Šobrīd aktīvie lietotāji: 43 Kopējais novērojumu skaits: 362240
Jums ir <b>viesa</b> statuss
Pēdējie novērojumi
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2017, Vign
Mazais dūkuris Tachybaptus ruficollis
19-Jan-2017, bišudzenis
Mazā gaura Mergus albellus
19-Jan-2017, bišudzenis
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
19-Jan-2017, bišudzenis
Zivju gārnis Ardea cinerea
19-Jan-2017, bišudzenis
Meža pīle Anas platyrhynchos
19-Jan-2017, Dižraibais Dzenis
Kajaks Larus canus
19-Jan-2017, Igors
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2017, Igors
Lielais ķīris Larus ridibundus
19-Jan-2017, Igors
Plankumainā dzegužpirkstīte Dactylorhiza maculata
1-Jul-2016, nkd
Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia
1-Jun-2016, nkd
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
30-Jul-2016, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Jul-2016, apogs apogs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkā dzilna Picus canus
30-Jul-2016, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jul-2016, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Jumstiņu gladiola Gladiolus imbricatus
30-Nov--001, nkd
Žagata Pica pica
29-Jul-2016, apogs apogs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
29-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
29-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
29-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
29-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
29-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
29-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jul-2016, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
29-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
29-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
29-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-Jul-2016, apogs apogs
Pļavu lija Circus pygargus
30-Nov--001, nkd
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
29-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
29-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
29-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
29-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
29-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
29-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
29-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
29-Jul-2016, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
30-Jul-2016, apogs apogs
Pupuķis Upupa epops
30-Nov--001, nkd
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Vālodze Oriolus oriolus
30-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Jul-2016, apogs apogs
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Apodziņš Glaucidium passerinum
13-Jan-2017, nkd
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
30-Jul-2016, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jul-2016, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
19-Jan-2017, Viktorian
Pelēkā dzilna Picus canus
19-Jan-2017, sintijabz
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2016, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
30-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Jul-2016, apogs apogs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Jul-2016, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
30-Jul-2016, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Paipala Coturnix coturnix
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Jul-2016, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Jul-2016, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
30-Jul-2016, apogs apogs
25-Jul-2016, Vīksna
24-Jul-2016, Vīksna
24-Jul-2016, Vīksna
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
30-Jul-2016, apogs apogs
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Kovārnis Corvus monedula
30-Jul-2016, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
30-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2016, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Jul-2016, apogs apogs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
30-Jul-2016, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jul-2016, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
30-Jul-2016, apogs apogs
Žagata Pica pica
30-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Jul-2016, apogs apogs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
30-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
30-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
30-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
30-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Jul-2016, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
30-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jul-2016, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Mežirbe Bonasa bonasia
18-Jan-2017, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2017, Gaidis Grandāns
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
30-Jul-2016, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Jul-2016, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
30-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
18-Jan-2017, Gaidis Grandāns
Meža pīle Anas platyrhynchos
18-Jan-2017, Gaidis Grandāns
Peļu klijāns Buteo buteo
30-Jul-2016, apogs apogs
Parastā ūbele Streptopelia turtur
30-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
30-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
30-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
30-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
30-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
30-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Jul-2016, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais strazds Turdus pilaris
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Kaņepītis Linaria cannabina
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
31-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
31-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
31-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
31-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
31-Jul-2016, apogs apogs
Ķīķis Pernis apivorus
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Kociņsūna Climacium dendroides
21-Jul-2001, kamene
Kociņsūna Climacium dendroides
21-Jul-2001, kamene
Mednis Tetrao urogallus
19-Jan-2017, Mierss
Kociņsūna Climacium dendroides
21-Jul-2001, kamene
Dzeltenkakla klaidoņpele Apodemus flavicollis
19-Jan-2017, Vita Ju
Kociņsūna Climacium dendroides
16-Jul-2001, kamene
Žagata Pica pica
31-Jul-2016, apogs apogs
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
31-Jul-2016, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
31-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
31-Jul-2016, apogs apogs
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
31-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
31-Jul-2016, apogs apogs
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
31-Jul-2016, apogs apogs
Krastu čurkste Riparia riparia
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
19-Jan-2017, bišudzenis
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Jan-2017, Sintija Martinsone
Kociņsūna Climacium dendroides
16-Jul-2001, kamene
Lielā zīlīte Parus major
19-Jan-2017, Sintija Martinsone
Kociņsūna Climacium dendroides
16-Jul-2001, kamene
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
19-Jan-2017, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Kociņsūna Climacium dendroides
15-Jul-2001, kamene
Žagata Pica pica
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
31-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
31-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
31-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-Jul-2016, apogs apogs
Niedru lija Circus aeruginosus
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
31-Jul-2016, apogs apogs
Mājas balodis Columba livia domestica
31-Jul-2016, apogs apogs
Mazais ērglis Aquila pomarina
31-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
31-Jul-2016, apogs apogs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
31-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
31-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-Jul-2016, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
22-Jul-2016, apogs apogs
Žagata Pica pica
22-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jul-2016, apogs apogs
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
22-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
22-Jul-2016, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
22-Jul-2016, apogs apogs
Pļavu čipste Anthus pratensis
22-Jul-2016, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
22-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-Jul-2016, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jul-2016, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
22-Jul-2016, apogs apogs
Mājas zvirbulis Passer domesticus
22-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jul-2016, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jul-2016, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
22-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
22-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jul-2016, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
22-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
18-Jan-2017, Astrantia
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
22-Jul-2016, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-Jul-2016, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
22-Jul-2016, apogs apogs
Svīre Apus apus
22-Jul-2016, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
22-Jul-2016, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-Jul-2016, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Jul-2016, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-Jul-2016, apogs apogs
Mājas čurkste Delichon urbicum
22-Jul-2016, apogs apogs
Lauku zvirbulis Passer montanus
22-Jul-2016, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
22-Jul-2016, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-Jul-2016, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
22-Jul-2016, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-Jul-2016, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
22-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
22-Jul-2016, apogs apogs
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
22-Jul-2016, apogs apogs
Dzērve Grus grus
22-Jul-2016, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-Jul-2016, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
22-Jul-2016, apogs apogs
Pēdējie komentāri
roosaluristaja 19.janvāris, 22:05

Datums ir pamatīgi jāpielabo. 30.novembris pļavu lijai būtu vēlākais novērojums rudenī par vairāk nekā mēnesi pārspējot līdzšinējo vēlāko. Tas neizklausās diez ko ticami.


bišudzenis 19.janvāris, 20:56

Jāpielabo datums, un kas novērots tēvińš vai mātīte?


bišudzenis 19.janvāris, 20:54

Jāpielabo datums


nekovārnis 19.janvāris, 19:59

Šai ziedmušai mazliet sugas nosaukums jāpielabo - liekot nosaukumu uz nepareizo -bombylans ir uzspiedies:)


Grislis 19.janvāris, 16:31

Kāda no Hieracium, gana neskaidra ģints. Visticamāk, ka ne pārāk tipiska matainā pamauraga (mazā mauraga).


Grislis 19.janvāris, 16:05

Pēc tuvplāna vairāk pēc Dactylorhiza incarnata, tur arī lapa redzama - bez plankumiem. Tikai ziedu krāsa tāda ļoti gaiša...


Grislis 19.janvāris, 15:48

Piekrītu, birztalas veronika Veronica chamaedrys, bet ar pabalējušām vainaglapām.


maariite 19.janvāris, 15:19

šī būs pelēkā dzilna. Arī barotavu apmeklētāja un dārza viešņa būs pelēkā dzilna.


Grislis 19.janvāris, 15:12

Ja pareizi varu saskatīt vārpiņas - liekas, ka ir dažādvārpu (ar sievišķajām un vīrišķajām vārpiņām), tad būs ciņu grīslis Carex cespitosa.


Grislis 19.janvāris, 15:05

Jā, sprigaņu ķērsa Cardamine impatiens, būs "izkritusi" no saraksta... nākotnē jāizlabo.


Grislis 19.janvāris, 14:50

Vidējā bitene ir hibrīds starp pļavas un pilsētas biteni, tāpēc nav sarakstā. Vēl līdzīga un arī ar dzelteniem ziediem ir austrumu bitene Geum aleppicum, bet 'tā gana reta un pēc foto nevar redzēt sīkās atšķirīgās pazīmes (sēklotne, riekstiņš), tāpēc šī vistuvāk pilsētas bitenei.


Grislis 19.janvāris, 14:20

Jā, tomēr visticamāk daudzziedu zemzālīte Luzula multiflora.


Grislis 19.janvāris, 13:48

Visticamāk - avota veronika Veronica beccabunga.


roosaluristaja 19.janvāris, 11:09

Izskatās pēc dzeltenkakla klaidoņpeles.


kamene 19.janvāris, 09:45

Visvairāk pēc Rusova dzegužpirkstītes Dactylorhiza russowii izskatās.


galochkin 18.janvāris, 21:49

Paldies!


Aigars 18.janvāris, 19:29

C23 gredzenots 20.05.2016. Matīsa kapos


dziedava 18.janvāris, 18:56

Paldies, sašaurinājums līdz 2 ģintīm arī labi :)


lichen_Ro 18.janvāris, 18:41

Tur vajag smago artilēriju.. :D dzelžus... bez variantiem, bet ņemot vērā, ka tas ir dižakmens- labāk lai stāv :) vēl tā varētu būt Aspicīlija :) principā tikai 2 varianti kas var būt, bet jāvāc, jāgriež, jāmēra utt...


forelljjanka 18.janvāris, 16:33

Gan jau ka sarkanrīklīte!;)


dziedava 18.janvāris, 16:19

O, paldies, tad manas aizdomas bija pamatotas :). Kaut kā senos laikos vieglu roku laikam jau pati biju noteikusi nepareizi.


CerambyX 18.janvāris, 16:18

Kaut kāds pamīkstspārnis Dasytes sp.


CerambyX 18.janvāris, 16:17

Jā, Oedemera sp. Tāda zilgana gan izskatās, bet nu cita ģints tā kā nesanāk. Sugas pēc foto 'mission impossible'.


ivars 18.janvāris, 15:11

Drīzāk "Putns, Aves sp." pulku, ko nebūtu slikti ievērot arī citiem nenoteikto putnu novērotājiem, jo to, ka tas ir putns, vajadzētu saprast [gandrīz] visiem.


roosaluristaja 18.janvāris, 15:00

Erickiņš līdz šim ziemā Latvijā nav konstatēts. Vajadzētu nofotografēt šo putnu. Ja apmeklē barotavu, tas nevarētu būt sarežģīti. Pretējā gadījumā šis novērojums papildinās "nezināmo" pulku.


dziedava 18.janvāris, 13:59

Šis ķērpis ir uz tā paša akmens, kas šajā bildē: http://dabasdati.lv/lv/image/31j6c998uspoaqrif41q1c75v0/168271/ ūdens tur īpaši nav tuvumā


dziedava 18.janvāris, 13:54

Šitādu vispār var dabūt paraugam? Tur nav jākasa nost kaut kas nenokasāms? :)


dziedava 18.janvāris, 13:52

O, liels paldies par komentāriem! :) Skaidrs, būs jādodas vēl kādreiz apmeklēt dižakmeni :)


lichen_Ro 18.janvāris, 13:28

Ja ir netālu no ūdens arī iespējams ka ir Dermatocarpon miniatum :) Jebkurā gadījumā ļoti vērtīgs atradums!!! Respektīvi vajag paraugu :)


lichen_Ro 18.janvāris, 13:18

Diploshistes? nezinu- jāskatās paraugs :)


lichen_Ro 18.janvāris, 13:16

Salīdzinot ar D.luridum, Umbilicaria ģints sugas Latvijā ir daudz daudz retākas..Ļoti vajag paraugu, sugu notikt no bildes nav iespējams.


lichen_Ro 18.janvāris, 13:12

Ououou...Ļoti izskatās pēc Umbilicaria sp. Tas gan būtu nenormāls retums, ja ne jauna suga :)


Mareks Kilups 17.janvāris, 23:20

drīzāk mājas pīle rados, jo sāns jau ar nav pareizā krāsā.


AAvj 17.janvāris, 23:16

Mazmaķenīt leucits. Vai skaitīji? Cik sanāca?


Mareks Kilups 17.janvāris, 23:10

rets ziemā. šķiet vienīgais šoziem ziņotais pagaidām.


Mareks Kilups 17.janvāris, 23:08

tikai trešais čuņčiņa novērojums janvārī.


Janis_S 17.janvāris, 19:37

Nedaudz savādāka meža pīle.


Edgars Smislovs 17.janvāris, 19:29

Interesants novērojums.


roosaluristaja 17.janvāris, 19:26

Tumšā šī nav. Cekulpīles mātīte. Spārns kaut kādā neveselīgā pozīcijā. Savainots jeb vienkārši nofotografēts, kad putns ar to veica kaut kādas kustības? P.S. Teritoriāla uzvedība janvārī pīlēm nevar būt.


Edgars Smislovs 17.janvāris, 19:23

Uz bildes Cekulpīle, Status - Teritoriāla uzvedība (T) ir domāts ligzdošanas perioda datiem, nevis zimotājiem.


dziedava 17.janvāris, 18:59

Varētu būt zaļganā fizāra Physarum virescens agrīnā stadijā. Zaļgana tā kļūst nobriestot.


dziedava 17.janvāris, 18:53

Šādas principā vajadzētu vērot attīstībā, lai droši zinātu sugu. Līdzīgs novērojums DD bijis jau iepriekš: http://dabasdati.lv/lv/observation/a8e8f4132a7bf7f4457391c2739dd083/ Mulsina, ka rāpjas pa koka stumbru, nav tādas drošas man zināmas līdzīgas sugas, kam tas būtu tipiski. Formēšanās līdzīga paciņu ragansviestam Fuligo muscorum, bet arī sīkajām atsevišķajām gļotsēnēm sākumstadija ir līdzīgi recekļaina, kaut vai tai pašai trauslajai leokarpai


dziedava 17.janvāris, 18:40

Smuka trauslā leokarpa


dziedava 17.janvāris, 18:32

Nu šī, manuprāt, krokainā vārpstene Clavulina rugosa


dziedava 17.janvāris, 18:12

Vairoga saulsardzene Lepiota clypeolaria? Te arī līdzīgs novērojums: http://dabasdati.lv/lv/observation/b0pkao4dqv7stipdo5u6ifmuh2/


dziedava 17.janvāris, 18:05

Recekļainā leocija Leotia lubrica


Daknis 17.janvāris, 17:17

Ligzdas būvei vēl kādu mēnesi nav par vēlu. Plūkumus J. Lipsbergs mācīja atšķirt pēc tā, ka ūpim vairāk kā pārējiem labpatīkot noēsties uz kāda paaugstinājuma, tipiskā gadījumā uz izgāztas saknes. Un tad jau protams vēl tā eža āda, kas tiek uzskatīta par drošu ūpju klātbūtnes rādītāju.


forelljjanka 17.janvāris, 17:09

Tikai mierru!;) Lai nu kur, bet Sātiņos šitos lielos pūčus es gan pameklēšu!Pamazām līmējas kopā tāds kaleidoskops...;) Mana slavenā mamma pagaišvasar paretam tur nakšņoja,tad nu:Ir bijusi pamatīga kņada jau tumsā lielo ķīru kolonijā(tad padomāts par kādu četrkājaino),kā arī dzirdēta balss(tad vienkārši nezināja no kura gala meklēt,padomāts par īpatnēju meža pūces sauc.,vai atkal kādu četrkājaino),šobrīd liekas-ūpja M sauciens! Tai pat laikā,nekādas lielas atrijas nav redzētas(kā tās īpaši atšķirt?Atrijas ,ja nemaldos, var būt arī lūšiem,vilkiem,lapsām...)Tāpat putnu plēsumi,kā lai zin ,ka ūpja,ne vistu vanaga ? Varbūt jākontaktējas ar Ģenerāli,jādomā par maksl.ligzdas būvniecību?Vai arī ,jau par vēlu ? Par to interesantumu.;) Man bija ārkārtīgi interesanti,mazliet kremt,ka nedabūju "uzšaut",tāpēc arī rakstīju garo komentāru(lai padalītos,un ar domu-komentārs kādu laiku ļaus atrast novērojumu ziemojošo ūdensputnu ziņojumu gūzmā).


CerambyX 17.janvāris, 16:42

Mājas balodis tak jau?


Mareks Kilups 17.janvāris, 16:16

putnam lidojumā īsu brīdi pievienojās vēl viens, citas sugas putns, iespējams, pļavu čipste.


Mareks Kilups 17.janvāris, 16:05

šī novērojuma statuss "neskaidrs" ir tiešām ļoti atbilstošs, jo putns tika novērots visai neparastā brīdī: momentā, kad (droši vien plašā apkārtnē vienīgais) vistu vanags mēģināja nomedīt šo (droši vien plašā apkārtnē vienīgo) lauku balodi. diemžēl sadursmes iznākums nav zināms, putni pazuda novērotāja skatam.


dziedava 17.janvāris, 15:22

Šim vajadzētu Rolanda komentāru - vai ir Dermatocarpon luridum? Tā jau skaitās reta un aizsargājama suga. Uz akmens ir, bet ne tuvu ne strautā. Lietus laikā gan uz akmens varētu krāties ūdens un ķērpis atrasties ūdenī, jo akmens virsma bedraina, nelīdzena.


Daknis 17.janvāris, 14:08

Šeit samērā labi ūpja klātbūtnes pierādījumu paraugi: http://www.oehoewerkgroep.nl/foto-album/#-6012-jpg


Vīksna 17.janvāris, 11:04

Domāju, ka šo to varbūt likusi, bet nevaru atrast.


ArmandsR 17.janvāris, 10:42

Paldies par precizējumu!


kamene 17.janvāris, 10:17

Paldies! Āķīšus ieraudzīju.


Rallus 17.janvāris, 09:44

Turklāt, Pēteris D. ir ļoti ieintersēts par ūpjiem - arī šāda veida novērojumus vērts ziņot: http://www.dabasdati.lv/lv/observation/7mg9gup7f7jav4vrpah294l0v0/ . Erudīcijas paplašināšanai - te var lejupielādēt 7 zinātniskos rakstus par ūpjiem: par barības izvēli, lokālo izlidojumu telpu ligzdas apkārtnē, seno olu fosīliju analīzi, zušiem ūpju ēdienkartē, kanibālismu, attiecībām ar mazo ērgliu u.c. https://failiem.lv/u/mvsnhu9a


Rallus 17.janvāris, 09:11

Putnu sugām kritēriji, kas uzskatāmi kā "interesants novērojums" tiek veidoti pēc: http://www.putni.lv/index_kriteriji.htm. Ir daži izņēmumi attiecībā uz ikgadējām Rīgā, Dārziņos regulāri ziemojošajām sugām. Taču droši drīkst un vajag uzskatīt par interesantiem tos, kas mūs pašus personiski interesē un to var regulāri pārbaudīt ar atlases filtriem konkrētajām sugām. Citi interseantumam pievērš uzmanību ar labu komentāru, kā arī šajā situācijā un tas uzreiz tiek labāk pamanīts.


roosaluristaja 17.janvāris, 07:35

Pēc manām domām Trametes ochracea.


Daknis 17.janvāris, 01:13

Nē nu tas skaidrs, tā jau ir, ja nav noteikti interesantuma kritēriji. Man, piemēram, šis šķiet stabili interesantāks par ziemojošiem zivju gārņiem, kaut vai stāsta pēc (ja neskaita, ka ziemojošo zivju gārņu skaits varētu būt līdzīgs ūpju skaitam vai lielāks).


gunitak 16.janvāris, 21:12

Paldies!


dziedava 16.janvāris, 20:45

T.i., uz ūsu krāsu nav jāskatās, bet uz pašām ūsām var paskatīties - lielajam meža resngalvītim ir tādi kā āķīši ūsu galos, pļavas resngalvīšiem tādu nav (cerams, neko nejaucu:)).


forelljjanka 16.janvāris, 20:44

Tā kā kāļu baltenis.;)


dziedava 16.janvāris, 20:41

Baiba, ja spārniem cauri spīd gaišāki ~taisnstūrīši, tad tas nebūs ne melnūsainais, ne brūndzeltenais pļavas resngalvītis, resp., tad uz ūsām nav jāskatās. Tam būtu jābūt lielajam meža resngalvītim Ochlodes sylvanus


forelljjanka 16.janvāris, 20:39

Kajaks.;)


dziedava 16.janvāris, 19:40

Paldies, tagad zināšu, kas man te blakus guļ. :) Bet kā tad ar to barošanu ;), viņa atradīs dzīvoklī, ko ēst?


CerambyX 16.janvāris, 19:35

Jā, ošu pūcīte :) Un brūnais laukums tiešām ir nodilums. Tā vecākiem tauriņiem (vai kā citādi fiziski 'cietušiem') gadās regulāri.


dziedava 16.janvāris, 18:47

Kā nez tā var noberzties..


Vīksna 16.janvāris, 18:42

Kur brūnais varbūt nodilis-noberzts.


dziedava 16.janvāris, 18:28

Līdzīga tiešām ir! Bet tad tas brūnais pie galvas ir svešķermenis. Kas tas varētu būt?


Vīksna 16.janvāris, 18:11

Varbūt ošu pūcīte, bet lai Uģis komentē.


Vīksna 16.janvāris, 17:44

Muša jau likta, bet kreisajā stūrītī sīkulītis uz zieda interesē.


Matrus 16.janvāris, 16:43

Vai punkti ir "aizpeldējuši" no Dārziņu attekas uz Doles salu - pelēkai pīlei, ūdensvistiņai, zivju gārņim...???


dziedava 16.janvāris, 14:37

Ar sēni? Tas nav vnk sniegs? ;) Vai tur vēl kas?


lichen_Ro 16.janvāris, 13:59

Ramalina fraxinea ar kaut kādu sēni :)


Rallus 16.janvāris, 13:34

Augstāk par "B" ir "D" - kas folklorizēti iegājies no mednieku "velk / riesto slokas", ja T dziedz.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:16

Skatīt vaigā dzeņu seksu nav tika nereāli. Iespējams, šis bija tāds gadījums.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:15

Sloku pārošanās diemžēl nebija arī te.


ivars 16.janvāris, 13:15

Pieliku vēl vienu švakāku bildi, kur vēl kaut cik var novērtēt krāsas. Tāds brūnpelēcīgs jau ir. Saucienus diemžēl neizdvesa.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:14

Diez vai tika novērota sloku pārošanās.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:09

Gārnis pie dīķa? Priekš "B" būs par īsu.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:06

"T" ziemas vidū? Diez vai derēs.


ivars 16.janvāris, 13:06

Šim putnam bilžu daudz, bet kvalitāte, nez kāpēc, nemaz tik laba neiznāca, nav līdz galam asas, kā gribētos.


roosaluristaja 16.janvāris, 13:04

Šite "P" nu nekādi nesanāk. 2 putni novēroti lauksaimniecības zemēs ceļa malā augustā. Tikai "N". Apkārtnē, protams, gan jau, ka ligzdo.


Rallus 16.janvāris, 12:56

Putni.lv tikai viena līdzīgas kvalitātes bilde ziemas tērpā


Rallus 16.janvāris, 12:54

Vai ir vēl kāda bilde, te tieši neredz to siltāki zaļgano / aukstāki pelēkbrūno sāna/muguras toni.


Martins 16.janvāris, 12:36

Vai ir pareizs datums? Aizdomīgi agrs novērojums.


Mareks Kilups 16.janvāris, 12:24

lielākais skaits vienkopus, kāds līdz šim janvārī konstatēts!


Martins 16.janvāris, 11:40

Tumšzilā - pulchellum


Martins 16.janvāris, 11:24

Njā, bet pie Coenagrion puella novērojuma šajā vietā un datumā arī ir piezīme par 3 cm garu spāri, bet bildē ir redzams, ka tā ir Coenagrion puella. Tad kas ir kas?


Martins 16.janvāris, 11:23

Njā, bet pie Coenagrion puella novērojuma šajā vietā un datumā arī ir piezīme par 3 cm garu spāri, bet bildē ir redzams, ka tā ir Coenagrion puella. Tad kas ir kas?


Martins 16.janvāris, 11:13

Purvu ezeros biežāk ir sastopama Enallagma cythigerum. Coenagrion puella tomēr vairāk ir eitrofu vietu suga. Šī ir Enallagma!


Martins 16.janvāris, 10:36

Šajās 3 bildēs lunulatum nav, jo lunulatum vēders ir 80-90% melns, bet te melnā un zilā attiecība ir apmēram puse uz pusi.


Martins 16.janvāris, 10:32

Ir gan!


Martins 16.janvāris, 10:02

Ischnura elegans


roosaluristaja 16.janvāris, 08:04

Tas, protams, ja vietas apzīmējums atbilst novērotajai sugai.


roosaluristaja 16.janvāris, 08:02

Lokālā mērogā tas, protams, ir interesants, bet valstiskā ne pārāk. Ūpis tomēr nav tik rets kā, teiksim, ziemeļpūce, pēc kuras sastapšanas steigšus jātipina uz veikalu pēc maziņā un tam nav arī tik izteikti nevienmērīga izplatība kā, piemēram, urālpūcei, kas ir parasta Vidzemē, Sēlijā un daļā Latgales, bet ļoti reta Kurzemē.


roosaluristaja 16.janvāris, 07:59

Larus marinus mūsu mēlē būs melnspārnu. Kļūme tulkojumā.


elzaz 16.janvāris, 07:49

Vai tiešām Zivju kaija?


Daknis 16.janvāris, 01:24

Šis, diez, neskaitās interesants novērojums?


alexborzenko 16.janvāris, 00:41

After this point there is no access to a coastline. So I had to turn back and come this place this zone around.


roosaluristaja 15.janvāris, 22:18

Gan jau, ka Salix daphnoides.


Latvju_zēns 15.janvāris, 21:18

Šoziem pirmais!


ūdensvistiņa 15.janvāris, 19:29

Svaigajā sniegā pēdu nospiedumus varēja redzēt skaidri,arī visus pēdu spilventiņus.Manuprāt,meža caunas pēdām vajadzētu būt platākām un neskaidrākām.


asaris 15.janvāris, 18:51

Otrajā bildē meža pīle.


roosaluristaja 15.janvāris, 18:50

Atšķirt akmens caunu no meža caunas tikai pēc pēdām ir augsta pilotāža. Dersu Uzalas līmenis. Atbilstoši literatūras datiem laba sniega apstākļos tās var atšķirt, lai gan atšķirības ir ļoti minimālas. Pilsētas tuvums neko nenozīmē. Arī meža cauna mierīgi varētu uzturēties šādā vietā. Ja akmens caunas šeit kaut kad ir novērotas vizuāli, tad jau diezgan ticams, ka šī suga, bet citādi visādi var būt.


forelljjanka 15.janvāris, 18:15

Es jau par to punktu ar rakstu,faktiski gauras bija vēl uz D.;) Tūlīt zem Mazupes ietekas(jeb uz Z no tās)Ventā ir divas lielas salas,kuras tur ir nemainīgi jau apm.35-us gadus(starp tām Tu esi ielicis punktu),mēs bijām piegājuši pie Ventas stipri augstāk(jeb uz D kartē),gājām pa stigu kuras sākums apzīmēts kā tāda maza,perpendikulāra svītriņa pie Skrundas/Kuldīgas šosejas.Īstenībā jau štrunts,neskatoties uz plašajiem vaļejiem ūdeņiem neviena cita putna jau tur arī nebija.;) Beigās vēl aplauziens pie Skrundas!:( Tur ,kaut kur zem tilta ir sastrēgums un visa upe ,gan uz augšu ,gan leju pilna ar ledu un vižņiem!


roosaluristaja 15.janvāris, 17:28

Teritoriāla uzvedība šādās situācijās gan nekādā gadījumā nav pareizākais statuss.


MJz 15.janvāris, 16:59

Nevar jau katrai pīlei precīzu punktu ielikt :D Ieliku apmēram pret vietu, kur iznācām pie upes.


forelljjanka 15.janvāris, 16:11

Māri,īstais punkts ir 600-700 m uz D,Mazupes ieteku ,no punkta kur mēs bijām, knapi var redzēt!;)


roosaluristaja 15.janvāris, 12:39

Jā, dreisēna


forelljjanka 14.janvāris, 20:36

Tādu DDati nemaz nepiedāvā,ir tur vairākas ar sp.,bet nav Stenodema sp.,tā kā,nezinu kuru izvēlēties!;)


Vīksna 14.janvāris, 20:18

Ir apmaksāti atbildīgie dienesti, kuriem jāseko kā saimnieko,bet nedara vai arī atbalsta tāda veida apsaimniekošanu. Un katru gadu arvien vairāk tā sakopšana dabu iznīcinot.


nekovārnis 14.janvāris, 20:09

Interesants eksemplārs:) Nez vai varēs šo droši noteikt līdz sugai, bet derībās es liktu uz mīkstblakti Stenodema trispinosum - pēc radziņa uz kājas un biotopa.


Fuatra 14.janvāris, 20:00

tā kā graudzāļu vērpējs


Fuatra 14.janvāris, 20:00

tā kā graudzāļu vērpējs


Vīksna 14.janvāris, 19:00

Vides fakti jau pabija mūsu pusē, bet indēšana nemazinās. Tad jāsoda gandrīz katru zemnieku, pagastu ieskaitot., bet soda tikai par ne sakopšanu. Bildēs visāda veida sakopšana.Pat aizsargājamās platības nokopa ar indi un tīrumus uztaisīja.Saimnieks negrib pļavu.Kam lielāka nauda,vara - tam teikšana un atbildīgie dienesti viņu pusē. Varbūt speciālistiem būtu interesanti papētīt, kas paliek indētajās platībās. I.Šulcs jau minēja, ka tauriņu mūsu pusē vismaz 3 reizes, pat 5 mazāk.


maariite 14.janvāris, 17:48

neesmu pārliecināta, bet vai visi šie Homo sapiens gadījumi nav drīzāk jāziņo videssos.lv?


ER 14.janvāris, 16:51

Kur tad vēl, ja ne Sātiņos! Drīz jau arī dziedamais laiks. Novēlu satikt atkal, pavisam vietēju un droši ligzdojošu!


forelljjanka 14.janvāris, 14:45

Tādā šļurā negribējās tālu braukt,nolēmu saskaitīt mazskaitliskos Sātiņu ziemotājus,bet Dabā ejot vienmēr jārēķinās ar Brīnumu!;)Izgājis lielo apli pa Lieknu meniķiem,saskaitīju 8-9 zivgārņus un 1 zivdzenīti,nolēmu aizstaigāt arī līdz Grebūtnieka meniķim(visur intensīva caurtece,jo dīķos atstātas karpas).Pie Grebūtnieka zivju savāktuves mastā stāv mednieks,tātad putnu tur nav.Jau ejot atpakaļ pa ceļu no Lieknas III krasta priežu pudurīša,no zara apmēram puspriedes augstumā paceļas liels putns,ar klusiem spārnu vēzieniem ienirst mežā pāri ceļam Grebūtnieka pusē.Pirmā doma-jaunais jurķis(jurķis ornitožargonā-jūras ērglis:)),taču momentāli saprotu,liela apaļa galva,brūns,sīki raibs spārnu virsas un muguras krāsojums,un galvenais klusā pazušana samērā biezajā pamežā,tā ir pūce!!!Un tik liela pūce mums ir tikai viena!;)Ātra telekonsultācija ar AvotiņAndri jun.(nav man pilnīgi nekādas pieredzes ar ūpi,redzēju 1.reizi mūžā),kurš apstiprina manas aizdomas.Lieki piebilst,ka pamatīgi izķemmēju to meža stūri,putnu 2.x neatradu,Andrim tomēr nepaklausīju un uzspēlēju arī balsi(šobrīd neesot jēgas),ar ko momentāli sasaucu pāris vārnas,kuras ķerca tā,ka uzreiz bija skaidrs,tās ūpja balsi pazīst!:D Tā nu tiku pie mūža ķekša un jaunas sugas Sātiņiem(kas gadās ārkārtīgi reti;)).Par agru vēl sapriecāties,tomēr dažas netiešas pazīmes(jau 2 gadus pēc kārtas nesekmīgi ligzdo jūras ērgļi,ja nu ūpis čiepj to cāļus?)liecina,ka ūpis(ūpji) Sātiņos varētu uzturēties.Neziemas periodā medijuma tur netrūkst,taču arī ziemā,zinot ko tikai ūpis nemedī,tas var tur izdzīvot.Gaidam februāra beigas,tad jau manīs ...;)


Vīksna 14.janvāris, 11:39

Vēlāk tur riktīgi aiz Mežotnes parka stāv krasts bija nodedzināts, un ne pirmo gadu Bauskas dabas parkā pļava dedzināta. Un arvien vairāk aparts + indēts.


Vīksna 14.janvāris, 11:20

Un pavasarī visās malās šādi sakopj - nosvilinot ar visu dzīvo.Soda te trūcīgos, ja kaut kur zāli vai krūmu nav iznīcinājis, par dedzināšanu, indēšanu neesmu dzirdējusi.


Vīksna 14.janvāris, 11:04

Šeit liekas no Rundāles izcilākā( pat apbalvoja) zemnieka veikuma.Interesanti kas tajā grāvī vēl izdzīvoja. Krūmi vairs neaug, vēl pie nezālēm jāpiestrādā. Ja pat krūmu atzalu nav, vai nokaltušas - indēts !


Vīksna 14.janvāris, 10:48

Te vēl labāk sakopts - ar indēm.Jau tīrumiem n-tās reizes katru gadu indes gāž. Pie reizes ceļus, grāvjus arī noindē, lai zāle, krūmi neaug, tāpat uz grāvjiem, upēm tek, kaut vai pa meliorācijas sistēmu.Man pat liekas, ka gliemeži grāvī ūdenī pazuduši.


Vīksna 14.janvāris, 10:19

Turpat meža galā izcirtumā bija visvairāk redzētie(6 - 7)sārmeņu resngalvīši un daudz pūkainās asinszāles. Autobusa šoferis man vaicāja - Kas jums te karš pāri gājis ? Skaitās sakopšana.


Vīksna 14.janvāris, 09:14

Šajā pusē jau biežāk redzēta. Pār koptās, indētās vietas(tīrumus utt.)atskaitot, to biotopu arvien mazāk paliek.Tagad te aizraujas ar upes malu izciršanu, vēl noindē tāpat kā grāvjus, arī gar mežiem, lai koki neaugtu.Saucās zemes un meliorācijas sistēmu sakopšana, zemes efektīvāka(kāds zemes pleķītis palielinās)izmantošana.Ceļu, grāvju indēšana, tas te normāli. Ar tagadējo kopšanu- pļaušanu, šķeldošanu arī visu dzīvo samaļ.


CerambyX 14.janvāris, 01:09

Šis ir kārklu raibenis - kaut kā paslīdējis garām..


bišudzenis 13.janvāris, 21:16

Man liekas, ka iepriekš stērstu bars bija lielāks. Ap 100 stērstu bars bija tuvāk Carnikavai, pie Sadales tīklu ēkas.


Martins 13.janvāris, 16:14

Ļoti labi, ka šādai jaunai un mazpazīstamai sugai ir pievienota arī biotopa bilde! Paldies, Valda!


Martins 13.janvāris, 15:42

Var bildēt arī ādiņas jeb eksuvijus, bet tad jābildē vairākas bildes - vismaz no augšass, sāna un apakšas, lai ir redzami muguras un sānu dzelkšņi, kā arī daļai sugu - apakšlūpa jeb galvas-krūšu daļa no apakšpuses.


Martins 13.janvāris, 15:41

Var bildēt arī ādiņas jeb eksuvijus, bet tad jābildē vairākas bildes - vismaz no augšass, sāna un apakšas, lai ir redzami muguras un sānu dzelkšņi, kā arī daļai sugu - apakšlūpa jeb galvas-krūšu daļa no apakšpuses.


kamene 13.janvāris, 15:27

Paldies! Laiku izlaboju.


Rallus 13.janvāris, 15:02

"Lielo stērstu bars" Latvijai ziemā arī būt kas jauns:). Taču šis ļoti veiksmīgs, tiešām.


Martins 13.janvāris, 14:47

Prasītos izkadrēt cik vien var, jo tur varētu būt arī sunupurvu dižspāre. Jāredz kādā krāsā ir spārnu priekšējās dzīslas, varbūt sāna zīmējumu var labāk redzēt...


Martins 13.janvāris, 14:02

Vai tiešām 19.novembris? Nevarētu būt.


Martins 13.janvāris, 13:28

fonscolobii šī tiešām nav - acu krāsa ir galvenā pazīme. Es uz šo drīzāk skatos kā ticamu striolatum, kaut gan ar to acu svītru nevaru saprast - ir redzama, bet vulgatum ir būtiski platāka... Un vēl - Mārtiņš Kalniņš sevi neuzskata par vienīgo un gudrāko. Jau ar noķertiem eksemplāriem brīžiem ir jādomā, kas viņš ir, kur nu vēl ar bildēm. Bet tas ir kārtējais atgādinājums - ir sugas, kas ir jāievāc. Be ja nu ļooti negribas, tad ir vismaz jānoķer un jānobildē ģenitālijas. Spārēm to pārsvarā var izdarīt ar fotoaparātu.


Martins 13.janvāris, 13:06

Vai tiešām klajumspāre? Pārāk agrs novērojums.


nekovārnis 13.janvāris, 13:06

Gluži 2x lielāka tā spāre nebija, bet manāmi lielāka gan:) Ar to arī pievērsa uzmanību. Varbūt tāda miegaina vai apdullusi bija ka ļāvās sevi notvert. Kad izrāvās, tad gan aizlidoja kā veselām spārēm pieklājas:)


Ivars L. 13.janvāris, 12:58

Tā kā ļoti līdzinās Hyphodontia radula.


dekants 13.janvāris, 12:50

Mārtiņ, ņem vērā, ka portāla mērķis nav tikai nodrošināt ekspertus ar informāciju. Ja kaut kas no novērojumiem der - labi. Ja kādam ekspertam novērojums nav derīgs vai nav svarīgs, nenozīmē, ka viņš nav vērtīgs un īpašs pašam novērotājam. Priecājamies arī par 'putns', 'tauriņš', 'spāre' vai 'sūna'. Ja novērotājs tiks labi ieinteresēts, tad ar laiku varēs palīdzēt ekspertam. Tā kā novērojums noteikti nav dzēšams ārā no Dabasdatiem.


Martins 13.janvāris, 11:31

Atlasē parādās abi novērojumi. Pēc ķermeņa garuma ir tikai viena iespēja - sīkspāre. Bet tā kā šī nav ikdienā redzama suga, ja ir fotoattēls - būtu ļoti labi, j to pievienotu.


Martins 13.janvāris, 11:29

Pēc ķermeņa garuma ir tikai viena iespēja - sīkspāre.


Martins 13.janvāris, 11:24

Var bildēt arī ādiņas jeb eksuvijus, bet tad jābildē vairākas bildes - vismaz no augšass, sāna un apakšas, lai ir redzami muguras un sānu dzelkšņi, kā arī daļai sugu - apakšlūpa jeb galvas-krūšu daļa no apakšpuses.


Martins 13.janvāris, 11:21

Novērojumam "spāre" (bez bildes vai citas iespējas noteikt visamaz ģinti jūnija sākumā) nav jēgas, jo jūnijā sākumā lido jau ļoti daudz sugu. Šādus novērojumus nav jēgas glabāt.


Martins 13.janvāris, 11:17

Netipiski krāsota Coenagrion pulchellum mātīte


Martins 13.janvāris, 11:10

Jā, tik svaigiem eksemplāriem pat ģinti nevar noteikt. Protams, novērojuma laiks un biotops sašaurina iespējas, bet tomēr - šos skatus ir jāatstāj vienkārši mākslai un priekam! :)


Martins 13.janvāris, 11:07

Ir liela iespēja (gan ne 100%) arī pēc šādiem kāpuriem noteikt sugu, bet tad tie ir jābildē ārpus ūdens un noskaloti no smiltīm. Šis visticamāk ir Libellula quadrimaculata kāpurs, bet pilnīgi droši to gan noteikt pēc pašreizējām bildēm nevar.


Martins 13.janvāris, 10:59

Šādos gadījumos vajadzētu tomēr mēģināt saprast vismaz kāda ģints tā varētu būt. 2013.gadā citās vietās tajā laikā migrēja plankumainā spāre Libellula quadrimaculata, kas bija galvenā migrējošā suga. Līdz ar šo sugu nelielā skaitā novērota arī kāda no smaragdspāru Cordulia/Somatochlora sugām, mazā purvuspāre Leucorrhinia dubia un iespējams arī agrā dižspāre Brachytron pratense. Bet literatūrā ir atzīmēta arī purvuspāru migrācijas. Un vēl. Lai saprastu vai ta tiešām ir migrācija vai vienkārši tai vietā ir daudz spāru, vajadzētu aprakstīt detaļas. Piemēram: "Getliņu poligonā 03.06.2016. novērotas D virzienā lidojošas spāres (vizuāli līdzīgas plankumainajām spārēm). 5 minūšu laikā apmēram 20 m platā joslā saskaitītas 150-200 spāres, bet spāru lidošana novērota vismaz no plkst. 10 līdz 15. Līdzīga migrācija novērota arī 4. un 5. jūnijā." Apmēram šāds novērojuma apraksts (protams, pēc katra spējām un iespējām, bet bez izdomājumiem) būtu tāds, ko plus mīnus katrs var izdarīt un tad jau var salikt to "puzzli" kopā, jo 2013.gadā šādi ziņojumi bija no dažādām vietām.


Martins 13.janvāris, 10:46

Novērojumam - "spāre" nav jēgas, jo oktobrī spāres vēl lido un dažādas sugas. Kā fenoloģiskam novērojumam, tam ir jēga tad, ja redzēto spāri var noteikt vismaz līdz ģintij - klajumspāres (Sympetrum), dižspāres (Aeshna), zaigspāres (Lestes). Tikpat labi zem novērojuma "spāre" kvalificējas arī ziemasspāres, kam oktobris ir pilnīgi normāls laiks lidošanai. Līdz ar to šādos gadījumos būtu labi vai nu precizēt ģinti vai arī novērojumu izdzēst.


Martins 13.janvāris, 10:36

Strautu zilspāre, bet novērojuma laiks ir nepareizs.


Martins 13.janvāris, 10:34

Spār trīcināšana ir veids kā spāres sildās.


Martins 13.janvāris, 10:05

Te kaut kas īsti neklapē - dienvidu dižspāre ir 2x lielāka - visai maza iespēja, ka mazākā klajumspāre būtu notvērusi lielāko dižspāri.


Martins 13.janvāris, 09:54

Kājas tomēr divkrāsainas, lai arī grūti saskatāms + spārnu dzīslas sarkanbrūnas = S.vulgatum


AAvj 12.janvāris, 22:36

Šadiem "herbārijiem" ideāli būtu paplēst žokļus vaļā un fotografēt zobu formulas.


AAvj 12.janvāris, 22:34

Šī noteikti nav neviena no žurkām. Varbūt mājas pele?


AAvj 12.janvāris, 22:25

Noteikti nav rūsganā meža strupaste. Līdz sugai gan tagad netieku - jākausē saldētava.


AAvj 12.janvāris, 22:15

Nebūs tomēr rūsganā meža strupaste (Myodes/Clethrionomys glareolus)?


AAvj 12.janvāris, 22:09

Nebūs ūdensžurka. Ondatra?


bišudzenis 12.janvāris, 22:04

Jāpiebilst gan tikai vienu.


bišudzenis 12.janvāris, 22:03

Es atradu vakar nezāłu laukā ap pl 15. Bet tik uz kādām 5sekundēm, nofočēt neizdevās. Baigi tramīgās bija un vējš ar spēcīgs bija.


AAvj 12.janvāris, 22:02

Uldis pareizi raksta - kaut kas būtu jāmaina - bildē jāizdzēš vai novērojuma suga jāmaina


AAvj 12.janvāris, 21:55

Nebūs svītrainā klaidoņpele. Dzeltenkakla?


AAvj 12.janvāris, 21:44

Noteikti nav neviena no strupastēm. Kāda no klaidoņpelēm. Šeit visas vēl joprojām Apodemus sp. ģintī.


AAvj 12.janvāris, 21:36

Klau, es te mazliet peļu datus skatos - kamdēļ nosaukta par lauka strupasti un kā atšķirta no visām pārējām Microtus strupastēm?


Wiesturs 12.janvāris, 20:26

Aha, tādas aizdomas man arī bija, paldies :)


Wiesturs 12.janvāris, 20:23

Paldies!


Matrus 12.janvāris, 19:34

Paugurknābja gulbis, kakla gredzens Ct63, tēviņš, dzimis Dārziņu attekā 2007. gadā. Kopš 2011. gada vairakkārt novērots Kurzemē, arī Liepājas ezerā. Pēdējais novērojums datu bāzē ir no 01.05.2016., kas gulbis novērots uz lauka pie Niedres zivju dīķiem (V.Farnasts).


Gaidis Grandāns 12.janvāris, 19:08

Veiksmīgi! 07.01. kopā ar Edgaru Lauci pēcpusdienā izbraucām Kalngales - Eimuru laukus, bet lielo stērstu baru nespējam atrast....


elektrolitr 12.janvāris, 15:45

Tādas aizdomas bija. Diemžēl, putns aizlaidās pirms paspēju uztaisīt vēl kādu bildi.


maariite 12.janvāris, 14:51

baltpieres un sējas zosis.


CerambyX 12.janvāris, 13:26

Krabjzirneklis Misumena vatia


CerambyX 12.janvāris, 13:25

Brūnā dižspāre


CerambyX 12.janvāris, 13:25

Melnkāju upjuspāre


Aigars 12.janvāris, 13:25

Vajag būt vēl vienam ciparam. Ja pēdējais cipars ir 1, 2 vai 3, tad šis putns gredzenots 9.01.2015. pie tirgus.


CerambyX 12.janvāris, 13:24

Tā kā Dasysyrphus tricinctus


CerambyX 12.janvāris, 13:22

Acronicta rumicis


Bekuvecis 12.janvāris, 13:15

Arī skaidra bālā mušmire. Nu negrib bārkstainā iedzīvoties uz ziemeļiem no Dienvidzemgales... (izņemot Siguldu).


Bekuvecis 12.janvāris, 13:12

Par cik novērojums ielikts jau pāc sezonas, pamanīju tikai tagad. Viennozīmīgi nevis bārkstainā, bet gan bālā mušmire, pat ļoooti tipisks eksemplārs.


Bekuvecis 12.janvāris, 13:09

Jāsaliek visi punkti uz "i" par Gada sēni 2016. Šeit laikam būšu pārsteidzies: ieraugot, ka tikai 2 km no 2012.g. atradnes un tāpat 2 km no 2015. g. atradnes, ātrumā nospriedis, ka arī šī būs īstā. Bet ieskatoties, stipri atgādina bālās mušmires balto varietāti (A.citrina var.alba). Varbūt ir saglabājies vēl kāds foto citā rakursā? Pēc šī viena patiesībā grūti.


Bekuvecis 12.janvāris, 12:59

Jāsavelk gali Gada sēnei 2016. Šī tomēr nebūs īstā. Dažas dienas vēlāk nesteidzīgi pabiju tajā vietā vēlreiz. Bija izspraukusies jauna mušmirīte, nepārprotama bālās (A.citrina) baltā varietāte (var.alba). Biotops arī ne īsti tāds, kā priekš bārkstainās. Tā ka gan šeit nobildētā, gan pirmā tur manis uzietā, tāda kroplīte, būs vien tā pati A.citrina var.alba. Resp., bārkstainajai mušmirei neviena jauna atradne ārpus Zemgales dienvidiem pa šo sezonu nav uzradusies.


kamene 12.janvāris, 10:21

Visvairāk pēc Baltijas dzegužpirkstītes izskatās.


mazais_ezis 11.janvāris, 23:47

Vai tad šeit jau nebij diskusija, ka vienā dienā tas pats putns (dzivnieks) ir vienreiz, pirmoreiz interesants? http://dabasdati.lv/lv/observation/s5hfjn59j9tqngp7dr56arus76/ Un pagājušo gadu mums te bij Sējas zoss kolonija : http://dabasdati.lv/lv/observation/e57a303292cd39822c02f76412f2dde2/


Ivars L. 11.janvāris, 23:22

Piena grābeklene Irpex lacteus.


maariite 11.janvāris, 22:10

stilīga barotava! par visu padomāts :)


ak34 11.janvāris, 21:35

<b>!</b>


ak34 11.janvāris, 21:34


Ilona_rasa 11.janvāris, 20:50

Paldies!


Edgars Smislovs 11.janvāris, 20:19

Interesants novērojums.


CerambyX 11.janvāris, 20:05

Pievienots


Vīksna 11.janvāris, 19:48

Semioscopis strigulana- Latvijā ne bieži sastopama ar apsēm saistīta suga(Ivars Šulcs man pierakstīja).


IevaM 11.janvāris, 19:27

Tā būs cekulpīle


Astrantia 11.janvāris, 17:28

Urrā! Pateicos :)


Fuatra 11.janvāris, 17:24

tieši tā - meža zīlīte


IevaM 11.janvāris, 17:24

:) Ir meža zīlīte


Astrantia 11.janvāris, 17:06

Paldies!


Edgars Smislovs 11.janvāris, 16:44

Ir zvirbuļvanags. :)


Mierss 11.janvāris, 07:54

Šitais jau Alūksnes apkaimē klīst no rudens. Pielaiž apmēram 3 metru attālumā. Kā ej tuvāk, tā viņš paiet tālāk.


Aigars 10.janvāris, 17:50

Putns gredzenots kā mazulis 20.05.2016. Matīsa kapos.


bišudzenis 10.janvāris, 15:04

šis ir labs. atnācis pilsētu apskatīt. Virsū nebruka?


zvaigznaju66 10.janvāris, 11:58

https://www.youtube.com/watch?v=ESJDbq1HauU

Sagatavots ES aizsargājamos biotopus raksturojošo augu noteicējs (2)

Janvārī Latvijas Dabas fonds (LDF) laiž klajā ilustratīvu materiālu Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu noteikšanai pēc tos raksturojošo augu sugu fotogrāfijām. Tas uzskatāms par līdz šim apjomīgāko biotopu noteicēju, kāds Latvijā izdots, un bez maksas elektroniskā veidā pieejams katram interesentam mājaslapā www.ldf.lv. Tieši augi ir tie, kuri galvenokārt raksturo vienu vai otru dzīvotni un ļauj to atzīt par kādu no aizsargājamiem biotopiem. Latvijā pārstāvēts 61 ES nozīmes biotopu veids, šis noteicējs aptver 36 no tiem šādās biotopu grupās: I MEŽI UN VIRSĀJI (pdf, 211 MB)II ZĀLĀJI (pdf, 165 MB)III PURVI (pdf, 98.5 MB)  Gandrīz visi no ES nozīmes biotopiem ir aizsargājami arī Latvijā. Noteicējā apskatāmas 557 sugas...


Gada dzīvnieks 2017 – zutis

Gada dzīvnieks 2017 – zutis (Anguilla anguilla) ir viena no neparastākajām zivju sugām Latvijā, ierakstīta Starptautiskās dabas un dabas resursu aizsardzības savienības Sarkanajā grāmatā un ir vienīgā vietējā zivju suga, kas nārstot dodas uz vairāk nekā 5000 kilometru tālo Sargasu jūru Atlantijas okeānā. Latvijas Dabas muzejā, kā viena no pēdējām gada dabas simbolu nominācijām, paziņots gada dzīvnieks 2017 – zutis (Anguilla anguilla). Pirmo reizi septiņpadsmit gadu laikā par gada dzīvnieku izvēlēts pārstāvis no zivju pasaules. Eiropā, t.sk. Latvijā, zuši sastopami saldūdeņos un jūras piekrastē, no kurienes tie migrē uz upēm un strautiem, lai izaugtu un nobriestu. Zuši ir aktīvi naktīs, plēsīgi, ēd...


Jauna akcija – ziņo par putniem dārzā

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) pirmo reizi izsludina akciju “Ziņo par putniem dārzā”. Akcija noritēs 27.‒29. janvārī un tās mērķis ir saskaitīt putnus dārzā vai pie putnu barotavas, par kuriem ziņot portālā Dabasdati.lv. Akcija notiks visās Baltijas valstīs vienlaikus pēc vienotas metodikas. Putnus dārzos skaitīs arī citās Eiropas valstīs. Ideja par akciju “Ziņo par putniem dārzā” aizgūta no Lielbritānijas, kur putnus dārzos ziemā skaita kopš 1979. gada. Šogad Lielbritānijā putnus skaitīs 28.–30. janvārī. Līdzīgi putnus skaitīs arī citās Eiropas valstīs. Tajā skaitā visās Baltijas valstīs – Igaunijā akcija notiek kopš 2010. gada, bet Latvijā un Lietuvā tā notiks pirmo reizi. Tādējādi rezultātus...


Gada koks 2017 – parastā priede (1)

Latvijas dendrologu biedrība par 2017. gada koku ievēlējusi parasto priedi Pinus sylvestris. Šoreiz lielā vienbalsībā gada koka godā ticis viens no Latvijā visplašāk sastopamākajiem un zināmākajiem kokiem, kas arī ir simbolisks daudzējādā ziņā. Parastā priede ir liels, līdz pat 45 m augsts, mūžzaļš priežu dzimtas koks, kas Latvijas klimatā var sasniegt vismaz 400 gadu vecumu, ir ziņas arī par 470 gadu vecām un pat vēl vecākām priedēm. Priedes zied maijā vai jūnija sākumā, savukārt sēklas nogatavojas nākamā gada oktobrī, bet no čiekuriem izbirst tikai pavasarī – divus gadus pēc apputes. Priedei ir plaša ekoloģiskā amplitūda – tā var augt gan...


Gada dzīvotne 2017 – lauku sēta (2)

Latvijas Dabas fonds (LDF) paziņo, ka šogad Gada dzīvotne Latvijā ir lauku sēta. Tā izvēlēta tāpēc, ka tradicionālai lauku sētai ir ievērojama loma dabas daudzveidības uzturēšanā Latvijas lauku ainavā, turklāt gan senas, gan jaunas lauku sētas bioloģisko daudzveidību var ietekmēt ikkatrs saimnieks – vai nu noplicināt, vai tieši otrādi – kopt un vairot. Senākās lauku sētas ir arī Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un latviskās identitātes daļa, ko LDF īpaši aicina atcerēties saistībā ar tuvojošos Latvijas simtgadi. Lauku sēta "Jaun-ieviņas" Raunas pagastā. Priekšplānā esošais vecais koks saglabāts gan kā ainavisks elements, gan kā māvieta un barošanās vieta dažādām sīkbūtnēm. Lauku sētas augu un dzīvnieku...


loading...


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2017
&copy; dabasdati.lv
Saglabāts