Šobrīd aktīvie lietotāji: 424 Šodien ievadītie novērojumi: 12 Kopējais novērojumu skaits: 260398
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
15-May-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
15-May-2016, CerambyX
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
15-May-2016, CerambyX
15-May-2016, CerambyX
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2016, CerambyX
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
15-May-2016, CerambyX
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
15-May-2016, CerambyX
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2016, CerambyX
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
15-May-2016, CerambyX
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
15-May-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
15-May-2016, CerambyX
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, Ilona_rasa
Lācene Rubus chamaemorus
21-May-2016, Mo
21-May-2016, Mo
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
29-May-2016, bišudzenis
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
29-May-2016, bišudzenis
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-May-2016, bišudzenis
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
21-May-2016, Mo
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
27-May-2016, Ievucis
29-May-2016, Aleksandra
29-May-2016, Ievucis
Karaliskā dižspāre Anax imperator
29-May-2016, Ievucis
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
21-May-2016, Mo
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
29-May-2016, Ilona_rasa
Ūdensstrazds Cinclus cinclus
19-Mar-2016, goba
Karaliskā dižspāre Anax imperator
28-May-2016, Mo
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
27-May-2016, CerambyX
Lielā sarkanace Erythromma najas
28-May-2016, Mo
Lielā gaura Mergus merganser
1-May-2016, goba
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
29-May-2016, goba
Astainais zilenītis Everes argiades
29-May-2016, erts
27-May-2016, Ievucis
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2016, Sintija Martinsone
Zaļžubīte Chloris chloris
29-May-2016, Sintija Martinsone
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
29-May-2016, Sintija Martinsone
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-May-2016, Sintija Martinsone
Melnais meža strazds Turdus merula
29-May-2016, Sintija Martinsone
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, Sintija Martinsone
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-May-2016, Sintija Martinsone
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-May-2016, Sintija Martinsone
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-May-2016, Sintija Martinsone
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Sintija Martinsone
Svīre Apus apus
13-May-2016, goba
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
28-May-2016, Mo
Agrais purvraibenis Clossiana euphrosyne
27-May-2016, Ievucis
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
28-May-2016, Fuatra
Svītrainā vairogblakts Graphosoma lineatum
28-May-2016, Fuatra
Papuves raibenis Issoria lathonia
28-May-2016, Fuatra
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
28-May-2016, Fuatra
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
29-May-2016, runagoze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-May-2016, alexborzenko
Sējas zoss sp. Anser fabalis/serrirostris
29-May-2016, erts
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
28-May-2016, Fuatra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
28-May-2016, Fuatra
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
29-May-2016, visvaldis.s
28-May-2016, Fuatra
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
29-May-2016, visvaldis.s
28-May-2016, Fuatra
Dzeguze Cuculus canorus
29-May-2016, visvaldis.s
Stirna Capreolus capreolus
29-May-2016, visvaldis.s
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
28-May-2016, Fuatra
Dzērve Grus grus
29-May-2016, visvaldis.s
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
28-May-2016, Aleksandra
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
28-May-2016, Mo
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
29-May-2016, Fuatra
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-May-2016, visvaldis.s
Zivju dzenītis Alcedo atthis
28-May-2016, eksperts 3
Apaļlapu ziemciete Pyrola rotundifolia
29-May-2016, visvaldis.s
Lielā gaura Mergus merganser
28-May-2016, eksperts 3
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-May-2016, visvaldis.s
Niedru lija Circus aeruginosus
29-May-2016, visvaldis.s
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
28-May-2016, Aleksandra
Rāceņu baltenis Pieris rapae
29-May-2016, visvaldis.s
Dadzītis Carduelis carduelis
28-May-2016, eksperts 3
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
28-May-2016, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-May-2016, eksperts 3
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-May-2016, eksperts 3
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
28-May-2016, Aleksandra
Zaļžubīte Chloris chloris
28-May-2016, eksperts 3
Žubīte Fringilla coelebs
28-May-2016, eksperts 3
Mājas strazds Sturnus vulgaris
28-May-2016, eksperts 3
Krauklis Corvus corax
28-May-2016, eksperts 3
Brūnā čakste Lanius collurio
28-May-2016, eksperts 3
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
28-May-2016, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
28-May-2016, eksperts 3
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
28-May-2016, Mo
Lielā zīlīte Parus major
28-May-2016, eksperts 3
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
28-May-2016, eksperts 3
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-May-2016, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-May-2016, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
28-May-2016, eksperts 3
Pelēkā dzilna Picus canus
4-May-2016, Laimeslācis
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
28-May-2016, eksperts 3
Dārza ķauķis Sylvia borin
28-May-2016, eksperts 3
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
28-May-2016, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
28-May-2016, eksperts 3
Lakstīgala Luscinia luscinia
28-May-2016, eksperts 3
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
29-May-2016, CerambyX
Paceplītis Troglodytes troglodytes
28-May-2016, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
28-May-2016, eksperts 3
Parastā skarpijmuša Panorpa communis
29-May-2016, Fuatra
29-May-2016, Fuatra
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, Laimeslācis
Baltā cielava Motacilla alba
28-May-2016, eksperts 3
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
29-May-2016, Fuatra
Papuves raibenis Issoria lathonia
29-May-2016, Fuatra
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
4-May-2016, Laimeslācis
Kāļu baltenis Pieris napi
29-May-2016, Fuatra
Plukšķis Turdus iliacus
29-May-2016, mazais_ezis
Krīklis Anas crecca
29-May-2016, mazais_ezis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-May-2016, mazais_ezis
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-May-2016, mazais_ezis
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
29-May-2016, Fuatra
Pļavu čipste Anthus pratensis
28-May-2016, eksperts 3
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
29-May-2016, Fuatra
Bezdelīga Hirundo rustica
28-May-2016, eksperts 3
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-May-2016, Laimeslācis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
28-May-2016, eksperts 3
Lauku balodis Columba palumbus
28-May-2016, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
28-May-2016, eksperts 3
Lielais dumpis Botaurus stellaris
15-May-2016, Алексей
Tītiņš Jynx torquilla
4-May-2016, Laimeslācis
Zivju gārnis Ardea cinerea
28-May-2016, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
28-May-2016, eksperts 3
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
20-May-2016, Vladimirs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, Laimeslācis
Somzīlīte Remiz pendulinus
20-May-2016, Vladimirs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
20-May-2016, Vladimirs
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
20-May-2016, Vladimirs
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
20-May-2016, Vladimirs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
20-May-2016, Vladimirs
20-May-2016, Vladimirs
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
20-May-2016, Vladimirs
Krastu čurkste Riparia riparia
20-May-2016, Vladimirs
Zivju dzenītis Alcedo atthis
20-May-2016, Vladimirs
Zilrīklīte Luscinia svecica
19-May-2016, Vladimirs
Mazais zīriņš Sternula albifrons
19-May-2016, Vladimirs
Upes zīriņš Sterna hirundo
19-May-2016, Vladimirs
Sudrabkaija Larus argentatus
19-May-2016, Vladimirs
Eglāju samtenis Pararge aegeria
29-May-2016, anitra
Kajaks Larus canus
19-May-2016, Vladimirs
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-May-2016, Vladimirs
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
19-May-2016, Vladimirs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
19-May-2016, Vladimirs
Laucis Fulica atra
19-May-2016, Vladimirs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
19-May-2016, Vladimirs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
4-May-2016, Laimeslācis
Mazais ormanītis Porzana parva
19-May-2016, Vladimirs
Ormanītis Porzana porzana
19-May-2016, Vladimirs
Dumbrcālis Rallus aquaticus
19-May-2016, Vladimirs
Zivju ērglis Pandion haliaetus
19-May-2016, Vladimirs
Niedru lija Circus aeruginosus
19-May-2016, Vladimirs
Ķivulis Carduelis spinus
27-May-2016, Irbe
Kuitala Numenius arquata
27-May-2016, Irbe
Kārklu ķauķis Locustella naevia
27-May-2016, Irbe
Kārklu ķauķis Locustella naevia
27-May-2016, Irbe
Grieze Crex crex
27-May-2016, Irbe
Grieze Crex crex
27-May-2016, Irbe
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
27-May-2016, Irbe
Lielā gaura Mergus merganser
22-May-2016, Vladimirs
Garknābja gaura Mergus serrator
22-May-2016, Vladimirs
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
28-May-2016, Alvis Āboliņš
Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia
29-May-2016, anitra
Gaigala Bucephala clangula
22-May-2016, Vladimirs
Cekulpīle Aythya fuligula
22-May-2016, Vladimirs
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, Laimeslācis
Brūnkaklis Aythya ferina
22-May-2016, Vladimirs
Platknābis Anas clypeata
22-May-2016, Vladimirs
Prīkšķe Anas querquedula
22-May-2016, Vladimirs
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-May-2016, Vladimirs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
3-May-2016, Laimeslācis
28-May-2016, nekovārnis
Krīklis Anas crecca
22-May-2016, Vladimirs
Pelēkā pīle Anas strepera
22-May-2016, Vladimirs
Baltvēderis Anas penelope
22-May-2016, Vladimirs
Meža zoss Anser anser
22-May-2016, Vladimirs
22-May-2016, Vladimirs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
22-May-2016, Vladimirs
Laucis Fulica atra
29-May-2016, fotonieks
Zivju gārnis Ardea cinerea
22-May-2016, Vladimirs
22-May-2016, Vladimirs
Laucis Fulica atra
29-May-2016, fotonieks
Laucis Fulica atra
29-May-2016, fotonieks
Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia
29-May-2016, nekovārnis
Laucis Fulica atra
29-May-2016, fotonieks
Lielais salnsprīžmetis Erannis defoliaria
29-May-2016, zemesbite
Lielais dumpis Botaurus stellaris
19-May-2016, Vladimirs
Plakanā spāre Libellula depressa
29-May-2016, anitra
Jūras krauklis Phalacrocorax carbo
19-May-2016, Vladimirs
29-May-2016, anitra
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
19-May-2016, Vladimirs
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
29-May-2016, anitra
Laucis Fulica atra
29-May-2016, fotonieks
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
19-May-2016, Vladimirs
Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia
29-May-2016, anitra
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
19-May-2016, Vladimirs
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
1-May-2016, Laimeslācis
28-May-2016, nekovārnis
Dārza stērste Emberiza hortulana
26-May-2016, Vladimirs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-May-2016, Vladimirs
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
28-May-2016, nekovārnis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-May-2016, Vladimirs
Jūras žagata Haematopus ostralegus
28-May-2016, Ilze Vamža
28-May-2016, nekovārnis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-May-2016, Vladimirs
29-May-2016, Maxona
Mizložņa Certhia familiaris
1-May-2016, Laimeslācis
Parastais ķeģis Acanthis flammea
26-May-2016, Vladimirs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
28-May-2016, nekovārnis
Sīlis Garrulus glandarius
29-May-2016, Francis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
1-May-2016, Laimeslācis
29-May-2016, zemesbite
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
1-May-2016, Laimeslācis
Ezera varde Pelophylax ridibunda
29-May-2016, Acenes
Kaņepītis Linaria cannabina
26-May-2016, Vladimirs
Sīkais zilenītis Cupido minimus
28-May-2016, nekovārnis
Dadzītis Carduelis carduelis
26-May-2016, Vladimirs
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-May-2016, Francis
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
28-May-2016, nekovārnis
Zaļžubīte Chloris chloris
26-May-2016, Vladimirs
Ģirlicis Serinus serinus
26-May-2016, Vladimirs
29-May-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
29-May-2016, zemesbite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
26-May-2016, Vladimirs
Eglāju samtenis Pararge aegeria
28-May-2016, nekovārnis
Krauķis Corvus frugilegus
24-May-2016, Vladimirs
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
28-May-2016, nekovārnis
Eglāju samtenis Pararge aegeria
29-May-2016, forelljjanka
29-May-2016, zemesbite
Brūnā čakste Lanius collurio
24-May-2016, Vladimirs
Kāļu baltenis Pieris napi
29-May-2016, zemesbite
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
24-May-2016, Vladimirs
28-May-2016, nekovārnis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
24-May-2016, Vladimirs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
24-May-2016, Vladimirs
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
24-May-2016, Vladimirs
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
24-May-2016, Vladimirs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
24-May-2016, Vladimirs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
24-May-2016, Vladimirs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-May-2016, Vladimirs
Astainais zilenītis Everes argiades
29-May-2016, zemesbite
Pļavu čipste Anthus pratensis
24-May-2016, Vladimirs
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
13-May-2016, Vladimirs
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
29-May-2016, zemesbite
29-May-2016, zemesbite
Dadzītis Carduelis carduelis
29-May-2016, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
25-May-2016, Alvis Āboliņš
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
29-May-2016, zemesbite
22-May-2016, Alvis Āboliņš
5-Aug-2015, Alvis Āboliņš
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
29-May-2016, IevaM
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
29-May-2016, W
Lauku balodis Columba palumbus
29-May-2016, elinazalite
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-May-2016, elinazalite
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-May-2016, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
28-May-2016, forelljjanka
Meža pūce Strix aluco
7-May-2016, forelljjanka
Melnais stārķis Ciconia nigra
28-May-2016, forelljjanka
Kārklu ķauķis Locustella naevia
28-May-2016, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
29-May-2016, Putnu_Būris
Žubīte Fringilla coelebs
28-May-2016, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-May-2016, forelljjanka
Zaļžubīte Chloris chloris
28-May-2016, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
28-May-2016, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
28-May-2016, forelljjanka
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-May-2016, forelljjanka
Sārtgalvītis Regulus ignicapilla
28-May-2016, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
28-May-2016, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
28-May-2016, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
28-May-2016, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
28-May-2016, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
28-May-2016, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
28-May-2016, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-May-2016, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-May-2016, forelljjanka
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
28-May-2016, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
28-May-2016, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
28-May-2016, forelljjanka
Lakstīgala Luscinia luscinia
28-May-2016, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
28-May-2016, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
28-May-2016, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
28-May-2016, forelljjanka
Garastīte Aegithalos caudatus
28-May-2016, forelljjanka
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
28-May-2016, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
28-May-2016, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
28-May-2016, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-May-2016, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
28-May-2016, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
29-May-2016, Putnu_Būris
Žubīte Fringilla coelebs
28-May-2016, forelljjanka
Zaļžubīte Chloris chloris
28-May-2016, forelljjanka
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
28-May-2016, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
28-May-2016, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
28-May-2016, forelljjanka
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
28-May-2016, forelljjanka
Sila strazds Turdus viscivorus
28-May-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
28-May-2016, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
28-May-2016, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
28-May-2016, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-May-2016, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
28-May-2016, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-May-2016, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
28-May-2016, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
28-May-2016, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
28-May-2016, forelljjanka
Lakstīgala Luscinia luscinia
28-May-2016, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
28-May-2016, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
28-May-2016, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
28-May-2016, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
28-May-2016, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
28-May-2016, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
28-May-2016, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
28-May-2016, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
28-May-2016, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
28-May-2016, forelljjanka
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
29-May-2016, W
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-May-2016, Putnu_Būris
Zeltgalvītis Regulus regulus
28-May-2016, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
28-May-2016, forelljjanka
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
28-May-2016, forelljjanka
Trīspirkstu dzenis Picoides tridactylus
28-May-2016, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
28-May-2016, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
28-May-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
28-May-2016, forelljjanka
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
28-May-2016, forelljjanka
Peļkājīte Prunella modularis
28-May-2016, forelljjanka
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
28-May-2016, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
28-May-2016, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
28-May-2016, forelljjanka
Mežirbe Bonasa bonasia
28-May-2016, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
28-May-2016, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
28-May-2016, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
28-May-2016, forelljjanka
Mazais mušķērājs Ficedula parva
28-May-2016, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
28-May-2016, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
28-May-2016, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
28-May-2016, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
28-May-2016, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
28-May-2016, forelljjanka
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata
29-May-2016, W
Laucis Fulica atra
26-May-2016, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
26-May-2016, Kurmata
Glodene Anguis fragilis
29-May-2016, EL
Dobais rumpucis Helvella lacunosa
29-May-2016, W
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-May-2016, Putnu_Būris
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
26-May-2016, Kurmata
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2016, Putnu_Būris
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
26-May-2016, Kurmata
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
26-May-2016, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
26-May-2016, Kurmata
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-May-2016, Kurmata
Zilais ēku koksngrauzis Callidium violaceum
29-May-2016, Mareks Kilups
Meža zoss Anser anser
26-May-2016, Kurmata
Apaļais jūrasgrundulis Neogobius melanostomus
29-May-2016, Mareks Kilups
Žubīte Fringilla coelebs
26-May-2016, Kurmata
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-May-2016, IevaM
Vālodze Oriolus oriolus
26-May-2016, Kurmata
Upes tārtiņš Charadrius dubius
29-May-2016, Mareks Kilups
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
26-May-2016, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
26-May-2016, Kurmata
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
26-May-2016, Kurmata
Mērkaziņa Gallinago gallinago
26-May-2016, Kurmata
Pupuķis Upupa epops
26-May-2016, Kurmata
Baltā cielava Motacilla alba
26-May-2016, Kurmata
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-May-2016, sandis
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-May-2016, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, sandis
Tītiņš Jynx torquilla
29-May-2016, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2016, sandis
Baltā cielava Motacilla alba
29-May-2016, sandis
Alnis Alces alces
29-May-2016, sandis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
29-May-2016, sandis
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2016, sandis
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, sandis
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-May-2016, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-May-2016, Kurmata
Dzērve Grus grus
26-May-2016, Kurmata
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-May-2016, Bumpo
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-May-2016, dekants
Dūņšņibītis Calidris falcinellus
29-May-2016, dekants
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2016, dekants
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-May-2016, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-May-2016, dekants
Ģirlicis Serinus serinus
29-May-2016, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
29-May-2016, dekants
Plankumainais sprīžmetis Pseudopanthera macularia
29-May-2016, elinazalite
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2016, ūdensvistiņa
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, ūdensvistiņa
Svīre Apus apus
29-May-2016, ūdensvistiņa
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
29-May-2016, ūdensvistiņa
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-May-2016, ūdensvistiņa
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-May-2016, ūdensvistiņa
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, ūdensvistiņa
Mizložņa Certhia familiaris
29-May-2016, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-May-2016, ūdensvistiņa
Baltā cielava Motacilla alba
29-May-2016, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, ūdensvistiņa
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-May-2016, Bumpo
Bezdelīga Hirundo rustica
29-May-2016, AinisP
Baltā cielava Motacilla alba
29-May-2016, AinisP
Lielā zīlīte Parus major
29-May-2016, AinisP
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-May-2016, AinisP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-May-2016, AinisP
Melnais meža strazds Turdus merula
29-May-2016, AinisP
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, AinisP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
29-May-2016, AinisP
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2016, AinisP
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-May-2016, AinisP
29-May-2016, mardzh
Matainā pamauraga Pilosella officinarum syn. Hieracium pilosella
29-May-2016, mardzh
29-May-2016, mardzh
29-May-2016, mardzh
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-May-2016, mardzh
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, Aigars
Meža meldrs Scirpus sylvaticus L.
29-May-2016, mardzh
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2016, Aigars
Žagata Pica pica
29-May-2016, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-May-2016, Aigars
Zaļžubīte Chloris chloris
29-May-2016, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, Aigars
Vālodze Oriolus oriolus
29-May-2016, Aigars
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
29-May-2016, Aigars
Svīre Apus apus
29-May-2016, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-May-2016, Aigars
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, Aigars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
29-May-2016, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
29-May-2016, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-May-2016, Aigars
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-May-2016, Aigars
Mājas balodis Columba livia domestica
29-May-2016, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-May-2016, Aigars
Kovārnis Corvus monedula
29-May-2016, Aigars
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-May-2016, Aigars
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
29-May-2016, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
29-May-2016, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-May-2016, Aigars
Dadzītis Carduelis carduelis
29-May-2016, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Aigars
Baltā cielava Motacilla alba
29-May-2016, Aigars
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-May-2016, Aigars
29-May-2016, mardzh
Žubīte Fringilla coelebs
29-May-2016, Putnu_Būris
Pelēkā vārna Corvus cornix
29-May-2016, Putnu_Būris
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Putnu_Būris
Lielā gaura Mergus merganser
29-May-2016, vigulis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, Putnu_Būris
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, Putnu_Būris
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, Putnu_Būris
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, Putnu_Būris
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
29-May-2016, Putnu_Būris
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, Putnu_Būris
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
29-May-2016, Putnu_Būris
Brūnā čakste Lanius collurio
29-May-2016, Rallus
Vālodze Oriolus oriolus
29-May-2016, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, Rallus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-May-2016, Rallus
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-May-2016, Rallus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Rallus
Grieze Crex crex
29-May-2016, Rallus
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
29-May-2016, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-May-2016, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
29-May-2016, Rallus
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-May-2016, Rallus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-May-2016, Rallus
Mājas balodis Columba livia domestica
29-May-2016, Rallus
Svīre Apus apus
29-May-2016, Rallus
Svīre Apus apus
29-May-2016, Rallus
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
29-May-2016, Rallus
29-May-2016, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
29-May-2016, Rallus
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-May-2016, Rallus
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
29-May-2016, Rallus
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
29-May-2016, Rallus
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
29-May-2016, Rallus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-May-2016, Rallus
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
29-May-2016, Rallus
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, Rallus
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-May-2016, Rallus
Lielā zīlīte Parus major
29-May-2016, Rallus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
29-May-2016, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
29-May-2016, Rallus
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
29-May-2016, Rallus
Dzeguze Cuculus canorus
29-May-2016, Rallus
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
29-May-2016, Zacmanis
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, Putnu_Būris
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Putnu_Būris
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
29-May-2016, Zacmanis
Ķīvīte Vanellus vanellus
29-May-2016, Putnu_Būris
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
29-May-2016, Zacmanis
Ģirlicis Serinus serinus
29-May-2016, Mareks Kilups
Lielais meža resngalvītis Ochlodes sylvanus
29-May-2016, Martins
Grieze Crex crex
13-May-2016, grieze
Grieze Crex crex
13-May-2016, grieze
Grieze Crex crex
13-May-2016, grieze
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
29-May-2016, anitra
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
29-May-2016, anitra
Astainais zilenītis Everes argiades
29-May-2016, anitra
Parastais purvraibenis Boloria selene
29-May-2016, anitra
29-May-2016, anitra
Divmāju kaķpēdiņa Antennaria dioica
29-May-2016, Wija
Melnkāju upjuspāre Gomphus vulgatissimus
29-May-2016, Wija
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
29-May-2016, Wija
29-May-2016, zemesbite
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-May-2016, sandis
Svīre Apus apus
29-May-2016, Mareks Kilups
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
29-May-2016, CerambyX
Svīre Apus apus
29-May-2016, Putnu_Būris
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
29-May-2016, Putnu_Būris
Stirna Capreolus capreolus
28-Apr-2016, Laimeslācis
Rudā lapsa Vulpes vulpes
29-May-2016, anthicus
Rudā lapsa Vulpes vulpes
29-May-2016, anthicus
Parastā egle Picea abies
29-May-2016, muntis59
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
28-Apr-2016, Laimeslācis
Žagata Pica pica
29-May-2016, Putnu_Būris
Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia
29-May-2016, CerambyX
Melnais meža strazds Turdus merula
28-May-2016, fotonieks
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
27-May-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
29-May-2016, CerambyX
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-May-2016, Putnu_Būris
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
24-May-2016, Kurmata
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2016, Kurmata
Sīkais zilenītis Cupido minimus
29-May-2016, CerambyX
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
24-May-2016, Kurmata
29-May-2016, CerambyX
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-May-2016, Putnu_Būris
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-May-2016, zemesbite
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-May-2016, Rallus
Bezdelīga Hirundo rustica
26-May-2016, zemesbite
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
29-May-2016, Putnu_Būris
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
26-May-2016, zemesbite
Dzilnītis Sitta europaea
29-May-2016, Putnu_Būris
26-May-2016, zemesbite
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
26-May-2016, zemesbite
29-May-2016, CerambyX
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
29-May-2016, CerambyX
Ugunsspāre Pyrrhosoma nymphula
29-May-2016, CerambyX
Eglāju samtenis Pararge aegeria
29-May-2016, CerambyX
Tītiņš Jynx torquilla
29-May-2016, Putnu_Būris
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-May-2016, Kurmata
Lauku zvirbulis Passer montanus
17-May-2016, Kurmata
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
17-May-2016, Kurmata
28-May-2016, ArmandsR
Gaigala Bucephala clangula
28-May-2016, alexborzenko
29-May-2016, CerambyX
29-May-2016, CerambyX
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
29-May-2016, CerambyX
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
29-May-2016, CerambyX
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-May-2016, Arnis2
29-May-2016, CerambyX
23-May-2016, ligausis@yahoo.com
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
29-May-2016, CerambyX
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
11-May-2016, Kurmata
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
11-May-2016, Kurmata
Melnais meža strazds Turdus merula
11-May-2016, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
11-May-2016, Kurmata
Lielā zīlīte Parus major
11-May-2016, Kurmata
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
29-May-2016, dekants
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-May-2016, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
29-May-2016, dekants
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
29-May-2016, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
26-May-2016, Bumpo
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
27-May-2016, anthicus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-May-2016, Kurmata
Lauku balodis Columba palumbus
7-May-2016, Kurmata
Baltā cielava Motacilla alba
7-May-2016, Kurmata
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-May-2016, dekants
Cekulainā ziepenīte Polygala comosa
29-May-2016, Kamelija
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
29-May-2016, Arnis2
Pupuķis Upupa epops
29-May-2016, dekants
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, dekants
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
29-May-2016, dekants
Brūnā čakste Lanius collurio
29-May-2016, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
29-May-2016, dekants
Kaņepītis Linaria cannabina
29-May-2016, dekants
Vidējā ceļmalīte Plantago media
29-May-2016, Kamelija
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
6-May-2016, Kurmata
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-May-2016, Anete PB
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
6-May-2016, Kurmata
Mājas strazds Sturnus vulgaris
6-May-2016, Kurmata
Zalktis Natrix natrix
28-May-2016, Kamelija
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
6-May-2016, Kurmata
Pelēkais strazds Turdus pilaris
6-May-2016, Kurmata
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
29-May-2016, Putnu_Būris
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-May-2016, vigulis
Kovārnis Corvus monedula
29-May-2016, vigulis
Pelēkais strazds Turdus pilaris
6-May-2016, Kurmata
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-May-2016, vigulis
Ģirlicis Serinus serinus
2-May-2016, Kurmata
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2016, Bumpo
Bezdelīga Hirundo rustica
29-May-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-May-2016, dekants
Svīre Apus apus
29-May-2016, dekants
Kovārnis Corvus monedula
29-May-2016, dekants
Svīre Apus apus
29-May-2016, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
29-May-2016, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, Putnu_Būris
Vālodze Oriolus oriolus
29-May-2016, Putnu_Būris
Pelēkā dzilna Picus canus
8-May-2016, Bumpo
Mājas balodis Columba livia domestica
29-May-2016, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
29-May-2016, dekants
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
29-May-2016, dekants
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
29-May-2016, dekants
Ģirlicis Serinus serinus
29-May-2016, dekants
Krauklis Corvus corax
18-May-2016, Bumpo
Lakstīgala Luscinia luscinia
29-May-2016, Putnu_Būris
Zaļžubīte Chloris chloris
29-May-2016, Putnu_Būris
Stāvlapu dzegužpirkstīte Dactylorhiza incarnata
29-May-2016, Veciic
Grieze Crex crex
14-May-2016, Bumpo
Lielā zīlīte Parus major
9-Apr-2016, Kurmata
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
9-Apr-2016, Kurmata
Dzērve Grus grus
9-Apr-2016, Kurmata
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
9-Apr-2016, Kurmata
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
9-Apr-2016, Kurmata
Žubīte Fringilla coelebs
9-Apr-2016, Kurmata
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
29-May-2016, EL
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-May-2016, Rallus
Pupuķis Upupa epops
29-May-2016, UldisB
Grieze Crex crex
29-May-2016, Arnis2
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
29-May-2016, Arnis2
Meža cirslis Sorex araneus
29-May-2016, Rallus
Brūnā čakste Lanius collurio
29-May-2016, Arnis2
Kaņepītis Linaria cannabina
29-May-2016, Arnis2
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
29-May-2016, Arnis2
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-May-2016, Arnis2
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-May-2016, Arnis2
Dadzītis Carduelis carduelis
29-May-2016, Arnis2
Pēdējie komentāri
CerambyX 30.maijs, 00:48

Nesen 'izšķīlusies' spāre. Manuprāt, karaliskā dižspāre


dziedava 30.maijs, 00:03

Zieda vidū garš un līks irbulis - tātad apaļlapu ziemciete


CerambyX 29.maijs, 23:36

Kāda no makstenēm, tās pēc foto grūti


CerambyX 29.maijs, 23:36

Lācene


Ilona_rasa 29.maijs, 23:14

Paldies, grūti iet ar tauriņu atpazīšanu :)


Mo 29.maijs, 22:57

Paldies! Vienmēr var paļauties neskaidros gadījumos.


CerambyX 29.maijs, 22:52

Cīrulīšu dižtauriņš


Mareks Kilups 29.maijs, 22:52

laikam jau tas pats apaļais jūrasgrundulis.


CerambyX 29.maijs, 22:51

Karaliskā dižspāre


CerambyX 29.maijs, 22:51

Lielā sarkanace. Mazai vēl par agru un sugām atšķirīgs vēdera pēdējo posmu zīmējums.


Mareks Kilups 29.maijs, 22:49

paldies! laba krāsa :)


dekants 29.maijs, 22:46

Ūdensstrazdam vajadzētu pielabot uz īsto novērojuma datumu, ziemu.


CerambyX 29.maijs, 22:41

Jap


CerambyX 29.maijs, 22:41

Agrais purvraibenis


CerambyX 29.maijs, 22:40

Jap, ir īstais


CerambyX 29.maijs, 22:40

Svītrainā vairogblakts


CerambyX 29.maijs, 22:40

Papuves raibenis


CerambyX 29.maijs, 22:39

Lielais meža resngalvītis - spārni ar gaišākiem laukumiņiem un ūsu gali ar āķīšiem


CerambyX 29.maijs, 22:39

Brūnais zeltainītis


CerambyX 29.maijs, 22:38

Brūnais zeltainītis


CerambyX 29.maijs, 22:38

Parastais sīksamtenis


CerambyX 29.maijs, 22:17

Rāceņu balteņi, manuprāt


CerambyX 29.maijs, 22:16

Spilgtā purvuspāre


CerambyX 29.maijs, 22:16

Jap!


CerambyX 29.maijs, 22:15

Tumšzilā krāšņspāre


CerambyX 29.maijs, 22:10

Kaut kāds te gļuks DD reizēm uzrodas - laikam, ja uztrāpa vienlaicīgi pievienot divas bildes precīzi vienā laikā :)


CerambyX 29.maijs, 22:09

Plankumainā spāre


Laimeslācis 29.maijs, 21:55

Uzspiežu uz taureņa - atveras dzilna!


Laimeslācis 29.maijs, 21:54

Ups! Kaut kā bildes samainījās - mana pelēkā dzilna ar Uģa Piterāna taurenīti!


CerambyX 29.maijs, 21:48

Parastā skarpijmuša (Panorpa communis)


Fuatra 29.maijs, 21:48

Droši vien. Likās jau, ka īsti nepas, bet domāju , ka vienkārši apskrubināts. Paldies.


anitra 29.maijs, 21:46

Pateicamies par izrādīto godu! Prātojam, ka varētu sarīkot mūspusē tauriņnieku tusiņu. Bez Mareka gan tas maz iespējams, es jau tikai rokas pūtinot apeju ap māju. Toties pie mums nelidinās cīrulīšu dižtauriņš :( to bildēju Kvēpenē


runagoze 29.maijs, 21:45

Feini, 2 jaunas sugas Babītes novadam vienā dienā! :)


forelljjanka 29.maijs, 21:41

Vajadzētu būt-lapkoku ligzdu koksngrauzim, Rhagium mordax.;)


Zane 29.maijs, 21:40

Izskatās gan kā Papuves raibenis Issoria lathonia


Vīksna 29.maijs, 21:38

Viņš meklē sev noderīgo, nosaukumus reti sūta. Ja es meklēšu vēl nosaukumus, tad gandrīz neko neielikšu no savām n-tajām bildēm. Tā jau savu midzeni nevaru savākt, dārzs aizaug kukaiņus meklējot, un uz darbu jāiet.


Klintslejas 29.maijs, 21:36

Sveiciens valsts rekordistiem no Amatas novada!!! Kaut kā pagaidām te nesanāk ieraudzīt ne agro, ne purva samteni, ne papuves raibeni...tie daži citi teorētiskie kandidāti laikam vēl nelido.


forelljjanka 29.maijs, 21:25

Anitra,Slīteres taka jau tikai Dundagas novadam derēs!;) Mēs citos novados ar gribam 70+ sugas!!!:D Saldum vajadzētu izspiest,ja ne šogad ,tad nākamgad!;)


CerambyX 29.maijs, 21:24

Ja Ivars atsūta atpakaļ nosaukumus ar, tad droši tos var te likt lietā un ziņot nevis kā 'nezināms', bet uzreiz jau kā vajadzīgo sugu :)


CerambyX 29.maijs, 21:22

Nebūs, nebūs :) Vladimirs diemžēl ir pierādījies kā ziņotājs, kas kritiski neizvērtē savu ziņojumu kvalitāti un atbilstību realitātei.


forelljjanka 29.maijs, 21:21

Pirmo reizi Latvijā konstatēts 1940. gadā pie Babītes ezera, kad arī pierādīts pirmais un pagaidām vienīgais ligzdošanas gadījums (Roms 1942).Citāts no www.putni.lv ! ;)Šis gan bez bildēm,vai dziesmas ieraksta nebūs jaunas vietas pierādījums! :D Gan jau ka ceru ķauķis,tā brīdinākumtirkšķis gluži kā grīšļu ķauķa dziesmas fragments!;)


Vīksna 29.maijs, 21:20

Vairākus tādus uz meža ceļa augu lapām redzēju, laikam putnu mikrolieguma daļā, gan pasīki. Varbūt vēl jāpapēta ko sabildējusi esmu,visu pēc kārtas bildējot. Tauriņus vismaz I.Šulcam pārsūtu.


anitra 29.maijs, 21:16

Civilizēti eglāju samteņus var bildēt Slīteres takā. Pērn ap šo laiku vedām draugus, bija ik pa laikam biezmeža saules actiņās.


asaris 29.maijs, 21:16

Vai tiešām grīšļu ķauķis? Škiet tā būtu pirmā reize kad grīšlu ķauķis novērots ārpus Papes un Liepājas ezeriem.


forelljjanka 29.maijs, 21:11

Redzēju 2.x mūžā,un uzreiz vēl tāds kvantums!;) Vai tik nav jauna suga Grobiņas novadam?Pirmo reizi redzēju pagaišpavasar uz stigas pie Stūru purva.Kaut gan skatoties kā šķin purva samteņus...:D Vispār jau tie Stiklu apkaimes purvi ir baigie,ir tur vietas kur pat vietējie iekšā nelien,nevar ne salīdzināt ar Stūru purvu,kur es blandos kur tik acis rāda,ja šūpojas,metos rāpus un nekāda vaina!:D Stiklu purvos aizietu buļ,buļ,buļ!:DDD Tā kā,gan tur vēl ir pārsteigumi!;) Gan putnu gan taureņu frontē,eh būtu tuvāk...:(


CerambyX 29.maijs, 21:11

Kaut kāds interesants blakšveidīgs radījums. Varbūt kaut kas no mīkstblaktīm? Nez :)


anitra 29.maijs, 21:10

Pilnīga cūkas laime! Nekā cita ap 18 nemaz tur nebija


CerambyX 29.maijs, 21:07

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 29.maijs, 21:06

Zāļsvilnis Anania hortulata


CerambyX 29.maijs, 21:06

Kaut kāds mūks Cucullia, manuprāt parastais (umbratica), bet jāpapēta. Maz esmu šos redzējis - nav īpaši liela pieredze


nekovārnis 29.maijs, 21:06

Jū! Dundagas novadam 76.!:) Apsveicu!:)


CerambyX 29.maijs, 21:05

Lapgrauzis Linaeidea aenea


CerambyX 29.maijs, 21:05

Šī lai pagaidām iet kā krāšņspāre sp.


CerambyX 29.maijs, 21:04

Zilā platkājspāre


CerambyX 29.maijs, 21:04

Dzeltenais raibvēderlācītis


CerambyX 29.maijs, 21:03

Kāds no resnkājodiem (Bibionidae)


CerambyX 29.maijs, 21:03

immorata


CerambyX 29.maijs, 21:02

Bezdelīgu piekūns - rudas "bikses" u.c. pazīmes


CerambyX 29.maijs, 21:01

Kāda no dzelkņmušām (Stratiomyidae) - kaut kas uz Sargus flavipes vai kaut kas tamlīdzīgs


Vīksna 29.maijs, 21:00

Paldies par nosaukumiem !


Zane 29.maijs, 20:58

Pelašķu mazsprīžmetis Scopula imorata


CerambyX 29.maijs, 20:58

Šķiet bārkstkode Mompha locupletella


Vīksna 29.maijs, 20:56

Man atpakaļ šis tas likts, rozganāka spāre utt. Lielāko daļu gan uz ziemu laikam būs jāatstāj.


CerambyX 29.maijs, 20:56

Teiktu, ka ziedmuša Chrysotoxum bicinctum


Zane 29.maijs, 20:56

Plankumainais sprīžmetis P. macualaria


CerambyX 29.maijs, 20:54

Melnkāju upjuspāre


CerambyX 29.maijs, 20:53

Kāpostu baltenis


CerambyX 29.maijs, 20:52

Plakanā spāre


CerambyX 29.maijs, 20:52

Lielā salnsprīžmeša kāpurs


Zane 29.maijs, 20:52

Liepu sprīžmetis Plagodis dolabraria


CerambyX 29.maijs, 20:51

Vītolu koksngrauzis


CerambyX 29.maijs, 20:51

Dzeltenais gāršas rensgalvītis


CerambyX 29.maijs, 20:50

Ēnvabole Xylita laevigata manuprāt


CerambyX 29.maijs, 20:50

Brūnais melleņu sprīžmetis


CerambyX 29.maijs, 20:49

Kāda no makstenēm


CerambyX 29.maijs, 20:48

Tumšzilā krāšņspāre


CerambyX 29.maijs, 20:48

Parastais zilenītis


CerambyX 29.maijs, 20:48

Dzeltenais gāršas resngalvītis.


CerambyX 29.maijs, 20:47

Te jāpārliek uz gulbis sp., jo attēlos nav novērtējama knābja krāsa, bet novērojuma piezīmēs par to nekas nav minēts :)


CerambyX 29.maijs, 20:46

Tā kā attēlos neviens ziemeļu gulbis droši identificējams - pārlieku uz paugurknābja gulbi.


CerambyX 29.maijs, 20:45

Paratais zilenītis


CerambyX 29.maijs, 20:45

Parastais pļavraibenis


CerambyX 29.maijs, 20:45

Parastais zeltainītis


CerambyX 29.maijs, 20:45

Parastais sīksamtenis


CerambyX 29.maijs, 20:44

Parastais resngalvītis


CerambyX 29.maijs, 20:44

Nu te tā švaki saprast.. :) Droši vien parastais purvraibenis, spriežot pēc pakaļspārnu ārmalas zīmējuma


CerambyX 29.maijs, 20:43

Parastais resngalvītis


CerambyX 29.maijs, 20:43

Lielā ezerspāre


nekovārnis 29.maijs, 20:41

Ha! Anitra, šo vajadzēja dzīt pāri robežai;)


CerambyX 29.maijs, 20:41

Dolomedes ģints medniekzirneklis


CerambyX 29.maijs, 20:40

Šis tāds viltīgais gadījums - labi būtu redzēt apakšpusi 100% pārliecībai, bet sliecos domāt, ka dzeltenais gāršas resngalvītis


CerambyX 29.maijs, 20:39

Melnkāju upjuspāre


CerambyX 29.maijs, 20:39

Plankumainā spāre


CerambyX 29.maijs, 20:38

Skabiozu pļavraibenis


CerambyX 29.maijs, 20:38

Spilgtā purvuspāre


CerambyX 29.maijs, 20:37

Lielais meža resngalvītis


CerambyX 29.maijs, 20:37

Man šķiet, ka lielais alkšņu sprīžmetis (Ectropis crepuscularia), bet šķiet tāds mazliet nodilis - līdz galam drošs nejūtos


CerambyX 29.maijs, 20:35

Kāda no makstenēm


CerambyX 29.maijs, 20:35

Cryptocephalus ģints lapgrauzis, tur kādas 3 līdzīgas, pēc foto neatšķiramas sugas


CerambyX 29.maijs, 20:34

Plankumainais sprīžmetis


CerambyX 29.maijs, 20:33

Ēku zilais koksngrauzis vai kā nu tur to latviski dēvē - Callidium violaceum


CerambyX 29.maijs, 20:32

Tā jau ir kā Jānis raksta - eglāju samteņi tiešām ir tāda starp citiem dienastauriņiem netipiska suga, jo vairāk mīl lidot tiešām mežā starp kokiem :) Kaut kādus saules apspīdētus laukumus tiem gan tiešām vajag - pilnīgā tumsā laikam tomēr nebūs, bet nu katrā mežā jau tādi laukumiņi parasti atrodas. Man pašam ir bijis novērojums arī vienkārši apšu/egļu mežā uz stigas. Reizēm gan gadās arī ārpus meža - kaut kur mežmalās un ceļmalās, kas tad tipiskāki citu tauriņu biotopi. Bet kopumā jāpiekrīt, ka salīdzinoši mazais ziņojumu skaits droši vien ir saistīts ar šo nosacīti slēptāko dzīvesveidu mežā starp kokiem :)


nekovārnis 29.maijs, 20:28

Paldies!:)


zemesbite 29.maijs, 20:27

O, paldies! Tāds vēl man nebija.:)


CerambyX 29.maijs, 20:27

Sīkais z. Tur kādus divus ar tādus šodien manīju


forelljjanka 29.maijs, 20:26

Vakar atradu kārtējo sārtgalvīti(trešo šogad) uznāca baigais pērkons.Šodien braucu šo meklēt atkal.Neatradu.Zigzagā blandoties pa mežu ieraudzīju eglāju samteni,vēl nodomāju,nobildēt bezcers,vai Uģis ticēs? ;) Bet šamie atrādījās vēl un vēl...Papētiju DDatos,ka nav tā ziņotākā suga,nolēmu padalīties ar saviem novērojumiem,kur,manuprāt,šos jāmeklē.Ja kas ne tā,Uģis palabos!;) Tātad,jāatmet visas domas par skaistām ,saules apspīdētām ziedu pļaviņām.Tauriņi uzvedās drīzāk kā naktstauriņi,lidinājās arī pa mežu,kur saule vispār neiespīd!Periodiski gan sēdās eglēs,uz stigas un c.nelielos,saules apspīdētos laukumiņos.Ieskatam arī četras bildes ar biotopu,ko es nosauktu par mežirbes,zeltgalvīšu,riekstrožu biotopu.Vienā pusē 25-30g. vecs stādīts egļu mežs,otrā līdzīgs,kurā veikta kopšanas cirte,eglāju samteņi,kā jau rakstīju,lidinājās arī egļu mežā,kur saule vispār neiespīd,bija diezgan tramīgi,iztraucēti lidoja prom un nebija izsekojami(īpaši jau kopšanas cirtē:D),dažiem tomēr veiksmīgi izdevās pielavīties kvalitatīvam kadram. Iezīmēju tomēr poligonu,jo 10 taureņi bija izklaidus pa to,nevis vienā punktā!;)


CerambyX 29.maijs, 20:25

Nodilis, bet ir :)


roosaluristaja 29.maijs, 20:11

Jā, purva


zemesbite 29.maijs, 20:08

Vai šis varētu būt astainais zilenītis?


roosaluristaja 29.maijs, 17:11

meža meldrs (Scirpus sylvaticus).


roosaluristaja 29.maijs, 17:03

lukstu čakstīte.


roosaluristaja 29.maijs, 17:01

mazā mauraga (Hieracium pilosella)


Ansis 29.maijs, 09:48

stāvlapu dzegužpirkstīte


dziedava 29.maijs, 08:54

Domāju, ka mazā gan nav. Mazajai lapas ir tādas kā taisnstūrveida un ziedi vairāk rozīgi. Zaļganajai būtu zaļganāki ziedpumpuri. Vidējā ir ļoti reta, neesmu redzējusi, par to nemāku spriest. Manuprāt, šī ir apaļlapu. Man šķiet arī, ka tieši šai (tikai šai?) sugai raksturīgi tādi balti spuraini pumpuri.


roosaluristaja 29.maijs, 07:39

parastā bērzubeka (Leccinum scabrum).


roosaluristaja 29.maijs, 07:33

zema raudupe (Scorzonera humilis).


roosaluristaja 29.maijs, 07:30

Ziemciete, Pyrola sp. Varētu būt mazā P.minor. Neziedošā stāvoklī neņemos pateikt.


roosaluristaja 29.maijs, 07:22

parastā irbene


roosaluristaja 29.maijs, 07:18

ozolīšu saulkrēsliņš.


roosaluristaja 29.maijs, 07:11

melnā spulgpiepe (Inonotus obliquus ).


roosaluristaja 28.maijs, 22:52

čūskoga (Paris quadrifolia).


Mareks Kilups 28.maijs, 22:33

nu vai ir kādam vēl tuvāk Rīgas centram? :)


nekovārnis 28.maijs, 21:54

Te vēl vien purva samtenis paskrējis garām nepamanīts;)


Mimi Serada 28.maijs, 21:50

Kļūda! Nezinu kāpēc dators pierakstīja man Julitas fotogrāfiju, lūdzu izlabot!


roosaluristaja 28.maijs, 20:49

svītrainais ķauķis. interesanta suga.


roosaluristaja 28.maijs, 19:44

Jāgaida, kad ziedēs. Šādā skatā viņas nav atšķiramas.


Vīksna 28.maijs, 19:15

Diezgan sabildēts, bet nav laika likt.


Briza 28.maijs, 17:15

Man drīzāk izskatās pēc pļavas spulgnaglenes Lychis flos-cuculi (ir šķeltas vainaglapas). Arī augtene atbilst, parasti mitrākās vietās nekā sveķene.


CerambyX 28.maijs, 16:21

Parastais madaru lapsprīžmetis


CerambyX 28.maijs, 16:19

Platkājspāre nē, kāda Coenagrion krāšņspāres mātīte, kuras īsti labi neatšķiru. Jāpēta noteicējs


CerambyX 28.maijs, 16:18

Ozolu vērpēja kāpurs


CerambyX 28.maijs, 16:17

Sarkankrūšu līķvabole


CerambyX 28.maijs, 16:16

Jā, melngalvas ugunsvabole


CerambyX 28.maijs, 16:16

Kaut kāds ziedsprīžmetis Eupithecia sp. Ar tiem ir grūti... :) Varbūt E.abietaria


CerambyX 28.maijs, 16:14

Tā kā mazā purvuspāre


CerambyX 28.maijs, 16:12

Parastais sīksamtenis


CerambyX 28.maijs, 16:12

Brūnā āboliņpūcīte


CerambyX 28.maijs, 16:11

Kāļu baltenis


CerambyX 28.maijs, 16:11

Kārklu raibenis


Sintija Martinsone 28.maijs, 16:10

Šeit tomēr prasās pēc sarunas turpinājuma. Piemēram, jautājumā par to, vai nosist odu vai nē, mēs šādi varētu paust savus uzskatus un teikt, ka ods pats vainīgs un neko darīt, ka nācās viņu nosist. Šis ir cits gadījums. Konkrētā rīcība ir ar likumu aizliegta un administratīvi sodāma. Lūdzu, nākamreiz, kad Jums sanāks satikt Citu cilvēku, iesakiet viņam izlasīt Sugu un biotopu aizsardzības likuma 11. panta 3. punktu un Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 78. pantu.


CerambyX 28.maijs, 16:10

Kāļu baltenis


CerambyX 28.maijs, 16:10

Būs bērzu sirpjspārnis - Drepana falcataria


CerambyX 28.maijs, 16:09

Kārklu sprīžotājpūcīte


roosaluristaja 28.maijs, 16:07

parastā ligzdene. bezhlorofila orhideja.


roosaluristaja 28.maijs, 16:05

velnarutku grābeklīte.


CerambyX 28.maijs, 16:05

No virspuses tiešām tāds dīvains - vairāk uz parastā purvraibeņa šniti, bet apakšpuse kā agrajam purvraibenim. Man labi patīk pazīme, ka pakaļspārnu centrālā, gaišāko laukumu josla visa ir krēmkrāsā un tikai viens - centrālais laukums - uzkrītoši balts. Parastajam purvraibenim šādi balti laukumi, kas gaišāki par pārējiem ir trīs. Tā ka es teiktu, ka agrais.


mardzh 28.maijs, 15:33

Paldies. Jā, patiešām ceļmalā šī bija.


Līva T 28.maijs, 14:40

Paldies par komentāriem. Es jau uzskatu - dzīve ir dzīve, protams, var gribēt sargāt un lolot mums mazākos, bet ja tas mazais ir tiešām ļoti traucējošā vietā ieligzdojies, tad neko darīt. Būtiskākais, lai pāridarījumi nav baudas nolūkos. Pati tur nestrādāju, nevaru pateikt, kāda viņiem pret šo visu ir attieksme. Un tieši tāpēc, ka man personīgi ar šo iestādi nav nekādu saistību, vēlos palikt neitrāla (ceru, ka sapratīsiet). Nodevu jums cita cilvēka bildes un info. Šis cilvēks gan, nevaru noliegt, arī pats būtu priecīgāks atstāt olas veselas.


Zane 28.maijs, 12:08

Lai gan, ja tā kārtīgāk ieskatās, tad tomēr tas melnais punkts nav tik ļoti izteikts kā citiem Boloria selene un pie pamatnes tie dzeltenie plankumi, tad varbūt tomēr tas ir agrais purvraibenis...


Zane 28.maijs, 11:58

Domāju, ka Parastais purvraibenis Boloria selene, jo tas melnais punkts apakšējā spārna apakšā ļoti izteikts un kopumā vairāk kontrastaina apakšpuse un virspusē gar maliņu līnijas savienotas, kas neveido atsevišķus trīsstūrīšus kā agrajam purvraibenim.


Zane 28.maijs, 11:41

Brūnā āboliņpūcīte


Zane 28.maijs, 11:37

Parastais zeltainītis L.phlaeas


Zane 28.maijs, 11:30

Izskatās pēc krūkļu zilenīša celastrina argiolus


Zane 28.maijs, 11:26

Manuprāt tomēr astainais zilenītis Everes argiades


roosaluristaja 28.maijs, 10:41

Nē, ķīvītes tās nav. Neliela līdzība gan ir, bet ķīvītei ir lielāki plankumi


madara8048 28.maijs, 09:45

Tās olas izskatās pēc Ķīvītes olām. Un ja ir atrastas pļavā tad, manuprāt, tās ir ķīvītes olas.


forelljjanka 28.maijs, 08:53

Ko lai te piebilst?:( Tāls mums vēl ceļš ejams,lai kas mainītos!No otras puses,nemaz nebija tik sen,ka katrs ar līku knābi bija jānošauj,ja atrada ligzdu,skrotis arī tajā.:( Šoreiz upes tārtiņš nebija izvēlējies pareizo lauku,pat ja būtu atstāta neuzarta strēmele ap ligzdām,šaubos vai tur kaut ko izperētu...Vai kokaudzētava būtu gatava atstāt dažus akrus zemes zemes līdz Jāņiem,lai tārtiņi izperētu cāļus?Laikam jau nē...Taču,Līva ieziņoja DDatos,parunās ar arāju,varbūt ar saimnieku.Kas zin,varbūt nākamreiz...;)


Sintija Martinsone 28.maijs, 07:56

Šis ir vēl trakāk par to, ko mežinieki saka - ka neviens jau SPECIĀLI ligzdas neiznīcina. Varētu padomāt, ka traktors ir tramvajs. Nav iespējams apbraukt, nav iespējams atlikt darbus? Pietrūkst literāru vārdu, lai izteiktos līdz galam ....


Grislis 28.maijs, 07:56

Vakar botāniskas intereses dzīta biju aizbraukusi apraudzīt šī retā auga atradni - aina neparasta: starp veciem izgāztiem būvgružiem, ar zāli apaugušiem, un vietām pat nesen izgāztos gružos, aug ap 40-50 ziedoši bruņcepuru dzegužpuķes eksemplāri... Prieks, ka tik daudz un šoks par nepiemēroto atradnes vietu. Laikam jau patīk tā kaļķainā augsne no būvgružiem...


dziedava 28.maijs, 07:45


roosaluristaja 28.maijs, 07:41

Arī Hieracium pilosella.


roosaluristaja 28.maijs, 07:40

Šis nav birztalas, bet meža.


roosaluristaja 28.maijs, 07:26

Mazā mauraga (Hieracium pilosella). Mauragas gan noteikšanas ziņā ir skarba grupa, bet domāju, ka šī ir īstā.


sandis 28.maijs, 00:12

Paldies par komentāru! Šīs auga uz nolūzuša lapkoka stumbra. Būtu nomainījis sugu, bet DD Peziza repanda nav pieejama.


roosaluristaja 27.maijs, 21:53

Ligzdas atrašanās vieta īsti pēc pļavas neizskatās. Diezgan smilšains. Upes tārtiņš varētu būt. Ārzemēs gan šādos gadījumos pie ligzdas iesprauž karodziņus un brauc apkārt. Filmās par lijām esmu redzējis.


Mari 27.maijs, 21:43

Vai šis būtu parastais vai agrais purva raibenis? Kā viņus varētu tā droši atšķirt?


roosaluristaja 27.maijs, 21:10

Domāju, ka nē. Pirmkārt viņas izskatās baigi sīkas priekš kauslāčpurna, otrkārt izskatās, ka aug uz kaut kāda krituša koka mizas. Kauslāčpurniem tas nav raksturīgi. Pēc manām domām šīs varētu būt jaunas Peziza repanda. It kā pēc skata un augtenes atbilst. Bet šitās kausveida sēnes ir visai viltīgas°. Vairākas sugas priekš manas acs izskatās līdzīgas.


nekovārnis 27.maijs, 21:07

Tuliņ ielikšu:)


nekovārnis 27.maijs, 20:57

Eu bet tiešām:) Būs jāizpurina Bažu purvs:)


anitra 27.maijs, 20:54

Marek, priekam nav iemesla, tas ir Talsu novads :((((


nekovārnis 27.maijs, 20:44

Jā, izskatās, ka Ventspils novadam būs jāpaciešas. Pēc kartes spriežot šodien purva samteni redzējām tikai Dundagas novadā.


forelljjanka 27.maijs, 18:39

Nu,turpat blakus 4 milzīgi,dzīvībai bīstami,gan jau ir tajos ar! ;) Bērnības atmiņas par Velnezeru,kā no pasakas izkāpušu,velna bērts dambis ezeram garenvirzienā,kurā neliels pārrāvums,blakus saliņa.Velns nesis pēdējo kravu,iedziedājies gailis un pļukt! Vēžošana ar sentēvu metodēm,degoši skali drāžu grozā un vēži,vēži,vēži,arī milzīgi melni asari ,pa dienu copējot...Pieiet tikai ar kājām vairākus kilometrus no Stendes puses,tagad gan var piebraukt ,no Stikliem.;)


dziedava 27.maijs, 16:39

Viss ir pareizi, tā ir gļotsēne! Putēja sporas, jo gļotsēne jau ir sporu stadijā. Pagaras un vertikālas "nūjiņas" ir šokolādes gļotsēnēm Stemonitis sp. Šīs neizskatās pušķīšos, kā ir bieži, bet ciešā grupiņā, tāpēc šķiet, ka varētu būt retāk redzēta suga - Stemonitis herbatica. Līdzīga sporu stadijā gan ir arī Stemonitopsis typhina. Pēc foto droši pateikt nevar.


dziedava 27.maijs, 16:22

Apsveicu komandu ar panākumiem !! :)) Nu pilnīgi jāsāk domāt par kādu purvadienu.. Cik ilgi vēl šie lidos?


anitra 27.maijs, 16:18

Uz priekšu biedri! Purva samteņos! Pēc 56 gadiem konstatēts Kurzemē! Purvā, kuru iznīcinās pavisam drīz :(


Wiesturs 27.maijs, 13:57

Es arī teiktu, ka purva ķauķis, gan pēc bildēm, gan ieraksta.


Fuatra 27.maijs, 13:57

purva ķauķis


asaris 27.maijs, 13:30

Diemžēl garāku ierakstu neizdevās veikt. Pievienoju vēl vienu attēlu, bet šos laikam vizuāli atšķirt ļoti grūti.


dekants 27.maijs, 13:14

Super. Nu mums klusais ķauķis ir arī Ziemeļos! Priekš Eiropas lielajiem kvadrātiem, ļoti svarīgs novērojums. Vēl jūnijā šie Latgalē jādabū.


Madara_Ozola 27.maijs, 13:14

Paldies, Andri! Precizējot detaļas, tā arī būs, ka šī ir dzērve. :)


dekants 27.maijs, 13:09

dzērve? Vajadzētu izkadrēt, lai putns pa visu bildi.


dekants 27.maijs, 13:08

Īss ieraksts, fonā vēl gaišais ķauķis un niedru strazds dzied. Pa dienu viņi arī nav tik aktīvi un dziesma nav tik izteikta. Es gan teiktu, ka purva ķauķis, bet prasītos garāks ieraksts.


Matrus 27.maijs, 12:46

Paugurknābja gulbis, tēviņš, dzimis 2012. gadā vai agrāk, gredzenots L.Baltezerā pie Bukultiem 23.04.2015. Līdz šim citu kontroļu nebija!


Ilona_rasa 27.maijs, 12:23

Paldies :)


roosaluristaja 27.maijs, 12:01

lukstu čakstīte.


roosaluristaja 27.maijs, 12:01

brūnspārnu ķauķis


Briza 27.maijs, 10:11

Lauka ilzīte Anthemis arvensis, pievērsiet uzmanību lapām, pavisam savādākas nekā parastajai pīpenei. Bieži sastopama suga ceļmalās, atmatās.


dziedava 27.maijs, 08:49

Nu gan filozofiskas pārdomas. :)) Bet man arī tās pangas šķiet brīnumainas, tiesa, tāpat kā visa daba.


OKK 27.maijs, 01:38

Varbūt ozols to kukaini pazīst un pats labprāt izveido uz lapām viņa kāpuriem mājiņas? Varbūt ozols domā - kaut kāda sīkaļa, bet - jāpalīdz


OKK 27.maijs, 01:33

Ok, varbūt ne gēnu līmenī, bet tikai tīra ķīmija un varbūt nosist odu bez agresijas nerada negatīvas sekas...


OKK 27.maijs, 01:29

Kas viņam to iemācīja? Cilvēki to neprot 100%. Tāpēc - saudzēsim dabu - nesitīsim pat odu, bet - aizgaiņāsim. Ja nu nākamājā dzīvē mums piestāda rēķinu par visām nogalinātajām dzīvībām iepriekšējā dzīvē?


OKK 27.maijs, 01:22

Tādus arī redzēju bērnībā, tikai tagad aizdomājos! Kukainis iedarbojas uz augu ģenētiskā (gēnu) līmenī un pavēl augam izveidot viņa kāpuram mājiņu! Tas ar prātu nav aptverams! Kukainis...


Vīksna 27.maijs, 00:59

Paldies !


Ansis 26.maijs, 23:20

Plūmjlapu aronija - Aronia ×prunifolia. Tās pamatsuga aug Ziemeļamerikā, mitros mežos. Pie mums diezgan bieži audzēta, šur un tur putnu iesēta arī mežos.


Ansis 26.maijs, 23:13

Laikam smaržīgā mārsmilga, tai skara ar mazāk (līdz 50) vārpiņām un nav nolīkusi; līdzīgajai, cietmatainajai mārsmilgai, vārpiņu vairāk un skaras zari nolīkuši.


Ansis 26.maijs, 23:00

asais dievkrēsliņš


Ansis 26.maijs, 22:54

Pagarinātais grīslis, tam ziedkopa ir "pagarināta", ar vairāk kā 5 vārpiņām; citiem līdzīgajiem ir tikai 4-5 vārpiņas.


felsi 26.maijs, 22:51

Paldies!


felsi 26.maijs, 22:50

Paldies!


felsi 26.maijs, 22:49

Paldies!

Lielā dumpja ligzdā sezona beigusies nemaz tā īsti nesākusies

Ar tiešraides kameru aprīkotajā lielā dumpja ligzdā trešdienas rītā (25. maijā) nebija vairs palikusi neviena ola. Kā liecina video materiāls, tad vainīga pie olu pazušanas bija Amerikas ūdele (Neovison vison), kas ir viena no zināmākajām ligzdojošo ūdensputnu ligzdu postītājām. Pirmās četras olas tika izēstas nakts aizsegā, pēdējā palikusī ola - plkst. 5:37 no rīta (skat. video). Youtube video: Ligzdas Gariņš Lai arī nav zināms nekas par notikumiem ligzdā naktī, pēdējās olas izēšanas video redzams, ka lielā dumpja mātīte neaizstāv ligzdu un nepadzen postītāju, bet noskatās ūdeles izdarībās, sēžot blakus niedrēs. Amerikas ūdele nav Latvijas vietējā suga – agrāk ievesta un audzēta kažokādu...


Brīvdabas izstādē būs iespēja iepazīt lielo dumpi

Piektdien, 27.maijā, Rīgā, Lucavsalas Atpūtas parkā Latvijas Dabas fonds aicina apmeklēt brīvdabas izstādi, kurā varēs iepazīt vienu no Latvijas aizsargājamām putnu sugām - lielo dumpi (Botaurus stellaris). Interaktīvā izstādē būs iespēja izzināt lielā dumpja dzīvesstāstu, kā arī 2016. gada dzīvotni - niedrājus. Lielais dumpis ir niedrājos dzīvojoša putnu suga, kuru ikdienā ieraudzīt ir ļoti grūti, jo tas lieliski maskējas starp niedrēm. Slēpties tam palīdz ne tikai raibais, dzelteni brūnais apspalvojums, bet arī tā uzvedība: putns salīdzinoši reti lido, bet pārsvarā staigā grūti pārredzamās niedru audzēs. Briesmu gadījumā putns izslienas stāvus, izstiepj uz augšu kaklu un knābi un sastindzis stāv. Tāpēc daudzi...


Noslēgusies otrā kārta putnu atlanta sacensībās (6)

14.-15. maijā norisinājās jau otrā Ligzdojošo putnu atlanta sacensību kārta. Komanda "4 Ibisi" (bildē 3 no viņiem). Foto no komandas arhīva Šoreiz sacensībās piedalījās par 2 dalībniekiem mazāk, kopā 16 dalībnieki 6 komandās. Pirmajā kārtā tika iegūti 3187 ligzdošanas dati par dažādām putnu sugām 107 5x5 km kvadrātos, bet otrajā kārtā iegūti vēl 3189 atlanta dati par citām ligzdojošām putnu sugām. Kopā 6376 dati par vairāk kā 120 ligzdojošām putnu sugām 132 5x5 km kvadrātos (katrā kvadrātā suga tiek ieskaitīta vienu reizi). Pirmajā kārtā vidēji vienā kvadrātā tika konstatētas 30 putnu sugas, bet pēc otrās kārtas jau 48. "Censoņi" pārrunā otrās kārtas iespaidus. Foto no komandas arhīva Otrajā...


Nedēļas nogalē Gada Notikums putnu vērošanā – sacensības “Torņu cīņas 2016”

Šajā nedēļas nogalē notiks jau 13. putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2016”. Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajās sacensībās dalībnieku skaits aug un šogad piedalīsies jau 14 komandas ar 53 putnu vērotājiem. Sacensību laikā vērot putnus tiek aicināts arī ikviens interesents, apmeklējot jebkuru putnu vērošanas torni “brīvās klases” ietvaros. Komanda "Himantopus himantopus" 2015. gada Torņu cīņās Dvietes tornī. Foto no Himantopus komandas arhīva Torņus būs iespēja apmeklēt arī vienkārši ekskursijas pēc un komandas labprāt pastāstīs un parādīs torņa apkārtnē esošos putnus, kā arī varēs uzzināt ko vairāk par pašām sacensībām. 10 pieredzējušās komandas putnus torņos vēros 24 stundas, bet 4 “Tautas klases” komandas –...


Latvijas Dabas fonds uzsāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas

No šodienas, 20.maija, Latvijas Dabas fonds aicina ikvienu interesentu sekot līdzi notikumiem lielā dumpja (Botaurus stellaris) ligzdā. Šobrīd lielais dumpis jau ir uzbūvējis ligzdu un tajā ir iedētas piecas olas. Olu šķilšanās gaidāma pašās maija beigās. Interneta tiešraides kamera skatāma šeit: http://dabasdati.lv/lv/kameras2016, kā arī izmantojot lietotni LMT straume, kas pieejama mobilajās iekārtās jebkurā laikā un vietā. Ikdienā ieraudzīt lielo dumpi ir ļoti grūti, jo tas lieliski maskējas starp niedrēm. Slēpties tam palīdz ne tikai raibais, dzelteni brūnais apspalvojums, bet arī tā uzvedība: putns salīdzinoši reti lido, bet pārsvarā staigā grūti pārredzamās niedru audzēs. Briesmu gadījumā putns izslienas stāvus, izstiepj uz augšu...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts