Šobrīd aktīvie lietotāji: 256 Šodien ievadītie novērojumi: 102 Kopējais novērojumu skaits: 166481
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
18-Jul-2015, Wiesturs
18-Jul-2015, Wiesturs
18-Jul-2015, Wiesturs
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
18-Jul-2015, Wiesturs
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
18-Jul-2015, Wiesturs
18-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
18-Jul-2015, Wiesturs
Brūnā dižspāre Aeshna grandis
18-Jul-2015, Wiesturs
18-Jul-2015, Wiesturs
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
18-Jul-2015, Wiesturs
Lauka sīksamtenis Coenonympha arcania
18-Jul-2015, Wiesturs
Violetais zeltainītis Lycaena alciphron
18-Jul-2015, Wiesturs
26-Jul-2015, AIJA LAIMA
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
24-Jul-2015, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
24-Jul-2015, grieze
Žubīte Fringilla coelebs
20-Jul-2015, grieze
Žagata Pica pica
20-Jul-2015, grieze
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-Jul-2015, grieze
Zivju dzenītis Alcedo atthis
20-Jul-2015, grieze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Jul-2015, grieze
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Jul-2015, grieze
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-Jul-2015, grieze
Vālodze Oriolus oriolus
20-Jul-2015, grieze
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
20-Jul-2015, grieze
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Jul-2015, grieze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Jul-2015, grieze
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Jul-2015, grieze
Peļkājīte Prunella modularis
20-Jul-2015, grieze
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
20-Jul-2015, grieze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Jul-2015, grieze
Niedru lija Circus aeruginosus
20-Jul-2015, grieze
Mizložņa Certhia familiaris
20-Jul-2015, grieze
Meža pūce Strix aluco
20-Jul-2015, grieze
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Jul-2015, grieze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-Jul-2015, grieze
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-Jul-2015, grieze
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Jul-2015, grieze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
20-Jul-2015, grieze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
20-Jul-2015, grieze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
20-Jul-2015, grieze
Mājas čurkste Delichon urbicum
20-Jul-2015, grieze
Mājas balodis Columba livia domestica
20-Jul-2015, grieze
Mazais ērglis Aquila pomarina
20-Jul-2015, grieze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
20-Jul-2015, grieze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-Jul-2015, grieze
Lielā zīlīte Parus major
20-Jul-2015, grieze
Lielā gaura Mergus merganser
20-Jul-2015, grieze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
20-Jul-2015, grieze
Lauku balodis Columba palumbus
20-Jul-2015, grieze
Krauklis Corvus corax
20-Jul-2015, grieze
Grieze Crex crex
20-Jul-2015, grieze
Gaigala Bucephala clangula
20-Jul-2015, grieze
Dzilnītis Sitta europaea
20-Jul-2015, grieze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Jul-2015, grieze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Jul-2015, grieze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-Jul-2015, grieze
Dadzītis Carduelis carduelis
20-Jul-2015, grieze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Jul-2015, grieze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Jul-2015, grieze
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-Jul-2015, grieze
Brūnā čakste Lanius collurio
20-Jul-2015, grieze
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
20-Jul-2015, grieze
Bezdelīga Hirundo rustica
20-Jul-2015, grieze
Baltā cielava Motacilla alba
20-Jul-2015, grieze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Jul-2015, grieze
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
20-Jul-2015, grieze
29-Jul-2015, gunitak
Neaizmirstule sp. Myosostis sp.
29-Jul-2015, gunitak
Lielais šņibītis Calidris canutus
29-Jul-2015, Igors
30-Jul-2015, Melissa
Pļavu tilbīte Tringa totanus
29-Jul-2015, Igors
Trulītis Calidris minuta
29-Jul-2015, Igors
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-Jul-2015, gunitak
Līkšņibītis Calidris ferruginea
29-Jul-2015, Ingmars
Lielais šņibītis Calidris canutus
29-Jul-2015, Ingmars
Purva tilbīte Tringa glareola
29-Jul-2015, Ingmars
Jūras ķīvīte Pluvialis squatarola
29-Jul-2015, Ingmars
29-Jul-2015, gunitak
29-Jul-2015, gunitak
Parastā liepa Tilia cordata
29-Jul-2015, gunitak
Lielā krastkaņepe Eupatorium cannabinum
29-Jul-2015, gunitak
Rāceņu baltenis Pieris rapae
16-Jul-2015, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
16-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
16-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
16-Jul-2015, Wiesturs
16-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
16-Jul-2015, Wiesturs
16-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
16-Jul-2015, Wiesturs
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
16-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
16-Jul-2015, Wiesturs
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
16-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas sīksamtenis Coenonympha glycerion
16-Jul-2015, Wiesturs
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
16-Jul-2015, Wiesturs
16-Jul-2015, Wiesturs
Mazā brūnā zāļpūcīte Mythimna conigera
24-Jul-2015, Mimi Serada
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
24-Jul-2015, Mimi Serada
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
15-Jul-2015, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
15-Jul-2015, Wiesturs
Noras samtenis Lasiommata maera
15-Jul-2015, Wiesturs
Pļavas vēršacītis Maniola jurtina
15-Jul-2015, Wiesturs
Lapkoku baltenis Aporia crataegi
15-Jul-2015, Wiesturs
Plūmju līkvēderis Eulithis prunata
23-Jul-2015, Mimi Serada
15-Jul-2015, Wiesturs
15-Jul-2015, Wiesturs
15-Jul-2015, Wiesturs
15-Jul-2015, Wiesturs
Melnā pīle Melanitta nigra
12-Jul-2015, CerambyX
Upes zīriņš Sterna hirundo
12-Jul-2015, CerambyX
Zileņu zilenītis Plebeius (Vacciniina) optilete
13-Jul-2015, CerambyX
Sīkais zilenītis Cupido minimus
13-Jul-2015, CerambyX
Divpunktu mārīte Adalia bipunctata
29-Jul-2015, Laimeslācis
Kāļu baltenis Pieris napi
29-Jul-2015, gunitak
Priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorhina muricata
13-Jul-2015, CerambyX
Priežu sveķotājkoksngrauzis Nothorhina muricata
13-Jul-2015, CerambyX
12-Jul-2015, CerambyX
Vīķu zilenītis Agrodiaetus amandus
29-Jul-2015, Rallus
Kazeņu vilnkājis Thyatira batis
29-Jul-2015, Rallus
Čemuru palēks Chimaphila umbellata
29-Jul-2015, erts
29-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
29-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Astainais zilenītis Everes argiades
29-Jul-2015, Gaidis Grandāns
Paipala Coturnix coturnix
24-Jul-2015, roosaluristaja
Svīre Apus apus
19-Jul-2015, IlzeP
Kameņvabole Trichius fasciatus
27-Jul-2015, IlzeP
27-Jul-2015, IlzeP
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
27-Jul-2015, IlzeP
23-Jul-2015, IlzeP
23-Jul-2015, IlzeP
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
23-Jul-2015, IlzeP
23-Jul-2015, IlzeP
Parastais samtenis Aphantopus hyperantus
23-Jul-2015, IlzeP
23-Jul-2015, IlzeP
Dārzu joslpūcīte Noctua pronuba
22-Jul-2015, IlzeP
Rāceņu baltenis Pieris rapae
19-Jul-2015, forelljjanka
Platknābis Anas clypeata
29-Jul-2015, forelljjanka
Žubīte Fringilla coelebs
29-Jul-2015, forelljjanka
Zivju gārnis Ardea cinerea
29-Jul-2015, forelljjanka
Zivju dzenītis Alcedo atthis
29-Jul-2015, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-Jul-2015, forelljjanka
Upes zīriņš Sterna hirundo
29-Jul-2015, forelljjanka
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
29-Jul-2015, forelljjanka
Sudrabkaija Larus argentatus
29-Jul-2015, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Jul-2015, forelljjanka
Purva tilbīte Tringa glareola
29-Jul-2015, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
29-Jul-2015, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
29-Jul-2015, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Jul-2015, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
29-Jul-2015, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
29-Jul-2015, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-Jul-2015, forelljjanka
Mazais dzenis Dendrocopos minor
29-Jul-2015, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
29-Jul-2015, forelljjanka
29-Jul-2015, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
29-Jul-2015, forelljjanka
Krīklis Anas crecca
29-Jul-2015, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
29-Jul-2015, forelljjanka
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
29-Jul-2015, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jul-2015, forelljjanka
Dzērve Grus grus
29-Jul-2015, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Jul-2015, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Jul-2015, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-Jul-2015, forelljjanka
Kāļu baltenis Pieris napi
29-Jul-2015, gunitak
Ausainā pūce Asio otus
30-Jun-2015, roosaluristaja
Pupuķis Upupa epops
29-Jul-2015, Evule
Pēdējie komentāri
nekovārnis 30.jūlijs, 12:52

Vakar vienam vakarlēpim gandrīz virsū uzkāpu:) Izlidoja no mellenājiem kādu 3 m attālumā.


Wiesturs 30.jūlijs, 12:42

Man šogad divi vakarlēpji (divās dažādās vietās) gaišā dienas laikā murrāja Veclaicenes pusē. Dienas vidus, saulīte spīd, un šis murrā savā nodabā. Kad dzirdēju pirmo, pabrīnījos; pie otrā nospriedu, ka Veclaicenes lēļiem laikam ar redzi slikti :)


forelljjanka 30.jūlijs, 11:52

Nu ja ,Tava blogā jau bij pareizi!;) To vakarlēpi gan vajadzēja mēģināt ar balsi paprovocēt!Man vairākkārt ir dienas laikā izdevies šos piespiest uzmurrāt.Vienīgi,atšķirībā no nakts viņš nelido,nesit spārnus bet sēd kokā un rūc!:D Vienreiz tas bija kaut kādā jūlija vidū,pašu augstu,augstu bērzā zarā nevarēja ieraudzīt,tika dzirdēt(bija tāda pēcpusdiena ap 18:00),otrreiz šovasar Zvārdes purvā izcēlu vairākas reizes,tad pazuda,paprovocēju un atsaucās,atradu vēlreiz(tās ar man vienīgās lēļa bildes),ja nemaldos bij vēl agrāk pa dienu.Katrā ziņā saule abos gadījumos vēl bija augstu,nebij ar nomācies!;) Naktī tad jau viņi nāk kā dulli,manai muterei vienreiz gandrīz uzbruka maģim,kas nolikts uz auto jumta,salidoja vairāki un sāka kauties savā starpā(tas Lašupes-Dūrupes mežos)!:D Mutere vairākkārt ir atradusi ligzdas(gan olas ,gan cāļus)tad lēlis šņāc un bezmaz metas virsū,un atšķirībā no ziņām ka it kā var pārvietot olas citur,to nedarīja(mutere konkrētajā ligzdā periodiski to apmeklējot redzēja visu ciklu no olām lidz lielam juv.)


CerambyX 30.jūlijs, 11:31

Ops, laikam prāts aptumšojies vakar :D


paliec 30.jūlijs, 11:13

nav sēņu kailgliemezis. šis ir no pavisam citas dzimtas. šis ir meža kailgliemežu dzimtas pārstāvis Arion. sp. dzīvnieks vēl nav pieaudzis, precīzu sugu var noteikt tikai preparējot, bet visticamāk, ka šis varētu būt rudais kailgliemezis Arion fuscus.


paliec 30.jūlijs, 11:08

milzu kailgliemezis Limax maximus


gunitak 30.jūlijs, 10:37

Paldies par informāciju.


roosaluristaja 30.jūlijs, 10:18

Ūdenstilpju krastos sastopamas divas sugas, kas var sasniegt liela koka izmērus: Salix alba un Salix fragilis. Tā kā, spriežot pēc lapām, S.alba šis nevar būt, atliek S.fragilis. Raksturīga šīs sugas pazīme ir viegli lūztoši zari. Tiesa kārkli bieži dabā veido hibrīdus starp dažādām sugām, tā kā stāsts nav tik vienkāršs.


Wiesturs 30.jūlijs, 00:28

pēdējās divās dienās drusciņ garāmskrienot pamedīju šo Usmas-Cirkales masīvā. Arī vairākas brīnišķīgas mārsila vietas ar plašiem mārsila pleķiem, bet arions tomēr nepieteicās.


forelljjanka 29.jūlijs, 22:55

Kas tad nu Uģi?;) Melnā ne tumšā!;)


Rallus 29.jūlijs, 22:22

Pēc šī avota: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-camphoratus.php - ticamāka šķiet - āžu tīmeklene = C.traganus. Žēl, ka nepasmaržoju - šitai vajadzēja ost pēc veca kazas siera vai puvušiem kartupeļiem. Bet tīmekļains un pamatīgs kāts, ieliekta cepurītes mala un augfšana uz izteikti skābas augsnes - tur bija tīrs egļu jaunaudzes mežs lielā platībā. Tas šai sugai arī rakstīts kā galvenais biotops, kamēr baltvioetai ir raksturīgi skabārži, cietie lapkoki, retāk skujkoki: http://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-alboviolaceus.php


CerambyX 29.jūlijs, 22:12

Šķiet, ka divpunktu mārīte - viena no krāsu formām.


CerambyX 29.jūlijs, 22:10

Kāļu baltenis


AustrisMazurs 29.jūlijs, 22:01

Izskatās ka tas ir violetais velnābols (datura stramonium var. tatula),kas ir vēl retāks nekā parastais


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Kāļu baltenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:56

Jā, domāju ka ir rāceņu baltenis :)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Brūnvālīšu raibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Pareiza ;)


CerambyX 29.jūlijs, 21:55

Koksngrauzis Leptura aethiops


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Koksngrauzis Anastrangalia sp.


CerambyX 29.jūlijs, 21:53

Parstais pļavraibenis


CerambyX 29.jūlijs, 21:39

Māņkoksngrauzis Chrysanthia geniculata


CerambyX 29.jūlijs, 21:30

Jā, ja tik svaigs 27.jūlijā, tad jau vēl ir cerības augusta sākumā ar vēl atrast :) Vakar Ķekavas novadā zem dažām elektrolīnijām bija nu izcili piemēroti biotopi šai sugai - bet it kā tauriņu neatradu. Īsti piemērots laiks gan nebija, tā ka zināt nevar. Varbūt kaut kur tur tomēr mīt? Tāpat pirms kādas nedēļas vienu vakaru apskatīju dzlezceļmalu starp Dārziņiem un Doli un tur ar vietām bija nelieli mārsilu pleķīši - bet zilenītis neatradās (bija gan pavēls, ap 19iem un tauriņu aktivitāte bija pavisam švaka). Tā ka ar tām jaunajām vietām kaut kā mums šogad ne visai tomēr iet :) Nav jau arī bieža suga, tomēr...


Divpēdis 29.jūlijs, 20:32

Vieta atbilst, laiks arī, pat izskats... tad jau laikam būs;) bet ilgi viņi šitik smuki - kad tas bija, kad Sintija par pirmajiem ziņoja? man liekas, ka gandrīz mēnesis apkārt


forelljjanka 29.jūlijs, 17:38

Manuprāt ir!;)


IlzeP 29.jūlijs, 17:24

Ir vai nav gada kukainis?


IlzeP 29.jūlijs, 17:13

Vai suga pareiza?


forelljjanka 29.jūlijs, 16:08

No todienas taureņiem izspiest augļkoku raibeni nesanāca(sanāca no arhīvbildes;)),bija palaidis garām šo balteni!Nevarētu būt pretendents uz rāceņu?;)


forelljjanka 29.jūlijs, 15:43

Pilnīgi nav nekādas pieredzes ar retāk pie mums ligzdojošām pīlēm!Šodien sanāca tāds bezlietus logs, aizšāvu līdz sen zināmam bet neapmeklētam dīķim.Vecais jurķis izcēla 6-us,manuprāt juv.platknābjus(nebija neviena T,ne riesta,ne pēcriesta tērpos,visi tādi glīti,nenošurkuši).Mercenēm kas pasteidzās pirmās jaunie šobrīd lido(kaut arī vēl nedēlu appakaļ redzēju pīlēnus pūku tērpos!!!),mercenēm tas jau normāli,kā ar platknābjiem?Cik ticama ir ligzdošana konkrēti šeit?Sātiņos pa daudziem gadiem kopš apmeklēju platknābji sekmīgi ligzdoja vienreiz!Dīķi bija arī 3 M/juv.? krīkļi.Visiem lieku statusu N,bet viela pārdomām...;) Laikam jau ELPA svaigiem ziņojumiem pamazām jāmet arī miers,jāpāriet uz pērnajiem novērojumiem(ko pamazām arī daru),lērumam sugu piesaiste konkrētam kvadrātam paliek visnotaļ problemātiska,bakstīt tikai tos N nav lielas jēgas.Skatos, notiek arī pamatīga revīzija(labi apsekotie virs 75 sugas no 46 gab.sarukuši uz 33!!!:DD)


Ilze_Sa 29.jūlijs, 14:56

Paldies. :) jap, tā vien likās. Lasot rakstu par jūlija sākuma tauriņiem un meža resngalvīšiem šaubas ar mācās virsū.


CerambyX 29.jūlijs, 10:38

Nu man gan vēl 29. jūlijs rādās citiem šodienas novērojumiem - lapkoku baltenim, sīkajam zilenītim, spogulīšu resngalvītim, vīķu zilenītim u.c. :) T.i. datumi būtu jāizlabo nevis tikai tiem novērojumiem, kur esmu par to atstājis komentāru, bet gan VISIEM novērojumiem! Un ne tikai šodien (29.jūl) pievienotajiem, bet gan VISIEM, ko jūs esat līdz šim Dabasdati.lv pievienojusi. Ticu, ka, visu novērojumu datumus pārbaudīt, varētu būt neliels apgrūtinājums, bet... nekas cits neatliks, jo īsti nav pieļaujams, ka datubāzē stāv novērojumi ar kļūdainiem novērošanas datumiem. Ja tur atšķirība par 2-3 dienām, tad it kā nekas traks, bet ja atšķirība par veselu mēnesi (vai pat pāris nedēļām) - tas ir ļoti daudz un tāds novērojums praktiski nav vairs izmantojams. Vienīgā problēma - ne vienmēr tā no malas var tādus kļūdainos datumus 'izķert'. Tāpēc Jums lūgums, rūpīgi pārbaudīt visus savus līdz šim ziņotos 116 novērojumus (nav jau nemaz tik daudz) tā lai tiem visiem novērošanas datumi būtu precīzi un atbilstu realitātei :) Paldies! Un turpmāk noteikti jāpacenšas, pievienojot novērojumu, uzreiz jau izvēlēties pareizo datumu, lai nebūtu turpmāk problēmu :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:29

vis ir izlabots paldies!


agnese.l 29.jūlijs, 10:28

Vis izlabots paldies par komentāru!


CerambyX 29.jūlijs, 10:20

Tad rūpīgi pārbaudat citus savu novērojumu datumus - varat pareizos datumus rakstīt tepat komentārā un tad izlabošu vai arī pati mēģinat izlabot. Katrā ziņā precīzs novērojuma datums ir absolūti svarīgs, jo šie tauriņu ziņojumi tiks gada beigās apkopoti un kļūdaini datumi pēc tam radīs tikai liekas problēmas (nepatiesi vēli novērojumi utt. utjp.). Varbūt pat ir vērts uzmest aci saviem agrākiem novērojumiem - ja nu tur citiem ar kāda kļūme ar datumiem ieviesusies. Paldies! :)


agnese.l 29.jūlijs, 10:12

šis foto ir no 25.06.2015


CerambyX 29.jūlijs, 09:57

Dzeltenais gāršas resngalvītis. Šim NOTEIKTI atzīmētais novērojuma datums (29. jūlijs 2015. gadā) nav pareizs - vēlams izlabot :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:56

Neredzot apakšpusi - drīzāk teiktu, ka sīkais zilenītis.


CerambyX 29.jūlijs, 09:55

Vīķu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 09:53

Tā kā baldriānu pļavraibenis - bet vai arī šodienas datums (29.jūlijs)!? Ieteiktu šim, meža sīksamtenim un iespējams citiem saviem novērojumiem (tos var apskatīt sadaļā - Par mani) pārbaudīt datumus. Citādi novērojumi ar nepareiziem datumiem stipri zaudē savu vērtību... :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:42

Ir ir augļkoku raibenis! :)


CerambyX 29.jūlijs, 09:18

Tiešām šodien novērots, jeb varbūt foto no kāda agrāka datuma?


forelljjanka 29.jūlijs, 07:45

Dikti jau nu no virspuses līdzīgs ir apšu!;)Man arī Saldum nebija,tomēr Zvārdē uz ceļiem regulāri redzēju apšu,sāku tiem cītīgi pētīt spārnapakšas un ātri pamanīju arī kārklu!;) Abas sugas labprāt tusēja kopā.


CerambyX 29.jūlijs, 01:09

Tā kā brūnās ezerspāres mātīte, manuprāt - labs ķēriens :)


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Melnā klajumspāre


CerambyX 29.jūlijs, 01:04

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:06

Zeltgalvīšu zeltainītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:05

Krusta zirneklis/Riteņzirneklis Araneus quadratus


CerambyX 29.jūlijs, 00:04

Rādās, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:03

Lielais viršu zilenītis


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Skābeņu pelēkpūcītes kāpurs


CerambyX 29.jūlijs, 00:02

Rādās, ka melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 29.jūlijs, 00:00

Koksngrauzis Leptura quadrifasciata


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Tā kā melnūsainais pļavas rensgalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 23:58

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 28.jūlijs, 23:57

Krūkļu zilenītis


runagoze 28.jūlijs, 23:46

Pārītis tiešām glīts, labi var redzēt aprakstīto atšķirību! :)


runagoze 28.jūlijs, 23:45

Paldies! Savā novadā arī diemžēl neesmu to novērojusi! :)


Divpēdis 28.jūlijs, 23:18

Krūkļu baltenis. Smuks, svaigs. Puika;) Meitenes tādas zaļganbaltas. Re kur apakšā glīts pārītis: https://dabasfoto.wordpress.com/taurini/balteni/citrontaurins/


Divpēdis 28.jūlijs, 23:14

O, šis ir kārklu zaigraibenis! manā novadā tieši tāds viens pietrūkst!;)


CerambyX 28.jūlijs, 22:17

Šis būs dzeltenais tārtiņš - sk. apspalvojuma dzletenīgo toni (jūras ķīvīte - pelēcīgāka) un knābja izmēru (jūras ķīvītei garāks un druknāks)


roosaluristaja 28.jūlijs, 21:03

Šajā bildē gan ķīrus neredz, tikai vienu sudrabkaiju.


forelljjanka 28.jūlijs, 20:23

Ja tādi pirksti,kāda ir mēle!!! :DD ;)


forelljjanka 28.jūlijs, 20:20

Protams,saputroju ar to seno ziņojumu no Latgales!;)


Ilze_Sa 28.jūlijs, 18:45

Šobrīd gan neesmu vairs droša - pētot bildēs citus resngalvīšus - svārstos un vairāk sliecos uz kādu no pļavas resngalvīšiem. Bet pati precīzi nenoteikšu.


nekovārnis 28.jūlijs, 17:26

Raivo, Tev jau trešais šī zirnekļa novērojums. Varbūt neuzrāda, ka pievienots?


meža_meita 28.jūlijs, 17:16

Paldies!


nekovārnis 28.jūlijs, 16:50

Šis būs parastais zeltainītis.


forelljjanka 28.jūlijs, 16:23

Paurbos bikk pa bilžu arhīviem,pievienoju dažus Alūksnes novadam,vienu pat Dagdas aš no 2008-tā gada!,čemurziedi no Vītiņu pļavām vajadzēja Grobiņai,nu un šamais no Mērsraga ostas!Interesants tas pakaļspārna malas zīmējums,parasti tur šaura tumša strīpiņa,šamam trekns zigzags!!!Laikam parastajam pļavraibenim baigās variācijas tomēr iespējamas,kas veroniku izkošanu padara gandrīz bezcerīgu!:( Vairums bilžu tomēr no Saldus novada,tur dublēties nav vajadzības!;)


Matrus 28.jūlijs, 16:10

Meitene


forelljjanka 28.jūlijs, 15:31

Es ar par lielo!:DD Un tas nelasot komentārus!;)


roosaluristaja 28.jūlijs, 15:13

Ar sugu gan maza kļūme sanākusi. Tās ir mājas čurkstes nevis bezdelīgas.


Elfiņš 28.jūlijs, 14:17

Ja meitene (izskatās, ka virspuse brūna), tad Lielais viršu zilenītis :)


Elfiņš 28.jūlijs, 14:15

Saulrozīšu resngalvītis


MartinsM 28.jūlijs, 14:02

Paldies !


nekovārnis 28.jūlijs, 14:01

Paldies! Man ar tā šķiet:)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:58

Tā kā lielais, ļoti šaura tā melnā līnija ;)


Elfiņš 28.jūlijs, 13:56

Gobu astainītis


nekovārnis 28.jūlijs, 13:56

Ko tauta un speciālisti teiks par šo viršu zilenīti?:)


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:54

Pelēkais mušķērājs.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 13:49

Visdrīzāk Lukstu čakstīte.


Edgars Smislovs 28.jūlijs, 12:11

23.07.2015 Gredzens nolasīts Somijā,Mikkeli, Saimaa ez. Gredzenotās zoss atradums ir pirmais atradums ārzemēs un otrais atradums Latvijā gredzenotai zosij. Pavisam Latvijā gredzenotas 2 zosis no1925-2015 (J.Kazubiernis).


forelljjanka 28.jūlijs, 11:56

Kad izskanēja aicinājums ziņot tauriņus Latgalei,padomāju-kad tad es vispār tur pēdējo reizi biju...:DD Izrādās,tālājā 2008-jā tusējot kādreiz tradicionālajos braucienos uz Daugavas otru pusi(skatoties no Kurzemes;))VIENU tauriņu esmu nobildējis.:D Man sanāk Dagdas novads,ezerā viņš toč nelidoja!:DD


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

un šim vajadzētu būt melnūsainajam pļavas resngalvītim;)


Divpēdis 28.jūlijs, 10:03

Visticamāk, ka lielais meža resngalvītis;)


Mari 28.jūlijs, 06:44

Paldies, Uģi! Īsts ķīselis ar tiem brūnraibajiem, kamēr acs nav pieradusi :)


CerambyX 28.jūlijs, 02:22

Ok, būsim zināt ;)


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Šķiet, ka lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 28.jūlijs, 02:21

Melnūsainais pļavas rengalvītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Domāju, ka tomēr rožvabole Potosia cuprea


CerambyX 28.jūlijs, 02:20

Rūsganie mīkstspārņi un Smailvēderi


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Brūnā smiltājvabole


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:19

Pļavas līnijsprīžmetis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sisenis Chrysochraon dispar


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 28.jūlijs, 02:18

Ozolu vērpējs


CerambyX 28.jūlijs, 00:36

Šis droši, ka mazais viršu zilenītis


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Drīzāk domāju, ka sprigaņu joslainais (X.biriviata) - otrās paaudzes eksemplārs.


CerambyX 28.jūlijs, 00:34

Jā, laikam piekritīšu, ka šis ir dzērveņu raibenis :)


Divpēdis 27.jūlijs, 23:58

Varētu būt parastais silsamtenis. Viņu laiks ir pienācis;)


ievag 27.jūlijs, 22:30

Uģi, paldies, aizrakstīju. Redzēs, ko atbildēs.


gunitak 27.jūlijs, 22:08

Paldies!


CerambyX 27.jūlijs, 21:35

Varbūt šis projekts: http://www.cr-birding.org/node/2328


ievag 27.jūlijs, 21:22

Gredzenota sarkanā puskuitala - kā dabūt gredzenošanas info?


Elfiņš 27.jūlijs, 18:38

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:36

Kāļu baltenis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:34

Ir brūndzeltenais pļavas resngalvītis


Elfiņš 27.jūlijs, 18:33

Mazais nātru raibenis


roosaluristaja 27.jūlijs, 11:41

Puķu sprigane. Invazīva suga.


dziedava 27.jūlijs, 11:38

Tas nav parastais, bet melnais deviņvīruspēks Verbascum nigrum, jo ziediem ir violeti putekšņlapu kātiņu matiņi (parastajam - dzelteni).


gunitak 27.jūlijs, 10:07

paldies!


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:33

Šī manuprāt ir purva sārmene (Stachys palustris ).


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:23

Šī ir krustaine (ģints Senecio). Pēc manam domām krastmalas krustaine - S.paludosus.


forelljjanka 27.jūlijs, 08:20

Vienīgi,atklājās interesanta lieta!;) Visu laiku domāju,ka brūnvālīšu zilenītis ir tāds ekskluzīvs Grobiņas novadam,tagad pētu karti,tas ir ļoti reāls Nīcas novadam,tikai jāpārkāpj D-gala žogs,jāpārbrien grāvis un jāpaietas uz Ediņu pļavu pusi.;) To gan ticamāk ,ka nākamgad,jau tagad skatos ,tādi nošurkuši bildēs!:D


roosaluristaja 27.jūlijs, 08:11

lielā krastkaņepe


OKK 27.jūlijs, 02:58

Tas ir parastais krupis :)


Divpēdis 26.jūlijs, 23:29

ui jā, galīgi garām tās savas strīpas esmu savilcis! es vēl padomāju, ka nekādus kapus neredzēju. Nu jā, pie sūkņu stacijas mašīnu atstāju, tad pusceļā līdu caur žogu, un pa vārtiņiem iznācu ārā;)


forelljjanka 26.jūlijs, 22:55

Vai nu maršruts nepareizi iezīmēts, vai nu esi atradis viņus ārpus pļavām! ;) Pļavas ir tur kur rakstīts,žogs(lai govis un zirgi nepamūk) iet gar ceļu uz Lapiņām,tur aiz sūkņu stacijas(ko apliec ceļš)es viņus parasti,ārā nākot ieraugu.;) Bet tālu jau nav un tur viņus var sastapt daudzkur,stabila populācija visticamāk,es gan brīnos par to dzīvošanu skudru pūžņos,vai precīzāk par pūžņu iespēju nenoslīkt!Oktobrī visas pļavas pamatīgi applūst!


dekants 26.jūlijs, 22:37

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 22:26

Paldies!;)


dziedava 26.jūlijs, 22:23

Vārpu veronika aug sausās vietās un lapas pamatā pa divi kopā, pretējas. Garlapu veronika Veronica longifolia aug mitrās vietās, parasti pie upēm (kā te piezīmēs minēts) un lapas pa 3 vai pa 4 mieturī (kā te fona augam labi saskatāms). Tā ka te ir garlapu veronika.


Divpēdis 26.jūlijs, 22:23

Izskatās, ka jā, jo diezgan labi var saskatīt dzeltenos ūsu galiņus


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Vārpu veronika


CerambyX 26.jūlijs, 22:12

Parastā zeltene?


gunitak 26.jūlijs, 21:50

Paldies!


Divpēdis 26.jūlijs, 21:26

man arī ginekoloģija laikam nebūs aicinājums;( Par tām tumšākajām joslām - skatos bildes vienai un otrai sugai, un saprotu ka ar savu aci nu neredzu atšķirību. jau sāku savu veselību apšaubīt, bet, par laimi, izrādās, ka pat speciem tā ir līdz galam neatrisināta mīkla. Tā kā nāksies no šīs sugas ieķeksēšanas laikam atteikties. Jāiet uz masu, tas būs laikam arī mans virziens;) un jācer, ka augustā būs karsts, un iepūtīs pie mums kādu Pļavas dzelteni vai Rezēdu balteni;))


nekovārnis 26.jūlijs, 21:13

Paldies!:)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:53

Ost neodu!;) Būtu jāšķauda?:DD


Mari 26.jūlijs, 20:45

Paldies! :)


forelljjanka 26.jūlijs, 20:33

Te itāļu forumā zīmē ,ka apakšā pakaļspārnam tā gaišo laukumu rinda ar citādu izliekumu,tas ar vienīgais ko atradu,bet cik Gūgles tulks līdzēja,sapratu,komentētājs nekāds dižais Ziemeļu:D sugu zinātājs ar nav http://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=85701 ,tam otram(manam novērojumam) tā ārējā strīpiņa kā reiz bikk tumšāka!Savukārt,tas izliekums kaut kur pa vidu.;) Tā kā,gan jau būs tie orgāni jāpēta,ja gribēs atkost! :DD


CerambyX 26.jūlijs, 20:30

Parastais perlamutra raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:29

Domāju, ka lielais viršu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:28

Vīķu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:27

Es ar sliecos domāt, ka lielais viršu z.


CerambyX 26.jūlijs, 20:25

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:23

Zaļganais zaigspārnis :)


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:21

Knaibļspāre


CerambyX 26.jūlijs, 20:20

Nātru lācītis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:19

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 20:18

Koksngrauzis Etorofus pubescens :)


CerambyX 26.jūlijs, 20:17

Skujkoku sarkanais koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 20:17

Godīgi sakot nezinu :D Veroniku pļavraibenis man ar pagaidām mīkla... Raksta dažādas pazīmes - piemēram, viena no it kā galvenajām, ka pakaļspārnu apakšpusē pašai ārējai šaurajai joslai jābūt tumšākai kā nākamajām šūniņām (līdzīgi kā baldriānu pļavraibenim). Te droši, ka tās ir vienā krāsā. BET, man domāt, ka atsevišķos gadījumos parastajam pļavraibenim tā josla arī var būt nedaudz tumšāka. Attiecīgi man nav skaidrs cik vērā ņemama tā pazīme ir - t.i. cik izteikti tumšākai tai joslai jābūt? Svarīgs ir arī izmērs un lidojums dabā - veroniku pļavraibenim būtu jābūt izmēros nelielam tauriņam (bet kā zināms - parastie pļavraibeņi arī mēdz būtu visai nelieli) ar neveiklu lidojumu (pieņemu, ka līdzīgam kā baldriānu pļavraibenim, kas arī ir tāds salīdzinoši neveiklāks un ne tik aktīvs lidotājs). Spārnu virspuse vidēji tumšāka kā parastajam pļavraibenim - kaut kas uz baldriānu pļavraibeņa pusi, bet, protams, ne tik tumšs un tas šūniņu raksts daudz taisnāks un ne tik "izmētāts" kā mēdz būt parastajiem pļavraibeņiem Tāpat reizēm raksta, ka mātītēm var skatīties 'pedipalpu' (spicumi galvas priekšā) krāsu - vernoniku pļavraibenim tiem būtu jābūt koši oranžiem, bet citi atkal raksta, ka tā nav nopietna pazīme (tēviņiem tāpat tas neder). Tā ka... Godīgi sakot nezinu - pilnībā pieļauju, ka starp visiem DD ziņotajiem pļavraibeņiem ir arī kāds veroniku pļavraibenis, bet pašlaik par īsu zināšanas, lai tā ar 100% pārliecību kādu izceltu :) Starp citu no Lv nesastopamiem pļavraibeņiem ir potenciāla suga - Melitaea britomartis, kas sastopama kādās dažās vietās Zviedrijas austrumos, attiecīgi kas to lai zin - varbūt kaut kur Kurzemē arī ir? Bet nu tā ar no sarežģītajām sugām un tādai drošai pierādīšanai gan bez ievākta eksemplāra neiztikt.


roosaluristaja 26.jūlijs, 20:08

Manuprāt nekas cits nevarētu būt. Otra ķērmelīšu suga rietumu daļā it kā nav sastopama.


CerambyX 26.jūlijs, 19:58

Šķavu ķērmelīte?


gunitak 26.jūlijs, 19:08

Kādi vēl varianti?


Bekuvecis 26.jūlijs, 19:05

Tikai ne brūnā!! Nav pietiekami brūna! :)


forelljjanka 26.jūlijs, 19:03

Spečuki varētu apskatīt manus abus parastos pļavraibeņus(ja tie ir parastie ;)),kaut kas man viņos nepatīk!:DD Un,galu,galā kam jāpievērš uzmanība lai izspiestu baisi reto veroniku pļavraibeni ?Izmalu visu netu,atradu pat bildi no Austrijas,nu mats matā kā mans,franči dažādām sugām rāda sīkas nianses(pēc vienas priekšspārna nianses man pat Latvijā nesastopama suga iznāca:D),par veroniku-nekā...Nu ja zem lupas dzimumorgāni jāpēta,tad nekā!:DDD


gunitak 26.jūlijs, 18:24

Paldies!


roosaluristaja 26.jūlijs, 17:59

parastais sausserdis.


Divpēdis 26.jūlijs, 13:02

Man izskatās, ka jā, jo tā melnā mala spārnu virspusē ir samērā plata


Astrantia 26.jūlijs, 12:24

Vai tas varētu būt mazais viršu zilenītis?


forelljjanka 26.jūlijs, 11:58

Varētu būt arī ķīķa,taču lapseņu,kameņu ligzdas posta ne tikai ķīķi,to dara arī plēsēji un c.;)


Laimeslācis 26.jūlijs, 10:58

Paldies! Paklausījos un visticamāk tad tie arī bija divi ķīķi. Dažreiz var redzēt mežā mētājamies (šovasar nē) palielus bišu vai lapseņu (nezinu) šūnu gabalus.Vai tas varētu būt ķīķa darbs?


roosaluristaja 26.jūlijs, 10:19

Manuprāt zeltainais dadzis (Carlina vulgaris).


forelljjanka 26.jūlijs, 08:17

Drīzāk viršu!;)Mamma,riskešu un teikšu, ka lielā viršu zilenīša M!:D


Mari 26.jūlijs, 07:39

Vai šis varētu būt Vīķu zilenītis?


CerambyX 26.jūlijs, 02:40

Mazais nātru raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 02:40

Melnais priežu celmu koksngrauzis


CerambyX 26.jūlijs, 02:39

Tītiņš


CerambyX 26.jūlijs, 00:31

Sarkanā klajumspāre


CerambyX 26.jūlijs, 00:30

Pļavas vēršacītis


CerambyX 26.jūlijs, 00:30

Parastais pļavraibenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:29

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:29

Cik nu var tā novērtēt - domāju, ka melnūsainais pļavas resngalvītis


CerambyX 26.jūlijs, 00:29

Parastais silsamtenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:28

Brūnvālīšu raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:28

Parastais pļavraibenis


sindi 26.jūlijs, 00:28

Paldies ;)


CerambyX 26.jūlijs, 00:28

Lielais meža raibenis. Esparsetu zilenīti neizdevās novērot? Īstā vieta un it kā īstais laiks - ja nu šogad vienīgi kādu nedēļu viss vēlāks.. :)


CerambyX 26.jūlijs, 00:26

Skrejvabole Pterostichus sp.


CerambyX 26.jūlijs, 00:25

Arī domāju, ka lielie viršu - bet nu šiem visiem (viršu zilenīšiem un pļavas rensgalvīšiem) būs sezonas beigās vēlreiz jāiziet cauri un jāpārbauda :)


CerambyX 26.jūlijs, 00:24

Drīzāk lielais viršu zilenītis.


sindi 26.jūlijs, 00:24

Paldies, salabošu! :) Vai šiem arī internetā ir pieejams kāds noteicējs?


CerambyX 26.jūlijs, 00:24

Tomēr lielais meža resngalvītis


CerambyX 26.jūlijs, 00:22

Kāds no viršu zilenīšiem - tā kā vairāk izskatās pēc mazā viršu.


CerambyX 26.jūlijs, 00:10

Pēdējos 2 attēlos - lielais atraitnīšu raibenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:09

Kāļu baltenis


CerambyX 26.jūlijs, 00:09

Tā kā lielais viršu zilenītis


CerambyX 26.jūlijs, 00:06

Te ar jāpiekrīt - 1. A.adippe, pārējie Brenthis ino :)


CerambyX 26.jūlijs, 00:06

Tā būs kā Divpēdis saka :)


CerambyX 26.jūlijs, 00:03

Labs resurs balsīm un putnu dziesmām - xeno-canto.org. Te, piemēram, links uz ķīķi: http://www.xeno-canto.org/species/Pernis-apivorus Ja nepieciešams citas sugas, tad augšā lodziņā rakstam attiecīgās sugas anglisko/latīnisko nosaukumu :)


Divpēdis 26.jūlijs, 00:01

Šis tā kā vīķu zilenītis izskatās. Bet tas otrs gan dīvains; atstāsim viņu Uģim!;) Vispār veiksmīga diena bijusi, apsveicu!;)


Divpēdis 25.jūlijs, 23:47

Man liekas, ka te pirmais ir brūnvālīšu raibenis, bet abi pārējie - lielie atraitnīšu;)


Laimeslācis 25.jūlijs, 23:42

Nepazīstu un nezinu ķīka balsi un saucienus. Vai var kaut kur paklausīties. Es meklēju, bet nemācēju atrast.:)


Divpēdis 25.jūlijs, 23:42

Pirmais izskatās pēc lielā atraitnīšu raibeņa, otrs - brūnvālīšu raibenis tā kā;)


sandis 25.jūlijs, 22:07

Tiešām pelēkā? Liepājā?


Bekuvecis 25.jūlijs, 12:54

Receklenes tomēr ir sēnes, gļotsēnes gan vairs nav! Bet par šo objektu nekā vairāk par iepriekšējo minējumu neizteikšu. Jau tas ir "ar dakšām pa ūdeni".


Bekuvecis 25.jūlijs, 12:43

Tikpat labi var būt arī brūnā mušmire (Amanita regalis). Piemērs: http://www.fungi.lv/amanita_regalis_2.htm. Lai gan vsp starpība maza...


Ruksane 25.jūlijs, 11:43

Pagājušogad šitādas atzīmēju ar kociņiem. Pārbaudot visas izauga par sarkanajām mušmirēm. Bet varbūt cita, protams.


dziedava 25.jūlijs, 09:41

Varētu būt jauna mušmire, reku sarkanā mušmire jauna: http://www.mykoweb.com/CAF/photos/Amanita_muscaria%28mgw-07%29.jpg


forelljjanka 25.jūlijs, 09:09

Viss atkarīgs no tā,vai Tu pazīsti,zini ķīķa balsi,saucienus!;) Ja nē,tie nezinātājam var likties samērā līdzīgi peļu klijāna saucieniem!:D


runagoze 24.jūlijs, 21:52

Kolosāls nosaukums! :)


Laimeslācis 24.jūlijs, 21:27

Ja ķīķis,tad diez vai varu teikt divi, jo dzirdēju peļu klijānus un ststuss arī laikam jāmaina?


dekants 24.jūlijs, 16:40

Kokvardes neatradu. Ezers būs jāatliek uz citu gadu :)


CerambyX 24.jūlijs, 16:31

Šī ir tāda nedaudz retāka suga, bet domāju, ka šur un tur Kurzemē šai sugai ar vajadzētu būt. Biotops līdzīgs kā gandreņu zilenītim - mežmalas, ceļmalas, izcirtumi ar bagātīgām gandreņu audzītēm. Tā ka atliek vien mēģināt atrast :)

Putnu fotografēšanas sacensības „Putnu EkoFoto 2015”

Pirmo reizi Latvijā ar Cemex iespēju fonda atbalstu notiks putnu vērošanas un fotografēšanas sacensības! Aicinām šā gada 15. augustā visus, kam patīk vērot putnus vai vienkārši pavadīt laiku dabā! Dalībnieku galvenais uzdevums būs nofotografēt un atpazīt pēc iespējas vairāk dažādu Latvijas dabā mītošu putnu sugu, pārvietojoties tikai ar kājām vai velosipēdu. Attēla kvalitātei nebūs noteicošs raksturs – galvenais, lai bildē var pateikt, kādas sugas putns tas ir, tādēļ nav nepieciešama dārga foto tehnika un piedalīties var ar jebkuru digitālo fotoaparātu. Sacensībās dalībnieki tiks vērtēti četrās grupās: meistaru, iesācēju, jauniešu, bērnu grupa. Pateicoties Cemex iespēju fonda atbalstam, dalība sacensībās visiem ir bez maksas. Pirmo...


Rekordliels skaits eiropiešu aicina aizsargāt dabu

Vairāk nekā pusmiljons iedzīvotāju divu mēnešu laikā aicināja Eiropas Komisiju aizsargāt dabas vērtības visā Eiropas Savienībā (ES). Šī ir lielākā sabiedriskā apspriešana ES vēsturē no pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanās sabiedrības viedokļa apzināšanā un atbilžu sniegšanā viedokļa. Šā gada maijā lielākās dabas aizsardzības organizācijas*, kā atbildi ES komisijas ierosinājumam pārvērtēt esošos ES dabas aizsardzības likumus un aicinājumam piedalīties sabiedrības viedokļa apzināšanā, uzsāka kampaņu “Dabas Trauksme” (Nature Alert). Tās laikā ikviens eiropietis tika aicināts izteikt viedokli par dabas vērtību aizsardzības nepieciešamību ES. Kampaņa “Dabas Trauksme” noslēdzās pagājušās nedēļas beigās. Tajā divu mēnešu laikā iesaistījās vairāk nekā 120 dabas aizsardzības nevalstisko organizāciju (NVO) no visas...


Tauriņu vērošana 2015 - otrā paaudze un migranti (20)

Jūlijs jau praktiski galā, bet nevarētu teikt, ka šī mēneša laikā būtu bijušas daudz iespēju tā ar pilnu krūti izbaudīt vasarīgu laiku un dotos vērot dienastauriņus. Bet kāds tas laiks mums šovasar ir, tāds nu viņš ir - un nav jau tā, ka tauriņu galīgi nebūtu. Jā, varbūt mazāk kā citus gadus ir, bet - ir! Apbruņojoties ar vērīgu aci un neatlaidību, vēl ir iespējams ieraudzīt un pamanīt gana lielu sugu daudzveidību. Dažām sugām jūlija beigas un augusts pat ir labākais laiks to novērošanai. Šajā rakstā gan par tām pavasara sugām, kam šobrīd sākusi lidot otra paaudze (tātad, ja neizdevās...


Meklējam Gada Kukaini 2015! (1)

Lielais mārsilu zilenītis no virspuses. Foto: V.Spuņģis Pamazām, beidzot, iestājies tāds īsti vasarīgs laiks un jūlija vidus ir īstais brīdis, lai mestos kādā interesantā piedzīvojumā - Gada Kukaiņa 2015, lielā mārsilu zilenīša (Maculinea arion) meklēšanā! Tā kā vasara kopumā nav bijusi pārlieku karsta, pirmie lielie mārsilu zilenīši šogad novēroti vien 11. jūlijā (S.Elferte). Salīdzinoši - līdz šim Dabasdati.lv agrākais ziņojums bija 18.jūnijā. Ņemot vērā šīs vasaras īpatnības, var prognozēt, ka šogad lielos mārsilu zilenīšus būs iespējams vērot līdz pat augusta pirmajām dienām. Tāpēc dodamies dabā! Bet kur būtu tieši jādodas šo sugu meklēt? Ja ir vēlme vienkārši tāpat to apskatīt un/vai nofotogrāfēt,...


Mazāk zināmas savvaļas orhidejas (5)

Par dzegužpirkstītēm un dzegužpuķēm nerakstīšu, tām jau ir izveidoti noteicēji, attiecīgi, dzegužpirkstīšu Dactylorhiza noteicējs un dzegužpuķu Orchis noteicējs. Arī naktsvijoles ir gana pazīstamas. Bet orhideju dzimtā ir arī vēl citas, gan retākas, gan nemaz ne tik retas savvaļas sugas. Kamēr vēl nezied, ar naktsvijoļu lapām var sajaukt ovālās divlapes Listera ovata lapas, jo tai arī pie stumbra, vien mazliet virs zemes, ir divas lielas lapas, tikai, salīdzinot ar naktsvijolēm, tām lapas krietni apaļīgākas, līdzīgākas ceļmallapām. Bet to, ka ovālās divlapes zied var arī nepamanīt, kaut ziedu vārpa gara un bagātīgi ziediem klāta! Taču ziedi tām ir pavisam zaļi, un uz vispārējā zaļā...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts