Šobrīd aktīvie lietotāji: 485 Kopējais novērojumu skaits: 339208
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Garastīte Aegithalos caudatus
18-Oct-2016, Laimeslācis
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
18-Oct-2016, Laimeslācis
Peļu klijāns Buteo buteo
18-Oct-2016, Laimeslācis
20-Oct-2016, dagnis
Mizložņa Certhia familiaris
16-Oct-2016, Laimeslācis
Dadzītis Carduelis carduelis
16-Oct-2016, Laimeslācis
Zaļžubīte Chloris chloris
16-Oct-2016, Laimeslācis
Lauku zvirbulis Passer montanus
16-Oct-2016, Laimeslācis
Kaņepītis Linaria cannabina
16-Oct-2016, Laimeslācis
Žubīte Fringilla coelebs
16-Oct-2016, Laimeslācis
Žubīte Fringilla coelebs
16-Oct-2016, Laimeslācis
Parastā kļava Acer platanoides
20-Oct-2016, felsi
Āra bērzs Betula pendula
20-Oct-2016, felsi
Parastā kļava Acer platanoides
13-Oct-2016, Saulcite
Parastā kļava Acer platanoides
20-Oct-2016, Saulcite
Āra bērzs Betula pendula
20-Oct-2016, Saulcite
Mērkaziņa Gallinago gallinago
20-Oct-2016, Janis_S
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
8-Jul-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
8-Jul-2016, Jānis Ķuze
Lielā čakste Lanius excubitor
8-Jul-2016, Jānis Ķuze
Grieze Crex crex
8-Jul-2016, Jānis Ķuze
Lielā čakste Lanius excubitor
20-Oct-2016, Igors
Melnkakla gārgale Gavia arctica
20-Oct-2016, Igors
Pļavu lija Circus pygargus
8-Jul-2016, Jānis Ķuze
Žubīte Fringilla coelebs
20-Oct-2016, Igors
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
20-Oct-2016, Igors
Baltā cielava Motacilla alba
20-Oct-2016, dagnis
Bikšainais klijāns Buteo lagopus
20-Oct-2016, Igors
Lauku lija Circus cyaneus
20-Oct-2016, Igors
Žubīte Fringilla coelebs
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Sudrabkaija Larus argentatus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Niedru lija Circus aeruginosus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnā dzilna Dryocopus martius
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Laucis Fulica atra
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dzilnītis Sitta europaea
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Cekulpīle Aythya fuligula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Bārdzīlīte Panurus biarmicus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Žubīte Fringilla coelebs
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Zivju dzenītis Alcedo atthis
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Purva zīlīte Poecile palustris
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Peļkājīte Prunella modularis
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Meža zīlīte Periparus ater
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Meža tilbīte Tringa ochropus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnā dzilna Dryocopus martius
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dārza ķauķis Sylvia borin
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
29-Jun-2016, Jānis Ķuze
20-Oct-2016, Vīksna
Krāšņā sarene Coriolopsis trogii
20-Oct-2016, Vīksna
Citronu bisporella Bisporella citrina
20-Oct-2016, Vīksna
Parastā sētaspiepe Gloeophyllum sepiarium
20-Oct-2016, Vīksna
Samtainā onnija Onnia tomentosa
20-Oct-2016, Vīksna
Peļkājīte Prunella modularis
28-Jun-2016, Jānis Ķuze
20-Oct-2016, Vīksna
20-Oct-2016, Vīksna
Zaļžubīte Chloris chloris
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lauku zvirbulis Passer montanus
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Kārklu ķauķis Locustella naevia
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
20-Oct-2016, Vīksna
Cietpiepe Phellinus spp.
20-Oct-2016, Vīksna
Lielais salnsprīžmetis Erannis defoliaria
20-Oct-2016, Vīksna
Pļavu tilbīte Tringa totanus
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-Jun-2016, Jānis Ķuze
Žubīte Fringilla coelebs
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Vālodze Oriolus oriolus
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Svīre Apus apus
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dārza ķauķis Sylvia borin
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
25-Jun-2016, Jānis Ķuze
Zīdaste Bombycilla garrulus
20-Oct-2016, Alvis Āboliņš
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lielais dumpis Botaurus stellaris
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Kārklu ķauķis Locustella naevia
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Grieze Crex crex
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ausainā pūce Asio otus
23-Jun-2016, Jānis Ķuze
Pļavu tilbīte Tringa totanus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Grieze Crex crex
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
16-Oct-2016, Sintija Martinsone
Vakarlēpis Caprimulgus europaeus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Sloka Scolopax rusticola
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Meža pūce Strix aluco
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Meža pīle Anas platyrhynchos
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Kārklu ķauķis Locustella naevia
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Grieze Crex crex
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Dumbrcālis Rallus aquaticus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Grieze Crex crex
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Krūmu ķauķis Acrocephalus dumetorum
22-Jun-2016, Jānis Ķuze
Purva piekūns Falco columbarius
20-Oct-2016, IevaM
Krauķis Corvus frugilegus
20-Oct-2016, Matrus
Baltais stārķis Ciconia ciconia
20-Oct-2016, gstrazdins
Baltais stārķis Ciconia ciconia
28-Jul-2016, gstrazdins
Lielā zīlīte Parus major
19-Oct-2016, gstrazdins
Sudrabkaija Larus argentatus
19-Oct-2016, oliversvv
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Oct-2016, oliversvv
Sudrabkaija Larus argentatus
20-Oct-2016, oliversvv
Zīdaste Bombycilla garrulus
20-Oct-2016, kamene
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-Oct-2016, kamene
Pļavas āboliņš Trifolium pratense L.
8-Oct-2016, kamene
Tumšā pīle Melanitta fusca
18-Oct-2016, putnels
3-Jun-2016, nekovārnis
3-Jun-2016, nekovārnis
Dārza vabole Phyllopertha horticola
3-Jun-2016, nekovārnis
3-Jun-2016, nekovārnis
Četrplankumu krāšņvabole Anthaxia quadripunctata
3-Jun-2016, nekovārnis
3-Jun-2016, nekovārnis
Apodziņš Glaucidium passerinum
15-Oct-2016, Edgars Smislovs
3-Jun-2016, nekovārnis
Cekulpīle Aythya fuligula
19-Oct-2016, Edgars Smislovs
Baltvēderis Anas penelope
19-Oct-2016, Edgars Smislovs
Peļu klijāns Buteo buteo
19-Oct-2016, Edgars Smislovs
Laucis Fulica atra
19-Oct-2016, Edgars Smislovs
Lielā čakste Lanius excubitor
19-Oct-2016, Edgars Smislovs
Rudā lapsa Vulpes vulpes
19-Oct-2016, eksperts 3
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
19-Oct-2016, eksperts 3
Sīlis Garrulus glandarius
19-Oct-2016, eksperts 3
Lielā zīlīte Parus major
19-Oct-2016, eksperts 3
Mizložņa Certhia familiaris
19-Oct-2016, eksperts 3
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
19-Oct-2016, eksperts 3
Žagata Pica pica
19-Oct-2016, eksperts 3
Stirna Capreolus capreolus
19-Oct-2016, eksperts 3
Pelēkā vārna Corvus cornix
19-Oct-2016, eksperts 3
Kovārnis Corvus monedula
19-Oct-2016, eksperts 3
Pēdējie komentāri
Martins 20.oktobris, 22:27

Melnā klajumspāre


Vīksna 20.oktobris, 21:52

Arī apses daudz tur izzāģēja.


Vīksna 20.oktobris, 21:36

Tas ir izzāģētais Rundāles pils parks, kur pa starpu stādīti jaunie kociņi, gan vēl mazi, arī kāda eglīte.Vienā parka stūrī priežu audze. Egle varbūt viena vecā, bet citā vietā. Ošus,arī resnos izzāģēja, vēl celmu kādu var atrast. Varam sestdien tur piebraukt no otras puses, parkā pabrīdināšu, jo tur strādāju.


Ivars L. 20.oktobris, 21:07

Nezināšu. Daži varianti ir: Climacocystis borealis (vai egles tai mežaudzē ir?, ļoti reti Eiropā atrasta arī uz lapu kokiem, piemēram ošiem, apsēm. Vajadzētu redzēt dabā.), Tyromyces fissilis (šo dabā pats nemaz neesmu redzējis). Varbūt kādam citam ir kāda ideja .


felsi 20.oktobris, 20:48

Paldies!


felsi 20.oktobris, 20:47

Paldies!


Edgars Smislovs 20.oktobris, 19:59

Visdrīzāk datums nav pareizi norādīts...


Edgars Smislovs 20.oktobris, 17:24

Paldies! :)


gunitak 20.oktobris, 16:47

Nezinu, nav nolasīti


Sintija Martinsone 20.oktobris, 11:46

Es 16. oktobrī netālu no šīs vietas arī redzēju divas.


Matrus 20.oktobris, 11:34

Vai pieaugušajiem gulbjiem gredzeni nebija?


Ivars L. 20.oktobris, 10:28

Visas ir parastās apmalpiepes. Izskatās, ka kritala sākumā nav gulējusi uz zemes, un tās vecās plakanās piepes sākumā augušas kritalas apakšā, bet tad kritala nokritusi, pagriežoties, un tāpēc uz tām vecajām tagad aug jaunas citā virzienā.


Igors 20.oktobris, 10:22

Vismaz pēc bildēm, visi L.e. homeyeri piezīmes.


IevaM 19.oktobris, 21:25

Smukas bildes!


felsi 19.oktobris, 21:05

Blakus var redzēt citādākas piepes, vai tās ir apmalpiepes vai tomēr citas?


felsi 19.oktobris, 21:00

Paldies!


dziedava 19.oktobris, 20:58

skaldlapīte


felsi 19.oktobris, 20:22

Pievienoju piepes attēlu kāda tā ir 19.10


felsi 19.oktobris, 20:21

Pēdējā attēla piepe 19.10


felsi 19.oktobris, 20:19

Pievienoju piepes izmērus.


forelljjanka 19.oktobris, 17:33

Cik var saprast no Collins ,ir gan parastais!Divām citām tur apskatītajām sugām M atšķiras gan ar raibumiem(abas citas drīzāk svītrotiem vēderiem),gan ar astes spavu svītrām un krāsojumu.


roosaluristaja 19.oktobris, 08:57

Tā vajadzētu būt. Krāsa ir ļoti zīmīga. Citiem Latvijā sastopamajiem piepjveidīgajiem objektiem tāda nav. Izaugusi spraugā, tāpēc forma tāda ne visai tipiska šai sugai.


Wija 19.oktobris, 08:07

Varbūt šī ir Purpura sīkpiepe?


felsi 18.oktobris, 21:20

Paldies! Izmērīšu un ziņošu.


Martins 18.oktobris, 20:48

Ja kāds ir specs vai ar lielu entuziasmu - vajadzētu pārbaudīt vai šis tiešām ir parastais fazāns. Latvijā (ne tikai Rīgas ZOO) nebrīvē tur vairāku sugu fazānus.


Irbe 18.oktobris, 14:47

Apsveicu! Glīts putniņš!


Irbe 18.oktobris, 14:45

Nabags! Kā viņš barojas?


ivars 18.oktobris, 12:18

Nē, nesēdēja.


dziedava 18.oktobris, 09:40

Šie baltie ķērpji ir lekanoras Lecanora sp. Te derētu apotēciju izmērs - ja līdz 1 mm, tad varētu būt Lecanora carpinea, bet ja līdz 3 mm, tad varbūt Lecanora allophana.


Ivars L. 17.oktobris, 22:31

Pirmā versija - sniegbaltā baltene Skeletocutis nivea, bet pārliecībaii šoreiz noderētu arī piepes izmēri.


felsi 17.oktobris, 22:11

Paldies par nosaukumiem!


felsi 17.oktobris, 21:00

Paldies! Ja 2 dažādas sugas, tad sadalīšu.


forelljjanka 17.oktobris, 20:56

Pamanīju "kārsto"diskusiju.Lapegles celms tas nu gan nav,lapeglei tak ir bieza ,jo bieza, tumši violeta miza,tāda resnuma kokam pie pamatnes!Manuprāt ,kāds lapu koks,pīlādzis,kļava,goba,melnalksnis...


Vīksna 17.oktobris, 19:46

Paldies !


dziedava 17.oktobris, 19:14

Sandi, man nav bijusi darīšana ar šādām sēnēm, bet izskatās līdzīga briežu šķiedrgalvītei Inocybe cervicolor. Varbūt paskaties, vai apraksts atbilst: https://www.latvijasdaba.lv/senes/inocybe-cervicolor-pers-quel/


dziedava 17.oktobris, 17:48

Nu tad jau nav variantu. :) Žēl, ka Bēne tik tālu no Pilsrundāles, varētu pie viena kolektīvi aplūkot piepi un celmu. :)


maariite 17.oktobris, 17:42

tiešām nesēdēja visu dienu ķeselē ?


Ivars L. 17.oktobris, 17:32

Mums tuvākās Trametes elegans atradnes ir kaut kur Āfrikas ziemeļu daļā, tā aug tikai dienvidu puslodē, it īpaši apvidos ar izteiktiem sausuma periodiem.


dziedava 17.oktobris, 14:58

Neesmu droša, ka visos foto viena suga, īpaši 3. foto izskatās savādāks (nav sīko atzariņu uz stumbriem). Pārējie +/- līdzīgi Usnea hirta, bet tas arī tikai minējums, varbūt ir vēl kādi ļoti līdzīgi.


dziedava 17.oktobris, 14:43

P.S. Abas minētās ķērpju sugas LV esot bieži.


dziedava 17.oktobris, 14:42

Izskatās ķērpis, kāds no Lecidella sp. No šīs ģints ķērpjiem uz baltalkšņiem (lapukokiem) LV zināmas divas sugas - L. euphorea un L. elaeochroma, bet pēdējai laponim it kā raksturīga melna apmale, kas šais foto nav ievērojama. Tā ka es balsotu par Lecidella euphorea, bet neesmu nopietns ķērpju zinātājs.


dziedava 17.oktobris, 14:19

Versija jau būtu ļoti jauka - cik saprotu, LV Trametes gibbosa konstatēta 1x - 1970.g., bet herbārija nav. Vēl pēc Ulda linka ievēroju Trametes elegans, kas arī ļoti līdzīga, bet LV nav konstatēta, un pēc apraksta ne ar ko nav labāka par T. gibbosa versiju (tāpat uz lapukokiem).


Anete PB 17.oktobris, 13:48

Pārāk bieži vairs tur nestaigāju, bet vieta ir atrodama - ja būs maršrutā, tad pieiešu aplūkot, kā izskatās :)


roosaluristaja 17.oktobris, 13:30

Es atbalstu Trametes gibbosa versiju. Lai gan man arī substrāts izskatās pēc skujkoka celma, bet piekrītu, ka pēc fotogrāfijas to par 100% nevar apgalvot. Galvenais moments te ir savdabīgā labirintveida poru forma. Tāda mūsu apvidos augošajām piepēm ir reti sastopama. Tā ir tipiska Daedalea un Daedaleopsis pārstāvjiem. Šajās ģintīs ir ļoti maz sugu un neviena no tām manuprāt neder. Nedaudz līdzīgas poras var būt dažām Lenzites sugām, bet, cik es varēju sameklēt interneta avotos, neviena no tām neizskatās līdzīga šīm. Un pēdējais faktiski, kas paliek, ir Trametes gibbosa. Ja palasa sugas aprakstu šajā manuprāt pietiekoši sakarīgajā apkopojumā http://mycoweb-stv.ru/aphyllophorales/spisok_vidov/index. un ievērtē attēlus, atbilstība ir diezgan pārliecinoša.


Ivars L. 17.oktobris, 12:20

Nesmīdiniet manas kurpju šņores! Lai kas tā būtu par sēni, precīzi koka sugu pēc šī celma fotogrāfijas noteikt nav iespējams.


dziedava 17.oktobris, 11:55

Paldies, Didzi, tieši Tevi šī celma sakarā iedomājos :) Ivar - DD neņem pretī to h-t-m-l, to es jau zinu :)


Ivars L. 17.oktobris, 11:44

Jaunām mala ir bieza: http://mycoweb.ru/Notes/Trametes_gibbosa.


didzisj 17.oktobris, 11:36

Spriežot pēc mizas un piedāvātajiem variantiem, es teiktu lapegles celms.


dziedava 17.oktobris, 11:19

Pievienoju vēl vienu tuvāku celma foto, varbūt kāds pazīst koku sugas pēc celmiem :)


dziedava 17.oktobris, 11:17

Šitai vēl tādas lielas apmalītes, malas nav šauri plānas. Tas netraucē tai pašai Trametes gibbosa versijai? Varbūt ir vēl kāda suga ar labirintporām? Par lapegli, kā jau teicu, droša neesmu, var būt arī lapukoks. Bet lapegle šķita ticamākā versija.


Ivars L. 17.oktobris, 10:57

Nē jau, speciāli iet nevajag!:) Bet, ja tas ir regulārs pastaigu maršruts, tad vienkārši - bilde pretstatā (tuvāk, tālāk), un jāapskatās, kādā reāli krāsā - balta, dzeltenīga vai tomēr pelēcīga, un vai neaug uz egļu violetpiepes.


Anete PB 17.oktobris, 10:27

Paldies, Ivar, par atcerēšanos un versijām; cik saprotu, jāiet ciemos pie kritalas un atkal jābildē? :) Ko tieši vajag nofotografēt vai apskatīt un pabakstīt, lai būtu noderīga papildus informācija?


Ivars L. 17.oktobris, 09:23

Absolūta priekšroka esot dižskābardim, bet retumis varot augt arī uz citiem lapu kokiem - kļavas, liepas, ozoli, gobas, bērzi, apses u.c. Uz skujukokiem gan nav atrasta. Tā ka ja esi pārliecināta par lapegli, tad es nezinu.


Rallus 17.oktobris, 08:32

Paldies par novērojua ziņošanu. Informācija pārsūtīta Latgales ZOO speciālistiem. Par novērojuma tālākām niansēm varētu būt saziņa ar autori e-pastā. Kopsavilkums tad šeit attiecībā uz sugas piederību, cik var spriest pēc apstākļiem.


Dacia_D 17.oktobris, 08:22

Jāpiebilst, ka redzētais bruņurupucis bija ļoti maziņš, aptuvenk 3-4cm garš.


roosaluristaja 17.oktobris, 08:20

Thelephora palmata


dziedava 17.oktobris, 00:35

Trametes gibbosa tiešām ir līdzīga, tātad eksistē vēl piepes ar tādām porām - tā laba ziņa. :) Bet parkā dižskābaržu nav, un arī tas celms nevar būt dižskābardis, jo tam tomēr specifiska miza - tik daudz pat es tā kā varētu noteikt. :)


Ivars L. 16.oktobris, 23:17

Laikam "izpīpēju", kas tā par piepi. Vai tai parkā gadījumā neauga arī dižskābarži, un šis nevarētu būt tā celms? Jo piepe laikam būs Trametes gibbosa, kas tās izplatības areāla ziemeļos augot strikti uz dižskābaržiem.


felsi 16.oktobris, 22:09

Paldies! Labāku attēlu nav, jo tās ieraudzīju tikai pie attēlu apstrādes.


felsi 16.oktobris, 22:03

Paldies!


CerambyX 16.oktobris, 21:37

Manuprāt, Lapzemes stērste.


nekovārnis 16.oktobris, 20:55

Man jau ar šķiet, ka ārpus Daugavpils novada tādam projektam nevajadzētu vēl būt. Ja tiktu uzsākta savaļas bruņrupuču meklēšana, tad šķiet, ka šādi purva ezeriņi būtu tieši laikā. Atšķirībā no bebru dīķiem te bruņrupucim varētu būt grūtāk atrast labas sauļošanās vietas un varētu mēģināt ierīkot speciālas - novērotājam izdevīgās vietās.


dziedava 16.oktobris, 20:42

Jā, gļotsēne, kāda no badhāmijām. Izskatās spīdīgā pūšļu badhāmija Badhamia utricularis, bet droši nevar pateikt. Tai bumbiņām vajadzētu karāties ļenganos kātiņos. Vietām tādi kātiņveidīgie it kā ir manāmi, citur atkal nemana.


roosaluristaja 16.oktobris, 20:22

Meža pūce. Rūsganā morfa.


dziedava 16.oktobris, 20:19

Kaut kā nebija tik pazīstamas piepes sajūta (tās es gan varu neatšķirt, bet parasti šķiet pazīstamas;)), turklāt šķita salīdzinoši plāna. Posas piepes parasti tādas kā kalni, bet šī plakana liela. Bet nu nemāku teikt, šķita galīgi neredzēta. Un droši, ka uz oša.


dziedava 16.oktobris, 20:16

Kā jau minēju, tur apkārt aug arī lapegles, un pirmā doma bija tieši lapegle, bet droši es nezinu. Poru forma man arī likās specifiska, bet nezinu, vai, teiksim, lapeglēm, nav vēl kādas man nezināmas piepes.


roosaluristaja 16.oktobris, 20:14

Daugavpils Zoo ir reintrodukcijas projekts. Zoodārzā viņi tos audzē ar mērķi vēlāk izlaist brīvā dabā. Bet vai viņi jau veic palaišanu brīvā dabā un, kur to dara, nezinu. It kā jau nebūtu diez ko loģiski vest uz Teirumnīku ezeru, kas ir tipisks purva ezers, kurā manuprāt bruņurupucim diez ko daudz nav ko ēst. Daugavpils tuvumā gan jau piemērotu vietu netrūkst un loģiski būtu uzsākt reintrodukciju tur.


nekovārnis 16.oktobris, 20:00

Interesants novērojums! Pēc pēdējo atklājumu biruma vairs pat neizbrīna:) Vai bruņrupucim nebija sarkanu ausu, vai var izslēgt to sugu? Un jautājums zinātājiem - vai šobrīd notiek kāda purva bruņrupuču reintrodukcija Latvijā, un ja notiek tad kuru novadu robežās?


Ivars L. 16.oktobris, 19:48

Tā pati kļavu apaļpore vien ir.


Ivars L. 16.oktobris, 19:13

Ar līdzīgu mizu var būt arī ozola, liepas, gobas, kļavas celms. Fonā arī vieni vienīgi lapu koki, un sabirušās lapas - liepu, kļavu. Un poru forma tai piepei...


felsi 16.oktobris, 19:03

Pievienoju piepi 16.10.16, kas izveidojās.


felsi 16.oktobris, 17:52

Paldies!


felsi 16.oktobris, 17:49

Paldies, zvērēt nevaru, bet bērzs tas, man liekas, nebija. Pievienoju koksnes bildes, ko atradu.


felsi 16.oktobris, 17:36

Auga uz bērza.


felsi 16.oktobris, 17:33

Paldies par skaidrojumu!


felsi 16.oktobris, 17:31

Paldies!


roosaluristaja 16.oktobris, 16:39

Tas celms tajā attēlā, kur redzama miza, izskatās pēc skujkoka, bet uz skujkokiem parastā labirintpiepe pēc idejas neaug.


Ivars L. 16.oktobris, 15:45

Domāju, ka jaunas parastās labirintpiepes.


Ivars L. 16.oktobris, 15:44

Varbūt vienkārši parastā posas piepe Fomes fomentarius?


Ivars L. 16.oktobris, 15:37

Varbūt tomēr ne mīkstpiepe, bet sniegbaltā sierpiepe Tyromyces chioneus.


Ivars L. 16.oktobris, 15:30

Tiešām, tiešām priedes kritala? Varbūt tomēr bērza? Jo izskatās tā kā pēc melnās cietpiepes, kas aug uz bērziem.


Ivars L. 16.oktobris, 15:14

Uz kā aug?


roosaluristaja 16.oktobris, 14:22

Nekāds 8.ais pasaules brīnums jau tas nebūtu, tomēr gribētos uzzināt, kā Jūs sugu noteicāt? Varbūt tomēr bija dzeltenkakla, kas ir daudz biežāk sastopama un rudeņos un ziemās bieži pārvietojas uz viensētām un nelielām apdzīvotām vietām?


roosaluristaja 16.oktobris, 14:10

Arī šī nav apmalpiepe, bet posaspiepe. Šīs sugas pēc ārējā izskata ir ļoti variablas. Tomēr Fomitopsis pinicola gandrīz vienmēr cepurītes ārmalā ir oranžsarkanīga josla. Savukārt Fomes fomentarius raksturīga pazīme ir ļoti sīkas poras, kas te redzamas otrajā attēlā. Cepurītes forma šajā gadījumā nav ļoti tipiska posaspiepei, bet tās forma dažādiem eksemplāriem var būt visai atšķirīga.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:58

Nesen izdīgušas zelta brūnsardzenes.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:56

Zaļā (pēc citas versijas "zilzaļā") virpainīte.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:53

purpura sīkpiepe


felsi 16.oktobris, 13:47

Paldies!


roosaluristaja 16.oktobris, 13:44

Manuprāt, jā. Tiesa Postia/Oligoporus pārstāvjus es diži nepārzinu. Varbūt ir kāda baigi līdzīgā suga.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:41

Stereum rugosum


felsi 16.oktobris, 13:32

Paldies!


felsi 16.oktobris, 13:32

Paldies! Labošu.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:27

Jā, vajadzētu tā būt.


roosaluristaja 16.oktobris, 13:20

Šeit divos augšējos attēlos nav apmalpiepes kaut kādās stadijās, bet īstās posaspiepes. Apakšējos attēlos gan ir apmalpiepes.


nekovārnis 16.oktobris, 11:46

Kaut kas nojucis DD novērojumu atlasē - atverot kādu konkrētu novērojumu no atlasītajiem atgriezties vairs nevar, jāmeklē viss no jauna.


roosaluristaja 16.oktobris, 08:04

Hmm, bilde nav no skaidrākajām, bet tie putni, ko droši var noteikt, nepārprotami ir pelēkie strazdi. Ja nu tiešām tur bija arī sila, var labot atpakaļ.


roosaluristaja 16.oktobris, 08:01

Jawohl.


Mierss 15.oktobris, 19:44

Es jau nesaku, ka tā ir tā pati zoss. Vienkārši interesanti, ka katru gadu apmēram vienā un tajā pašā atlido viena zoss. Šī jau ir ceturtā reize. Pievienošu 2013. gada bildi.


roosaluristaja 15.oktobris, 19:23

Jauna baltpieres zoss. Ir pilnīgi izslēgts, ka šis ir tas pats putns, kas 2013.ajā gadā. Tas jau sen ir tālēs zilajās un ieguvis pieauguša putna apspalvojumu.


roosaluristaja 14.oktobris, 21:42

Domāju, ka pavecs raganusviests


Vīksna 14.oktobris, 21:39

Paldies !


roosaluristaja 14.oktobris, 21:39

Fomitopsis pinicola


roosaluristaja 14.oktobris, 21:34

citronu bisporella.


roosaluristaja 14.oktobris, 21:33

zilzaļā hlorociborija.


roosaluristaja 13.oktobris, 19:17

Nu nav šis nekāds humilis. Par to manuprāt nesen jau bija runa.


gunitak 13.oktobris, 18:42

Paldies par noteikšanu. Bildi ar cekulpīlēm dzēšu ārā no šī novērojuma, atstāju gaigalu. Labots arī redzēto putnu skaits, atbilstoši sugai.


Ivars L. 13.oktobris, 17:55

Phlebia rufa aug uz lapu kokiem.


Ivars L. 13.oktobris, 09:54

Kāda no flēbijām. Ne pārāk labs leņķis tuvplānam, bet iespējams ka Phlebia rufa.


dziedava 13.oktobris, 00:34

Paldies, interesants novērojums par krāsošanos! Būs no savas puses jāpapēta par šo tēmu, kad būs laiks.


roosaluristaja 12.oktobris, 22:37

Bariņā ir cekulpīles, tas putns, kas bildē viens pats - gaigala.


Vīksna 12.oktobris, 22:24

Paldies !


zemcha 12.oktobris, 22:18

Neko dižāku neizspiedu no tām bildēm. Vienā rakursā šķiet, ka tas baltais gredzens apiet apkārt, bet nu stepes lijai tomēr gredzenam jābūt daudz pārliecinošākam.


roosaluristaja 12.oktobris, 21:51

kausveida purpurlāsene.


dziedava 12.oktobris, 19:56

Tikai hipotēze - varētu būt vēl ļoti jaunas vizuļojošās tintenes Coprinus micaceus. Sākumā viņām pāri plīvurs, kas saplīst sīkos gabaliņos. Te nav tik laba cepurītes tuvplāna, vajadzētu būt klātam ar sīkiem "spīgulīšiem", kas palikuši no plīvura. Ja dārzā, tad jau var pavērot, kā aug lielākas - nu vajadzētu šitām izaugt lielākām. Ja neaugs, tad gan būs kas cits.


Vīksna 12.oktobris, 19:34

Veca meža josla ar labām kritalām, kur vēl kāds ozols.Derētu saglabāt.


Vīksna 12.oktobris, 19:27

Derētu šo stūrīti jaunā meža ceļa galā(ceļš nav kartē), kur ozoli saglabāt.Blakus vēl mitraine ar sūnu ciņiem.


Vīksna 12.oktobris, 19:21

Laikam privātais mežs, bet derētu apskatīt. Tuvāk ceļam ozoli jau mērīti un kartē iezīmēti.Labas kritalas.


roosaluristaja 12.oktobris, 16:10

parastā sētaspiepe.


roosaluristaja 12.oktobris, 16:03

zelta brūnsardzene.


zemcha 12.oktobris, 15:50

Par pirkstu skaitu nav šaubu! :) Laiks bija sūdīgs un bildes tikpat sūdīgas, sagriezīšu vairāk gaismas un kontrastus. Baltais kakla gredzens ir, bet diezgan neizteiksmīgs vai nu dēļ sliktās bildes kvalitātes un sliktā laika vai kādu citu iemeslu pēc grūti pamanāms . Principā jau pļavu lijai arī vizuāli ir tāds gaišs loks aiz "auss", tikai neturpinās viscaur ap kaklu. Ok, ielikšu citas fočenes, tad paskatīsies.


Ivars L. 12.oktobris, 11:40

Sveika Anete! Zināšanas pamazām uzkrājas, un vecākiem novērojumiem rodas jaunas versijas.:) Šim ir vēl divas jaunas: Lindblada diplomitopore Cinereomyces lindbladii, vai , ja tās aug uz vecām egļu violetpiepēm Trichaptum abietinum (bildē īsti nevar saskatīt, kas tur apakšā ir), tad šī varētu būt arī Antrodiella parasitica.


Ivars L. 12.oktobris, 11:27

Tā kā vairāk pēc Basidioradulum radula izskatās. Pēc iekrāsošanās veida - šitam tā kā iekrāsojas pamatne pie stabiņiem (vai kā tos sauc) un tiem stabiņiem daļa pie pamatnes, galam paliekot baltam, kamēr Irpex lacteus iekrāsojas viss vai pat vairāk tā kā adatiņas, bet pamatne paliek balta. Tā gan nav oficiāla pazīme, bet tikai mans novērojums, kas nav ņemams pārāk nopietni.:) Arī Googlē pie attēliem izskatās abas sugas tiek pamatīgi putrotas, samestas vienā katlā.


dziedava 12.oktobris, 10:42

Šai gan tāda versija neienāca prātā - nav tik izteiktu zobiņu


dekants 12.oktobris, 10:31

Pļavu lijas mātīte. Redzami 4 pirksti, nav baltā kakla gredzena.


Ivars L. 12.oktobris, 10:24

Šitā arī varētu būt piena grābeklene Irpex lacteus.


dziedava 12.oktobris, 09:58

Paldies!


Ivars L. 12.oktobris, 08:57

Melnā cietpiepe Phellinus nigricans


dziedava 12.oktobris, 00:47

Es arī šīs abas hipotēzes izskatīju, bet līdz skaidrībai nenonācu.


Ivars L. 12.oktobris, 00:42

Vai Irpex lacteus.


Ivars L. 12.oktobris, 00:36

Laikam gludā cietpiepe Phellinus laevigatus.


Ivars L. 12.oktobris, 00:35

Varbūt Basidioradulum radula?


Vīksna 11.oktobris, 22:40

Paldies ! Maz laika darba pārtraukumā, kaut ko ātrumos izskrienu, pat daudz ko neievēroju.Vispār tur laba vieta ar resniem ozoliem, vietām kritalām un ziemzaļajām kosām. Tikai laikam privātajam pieder.


Vīksna 11.oktobris, 22:33

Paldies !


Martins 11.oktobris, 22:11

Nu tas ir labs novērojums. Rāpuļiem albīni īpatņi ir ļoti reti.


dziedava 11.oktobris, 21:55

Droši vien daudzveidīgā ksilārija Xylaria polymorpha


felsi 11.oktobris, 21:08

Labas bildes!


roosaluristaja 11.oktobris, 20:59

Lentārijas. Varbūt Lentaria epichnoa


Vīksna 11.oktobris, 19:50

Šodienas 2 bildes skaidrākas pievienoju. Sēnes uz ozola.


Vīksna 11.oktobris, 19:47

Vēl ir visas 3 čemurenes. Apkārtmērs tomēr pamērot sanāca 2 m, pat kādu cm virs.


roosaluristaja 11.oktobris, 16:58

rūsganā mežastrupaste (Myodes glareolus).


roosaluristaja 11.oktobris, 16:51

No kaijām pirmajā bildē ir viens kajaks, viens lielais ķīris un viens vēl kaut kas (laikam arī kajaks), otrajā - tikai viens šīgada lielais ķīris. Ja ir vēlme šo nosaukt par kajaka novērojumu, attēli jāsadala. Var pārdēvēt par lielo ķīri, tad abas bildes der, jo ķīri ir abās.


ElīnaBite 11.oktobris, 15:08

Jā, arī mājinieku un mans minējums bija par albīnismu. Interesanti katrā ziņā un man prieks, ka ir šāds portāls, kur padalīties ar šādiem dabas brīnumiem ar citiem.


roosaluristaja 11.oktobris, 15:04

Rozīga, tāpēc ka tas ir leicisks īpatnis. Viņam ir problēmas ar pigmentāciju. Par leicismu un albīnismu var palasīties tekstus, pajautājot tantei Guglei. No galvas nespēšu izskaidrot šos fenomenus. Vispār tas ir interesants novērojums. Google pat nepiedāvā pavērot leicisku glodeņu attēlus. P.S. Sistemātiski glodene nav čūska, bet bezkāju ķirzaka.


Saulcite 11.oktobris, 08:44

Ja nebūtu 2. bildes laikam tā ari neieraudzītu.


gunitak 11.oktobris, 05:19

Paldies par atbildi!


felsi 10.oktobris, 23:34

Paldies!


felsi 10.oktobris, 23:33

Paldies!


felsi 10.oktobris, 23:33

Paldies!


felsi 10.oktobris, 23:26

Paldies! Man liekas, ka priedes kritala, bez mizas.


Ivars L. 10.oktobris, 23:12

Antrodija Antrodia spp. Ja zinātu kritalas koka sugu, varētu mēģināt noteikt precīzāk.


felsi 10.oktobris, 22:45

Paldies!


felsi 10.oktobris, 22:44

Paldies!


nekovārnis 10.oktobris, 22:24

Paldies!:)


CerambyX 10.oktobris, 22:14

Parastā ziempūcīte


Matrus 10.oktobris, 21:16

Paugurknābja gulbis, mātīte, dzimusi 2001. gadā vai agrāk (vismaz 15 gadus vecs putns!), no 2004. līdz 2015. (vismaz 8 gadus) ligzdoja Skultes karjerā. Pēdējo reizi šogad novērota Māras dīķī 07.02.2016. Ziņu par ligzdošanu šajā gadā nav.


Matrus 10.oktobris, 21:14

Paugurknābja gulbis, LREP231, tēviņš, dzimis 2011.g. Pēdējo reizi novērots Daugavā pie Ķengaraga 01.-12.05.2016. Paugurknābja gulbis, LREV455, mātīte, dzimusi 2013.g. vai agrāk. Pēdējo reizi novērota 07.06. un 20.09.2016. Daugavā pie Ķengaraga.


CerambyX 10.oktobris, 16:52

Melnspārnu kaija


CerambyX 10.oktobris, 13:58

Somijā it kā sastopams tikai Helsinku apkārtnē, Zviedrijā tikai mazliet tālāk uz Z no Upsalas - tā ka īsti ziemeļnieks šī suga noteikti nav :)


kamene 10.oktobris, 11:51

Kāda no pūkcepureņu sugām, visdrīzāk lielā pūkcepurene Orthotrichum speciosum.


dziedava 10.oktobris, 10:47

Plakanā skrāpīte


Ivars L. 10.oktobris, 10:12

Bjerkandera adusta


Ivars L. 10.oktobris, 10:04

Fomitopsis pinicola


Rallus 10.oktobris, 06:01

Paldies par noteikšanu. Cik var nojaust - šī ir izteiktāk dienvidu suga.


Rallus 10.oktobris, 05:58

Iepriekš Gaujas NP šī suga nav konstatēta - pēc monogrāfijas "Bioloģiskā daudzveidība Gaujas Nacionālajā parkā" (2007)


CerambyX 10.oktobris, 00:38

Kļavu zobspārnis


CerambyX 10.oktobris, 00:38

Nu naktstauriņiem tie nosaukumi nav tik precīzi, lai tos varētu izmantot, kā noteikšanas pazīmi :) Epirrita sugas ir diezgan izteikti polifāgi un barības augs tur neko īpašu nenosaka.


dziedava 09.oktobris, 23:28

Ja netausta, bet skatās "uz aci", iespējams ļoti kļūdīties attiecībā uz konsistenci, pufīgumu, mīkstumu utml. Šitos objektus visus vajag taustīt un spaidīt!


Ivars L. 09.oktobris, 23:14

Nu, šitā bilde jau gandrīz kopija, bet vai tā šādā stāvoklī tiešām ir "pufīga"?


Gaidis Grandāns 09.oktobris, 23:14

Rolands M. Šo arī notaksēja kā aveņu gļotsēni! Tā kā līdz kolemmām vēl jāpaciešas...:)


dziedava 09.oktobris, 22:24

Galu galā šī var izrādīties visparastākā aveņu gļotsēne Tubifera ferruginosa :)) Visādās pārejas stadijās var gadīties neredzēta un ne uzreiz atpazīstama. Šis, piem., ir gana ticams avots, foto ļoti līdzīgs: http://www.discoverlife.org/mp/20p?see=I_MWS123025&res=640&l=english Kāpēc uzreiz neienāca prātā - nezinu, - nepierasta / neredzēta krāsu attiecība.


CerambyX 09.oktobris, 21:48

Pagaidām tāds tuvākais kandidāts manuprāt ir Acleris lipsiana, bet nu nav vēl tāda 100% pārliecība :)


roosaluristaja 09.oktobris, 21:42

Gan jau, ka dažādās vietās to var izdarīt. Piemēram, šajā rakstā. http://mycoweb.narod.ru/fungi/ODG/ODG14. Atceros, ka pagāšgada piepju ekskursijas laikā Diāna Meiere arī minēja, ka vairums speciālistu mūsdienās par Ph.ignarius uzskata tikai tās piepes, kas aug uz vītoliem vai kārkliem. Protams, tas nav vienīgais un nesatricināmais viedoklis. Ir pētnieki, kas to atbalsta un, kas tam oponē. Turklāt sistemātikā, ka zināms, pēdējā laikā viss mainās straujāk kā rezultāti sieviešu volejbolā. Vakar vairums pieturējās pie viena uzskata, šodien pie cita, bet rīt jau atbalstīs kādu trešo versiju.


nekovārnis 09.oktobris, 21:32

Paldies, šis jau tāds aprūsējis ar:)


CerambyX 09.oktobris, 21:29

Kāds no Acleris tinējiem, jāpapēta... Tur gan sugu daudz un daļa tādas visai mainīgas pēc skata.


CerambyX 09.oktobris, 21:21

Conocephalus dorsalis


CerambyX 09.oktobris, 21:20

Metrioptera brachyptera


CerambyX 09.oktobris, 21:17

Kazeņu vērpēja kāpurs


CerambyX 09.oktobris, 21:11

Tur tā būtu rūpīgi jāpapēta katra bilde atsevišķi, bet vismaz dažos kadros, manuprāt, ir redzams arī pa kādam vītītim (vai varbūt viens un tas pats putns) - ar izteiksmīgāku uzacs svītru, dzeltenīgāku apspalvojumu, garākiem spārniem un gaišākām kājām. Gandrīz vai drīzāk jāpadomā, kurā no kadriem varētu būt čuņčiņš... :)


dziedava 09.oktobris, 21:04

Tas oranžais apkārt izskatās pēc plazmodija paliekas vai jauniem augļķermeņiem - kaut kas ļoti gļotsēnīgs.


CerambyX 09.oktobris, 21:04

Galīgi neesmu spečuks šajās lietās, bet piekritīšu Julitai, ka šis veidojums man arī nu nepavisam pēc ķērpja neizskatās... :)


dziedava 09.oktobris, 21:02

Jā, jautājums, vai Gaidis to objektu ar rokām pabakstīja vai tikai ar acīm novērtēja?


felsi 09.oktobris, 20:57

Paldies! Es jau palasījos par šo piepi.


Ivars L. 09.oktobris, 20:56

Bet gļotsēnes nav "pufīgas", kā to raksturoja Gaidis, bet gan ķēpīgas.


dziedava 09.oktobris, 20:50

Par laimi šī egļu piepe var augt arī uz priedēm. :)


dziedava 09.oktobris, 20:47

Ivara 1. linkam galā jāpieliek 4 burti - h-t-m-l tad atvērsies, bet, lai arī vizuāli līdzīgs, es tomēr palieku pie tā, ka Gaidim ir gļotsēne, tas ķērpis tomēr ir ķērpīgāka, t.i., citāda izskata. Gaida versijai apkārt ir gļotsēnīga apmale - kollemām tādas nav. Būtu jauki, ja Gaidis varētu paskatīties, kā tai vietā izskatās šai laikā.


felsi 09.oktobris, 20:39

Paldies!


Ivars L. 09.oktobris, 20:10

Sveiks! Kur jaunākās Phellinus igniarius sistemātikas atziņas var izlasīt? Cik jaunas tās ir?


Ivars L. 09.oktobris, 20:05

Tā kā pavisam jaunas sīkās baltenes Skeletocutis amorpha.


felsi 09.oktobris, 19:31

Paldies! Pēc laika vēl piestaigāšu.


felsi 09.oktobris, 19:30

Paldies par nosaukumiem!


felsi 09.oktobris, 19:27

Paldies!


felsi 09.oktobris, 19:25

Paldies! Aizmirsu pateikt, ka auga uz priedes kritalas.


roosaluristaja 09.oktobris, 19:22

Pēc jaunākajām sistemātikas atziņām par Phellinus igniarius tiek sauktas tikai tās cietpiepes, kas aug uz vītoliem. Tā ka šīs piepes nevar piederēt pie šīs sugas. Piepes izskatās jaunas. pagrūti pateikt, kas tās tādas īsti ir.


felsi 09.oktobris, 19:19

Paldies!


felsi 09.oktobris, 19:17

Paldies!


roosaluristaja 09.oktobris, 19:15

Zvīnene. Iespējams Pholiota aurivella.


roosaluristaja 09.oktobris, 19:10

Trichaptum abietinum


roosaluristaja 09.oktobris, 19:05

Iespējams Oligoporus (Postia) caesia.


roosaluristaja 09.oktobris, 19:01

parastā piestenīte.


Wija 09.oktobris, 18:20

Paldies!

2016. gada tiešraides kameru ligzdošanas sezona – vērtīgi novērojumi un spraigi notikumi

Latvijas Dabas fonds 2016. gadā nodrošināja tiešraidi no piecu aizsargājamu putnu – melnā stārķa, jūras ērgļa, zivjērgļa, vistu vanaga un lielā dumpja ligzdām. Šogad pirmo reizi tiešraide no jūras ērgļa ligzdas, kas atrodas Durbes novadā, tika nodrošināta jau no gada sākuma, ļaujot sekot līdzi norisēm ligzdā arī ziemā. Latvijas Dabas fonds nodrošina tiešraides no putnu ligzdām jau piecus gadus. Šīs tiešraides ir populāras ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē, un šosezon tās skatītas 2,8 miljonus reižu. Jūras ērgļu ligzdā ligzdošana šajā gadā netika uzsākta, tomēr tajā risinājās gana daudz notikumi – jaunu jūras ērgļu mātīšu mēģinājumi uzsākt attiecības ar ligzdas...


Lielie dumpji uzsāk rudens migrāciju – atskats uz augusta un septembra notikumiem

Kopš jūlija beigām, kad informējām par lielo dumpju aprīkošanu ar satelītraidītājiem (vairāk lasīt šeit), visi trīs putni ir mainījuši savu atrašanās vietu. Abi pieaugušie putni garāku pārlidojumu uzsāka vienā un tajā pašā dienā – 8. septembrī. Pieaugušais tēviņš, kurš visu augustu un septembra sākumu līdz aizlidošanai uzturējās Saldus novada Šķēdes pagasta Zutēnu dīķī, šobrīd ir veicis visgarāko pārlidojumu. 8. septembrī tas uzsāka migrēt un četru dienu laikā nolidoja ap 1200 km līdz sasniedza Rands Fjorda ezeru Dānijā pie Fredericijas pilsētas. Lielā dumpja tēviņa migrācijas ceļš līdz Dānijai. Engures ezerā noķertā pieaugusī mātīte 8. septembrī veica ap 135 km garu pārlidojumu dienvidu-dienvidrietumu virzienā. Līdz...


Piesakies uz putnu kursiem Madonā!

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa aicina ikvienu madonieti, novadnieku un apkārtējo novadu putnu draugus mācīties un piedalīties astoņu nodarbību ciklā – putnu kursos Madonas novada bibliotēkā. To laikā būs iespēja četru mēnešu laikā no novembra līdz martam iepazīties ar dažādām putnu sugām. Putnu kursi paredzēti interesentiem un iesācējiem putnu vērošanā. Apmācības vadīs pieredzējušais ornitologs Andris Avotiņš jun. Tumšie rudens un ziemas mēnešu vakari ir lielisks brīdis, lai sniegtu sev iespēju apgūt jaunas prasmes un, iespējams, īstenot savus hobijus – iemācīties biežāk sastopamos Latvijas putnus. Tādus, kas mājo ikviena mazdārziņā, apciemo barotavu un peld piemājas dīķī vai pavasarī ar dziesmām pieskandina...


Latvijas Dabas fonds aicina uz talku Engures ezera dabas parkā

Latvijas Dabas fonds š.g. 15. oktobrī aicina dabas draugus uz rudens talku Engures ezera dabas parkā. Talka notiks vairākās vietās pie Engures ezera un Lielrovas salā, kur vasarā nocirstos krūmus paredzēts sakraut kaudzēs un nodedzināt. Dalībniekus lūdzam pietiekties līdz 12. oktobrim – dalībnieku reģistrācija. Piesakies laicīgi, jo dalībnieku skaits ierobežots – 20 cilvēki! Uz talku jāierodas laika apstākļiem un darbam piemērotā apģērbā, noderēs gumijas zābaki. Darba cimdus un ēdināšanu nodrošinās talkas organizētāji. 2015. gada talka pie Engures ezera. Foto: Ilze Priedniece Dienas plāns: 10:30-11:00 ierašanās pie Engures ezera dabas parka fonda mājas, karte ar atrašanās vietu (mašīnas var atstāt stāvlaukumā ceļa galā) 11:00-14:00 talkošana -...


Eiropas putnu vērošanas dienu 2016 rezultāti (5)

Aizvadītajā nedēļas nogalē Latvijā Eiropas putnu vērošanas dienu EuroBirdwatch 2016 ietvaros notika kopumā 30 Latvijas Ornitoloģijas biedrības (LOB), Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas vides aizsardzības fonda īstenoti pasākumi. Lai arī laikapstākļi nebija labākie putnu vērošanai, tajos piedalījās un individuāli vēroja putnus ap 500 putnu draugu, kuri ziņoja par apmēram 42 000 novērotiem putniem no 154 sugām. Savukārt Eiropā un Centrālāzijā vairāk nekā 24 000 cilvēku no 40 valsts kopā novēroja ap 5,8 miljonus putnu. Putnu vērošanas ekskursija Ķemeru apkārtnē. Foto: Baiba Roga Visbagātīgāk šogad novēroti mājas strazdi (5686 putnu), garastītes (3442) un dzērves (2952). Savukārt visbiežāk ziņots par lielajām zīlītēm, pelēkajām vārnām...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts