Šobrīd aktīvie lietotāji: 284 Šodien ievadītie novērojumi: 818 Kopējais novērojumu skaits: 158814
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
6-Jul-2015, dekants
21-Jun-2015, sindi
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, Fossa
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
5-Jul-2015, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
5-Jul-2015, Fossa
6-Jul-2015, sindi
5-Jul-2015, sindi
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
5-Jul-2015, Fossa
4-Jul-2015, Mo
4-Jul-2015, Mo
Mizložņa Certhia familiaris
5-Jul-2015, Fossa
5-Jul-2015, Mo
4-Jul-2015, Mo
Baltā cielava Motacilla alba
5-Jul-2015, Fossa
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, Fossa
4-Jul-2015, Mo
Kuitala Numenius arquata
5-Jul-2015, Fossa
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
5-Jul-2015, Fossa
4-Jul-2015, Mo
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-Jul-2015, Fossa
21-Jun-2015, Laimeslācis
6-Jul-2015, Lapainaa
6-Jul-2015, katrīnefreid
Bezdelīga Hirundo rustica
5-Jul-2015, Fossa
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
6-Jul-2015, katrīnefreid
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
5-Jul-2015, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Jun-2015, Laimeslācis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
6-Jul-2015, Fossa
21-Jun-2015, Laimeslācis
Dzeltenā ķekarzeltene Naumburgia thyrsiflora
21-Jun-2015, Laimeslācis
5-Jul-2015, katrīnefreid
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-Jul-2015, Fossa
6-Jul-2015, katrīnefreid
Lauku piekūns Falco tinnunculus
5-Jul-2015, Fossa
Bezdelīga Hirundo rustica
3-Jul-2015, Fossa
Parastā liepa Tilia cordata
6-Jul-2015, ArtursRihards
Mārsilu raibspārnis Zygaena minos
6-Jul-2015, katrīnefreid
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-Jul-2015, Fossa
21-Jun-2015, Laimeslācis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
29-Jun-2015, Fossa
29-Jun-2015, katrīnefreid
3-Jul-2015, Fossa
Lielā zīlīte Parus major
3-Jul-2015, Fossa
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, Fossa
Koksnes vilkpienaine Lycogala epidendron
20-Jun-2015, Laimeslācis
Noras samtenis Lasiommata maera
5-Jul-2015, Mimi Serada
Lielais zīriņš Sterna caspia
3-Jul-2015, Fossa
5-Jul-2015, katrīnefreid
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Jul-2015, Fossa
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
28-Jun-2015, Fossa
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
4-Jul-2015, Mimi Serada
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-Jul-2015, maariite
Siena vēršacītis Hyponephele lycaon
5-Jul-2015, forelljjanka
Garlūpas racējlapsene Bembix rostrata
4-Jul-2015, Matrus
5-Jul-2015, forelljjanka
Apšu raibsprīžmetis Lomaspilis marginata
4-Jul-2015, Mimi Serada
20-Jun-2015, Laimeslācis
6-Jul-2015, dekants
Ozolīšu saulkrēsliņš Thalictrum aquilegifolium L.
20-Jun-2015, Laimeslācis
6-Jul-2015, dekants
5-Jul-2015, dekants
5-Jul-2015, dekants
5-Jul-2015, dekants
Baltijas dzegužpirkstīte Dactylorhiza baltica
6-Jul-2015, Ruditesp
Krauklis Corvus corax
6-Jul-2015, runagoze
Zaļziedu naktsvijole Platanthera chlorantha
20-Jun-2015, Laimeslācis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
1-Jul-2015, Klintslejas
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
1-Jul-2015, Klintslejas
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
1-Jul-2015, Klintslejas
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
1-Jul-2015, Klintslejas
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
1-Jul-2015, Klintslejas
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
1-Jul-2015, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
1-Jul-2015, Klintslejas
Parastais purvraibenis Clossiana selene
1-Jul-2015, Klintslejas
1-Jul-2015, Klintslejas
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
1-Jul-2015, Klintslejas
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
6-Jul-2015, Klintslejas
Mārsilu raibspārnis Zygaena minos
6-Jul-2015, Klintslejas
6-Jul-2015, Klintslejas
Staltbriedis Cervus elaphus
20-Jun-2015, Laimeslācis
Mājas zvirbulis Passer domesticus
6-Jul-2015, maariite
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, maariite
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, maariite
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, maariite
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, maariite
Grieze Crex crex
6-Jul-2015, maariite
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
6-Jul-2015, maariite
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jul-2015, maariite
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
20-Jun-2015, Laimeslācis
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, maariite
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, maariite
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, maariite
Purva dzeltenis Colias palaeno
6-Jul-2015, Klintslejas
Meža sīksamtenis Coenonympha hero
6-Jul-2015, Klintslejas
Dzērveņu raibenis Boloria aquilonaris
6-Jul-2015, Klintslejas
Tīrumu pēterene Knautia arvensis
5-Jul-2015, gunitak
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
6-Jul-2015, Klintslejas
6-Jul-2015, Klintslejas
Raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons
6-Jul-2015, Klintslejas
Lielā ezerspāre Orthetrum cancellatum
6-Jul-2015, Klintslejas
6-Jul-2015, Klintslejas
6-Jul-2015, Klintslejas
Indīgais velnarutks Cicuta virosa
6-Jul-2015, Klintslejas
Apaļlapu rasene Drosera rotundifolia
6-Jul-2015, Klintslejas
Garlūpas racējlapsene Bembix rostrata
29-Jun-2015, Klintslejas
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
16-Jun-2015, Laimeslācis
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
29-Jun-2015, Klintslejas
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
29-Jun-2015, Klintslejas
Parastais purvraibenis Clossiana selene
29-Jun-2015, Klintslejas
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
29-Jun-2015, Klintslejas
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
29-Jun-2015, Klintslejas
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
29-Jun-2015, Klintslejas
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-Jun-2015, Klintslejas
29-Jun-2015, Klintslejas
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
29-Jun-2015, Klintslejas
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
29-Jun-2015, Klintslejas
29-Jun-2015, Klintslejas
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
6-Jul-2015, Klintslejas
15-Jun-2015, Laimeslācis
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Jun-2015, Laimeslācis
Dzērve Grus grus
15-Jun-2015, Laimeslācis
Parastā ozolīte Aquilegia vulgaris
15-Jun-2015, Laimeslācis
Jūras zīriņš Sterna paradisaea
6-Jul-2015, Igors
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
2-Jul-2015, Alvis Āboliņš
Vālodze Oriolus oriolus
6-Jul-2015, Igors
Meža cūka Sus scrofa
2-Jul-2015, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
15-Jun-2015, Laimeslācis
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Jul-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
6-Jul-2015, dekants
6-Jul-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
6-Jul-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
15-Jun-2015, Laimeslācis
Tumšbrūnais zilenītis Aricia artaxerxes
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
15-Jun-2015, Laimeslācis
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dzeltenā klajumspāre Sympetrum flaveolum
6-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Karaliskā dižspāre Anax imperator
15-Jun-2015, Laimeslācis
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, Ilze_Sa
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, Ilze_Sa
Plakanā spāre Libellula depressa
15-Jun-2015, Laimeslācis
Sarkanā spulgotne Melandrium dioicum
15-Jun-2015, Laimeslācis
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
3-Jul-2015, bišudzenis
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
3-Jul-2015, bišudzenis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
3-Jul-2015, bišudzenis
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Jul-2015, bišudzenis
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, bišudzenis
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, bišudzenis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
6-Jul-2015, bišudzenis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, bišudzenis
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, bišudzenis
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, bišudzenis
Ķivulis Carduelis spinus
6-Jul-2015, bišudzenis
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-Jul-2015, bišudzenis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, bišudzenis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, bišudzenis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, bišudzenis
Meža bambals Anoplotrupes stercorosus
15-Jun-2015, Laimeslācis
15-Jun-2015, Laimeslācis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
15-Jun-2015, Laimeslācis
Pupuķis Upupa epops
11-Jun-2015, Laimeslācis
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
21-Jun-2015, Edgars Smislovs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
11-Jun-2015, Laimeslācis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
6-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Eirāzijas bebrs Castor fiber
11-Jun-2015, Laimeslācis
Mājas strazds Sturnus vulgaris
11-Jun-2015, Laimeslācis
Skarbā tauksakne Symphytum asperum
11-Jun-2015, Laimeslācis
Bezdelīga Hirundo rustica
6-Jul-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
6-Jul-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-Jul-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
6-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
6-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jul-2015, dekants
Parastais purvraibenis Clossiana selene
6-Jul-2015, nekovārnis
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
6-Jul-2015, nekovārnis
Grieze Crex crex
30-Jun-2015, Edgars Smislovs
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
6-Jul-2015, nekovārnis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
11-Jun-2015, Laimeslācis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
6-Jul-2015, nekovārnis
Bezdelīga Hirundo rustica
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
6-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
6-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
6-Jul-2015, dekants
1-Jul-2015, Edgars Smislovs
Ķīķis Pernis apivorus
30-Jun-2015, Edgars Smislovs
Zivju gārnis Ardea cinerea
6-Jul-2015, roosaluristaja
Platlapu cemere Sium latifolium L.
6-Jul-2015, roosaluristaja
Roberta gandrene Geranium robertianum
6-Jul-2015, roosaluristaja
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-Jul-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-Jul-2015, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
6-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
6-Jul-2015, dekants
Laucis Fulica atra
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
6-Jul-2015, dekants
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
6-Jul-2015, dekants
Kajaks Larus canus
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Svīre Apus apus
6-Jul-2015, dekants
Mājas zvirbulis Passer domesticus
6-Jul-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
6-Jul-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, dekants
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, dekants
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jul-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Parastā ūbele Streptopelia turtur
6-Jul-2015, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
6-Jul-2015, dekants
Niedru lija Circus aeruginosus
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā vārna Corvus cornix
6-Jul-2015, dekants
Grieze Crex crex
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
6-Jul-2015, dekants
Lauku cīrulis Alauda arvensis
6-Jul-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-Jul-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
6-Jul-2015, dekants
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
6-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
6-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
6-Jul-2015, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
6-Jul-2015, dekants
Kārklu ķauķis Locustella naevia
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jul-2015, Arnis2
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
5-Jul-2015, Arnis2
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
5-Jul-2015, Arnis2
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, Arnis2
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
4-Jul-2015, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
4-Jul-2015, sandis
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-Jul-2015, sandis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-Jul-2015, sandis
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Jul-2015, sandis
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
4-Jul-2015, sandis
Vālodze Oriolus oriolus
4-Jul-2015, sandis
Upes zīriņš Sterna hirundo
4-Jul-2015, sandis
Svīre Apus apus
4-Jul-2015, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-Jul-2015, sandis
4-Jul-2015, sandis
Mizložņa Certhia familiaris
4-Jul-2015, sandis
Lielā gaura Mergus merganser
4-Jul-2015, sandis
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-Jul-2015, sandis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-Jul-2015, sandis
Lauku balodis Columba palumbus
4-Jul-2015, sandis
Krauklis Corvus corax
4-Jul-2015, sandis
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
4-Jul-2015, sandis
Gaigala Bucephala clangula
4-Jul-2015, sandis
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-Jul-2015, sandis
Dzilnītis Sitta europaea
4-Jul-2015, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Jul-2015, sandis
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jul-2015, sandis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-Jul-2015, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-Jul-2015, sandis
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jul-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jul-2015, sandis
Apšu raibenis Limenitis populi
4-Jul-2015, ElinaOgsta
Bezdelīga Hirundo rustica
4-Jul-2015, sandis
Zaļžubīte Chloris chloris
4-Jul-2015, sandis
Dārza ķauķis Sylvia borin
4-Jul-2015, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
4-Jul-2015, sandis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, Andrēnkalns
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-Jul-2015, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-Jul-2015, sandis
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Jul-2015, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jul-2015, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
6-Jul-2015, Anta.S.
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Kovārnis Corvus monedula
6-Jul-2015, maariite
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
6-Jul-2015, dekants
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
6-Jul-2015, dekants
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
6-Jul-2015, dekants
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jul-2015, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
6-Jul-2015, dekants
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
6-Jul-2015, dekants
Lielais ķīris Larus ridibundus
6-Jul-2015, dekants
Upes zīriņš Sterna hirundo
6-Jul-2015, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
6-May-2015, dekants
Lauku zvirbulis Passer montanus
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
6-Jul-2015, dekants
Zivju gārnis Ardea cinerea
6-Jul-2015, dekants
Mājas čurkste Delichon urbicum
6-Jul-2015, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
6-Jul-2015, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
6-Jul-2015, dekants
Baltais stārķis Ciconia ciconia
6-Jul-2015, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
6-Jul-2015, dekants
Bezdelīga Hirundo rustica
6-Jul-2015, dekants
Zaļžubīte Chloris chloris
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jul-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
6-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Ķīvīte Vanellus vanellus
5-Jul-2015, eidis
Zivju gārnis Ardea cinerea
5-Jul-2015, eidis
6-Jul-2015, viesturs
Dadzītis Carduelis carduelis
4-Jul-2015, eidis
Grieze Crex crex
4-Jul-2015, eidis
Svīre Apus apus
4-Jul-2015, eidis
Melnais stārķis Ciconia nigra
5-Jul-2015, eidis
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, eidis
Zivju gārnis Ardea cinerea
5-Jul-2015, eidis
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, eidis
Svīre Apus apus
5-Jul-2015, eidis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
5-Jul-2015, eidis
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, eidis
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, eidis
Krauklis Corvus corax
5-Jul-2015, eidis
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, eidis
Dzilnītis Sitta europaea
5-Jul-2015, eidis
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, eidis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, eidis
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-Jul-2015, eidis
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-Jul-2015, eidis
Lielā dzelzene Centaurea scabiosa
3-Jul-2015, Jalmars
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
2-Jul-2015, Jalmars
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
2-Jul-2015, Jalmars
Lielā gaura Mergus merganser
5-Jul-2015, DainisKR
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-Jul-2015, DainisKR
Niedru lija Circus aeruginosus
6-Jul-2015, Matrus
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, Matrus
Grieze Crex crex
5-Jul-2015, Matrus
29-Jun-2015, Jalmars
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-Jul-2015, DainisKR
Zivju dzenītis Alcedo atthis
5-Jul-2015, Matrus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
5-Jul-2015, Matrus
Zivju dzenītis Alcedo atthis
5-Jul-2015, Matrus
Ģirlicis Serinus serinus
6-Jul-2015, Matrus
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus
5-Jul-2015, Jalmars
Apšu raibenis Limenitis populi
5-Jul-2015, Jalmars
Apšu zaigraibenis Apatura ilia
5-Jul-2015, Jalmars
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
4-Jul-2015, Putnu_Būris
Dzilnītis Sitta europaea
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
6-Jul-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jul-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
6-Jul-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
6-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
6-Jul-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
6-Jul-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
6-Jul-2015, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
6-Jul-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
6-Jul-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
6-Jul-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
6-Jul-2015, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Sīlis Garrulus glandarius
6-Jul-2015, dekants
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
6-Jul-2015, dekants
Melnā dzilna Dryocopus martius
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
6-Jul-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
3-Jul-2015, Rallus
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
3-Jul-2015, Rallus
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-Jul-2015, Rallus
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-Jul-2015, Rallus
Vistu vanags Accipiter gentilis
5-Jul-2015, Rallus
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
5-Jul-2015, Rallus
Vālodze Oriolus oriolus
3-Jul-2015, Rallus
Upes zīriņš Sterna hirundo
5-Jul-2015, Rallus
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
3-Jul-2015, Rallus
Upes tārtiņš Charadrius dubius
3-Jul-2015, Rallus
Sloka Scolopax rusticola
3-Jul-2015, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
3-Jul-2015, Rallus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-Jul-2015, Rallus
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
3-Jul-2015, Rallus
Peļu klijāns Buteo buteo
3-Jul-2015, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-Jul-2015, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
4-Jul-2015, Rallus
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
3-Jul-2015, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-Jul-2015, Rallus
Meža zīlīte Periparus ater
3-Jul-2015, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-Jul-2015, Rallus
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-Jul-2015, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-Jul-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
3-Jul-2015, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
3-Jul-2015, Rallus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
3-Jul-2015, Rallus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-Jul-2015, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
3-Jul-2015, Rallus
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-Jul-2015, Rallus
Ķīķis Pernis apivorus
4-Jul-2015, Rallus
Koku čipste Anthus trivialis
3-Jul-2015, Rallus
Kaņepītis Linaria cannabina
3-Jul-2015, Rallus
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
3-Jul-2015, Rallus
Grieze Crex crex
3-Jul-2015, Rallus
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
5-Jul-2015, Rallus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-Jul-2015, Rallus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-Jul-2015, Rallus
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-Jul-2015, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-Jul-2015, Rallus
Dadzītis Carduelis carduelis
3-Jul-2015, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-Jul-2015, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
3-Jul-2015, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
3-Jul-2015, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
3-Jul-2015, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-Jul-2015, Rallus
Baltā cielava Motacilla alba
3-Jul-2015, Rallus
Melnais meža strazds Turdus merula
6-Jul-2015, ElizeS
Pupuķis Upupa epops
6-Jul-2015, Anima
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
6-Jul-2015, Mareks Kilups
Mājas balodis Columba livia domestica
6-Jul-2015, Mareks Kilups
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-Jul-2015, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
6-Jul-2015, dekants
Kuitala Numenius arquata
6-Jul-2015, dekants
Meža zīlīte Periparus ater
6-Jul-2015, dekants
Apodziņš Glaucidium passerinum
6-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jul-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Koku čipste Anthus trivialis
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
6-Jul-2015, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
6-Jul-2015, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
6-Jul-2015, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
6-Jul-2015, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-Jul-2015, dekants
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
6-Jul-2015, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
6-Jul-2015, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
6-Jul-2015, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
6-Jul-2015, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
6-Jul-2015, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
6-Jul-2015, dekants
Peļu klijāns Buteo buteo
6-Jul-2015, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
6-Jul-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
6-Jul-2015, dekants
Krauklis Corvus corax
6-Jul-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
6-Jul-2015, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
6-Jul-2015, dekants
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
6-Jul-2015, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
6-Jul-2015, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
6-Jul-2015, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
6-Jul-2015, dekants
Lielā zīlīte Parus major
6-Jul-2015, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
6-Jul-2015, dekants
2-Jul-2015, CerambyX
Ziedmuša Chrysotoxum bicinctum Chrysotoxum bicinctum
2-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Liepu zobspārnis Phalera bucephala
4-Jul-2015, CerambyX
Ābeļu pundurvērpējs Nola cuculatella
4-Jul-2015, CerambyX
Sila lielā mežpūcīte Polia bombycina
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Gartaustu sviļņpūcīte Polypogon tentacularius
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Skābeņu zaļganais lapsprīžmetis Colostygia pectinataria
4-Jul-2015, CerambyX
Liepu mūķene Arctornis l-nigrum
4-Jul-2015, CerambyX
Melnbrūnā skābeņu pūcīte Dypterygia scabriuscula
4-Jul-2015, CerambyX
Sešspārnu daivsprīžmetis Pterapherapteryx sexalata
4-Jul-2015, CerambyX
Skābeņu tinējpūcīte Pseudeustrotia candidula
4-Jul-2015, CerambyX
Biteņu pūcīte Rusina ferruginea
4-Jul-2015, CerambyX
Sarkanbārkšu lācītis Diacrisia sannio
4-Jul-2015, CerambyX
Kazrožu sfings Deilephila elpenor
4-Jul-2015, CerambyX
Mazā brūnā zāļpūcīte Mythimna conigera
4-Jul-2015, CerambyX
Retēju pūcīte Elaphria venustula
4-Jul-2015, CerambyX
Acainais sfings Smerinthus ocellata
4-Jul-2015, CerambyX
Sūreņu dārzpūcīte Melanchra persicariae
4-Jul-2015, CerambyX
Meža tinējpūcīte Protodeltote pygarga
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
4-Jul-2015, CerambyX
Vīķu mazsprīžmetis Scopula nigropunctata
4-Jul-2015, CerambyX
Trīssvītru pūcīte Charanyca trigrammica
4-Jul-2015, CerambyX
Vīksnu lapsprīžmetis Venusia blomeri
4-Jul-2015, CerambyX
Gaišpelēkā vīķpūcīte Lygephila pastinum
4-Jul-2015, CerambyX
Sārtais ķērpjlācītis Miltochrista miniata
4-Jul-2015, CerambyX
Parastā zāļpūcīte Leucania comma
4-Jul-2015, CerambyX
Bālganais ķērpjlācītis Cybosia mesomella
4-Jul-2015, CerambyX
Purpura lācītis Rhyparia purpurata
4-Jul-2015, CerambyX
Dārzeņu dārzpūcīte Lacanobia oleracea
4-Jul-2015, CerambyX
Vītolu urbējs Cossus cossus
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Apšu raibsprīžmetis Lomaspilis marginata
4-Jul-2015, CerambyX
Egļu raibsprīžmetis Lomaspilis opis
4-Jul-2015, CerambyX
Bērzu sirpjspārnis Drepana falcataria
4-Jul-2015, CerambyX
Parastais apšu sfings Laothoe populi
4-Jul-2015, CerambyX
Bērzu zaļā vērpējpūcīte Pseudoips prasinana
4-Jul-2015, CerambyX
Pelašķu zaļsprīžmetis Thetidia smaragdaria
4-Jul-2015, CerambyX
Lielais koksprīžmetis Hypomecis roboraria
4-Jul-2015, CerambyX
Apšu dakšastīte Furcula bifida
4-Jul-2015, CerambyX
Pelēkvioletā krāšņpūcīte Autographa pulchrina
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Izsaucēja laukupūcīte Agrotis exclamationis
4-Jul-2015, CerambyX
Dzeltenais līkvēderis Eulithis mellinata
4-Jul-2015, CerambyX
Iepelēkais līkvēderis Eulithis pyropata
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Ceļteku mazsprīžmetis Scopula immutata
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Krūkļu zaļsprīžmetis Hemithea aestivaria
4-Jul-2015, CerambyX
Sausleju zāļpūcīte Mythimna ferrago
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Mētru raibvēderlācītis Spilosoma lubricipeda
4-Jul-2015, CerambyX
Mazā dumbrāja pūcīte Cryptocala chardinyi
4-Jul-2015, CerambyX
Tinējs Cochylis flaviciliana Cochylis flaviciliana
4-Jul-2015, CerambyX
Krūmāju mežpūcīte Xestia triangulum
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
4-Jul-2015, CerambyX
Brūnā aveņu pūcīte Euplexia lucipara
4-Jul-2015, CerambyX
Pļavu smilšpūcīte Ochropleura plecta
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Melnais apšu zobspārnis Gluphisia crenata
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Lielā krūmāja pūcīte Anaplectoides prasina
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Aveņu vilnkājis Habrosyne pyritoides
4-Jul-2015, CerambyX
Melleņu sviļņpūcīte Hypena crassalis
4-Jul-2015, CerambyX
5-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Mazais apšu koksngrauzis Saperda populnea
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Četrjoslu koksngrauzis Leptura quadrifasciata
4-Jul-2015, CerambyX
4-Jul-2015, CerambyX
Noras samtenis Lasiommata maera
4-Jul-2015, CerambyX
Lielais meža raibenis Argynnis paphia
4-Jul-2015, CerambyX
Mazais ērglis Aquila pomarina
2-Jul-2015, CerambyX
Dadžu raibenis Vanessa cardui
2-Jul-2015, CerambyX
Karaliskā dižspāre Anax imperator
2-Jul-2015, CerambyX
Dzērve Grus grus
2-Jul-2015, CerambyX
Zaļā upjuspāre Ophiogomphus cecilia
2-Jul-2015, CerambyX
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
2-Jul-2015, CerambyX
Orusīds Orussus abietinus
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
Pūkmuša Hemipenthes maura Hemipenthes maura
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
2-Jul-2015, CerambyX
Ozolu astainītis Satyrium ilicis
2-Jul-2015, CerambyX
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
5-Jul-2015, Wiesturs
Āpsis Meles meles
2-Jul-2015, CerambyX
Melngalvas ugunsvabole Pyrochroa coccinea
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
Ceļteku lācītis Parasemia plantaginis
2-Jul-2015, CerambyX
Lielā krūmāja pūcīte Anaplectoides prasina
2-Jul-2015, CerambyX
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
2-Jul-2015, CerambyX
Noras samtenis Lasiommata maera
2-Jul-2015, CerambyX
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
2-Jul-2015, CerambyX
Ošu pļavraibenis Euphydryas maturna
2-Jul-2015, CerambyX
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
2-Jul-2015, CerambyX
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
2-Jul-2015, CerambyX
2-Jul-2015, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-Jul-2015, CerambyX
Apšu raibenis Limenitis populi
2-Jul-2015, CerambyX
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
2-Jul-2015, CerambyX
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
2-Jul-2015, CerambyX
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
2-Jul-2015, CerambyX
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
2-Jul-2015, CerambyX
Parastais purvraibenis Clossiana selene
2-Jul-2015, CerambyX
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
2-Jul-2015, CerambyX
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
2-Jul-2015, CerambyX
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
2-Jul-2015, CerambyX
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
2-Jul-2015, CerambyX
1-Jul-2015, CerambyX
Partenopes dižspāre Anax parthenope
1-Jul-2015, CerambyX
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
1-Jul-2015, CerambyX
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
1-Jul-2015, CerambyX
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
1-Jul-2015, CerambyX
1-Jul-2015, CerambyX
Parastais purvraibenis Clossiana selene
1-Jul-2015, CerambyX
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
1-Jul-2015, CerambyX
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
1-Jul-2015, CerambyX
Purva dzeltenis Colias palaeno
1-Jul-2015, CerambyX
Zeltgalvīšu zeltainītis Lycaena virgaureae
5-Jul-2015, Wiesturs
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
1-Jul-2015, CerambyX
1-Jul-2015, CerambyX
Gandreņu zilenītis Eumedonia eumedon
1-Jul-2015, CerambyX
5-Jul-2015, Wiesturs
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
1-Jul-2015, CerambyX
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
1-Jul-2015, CerambyX
Parastais purvraibenis Clossiana selene
5-Jul-2015, Wiesturs
5-Jul-2015, Wiesturs
Kameņlapsene Mutilla europaea
1-Jul-2015, CerambyX
1-Jul-2015, CerambyX
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
5-Jul-2015, Wiesturs
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
5-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
5-Jul-2015, Wiesturs
5-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
5-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
5-Jul-2015, Wiesturs
Purva dzeltenis Colias palaeno
29-Jun-2015, CerambyX
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
5-Jul-2015, Divpēdis
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
5-Jul-2015, Wiesturs
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
5-Jul-2015, Divpēdis
5-Jul-2015, Divpēdis
5-Jul-2015, Divpēdis
5-Jul-2015, Wiesturs
5-Jul-2015, Wiesturs
Dadžu raibenis Vanessa cardui
5-Jul-2015, Divpēdis
5-Jul-2015, Divpēdis
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-Jun-2015, CerambyX
Rudā dižspāre Aeshna isoceles
29-Jun-2015, CerambyX
Gaigala Bucephala clangula
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Karaliskā dižspāre Anax imperator
29-Jun-2015, CerambyX
Purva sīksamtenis Coenonympha tullia
29-Jun-2015, CerambyX
Raibgalvas purvuspāre Leucorrhinia albifrons
29-Jun-2015, CerambyX
Sarkanbārkšu lācītis Diacrisia sannio
29-Jun-2015, CerambyX
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
29-Jun-2015, CerambyX
Agrais purvraibenis Clossiana euphrosyne
29-Jun-2015, CerambyX
Apšu raibenis Limenitis populi
29-Jun-2015, CerambyX
Tumšā pūcīte Xylomoia strix
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Lazdu tinējsmecernieks Apoderus coryli
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Melleņu šūpotnis Phymatopus hecta
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Apodziņš Glaucidium passerinum
5-Jul-2015, sandis
6-Jul-2015, Melissa
Meža pūce Strix aluco
5-Jul-2015, sandis
Deguma dzegužpuķe Orchis ustulata
6-Jul-2015, Vekši
Sloka Scolopax rusticola
3-Jul-2015, Steeler
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
3-Jul-2015, Steeler
Ausainā pūce Asio otus
22-Jun-2015, sandis
Acainais lapsprīžmetis Cosmorhoe ocellata
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Ozolu astainītis Satyrium ilicis
29-Jun-2015, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jul-2015, sandis
Lielais nātru raibenis Vanessa atalanta
29-Jun-2015, CerambyX
29-Jun-2015, CerambyX
Noras samtenis Lasiommata maera
29-Jun-2015, CerambyX
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
29-Jun-2015, CerambyX
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
29-Jun-2015, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, sandis
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
29-Jun-2015, CerambyX
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
29-Jun-2015, CerambyX
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
29-Jun-2015, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-Jul-2015, sandis
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
29-Jun-2015, CerambyX
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
29-Jun-2015, CerambyX
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-Jun-2015, CerambyX
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Jun-2015, sandis
6-Jul-2015, Melissa
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-Jun-2015, sandis
Vistu vanags Accipiter gentilis
23-Jun-2015, sandis
29-Jun-2015, CerambyX
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
29-Jun-2015, CerambyX
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
29-Jun-2015, CerambyX
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
29-Jun-2015, CerambyX
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
29-Jun-2015, CerambyX
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
29-Jun-2015, CerambyX
Dzilnītis Sitta europaea
6-Jul-2015, Melissa
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
29-Jun-2015, CerambyX
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-Jun-2015, CerambyX
28-Jun-2015, CerambyX
6-Jul-2015, Melissa
Smirdīgā rožvabole Oxythyrea funesta
28-Jun-2015, CerambyX
28-Jun-2015, CerambyX
4-Jul-2015, Wiesturs
28-Jun-2015, CerambyX
Ābeļu ziedu smecernieks Anthonomus pomorum
28-Jun-2015, CerambyX
28-Jun-2015, CerambyX
28-Jun-2015, CerambyX
Purva sīksamtenis Coenonympha tullia
4-Jul-2015, Wiesturs
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
28-Jun-2015, CerambyX
Apšu raibenis Limenitis populi
6-Jul-2015, Melissa
28-Jun-2015, CerambyX
4-Jul-2015, Wiesturs
28-Jun-2015, Valevicha
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
4-Jul-2015, Wiesturs
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
4-Jul-2015, Wiesturs
Spogulīšu resngalvītis Heteropterus morpheus
4-Jul-2015, Wiesturs
4-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
4-Jul-2015, Wiesturs
Sausseržu raibenis Limenitis camilla
4-Jul-2015, Wiesturs
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
4-Jul-2015, Wiesturs
Gāršas samtenis Lopinga achine
4-Jul-2015, Wiesturs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
5-Jul-2015, Alvis Āboliņš
Parastā liepa Tilia cordata
4-Jul-2015, Alvis Āboliņš
5-Jul-2015, anitra
Žubīte Fringilla coelebs
5-Jul-2015, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
5-Jul-2015, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
5-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
5-Jul-2015, forelljjanka
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
5-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
5-Jul-2015, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
5-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
5-Jul-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
5-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
5-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
5-Jul-2015, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
5-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
5-Jul-2015, forelljjanka
Dumbrcālis Rallus aquaticus
5-Jul-2015, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
5-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
5-Jul-2015, forelljjanka
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
5-Jul-2015, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
5-Jul-2015, forelljjanka
Melnais stārķis Ciconia nigra
5-Jul-2015, forelljjanka
Zivju dzenītis Alcedo atthis
5-Jul-2015, forelljjanka
Ugunsspāre Pyrrhosoma nymphula
5-Jul-2015, anitra
Pēdējie komentāri
mazais_ezis 06.jūlijs, 22:41

Hmm.. jā paskatijos bildes, laikam būs tomēr migranti vai vietēie neligzdotāji.. un tie pīlēni būs no vietējām Meža pīlēm un iespējams Gaigalām.. Svētdien došos vēl uz šo peļķi paskatīšos vērīgāk.


forelljjanka 06.jūlijs, 22:33

Ķivulis!;)


Laimeslācis 06.jūlijs, 22:28

Paldies!


forelljjanka 06.jūlijs, 22:28

Vai tomēr apšu ?;)


dziedava 06.jūlijs, 22:26

Gļotsēne - parastais ragansviests Fuligo septica var. septica, no plazmodija stadijas tikko sāk veidot augļķermeņus


forelljjanka 06.jūlijs, 22:25

Manuprāt apšu zaigraibenis.;)


forelljjanka 06.jūlijs, 22:21

Manuprāt arī -egļu.;)


roosaluristaja 06.jūlijs, 22:14

Knābji priekš priežu tā ka par švaku, baltas svītras uz spārniem nemana, tad jau vajadzētu būt egļu jaunajiem.


forelljjanka 06.jūlijs, 22:07

Liekas atkal auzas!:D Šis tak kārtējais pļavas tikai M vai ne?;)


forelljjanka 06.jūlijs, 22:05

Man tik sāk likties, ka mans arī ir kārtējais pļavas tikai M !:DD Un tad vēl raksta ka siena nav rets!;)


Gaidis Grandāns 06.jūlijs, 21:50

Domājis biju pļavas, galvā izkalta un par sienu pārvērtās :) Bet siena pagaidām joprojām neesmu redzējis...


forelljjanka 06.jūlijs, 21:44

Manuprāt arī,jo kamēr nebiju ieraudzījis beidzot siena,arī nevarēju saprast kā šos īsti atšķirt!;)


Mari 06.jūlijs, 21:36

Vai tik šis nav Pļavas vēršacītis?


forelljjanka 06.jūlijs, 20:51

Mēģinu sūtīt uz otru adresi,kaut gan abas reizes adreses iekopēju nevis rakstīju,brīžiem tas Maps kaut ko gļuko,parasti gan izdodas.


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:49

Paldies!


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:46

Paldies!


Laimeslācis 06.jūlijs, 20:44

Paldies!


forelljjanka 06.jūlijs, 20:37

Tas nav Zvārdes meži teritorijā.Mana iezīmētā poligona kr.pusē kur Zvārdes/Kursīšu pag.robeža kartē ir bebraine(uz it kā Vērtežas pietekas),tās D malā novēroju tauriņu.Vēl paprovēšu aizsūtīt no b-maps punktu.


ER 06.jūlijs, 20:34

Jā, Sandi, dialektu kartei izmantošu dzelteno stērstu novērojumus arī bez ierakstiem, bet ar piezīmēm par dialektu. T.i., noteikti ņemšu vērā visas ziņas par "BC" dziesmām no tiem, kas ir ierakstījuši vairākas dziesmas un uzskata, ka spēj atšķirt izskaņas ar dzirdi - bez sonogrammu palīdzības. Par "BE" un citiem dialektiem gan joprojām vajadzētu censties dabūt arī ierakstu. Īpaši svarīgi tas ir "XlB" vai "XsB" gadījumā, jo tur pirmajai izskaņas zilbei sonogrammā jāmēra ilgums milisekundēs, lai abus dialektus atšķirtu!


CerambyX 06.jūlijs, 20:10

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 06.jūlijs, 20:03

Plakanā spāre


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Dārzu joslpūcīt (Noctua pronuba)


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Garlūpas racējlapsene


CerambyX 06.jūlijs, 20:02

Smecernieks Chlorophanus viridis


CerambyX 06.jūlijs, 20:01

Kāds no vilkzirnekļiem (Lycosidae)


CerambyX 06.jūlijs, 20:00

Tā kā mārsilu raibspārņi (Zygaena minos)


dekants 06.jūlijs, 19:55

Būs šo XIB jāuzmanās, jo ja neieklausās, tad brīžiem vienkārši sajūta, ka viņa nenodzied pilnu dziesmu. Īpaši jau XsB var pat nepamanīt. Paldies, Edmund, par vērtīgo ierakstu.


sandis 06.jūlijs, 19:27

Vai atzīme "dzied BC dialektā" Dabasdatu novērojumu piezīmēs arī ir izmantojama / tiks izmantota dialektu kartēšanai? Tas, protams, atvieglotu visu procesu ar video pārtaisīšanu par skaņu failu utt. Pie tam ne vienmēr pilnas dziesmas izdodas ierakstīt, lai gan pirms vai pēc ieraksīšanas dialekts ir bijis nosakāms.


Kukainis 06.jūlijs, 17:56

Uz epastu punkts nav atnācis:(( - epasta adrese adalia@lanet.lv vai arī voldemars.spungis@lu.lv, Mani tieši interesē, vai atradne ir Zvārdes mežos vai nav.


Laimeslācis 06.jūlijs, 17:49

Atradu - ir,ir! Paldies!


Jalmars 06.jūlijs, 17:35

Oranžais, likās, ka kustējās uz leju. Varbūt laputs kāda ?


roosaluristaja 06.jūlijs, 16:47

Vajadzētu būt sarkanajai splugotnei (Melandrium dioicum, syn Silene dioica ).


Laimeslācis 06.jūlijs, 16:26

Tad laikam tomēr barojas, io smuki riņķoja divos, pēctam vienā kompaktā bariņā. Paldies!


roosaluristaja 06.jūlijs, 16:00

Grūti teikt. Ja viņi izteikti lidoja kaut kur vienā virzienā, tad pareizāk - pārlido tranzītā, ja riņķoja virs ezera un tā krastiem , tad pareizāk - barojas. Šādi strazdu bari nereti mēdz nakšņot ezeru niedrājos un pa dienu baroties apkārtējos laukos vai dārzos.


Laimeslācis 06.jūlijs, 15:50

Paldies. Kā pareizāk - barojas vai parlido tranzītā?


Edgars Smislovs 06.jūlijs, 15:47

Kā Jūs viņu noteicāt? Vai tas nevarētu būt bezdelīgu piekūns, iespējams ir kāda bilde?


Vladimirs S 06.jūlijs, 15:41

Jūs esat pārliecināts ka tas ir baltvēderis? 3 Mātītes ar mazuļiem?


roosaluristaja 06.jūlijs, 15:17

Šādu novērojumu vairs nevar traktēt kā RM. Putni šajos milzīgajos baros var pārvietoties pietiekami plašā apkārtnē. Nav nekādas garantijas, ka tie ir izšķīlušies kaut kur ezera tuvumā.


ER 06.jūlijs, 15:17

Izrādās vēl interesantāk - čehu pētnieks Pavels Pipeks jauno stērsti ir novērtējis kā jauktu dziedātāju ar diviem savstarpēji ļoti tuviem dialektiem "XlB" un XsB", kur "l" un "s" ir attiecīgi "long" un "short" pirmā izskaņas zilbe. Līdz ar to - sarkans krustiņš pasaules dz. stērstu dialektu kartē: http://www.yellowhammers.net/recording/full Tā ka formāli - Latvijā ierakstīti jau četri dialekti! P.S. Daudziem šovasar ierakstītajiem dziesmu ierakstiem, kas jau ir vai tiks ielikti dabasdatos, vai ko saņemšu pa tiešo, iešu cauri rudenī. Un kas zina, varbūt atradīsies vēl kaut kas interesants. Jūlijā vēl var paspēt ierakstīt pēdējās šīgada stērstu dziesmas!


ER 06.jūlijs, 14:58

Andri, es daru līdzīgi. Ierakstu pa kādai - jaunai vietai, bet tuvākā apkārtnē citām parasti laiku netērēju. Un pēdējā laikā dažkārt pierakstu piezīmēs arī "BC, bez ieraksta". Garkalnes izņēmumi tiešām nāca ar pārsteigumu. Darot kaut ko citu (abos gadījumos, ņemot kāpnes no auto jumta, lai ietu pie kārtējā zaļvārnu būra) un pēkšņi dzirdot, ka skan kaut kas neparasts. Šie jaunie izņēmumi parāda, ka pa kādam "svešam" putnam var būt arī citur Latvijā. Es teiktu - noteikti būs vēl un citur!


dekants 06.jūlijs, 13:30

Es lielāko daļu stērstu nerakstu. Pa vienai no teritorijas. Kādas 80% no dzied arī izskaņu un man šobrīd visas BC. Īpaši klausos viņas parasti pagaidu izskaņu. Šobrīd pie novērojumiem sāku komentārā rakstīt BC, ja ir izskaņa, bet nav ieraksta. Tā kā Garkalnes stērstes ir Tev par godu - citur meklētas, bet nav :)


Astrantia 06.jūlijs, 11:23

Pateicos!


dziedava 06.jūlijs, 11:07

Attēlos ir lielās dzelzenes Centaurea scabiosa auglītis (tādām bildēm gan derētu arī lapu foto). Ja jautājums par to oranžo - tad tas droši vien ir iebiris no kāda koka, kāda spurdze.


ER 06.jūlijs, 09:48

Vispār "BE" un "XlB" dialektu klātbūtne Latvijā bija sagaidāma kaut vai kā izņēmums (sk. Putni dabā 2015/2 (70): 11-12). Vēl nevaru pateikt, vai tie ir mūsu jaunie putni, kas no rudens līdz pavasarim samācās citas dziesmas svešumā, vai reti citzemju stērstu ieceļotāji no tālākām vietām dienvidrietumos. Bet kāpēc visi atradās tieši Garkalnē? Es teiktu, ka šādu "izlecēju" jābūt vairāk pa visu valsti, tikai "BC" siena kaudzē tās adatas grūti pamanīt. Savus "BE" un "XlB" putnus pamanīju tikai pēc dzirdes, regulāri uzturoties Garkalnes mežos zaļajās vārnās, citādi pat nebūtu ierakstījis. Tā ka ir vērts turpināt - īpaši ieklausoties - vākt stērstu dziesmas Latvijā. Ir un būs interesanti, gan jau arī citur!


forelljjanka 06.jūlijs, 09:40

Galīgi neesu specs,bet baldriānu pļavraibeni jau pazīstu un atrodu piemērotā biotopā gandrīz vienmēr(parasti tās ir bebraines ar neiztrūkstošu baldriānu pieguļošajās pļaviņās),vakar arī vismaz 5-6 lidinājās Virgas(Elkupītes)augšteces rajonā(apvienoju ELPA kvadrāta apsekošanu ar tauriņiem Priekules novadam(forši tie novadi kam maz novērojumu,katrs vērtīgs;))),interesantākais saussēržu raibenis,putnu frontē-zivdzenītim cāļi alā,pie kam ala interesanta.Upē iegāzies liels ozols,tā sakņu sistēma veido mālsmilts saliņu,tājā ala!Vēl iedomājos,saudzīgi parakt no pretējās puses un iebāzt vebkameru būtu elementāri!:DD


CerambyX 06.jūlijs, 07:52

Jā, pēdējo gadu laikā (precīzu robežu, protams, grūti novilkt, bet teiksim pēdējos 10 gados) baldriānu pļavraibenis ir kļuvis varētu pat teikt, ka ļoti parasts un bieži sastopams. Dabasdatos vien ir tuvu pie 100 novērojumiem. No pļavraibeņiem noteikti otra biežāk sastopamā suga aiz parastā pļavraibeņa (M.athalia). Tā ka īpaši brīnīties nav par ko :) Līdzīga situācija esot arī ar brūno zeltainīti, kas savulaik esot bijis retums, bet tagad gandrīz vai visās malās.


OKK 06.jūlijs, 07:27

Un uzskatu viņu par retumu! Skabiozu pļavraibenis (Euphydryas aurinia), ošu pļavraibenis (Euphydryas maturna), mauragu pļavraibenis (Melitaea cinxia) manā kolekcijā no padomju gadiem ir no vairākām vietām Latvijā (Padomju laikos tauriņa atradne tika uzskatīta, kā pierādījums, ja bija 1 ex uzprausts uz adatas ar etiķeti un datiem uz tās, fotoapārāti bija tīri ciešami (spoguļkamera - Zenīts), toties nevarēja nopirkt krāsainās filmas, diapozitīvu filmas), bet baldriānu pļavravraibeni ieraudzīju tikai šogad :)


OKK 06.jūlijs, 07:13

Es arī brīnījos par savu atrasto baldriānu pļavraibeni, tu neesi vienīgais :D


CerambyX 06.jūlijs, 01:47

Vīķu zilenītis jā.


CerambyX 06.jūlijs, 01:46

Man šķiet, ka baldriānu pļavraibenis


Divpēdis 06.jūlijs, 01:41

Piedod, Viestur, tā ir manējā! dzēs nost, pārbaudīšu, vai viņa ir īstajā vietā vēl!


Melissa 06.jūlijs, 00:45

Paldies!


CerambyX 06.jūlijs, 00:38

Jātnieciņš sp.


CerambyX 06.jūlijs, 00:26

Nu, ja nav veroniku - tad jau nekas cits kā parastais nesanāk :)


CerambyX 06.jūlijs, 00:11

Sarkanspārnis Lygistopterus sanguineus


Wiesturs 06.jūlijs, 00:09

Par šo man nav pārliecības.


dziedava 05.jūlijs, 23:48

Paldies! :)


CerambyX 05.jūlijs, 23:19

Ops, pladies par labojumu - Tev taisnība! :) Pats to sugu dabā redzējis neesmu tāpēc vienmēr izkrīt no prāta.


CerambyX 05.jūlijs, 23:18

Brūnvālīšu raibenis


nekovārnis 05.jūlijs, 23:15

Paldies!:)


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Dārza vabole


nekovārnis 05.jūlijs, 23:14

Vai šis nevarētu būt īsspārnis Platydracus fulvipes. Galva tāda melna, bez dzeltenumiem.


CerambyX 05.jūlijs, 23:14

Kārklu koksprīžmetis (Alcis repandata)


CerambyX 05.jūlijs, 23:13

Zaigkode Nemophora degeerella


anitra 05.jūlijs, 23:11

paldies par apgaismošanu!


CerambyX 05.jūlijs, 23:10

Tinējs, man izskatās pēc Cydia nigricana


CerambyX 05.jūlijs, 23:09

Man domāt, ka mīkstblakts Calocoris roseomaculatus


CerambyX 05.jūlijs, 23:06

Tā pati ugunsspāre - tēviņš un mātīte


sandis 05.jūlijs, 23:05

Paliek arvien interesantāk... 3 dialekti 200 metru attālumā viens no otra! Ir jau kādas darba hipotēzes, kāpēc tieši Garkalnē tāds dialektu mikslis?


CerambyX 05.jūlijs, 23:04

Īsspārnis Staphylinus sp., cik var saskatīt - S.dimidiaticornis


CerambyX 05.jūlijs, 22:58

Šitais būs spožais tumšdzīslu sprīžmetis


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Zilspāres Calopteryx sp. mātīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:57

Smecernieks Philopedon plagiatum


CerambyX 05.jūlijs, 22:56

Otrajā attēlā šķiet brūnvālīšu raibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Noras samtenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Jūlijvabole


CerambyX 05.jūlijs, 22:53

Plakanā spāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Otrajā attēlā zilspāres mātīte - to izdzēšu.


CerambyX 05.jūlijs, 22:52

Upju zilspāre


CerambyX 05.jūlijs, 22:51

Rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 05.jūlijs, 22:50

Kazeņu vilnkājis


CerambyX 05.jūlijs, 22:48

Meža tinējpūcīte


CerambyX 05.jūlijs, 22:47

Kaut kāds Variimorda ir, bet sugu tur precīzāk pēc bildēm šķiet īsti nevar.


nekovārnis 05.jūlijs, 22:46

Varbūt putekļi pie vainas, brīnos ka vispār tur kāds dzīvojās.


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Lielais skābeņu zeltainītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Apšu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:43

Jā, it kā gan tai sugai gan segspārniem vajadzētu būt nelielam zilganam spīdumam, bet nekas cits jau īsti īsti nesanāk.


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Pļavu lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:35

Parastais pļavraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Pļavas vēršacītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:34

Niedru lija


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Arī parastie zilenīši


CerambyX 05.jūlijs, 22:33

Šis gan man diezgan pārliecinoši izskatās pēc Podabrus alpinus :)


CerambyX 05.jūlijs, 22:32

Parastais zilenītis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Jā, šis ar noteikti kārklu zaigraibenis


CerambyX 05.jūlijs, 22:31

Kārklu zaigraibenis


dekants 05.jūlijs, 22:16

pamēģini piespiezt shift+F5 lai parādē lapu. Vienreiz jau tā bija un pēc pāris h pārgāja (varbūt kādas problēmas ar serveri).


nekovārnis 05.jūlijs, 22:05

Vai šis nav kārklu zaigraibenis?


bišudzenis 05.jūlijs, 21:56

Šodien biju Sīkragā un tur pie meža un kāpu robežas ar tādas auga.


nekovārnis 05.jūlijs, 21:15

Izskatās kā skujkoku sarkanais koksngrauzis, Leptura rubra.


forelljjanka 05.jūlijs, 20:47

ELPA nav iespējams pievienot sugas kam vajadzīgas koordinātes(pirms tam arī baigi grūti bija izvēlēties pareizo kvadrātu,leca kaut kur blakus).


roosaluristaja 05.jūlijs, 19:20

Bruņu ķiverene (Scutellaria galericulata).


forelljjanka 05.jūlijs, 12:04

Punktu atceros !Ar precizitāti plus/mīnus 10 m.;)Balticmaps ir iespēja ielikt punktu un nosūtīt uz e-pastu.Derēs?Vispar tur tāds plašs un taurenisks biotops,10-tiem gadu nepļautas pļavas un pļaviņas,bebraines.Pagaišgad tur arī liekas ko retāku atradu.Bijušā Zvārdes poligona buferzona ar lērumu pamestu viensētu,vecu dārzu...Varbūt der speciem uztaisīt kādu ekspedīciju?;) Punktu no b-maps nosūtiju!


Kukainis 05.jūlijs, 08:52

Jāni Par šo taureni man vajadzētu pēc iespējas precīzāku atradnes vietu, vislabāk punktu! Ja jau jauna suga novadam, tad noteikti atcerēsities, kur nofotografējāt. Var atbildi sūtīt uz adalia@lanet.lv, Iepriekš pateicos! Voldemārs


nekovārnis 04.jūlijs, 22:54

Paldies!:)


forelljjanka 04.jūlijs, 22:40

Forši Sintija,tad man Saldus novadam 60-tā suga ,neskaitot abus viršu zilenīšus,tos vēl provēšu kāju āķīšus bildēt!;)Interesanti ,ka vakar un šodien 3 vietās atradu gāršas samteņus,vai nu sagadīšanās vai šamie mūspusē tomēr nav reti.Varbūt viņus retāk redz tāpēc ka pa augšu vairāk plivinās?Faktiski bija tā,kā piemērotā vietā pacēlu galvu augstāk un sāku pētīt,tā kādu atradu,Sātiņos vienviet pat veseli 4! Bet īpašs prieks par ošu pļavraibeni,to redzēju pirmoreiz mūžā.Smuks un pamanāms!;)


Elfiņš 04.jūlijs, 22:36

Man liekas, ka tomēr parastais purvraibenis. Pie pamatnes liels melns punkts, agrajam tas būtu mazs un ar gaišu maliņu.


Elfiņš 04.jūlijs, 22:30

Zeltgalvīšu zeltainītis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:28

Parastais pļavraibenis


Elfiņš 04.jūlijs, 22:26

Šķiet, ka nodilis vīķu zilenītis.


ER 04.jūlijs, 22:26

Vērtīgs novērojums. Parasti "trešie putni" pie būriem ir neligzdojošie viengadnieki, bet šajā gadījumā ciemiņš ir piecus gadus vecs pieaugušais, kam pašam kaut kur būtu jāligzdo. Līdz šim "CG" vēl šogad nebijām redzējuši, ligzda nav zināma...


Elfiņš 04.jūlijs, 22:24

Es teiktu, ka tas ar melno svītriņu spārnu virspusē (bildes 1-4, 6, 8, 10 pie novērojuma) ir Brūndzeltenais pļavas resngalvītis (tēviņš), bet pārējās bildēs ir mātīte un pat varētu būt Melnūsainais pļavas resngalvītis. Tēviņam arī būtu svītriņa uz spārniem, tik ar pārrāvumu. Bet vislabāk šos atšķirt skatot seju - pēc antenu galiem (oranži vai melni).


dziedava 04.jūlijs, 22:02

Man drīzāk izskatās kodīgā gundega Ranunculus acris


forelljjanka 04.jūlijs, 21:04

Spečuki varētu palīdzēt...;)


sandis 04.jūlijs, 20:44

Šņibīšu "rudens" migrācija uzņem apgriezienus. Šodien trīs vietās Vidzemes piekrastē no Vitrupes līdz Ainažiem kopsummā 85 alpiņi (lielākajā barā - 58) un arī 4 līkšņibīši. Protams, ne tik droši kā Igoram un M-salas mola :)


forelljjanka 04.jūlijs, 18:56

Ja neko neputroju,beidzot man ir 2011.Gada kukainis!:D 59-tā suga Saldus novadam,neskaitot abus viršu zilenīšus(tos vēl mēģināsim labāk nobildēt,lai var nešaubīgi noteikt,jācer ka sanāks...;)).


galochkin 04.jūlijs, 12:55

Уже не первый раз к 55-у домику прилетает третья птица с кольцом "CG" Посидят, поговорят о чём-то и разлетаются. Это по обмену опытом или просто в гости? :)


elektrolitr 04.jūlijs, 07:57

Es kādu laiku atpakaļ mazo dumpi Upesciemā redzēju http://dabasdati.lv/lv/observation/b34mmlh77261tveo785rrvsh73/


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Jūlijvabole - zilā krāsu forma.


CerambyX 04.jūlijs, 00:28

Kaut kāds garkājods Tipula sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:27

Jātnieciņš sp.


CerambyX 04.jūlijs, 00:26

Bez šaubām Lamia textor. Citas līdzīgas sugas nav :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:24

Ir ir dzērveņu raibenis :)


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Pieneņu lapsprīžmetis


CerambyX 04.jūlijs, 00:23

Lielā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 04.jūlijs, 00:21

Bālganais ķērpjlācītis


visvaldis.s 03.jūlijs, 21:12

Paldies!


dziedava 03.jūlijs, 20:56

Cauruļblakts Ranatra linearis - lielākā Latvijas blakts


Matrus 03.jūlijs, 17:02

Pirmais pierādītais šīs sugas ligzdošanas gadījums Rīgas teritorijā! Domājams, ka arī iepriekšējos gados Lielupes grīvā novēroti perējumi varēja būt no teritoriālās Rīgas, bet pierādījumu līdz šim nebija...


CerambyX 03.jūlijs, 15:00

Jā, šo apskatīju un piekrītu - vajadzētu būt tumšbrūnajam zilenītim :)


Wiesturs 03.jūlijs, 13:45

Katram gadījumam, lai nepaslīd garām novērojumu gūzmā - Uģi, Tu šito akceptē? Vnk. man tas ir jaunas sugas jautājums, un par tādām labāk tomēr pārjautāju, ja vien nav kaut kas pilnīgi nepārprotams.


forelljjanka 03.jūlijs, 13:28

Meža gan(ja jau tik labi nobildēts,ka redz tumši raibo padusi,šaubu nav),tilbītes gan vienkāršāk pēc sauciena noteikt!;)Tomēr-vienmēr ir vērts tām pievērst uzmanību,ja nu T.solitaria...;) Tad īpaša uzmanība virsastei,pārējās pazīmes ir gana slidenas(sauciens kā aizsmakušai purva,mazliet līkais knābis),viena netipiska purva tilbe savulaik Vītiņos man pamatīgi nervus pabojāja...:DD


dekants 03.jūlijs, 12:57

Purva tilbītei ātrākais ko lidojumā var pamanīt ir gaiša spārnu apakša. Bildē redzams, ka nav uzacs svītra un kājas tik ļoti neprojecējas aiz astes, garāks knābis. Šī ir meža tilbīte.


forelljjanka 03.jūlijs, 12:41

To vietu saldenieki sauc par Pasaules Malu! :DD


CerambyX 03.jūlijs, 12:33

Tīri tehnisku iemelsu dēļ, it kā jau precīzāk būtu, ja tiktu atzīmēti divi punktveida novērojumi - katrs savā novadā, jo tad Datubāzē saglabājas konkrēts punkts ar koordinātēm. Tad arī tomēr ir mazāk iespēju, ka otra novada novērojums paslīd garām nepamanīts, kā arī, ja pēc tam exceļa tabulā ir jāievieš jauna ailīte manuāli, tad nebūs tam otram novērojumam man jāiet un pa karti jābaskta pašam punkts, mēģinot piešķirt tam atšķirīgas koordinātes (lai pēc tam kartē punkts arī atliktos vajadzīgajā novadā) :) Bet nu no otras puses - gan jau, ka šādi novērojumi pa sezonu nav/nebūs tik daudz, lai neizdarītu to manuāli. Tā ka kā ir ērtāk pašiem - tā būs labi. Minimālā programma - komentārs piezīmēs, maksimālā - divi atsevišķi novērojumi.


sandis 03.jūlijs, 12:29

Hmmm, tad laikam problēma man kompī. Verot vaļā sugu lapas, parādās "Not found" paziņojumi... Vajadzētu aizšaut līdz Vidzemes piekrastei - redzēs, kas tur darās.


forelljjanka 03.jūlijs, 12:29

Nu skaidrs apmēram,atradu vienu smuku bildi kaut kādā franču lapā http://www.lepinet.fr/especes/nation/lep/?e=l&id=29990# ,uzklikšķinot uz mazās bildes tā paliek liela.Izskatās ne tikai tā armalas strīpa dzeltenīga un tumšāka,bet arī pakaļspārna viducim pāri ejošai lielo rimbuļu joslai pieguļošie mazākie laukumi ir tādi paši-dzeltenīgi tumšāki,parastajam tur viss smuki vienkrāsains-gaišs,gandrīz balts.


CerambyX 03.jūlijs, 12:23

Divpēdis viens no mūsu dažiem dienastauriņu aktīvistiem te Dabasdatos - viņa viedoklim var ticēt ;) Es arī piekrītu, ka šis ir visai drošs un ticams baldriānu pļavraibenis - visas pazīmes atbilst :)


forelljjanka 03.jūlijs, 12:12

Ta nē jau -alpiņi,abi ad.smukos riesta tērpos!Putni.lv iet kā rūc,un tur vairāki 2.VII atzīmēti kā iespējami agrākie rudens migrantu novērojumi.;)


Wiesturs 03.jūlijs, 11:39

Esmu šito pētījis gan grāmatā, gan daudz skatījies bildes www. Grāmatā kā viena no galvenajām pazīmēm tiek minēta tā ārējā josla, kas veidojas uz pakaļējā spārna (ārpusē) starp 2 ārējām norobežojošajām melnajām līnijām, kas lokā iet ap visu spārna ārpusi. M.aurelia šī šaurā josliņa esot dzeltenīga - nedaudz, bet redzami tumšāka, nekā blakus tie baltie "pusmēneši". Virspusē, cik saprotu, tumšās līnijas var būt ar pelēcīgu "atsitienu". Nu jā, un vēl Uģa komentārs, ka aurelia esot jābūt maziņam. Virspusē, spriežot pēc bildēm, aurelia pamatā nav biezas tumšas ārējās joslas gar spārna malu, melnās līnijas vispār ir tievākas, bet tas ir šausmīgi relatīvi, zinot parastā pļavr. mainību, turklāt grāmatā teikts, ka mitros biotopos arī aurelia ir tumšāks. Savukārt parastajam kā galvenā noteicošā pazīme tiek minēts tumšais pleķis priekšējā spārna ārpusē zem gaišajiem "lodziņiem" spārna galā (citēju: pale marginal spots in s2 and s3 usually with conspicuous black internal borders, sometimes including s1b and s4, more rarely reduced to a black mark or thick line bordering s2). Citādi tikai overall appearance un nianses (ja neskaita T ģenitālijas, kas parastajam esot distinctive). Īsi sakot, ar šiem ir smaga dzīve. Kamēr nebūs viens, kas ar pirmo acu uzmetienu būs skaidrs, ka IR veroniku, tikmēr norakstām visu uz parastajiem :)


ivars 03.jūlijs, 11:39

Šinci?


forelljjanka 03.jūlijs, 11:36

Teorētiski šie varētu būt pirmie rudens,kā ir īstenībā-vells viņu zin!!!:DD


sandis 03.jūlijs, 11:24

Vasarotājs? Putni.lv diemžēl uzkārušies (?), bet kaut kad jau laikam varētu arī pirmos "rudens" migrantus sākt gaidīt, ne?


nekovārnis 03.jūlijs, 09:19

Paldies! Bija pārliecība par dažādām sugām līdz brīdim, kad tas svešais tēviņš uzleca melnajai mātītei mugurā.:)


dziedava 03.jūlijs, 09:13

Pie pavasara tauriņu raksta mans jautājums palika nepamanīts - ko darīt, ja bildētais tauriņš lidoja pa 2 novadiem - vai vadīt 2x vai pietiek, ja komentārā pieraksta? Man tādi gadījumi ne viens vien.


forelljjanka 03.jūlijs, 08:30

Galīgi ar konkrētajiem uz neko nepretendējot,vai ir kaut kāda pazīme(kā piemēram mazais/lielais viršu zilenītis tas āķītis uz priekškājas)pēc kā parasto atšķirt no veroniku?;) Ja mikroskopā jāpēta dzimumorgāni kā vabuļiem,nu tad nekā...:DD


Wiesturs 03.jūlijs, 01:25

Skaidrs, tad nu tagad apmēram sapratu, kā tas izskatās :)


OKK 03.jūlijs, 00:27

Skaidri zini? Bet tādā gadījumā ir kaut kāds netipisks - spārnu apakšpusē uz baltā laukumiņa melns punkts, tas mani samulsināja. Vai CerambyX arī piekrīt, ka šis ir baldriānu pļavraibenis? To jautāju tāpēc, ka internetā tomēr izskatās savādāk. Tu, Divpēdis, patiešām esi tauriņu speciālists?


Melissa 03.jūlijs, 00:23

Paldies!


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Tāds dīvains ir, bet laikam jau tomēr parastais pļavraibenis?


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Smecernieks Larinus sp.


CerambyX 03.jūlijs, 00:12

Kāda no makstenēm


CerambyX 03.jūlijs, 00:11

Sprakšķis Prosternon tesselatum


CerambyX 03.jūlijs, 00:08

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Jātnieciņš sp. - suga nensoakāma


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Strautu zilspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Ugunsspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Gaišzilā krāšņspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Tā kā pūcīte Polia nebulosa


CerambyX 03.jūlijs, 00:03

Lai pagaidām paliek Onthophagus sp. - tur tā sugu noteikšana nav tik viegla un varbūt šādas detalizācijas kadrā nav iespējama.


CerambyX 03.jūlijs, 00:02

Es teiktu, ka Anastrangalia sanguinolenta - vismaz priekškrūšu vairogs izskatās gandrīz kails (ja skatītu palielinājumā, tad jau gan kādi matiņi būtu redzami).


CerambyX 02.jūlijs, 23:59

Pie interesatajiem novērojumiem ir marmora rožvaboles, kas ir retas Latvijā. Šī ir rožvabole Potosia cuprea - tāpēc nav īpaši interesants novērojums :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Te divas sugas - Stenurella melanura tēviņš un daudz interesantāka un retāka mātīte - Stenurella nigra :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Tāds dīvains ir - man velk uz Podabrus alpinus, kas ir visai mainīga krāsojuma suga.. Glavenā pazīme ir galva, kas aiz acīm ir izteikti sašaurināta un šaurāka par priekškrūšu vairoga priekšējo malu.


CerambyX 02.jūlijs, 23:53

Es tā teiktu jā - Potosia cuprea


CerambyX 02.jūlijs, 23:51

Kaut kāds sīksisenis Tetrix sp. - tāds ar baltu laukumu nav manīts.


CerambyX 02.jūlijs, 23:47

Arctica villica Latvijā nav konstatēts kopš 1972. gada.


CerambyX 02.jūlijs, 23:44

Ziedmuša Volucella pellucens


Wiesturs 02.jūlijs, 23:30

Callimorpha dominula - Nātru lācītis. Parasti viņiem daļa punktu priekšgalā ir dzelteni, bet šim to dzelteno krāsu knapi var saskatīt, droši vien nodilusi, vai arī individuālas īpatnības.


Rallus 02.jūlijs, 23:15

Varētu būt melnais lācītis Arctia villica?


roosaluristaja 02.jūlijs, 23:09

Tā vajadzētu būt. Stublājam, īpaši augšdaļā, bija jābūt izteikti lipīgam.


Nora 02.jūlijs, 22:54

Par "Nezināms" - zem Grupas izvēlas nezināms un attiecīgi arī zem apakšgrupas un sugas izvēlnēm. Vai arī vienkārši laukā "Meklēt sugu" ieraksta "nezināms" un visi lauki aizpildās paši :)


Divpēdis 02.jūlijs, 22:52

man izskatās, ka jā;)


sandis 02.jūlijs, 20:18

Paldies par komentiem un, Jāni, par Tavu metodoloģiski vērtīgo un piesātināto piezīmi! Tā kā divi spečuki vairāk uz dumbrcāli sliecas, kā tādu to arī DD atstāšu. Ja nu tur kāds citu trelli citā reizē laidīs vaļā, tad pielabošu (lai gan - nav jau izslēgts, ka tur uzturas vairāk par vienu raļļu sugu). Vispār forša padarīšana tie naksnīgie klejojumi, pavisam cita skaņu pasaule nekā dienasgaismā :)


forelljjanka 02.jūlijs, 20:00

Ir visādi!:D Pārsvarā spēlēju popūriju pēc rumpjiem(ceru,mazais,parastais,dumbris)vienalga kādā diennakts laikā,vēlams lai nebūtu vējš,jo mazais, ja ir pāris, parasti atbild tikai ar pāris īsiem sašutuma saucieniem ko vējā var nesadzirdēt,mazais atsaucas arī uz ceru,ormanis tikai un vienīgi uz savu,pie kam dienā izdodas izprovocēt daudz,daudz retāk kā pārējos(ceru toreiz atsaucās praktiski līdz vēlam pusdienslaikam,ļoti nelabprāt vakarā līdz krēslai,pēc tam gan kā tumšs, ļurrāja nepārtraukti).Dumbrcālis var atsaukties uz JEBKURA cita raļļa dziesmu vai saucienu,ar pauzi vai momentā,tātad spēlējot mazo pārsvarā jau ir atsaucies.Dumbri vislabāk provocēt tieši ar to kvieciensaucienu,kas būtībā nav brīdinājumsauciens(brīdin.sauciens dumbrim ir īss un spalgs -ķiv),t.i. varētu teikt tāds komunikācijas sauciens apmēram kā:Es esmu te,kur esi tu?!Vienā ūdenskrātuvē esošie dumbrcāļi praktiski visi arī sakomucionē izprovocēti,gan T gan M,M gan ja ir cāļi klusi klukstēdama ved tos prom,bet T nāk pārbaudīt kurš nelietis atļāvies ienākt viņa valdījumos(domāju viņš dod ziņu arī mazākajiem raļļiem- nelien kur nevajag!;)).Ūdensvistu esmu stipri mazāk pētijis(nesmu pat sakarīgi nobildējis,no sērijas,tepat Mellā dīķī ir, tik nobildēta nav!:DD),parasti var izprovocēt ar to ki-ke,taču līdzīgi ormanim dienā var neatsaukties.Dumbrcāli protams var provocēt arī ar tā saukto dziesmu ,prip-prip!,tikai pāris ar cāļiem var to noignorēt,atšķirībā no komunikācijas sauciena.Kaut gan, tādā dienā kā šodien izprovocēt varētu praktikai tikai mazo!;)


Rallus 02.jūlijs, 19:45

Ūdensvistiņa gan diez vai - ne tas tonis, dumbrcālis drīzāk.


sandis 02.jūlijs, 19:32

Vispār jau kādas 10 min. pirms šiem klukstiem palaidu dumbrcāļa ierakstu, bet nekādas reakcijas nebija. Arī pēc tam atskaņoju - atkal klusums. Tev pieredze ar šiem "niedru sivēniem" daudz bagātīgāka - vai viņi uz provocēšanu reaģē momentā? Pēc tam, kad vēlāk dzirdēju Cēsu vecupē dziedošo dumbrcāli, intereses pēc nelielā klusuma pauzē palaidu ierakstu, šis atsaucās momentā, un nevis ar to "cik-cik" dziesmu, bet ar savu jokaino sivēna kviecienu.


Wiesturs 02.jūlijs, 19:17

Cik būros šie bija?


forelljjanka 02.jūlijs, 18:52

Vajadzēja paprovocēt!;) Tā 100 punkti nepateikšu,laucis tā kā mazāk ticams un to Tu arī dabūtu redzēt.U-vistai ar d-cāli šitādi reti kluksti var būt stipri līdzīgi,vairāk tā kā dumbrcālis...Jābrauc paprovocēt,tad jau īstais atsauksies!;)


forelljjanka 02.jūlijs, 18:42

Kur tad bez viņiem!:D Dzied!;)


dekants 02.jūlijs, 17:08

Iespējams, ka pietiks ar šo pašu bildi, ja to apgriezīs tā, ka tajā būs redzams tikai putns, bez mājām un elektrības stabiem.


solo 02.jūlijs, 16:54

Skaidrs. Būs jāiet foto medībās,bet diemžēl ir tā, kad sagatavojies, tad vari vērot tikai debess augstumus. Bet kad nolaižas rudzu laukā, tad pie rokas tikai mobilais tālrunis :). (Vai vispār nekas, kad plosījās pa pļavu).


sandis 02.jūlijs, 16:17

Kam varētu "piederēt" šis sauciens? Ūdensvistiņa? Dumbrcālis? Laucis? Tajā kvadrātā pagaidām neviena raļļa, derēs jebkurš variants :)


sandis 02.jūlijs, 16:12

Jāni, Tavas aizdomas bija pamatotas - ormanīša vecupē Cēsīs ir arī dumbrcāļi :)


sandis 02.jūlijs, 16:09

Ar Canon'a video opciju, pēc tam noņemot bildi. Ja putni ir tuvu (šajā gadījumā - kādi 15-20 m) un nepūš vējš, reizēm sanāk tīri sakarīgi.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:07

Bildē gan maz, kas ir redzams, bet kaut kā aizdoma par imm. klintnieku.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:05

Drīzāk klinšu vai jūras ērglis, ja ērglis. Jebkurā gadījumā tādam retumam, kā vidējam, ar šādu aprakstu vien ir stipri par maz. Ļoti derētu bildes, lai kaut ko pateiktu tuvāk.


dekants 02.jūlijs, 16:03

Maija, būtu nepieciešams izkadrēt bildi (lai putns pa visu kadru), kā arī pielikt, ja ir citas (arī nekvalitatīvās) bildes.


dekants 02.jūlijs, 15:51

Ar ko Tu ieraksti?


solo 02.jūlijs, 15:48

Šajā apkārtnē jau vairākus gadus pamanīju šo lidoni, bet daudz nepievērsu uzmanību. Bet piecas dienas atpakaļ pļavā (tikko nopļauta) uzbruka stirnas mazulim un nosita to (pamanījām, ka šis ļoti intesīvi lēkā un sit spārnus, kad sapratām, kas notiek, steidzāmies glābt mazuli, bet nepaspējām. No sākuma domājām, ka mazais varēja iegūt traumas pie pļaušanas, bet mazajam ķermisku ievainojumu nebija) Pēc netā pieejamās informācija izlasīju, ka vienīgais , kas to spēj, ir šīs sugas pārstāvis, un salīdzinot bildes ar binokli novēroto, secināju, ka tas varētu būt vidējais ērglis. Turpmāko dienu laikā centos lidoni noķert kadrā, bet diemžēl viņš ļoti izmanīgs un vairāk patīk pozēt augstu debesīs.


maariite 02.jūlijs, 13:55

pēc kādām pazīmēm noteikta suga?


forelljjanka 01.jūlijs, 23:33

Atradu vienu vienīgu Uģa novērojumu ar līdzīgu, un tā ir mēslu vabole Onthophagus nuchicornis,kaut gan izskatās manis ātrāk piesauktais ar Latvijā sastopams(infa latviski bija;)).


ER 01.jūlijs, 23:06

Paldies, pēc tāda arī izklausās - bambalīgs un sīks viņš tiešām bija...


forelljjanka 01.jūlijs, 22:59

Kaut kāds Onthophagus sp. būs,ja nu vienīgi Latvijā mazāk sugu kā Vācijā(Vācu lapā 4 baigi līdzīgie;))!Līdzīgākais liekas sīkbambāls Onthophagus fracticornis.;)


MJz 01.jūlijs, 21:50

Tiešām ķīķis. Nomainīju sugu no sākotnēji ziņotā peļu klijāna.


asaris 01.jūlijs, 21:39

Vai tomēr Ķīķis?


Mari 01.jūlijs, 09:12

Atradu! Šķīet, ka Pachyta quadrimaculata :)


forelljjanka 01.jūlijs, 08:26

Sudrabkaija jau vien būs!;) Vidusjūras kaija pārliecinoši pierādīta Latvijā vien divas reizes.Arī sudrabkaijām mēdz būt dzeltenas kājas,ja tā uzskatīta par V.kaijas pazīmi,nu un ja redzēti mazuļi vai ligzda ,jālieto pazīmes LM vai RM!;)

Par gaidāmo melnā stārķa mazuļa aprīkošanu ar raidītāju (21)

Tuvākajās dienās viens no kameras ligzdas melno stārķu mazuļiem tiks aprīkots ar raidītāju, kas mums ļaus sekot putna turpmākajām gaitām. Labākais skaidrojums tam, kādēļ tas ir nepieciešams, ir ieskats tajā, ko jau esam uzzinājuši. To, ka jauno putnu mirstība ir palielinājusies kopš 90. gadu vidus, mēs zinājām no gredzenoto putnu novērojumiem Izraēlā. Ja 1995.-96. gadā no gredzenotajiem jaunajiem putniem katru piekto redzēja Izraēlā (kas ir apmēram pusceļš līdz varbūtējām ziemošanas vietām Āfrikā), tad pēdējos 4-5 gados no teju simta apgredzenotu jauno putnu redz 1-2. Tagad mēs zinām, ka liela daļa Izraēlu vispār nesasniedz un nomirst līdz tam, turklāt, LIELĀKĀ daļa -...


Aicinām ziņot par liepu ziedēšanu visā Latvijā (12)

Jūlijs ir liepu ziedēšanas mēnesis – drīz jau gaisā varēs sajust to saldo smaržu! Gadu no gada vasaras kulminācijas laiks jeb vasaras vidus, ko iezīmē liepu ziedēšana, mainās. Ilglaicīgo fenoloģisko datu analīze liecina, ka Eiropā liepu ziedēšana iestājas arvien agrāk. Aicinām ikvienu iesaistīties un ziņot par liepu ziedēšanu Latvijā portālā Dabasdati.lv. Latvijā savvaļā ir sastopama viena liepu suga – parastā liepa (Tilia cordata). Vasarzaļš vidēji liels koks līdz 25-30 m. Parastā liepa ir izplatīta visā Latvijas teritorijā, bieži stādījumos vecos parkos un pie viensētām. Pilsētu apstādījumos ir izplatītas arī vairākas svešzemju liepu sugas, biežākās no tām ir Holandes liepa (Tilia...


Gaidot Gada auga 2015 ziedēšanu (2)

Jūnijā sākuši un jūlijā turpinās ziedēt augi, kas iedalīti ēriku dzimtas ziemciešu apakšdzimtā. Pie tiem pieder arī Gada augs 2015 - čemuru palēks Chimaphila umbellata, tāpēc mazliet par šo augu atšķiršanas pazīmēm šai laikā. Čemuru palēka lapiņas līdzīgas brūkleņu lapām, būtiska atšķirība - tās ir ar zobiņiem, kādu nav brūklenēm! Attēlā pa kreisi brūkleņu, pa labi - čemuru palēka lapiņas. Foto: J. Kluša. Šogad pēc Jāņiem redzēju čemuru palēku vēl tikai ziedpumpuros. Kad tas sāks ziedēt? Lai arī tika izlemts, ka čemuru palēka ziņojumi dabasdati.lv nav liekami pie "interesantajiem novērojumiem", es ierosinu pirmā ziedošā čemuru palēka ziņojumu tomēr pie tādiem ielikt...


Tauriņu vērošana 2015 - jūnija sugas (5)

Tauriņu vērošanas sezona rit pilnā sparā - cik tauriņu sugas jau Tev ir izdevies šosezon ieraudzīt? Ja nav līdz šim vēl īsti sanācis laiks izmest loku pa piemājas pļaviņām un mežmalām, tad tagad ir īstais brīdis, lai to vēl paspētu. Jūnijs gan kopumā tomēr ir bijis samērā pavēss kā rezultātā ir sajūta, ka daļa dienastauriņu sugu ir par kādu nedēļu aizkavējušās - dažas agrākās vēl lido, bet citas kam būtu jau jālido vēl tā īsti nav manītas. Bet tas ir tikai normāli, ka gads no gada tomēr nedaudz atšķiras. Šajā ierakstā būs par dažām tām sugām, kuras vēl jūnijā ir...


Video ar melno stārķu mazuļu gredzenošanu (2)

2015. gada 12. jūnijā tika apgredzenoti melno stārķu Ozola un Zīles mazuļi, kuru ligzdu ir iespējams vērot ar tiešraides kameras palīdzību. Tā kā melno stārķu mazuļu gredzenošana notiek lejā pie ligzdas koka, tad viss process tika nofilmēts. Video ne tikai par melno stārķu mazuļu gredzenošanu, bet arī ornitologa Māra Strazda plašāks stāstījums par melnajiem stārķiem un jaunākajiem atklājumiem melno stārķu paaugstinātās mirstības pētījumos. Paldies Edgaram Dzenim par filmēšanu un montēšanu! Un paldies visiem aktīvajiem foruma dalībniekiem par pacietīgu sekošanu ligzdā notiekošajam un visa dokumentēšanu.Dabasdati.lv 
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts