis Grandāns
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
18-Jul-2016, felsi
Divgadīgā sausene Coltricia perennis
18-Jul-2016, felsi
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
28-Jun-2016, Gaidis Grandāns
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
18-Jul-2016, felsi
Pārslainā beka Boletus erythropus
23-Jul-2016, Ianex
21-Jul-2016, Gaidis Grandāns
21-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
21-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Jul-2016, DanaH
Ķivulis Carduelis spinus
23-Jul-2016, DanaH
Svīre Apus apus
23-Jul-2016, DanaH
Koku čipste Anthus trivialis
23-Jul-2016, DanaH
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Jul-2016, DanaH
Purva zīlīte Poecile palustris
23-Jul-2016, DanaH
Žubīte Fringilla coelebs
23-Jul-2016, DanaH
Dzērve Grus grus
23-Jul-2016, DanaH
Dzilnītis Sitta europaea
23-Jul-2016, DanaH
Meža zīlīte Periparus ater
23-Jul-2016, DanaH
Ceļteku pļavraibenis Melitaea didyma
23-Jul-2016, erts
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Jul-2016, DanaH
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-Jul-2016, DanaH
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Jul-2016, DanaH
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Jul-2016, alexborzenko
Mellene Vaccinium myrtillus L.
17-Jul-2016, gunitak
Parastā gailene Cantharellus cibarius
17-Jul-2016, gunitak
18-Jul-2016, felsi
Krokainais rumpucis Helvella crispa
18-Jul-2016, felsi
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
18-Jul-2016, felsi
Parastā plakanpiepe Ganoderma applanatum
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-Jul-2016, alexborzenko
Parastā ozolīte Aquilegia vulgaris
18-Jul-2016, felsi
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Gredzenūbele Streptopelia decaocto
23-Jul-2016, AinisP
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
23-Jul-2016, Mareks Kilups
18-Jul-2016, felsi
Sila brūnulis Erebia ligea
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
18-Jul-2016, felsi
Parastā cinobrpiepe Pycnoporus cinnabarinus
18-Jul-2016, felsi
Kāļu baltenis Pieris napi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
18-Jul-2016, felsi
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-Jul-2016, DanaH
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-Jul-2016, DanaH
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
23-Jul-2016, DanaH
18-Jul-2016, felsi
Paceplītis Troglodytes troglodytes
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
18-Jul-2016, felsi
Parastais zeltdadzis Carlina vulgaris
18-Jul-2016, felsi
Platlapu dzeguzene Epipactis helleborine
18-Jul-2016, felsi
Strēļu pulkstenīte Campanula trachelium
18-Jul-2016, felsi
Purva gandrene Geranium palustre
18-Jul-2016, felsi
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
18-Jul-2016, felsi
Dzilnītis Sitta europaea
23-Jul-2016, alexborzenko
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
18-Jul-2016, felsi
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2016, alexborzenko
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Jul-2016, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jul-2016, gunitak
Pļavas līnijsprīžmetis Scotopteryx chenopodiata
23-Jul-2016, gunitak
23-Jul-2016, maariite
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-Jul-2016, maariite
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Jul-2016, gunitak
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Rāceņu baltenis Pieris rapae
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Jul-2016, gunitak
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2016, gunitak
23-Jul-2016, gunitak
Dzērve Grus grus
23-Jul-2016, alexborzenko
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-Jul-2016, Gaidis Grandāns
Kāļu baltenis Pieris napi
23-Jul-2016, gunitak
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-Jul-2016, gunitak
Brūnā čakste Lanius collurio
23-Jul-2016, alexborzenko
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2016, alexborzenko
Brūnā čakste Lanius collurio
23-Jul-2016, alexborzenko
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
23-Jul-2016, alexborzenko
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Jul-2016, alexborzenko
Dzilnītis Sitta europaea
23-Jul-2016, alexborzenko
Mizložņa Certhia familiaris
23-Jul-2016, alexborzenko
23-Jul-2016, gunitak
Parastais šņibītis Calidris alpina
20-Jul-2016, DainisKR
22-Jul-2016, Mimi Serada
Ciesu pļavpūcīte Chortodes fluxa
22-Jul-2016, Mimi Serada
23-Jul-2016, Kukainis
Zeltastes mūķene Euproctis similis
22-Jul-2016, Mimi Serada
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-Jul-2016, IevaM
Astainais zilenītis Everes argiades
23-Jul-2016, IevaM
Meža zilenītis Cyaniris semiargus
23-Jul-2016, IevaM
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2016, IevaM
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
Dzērve Grus grus
23-Jul-2016, IevaM
Brūnā čakste Lanius collurio
23-Jul-2016, IevaM
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-Jul-2016, IevaM
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
23-Jul-2016, IevaM
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2016, IevaM
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-Jul-2016, IevaM
Astainais zilenītis Everes argiades
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
Dadžu raibenis Vanessa cardui
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
Raibspārnu smiltājsisenis Oedipoda caerulescens
23-Jul-2016, Elfiņš
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
23-Jul-2016, Elfiņš
Siena vēršacītis Hyponephele lycaon
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, Elfiņš
23-Jul-2016, runagoze
23-Jul-2016, elinazalite
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-Jul-2016, elinazalite
23-Jul-2016, elinazalite
23-Jul-2016, Mareks Kilups
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-Jul-2016, dekants
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2016, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-Jul-2016, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
23-Jul-2016, dekants
23-Jul-2016, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
23-Jul-2016, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-Jul-2016, dekants
Kajaks Larus canus
23-Jul-2016, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Jul-2016, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-Jul-2016, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Jul-2016, dekants
Melnais zīriņš Chlidonias niger
23-Jul-2016, dekants
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
23-Jul-2016, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Jul-2016, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
23-Jul-2016, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-Jul-2016, dekants
Lielā čakste Lanius excubitor
23-Jul-2016, dekants
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-Jul-2016, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-Jul-2016, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
23-Jul-2016, dekants
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
23-Jul-2016, dekants
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
23-Jul-2016, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
23-Jul-2016, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
23-Jul-2016, dekants
Svīre Apus apus
23-Jul-2016, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
23-Jul-2016, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
23-Jul-2016, dekants
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-Jul-2016, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
23-Jul-2016, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
23-Jul-2016, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
23-Jul-2016, dekants
23-Jul-2016, dekants
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
23-Jul-2016, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
23-Jul-2016, dekants
Žagata Pica pica
23-Jul-2016, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-Jul-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2016, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-Jul-2016, dekants
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-Jul-2016, Jonis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Jul-2016, DanaH
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2016, DanaH
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
23-Jul-2016, DanaH
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2016, DanaH
Žubīte Fringilla coelebs
23-Jul-2016, DanaH
Lielā zīlīte Parus major
23-Jul-2016, DanaH
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-Jul-2016, elinazalite
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jul-2016, elinazalite
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2016, elinazalite
Žagata Pica pica
23-Jul-2016, DanaH
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Jul-2016, DanaH
23-Jul-2016, elinazalite
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
23-Jul-2016, IevaM
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2016, IevaM
23-Jul-2016, IevaM
Baltā cielava Motacilla alba
23-Jul-2016, DanaH
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Jul-2016, DanaH
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-Jul-2016, DanaH
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-Jul-2016, DanaH
Mizložņa Certhia familiaris
23-Jul-2016, DanaH
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-Jul-2016, DanaH
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-Jul-2016, DanaH
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2016, DanaH
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-Jul-2016, DanaH
Peļu klijāns Buteo buteo
23-Jul-2016, IevaM
Sīlis Garrulus glandarius
23-Jul-2016, DanaH
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2016, DanaH
Krauklis Corvus corax
23-Jul-2016, DanaH
Krokainais rumpucis Helvella crispa
23-Jul-2016, IevaM
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-Jul-2016, IevaM
Komposta degunradžvabole Oryctes nasicornis
22-Jul-2016, Ernests.A
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
23-Jul-2016, DanaH
Sīlis Garrulus glandarius
23-Jul-2016, DanaH
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-Jul-2016, DanaH
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-Jul-2016, DanaH
Žubīte Fringilla coelebs
23-Jul-2016, DanaH
Lielā zīlīte Parus major
23-Jul-2016, DanaH
Vālodze Oriolus oriolus
23-Jul-2016, DanaH
Melnais meža strazds Turdus merula
23-Jul-2016, DanaH
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-Jul-2016, DanaH
23-Jul-2016, mardzh
23-Jul-2016, mardzh
Sīlis Garrulus glandarius
23-Jul-2016, DanaH
Lielā zīlīte Parus major
23-Jul-2016, alexborzenko
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
23-Jul-2016, alexborzenko
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-Jul-2016, alexborzenko
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jul-2016, Mimi Serada
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
22-Jul-2016, Mimi Serada
22-Jul-2016, Mimi Serada
22-Jul-2016, Mimi Serada
Parastais pļavraibenis Melitaea athalia
22-Jul-2016, Mimi Serada
22-Jul-2016, Mimi Serada
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
22-Jul-2016, Mimi Serada
Amoliņa raibspārnis Zygaena viciae
22-Jul-2016, Mimi Serada
22-Jul-2016, Mimi Serada
22-Jul-2016, erts
Lielā zīlīte Parus major
23-Jul-2016, DanaH
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Jul-2016, DanaH
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
22-Jul-2016, erts
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
22-Jul-2016, erts
Dzērve Grus grus
23-Jul-2016, DanaH
Lauku balodis Columba palumbus
23-Jul-2016, DanaH
Parastais silsamtenis Hipparchia semele
22-Jul-2016, erts
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-Jul-2016, Arnis2
Paipala Coturnix coturnix
23-Jul-2016, DanaH
22-Jul-2016, erts
Lielais silsamtenis Hipparchia alcyone
22-Jul-2016, erts
Lielais silsamtenis Hipparchia alcyone
22-Jul-2016, erts
Dzilnītis Sitta europaea
23-Jul-2016, dekants
Vālodze Oriolus oriolus
23-Jul-2016, dekants
Zivju ērglis Pandion haliaetus
23-Jul-2016, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
23-Jul-2016, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
23-Jul-2016, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
22-Jul-2016, Jalmars
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
22-Jul-2016, Jalmars
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
22-Jul-2016, Jalmars
22-Jul-2016, Jalmars
22-Jul-2016, Jalmars
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
22-Jul-2016, Jalmars
22-Jul-2016, Jalmars
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
22-Jul-2016, Jalmars
Rāceņu baltenis Pieris rapae
22-Jul-2016, Jalmars
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
22-Jul-2016, Jalmars
22-Jul-2016, Jalmars
22-Jul-2016, Jalmars
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
22-Jul-2016, Jalmars
Sarkanblakts Pyrrhocoris apterus
22-Jul-2016, Jalmars
Pieneņu lapsprīžmetis Camptogramma bilineata
22-Jul-2016, Jalmars
Roberta gandrene Geranium robertianum
21-Jul-2016, Jalmars
21-Jul-2016, Jalmars
Brūnā kaussēne Peziza badia
21-Jul-2016, Jalmars
21-Jul-2016, Jalmars
Klinšu noraga Pimpinella saxifraga L.
23-Jul-2016, Jalmars
21-Jul-2016, Jalmars
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
19-Jul-2016, Jalmars
18-Jul-2016, CerambyX
18-Jul-2016, CerambyX
Ziedmuša Leucozona glaucia Leucozona glaucia
18-Jul-2016, CerambyX
22-Jul-2016, CerambyX
Ceļteku pļavraibenis Melitaea didyma
22-Jul-2016, CerambyX
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
22-Jul-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
22-Jul-2016, CerambyX
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
22-Jul-2016, CerambyX
21-Jul-2016, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
21-Jul-2016, Wiesturs
20-Jul-2016, Wiesturs
Ievu raibsprīžmetis Abraxas sylvata
20-Jul-2016, Wiesturs
Ozolu zefīrs Favonius quercus
20-Jul-2016, Wiesturs
20-Jul-2016, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
20-Jul-2016, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
20-Jul-2016, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
20-Jul-2016, Wiesturs
20-Jul-2016, Wiesturs
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
20-Jul-2016, Wiesturs
20-Jul-2016, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
20-Jul-2016, Wiesturs
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
20-Jul-2016, Wiesturs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
21-Jul-2016, Aigars
Niedru lija Circus aeruginosus
21-Jul-2016, Aigars
Melnais stārķis Ciconia nigra
21-Jul-2016, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Jul-2016, Aigars
Brūnā čakste Lanius collurio
21-Jul-2016, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
21-Jul-2016, Aigars
Pļavu čipste Anthus pratensis
21-Jul-2016, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Jul-2016, Aigars
Kaņepītis Linaria cannabina
21-Jul-2016, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Jul-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Jul-2016, Aigars
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-Jul-2016, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
21-Jul-2016, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
21-Jul-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
21-Jul-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Jul-2016, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jul-2016, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
20-Jul-2016, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
20-Jul-2016, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
20-Jul-2016, Aigars
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Jul-2016, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jul-2016, Aigars
Sila cīrulis Lullula arborea
19-Jul-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
19-Jul-2016, Aigars
Brūnā čakste Lanius collurio
19-Jul-2016, Aigars
Niedru lija Circus aeruginosus
21-Jul-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-Jul-2016, Aigars
Kārklu ķauķis Locustella naevia
21-Jul-2016, Aigars
Mazais ērglis Aquila pomarina
20-Jul-2016, Aigars
Krauklis Corvus corax
19-Jul-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
19-Jul-2016, Aigars
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
19-Jul-2016, Aigars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
19-Jul-2016, Aigars
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
21-Jul-2016, Santa Pāvila
Egļu lāčtauce Monotropa hypopitys
21-Jul-2016, Santa Pāvila
Siena vēršacītis Hyponephele lycaon
22-Jul-2016, Mari
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
22-Jul-2016, Mari
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
21-Jul-2016, Santa Pāvila
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
22-Jul-2016, Mari
Kāļu baltenis Pieris napi
22-Jul-2016, Mari
22-Jul-2016, Mari
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-Jul-2016, Mari
22-Jul-2016, Mari
Astainais zilenītis Everes argiades
22-Jul-2016, Mari
Sarkanā klajumspāre Sympetrum sanguineum
22-Jul-2016, Vīksna
Melnā klajumspāre Sympetrum danae
22-Jul-2016, Vīksna
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
22-Jul-2016, Vīksna
22-Jul-2016, Vīksna
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
22-Jul-2016, Mari
Pēdējie komentāri
nekovārnis 23.jūlijs, 21:38

bišu skudrulītis


nekovārnis 23.jūlijs, 21:03

Zaļais vītolu koksngrauzis, Aromia moschata


nekovārnis 23.jūlijs, 21:02

Četrjoslu koksngrauzis


nekovārnis 23.jūlijs, 21:00

Skujkoku sarkanais koksngrauzis, Leptura rubra


nekovārnis 23.jūlijs, 20:59

Skujkoku sarkanais koksngrauzis, Leptura rubra


nekovārnis 23.jūlijs, 20:56

Acainā mārīte


nekovārnis 23.jūlijs, 20:54

Lapgrauzis Cryptocephalus octopunctatus


roosaluristaja 23.jūlijs, 20:30

Grūti jau te tā droši teikt, bet tik zilgans zieds vairāk ir raksturīgs meža, nevis purva.


roosaluristaja 23.jūlijs, 20:21

Tas bija uz egles? Tad tā nav cinobrpiepe, bet liesmainā egļpiepe (Pycnoporellus fulgens). Apakšpuses krāsa arī vairāk atbilst šai sugai.


roosaluristaja 23.jūlijs, 20:12

parastā plakanpiepe.


roosaluristaja 23.jūlijs, 20:09

parastais zeltdadzis.


roosaluristaja 23.jūlijs, 19:58

Samtbeka. Varētu būt, ka kazu.


felsi 23.jūlijs, 19:38

Paldies! Labošu!


felsi 23.jūlijs, 19:31

Paldies!


Elfiņš 23.jūlijs, 18:56

Mazais viršu zilenītis


Elfiņš 23.jūlijs, 18:55

Pēdējā bildē (3.) - sausseržu raibenis.


Elfiņš 23.jūlijs, 18:54

Abi lielie meža raibeņi: tuvākais - mātīte, tālākais - tēviņš.


Mareks Kilups 23.jūlijs, 18:36

nē, tas tālākais laikam sanāk lielais meža raibenis? bet tuvākais? nu respektīvi - vajadzēs palīdzību :)


roosaluristaja 23.jūlijs, 13:23

krokainais rumpucis.


forelljjanka 23.jūlijs, 10:39

Brūnais zeltainītis.


forelljjanka 23.jūlijs, 10:37

Vajadzētu būt parastajam.;)


roosaluristaja 23.jūlijs, 09:06

Droši vien klinšu noraga (Pimpinella saxifraga).


roosaluristaja 23.jūlijs, 08:56

Jā, tā viš ir. Roberta.


roosaluristaja 23.jūlijs, 08:52

Jā, vajadzētu būt Peziza badia.


nekovārnis 23.jūlijs, 05:06

Labs ķēriens!:) Rezēdu baltenis jau droši vien tai pusē tāds "pusvietējais" un citiem pāragri sapriecāties, ka nu tik būs?


nekovārnis 23.jūlijs, 05:02

Nē, diemžēl šī vienīgā bilde. Aizlaidās nezināmā virzienā. Būs uz to pļavu jāaizstaigā vēl - kā nekā mazais meža resngalvītis tur arī kaut kur ganās (cerams):)


Santa Pāvila 23.jūlijs, 00:51

Krēpju miezis, Hordeum jubatum.


Wiesturs 23.jūlijs, 00:16

Paldies! No Alojas novada 21.07. man šitādi pa ziediem dzīvojoši plēvspārņi un divspārņi būs vēl, tikai jāsaņemas apstrādāt. Sākšu ar tauriņiem, šos un ziedmušas varbūt vēlāk (abas zilās ziedmušas nenocietos ielikt, jo tādas gan nebiju vēl redzējis).


mardzh 22.jūlijs, 23:43

Paldies par visiem!


Vīksna 22.jūlijs, 23:18

Paldies par nosaukumiem !


felsi 22.jūlijs, 23:13

Paldies!


CerambyX 22.jūlijs, 23:06

Nu nez, es šo tomēr bīdītu pie mazajiem viršu zilenīšiem - tumšā josla visai plata


CerambyX 22.jūlijs, 23:05

Ošu ķērpjlācītis


CerambyX 22.jūlijs, 23:05

Sārtais ķērpjlācītis


CerambyX 22.jūlijs, 23:04

Skābeņu sprīžmetis


CerambyX 22.jūlijs, 23:04

Stipri padzīvojis pļavas līnijsprižmetis


CerambyX 22.jūlijs, 23:03

Teiktu, ka Didea alneti


CerambyX 22.jūlijs, 23:02

Ziedmuša Leucozonia glaucia


CerambyX 22.jūlijs, 23:00

Arī Pļavas līnijsprīžmetis - nodilis ekzemplārs


CerambyX 22.jūlijs, 23:00

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 22.jūlijs, 22:59

Gaišpelēkā vīķpūcīte


CerambyX 22.jūlijs, 22:59

Skrejvabole Carabus glabratus


CerambyX 22.jūlijs, 22:57

Physocephala noteikti, bet Lv varētu būt laikam arī P.nigra. No P.rufipes vislabāk atšķirt pēc sejas zīmējuma. Nav kāds foto, kur to varētu labāk redzēt? :)


CerambyX 22.jūlijs, 22:47

Kaut kas baigi redzēts, laikam koklapsene Arge ustulata


CerambyX 22.jūlijs, 22:44

Sienāzis Conocephalus dorsalis


CerambyX 22.jūlijs, 22:42

Šis un citi siseņi lai iet pagaidām pie nenoteiktajiem siseņiem, jeb šeit DD taksons - 'Sisenis Acrididae sp.', kur Acrididae = siseņu dzimta.


CerambyX 22.jūlijs, 22:40

Mazā madaru sfinga kāpurs


CerambyX 22.jūlijs, 22:40

Parasti jau tādu punktiņu nav jā, bet visādi citādi zeltgalvīšu zeltainītis.


CerambyX 22.jūlijs, 22:37

Plankumainā spāre


CerambyX 22.jūlijs, 22:36

Melnā klajumspāre


CerambyX 22.jūlijs, 22:36

Sarkanā klajumspāre


Mari 22.jūlijs, 22:24

Vēl jau drusku trūkst :) , bet potenciālas iespējas iekļūt 80-nieku pulciņā Tukuma novadam noteikti ir :)) Bet nu ļooooti jācenšas ....


Mari 22.jūlijs, 22:14

Netieku skaidrībā ar trešo bildi - tā kā ir ZZ, bet tie punktiņi traucē ...


CerambyX 22.jūlijs, 21:53

Šodien laikam sanāca Daugavpils novadam pievienot +2 sugas! Mazo meža resngalvīti un ozolu astainīti. Tā ka nu jau mums veseli trīs novadi 80-nieku klubiņā! :)


forelljjanka 22.jūlijs, 21:40

Tukuma novadam sanāk jauna suga!;)Manuprāt,Tukuma novads arī 80+ klubiņa kandidāts!


Elfiņš 22.jūlijs, 20:17

Dedestiņu baltenis


Elfiņš 22.jūlijs, 20:16

Kārklu raibenis


roosaluristaja 22.jūlijs, 19:52

Manuprāt mēslene (Bolbitius vitellinus).


forelljjanka 22.jūlijs, 19:48

Būs atkal agrākais jaunais putns!;)


forelljjanka 22.jūlijs, 19:43

Astainais zilenītis.


forelljjanka 22.jūlijs, 19:41

Krūkļu zilenītis.


forelljjanka 22.jūlijs, 19:41

Tā kā brūnais zeltainītis.


forelljjanka 22.jūlijs, 19:39

Manuprāt padilusi pļavas vēršacīša M.;)


roosaluristaja 22.jūlijs, 19:38

uzpūstā saknene.


Wiesturs 22.jūlijs, 19:30

Tas ir lielais meža raibenis Argynnis paphia


forelljjanka 22.jūlijs, 18:29

He,he tur apm.50 m attālumā MillerKārļa izliktā putnu tīklā,manā acu priekšā,ieskrēja jauna putnu suga Latvijai-Švarca ķauķītis!Togad vēl Liepājā Hjūma ķauķīti dabūjām...;) Tad Laimes Māte pateica,šim džekam ar piecām jaunām sugām Latvijai pietiks!:D Tā jau viens otrs putnenieks burkšķēja,ka velnam dvēseli esmu pārdevis!:DDD Bērzu zefīrs man novadam ir,pats redzējis neesmu!;) Uz Kolku gan būs jaaizbrauc,dzeltensvītru ķauķels joprojām sabildēts nav!:( Citur nav tik reāli.


nekovārnis 22.jūlijs, 17:33

Būs līdz Vīdales karjeram jāaizbrauc jāpaskatās. Novadam ir, pašam šogad nav. Kādas trīs vietas, kur šie ganās ir zināmas, bet nevaru izlemt uz kurieni braukt:)


forelljjanka 22.jūlijs, 16:58

Ja nu kādam novadam vajadzīgs astainais zilenītis,pamazām iezīmējas interesanta sakarība-kā grants/smilts karjers tā šamie dominējošā zilenīšu suga.Pa kādam jau sastopu arī ne karjeros,bet nu jau 4.karjers ko apmeklēju sausa biotopa meklējumos,visos astainie biežāka zilenīšu suga,tā tikai vēl kāds padilis vīķu un svaigā parasto paaudze.


Wiesturs 22.jūlijs, 15:50

Vēl viens - puszils - brīnums :)


Wiesturs 22.jūlijs, 15:48

Kad nav tauriņu, Viesturs sāk skatīties arī citus kukaiņus :D Kas šitas par zilu brīnumu?


Wiesturs 22.jūlijs, 15:10

Man ar DD forumu ir tāpat kā Sandim: 3x esmu mēģinājis tur iekļūt, pēdējā reizē tas arī izdevās, bet drīz pēc tam atkal aizmirsu paroli un atmetu ar roku - kad nav, tad nav. Tāpat jau nav laika tur ko drukāt, knapi pagūstu ziņojumus sabakstīt, un arī ne visus, daļa paliek uz "garajiem ziemas vakariem". Vienādu lietotājvārdu/paroli DD/forumam vismaz man sistēma neļāva iekārtot. Attiecībā uz komentāros "pazūdošu" vērtīgu info - ja ir bail, ka neaizķersies galvā, iekopēt sev atsevišķā teksta failiņā un ielikt atsevišķā DD mapītē kādu vērtīgu teksta gabalu, ko Uģis vai kāds cits iekomentē, neprasa vairāk kā dažas sekundes :))


mardzh 22.jūlijs, 15:05

Super! :) 3m no virtuves loga, puķu dobē. :))


forelljjanka 22.jūlijs, 14:44

Būs bērzu zefīrs!;)


dziedava 22.jūlijs, 12:35

Dziedātājstrazds man arī ir strazds. Paldies :)


roosaluristaja 22.jūlijs, 12:14

Dziedātājstrazds. Ja par strazdiem uzskata Sturnus vulgaris, tad īsti strazds viņš nav.


dziedava 22.jūlijs, 10:48

Ceru uz Bekuveča komentāru, jo pašai atkal jābrauc prom, nav laika pētīt. Bet nekas no man zināmajiem parastajiem īsti nesanāk.


runagoze 22.jūlijs, 09:54

Stipri jau šaubos, ka viņš tur vēl būs, bet, ja 2.dien būs labs laiks un pļavas vēl nebūs nopļautas, tad mēģināšu viņu vēl pameklēt. Šitas bija uzkrītoši sīks zilenītis.


CerambyX 22.jūlijs, 09:28

Marita, to Teitupes karjera brūnuļa novērojumy var ziņot arī šogad, kaut vai šodien - šādiem ziņojumiem nekad nav par vēlu ;)


Bekuvecis 22.jūlijs, 09:18

Ka šī nav lapukoku svečtursēne, 100% piekrītu. Taču jāpiebilst, ka uz skujukoku kritalām tā aug nebūt ne tik reti un dažkārt izaug pat izcili diža (sk. http://www.fungi.lv/clavicorona_pyxidata.htm, apakšējais foto).


dziedava 22.jūlijs, 08:57

Gļotsēne, kas no plazmodija pamazām sāk veidot augļķermeņus. Varētu būt paciņu ragansviests Fuligo muscorum. Būtu interesanti redzēt, kā tur izskatās šodien.


roosaluristaja 22.jūlijs, 08:46

Nedomāju, ka šeit ir pareizi noteikta suga. Lapkoku svečtursēnes aug uz kritalām, turklāt praktiski tikai uz lapkoku kritalām. Te, cik var saprast no foto, sēnes aug zemsedzē. Drīzāk tas ir kaut kas no Ramaria vai Clavulina ģintīm.


dziedava 22.jūlijs, 08:36

P.S. Foruma galvenais trūkums, ka nav integrēts DD 1. lapā, vajadzētu, lai tur rādās foruma aktuālās tēmas (varbūt komentāri - kā šie, zem bildēm) , lai uzreiz var redzēt un klikšķināt. Citādi forums principā dzīvo neatkarīgu dzīvi un tikai nosacīti (formāli) saistīts ar DD.


dziedava 22.jūlijs, 08:28

Paldies, ka iepriecinājāt par brūnuli, nu, cerēsim. Ainār, par mārsilu zilenīti ļoti interesanti, kāreiz staigāju pa ceļmalu, kur mārsili klājieniem ilgā posmā un ik pa pāris metriem - zem tiem skudru pūznis (tad visas skudras nemaz neder?) un meklēju tauriņu, bet neredzēju nevienu (nevienu sugu). Varbūt pl.19:00 vakarā bija jau par vēlu? Man vēl bija ideja Uģa rakstam - par tauriņu naktsvietām, jo regulāri sanāk, ka tauriņus apzināti varu meklēt tikai vēlu vakarā, kad mums vēl ir gaišs un viss kārtībā, bet tauriņi laikam aizgājuši gulēt :/ - kur tad tos īsti meklēt? Laikam jau kā kurai sugai. Gandreņu un tumšzilie zilenīši smuki guļ uz gandreņu ziediem, tos var atrast. Parastais samtenis ir un lido visur un visos laikos. :D, bet ar citiem vakaros ir stipri knapi :(. Vēl kādu parasto pļavraibeni guļam uz kāda zieda var atrast, bet vispār ar oranžajiem raibeņiem vakaros švaki.


Mari 22.jūlijs, 07:26

Par Gāršas brūnuli .... šos Plieņciema - Apšuciema mežus apmeklēju diezgan regulāri, un Gāršas brūnuļi tur augustā lidinās salīdzinoši lielā skaitā , tādēļ domāju, ka meža ceļu rekonstrukcija lielu postu populācijai nenodarīs, jo šajos mežos ir gana daudz dažādu sānceliņu, stigu un izcirtuma malu .... vienkārši vēl ir nedaudz par agru Gāršas brūnulim. Bez tam pagājušajā gadā esmu viņus redzējusi arī Tukuma novadā pie Teitupes karjera, .... grēkoju, ka nenoziņoju :( , tādēļ, šķiet, ka šajā apvidū Gāršas brūnuļu populācija ir diezgan stabila .


CerambyX 22.jūlijs, 00:59

Lielais atraitnīšu raibenis


Klintslejas 22.jūlijs, 00:36

Palasījos par lielo mārsilu tauriņu(angļu vērojumus). Dzīvo kā tauriņš vidēji 5 dienas! Mātīte var sākt dēt olas jau pirmajā dzīves dienā. Ja uz auga sadētas vairākas oliņas, kāpuri vēlāk nodarbojas ar kanibālismu. Nobriedis kāpurs nokrīt uz zemes, skudras atrod, sāk ēst saldo sekrētu, ko tas izdala, nobružā sariņus, piesūcina ar skudru smaku, tikai tad viņš sāk imitēt skudru kūniņu, lai to aiznes uz skudru mītni. Atšķirīgu skudru sugu gadījumā atšķiras izdzīvošanas iespējas. Ja paveicas, dzīvo 2 gadus pūznī, ēd oliņas-bet zināmā kārtībā, lai visu laiku šķiltos jaunas skudras, kas uztur kāpuru pie dzīvības, beigās svarā pieaug 100x. Kūniņā pavada 3 nedēļas- izdot vibrācijas frekvencē, kas imitē skudru māti-tapēc šai laikā to apsargā un apkopj. šķiļoties tauriņš izdod skaņas kas nohipnotizē skudras tā, ka tās netraucē viņam izlīst virszemē...man visā info nepatika tas dzīves ilgums kā tauriņam...nebūs viegli atrast jaunu atradni tālu no zināmām vietām...


CerambyX 22.jūlijs, 00:23

Ā, par mauragu pļavraibeni paldies - nebiju pamanījis. Tā DD atlases kļūda, kur Salaspils novads uzrādās kā Priekuļu novads. Visas blusas laikam vēl nav izķertas attiecībā uz šo.


CerambyX 22.jūlijs, 00:19

Šo ar laikam ar jāatskaita no Engures novada saraksta, jo nav foto...


CerambyX 22.jūlijs, 00:17

Šis ar laikam tomēr pļavas vēršacītis


sandis 22.jūlijs, 00:14

Tieši šo bildi vakar pētīju (skatot, kur Cēsu apkārtnē ziņoti siena vēršacīši), bet bija neērti kaut ko aizrādīt, lai gan likās, ka vismaz es tādu būtu licis kā pļavas. Pētot Priekuļu sarakstu, šķiet, ka tur vēl viens potenciāls "-1". Listē parādās mauragu pļavraibenis. Jau saintriģējos, ka kaimiņos Cēsu novadam tik reta suga, bet DD datubāzē to neatrodu.


CerambyX 22.jūlijs, 00:13

Šis novērojums bez foto, laikam ar tomēr nebūs īsti 'akceptējams' kopējā Siena vēršacīšu izplatības kartē.


CerambyX 22.jūlijs, 00:05

Laikam būs jāatņem Priekuļu novadam viena suga :D Atgriežoties pie šī novērojuma un padomājot vēlreiz rūpīgāk - šis, manuprāt, tomēr būs nodilis pļavas vēršacītis. Tā robežjosla tomēr visai izteikta un tās viļņojuma forma un novietojums uz pakaļspārna visai labi atbilst pļavas vēršacītim. Siena - ne īpaši.


CerambyX 21.jūlijs, 23:56

Manuprāt pieneņu spožpūcīte


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:55

Drīzāk jau otrā paaudze. Pirmās pārstāvji, ko nobildēju jūlija sākumā, tad bija dikti nodriskāti. Datumus pielabošu, kaut kā automātiski sistēmā gandrīz visi sanāca ar šodienu. :)


CerambyX 21.jūlijs, 23:54

Tie, kas barā laidelējas būs mājas stradzi - melnie meža strazdi tā nedara.


CerambyX 21.jūlijs, 23:53

Lakstpūcīte Amphipoea sp.


CerambyX 21.jūlijs, 23:53

Zāļsvilnis Evergestis pallidata


CerambyX 21.jūlijs, 23:51

Skaidrs - tāpat intersanti, jo tāds ļoti svaigs priekš jūlija, tātad nesen izšķīlies. Aizkavējies pirmās paaudzes īp. vai otrā paaudze? :) Starp citu, drošības pēc vērs paskatīties datumus citiem pēdējiem ziņotajiem novērojumiem - vai ir precīzi. Pašlaik vairumam atzīmēts 21. jūlijs.


CerambyX 21.jūlijs, 23:46

Priekšplāna tauriņš drīzāk izskatās pēc nodiluša dzlezeņu pļavraibeņa


CerambyX 21.jūlijs, 23:45

Melnvēdera ķērpjlācītis


CerambyX 21.jūlijs, 23:44

Lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 21.jūlijs, 23:44

Dzeltenīgais ķērpjlācītis


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:44

Nē, tomēr 19. jūlijs.


CerambyX 21.jūlijs, 23:43

Gartaustu sviļņpūcīte


CerambyX 21.jūlijs, 23:43

Parastais dziedātājsienāzis


CerambyX 21.jūlijs, 23:43

Koksngrauzis Anastrangalia sp.


CerambyX 21.jūlijs, 23:43

Lielais viršu zilenītis


CerambyX 21.jūlijs, 23:42

Man šķiet, ka brūndzeltenais pļavas - tuvākās ūsu vālītes apakšpuses brūna


CerambyX 21.jūlijs, 23:42

Lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 21.jūlijs, 23:42

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 21.jūlijs, 23:40

Zaļais vītolu koksngrauzis


CerambyX 21.jūlijs, 23:40

Gan jau parastais pļavraibenis


CerambyX 21.jūlijs, 23:40

Siena vēršacītis


CerambyX 21.jūlijs, 23:40

Mazais viršu zilenītis


CerambyX 21.jūlijs, 23:39

Kāļu baltenis


CerambyX 21.jūlijs, 23:39

Parastais perlamutra raibenis


CerambyX 21.jūlijs, 23:38

Vilkzirneklis Arctosa sp.


CerambyX 21.jūlijs, 23:38

Vai šim novērojuma datums pareizs - 21. jūlijs?


CerambyX 21.jūlijs, 23:37

Krūkļu zilenītis


CerambyX 21.jūlijs, 23:35

Es ar saku, ka visi pļavas vēršacīši :)


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:35

Paldies, varētu tā būt. :)


felsi 21.jūlijs, 23:33

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:32

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:32

Liels paldies!


CerambyX 21.jūlijs, 23:27

Kaut kā forumam nav tāda 'aura' kā Dabasdati.lv galvenajai lapai - tur tās diskusijas tik labi neraisās, manuprāt... :) Tagad kādu jaunu ziņu/rakstu galvenajā lapā rakstīt ar nešķiet īsti korekti, jo jau tā 3 no 5 ziņām ir par tauriņiem :D Ja būtu tur aktīvāka ziņu plūsma (teiksim pamatlapā vairs nebūtu redzama pēdējā tauriņu ziņa), tad jau varētu kādu rakstu izdomāt, bet citādi kaut kā neērti.. :) Tāpēc savu pirmo komentāru liku pie novērojuma, kas redzams interesantāk novērojumu sadaļā - tur tad vismaz kādas dienas/nedēļu varēs pasekot vai ir kādi jauni komentāri vai nē :) Julita - tas gāršas brūnulis tur jau visai plašā apkārtnē sastopams. Pats jau gan ar tur viņus esmu tikai ceļmalā redzējis, bet pilnīgi pieņemu, ka tas tur nav pats galvenais sugas biotops tajā apkārtnē un gan jau ir sastopami arī tālāk no ceļa, kur ir kādas laucītes, pļaviņas utml. vietas. Šogad būtu interesanti šo sugu tur varbūt rūpīgāk 'pakartēt'. Augustā jau tāpat tauriņu aktivitāte mazinās - būtu kāda papildus lieta tauriņu frontē ar ko nodarboties. Varbūt par šo gan varētu pēc kādas nedēļas, kad brūnuļi būs jādomā jau izlidojuši, gan uzrakstīt kādu mazu rakstiņu.


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:26

Paldies, izlaboju. Šitie mani vēl joprojām traki mulsina. :)


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:23

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:22

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:22

Paldies!


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:22

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:21

Paldies!


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:20

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:20

Paldies!


forelljjanka 21.jūlijs, 23:19

Pirmā,otrā bildē pļavas(uz pakaļspārna mazi bumbulīši),tālāk ar liekas pļavas(nodilusi M).Siena vajadzēja Akmensragā paskatīt,tur tie vairumā!;)


felsi 21.jūlijs, 23:19

Paldies!


Santa Pāvila 21.jūlijs, 23:18

Paldies!


felsi 21.jūlijs, 23:17

Paldies!


forelljjanka 21.jūlijs, 23:17

Tā kā meža zilenītis.;)


forelljjanka 21.jūlijs, 23:16

Parastais zilenītis T.


Laimeslācis 21.jūlijs, 23:15

Paldies! :)


felsi 21.jūlijs, 23:15

Paldies!


forelljjanka 21.jūlijs, 23:15

Arī parastais perlamutra raibenis.


forelljjanka 21.jūlijs, 23:13

Vajadzētu būt parastajam pļavraibenim.;)


forelljjanka 21.jūlijs, 23:11

Parastais perlamutra raibenis.


forelljjanka 21.jūlijs, 23:06

Nez Sandi,man ir Forumā gan lietotājvārds,gan parole identiska ar DDatiem.;) Tādu arī piereģistrēju.


forelljjanka 21.jūlijs, 23:04

Ja par barības augiem,tādu izteikti piesaistītu tiem,pēc manas pieredzes, liekas nav nemaz tik daudz.;) Vai arī infa par barības augiem ir stipri nepilnīga(Uģis jau te nesen rakstīja par atšķirībām Eiropas Z un D populācijām).Un otrādi,barības augu kā jūra(tās pašas sārmenes;)),grauzējus nemana.Pluss Imago ēd pavisam ko citu,ko kāpurs un tā barības augā dēj tikai oliņas.Vēl jau tāda lieta,daudzi retumi grauž visparastākās smilgas kas nekur netrūkst.Tad vēl kaut vai brūnvālīšu zilenīša dzīves cikls, ar kāpuru kurš ziemo tikai vienas sugas skudru pūznī,gan jau ir vēl kāds līdzīgs .Lielajam mārsilu ar nebija?


Bekuvecis 21.jūlijs, 23:01

Zvaniņu sausdobītes (Xeromphalina campanella). ▓ Viss, man jau apnika. DabasDati velkas ka ute pa kažoku, kad jāielādē novērojuma dati ar karti.


sandis 21.jūlijs, 23:00

Es tajā DD forumā nerādos viena vienīga iemesla dēļ - vienmēr aizmirstu lietotājvārdu un paroli, ja tāda tur bija vajadzīga (sen neesmu bijis, neatceros). Divas reizes tur esmu piereģistrējies, trešo laikam vairs nereģistrēšos. Un vispār - kāpēc gan Dabasdatiem un Dabasdatu forumam vajadzīgi divi dažādi lietotājvārdi un paroles???


Bekuvecis 21.jūlijs, 22:56

Ne aiz gara laika uzplijos ar papildjautājumiem: vienā no variantiem acīmredzot būtu izcili reta suga no aizsargājamo listes.


Bekuvecis 21.jūlijs, 22:51

Nav beka, ir eglaines zeltkāte (Gomphidius glutinosus).


CerambyX 21.jūlijs, 22:50

Virspuses bildēs C.alcetas tā kā atkrīt, jo tai sugai spārnu virspuse visai koši zila ar šauru melnu maliņu. Šim radījumam spārnu virspuse patumša un ar platāku tumšo maliņu. Bet nu nezinu - vai nu briesmīgi dīvains astainais zilenītis, vai nu C.decoloratus, kas izklausās visai neticami :D Priekšspārna virspusē gan it kā manāms tāds tumšs, garenisks punkts, kas drīzāk atbilst decoloratus kā argiades, bet nu... Jāiebaksta Tev kartē konkrēts punkts kur redzēji un jābrauc meklēt vēlreiz, lai iegūtu labākus attēlus/ievāktu eksemplāru :)


forelljjanka 21.jūlijs, 22:49

Vispār DDatiem jau vairākus gadus ir Forums!!!:D Vienmēr pie šitādām izglītojošam diskusijām par to padomāju.;)


Bekuvecis 21.jūlijs, 22:46

Hydnellum caeruleum


forelljjanka 21.jūlijs, 22:45

Manuprāt būs parastā zilenīša M!;) Uz priekšspārna zem tās "kaķpēdiņas" ir vēl viens melns bumbulītis,tumšbrūnajam tādam nevajadzētu būt !;)


dziedava 21.jūlijs, 22:43

Vispār vajadzētu šīm diskusijām Uģim kādu rakstu izveidot (zem kura komentēt) - citādi, ja nav pie datora, tad tādi bilžu komenti (kas komentē ne tikai bildi) pazūd un nemaz nezin, ka bija :(. Gribēju par gāršas brūnuli (ja reiz pieminēts) - Mareka uzrādītajā Plieņciema vietā tagad notiek ceļa reorganizācija un tiek "griezts nost" pamatīgs ceļmalas gabals. Man ir bažas, ka šī atradne ies (vai jau aizgājusi) bojā :(. Nez kādas cerības ir tauriņam izdzīvot mežā ar mazāku maliņu? Šodien tur izstaigāju, vietu vairs nepazinu, jo sarakts utml., precīzi vairs neatcerējos, kurā vietā redzēju (vai tieši tur norakts). Tagad varbūt arī par agru būtu bijis meklēt? Katrā ziņā būtu interesanti, vai izdosies tur vēlāk vēl kādu brūnuli atrast ..


CerambyX 21.jūlijs, 22:16

Papētīju senākus N.Savenkova rakstus Latvijas Entomologā par retām un jaunām tauriņu sugām Latvijā - tur gan pārsvarā info par naktstauriņiem, bet dažas dienastauriņu sugas ar pieminētas. Interesantākais varētu būt gāršas brūnuļa novērojums Izvaltā (Krāslavas n.) 1984. gad augustā (novērotājs - A.Barševskis). Kas to lai zin - varbūt ir vērts Izvaltas apkārtni tagad augusta sākumā paskatīt :) Tad vēl lielais vijolīšu purvraibenis (B.titania) atzīmēts Alūksnes novada Kornetos (1987. gada 21. jūlijs) un Tukuma novada Lamiņos (1989. gada 1. jūlijs, A.Titovs). Sārmeņu resngalvītis atzīmēts Dobelē (1982. gada 11. jūlijā, V.Deržavins), kas gan tāds stipri aptuvens vietas apzīmējums. Bet nu ņemot vērā, ka tagad tur Zemgalē šai sugai ir jau vairāki pukti, tad nebūtu brīnums, ja šo sugu tad varētu pievienot Dobeles, Auces, Tērvetes, Jelgavas un Bauskas novadiem. Atzīmēts arī Suntažos (1987. gada 2. jūlijs, A.Titovs) - ne pārāk tālu no tās vietas suga gan ir jau ziņota, tiesa tas iekrīt Ikšķiles novadā, tā ka varbūt kādam apkārtnes novadam ar var 'izspiest'. Šai sugai gan tiešām vislabāk atrast labas vietas ar bagātīgām sārmeņu audzēm un tad paskatīties pareizajā laikā (jūnija beigas, jūlija sākums). Bet nu tā jau tas daudziem tauriņiem - vispirms atkost biotopa prasības/vajadzīgo barības augu un tad jau tā meklēšana var izvērsties daudz rezultatīvāka. Protams, reizēm jau lielu lomu spēlē arī veiksme - bez tās jau nekādi nevar :)


roosaluristaja 21.jūlijs, 21:53

To var redzēt. Bet kāds tam sakars ar Rubus saxatilis?


sandis 21.jūlijs, 21:52

Marek, tas, ka Amatai (un arī Cēsīm, Priekuļiem utt.) nav zeltgalvīšu zeltainīša, ir tikpat dīvaini, ka Dundagai nav mazā vijolīšu purvraibeņa :D Izskatās, ka ZZ areāls pēkšņi beidzas kaut kur ap Inčukalnu un pārējā Vidzemes ziemeļdaļa ir gandrīz tukša. Dabasdatos bijušajā Cēsu rajonā ir tikai viens vienīgs novērojums 2010. gadā Pārgaujas novadā (starp citu, 50 m no Amatas novada robežas) un tas pats Gaujas krastā diezgan mežainā apvidū. Ja novērojuma vieta atzīmēta precīzi, liekas, ka šis Pārgaujas novadā drīzāk ieklīdis, ne tur šķīlies. Vakar ZZ meklējumos izmalu visu Gaujas leju Cēsīs un piegulošajā Priekuļu novada daļā - ne miņas no ZZ. Toties mazo vijolīšu kā piebērts - 5 vietās redzēju vismaz 11 eksemplārus. Spriežot pēc DD novērojumu datubāzes, Kurzemē mazais vijolītis ir diezgan rets un Dundagai tikpat bezcerīgs kā Cēsu apkārtnes novadiem zeltgalvīšu zeltainītis. Lai gan - nekad nesaki nekad :D


Ivars L. 21.jūlijs, 21:27

Nav kāda no dūmainēm Bjerkandera spp.?


runagoze 21.jūlijs, 21:11

Pievienoju vēl 2 bildes - nekas diži labāks jau nav, jo bildēju ar telefonu un šajās "asti" neredz!


Ivars L. 21.jūlijs, 21:06

Kāda no mīkstpiepēm Oligoporus spp.


Klintslejas 21.jūlijs, 21:03

Man tagad galvā tikai dzelzceļmalas, elektrolīnijas, kā arī jāmeklē drudzenes, mārsili, zeltgalvītes, sārmenes....vispār jau kaut kādas cerības šogad vairs tik uz siena vēršacīti, +jāmeklē mazais meža resngalvītis, un ja jau Priekuļu novadā ir mārsilu zilenīši, jāatrod kāds sils ar mārsiliem...un varbūt augustā kāda rezēdu balteņu invāzija...


Ivars L. 21.jūlijs, 20:53

Ir pareizi, ir R.placenta.


forelljjanka 21.jūlijs, 20:26

Domāju,ka novadu 80+ kandidātu netrūkst,galvenie pretendenti ir novadi ar ekskluzīvām sugām(kā vairākas Daugavpils novadā).Tādi ir arī Kurzemē(Talsu,Tukuma,Kandavas,Grobiņas,Nīcas).Saldus galu galā!:D Ja ar visu sauso biotopu trūkumu esmu izspiedis 77 sugas,tad novadi ar tādiem droši var dabūt vairāk!;) Šodien biju uz 3.Tālo galu novadam-Rubu,Vadaksti,laikam otrreiz nebraukšu,Rubas dzelzceļš citādāks kā otrā galā ,kur atkal iznāk no Lietuvas,meži tādi paši kā daudzkur novadā,pat švakāki(jaunāki),jauni ,labi meža ceļi gan lērums,bet salasīju zem 20 sugām,meteo gan ar pievila,vienbrīd pat bikk uzlija.


nekovārnis 21.jūlijs, 20:09

Dīvaini, ka zeltgalvīšu zeltainītis vēl nav Amatas novadam. To šogad esmu redzējis visur.


nekovārnis 21.jūlijs, 19:47

Ja Latvijā atrastu vēl kādu jaunu tauriņu sugu, tad man šķiet, ka Daugavpils novadam ir vismaz tik pat lielas izredzes kā Kurzemes DR. Un vai tik mazais mārsilu zilenītis ar nebija tajā rajonā meklējams?


CerambyX 21.jūlijs, 19:35

Jā, Dugavpils novadam manā uztverē varētu mierīgi nākt klāt šādas sugas: 1. Augļkoku raibenis - varbūt jau šogad 2. Eglāju samtenis - tauriņu katalogā it kā atzīmēts, ka suga konstatēta (bijušajos Daugavpils, Krāslavas un Preiļu rajonos) tikai pēc seniem literatūras datiem, bet nu novads liels, varbūt tikai meklēšanas un atrašanas vaina? 3. Mazais atraitnīšu riabenis - vajadzētu mitināties turpat kaut kur pie ceļteku pļavraibeņiem un lielie silsamteņiem. Manuprāt, laika jautājums kamēr tiks arī DD ziņots - tauriņu katalogā ir atzīmēta. 4. Mazais meža resngalvītis - sausie biotopi ap D-pili gana, noteikti suga novadā ir. Tauriņu katalogā ar ir atzīmēta. 5. Melnais gāršas rensgalvītis - maz ticams, ka tik lielā novadā suga nav. Darbiņš nākamai sezonai. 6. Mūru samtenis - kādreiz pašos dienvidos, Ilgu apkārtnē bija pastāvīga atradne. Laika jautājums kad tiks suga ziņota arī DD 7. Oranžais dzeltenis - tas, protams, mazāk reāls gadījums, bet ja kaut kur šī suga var ieceļot, tad visādi sausie biotopi ap Daugavpili varētu būt viena no vietām Lv, kur tai varētu patikt piestāt. Veiksmes jautājums. 8. Ozolu astainītis - ņemot vērā, ka pēdējos gados tik daudz novērojumu, maz ticams, ka arī Daugavpils novadā nevar kādu 'izspiest'. Lv tauriņu katalogā gan nav atzīmēta šajā reģionā. 9. Ozolu zefīrs - gan jau, ka arī tikai konstatēšanas jautājums. Gan jau vecu ozolu alejas, parki, viensētas utml. novadā ir. 10. Purva sīksamtenis - ar purviem laikam novadā švakāk, bet varbūt Nīcgales vai kādā citā nelielā purviņā tomēr suga eksistē. 11. Saulrozīšu rensgalvītis - kaut kur jau noteikti jābūt, tā teikt laika jautājums. 12. Skabiozu pļavraibenis - Novads liels, kaut kur varētu būt. Meklēšanas un atrašanas jautājums 13. Tumšbrūnais zilenītis - Arī tas pats, kaut kur jau jābūt. 14. Vainadzīšu zilenītis - tauriņu katalogā ir reģionā atzīmēta. Par cik sastopama vairāk tieši Lv DA galā, tad nu varētu būt meklēšanas un atrašanas jautājums. Novads liels - gan jau kaut kur barības augi aug. Tā ka potenciāls ir ;)


CerambyX 21.jūlijs, 19:18

Amatas novada 81. suga - mazais vijolīšu purvraibenis (Boloria dia) :)


nekovārnis 21.jūlijs, 19:18

O, forši! Paldies!:) Jā, Daugavpils novads izskatās ka būs līderis. Šķiet ka tur ir viss - gan purvu, gan dienvidu, pat jūrmalas sugas. Dundagas novadam vēl jāpacenšas šogad atrast gandreņu zilenīti. Nākotnē varbūt līdz kādām 85 sugām varbūt varētu arī aizvilkt. Gan jau kaut kad kāds satiks to pašu oranžo dzelteni un vēl šo to:)


Anete PB 21.jūlijs, 19:13

Kas tad bija 81. suga Amatas novadam?


CerambyX 21.jūlijs, 18:38

Atjauninātā novadu megatabula ir klāt! :) Ekseļa fails ar datiem līdz 20. jūlija vakaram lejuplādējami šajā adresē - http://ej.uz/novadi20jul Nu jau 53 novados ir reģistrētas vismaz 50 sugas! Tādā tempā turpinot jau šogad izskatās, ka virs 50 sugām varētu 'izspiest' vairāk kā pusē no visiem novadiem - nav slikti! :) Novadu galvgalī sīva cīņa - Amatas novadam 81, Dundagas novadam 80, bet strauji šogad uzkāpis Daugavpils novads ar 79 sugām! Pārskatot iztrūkstošās sugas, jāsaka, ka Daugavpils novadam patiesībā ir pat visai reālas iespējas laika gaitā tikt līdz 90! Šogad starp citu jau esam pārsnieguši 10000 ziņojumu robežu! Un kas interesanti, tad šajā pārskata periodā DD ziņotas divas jauns sugas - kazeņu raibenis un oranžais dzeltenis! Pieskaitot vainadzīšu zilenīti, šogad tātad 3 jaunas līdz šim neziņotas sugas DD. Novērotāju aktivitāte un skaits dod rezultātu! Nākamo datu atjaunošanas porciju tad varētu orientējoši uz 10. augustu. Šīs 3 nedēļas tad arī varētu būt pēdējā iespēja būtiski 'pacelt' kāda novada sugu sarakstu, jo augusta vidū jau tā sugu daudzveidība tomēr stipri samazināsies. Tā ka - ne zvīņas! :)


Ansis 21.jūlijs, 18:28

viļņainā lācīte


roosaluristaja 21.jūlijs, 17:49

platlapu dzeguzene


CerambyX 21.jūlijs, 16:19

Šādā attēlā ūsu galu krāsu saskatīt laikam nevarēs.


ievag 21.jūlijs, 16:17

To, ka jāatzīmē LV sugas, to jau biju izprātojusi. Kad vienreiz no 0 iziets cauri ar putniem, otrreiz jau sistēma skaidrāka :) Putnu Collinsam jau tas pats. Gan jau ar tiem, kas ap māju un pamanās ielidot mājā, galā ar dd palīdzību tikšu. Arni - paldies par linku, paskatīšos.


CerambyX 21.jūlijs, 16:12

Lielā krastkaņepe


Rallus 21.jūlijs, 16:09

Pateicos par precizējumiem un jauno naktstauriņu sugu noteikšanu!


CerambyX 21.jūlijs, 16:04

Lielais meža raibenis


CerambyX 21.jūlijs, 16:04

Violetais zeltainītis


Rallus 21.jūlijs, 15:57

Jā, tā bilde bija pievienojusies nejauši un automātiski. Izdzēsu un pievienoju īsto.


Mimi Serada 21.jūlijs, 15:47

Paldies par labojumu, jauna suga manā sarakstā!


forelljjanka 21.jūlijs, 15:43

Pēc barības auga tas C.decoloratus pat reālāks,ēd lucernu!:DD


CerambyX 21.jūlijs, 15:37

Tādu rokās turējis neesmu, tāpēc viedokļa nav, bet spriežot pēc Taviem ziņojumiem - biežākās sugas noteikt var gana labi un precīzi un tas jau galvenais :) Tauriņu Collinsam tā, protams, ir galvenā 'problēma' (ja tā to var nosaukt), ka grāmatā ir visas Eiropas sugas un pašā sākumā tas noteikti stipri jauc galvu - īpaši attiecībā uz zilenīšiem un samteņiem, kur Eiropā ir liela sugu daudzveidība, bet pie mums Lv salīdzinoši neliela. Tā ka pirms tam rūpīgi jāiepazīstas/jāatzīmē grāmatā tās sugas, kas ir sastopamas Lv - pēc tam jau tā lietošana vieglāka :)


CerambyX 21.jūlijs, 15:32

Viļņainais vītolu sprīžmetis


CerambyX 21.jūlijs, 15:30

Somijā gan ar laikam tikai viens novērojums 1974. gada 19. jūlijā - migrants. Tā patstāvīgās populācijas tam C.alcetas ir visai tālu - Polijas paši dienvidi laikam tuvākās. Virspusē tēviņiem melnās spārnu ārmalas esot šaurākas kā mūsu astainajiem C.argiades. Vēl jau Eiropas austrumos (uz Z pat līdz Baltkrievijas dienvidiem) ir Cupido decoloratus, bet tas gan nekur tālāk uz Z nav manīts. Jāpapēta sīkāk, bet nu šo abu sugu (alcetas vs decoloratus) noteikšana dabā neesot vienkārša.


Arnis2 21.jūlijs, 15:30

Ieva, tauriņu Collins man arī ir, bet kā iesācējs pašreiz lietoju tepat Rīgas grāmatnīcā pirktu http://www.dk.com/uk/9781405360036-butterflies-and-moths/ Var jau būt, ka Uģis šo izdevumu kritizēs , bet attēli te lielāki un mazāk Latvijā neesošu tauriņu. Turklāt arī formāts draudzīgāks.


Mimi Serada 21.jūlijs, 15:29

Te laikam ir programmas kļūda - pievienots Uģa foto


Mimi Serada 21.jūlijs, 15:25

Izskatās pēc sausseržu raibeņa


forelljjanka 21.jūlijs, 15:04

Jā,šis interesants!;) Pēdējas 3 dienās redzeju un bildēju kādus padsmit astainos,iedomājos arī par C.alcetas(ir arī Polijā un Somijā),tācu man visi tādi tipiski astainie gadījas.Jāiet meklēt un sabildēt labāk!;) Kam vēl bez oranžo laukumu iztrūkuma(M gan bikk ir arī oranžs) jāpievērš uzmanība?Skatos nedaudz mazāks par astaino!


Mimi Serada 21.jūlijs, 14:36

Paldies, Uģi! Par siena vēršacīti esmu droša tikai kad redzu otro "actiņu" :)


nekovārnis 21.jūlijs, 14:35

Paldies!:) Sajaucu bildes, turklāt lielo atraitnīšu raibeni vispāŗ esmu palaidis garām (tuliņ pievienošu). Tā ir kad saliek uz desktopa sīkbildīšu mākoni un pēc tam vieno uz tausti pēc atmiņas:D


gunitak 21.jūlijs, 14:27

Paldies, Uği.


CerambyX 21.jūlijs, 14:21

Lielais meža raibenis


CerambyX 21.jūlijs, 14:21

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 21.jūlijs, 14:21

Ievu tīklkode


mardzh 21.jūlijs, 14:19

Paldies! Brūnās foto dzēsti, izveidots jauns novērojums.


CerambyX 21.jūlijs, 14:17

jā, meža zilenītis


CerambyX 21.jūlijs, 14:16

Mazais viršu zilenītis


CerambyX 21.jūlijs, 14:16

Siena vēršacītis


CerambyX 21.jūlijs, 14:15

Lielais viršu zilenītis

Atklāta jauna dienastauriņu suga Latvijai - kazeņu raibenis! (27)

Kazeņu raibenis (Brenthis daphne) - Grobiņas novads, Brienamā purva apkārtne, 4.jūlijs, 2016. gads. Foto: Santa Bizuna Šī gada Tauriņu Vērošanas akcija ir uzņēmusi vēl nebijušus apgriezienus un akcijas dalībnieku kopējām pūlēm šī gada laikā vairākām Latvijā reti sastopamām sugām, piemēram, purva samtenim (Oeneis jutta), gaiļbiksīšu sīkraibenim (Hamearis lucina) un lielajam vijolīšu purvraibenim (Boloria titania) ir izdevies konstatēt jaunas, līdz šim nezināmas atradnes. Taču šī gada pats vērtīgākais un sensacionālākais novērojums tika veikts 2. jūlijā, kad Santa Bizuna Grobiņas novadā, Brienamā purva apkārtnē nofotogrāfēja jaunu dienastauriņu sugu Latvijai - kazeņu raibeni (Brenthis daphne)! Kazeņu raibenis (Brenthis daphne) - Grobiņas novads, Brienamā purva apkārtne,...


Tauriņu vērošana 2016 - gada garāko dienu izaicinājuma rezultāti! (30)

Jūnija vidū aicnājām tauriņu vērošanas entuziastus un citus interesentus piedalīties līdz šim nebijušā pasākumā - gada garāko dienu tauriņu vērošanas izaicinājumā. Šī izaicinājuma galvenais uzdevums bija vienkāršs - mēģināt vienas dienas laikā ieraudzīt un nofotogrāfēt pēc iespējas vairāk dažādas dienastauriņu sugas. Ir beidzot pienācis laiks atskatīties uz to kā tad mums šajā nedēļā ir gājis. Jāsaka atklāti, ka dalībnieku atsaucība un aktivitāte bija negaidīti liela! Šim tauriņu vērošanas izaicinājumam atvēlētajā periodā no 20.-26. jūnijam tika saņemti 2549 ziņojumi! Lai aptvertu cik iespaidīgs ir šis skaitlis, minēšu, ka šī gada laikā līdz 19. jūnijam (ieskaitot), portālā Dabasdati.lv bija ziņots nedaudz vairāk...


2016. gada Putnu atlanta sacensību gala rezultāti (3)

11.-12. jūnijā norisinājās trešā, noslēdzošā, Ligzdojošo putnu atlanta sacensību kārta un nu ir zināmi sacensību uzvarētāji. Komanda "Himantopus Himantopus" atspoguļo trešās kārtas nokrāsu. Foto no komandas arhīva. Šī bija nokrišņiem bagāta sacensību kārta, tomēr, spītējot tiem, komandas uzrādīja lieliskus rezultātus un pierādīja ligzdošanu vairāk kā 450 putniem, kas bija viens no trešās kārtas mērķiem. Šoreiz piedalījās 5 no 6 komandām, kopā 14 dalībnieki. 4 Ibisi, saņemot pārējo komandu atļauju, startēja vienu nogali agrāk(4.-5. jūnijā), bet Priedulāji šo reizi izlaida. Sacensībām noslēdzoties, tika iegūti ligzdošanas dati par vairāk kā 7876 putniem. Kopā Sacensību laikā apsekots 151 5x5 km kvadrāts. ...


Svarīgi - Dabasdatu mobilā lietotne (3)

Veicot mobilā telefona Android operētājsistēmas atjaunošanu, lūdzu pārliecinieties, ka lietotne "Dabasdati" strādā korekti. Ja novērojumi neparādās Dabasdati.lv web versijā, tad lietotne jānodzēš no ierīces un jāuzliek no jauna! Vairāk par lietotni var uzzināt šeit. Videopamācība, kā ziņot novērojumus caur lietotni "Dabasdati":


Tauriņu vērošana 2016 - gada garāko dienu izaicinājums! (122)

Ir pienācis vasaras saulgriežu laiks - brīdis, kad dienas gadā ir visgarākās un kad dabā ir vērojama vislielākā kukaiņu aktivitāte un bagātīgākā to sugu daudzveidība. Tātad īstais moments, lai dotos tos vērot, iepazīt un fotogrāfēt! Šogad pirmo reizi Tauriņu vērošanas akcijas ietvaros aicinām piedalīties nebijušā izaicinājumā - cik dienastauriņu sugu ir iespējams novērot gada garākās dienas laikā?  Tradicionāli gada garākā diena ir 21. jūnijs (Rīgā dienas garums - 17 stundas 52 minūtes), taču arī 20. un 22. jūnija dienas ir praktiski tādā pat garumā. Taču ņemot vērā, ka šīs dienas ir darba dienas un tradicionāli Jāņu laiks mūs ar labvēlīgiem laikapstākļiem...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts