Šobrīd aktīvie lietotāji: 170 Šodien ievadītie novērojumi: 188 Kopējais novērojumu skaits: 256862
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-May-2016, dziedava
Ziemeļu vairodzene Androsace septentrionalis
13-May-2016, erts
Zemā raudupe Scorzonera humilis L.
23-May-2016, dziedava
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, erts
Ozolīšu saulkrēsliņš Thalictrum aquilegifolium L.
23-May-2016, dziedava
Pelēkā dzilna Picus canus
23-May-2016, Līva T
Ķivulis Carduelis spinus
23-May-2016, Līva T
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-May-2016, erts
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-May-2016, Līva T
Vienzieda sūnactiņa Moneses uniflora
23-May-2016, dziedava
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
19-May-2016, erts
Spurainā divzobīte Dicranella heteromalla
23-May-2016, dziedava
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
23-May-2016, erts
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-May-2016, erts
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-May-2016, erts
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-May-2016, erts
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
19-May-2016, erts
Stirna Capreolus capreolus
24-May-2016, ER
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
22-May-2016, erts
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-May-2016, erts
Papuves raibenis Issoria lathonia
23-May-2016, erts
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
18-May-2016, erts
18-May-2016, erts
Aveņu astainītis Callophrys rubi
18-May-2016, erts
Tītiņš Jynx torquilla
23-May-2016, eksperts 3
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
18-May-2016, erts
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, eksperts 3
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
23-May-2016, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, eksperts 3
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-May-2016, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
23-May-2016, eksperts 3
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, eksperts 3
Kāļu baltenis Pieris napi
18-May-2016, erts
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-May-2016, eksperts 3
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2016, eksperts 3
Sīlis Garrulus glandarius
23-May-2016, eksperts 3
Dadzītis Carduelis carduelis
23-May-2016, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
23-May-2016, eksperts 3
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2016, eksperts 3
17-May-2016, erts
Dārza ķauķis Sylvia borin
23-May-2016, eksperts 3
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
23-May-2016, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
23-May-2016, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2016, eksperts 3
13-May-2016, erts
Mērkaziņa Gallinago gallinago
23-May-2016, eksperts 3
Kārklu raibenis Nymphalis xanthomelas
13-May-2016, erts
Krauklis Corvus corax
23-May-2016, eksperts 3
Brūnā čakste Lanius collurio
23-May-2016, eksperts 3
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-May-2016, IevaM
Svītrainais ķauķis Sylvia nisoria
24-May-2016, IevaM
Lielā zīlīte Parus major
24-May-2016, goba
24-May-2016, melaanija
Pelēkā vārna Corvus cornix
24-May-2016, goba
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2016, ER
24-May-2016, melaanija
Zivju gārnis Ardea cinerea
13-May-2016, ūdensvistiņa
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
13-May-2016, ūdensvistiņa
Svīre Apus apus
13-May-2016, ūdensvistiņa
13-May-2016, ūdensvistiņa
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
13-May-2016, ūdensvistiņa
Mājas zvirbulis Passer domesticus
13-May-2016, ūdensvistiņa
Mājas strazds Sturnus vulgaris
13-May-2016, ūdensvistiņa
Mājas čurkste Delichon urbicum
13-May-2016, ūdensvistiņa
Ķīvīte Vanellus vanellus
13-May-2016, ūdensvistiņa
Kovārnis Corvus monedula
13-May-2016, ūdensvistiņa
Grieze Crex crex
22-May-2016, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
13-May-2016, ūdensvistiņa
Dadzītis Carduelis carduelis
13-May-2016, ūdensvistiņa
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
13-May-2016, ūdensvistiņa
Melnais stārķis Ciconia nigra
24-May-2016, elektrolitr
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, runagoze
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-May-2016, Jalmars
Priežu dižkoksngrauzis Prionus coriarius
22-May-2016, Jalmars
Ievu raibsprīžmetis Abraxas sylvata
22-May-2016, Jalmars
Ievu gludmalu sprīžmetis Lomographa bimaculata
22-May-2016, Jalmars
Eglāju samtenis Pararge aegeria
22-May-2016, Jalmars
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
22-May-2016, Jalmars
Brūnā smilšvabole Cicindela hybrida
22-May-2016, Jalmars
Zaļā varde Pelophylax esculenta
22-May-2016, Jalmars
22-May-2016, Jalmars
Zemā raudupe Scorzonera humilis L.
22-May-2016, Jalmars
Stāvais retējs Potentilla erecta
22-May-2016, Jalmars
Ezeru krāšņspāre Enallagma cyathigerum
21-May-2016, Jalmars
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2016, Jalmars
21-May-2016, Jalmars
21-May-2016, Jalmars
21-May-2016, Jalmars
Velnarutku grābeklīte Erodium cicutarium
21-May-2016, Jalmars
Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum (L.) All.
21-May-2016, Jalmars
Sīlis Garrulus glandarius
24-May-2016, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
24-May-2016, sandis
21-May-2016, Jalmars
Eiropas saulpurene Trollius europaeus
21-May-2016, Jalmars
Ezeru krāšņspāre Enallagma cyathigerum
21-May-2016, Jalmars
Purva skalbe Iris pseudacorus
21-May-2016, Jalmars
Purva tilbīte Tringa glareola
24-May-2016, elektrolitr
Pļavas ķērsa Cardamine pratensis
21-May-2016, Jalmars
Aveņu astainītis Callophrys rubi
21-May-2016, Jalmars
Meža mauraga Hieracium vulgatum
21-May-2016, Jalmars
Meža tilbīte Tringa ochropus
21-May-2016, Jalmars
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
21-May-2016, Jalmars
Parastā egle Picea abies
21-May-2016, Jalmars
Rubenis Tetrao tetrix
24-May-2016, elektrolitr
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2016, Irbe
Žagata Pica pica
21-May-2016, Irbe
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-May-2016, Irbe
Zeltgalvītis Regulus regulus
21-May-2016, Irbe
Zaļžubīte Chloris chloris
21-May-2016, Irbe
Vītītis Phylloscopus trochilus
21-May-2016, Irbe
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-May-2016, Irbe
Svīre Apus apus
21-May-2016, Irbe
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
21-May-2016, Irbe
Sudrabkaija Larus argentatus
21-May-2016, Irbe
Sloka Scolopax rusticola
21-May-2016, Irbe
Sīlis Garrulus glandarius
21-May-2016, Irbe
Sila strazds Turdus viscivorus
21-May-2016, Irbe
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
21-May-2016, Irbe
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
21-May-2016, Irbe
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2016, Irbe
Pelēkvaigu dūkuris Podiceps grisegena
21-May-2016, Irbe
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2016, Irbe
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
21-May-2016, Irbe
21-May-2016, Irbe
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
21-May-2016, Irbe
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-May-2016, Irbe
Niedru lija Circus aeruginosus
21-May-2016, Irbe
Mizložņa Certhia familiaris
21-May-2016, Irbe
Meža zoss Anser anser
21-May-2016, Irbe
Meža pūce Strix aluco
21-May-2016, Irbe
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2016, Irbe
Meža balodis Columba oenas
21-May-2016, Irbe
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-May-2016, Irbe
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2016, Irbe
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2016, Irbe
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
21-May-2016, Irbe
Lielā zīlīte Parus major
21-May-2016, Irbe
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-May-2016, Irbe
Lielais dumpis Botaurus stellaris
21-May-2016, Irbe
21-May-2016, Irbe
Lauku balodis Columba palumbus
21-May-2016, Irbe
Laucis Fulica atra
21-May-2016, Irbe
Ķivulis Carduelis spinus
21-May-2016, Irbe
Krauklis Corvus corax
21-May-2016, Irbe
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2016, Irbe
Kārklu ķauķis Locustella naevia
21-May-2016, Irbe
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2016, Irbe
Gaigala Bucephala clangula
21-May-2016, Irbe
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
21-May-2016, Irbe
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
21-May-2016, Irbe
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-May-2016, Irbe
Dzērve Grus grus
21-May-2016, Irbe
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
21-May-2016, Irbe
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2016, Irbe
Dumbrcālis Rallus aquaticus
21-May-2016, Irbe
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-May-2016, Irbe
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-May-2016, Irbe
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2016, Irbe
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-May-2016, Irbe
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
21-May-2016, Irbe
Cekulpīle Aythya fuligula
21-May-2016, Irbe
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-May-2016, Irbe
Brūnā čakste Lanius collurio
21-May-2016, Irbe
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2016, Irbe
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, Irbe
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
21-May-2016, Irbe
Mūru samtenis Lasiommata megera
23-May-2016, picapica
Tītiņš Jynx torquilla
22-May-2016, picapica
Parastais zeltainītis Lycaena phlaeas
24-May-2016, Klintslejas
Peļkājīte Prunella modularis
22-May-2016, picapica
Liepu zobspārnis Phalera bucephala
23-May-2016, Klintslejas
Zilene Vaccinium uliginosum L.
23-May-2016, Klintslejas
Brūklene Vaccinium vitis-idaea L.
23-May-2016, Klintslejas
Prīkšķe Anas querquedula
19-May-2016, picapica
Lācene Rubus chamaemorus
23-May-2016, Klintslejas
Pleznveida grīslis Carex ornithopoda
23-May-2016, dziedava
Garastīte Aegithalos caudatus
19-May-2016, picapica
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
19-May-2016, picapica
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
13-May-2016, picapica
Koku čipste Anthus trivialis
8-May-2016, picapica
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-May-2016, picapica
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
5-May-2016, picapica
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
5-May-2016, picapica
Skabiozu pļavraibenis Euphydryas aurinia
23-May-2016, Klintslejas
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, picapica
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-May-2016, Klintslejas
23-May-2016, Klintslejas
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
23-May-2016, Klintslejas
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
23-May-2016, Klintslejas
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2016, picapica
Odze Vipera berus
4-May-2016, picapica
Astainais zilenītis Everes argiades
15-May-2016, Wiesturs
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
15-May-2016, Wiesturs
Aveņu astainītis Callophrys rubi
15-May-2016, Wiesturs
15-May-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
15-May-2016, Wiesturs
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2016, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
15-May-2016, Wiesturs
Rāceņu baltenis Pieris rapae
15-May-2016, Wiesturs
15-May-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-May-2016, aina
23-May-2016, aina
Ezeru krāšņspāre Enallagma cyathigerum
23-May-2016, aina
Meža pūce Strix aluco
24-May-2016, Platacis
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
15-May-2016, Wiesturs
15-May-2016, Wiesturs
23-May-2016, aina
15-May-2016, Wiesturs
23-May-2016, aina
Kāļu baltenis Pieris napi
15-May-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
15-May-2016, Wiesturs
23-May-2016, aina
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
15-May-2016, Wiesturs
Ķivulis Carduelis spinus
8-May-2016, goba
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
15-May-2016, Wiesturs
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
23-May-2016, aina
Dadzītis Carduelis carduelis
15-May-2016, goba
Papuves raibenis Issoria lathonia
15-May-2016, Wiesturs
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
23-May-2016, aina
Gaigala Bucephala clangula
15-May-2016, goba
Cīrulīšu dižtauriņš Parnassius mnemosyne
23-May-2016, aina
Parastais zilenītis Polyommatus icarus
23-May-2016, Zane
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2016, goba
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, goba
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
6-Apr-2016, goba
Plakanā spāre Libellula depressa
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, mardzh
Graudzāļu vērpējs Euthrix potatoria
23-May-2016, mardzh
Baltā cielava Motacilla alba
22-May-2016, goba
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-May-2016, goba
23-May-2016, mardzh
Pelēkais strazds Turdus pilaris
22-May-2016, goba
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
22-May-2016, goba
21-May-2016, Zane
23-May-2016, mardzh
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
14-May-2016, Wiesturs
21-May-2016, Zane
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
14-May-2016, Wiesturs
Madaru joslainais lapsprīžmetis Xanthorhoe spadicearia
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, mardzh
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, mardzh
14-May-2016, Wiesturs
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
21-May-2016, Zane
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
21-May-2016, Zane
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-May-2016, goba
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
14-May-2016, Wiesturs
14-May-2016, Wiesturs
21-May-2016, Zane
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
14-May-2016, Wiesturs
Kara milnene Cordyceps militaris (Fr.) Link
23-May-2016, dziedava
Aveņu astainītis Callophrys rubi
21-May-2016, Zane
23-May-2016, Wiesturs
Jūras žagata Haematopus ostralegus
22-May-2016, Fossa
Pļavu tilbīte Tringa totanus
22-May-2016, Fossa
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
22-May-2016, Fossa
Kāļu baltenis Pieris napi
14-May-2016, Wiesturs
Lielais zīriņš Hydroprogne caspia
22-May-2016, Fossa
21-May-2016, Zane
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
21-May-2016, Zane
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
14-May-2016, Wiesturs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
23-May-2016, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, Aigars
Vālodze Oriolus oriolus
23-May-2016, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, Aigars
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-May-2016, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2016, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
23-May-2016, Aigars
Parastā ūbele Streptopelia turtur
23-May-2016, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-May-2016, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-May-2016, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2016, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
23-May-2016, Aigars
Krauklis Corvus corax
23-May-2016, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-May-2016, Aigars
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-May-2016, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-May-2016, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, Aigars
Sīlis Garrulus glandarius
23-May-2016, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
23-May-2016, Aigars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-May-2016, Aigars
Niedru strazds Acrocephalus arundinaceus
23-May-2016, Aigars
Meža tilbīte Tringa ochropus
23-May-2016, Aigars
Meža pūce Strix aluco
23-May-2016, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2016, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2016, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, Aigars
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-May-2016, Aigars
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-May-2016, Aigars
Lauku cīrulis Alauda arvensis
23-May-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
23-May-2016, Aigars
Laucis Fulica atra
23-May-2016, Aigars
Krauklis Corvus corax
23-May-2016, Aigars
Kaņepītis Linaria cannabina
23-May-2016, Aigars
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
23-May-2016, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-May-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
23-May-2016, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-May-2016, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-May-2016, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-May-2016, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, Aigars
Vīru dzegužpuķe Orchis mascula
23-May-2016, Vekši
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
22-May-2016, Fossa
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
21-May-2016, Zane
Cekulpīle Aythya fuligula
22-May-2016, Fossa
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, Aigars
Žagata Pica pica
23-May-2016, Aigars
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-May-2016, Aigars
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-May-2016, Aigars
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-May-2016, Aigars
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, Aigars
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2016, Aigars
Peļu klijāns Buteo buteo
23-May-2016, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
23-May-2016, Aigars
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2016, Aigars
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-May-2016, Aigars
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-May-2016, Aigars
Mizložņa Certhia familiaris
23-May-2016, Aigars
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2016, Aigars
Melnā dzilna Dryocopus martius
23-May-2016, Aigars
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2016, Aigars
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, Aigars
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, Aigars
Mājas čurkste Delichon urbicum
23-May-2016, Aigars
Mazais mušķērājs Ficedula parva
23-May-2016, Aigars
Mazais ērglis Aquila pomarina
23-May-2016, Aigars
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, Aigars
Lauku balodis Columba palumbus
23-May-2016, Aigars
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-May-2016, Aigars
Ķivulis Carduelis spinus
23-May-2016, Aigars
Koku čipste Anthus trivialis
23-May-2016, Aigars
Dzilnītis Sitta europaea
23-May-2016, Aigars
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-May-2016, Aigars
Dzērve Grus grus
23-May-2016, Aigars
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-May-2016, Aigars
Dzeguze Cuculus canorus
23-May-2016, Aigars
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
23-May-2016, Aigars
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-May-2016, Aigars
Dārza ķauķis Sylvia borin
23-May-2016, Aigars
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, Aigars
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, Aigars
Brūnā čakste Lanius collurio
23-May-2016, Aigars
Bezdelīga Hirundo rustica
23-May-2016, Aigars
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
22-May-2016, Fossa
Tūbainā bārkstlape Trichocolea tomentella
23-May-2016, dziedava
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
21-May-2016, Zane
Laucis Fulica atra
22-May-2016, Fossa
Kāļu baltenis Pieris napi
21-May-2016, Zane
Pelēkā pīle Anas strepera
22-May-2016, Fossa
Zaļais ķauķītis Phylloscopus trochiloides
23-May-2016, Aigars
Baltais bērzu zobspārnis Leucodonta bicoloria
23-May-2016, dziedava
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2016, Zane
Grieze Crex crex
23-May-2016, Latvju_zēns
23-May-2016, agnese.l
Svīre Apus apus
23-May-2016, putnels
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
23-May-2016, eidis
Ķīķis Pernis apivorus
22-May-2016, Edgars Smislovs
Žubīte Fringilla coelebs
13-May-2016, MārisB
Zeltgalvītis Regulus regulus
13-May-2016, MārisB
Vītītis Phylloscopus trochilus
13-May-2016, MārisB
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
13-May-2016, MārisB
Sila strazds Turdus viscivorus
13-May-2016, MārisB
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
13-May-2016, MārisB
Meža pīle Anas platyrhynchos
13-May-2016, MārisB
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
13-May-2016, MārisB
Melnais meža strazds Turdus merula
13-May-2016, MārisB
Mājas strazds Sturnus vulgaris
13-May-2016, MārisB
Mazais dzenis Dendrocopos minor
13-May-2016, MārisB
Lielā zīlīte Parus major
13-May-2016, MārisB
Lauku cīrulis Alauda arvensis
13-May-2016, MārisB
Lakstīgala Luscinia luscinia
13-May-2016, MārisB
Ķīvīte Vanellus vanellus
13-May-2016, MārisB
Krauklis Corvus corax
13-May-2016, MārisB
Koku čipste Anthus trivialis
13-May-2016, MārisB
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
13-May-2016, MārisB
Dzilnītis Sitta europaea
13-May-2016, MārisB
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
13-May-2016, MārisB
Dadzītis Carduelis carduelis
13-May-2016, MārisB
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
13-May-2016, MārisB
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
13-May-2016, MārisB
Brūnā čakste Lanius collurio
13-May-2016, MārisB
Bezdelīga Hirundo rustica
13-May-2016, MārisB
Baltā cielava Motacilla alba
13-May-2016, MārisB
Astainais zilenītis Everes argiades
14-May-2016, Wiesturs
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-May-2016, Matrus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
22-May-2016, Matrus
Piecpunktu mārīte Coccinella quinquepunctata
14-May-2016, Wiesturs
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
21-May-2016, Matrus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-May-2016, Wiesturs
Spilgtā purvuspāre Leucorrhinia pectoralis
21-May-2016, Matrus
Mazais ērglis Aquila pomarina
22-May-2016, Edgars Smislovs
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
21-May-2016, Matrus
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
14-May-2016, Wiesturs
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
14-May-2016, Wiesturs
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
14-May-2016, Wiesturs
Pelēkā dzilna Picus canus
22-May-2016, Edgars Smislovs
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
14-May-2016, Wiesturs
Mazais ērglis Aquila pomarina
22-May-2016, Edgars Smislovs
14-May-2016, Wiesturs
Kāļu baltenis Pieris napi
14-May-2016, Wiesturs
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
14-May-2016, Wiesturs
Ģirlicis Serinus serinus
23-May-2016, vigulis
14-May-2016, Wiesturs
Rāceņu baltenis Pieris rapae
14-May-2016, Wiesturs
Lielā sarkanace Erythromma najas
22-May-2016, Matrus
Lielā sarkanace Erythromma najas
21-May-2016, Matrus
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
21-May-2016, Matrus
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
21-May-2016, Matrus
Tītiņš Jynx torquilla
23-May-2016, Rallus
Melnais stārķis Ciconia nigra
21-May-2016, janispeteris
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
22-May-2016, Matrus
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
22-May-2016, Matrus
Agrā smaragdspāre Cordulia aenea
22-May-2016, Matrus
22-May-2016, Matrus
Čemuru baltstarīte Ornithogalum umbellatum
23-May-2016, LB
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
22-May-2016, Matrus
22-May-2016, Matrus
Melnais stārķis Ciconia nigra
7-May-2016, janispeteris
23-May-2016, Maxona
Zaļganā krāšņspāre Coenagrion hastulatum
21-May-2016, Matrus
Skābeņu sprīžmetis Timandra comae
23-May-2016, Maxona
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
21-May-2016, Matrus
Grieze Crex crex
21-May-2016, janispeteris
Žagata Pica pica
21-May-2016, janispeteris
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-May-2016, janispeteris
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-May-2016, janispeteris
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2016, janispeteris
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2016, janispeteris
21-May-2016, janispeteris
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2016, janispeteris
Mājas čurkste Delichon urbicum
21-May-2016, janispeteris
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-May-2016, janispeteris
21-May-2016, janispeteris
Lauku zvirbulis Passer montanus
21-May-2016, janispeteris
Lauku balodis Columba palumbus
21-May-2016, janispeteris
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2016, janispeteris
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2016, janispeteris
Krīklis Anas crecca
21-May-2016, janispeteris
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-May-2016, janispeteris
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2016, janispeteris
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, janispeteris
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-May-2016, janispeteris
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
21-May-2016, janispeteris
Zaļganā krāšņspāre Coenagrion hastulatum
21-May-2016, Matrus
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
21-May-2016, Matrus
Sīkais zilenītis Cupido minimus
21-May-2016, Matrus
Plakanā spāre Libellula depressa
23-May-2016, Wija
22-May-2016, Wiesturs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, Rallus
Vālodze Oriolus oriolus
23-May-2016, Rallus
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-May-2016, girtsbar
Lauku zvirbulis Passer montanus
23-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2016, forelljjanka
Žagata Pica pica
21-May-2016, forelljjanka
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
21-May-2016, forelljjanka
Zivju gārnis Ardea cinerea
21-May-2016, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
21-May-2016, forelljjanka
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
21-May-2016, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
21-May-2016, forelljjanka
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
21-May-2016, forelljjanka
Vālodze Oriolus oriolus
21-May-2016, forelljjanka
Upes zīriņš Sterna hirundo
21-May-2016, forelljjanka
Svīre Apus apus
21-May-2016, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
21-May-2016, forelljjanka
Sudrabkaija Larus argentatus
21-May-2016, forelljjanka
Sloka Scolopax rusticola
21-May-2016, forelljjanka
Sīlis Garrulus glandarius
21-May-2016, forelljjanka
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
21-May-2016, forelljjanka
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-May-2016, forelljjanka
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
21-May-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
21-May-2016, forelljjanka
Purva tilbīte Tringa glareola
21-May-2016, forelljjanka
Prīkšķe Anas querquedula
21-May-2016, forelljjanka
Pļavu tilbīte Tringa totanus
21-May-2016, forelljjanka
Pļavu čipste Anthus pratensis
21-May-2016, forelljjanka
Plukšķis Turdus iliacus
21-May-2016, forelljjanka
Platknābis Anas clypeata
21-May-2016, forelljjanka
Peļu klijāns Buteo buteo
21-May-2016, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-May-2016, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2016, forelljjanka
Pelēkā pīle Anas strepera
21-May-2016, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-May-2016, forelljjanka
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
21-May-2016, forelljjanka
21-May-2016, forelljjanka
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-May-2016, forelljjanka
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-May-2016, forelljjanka
Niedru lija Circus aeruginosus
21-May-2016, forelljjanka
Mizložņa Certhia familiaris
21-May-2016, forelljjanka
Mērkaziņa Gallinago gallinago
21-May-2016, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
21-May-2016, forelljjanka
Meža pūce Strix aluco
21-May-2016, forelljjanka
Meža pīle Anas platyrhynchos
21-May-2016, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
21-May-2016, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
21-May-2016, forelljjanka
Melnais zīriņš Chlidonias niger
21-May-2016, forelljjanka
Melnais stārķis Ciconia nigra
21-May-2016, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
21-May-2016, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2016, forelljjanka
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2016, forelljjanka
Mājas čurkste Delichon urbicum
21-May-2016, forelljjanka
Mazais zīriņš Sternula albifrons
21-May-2016, forelljjanka
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2016, forelljjanka
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
21-May-2016, forelljjanka
Mazais ērglis Aquila pomarina
21-May-2016, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
21-May-2016, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
21-May-2016, forelljjanka
Lielais ķīris Larus ridibundus
21-May-2016, forelljjanka
21-May-2016, forelljjanka
Lauku piekūns Falco tinnunculus
21-May-2016, forelljjanka
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-May-2016, forelljjanka
Lauku balodis Columba palumbus
21-May-2016, forelljjanka
Laucis Fulica atra
21-May-2016, forelljjanka
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2016, forelljjanka
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2016, forelljjanka
Ķivulis Carduelis spinus
21-May-2016, forelljjanka
Krauklis Corvus corax
21-May-2016, forelljjanka
Kovārnis Corvus monedula
21-May-2016, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2016, forelljjanka
Jūras ērglis Haliaeetus albicilla
21-May-2016, forelljjanka
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2016, forelljjanka
Gugatnis Calidris pugnax
21-May-2016, forelljjanka
Garastīte Aegithalos caudatus
21-May-2016, forelljjanka
Gaigala Bucephala clangula
21-May-2016, forelljjanka
Ezeru ķauķis Acrocephalus scirpaceus
21-May-2016, forelljjanka
Egļu krustknābis Loxia curvirostra
21-May-2016, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
21-May-2016, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-May-2016, forelljjanka
Dzērve Grus grus
21-May-2016, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-May-2016, forelljjanka
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
21-May-2016, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2016, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-May-2016, forelljjanka
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
21-May-2016, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
21-May-2016, forelljjanka
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2016, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-May-2016, forelljjanka
Citroncielava Motacilla citreola
21-May-2016, forelljjanka
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
21-May-2016, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-May-2016, forelljjanka
Brūnā čakste Lanius collurio
21-May-2016, forelljjanka
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
21-May-2016, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2016, forelljjanka
Baltvēderis Anas penelope
21-May-2016, forelljjanka
Baltspārnu zīriņš Chlidonias leucopterus
21-May-2016, forelljjanka
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
21-May-2016, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, forelljjanka
Baltais stārķis Ciconia ciconia
21-May-2016, forelljjanka
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, EL
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, EL
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-May-2016, zemesbite
22-May-2016, Fuatra
Parastā žokļdēle Haemopis sanguisuga
23-May-2016, Martins
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
23-May-2016, elektrolitr
Plankumainā spāre Libellula quadrimaculata
22-May-2016, Fuatra
Lielā sarkanace Erythromma najas
22-May-2016, Fuatra
Tumšzilā krāšņspāre Coenagrion pulchellum
22-May-2016, Fuatra
Vītītis Phylloscopus trochilus
23-May-2016, elektrolitr
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, elektrolitr
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
23-May-2016, elektrolitr
Jenotsuns Nyctereutes procyonides
22-May-2016, Fuatra
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2016, elektrolitr
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-May-2016, CerambyX
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-May-2016, elektrolitr
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2016, elektrolitr
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
23-May-2016, CerambyX
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-May-2016, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, elektrolitr
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
23-May-2016, CerambyX
23-May-2016, baibak
Kovārnis Corvus monedula
23-May-2016, baibak
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2016, baibak
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2016, baibak
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-May-2016, baibak
Bezdelīga Hirundo rustica
23-May-2016, baibak
Sāmsalas pīle Tadorna tadorna
23-May-2016, baibak
23-May-2016, CerambyX
Baldriānu pļavraibenis Melitaea diamina
23-May-2016, CerambyX
Melnais gāršas resngalvītis Carterocephalus palaemon
23-May-2016, CerambyX
Mazais mušķērājs Ficedula parva
23-May-2016, Rallus
Parastais pļavraibenis Mellicta athalia
23-May-2016, CerambyX
Laukirbe Perdix perdix
21-May-2016, Mareks Kilups
Lakstīgala Luscinia luscinia
23-May-2016, AinisP
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
23-May-2016, AinisP
Pētereņu sfings Hemaris tityus
23-May-2016, CerambyX
Peļkājīte Prunella modularis
23-May-2016, elinazalite
Zilganā krāšņspāre Coenagrion lunulatum
23-May-2016, CerambyX
Kāpostu baltenis Pieris brassicae
23-May-2016, CerambyX
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, elinazalite
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
23-May-2016, CerambyX
Ķīvīte Vanellus vanellus
23-May-2016, elinazalite
23-May-2016, CerambyX
Parastais sīksamtenis Coenonympha pamphilus
23-May-2016, CerambyX
Peļu klijāns Buteo buteo
20-May-2016, Jonis
Laucis Fulica atra
20-May-2016, Jonis
Lielais ķīris Larus ridibundus
20-May-2016, Jonis
Dzeguze Cuculus canorus
19-May-2016, Jonis
Ķīvīte Vanellus vanellus
19-May-2016, Jonis
Purva samtenis Oeneis jutta
23-May-2016, CerambyX
23-May-2016, elektrolitr
23-May-2016, elinazalite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, elinazalite
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-May-2016, Durkts
Dārza ķauķis Sylvia borin
22-May-2016, Durkts
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
23-May-2016, CerambyX
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
23-May-2016, elinazalite
Lielais piekūns Falco peregrinus
23-May-2016, EL
Laucis Fulica atra
23-May-2016, Mierss
Jūras žagata Haematopus ostralegus
23-May-2016, EL
23-May-2016, CerambyX
Vāvere Sciurus vulgaris
23-May-2016, aralezi
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2016, elinazalite
Pelēkā vārna Corvus cornix
23-May-2016, elinazalite
Lielais ķīris Larus ridibundus
23-May-2016, elinazalite
Žagata Pica pica
23-May-2016, dekants
Grieze Crex crex
23-May-2016, dekants
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
23-May-2016, dekants
Žagata Pica pica
23-May-2016, dekants
Kovārnis Corvus monedula
23-May-2016, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
23-May-2016, elinazalite
Purva samtenis Oeneis jutta
23-May-2016, CerambyX
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2016, elinazalite
Dadzītis Carduelis carduelis
23-May-2016, elinazalite
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, elinazalite
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-May-2016, CerambyX
23-May-2016, girtsbar
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
23-May-2016, girtsbar
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, girtsbar
Lakstīgala Luscinia luscinia
23-May-2016, girtsbar
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-May-2016, CerambyX
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, runagoze
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, runagoze
Vālodze Oriolus oriolus
23-May-2016, runagoze
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, runagoze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, runagoze
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, runagoze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, runagoze
Tītiņš Jynx torquilla
23-May-2016, runagoze
Meža balodis Columba oenas
23-May-2016, runagoze
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
23-May-2016, runagoze
23-May-2016, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2016, Matrus
Žagata Pica pica
21-May-2016, Matrus
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
21-May-2016, Matrus
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2016, Matrus
Pelēkais strazds Turdus pilaris
21-May-2016, Matrus
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2016, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2016, Matrus
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2016, Matrus
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-May-2016, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-May-2016, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2016, Matrus
Bezdelīga Hirundo rustica
21-May-2016, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, Matrus
Svīre Apus apus
21-May-2016, Matrus
Mājas strazds Sturnus vulgaris
21-May-2016, Matrus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2016, Matrus
Lakstīgala Luscinia luscinia
21-May-2016, Matrus
Dadzītis Carduelis carduelis
21-May-2016, Matrus
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
21-May-2016, Matrus
Žagata Pica pica
21-May-2016, Matrus
Pelēkā vārna Corvus cornix
21-May-2016, Matrus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2016, Matrus
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
21-May-2016, Matrus
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-May-2016, Matrus
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-May-2016, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, Matrus
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
21-May-2016, Matrus
Lauku cīrulis Alauda arvensis
21-May-2016, Matrus
Ķīvīte Vanellus vanellus
21-May-2016, Matrus
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
21-May-2016, Matrus
Baltā cielava Motacilla alba
21-May-2016, Matrus
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2016, viesturs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2016, viesturs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
20-May-2016, viesturs
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2016, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2016, viesturs
Sīlis Garrulus glandarius
20-May-2016, viesturs
Grieze Crex crex
20-May-2016, viesturs
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2016, viesturs
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2016, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2016, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2016, viesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2016, viesturs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2016, viesturs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2016, viesturs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2016, viesturs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
20-May-2016, viesturs
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2016, viesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-May-2016, viesturs
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-May-2016, viesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-May-2016, viesturs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-May-2016, viesturs
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-May-2016, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2016, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2016, viesturs
Žubīte Fringilla coelebs
20-May-2016, viesturs
Vālodze Oriolus oriolus
20-May-2016, viesturs
Dzilnītis Sitta europaea
20-May-2016, viesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2016, viesturs
Pelēkā vārna Corvus cornix
20-May-2016, viesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
20-May-2016, viesturs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-May-2016, viesturs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2016, viesturs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-May-2016, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2016, viesturs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-May-2016, viesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-May-2016, viesturs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-May-2016, viesturs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2016, viesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-May-2016, viesturs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-May-2016, viesturs
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2016, viesturs
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2016, viesturs
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2016, viesturs
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2016, viesturs
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
21-May-2016, Matrus
Purva samtenis Oeneis jutta
23-May-2016, CerambyX
Aveņu astainītis Callophrys rubi
23-May-2016, CerambyX
Agrais purvraibenis Clossiana euphrosyne
23-May-2016, CerambyX
Melnais stārķis Ciconia nigra
23-May-2016, IevaM
Parastais purvraibenis Boloria selene
23-May-2016, CerambyX
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
23-May-2016, CerambyX
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
23-May-2016, CerambyX
Žubīte Fringilla coelebs
21-May-2016, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
21-May-2016, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
21-May-2016, Vladimirs S
Sīlis Garrulus glandarius
21-May-2016, Vladimirs S
Sila strazds Turdus viscivorus
21-May-2016, Vladimirs S
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
21-May-2016, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-May-2016, Vladimirs S
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
21-May-2016, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
21-May-2016, Vladimirs S
Mājas čurkste Delichon urbicum
21-May-2016, Vladimirs S
Lielā zīlīte Parus major
21-May-2016, Vladimirs S
Koku čipste Anthus trivialis
21-May-2016, Vladimirs S
Dzeguze Cuculus canorus
21-May-2016, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-May-2016, Vladimirs S
Dārza ķauķis Sylvia borin
21-May-2016, Vladimirs S
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-May-2016, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
21-May-2016, Vladimirs S
Dzeltenais gāršas resngalvītis Carterocephalus silvicolus
23-May-2016, Gaidis Grandāns
Brūnais lācis Ursus arctos
23-May-2016, Mežinieks
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-May-2016, Vladimirs S
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-May-2016, Vladimirs S
Tītiņš Jynx torquilla
20-May-2016, Vladimirs S
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
20-May-2016, Vladimirs S
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
20-May-2016, Vladimirs S
Purva zīlīte Poecile palustris
20-May-2016, Vladimirs S
Peļkājīte Prunella modularis
20-May-2016, Vladimirs S
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-May-2016, Vladimirs S
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
20-May-2016, Vladimirs S
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
20-May-2016, Vladimirs S
Melnais meža strazds Turdus merula
20-May-2016, Vladimirs S
Mazais mušķērājs Ficedula parva
20-May-2016, Vladimirs S
Lauku balodis Columba palumbus
20-May-2016, Vladimirs S
Lakstīgala Luscinia luscinia
20-May-2016, Vladimirs S
Koku čipste Anthus trivialis
20-May-2016, Vladimirs S
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-May-2016, Vladimirs S
Dzērve Grus grus
20-May-2016, Vladimirs S
Dzeguze Cuculus canorus
20-May-2016, Vladimirs S
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-May-2016, Vladimirs S
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-May-2016, Vladimirs S
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
20-May-2016, Vladimirs S
Bezdelīga Hirundo rustica
20-May-2016, Vladimirs S
Vālodze Oriolus oriolus
22-May-2016, IlzeP
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
22-May-2016, IlzeP
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
22-May-2016, IlzeP
Baltais stārķis Ciconia ciconia
22-May-2016, IlzeP
Pupuķis Upupa epops
23-May-2016, Mežinieks
Pupuķis Upupa epops
23-May-2016, Mežinieks
Žubīte Fringilla coelebs
22-May-2016, IlzeP
Zeltgalvītis Regulus regulus
22-May-2016, IlzeP
Vītītis Phylloscopus trochilus
22-May-2016, IlzeP
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
22-May-2016, IlzeP
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
22-May-2016, IlzeP
Sīlis Garrulus glandarius
22-May-2016, IlzeP
Paceplītis Troglodytes troglodytes
22-May-2016, IlzeP
Mērkaziņa Gallinago gallinago
22-May-2016, IlzeP
Meža tilbīte Tringa ochropus
22-May-2016, IlzeP
Melnā dzilna Dryocopus martius
22-May-2016, IlzeP
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
22-May-2016, IlzeP
Melnais meža strazds Turdus merula
22-May-2016, IlzeP
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
22-May-2016, IlzeP
Mazais mušķērājs Ficedula parva
22-May-2016, IlzeP
Lauku balodis Columba palumbus
22-May-2016, IlzeP
Krauklis Corvus corax
22-May-2016, IlzeP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
22-May-2016, IlzeP
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
22-May-2016, IlzeP
Dzērve Grus grus
22-May-2016, IlzeP
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
22-May-2016, IlzeP
Dzeguze Cuculus canorus
22-May-2016, IlzeP
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
22-May-2016, IlzeP
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
22-May-2016, IlzeP
Vistu vanags Accipiter gentilis
22-May-2016, Flora
23-May-2016, mardzh
Zivju gārnis Ardea cinerea
23-May-2016, mardzh
Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, mardzh
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
23-May-2016, mardzh
Āboliņa sprīžmetis Chiasmia clathrata
23-May-2016, mardzh
Cekulainā ziepenīte Polygala comosa
23-May-2016, mardzh
Brūnā āboliņpūcīte Euclidia glyphica
23-May-2016, mardzh
Brūnais zeltainītis Lycaena tityrus
23-May-2016, mardzh
Žubīte Fringilla coelebs
12-May-2016, IlzeP
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
12-May-2016, IlzeP
23-May-2016, mardzh
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
12-May-2016, IlzeP
23-May-2016, mardzh
Lakstīgala Luscinia luscinia
12-May-2016, IlzeP
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-May-2016, mardzh
Melnais meža strazds Turdus merula
12-May-2016, IlzeP
Krauklis Corvus corax
12-May-2016, IlzeP
23-May-2016, mardzh
Upes kosa Equisetum fluviatile
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, Platacis
Zaļganā krāšņspāre Coenagrion hastulatum
23-May-2016, mardzh
23-May-2016, mardzh
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
23-May-2016, mardzh
Ezeru krāšņspāre Enallagma cyathigerum
23-May-2016, mardzh
Svīre Apus apus
23-May-2016, dekants
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
23-May-2016, dekants
Kodīgā gundega Ranunculus acris L.
23-May-2016, mardzh
Parastā skarpijmuša Panorpa communis
23-May-2016, mardzh
Ozolu gludmalu sprīžmetis Lomographa temerata
23-May-2016, mardzh
Dzērve Grus grus
22-May-2016, baibar7
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
23-May-2016, mardzh
Dzērve Grus grus
20-May-2016, baibar7
Ķivulis Carduelis spinus
23-May-2016, dekants
Zeltgalvītis Regulus regulus
23-May-2016, dekants
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
23-May-2016, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
23-May-2016, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
23-May-2016, dekants
Lakstīgala Luscinia luscinia
23-May-2016, dekants
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
23-May-2016, dekants
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
23-May-2016, dekants
Krastu čurkste Riparia riparia
23-May-2016, dekants
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
23-May-2016, dekants
Lielā gaura Mergus merganser
23-May-2016, dekants
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-May-2016, dekants
Dārza ķauķis Sylvia borin
23-May-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
23-May-2016, dekants
Sudrabkaija Larus argentatus
23-May-2016, dekants
Dzeguze Cuculus canorus
23-May-2016, dekants
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
23-May-2016, dekants
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
23-May-2016, dekants
Peļkājīte Prunella modularis
23-May-2016, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
23-May-2016, dekants
Dzilnītis Sitta europaea
23-May-2016, dekants
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
23-May-2016, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
23-May-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
23-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
23-May-2016, dekants
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
23-May-2016, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
23-May-2016, dekants
Mazais mušķērājs Ficedula parva
23-May-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
23-May-2016, dekants
Baltā cielava Motacilla alba
23-May-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, dekants
Mājas strazds Sturnus vulgaris
23-May-2016, dekants
Sarkankakla labības lapgrauzis Oulema melanopus/duftschmidi
17-May-2016, baibar7
Upes zīriņš Sterna hirundo
23-May-2016, mardzh
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-May-2016, baibar7
22-May-2016, baibar7
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
22-May-2016, baibar7
22-May-2016, baibar7
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-May-2016, baibar7
Gaigala Bucephala clangula
23-May-2016, mardzh
Zalktis Natrix natrix
22-May-2016, baibar7
Aveņu astainītis Callophrys rubi
22-May-2016, baibar7
Meža pīle Anas platyrhynchos
23-May-2016, mardzh
Dzilnītis Sitta europaea
23-May-2016, mardzh
Mājas strazds Sturnus vulgaris
22-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-May-2016, Saulcite
Pēdējie komentāri
girtsbar 24.maijs, 10:36

Man ar tehnoloģijām visai grūti, atvainojiet!:) Jautājums, vai Jūs redzat foto tādu, kāds parādās publiski dabas datos, vai Jūs to varat atvērt vaļā kā failu un pievilkt tuvāk? Citiem vārdiem - vai, ievietojot foto dabas datos, man tas vispirms ir jāpalielina (jāpievelk tuvāk)? Ģirts


dziedava 24.maijs, 09:59

pļavas ķērsa


dziedava 24.maijs, 09:39

Tā nav meža mauraga! Izstieptām ceļmallapām līdzīgas ir lapas zemajai raudupei Scorzonera humilis


Rallus 24.maijs, 09:20

Lieliska bilde izdevusies!


Rallus 24.maijs, 09:15

akmeņčakstīte


aina 24.maijs, 08:52

Šim ir izteiktas ūsas ar bārkstīm, bet manā nākošā b.v.sprīžmeša novērojumā ūsas ir parastas? vai nodilušas?


aina 24.maijs, 08:49

otrajā bildē tā pati spāre, mēģināju nofotografēt astes galu.


Vīksna 24.maijs, 02:29

Liels paldies par nosaukumiem !


OKK 24.maijs, 01:59

Bet, protams, jo vairāk būs datu ar "Kas tas ir" - jo labāk! Tā tika Latvijā (gan pagājušajā gadsimtā 80tajos gados) fotografēts laimiņu dižtauriņš. Vērtīgā fotogtrāfija, protams, ir nozaudēta, jo - "nu bija liels balts tauriņš ar sarkaniem punktiņiem uz pakaļspārniem, pēc krievu valodas noteicēja sapratu, ka tas ir "apolon"" utt. :)


OKK 24.maijs, 01:46

Tas ir rets tauriņš Latvijas faunai, kā arī visā Eiropā...


OKK 24.maijs, 01:44

Liekas , ka no "Reti Latvijā" tiek izņemts gan cīrulīšu dižtauruņš, gan Euphydryas aurinia - manuprāt, dabasdatos tomēr jāsaglabā šī nostādne! Tas jav tas, ja nofotografē mazo nātru reibeni n - tās reizes


dziedava 24.maijs, 01:07

Paldies! Laikam jau nav nekas rets, bet skaists gan! :)


CerambyX 24.maijs, 00:25

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:25

Pirmajā bildē - ezeru krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:24

Sprakšķis Agrypnus murinus


CerambyX 24.maijs, 00:24

Parastais resngalvītis


CerambyX 24.maijs, 00:24

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:24

Gaišais ķauķis


CerambyX 24.maijs, 00:23

Plakanā spāre


CerambyX 24.maijs, 00:23

Lapgrauzis/vairogvabole Cassida vittata


CerambyX 24.maijs, 00:19

Sprīžmetis Xanthorhoe spadicearia


CerambyX 24.maijs, 00:17

Baltais bērzu zobspārnis


CerambyX 24.maijs, 00:17

Kaut kāds jātneiciņš


CerambyX 24.maijs, 00:16

Svilnis Aphomia sociella


CerambyX 24.maijs, 00:15

Te ar manuprāt zaļganā krāšņspāre ar reducētu zīmējumu uz vēdera otrā posma. C.puella būtu savādāks zīmējums uz trešā vēdera posma.


CerambyX 24.maijs, 00:12

Skābeņu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:11

Zaļganā krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:11

Plakanā spāre


CerambyX 24.maijs, 00:10

Droši vien kāds vanags, bet šādiem attēliem, kuros neko diži daudz saprast nevar, vēlams klāt pievienot kādu plašāku komentāru - kādas pazīmes redzētas dabā utt. Citādi te tāda zīlēšana kafijas biezumos sanāk :)


CerambyX 24.maijs, 00:08

Zeltactiņa


CerambyX 24.maijs, 00:07

Sprīžmetis, gan jau Epirrhoe alternata, bet no šāda rakursa (apakšpuses) neņemos droši spriest


CerambyX 24.maijs, 00:07

Brūnā āboliņpūcīte


CerambyX 24.maijs, 00:07

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:06

Brūnā āboliņpūcīte


CerambyX 24.maijs, 00:06

Smecernieks Cionus scrophulariae


CerambyX 24.maijs, 00:04

Kāda dūņene


CerambyX 24.maijs, 00:03

Zaļganā krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:03

Ezeru krāšņspāre - jauns, nenokrāsojies īpatnis


CerambyX 24.maijs, 00:03

Parastā skarpijmuša


CerambyX 24.maijs, 00:02

Ozolu guldmalu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:02

Šos Xanthorhoe ģints sprīžmešus man atpazīt ne visai tīk, bet domāju, ka X.spadicearia


CerambyX 24.maijs, 00:01

Knābis tāds patumšs, bet nekas cits kā upes zīriņš šķiet te neiznāk


CerambyX 24.maijs, 00:00

Sarkanblakts


CerambyX 23.maijs, 23:58

Ugunsspāre


CerambyX 23.maijs, 23:58

Lielā sarkanace


CerambyX 23.maijs, 23:57

Pēc upes neizskatās, drīzāk - purva tilbīte


CerambyX 23.maijs, 23:56

Lapgrauzis Cryptocephalus coryli - ne ļoti bieža suga


CerambyX 23.maijs, 23:55

Zilā platkājspāre


CerambyX 23.maijs, 23:54

Teiktu, ka kāļu baltenis


CerambyX 23.maijs, 23:54

Akmeņčakstīte


CerambyX 23.maijs, 23:53

Pļavu čipste


CerambyX 23.maijs, 23:51

Es teiktu, ka Temminka šņibītis


CerambyX 23.maijs, 23:49

Parastais madaru sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:49

Sprakšķis Denticollis linearis


CerambyX 23.maijs, 23:48

Tā kā mīkstspārnis Rhagonycha lignosa


CerambyX 23.maijs, 23:46

Zirneklis Micrommata virescens


CerambyX 23.maijs, 23:45

Garkājods Tanyptera atrata. Interesanti, ka pie kājām redzami vismaz divi pieķērušies māņskorpioni


CerambyX 23.maijs, 23:44

Kaut kāds pamīkstspārnis, jādomā, ka Dasytes ģints pārstāvis


CerambyX 23.maijs, 23:44

Dārza vīngliemezis


CerambyX 23.maijs, 23:43

Lazdu tinējsmecernieks


CerambyX 23.maijs, 23:43

Kāda no stiebrlapsenēm (Cephidae)


CerambyX 23.maijs, 23:42

Resnkājods (Bibionidae)


CerambyX 23.maijs, 23:41

Zilā vairogblakts


CerambyX 23.maijs, 23:41

Dorytomus ģints smecernieks


CerambyX 23.maijs, 23:37

Sviļņkode Ethmia quadrillella


CerambyX 23.maijs, 23:36

Sprakšķis Ctenicera pectinicornis


CerambyX 23.maijs, 23:36

Rakstainā mārīte


CerambyX 23.maijs, 23:36

Amara ģints skrejvabole


CerambyX 23.maijs, 23:35

Koksnesmuša (Xylophagidae)


CerambyX 23.maijs, 23:35

Brūnais melleņu sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:34

Aveņvabole Byturus sp., šo man gribētos dēvēt par ochraceus


CerambyX 23.maijs, 23:33

Koksngrauzis Pogonocherus hispidus


CerambyX 23.maijs, 23:31

Mīkstspārnis Cantharis pellucida


CerambyX 23.maijs, 23:30

Dzelkņmuša Stratiomys longicornis


CerambyX 23.maijs, 23:29

Rādās, ka ziedmuša Melanostoma scalare


CerambyX 23.maijs, 23:27

Plankumainais sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:27

Mīkstspārnis Cantharis nigricans


CerambyX 23.maijs, 23:26

Māņkoksngrauzis Odemera sp.


CerambyX 23.maijs, 23:25

Parastais madaru sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:25

Tā kā zaigkode Cauchas fibulella


CerambyX 23.maijs, 23:24

Parastā bruņublakts


CerambyX 23.maijs, 23:23

Lēcējzirneklis Evarcha arcuata


CerambyX 23.maijs, 23:23

Šis jau gan izskatās pēc sarkanausu bruņurupuča


CerambyX 23.maijs, 23:21

Smecernieks Lixus iridis


CerambyX 23.maijs, 23:20

Tā kā vairogblakts Elasmucha grisea


CerambyX 23.maijs, 23:18

Ugunsvabole Schizotus pectinicornis


CerambyX 23.maijs, 23:17

Zaļā zāģlapsene Rhogogaster viridis


CerambyX 23.maijs, 23:15

Brūnais bērzu sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:15

Zāļsvilnis - šķiet Pyrausta aurata


CerambyX 23.maijs, 23:13

Ziedmuša Temnostoma apiforme


CerambyX 23.maijs, 23:13

Lapgrauzis Chrysolina varians


CerambyX 23.maijs, 23:12

Ābeļu raibpūcītes kāpurs


CerambyX 23.maijs, 23:10

Alkšņu zilais lapgrauzis


CerambyX 23.maijs, 23:09

Drīzāk smecernieks Hylobius pinastri


CerambyX 23.maijs, 23:09

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 23.maijs, 23:08

Māņmīkstspārnis Malachius aeneus


CerambyX 23.maijs, 23:04

Cekulpīles


CerambyX 23.maijs, 23:02

Žodzeņu joslainais lapsprīžmetis (Xanthorhoe fluctuata)


CerambyX 23.maijs, 23:01

Mazais ērglis


CerambyX 23.maijs, 22:59

Ir ir, liepu sFings


CerambyX 23.maijs, 22:58

Brūnais viršu sprīžmetis


Ansis 23.maijs, 21:47

Austrumu galega - Galega orientalis; Kaukāza suga, pie mums introducēta kā lopbarības augs 1970-to vidū.


Ansis 23.maijs, 20:59

kodīgā gundega


Ansis 23.maijs, 20:57

upes kosa


Ansis 23.maijs, 20:56

žogu vīķis - Vicia sepium subsp. sepium


Ansis 23.maijs, 20:51

cekulainā ziepenīte


gunitak 23.maijs, 20:42

Šis un citi novērojumi novērojumu atlasē pēc novadiem neparādās pie Kocēnu novada.


Fuatra 23.maijs, 17:39

izdzēsās


Fuatra 23.maijs, 17:26

tā otrā jau laikam nav, bet nedzēšas ārā, un kas viņa ir?


forelljjanka 23.maijs, 17:06

Nu ir jau gan mazais ērglis!;) Kuram var būt (un ir)strīpaina aste.:D Pietiek paskatīties mazā bildes iekš putni.lv,tur pietiekami daudz ar strīpainām un ne tik strīpainām astēm,nav jau vienkārši citu variantu...


Elfiņš 23.maijs, 15:12

Graudzāļu vērpējs


Elfiņš 23.maijs, 15:04

Parastais sīksamtenis


Elfiņš 23.maijs, 15:03

Mazais nātru raibenis


Elfiņš 23.maijs, 15:02

Brūnais zeltainītis


Elfiņš 23.maijs, 15:02

Mazais nātru raibenis


Grislis 23.maijs, 12:39

Visu cieņu atradējam! Tā patiešām ir bruņcepuru dzegužpuķe. Lielisks atradums un pierādījums tam, ka VAJAG likt Dabasdatos savus atradumus :) !


Arnis2 23.maijs, 11:10

Paldies!


Arnis2 23.maijs, 11:04

Man prieks! Vienu brīdi domāju, vai vispār likt dabasdatos.


Saulcite 23.maijs, 11:01

Varen ražīgs pulks


Briza 23.maijs, 10:16

Oho! Šis labs atradums! Pēc masīvā kopskata izskatās, ka būs bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris. Reti un arvien retāk sastopama suga. Dzegužpuķe nav noziedējusi, tikko sākusi ziedēt veidojot raksturīgas "kapucītes":)


Latvju_zēns 23.maijs, 09:41

Meža pīle


Mimi Serada 23.maijs, 09:38

Brūnā āboliņpūcīte, Euclidia glyphica


galochkin 23.maijs, 00:20

Подскажите пожалуйста, что это а утка? Или это обычная Meža pīle?


felsi 22.maijs, 23:45

Liels paldies! Vieta, kur putnus parasti nemeklē.


mazais_ezis 22.maijs, 23:26

Akmeņčakstīte.


felsi 22.maijs, 23:23

Paldies!


Ivars L. 22.maijs, 23:22

Lielā pergamentsēne Phlebiopsis gigantea


tomsendzins 22.maijs, 22:47

Es pats redzēju bija dziedoš T!


dziedava 22.maijs, 21:52

Nu jā, ar lietu tā ir, kā ir. Ja turpināsies sausums, arī šogad nevarēs nopietni pārbaudīt, kā ir ar rūsu jūnijā.


zemesbite 22.maijs, 21:38

Bumbieru-kadiķu rūsa sāk "izbeigties"... :)


Elfiņš 22.maijs, 16:02

Eglāju samtenis


Vīksna 22.maijs, 15:38

Paldies ! Kādu sēni, ja gadās, arī nobildēju, ne tikai kukaiņus, augus utt.


dziedava 22.maijs, 15:09

Varētu būt mīkstā kladīna Cladonia mitis


dziedava 22.maijs, 15:07

Zilganā baltsamtīte


Bekuvecis 22.maijs, 14:52

Atmatenes, gandrīz 100%, ka Agaricus silvicola.


Vīksna 22.maijs, 14:02

Paldies !


Elfiņš 22.maijs, 13:33

Zeltastes mūķene


dziedava 22.maijs, 13:33

Jo labāk, man tādas sugas šogad vēl nebija. ;)


Elfiņš 22.maijs, 13:25

Manuprāt, tomēr padilis krūkļu zilenītis. Sīkajiem tagad būtu jābūt svaigiem un skaistiem, un spārnu virspuse arī sīkajiem nav zila, bet brūna.


KārlisK 22.maijs, 13:13

video https://youtu.be/rH5EKKP1SsI


Vīksna 22.maijs, 12:58

Turpat vēl bija lielie jātnieciņi, tikai nepaspēju nobildēt. Ir vieni izcirtumi, bet kāds stūrītis lielāku koku palicis, tikai jau iekrāsoti uz izzāģēšanu !!!


Vīksna 22.maijs, 11:00

Maz man laika, vai nu uz ziemu atstāju bildes likt, vai lielākai daļai nezināms.


dziedava 22.maijs, 10:18

Paldies, otrā bildē spicumiņi jau ir labi redzami, tātad apiņveida lucerna.


ER 22.maijs, 10:08

Šādam citu sugu atdarinātājam pamācošs un izglītojošs būtu ilgāks ieraksts.


ER 22.maijs, 10:05

Ierakstu bojā stiprais vējš, taču saprast var. Īpaši skaidri - uztraukuma saucieni vienā no celiņiem.


Latvju_zēns 22.maijs, 00:35

Tiešām. Kājas spalvainas. Nu tagad tikai jāmeklē kāds ērglis ar strīpainu asti... mazis tas tiešām nav....


Latvju_zēns 22.maijs, 00:15

Tad jau jācer uz drīzu ķauķu parādīšanos Saldus apkaimē.


felsi 21.maijs, 23:35

Paldies!


gunitak 21.maijs, 19:40

Paldies!


Vīksna 21.maijs, 19:35

Varbūt liepu svings.


Grislis 21.maijs, 19:29

Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum. Šai ir gluds stublājs, atšķirībā no ārstniecības mugurenes P. odoratum, kurai stublājs rievains un aug nabadzīgākos mežos.


Elfiņš 21.maijs, 19:27

Kāpostu baltenis


Briza 21.maijs, 18:47

Skaistulis, noteikti ir dižkoks;)


dekants 21.maijs, 15:03

šis Tev šobrīd tālākais šī gada krūmu ķauķis uz Rietumiem, kas ziņots DD.


dekants 21.maijs, 14:59

peļu klijāns


dekants 21.maijs, 14:52

Vai peļu klijānam mēdz būt spalvainas kājas?


Briza 21.maijs, 10:55

Lotus corniculatus


Janis_S 21.maijs, 09:54

Vai tas arī ir peļu klijāns?


Latvju_zēns 21.maijs, 09:22

Mazais ērglis tiešām nav. Tas ir Peļu klijāns (Buteo buteo)


dziedava 21.maijs, 09:07

Man izskatās, ka tas nav sīkais āboliņš, bet gan apiņveida lucerna Medicago lupulina, abi augi ļoti līdzīgi. Lucernai ziedu galviņas kompaktākas, blīvākas. Labāka pazīme, kam vajadzētu lapas tuvplānu, ir skatīties lapai galā pa vidu - sīkajam āboliņam lapas gals pretim dzīslai ir mazliet ieliekts, nav nekāda spicuma: http://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=11812 savukārt lucernai lapas galā pretim dzīslai ir spics izvirzījums: http://dziedava.lv/daba/komentet_bildi.php?id=11012


roosaluristaja 21.maijs, 09:04

Aste svītraina. Mazajam ērglim tāda nevar būt. Gan jau, ka peļu klijāns.


dziedava 21.maijs, 08:31

Jā, pavasara krustaine


Bekuvecis 21.maijs, 07:19

Dūmainā sērsēne (Hypholoma capnoides).


Bekuvecis 21.maijs, 07:17

Cik var nojaust no šīm bildēm, maija auzene (Calocybe gambosa).


Bekuvecis 21.maijs, 07:13

Celmene tā nebūs ne sitama, būs mainīgā pacelmene (Kuehneromyces mutabilis).


CerambyX 20.maijs, 23:25

Tā ir - jo sarežģītāka dziesma, jo lielāka var mainība starp individuāliem putniem. Tāpat pastāv arī reģionālas atšķirības jeb dažādi dialekti starp vienas sugas īpatņiem to izplatības areālā (tāpēc reizēm vērts pievērst uzmanību, kurā valstī dziesma ir ierakstīta). Protams tās atšķirības nekad nebūs grandiozi lielas, jo parasti visas raksturīgās sugas dziesmas iezīmes paliek, bet niansēs atšķirības ir gana daudz. Bet nu tas tā - virspusēji apskatot šo tēmu. Plašāk un daudz kompetentāk par to noteikti var pastāstīt Edmunds (ER) :)


mardzh 20.maijs, 23:18

Laikam būs īstais. Paldies! Dziesmiņas izrādās putniem 100% nesakrīt ar ierakstu paraugiem :) Tas man iesācējai jaunums.


CerambyX 20.maijs, 23:07

Kluss jau ir, bet manuprāt melnais meža strazds. Un sākumā attāls svirlītis./


MJz 20.maijs, 22:49

Šodien, 20.maijā, vēl uz vietas. Bija pie tās pašas egļu strīpas. Tikai ceļa otrā pusē ābelē.


CerambyX 20.maijs, 22:34

Lapgrauzis Chrysolina polita


ER 20.maijs, 21:21

Pa vienam mazam skaņu ierakstu ordenītim abiem - Wiesturam & Ziemeļu baltkrūtainajam ezim. Otrais šai celiņā gan vairāk velk uz Erinaceus romanticus.


ER 20.maijs, 21:17

Paldies, Uģi! Dzerot kafiju poligonā, pa gabalu pamanīju un jau sapriecājos, ka tur spīd kāds z-vārnu iecienītais bambālis. Izrādījās šī lēnīgā radība.


Wiesturs 20.maijs, 20:59

Šis bija ap 22:55-23:00. Bet ne jau visi ir tik trokšņaini. Man pa 20 gadiem nakts darbu šis bija otrais skaļākais ezis ;)


žubīte 20.maijs, 20:57

Manuprāt medņa nav.Bet tā kā rubenim un mežirbei līdzīgas un lielumu pateikt nevar,piezīmju arī nav!


CerambyX 20.maijs, 20:38

Tā gan!


dziedava 20.maijs, 20:28

Jā, lielāka, galā pušķītis, kas noliecies uz vienu sānu.


Siona 20.maijs, 20:13

Paldies! :) Izpētīju sūnu ceļvedī, ar ko atšķirt no otras. Lapas atliekums arī ir tā pazīme, pēc kuras uzreiz vajadzētu varēt atpazīt?


dekants 20.maijs, 20:10

Viestur Tu sakārdināji! Cikos ezīši šitā dungo?


Mari 20.maijs, 20:09

Šķiet, ka atradu Mareka fotolapā :) Vai šis varētu būt Tinējsmecernieks Apoderus coryli?


dekants 20.maijs, 19:59

Paldies, Edmund. Ierakstīju ar telefonu un telefonu piespiedu pie bungojamā koka. Koks foršs, skanīgs, bez mizas, tādēļ cerēju, ka apakšā dzirdēs tik pat labi.


dziedava 20.maijs, 19:35

lielā spuraine bija tas piemirstais nosaukums :)


Siona 20.maijs, 18:58

Paldies! :)


CerambyX 20.maijs, 18:46

Svirlītis


Wiesturs 20.maijs, 18:46

Es teiktu, ka tā bija "Hedgehog song" paša eža izpildījumā - "Hedgehog cannot be buggered off" (kas zina, par ko ir runa, sapratīs ;) )


CerambyX 20.maijs, 18:42

Eglāju samtenis


CerambyX 20.maijs, 18:42

Šī jauka - zilganzaļā eļļasvabole (Meloe brevicollis). Retāka kā biežāk sastopamā zilā.


Wiesturs 20.maijs, 18:41

Tā sākuma ritmiskā "dungošana" viņam bija, kad viņš mani vēl nebija pamanījis - tā viņš dungodams tipināja pa ceļu. Pēc tam, kad es piegāju klāt, tad sākās mazliet satrauktāka pukšķināšana, kas ir ieraksta beigās. Pacēlu, apskatīju - pa to laiku šis daudz neko neteica. Pēc kādas minūtes atkal sāka dungot un tāpat dungodams vienā mierā aizslāja brikšņos.


ER 20.maijs, 18:27

Dzērve.


ER 20.maijs, 18:23

Skaisti. Tikai pagrūti saprast, vai tas ezis ieraksta brīdī jūtas izcili labi, vai arī tieši otrādi.


ER 20.maijs, 18:20

Andri, labs! Ar ko ierakstīji? Pēc telefona šoreiz neizklausās. Ja vien nenoliki zemē pie paša bungojamā koka...


Siona 20.maijs, 17:53

Paldies! :) Nebūtu iedomājusies, ka tā arī ir šīs pašas gundegas lapa!


Siona 20.maijs, 17:52

Paldies! :)


Anete PB 20.maijs, 17:40

Pūkainā zemzālīte Luzula campestris. Bildējot ar ierīci, kas automātiski fokusējas, aiz šādām smalkām vārpiņām vai sīkiem ziediņiem ir jāaizliek plauksta vai kāds plakans priekšmets, citādi automātiskais fokuss objektu nevar atrast (rūgta pieredze, fotografējot ar telefonu un pēc tam konstatējot, ka neko nevar saprast :))


Anete PB 20.maijs, 17:37

Kasūbijas gundega Ranunculus cassubicus (atpazīstama pēc atsevišķas, nedalītas piezemes lapas, kas bildē redzama fonā gundegas stublājam).


CerambyX 20.maijs, 15:34

Parastā nātru raibeņa kāpuri


CerambyX 20.maijs, 15:33

Aveņvaboles, tur divas līdzīgas sugas. Sliecos domāt ka šīs būs Byturus tomentosus


CerambyX 20.maijs, 15:32

Mētru raibvēderlācītis


CerambyX 20.maijs, 15:32

Smecernieks Tapeinotus sellatus


CerambyX 20.maijs, 15:31

Ziedmuša Temnostoma apiforme


CerambyX 20.maijs, 15:30

Kāds no krabjzirnekļiem, laikam tēviņš

Noslēgusies otrā kārta putnu atlanta sacensībās

14.-15. maijā norisinājās jau otrā Ligzdojošo putnu atlanta sacensību kārta. Komanda "4 Ibisi" (bildē 3 no viņiem). Foto no komandas arhīva Šoreiz sacensībās piedalījās par 2 dalībniekiem mazāk, kopā 16 dalībnieki 6 komandās. Pirmajā kārtā tika iegūti 3187 ligzdošanas dati par dažādām putnu sugām 107 5x5 km kvadrātos, bet otrajā kārtā iegūti vēl 3189 atlanta dati par citām ligzdojošām putnu sugām. Kopā 6376 dati par vairāk kā 120 ligzdojošām putnu sugām 132 5x5 km kvadrātos (katrā kvadrātā suga tiek ieskaitīta vienu reizi). Pirmajā kārtā vidēji vienā kvadrātā tika konstatētas 30 putnu sugas, bet pēc otrās kārtas jau 48. "Censoņi" pārrunā otrās kārtas iespaidus. Foto no komandas arhīva Otrajā...


Nedēļas nogalē Gada Notikums putnu vērošanā – sacensības “Torņu cīņas 2016”

Šajā nedēļas nogalē notiks jau 13. putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas 2016”. Latvijas Ornitoloģijas biedrības rīkotajās sacensībās dalībnieku skaits aug un šogad piedalīsies jau 14 komandas ar 53 putnu vērotājiem. Sacensību laikā vērot putnus tiek aicināts arī ikviens interesents, apmeklējot jebkuru putnu vērošanas torni “brīvās klases” ietvaros. Komanda "Himantopus himantopus" 2015. gada Torņu cīņās Dvietes tornī. Foto no Himantopus komandas arhīva Torņus būs iespēja apmeklēt arī vienkārši ekskursijas pēc un komandas labprāt pastāstīs un parādīs torņa apkārtnē esošos putnus, kā arī varēs uzzināt ko vairāk par pašām sacensībām. 10 pieredzējušās komandas putnus torņos vēros 24 stundas, bet 4 “Tautas klases” komandas –...


Latvijas Dabas fonds uzsāk tiešraidi no lielā dumpja ligzdas

No šodienas, 20.maija, Latvijas Dabas fonds aicina ikvienu interesentu sekot līdzi notikumiem lielā dumpja (Botaurus stellaris) ligzdā. Šobrīd lielais dumpis jau ir uzbūvējis ligzdu un tajā ir iedētas piecas olas. Olu šķilšanās gaidāma pašās maija beigās. Interneta tiešraides kamera skatāma šeit: http://dabasdati.lv/lv/kameras2016, kā arī izmantojot lietotni LMT straume, kas pieejama mobilajās iekārtās jebkurā laikā un vietā. Ikdienā ieraudzīt lielo dumpi ir ļoti grūti, jo tas lieliski maskējas starp niedrēm. Slēpties tam palīdz ne tikai raibais, dzelteni brūnais apspalvojums, bet arī tā uzvedība: putns salīdzinoši reti lido, bet pārsvarā staigā grūti pārredzamās niedru audzēs. Briesmu gadījumā putns izslienas stāvus, izstiepj uz augšu...


Aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu militārajā poligonā

No pirmdienas, 2. maija, interneta tiešraidē iespējams sekot līdzi norisēm zaļās vārnas būrī Ādažu militārajā poligonā. Pārraidi no tiešraides kameras šajā pavasarī un vasarā aicinām vērot LIFE+ projekta “Putni Ādažos” interneta lapā www.putniadazos.lv. Zaļās vārnas no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos Latvijā atgriežas maija sākumā, olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās. Jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu. Zaļā vārna. Foto: I. Mārdega Ar tiešraides kameru aprīkotajā būrī zaļās vārnas ir ligzdojušas jau vairākus gadus pēc kārtas. Pagājušajā gadā šajā būrī izauga divi mazuļi. Tā kā zaļās vārnas mēdz būt uzticīgas ligzdvietām, pastāv liela iespēja,...


Aicinām ziņot par parastās ievas ziedēšanu (14)

Šogad pavasaris atnācis vēlāk nekā pērn - par to liecina novērojumi dabā. Piemēram, pagājušajā gadā pirmie ievu (Prunus padus) ziedu novērojumi Rīgā datēti 27.aprīlī, bet šogad ievas vēl nezied. Tādēļ, lai iegūtu datus par pavasara iestāšanos, Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki sadarbībā ar portālu dabasdati.lv aicina ziņot savus ievu ziedēšanas novērojumus visa Latvijā. Parastā ieva ir neliels (2-10 m) koks vai krūms, kurš bieži sastopams visā Latvijā. Tā aug krūmājos, mežos un upju krastos, kā arī dārzos. Ievas ziedi ir balti, smaržīgi, sakopoti 8-12 cm garos ķekaros. Ilggadēji novērojumi liecina, ka vidēji ievas Latvijā sāk ziedēt 13.maijā. Vai...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts