Šobrīd aktīvie lietotāji: 215 Šodien ievadītie novērojumi: 2 Kopējais novērojumu skaits: 201504
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
2-Aug-2015, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
Meža pūce Strix aluco
11-Feb-2016, aralezi
Dzērve Grus grus
12-Apr-2014, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
12-Apr-2014, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
12-Apr-2014, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Apr-2014, apogs apogs
Sloka Scolopax rusticola
12-Apr-2014, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
12-Apr-2014, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
12-Apr-2014, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
24-May-2014, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
24-May-2014, apogs apogs
6-Jul-2015, Vīksna
Sila cīrulis Lullula arborea
24-May-2014, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
24-May-2014, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
24-May-2014, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
24-May-2014, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
7-Jun-2014, apogs apogs
Žagata Pica pica
7-Jun-2014, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Jun-2014, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jun-2014, apogs apogs
Svīre Apus apus
7-Jun-2014, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-Jun-2014, apogs apogs
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Jun-2014, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
7-Jun-2014, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
7-Jun-2014, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
7-Jun-2014, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
7-Jun-2014, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
7-Jun-2014, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jun-2014, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
7-Jun-2014, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jun-2014, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jun-2014, apogs apogs
Mazais svilpis Carpodacus erythrinus
7-Jun-2014, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
7-Jun-2014, apogs apogs
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
7-Jun-2014, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
7-Jun-2014, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
7-Jun-2014, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
7-Jun-2014, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jun-2014, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
7-Jun-2014, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
7-Jun-2014, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
7-Jun-2014, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
7-Jun-2014, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jun-2014, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Jun-2014, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
7-Jun-2014, apogs apogs
Brūnā čakste Lanius collurio
7-Jun-2014, apogs apogs
Bezdelīga Hirundo rustica
7-Jun-2014, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
7-Jun-2014, apogs apogs
7-Jul-2015, Vīksna
2-Aug-2015, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
7-Jun-2014, apogs apogs
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
7-Jun-2014, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
7-Jun-2014, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
7-Jun-2014, apogs apogs
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
7-Jun-2014, apogs apogs
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
7-Jun-2014, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
7-Jun-2014, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
7-Jun-2014, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
7-Jun-2014, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
7-Jun-2014, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
7-Jun-2014, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
7-Jun-2014, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
7-Jun-2014, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
7-Jun-2014, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
7-Jun-2014, apogs apogs
Mazais mušķērājs Ficedula parva
7-Jun-2014, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
7-Jun-2014, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
7-Jun-2014, apogs apogs
Ķivulis Carduelis spinus
7-Jun-2014, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
7-Jun-2014, apogs apogs
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
7-Jun-2014, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
7-Jun-2014, apogs apogs
Dzērve Grus grus
7-Jun-2014, apogs apogs
Dzeguze Cuculus canorus
7-Jun-2014, apogs apogs
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
7-Jun-2014, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
7-Jun-2014, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
7-Jun-2014, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
7-Jun-2014, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
20-Apr-2014, apogs apogs
Zeltgalvītis Regulus regulus
20-Apr-2014, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
20-Apr-2014, apogs apogs
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
20-Apr-2014, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
20-Apr-2014, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
20-Apr-2014, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
20-Apr-2014, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
20-Apr-2014, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
20-Apr-2014, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
20-Apr-2014, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
20-Apr-2014, apogs apogs
Meža zīlīte Periparus ater
20-Apr-2014, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
20-Apr-2014, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
20-Apr-2014, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
20-Apr-2014, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
20-Apr-2014, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
20-Apr-2014, apogs apogs
Ķivulis Carduelis spinus
20-Apr-2014, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
20-Apr-2014, apogs apogs
Garastīte Aegithalos caudatus
20-Apr-2014, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Apr-2014, apogs apogs
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
20-Apr-2014, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
20-Apr-2014, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
20-Apr-2014, apogs apogs
Dzērve Grus grus
20-Apr-2014, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
24-Jun-2015, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
24-Jun-2015, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
24-Jun-2015, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
24-Jun-2015, apogs apogs
Grieze Crex crex
24-Jun-2015, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
24-Jun-2015, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
23-Jun-2015, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
23-Jun-2015, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
23-Jun-2015, apogs apogs
Grieze Crex crex
23-Jun-2015, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
23-Jun-2015, apogs apogs
Ausainā pūce Asio otus
23-Jun-2015, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
23-Jun-2015, apogs apogs
Meža pūce Strix aluco
23-Jun-2015, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
23-Jun-2015, apogs apogs
Grieze Crex crex
23-Jun-2015, apogs apogs
Ceru ķauķis Acrocephalus schoenobaenus
23-Jun-2015, apogs apogs
Ausainā pūce Asio otus
23-Jun-2015, apogs apogs
Upes ķauķis Locustella fluviatilis
24-Jun-2015, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
24-Jun-2015, apogs apogs
Lakstīgala Luscinia luscinia
24-Jun-2015, apogs apogs
Kārklu ķauķis Locustella naevia
24-Jun-2015, apogs apogs
Grieze Crex crex
24-Jun-2015, apogs apogs
Ausainā pūce Asio otus
24-Jun-2015, apogs apogs
Žubīte Fringilla coelebs
1-May-2015, apogs apogs
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-May-2015, apogs apogs
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
1-May-2015, apogs apogs
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
1-May-2015, apogs apogs
Peļu klijāns Buteo buteo
1-May-2015, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-May-2015, apogs apogs
Meža tilbīte Tringa ochropus
1-May-2015, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-May-2015, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
1-May-2015, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
1-May-2015, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
1-May-2015, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2015, apogs apogs
Gaigala Bucephala clangula
1-May-2015, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-May-2015, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-May-2015, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2015, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2015, apogs apogs
31-Aug-2014, Vīksna
31-Aug-2014, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
31-May-2015, apogs apogs
Zaļžubīte Chloris chloris
31-May-2015, apogs apogs
Purva ķauķis Acrocephalus palustris
31-May-2015, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
31-May-2015, apogs apogs
Pelēkais mušķērājs Muscicapa striata
31-May-2015, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
31-May-2015, apogs apogs
Mizložņa Certhia familiaris
31-May-2015, apogs apogs
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
31-May-2015, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
31-May-2015, apogs apogs
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
31-May-2015, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
31-May-2015, apogs apogs
Mājas strazds Sturnus vulgaris
31-May-2015, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
31-May-2015, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
31-May-2015, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
31-May-2015, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
31-May-2015, apogs apogs
Iedzeltenais ķauķis Hippolais icterina
31-May-2015, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
31-May-2015, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
31-May-2015, apogs apogs
Dārza ķauķis Sylvia borin
31-May-2015, apogs apogs
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
31-May-2015, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
31-May-2015, apogs apogs
Baltais stārķis Ciconia ciconia
31-May-2015, apogs apogs
31-Aug-2014, Vīksna
19-May-2015, Vīksna
31-May-2015, Vīksna
31-May-2015, Vīksna
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
26-Apr-2015, apogs apogs
Sīlis Garrulus glandarius
26-Apr-2015, apogs apogs
Sila strazds Turdus viscivorus
26-Apr-2015, apogs apogs
Sila cīrulis Lullula arborea
26-Apr-2015, apogs apogs
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
26-Apr-2015, apogs apogs
Purva zīlīte Poecile palustris
26-Apr-2015, apogs apogs
Peļkājīte Prunella modularis
26-Apr-2015, apogs apogs
Pelēkā vārna Corvus cornix
26-Apr-2015, apogs apogs
26-Apr-2015, apogs apogs
Paceplītis Troglodytes troglodytes
26-Apr-2015, apogs apogs
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
26-Apr-2015, apogs apogs
Mērkaziņa Gallinago gallinago
26-Apr-2015, apogs apogs
Meža pīle Anas platyrhynchos
26-Apr-2015, apogs apogs
Melnā dzilna Dryocopus martius
26-Apr-2015, apogs apogs
Melnais meža strazds Turdus merula
26-Apr-2015, apogs apogs
Mazais dzenis Dendrocopos minor
26-Apr-2015, apogs apogs
Lielā zīlīte Parus major
26-Apr-2015, apogs apogs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
26-Apr-2015, apogs apogs
Lauku balodis Columba palumbus
26-Apr-2015, apogs apogs
Laucis Fulica atra
26-Apr-2015, apogs apogs
Ķīvīte Vanellus vanellus
26-Apr-2015, apogs apogs
Krauklis Corvus corax
26-Apr-2015, apogs apogs
Koku čipste Anthus trivialis
26-Apr-2015, apogs apogs
Garastīte Aegithalos caudatus
26-Apr-2015, apogs apogs
Dzilnītis Sitta europaea
26-Apr-2015, apogs apogs
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
26-Apr-2015, apogs apogs
Dzērve Grus grus
26-Apr-2015, apogs apogs
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
26-Apr-2015, apogs apogs
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
26-Apr-2015, apogs apogs
Dadzītis Carduelis carduelis
26-Apr-2015, apogs apogs
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
26-Apr-2015, apogs apogs
Baltā cielava Motacilla alba
26-Apr-2015, apogs apogs
3-May-2015, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
27-Sep-2014, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
29-Jun-2014, Vīksna
12-May-2014, Vīksna
4-May-2015, Vīksna
4-May-2015, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
Paipala Coturnix coturnix
10-Jul-2014, DG
Lielais ķīris Larus ridibundus
25-Apr-2013, DG
7-Jun-2014, Vīksna
17-Jun-2014, Vīksna
21-Sep-2014, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
21-Jun-2014, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
8-Jun-2014, Vīksna
23-May-2014, Vīksna
7-Sep-2015, Vīksna
9-Apr-2015, Vīksna
3-May-2014, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
3-May-2015, Vīksna
Stirna Capreolus capreolus
11-Feb-2016, MarisBekess
Zivju gārnis Ardea cinerea
20-Jul-2015, DG
Svīre Apus apus
24-May-2015, DG
Lakstīgala Luscinia luscinia
11-May-2015, DG
Cekulpīle Aythya fuligula
2-Jun-2014, DG
Lauku zvirbulis Passer montanus
11-Feb-2016, rix22
Ķivulis Carduelis spinus
11-Feb-2016, rix22
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
11-Feb-2016, zemesbite
Dzērve Grus grus
10-Feb-2016, ulis
Žubīte Fringilla coelebs
6-Jul-2015, DG
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-Jul-2015, DG
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
26-Jun-2015, DG
Dzeguze Cuculus canorus
19-Jun-2015, DG
Melnais meža strazds Turdus merula
17-Jun-2015, DG
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
14-Jun-2015, DG
Mājas strazds Sturnus vulgaris
14-May-2015, DG
Lakstīgala Luscinia luscinia
5-May-2015, DG
Mājas balodis Columba livia domestica
9-Apr-2015, DG
16-Aug-2015, Ilze_Sa
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
7-Jul-2015, DG
Žubīte Fringilla coelebs
8-Apr-2015, DG
Sīlis Garrulus glandarius
8-Apr-2015, DG
Meža pīle Anas platyrhynchos
8-Apr-2015, DG
Melnais meža strazds Turdus merula
8-Apr-2015, DG
Lielā zīlīte Parus major
8-Apr-2015, DG
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
8-Apr-2015, DG
Dzērve Grus grus
8-Apr-2015, DG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
8-Apr-2015, DG
Lauku balodis Columba palumbus
8-Apr-2015, DG
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-Feb-2016, LiDre
11-Aug-2014, DG
Kovārnis Corvus monedula
14-Apr-2015, DG
Melnais stārķis Ciconia nigra
20-Jul-2015, DG
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
28-Jun-2015, DG
Melnais stārķis Ciconia nigra
26-May-2015, DG
Zīdaste Bombycilla garrulus
4-Apr-2015, DG
Zvirbuļu vanags Accipiter nisus
23-Apr-2014, DG
Žagata Pica pica
15-May-2014, DG
Žubīte Fringilla coelebs
20-Mar-2014, DG
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
20-Mar-2014, DG
Zaļžubīte Chloris chloris
20-Mar-2014, DG
Svilpis (sarkankrūtītis) Pyrrhula pyrrhula
20-Mar-2014, DG
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
20-Mar-2014, DG
Lauku zvirbulis Passer montanus
20-Mar-2014, DG
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
20-Mar-2014, DG
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
20-Mar-2014, DG
Dzilnītis Sitta europaea
20-Mar-2014, DG
Kovārnis Corvus monedula
20-Mar-2014, DG
Krauklis Corvus corax
20-Mar-2014, DG
Rubenis Tetrao tetrix
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Priežu krustknābis Loxia pytyopsittacus
7-Feb-2016, Edgars Smislovs
Melnais stārķis Ciconia nigra
12-Aug-2013, DG
Melnais stārķis Ciconia nigra
1-Aug-2013, DG
Mazais gulbis Cygnus columbianus bewickii
18-Mar-2013, DG
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
9-Jun-2014, DG
Gaigala Bucephala clangula
24-Mar-2014, DG
Cekulpīle Aythya fuligula
26-Mar-2015, DG
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
11-Feb-2016, Steeler
Paceplītis Troglodytes troglodytes
11-Feb-2016, maariite
Dzilnītis Sitta europaea
11-Feb-2016, Agnis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
11-Feb-2016, Agnis
Pēdējie komentāri
Vīksna 11.februāris, 23:28

Vismaz krāsa tāda bija -gaiši dzeltena.


roosaluristaja 11.februāris, 20:49

Izskatās pēc ēzeļu ausenes (Otidea onotica). Tā gan skaitās baigi retā suga. Varbūt tomēr nav. Biotops un augšanas laiks gan arī atbilst. Tērvetē, kas nav tālu, augot biezā slānī.


forelljjanka 11.februāris, 17:23

Šis gan interesants!Vienkārši barojās vai varbūt T uzdziedāja?Varbūt vajadzēja paprovocēt ar balss ierakstu ? Priežu krustknābja ligzdošana Latvijā,ja neko nejaucu,pierādīta nav daudzus gadus !


Ivars L. 11.februāris, 17:09

Labojums: šī tomēr visticamāk būs bijusi uz skuju koka, un līdz ar to - sīkā baltene, kas ir visai bieži sastopama suga.


Nora 11.februāris, 16:04

Bilžu pievienošanai tagad vajadzētu strādāt!


zemesbite 11.februāris, 13:55

Izdevās! :)


zemesbite 11.februāris, 13:51

Nē, 133 KB.


Nora 11.februāris, 11:32

Nē :) Vietas vēl ir gana!


CerambyX 11.februāris, 11:09

Cietais disks pilns? :)


Nora 11.februāris, 09:14

Izskatās, ka problēma ar bilžu pievienošanu ne tikai caur lietotni, risinām problēmu.


Vīksna 10.februāris, 23:46

Jā tā ir, ka nevar bildes pievienot. Man to bilžu diezgan, tad ne tik svarīgās pamēģināju, bet nekā.


sandis 10.februāris, 23:30

Interesants novērojums!


bišudzenis 10.februāris, 23:02

Iespējams attēla apjoms par lielu.


Vīksna 10.februāris, 22:50

Es arī mēģināju kaut ko pievienot, bet nekas nesanāk. Varbūt tāpēc šodien tukšs.


zemesbite 10.februāris, 21:27

Mēģināju citu bildi, bet tā arī nepievienojas, varbūt jādzēš tas novērojums.


zemesbite 10.februāris, 21:13

Nepievienojas, bet mēģināšu vēl..


zemesbite 10.februāris, 21:09

Ai, atvainojos! Tūlīt pievienošu!


dziedava 10.februāris, 20:55

Mārīt, šeit kaut kas nezināms palicis bez foto.


zemesbite 10.februāris, 20:46

Paldies par sūnu noteikšanu! Ar sūnām es kā Blaumanis ar datoru - uz jūs. Bet jāsāk mācīties...:)


dziedava 10.februāris, 17:34

Varbūt medainā antrodija Antrodia mellita?, liekas vislīdzīgākā - arī balti dzeltena. Mežs - sauss priežu mežs ar lapukoku paaugu.


Vīksna 10.februāris, 17:15

Paldies !


dziedava 10.februāris, 17:12

Sūnām, ķērpjiem, domāju, ir vērts bildēt ko tādu, ko dabā esi iemanījusies jau atšķirt - redzi, ka atšķiras no citiem ar kaut ko specifisku, bet nezini, kā to sugu sauc. Tad arī lielāka varbūtība, ka pēc foto varēs noteikt. Vēl vērts aprakstīt, kādā vietā aug, uz kā.


Vīksna 10.februāris, 17:04

Paldies ! Nu gan ņemšanās, lai to visu noteiktu. Pat nesaprotu, kā vēl pāri 500 sūnu un ķērpju var atšķirt. Tāpēc nezinu ko no tā īsti bildēt. Ar kukaiņiem savādāk. Dzīvnieku bilžu Top apvērsumu uztaisīju,joka pēc, starp suņiem, kaķiem kukaiņus ieliku, lai izglītojas.


dziedava 10.februāris, 15:34

Ar tādiem līkiem stumbriņiem droši vien īlenveida kladonija Cladonia coniocraea.


Vīksna 10.februāris, 14:45

Paldies visiem par nosaukumiem.


Ansis 10.februāris, 14:43

Slotiņu divzobe - Dicranum scoparium (zaļā pa vidu) un platlapu knābīte - Eurhynchium angustirete (dzeltenīgā, gar malām).


Ansis 10.februāris, 14:40

Parastais vāverhipns - Sciuro-hypnum oedipodium, visnotaļ tipiskā paskatā - cinīšos uz kāda trūdoša koka gabala, celma. Nelīdzenā īsvācelīte ir līdzīga, bet ar īsākiem zariņiem; ciprešu hipns parasti būs uz dzīviem kokiem, augstāk.


Ansis 10.februāris, 14:31

Lielā greizkausīte - Plagiochila asplenioides


Ansis 10.februāris, 14:28

noras vijzobe - Syntrichia ruralis; parasti aug uz sausas smilts augsnes, retāk uz koku mizas


Ansis 10.februāris, 14:23

viļņainā lācīte - Atrichum undulatum


Ansis 10.februāris, 14:22

Dižā ežlape - Thuidium tamariscinum, jo ir trīs pakāpju zarojums, pārējām 3 pie mums augošajām ežlapēm zarojums parasti divu pakāpju. Stāvainei būtu vairāk brūnās krāsas, ko redzētu gan stumbram gan zariņiem; ežlapei zariņi ir zaļi.


Ansis 10.februāris, 14:15

Lielā greizkausīte - Plagiochila asplenioides, kopā ar lapu sūnām, dižo ežlapi - Thuidium tamariscinum un viļņaino skrajlapi - Plagiomnium undulatum.


Ansis 10.februāris, 14:10

Manuprāt adiantu spārnene - Fissidens adianthoides. Ja būtu lapas gala makrofotofrāfija, tad pēc lapas malas zobiņu formas viegli varētu izšķirties vai īvlapu vai adiantu spārnene. Adiantu spārnene ir liela izmēra tai vairāk kā 10 lapiņu pāri, bet īvlapu spārnenei līdz 10 lapiņu pāriem uz stiebriņa; adiantu spārnene parasti aug uz kūdrainas augsnes, uz koku stumbru pamatnēm (bildē uz trūdoša zara), bet īvlapu spārnene uz minerālaugsnes.


Ansis 10.februāris, 13:40

Viļņainā konusgalvīte - Conocephalum salebrosum, kopā ar lapu sūnām, viļņaino skrajlapi - Plagiomnium undulatum un platlapu knābīti - Eurhynchium angustirete.


Ansis 10.februāris, 13:35

Izskatās, ka vairzaru pellija - Pellia endiviifolia.


Ansis 10.februāris, 13:27

Varētu būt vidējā skrajlape - Plagiomnium medium.


Ansis 10.februāris, 13:22

Jauna trauslā pūslīšpaparde - Cystopteris fragilis. Ja aizdomas par sīkpapardi, vajag apskatīt lapas apakšpusi, vai veidojas sori - jauniem augiem sori vēl nebūs, bet pieaugušām pūslīšpapardēm sori apaļi, sīkpapardēm šauri, gari.


Vīksna 10.februāris, 13:13

Kādu dienu noziedošu un aizčāpošu, kur tiešām āpši dzīvojot, jau vairākus gadu desmitus. Ar kādu svaigāku bildi tad vietu atzīmēšu.


Ansis 10.februāris, 12:50

Dižā ežlape - Thuidium tamariscinum, visnotaļ tipiskā izskatā.


roosaluristaja 10.februāris, 12:44

Ja alu daudz, tad autori ir āpši. Lapsām dzīvošana komūnās nav raksturīga. Taču tagad tur iespējams arī kāda lapsu ģimene dzīvo. Pēc darbības pēdām var mēģināt noteikt (sūdi, atstāti kauli, paša dzīvnieka pēdas, mati utml.).


dziedava 10.februāris, 12:40

Bet tādi minējumi ļoti labi parāda noteikšanas vājās vietas, līdzīgās sugas utml. :)


Anete PB 10.februāris, 12:26

/noplātu rokas/ Laikam vēl jāpasēž mežā ar sūnu grāmatiņu rokā, pirms pēc bildes mēģināt noteikt :D


dziedava 10.februāris, 12:10

Pilnīgi noteikti nav ciprešu hipns. Domāju, ka tā ir kāda no īsvācelītēm Brachythecium sp., minējums (tikai minējums), ka Brachythecium salebrosum. Ciprešu hipnam nav raksturīgs tāds tonis, nav balti lapu galiņi. Sporu vācelītes hipnam garenas ieliektas, bet te ir tādas vairāk apaļīgas.


Astrantia 10.februāris, 11:59

Neizdodas pievienot foto. Mēģināšu vēlāk


Vīksna 10.februāris, 11:37

Paldies !


Ansis 10.februāris, 11:16

Jādomā ka tā ir krāšņā lāčsūna - Polytrichastrum formosum.


Ansis 10.februāris, 10:18

Izskatās pēc parastās ūsaines - Cirriphyllum piliferum, jo sūnas dzinuma galā ir redzami no dzinuma ass atstāvoši, tievi bezkrāsaini lapu gali - "ūsas". Zaļkāte ir ar lielākām, izliektām lapām un izskatās resnāka, dažāda garuma resniem sānzariem, un lapu galos tai nekad nebūs "ūsas". Straussūnai būtu daudz vairāk sānzaru.


Anete PB 10.februāris, 10:02

Ciprešu hipns Hypnum cupressiforme


dziedava 10.februāris, 09:05

Starainā flēbija, Phlebia radiata


Anete PB 09.februāris, 22:38

Izskatās pēc pagarinātā grīšļa Carex elongata


Anete PB 09.februāris, 22:05

Varētu būt arī ežlape, bet pēc kā tieši bildē atšķirt?


dziedava 09.februāris, 22:02

Domāju, ka nē, tai vajadzētu būt kādai no ežlapēm Thuidium sp. Kura tieši - nepateikšu.


Anete PB 09.februāris, 21:43

Īvlapu spārnene Fissidens taxifolius


Anete PB 09.februāris, 21:35

Spīdīgā stāvaine Hylocomium splendens


dziedava 09.februāris, 21:29

Parastā punktlape, Rhizomnium punctatum


dziedava 09.februāris, 21:27

Lielā spuraine, Rhytidiadelphus triquetrus


forelljjanka 09.februāris, 19:29

Statuss precīzi rakstīts tā:RM-redzēti nesen izvesti mazuļi(ligzdguļiem-tikai nepilnīgi apspalvojušies,ar īsām astēm). Lēmums ,cik daudz ir nesen, jāpieņem katram pašam izejot no savu zināšanu bagāžas,tomēr saistībā ar ELPA,jābūt stiprai pārliecībai,ka konkrētā suga ligzdojusi konkrētajā kvadrātā. Katrā ziņā, neapskaužu cilvēkus kam viss šitas jāfiltrē!:D Mūsdienu tehnoloģijas ir labas lietas,infa gāžas čupām,tikai...;)


Nora 09.februāris, 19:07

Paldies par komentāriem, secināju, ka arī caur IPhone bilde neaiziet līdz DD. Nodota ziņa programmētājam un cerams, ka drīz tas tiks atrisināts!


Anete PB 09.februāris, 16:43

Būs tomēr antrodija - papētīju apkārtējās piepes, tās bija tādas pašas, bet dzeltenbālā tonī, šīm vai nu apgaismojums tāds, ka izskatās rozīgi pelēkas, vai arī no vecuma mainījušas krāsu.


maariite 09.februāris, 16:00

Varētu būt Thuidium tamariscinum, bet neesmu droša.


Anete PB 09.februāris, 15:23

Pievienojos tiem, kam ar Android neielādējas bildes. Mēģināju abējādi - gan bildēt no aplikācijas, gan izvēlēties no galerijas; novērojums reģistrējas, bildes nē.


Vīksna 09.februāris, 14:35

Tāpēc jau derētu vismaz to mikroliegumu saglabāt. Kad apkārt būs nozāģēts, vismaz tur varēs ligzdot. Tur vakar varbūt parasto liju redzējām. Paziņa ar tālskati skatoties domā ,.ka lija. Es par kaiju noturēju, tik balta izskatījās. Diez briežus, zaķus arī ziņot. Mūsu pusē reti var manīt,vēl stirnas vairāk.


roosaluristaja 09.februāris, 14:00

Te gan jau, ka nekas no likuma viedokļa nav pārkāpts. Pēc noteikumiem ir jāatstāj koki ligzdām virs 50cm diametrā un koku grupa ap tām. Ļoti maz ticams, ka kāds tur vēl ligzdos, bet tādi nu tie normatīvie akti ir. Kam tā ligzda bijusi, grūti teikt. Varbūt peļu klijāna, bet iespējams arī nē. Ja kāds no cirtējiem to arī zināja, gan jau klusēs kā Rihards Zorge.


roosaluristaja 09.februāris, 13:52

RM ligzdbēgļiem, piemēram, pīļveidīgajiem vispār ir slidens jēdziens, pat, ja sīkie nav diez ko lieli. Ja es redzu kādā ūdenstilpnē gaigalu vai lielo gauru ar sīkajiem, ir iespējams, ka tie izšķīlušies tās krastā, bet varbūt arī ceļojoši kādu kilometru no kaut kurienes. Šai gadījumā nedomāju, ka obligāti jāievieš kāda papildus kategorija, jo tiešām cilvēks, kas nav speciālists, ne vienmēr var izvērtēt, vai RM konkrētajā gadījumā ir atbilstošs, vai nē. Pietiktu, ja būtu detalizēts novērojuma apraksts, vai fotogrāfijas, uz kuru pamata speciālisti var pieņemt lēmumu. Attiecīgi, ja papildinformācijas nav, tad novērojuma kategorija jāpazemina uz B vai N.


Mareks Kilups 09.februāris, 13:44

jāfiltrē nost (un vismaz jāpārbauda) pēc sezonas neatbilstošie/šaubīgie.


roosaluristaja 09.februāris, 13:43

Ar to vēl nepietiek, lai atceltu MKL statusu. Ja tas ir zaudējis nozīmi konkrētajai sugai, jāizvērtē, vai tur nav sastopami citi aizsargājami biotopi un sugas, kam būtu izveidojumi mikroliegumi (MK Noteikumu Nr.940 61. un 62. punkts). Tikai tad, ja tur patiešām nav nekā aizsargājama, statusu var atcelt.


dekants 09.februāris, 12:43

Ok, paldies par komentāru. Izdomāsim kā šo atrisināt. Iespējams jāpievieno atzīme, lai novērojums netiek ieskaitīts Putnu Atlantam. Iespējams citiem vēl kādi varianti?


Matrus 09.februāris, 12:31

Lidojošie jaunie putni nav mazuļi, status varētu būt "perējums ar jaunajiem putniem" vai "jaunie putni". Ja paskatīties novērojumu atlasi, tad ar mazuļu statusu atzīmē gan gulbju jaunos putnus februārī, gan zīriņus un melnspārnu kaijas piekrastē, gan cekulpīļu mātīšu bariņu augustā. Svarīgi apkopot un noteikt LV ligzdojošo putnu sugu ligzdošanas fenoloģiju (jauno putnu migrācijas/pārvietošanas sākumu), lai jaunos mazos dūkurus vai ūdensvistiņas augustā, kad jaunie putni no savām ligzdošanas vietām izklīst pa apkārtni, nepieskaitītu pie noteiktas vietas dzimušajiem. Arī ziemeļu un paugurknābja gulbju perējumi sāk lidot jau augustā-septembrī un nav nekādas garantijas, ka oktobrī kādā dīķī novērots perējums būs vietējais, nevis atlidojis no kaut kurienes.


Nora 09.februāris, 12:26

kad mēģina pievienot, vai fočēt caur app, kas notiek - izmet laukā?


Nora 09.februāris, 12:25

Kāds telefons un operētājsistēmas versija? Var arī e-pastā.


IevaM 09.februāris, 12:23

Man foto nepievienojas arī tad, ja izvēlos bildēt caur aplikāciju. Jau telefonā esošas bildes nepievieno jau sen, to pat nemēģinu.


dekants 09.februāris, 11:50

Man ar caur Android neiet - nevar pievienot bildi. Līdzīgi bija agrāk, ka izvēlās foto no galerijas un tiec izmests no lietotnes. Ja caur lietotni fotogrāfē, tad strādā.


dekants 09.februāris, 11:50

Cilvēks bez padziļinātas izpētes nezina kādos gadījumos redzot mazuļus ar vecākiem var likt "RM" un kādos nevar. Tādēļ no novērotāja puses viss izdarīts pareizi - mazuļi ir, vecāki arī ir. Cita lieta, ka šī nav pareizi interpretēta pazīme, ja lietotājs speciāli ziņo putnu atlantam (kur domāti nesen izvesti mazuļi). Tas pats ar pazīmi "Teritoriāla uzvedība", šo pazīmi izmanto daudzi lietotāji putniem, kuri vienā teritorijā uzturas ilgāku laiku un ir migranti (ārpus ligzdošanas laika), kaut atlanta sakarā šai pazīmei ir specifisks pielietojums "Ligzdošanas laikā pastāvīga teritorija, par ko liecina putna uzvedība, piemēram, tēviņa dziesma vismaz vienu nedēļu".


Nora 09.februāris, 11:29

Vai aprakstīsi lūdzu sīkāk, kas par problēmu uz dabasdati@ldf.lv? Vai bildi pievieno, vai nē, vai izmet no aplikācijas utt. Tad komunicēju tālāk ar programmētāju vai app izstrādātāju.


IevaM 09.februāris, 11:06

Kārtējo reizi gļuko aplikācija. Foto bija, bet acīmredzot nepievienojās. Tehniķi, lūdzu komentāru un palīdzību!


dziedava 09.februāris, 10:20

Ja tie 2,05m ir korekti mērīts apkārtmērs šaurākajā vietā līdz 1,3m augstumam, tad ķirsis varētu būt starp LV 20 resnākajiem (apzinātajiem); resnākie ir ar >3m apkārtmēru. Šai vietā līdz šim tāds nebija apzināts; paldies par info!


Sintija Martinsone 09.februāris, 09:45

Mikrolieguma statusu var atcelt tikai ar īpašu lēmumu, ja eksperts ir konstatējis, ka teritorija neatgriezeniski ir zaudējusi savu nozīmi konkrētās sugas aizsardzībā.


roosaluristaja 09.februāris, 09:13

Ja tāds būtu diametrs, apkārtmēram vajadzētu pārsniegt 6m. Retais ozols tādu spēj sasniegt.


Matrus 09.februāris, 08:52

Status nav pareizs, mazuļi ir domāti nelidojošie pull, bet šie - lidojoši jaunie putni (juv). Pat tulkojot šo statusu krievu valodā ir tas pats - птенцы или родители с птенцами - pilnīgi neatbilstošs status lidojošajiem jaunajiem zīriņiem, kuri kopā ar vecākiem nolidojuši vairākus simtus kilometrus no ligzdošanas vietām.


dziedava 09.februāris, 00:02

Diametrs vai apkārtmērs? Vajag zināt koka stumbra apkārtmēru 1,3m augstumā.


Solweiga10 08.februāris, 23:49

Paldies! :)


dekants 08.februāris, 21:42

Šo no mazā baltā gārņa nomainu uz "Putns Aves sp." nepietiekamas informācijas dēļ.


dekants 08.februāris, 21:41

Paldies par komentāriem. Statuss pareizs, bet atlantam pierādīta ligzdošana nebūs.


forelljjanka 08.februāris, 20:33

Arī (RM) izmantošanai ELPA prasa plašāku skaidrojumu,visas Latviju caurceļojošās kaijas ir gan ar mazuļiem,gan tos baro,turpina barot arī Lietuvā,Polijā,Dānijā un t.t.


forelljjanka 08.februāris, 20:28

Cekulzīriņi(tāpat kā vairums caurceļojošo kaiju sugu) baro jaunos putnus vasaras otrā pusē no Ainažiem līdz Papei,tas gan nekādā mērā nepierāda to ligzdošanu Latvijā!;) Pazīme (JB)prasa plašāku skaidrojumu tieši izmantošanai ELPA!


Gaidis Grandāns 08.februāris, 20:00

Latvijas piekrastē jūlija vidū var redzēt Igaunijas cekulzīriņus. Šai sugai pierādīta ligzdošana būtu tikai atrasta ligzda ar olām vai lidspēju neieguvuši mazuļi. Man Nagļu dīķos aptuveni šajā laikā ir trāpījušies arī lielie zīriņi ar mazuļiem ko intensīvi baroja.


Vīksna 08.februāris, 19:46

Šodien speciāli biju aizbraukusi uz Pilsrundāli un aizgāju līdz putnu mikroliegumam. Man no mežiniekiem jau teica, ka melnais stārķis tur vairs neligzdo, arī mazais ērglis maina ligzdas. Pavasarī vienu palielu ligzdu atradām, bet tagad izjukusi, arī melnā stārķa puspuvusi. 'Bet tālāk mežā jau izcirtumi uztaisīti ap 2 palielām ligzdām, un vēl 1 ko iepriekš redzējām vairs nav, nozāģēta. Bet vispār vēl viena nav ko redzējām. Varbūt arī kraukļiem kāda bija. Pie mikrolieguma arī lapkoku praulgrauža atradne un 3- 4 m ozoli. Vēlāk ielikšu ligzdu bildes.


dekants 08.februāris, 19:45

Igor, šī būtu pirmā pierādītā ligzdošana cekulzīriņam. Ir citiem komentāri, kā interpretēt šo novērojumu?


dekants 08.februāris, 19:41

Igor, vai izdevās redzēt, ka cekulzīriņš aiznes barību mazuļiem? Pēc putni.lv "... atsevišķi īpatņi novērojami arī vasaras vidū, tomēr ligzdošana Latvijā nekad nav konstatēta."


dziedava 08.februāris, 19:36

Paldies! :)


Ivars L. 08.februāris, 19:34

A.albida poras ir 1-3 mm lielas, A.macra - 2 līdz 3 poras uz 1mm, un dažas var būt lielākas. Bet Tev taisnība - A.albida ir raksturīgi variējošs poru izmērs, uz slīpa substrāta bieži līkumotas un iegarenas. Tā ka, visticamāk, ši ir A.albida.


dziedava 08.februāris, 19:22

Šis tiešām ir līdzīgāks! Nez kādas ir drošas noteikšanas pazīmes?


Ivars L. 08.februāris, 19:19

Varbūt šis ir kaut kāds Cylindrobasidion?


dziedava 08.februāris, 19:16

Iepriekšējo komentāru varēji nedzēst - nebija par ļaunu atgādināt sev arī Cylindrobasidium eksistenci ;)


Ivars L. 08.februāris, 19:14

Stereum rugosum ir vislīdzīgākais.


dziedava 08.februāris, 19:14

Njā, to par porām droši vien uz vietas jāpēta, tagad var tikai minēt. Kāda tad ir atšķirība abām sugām pēc porām? A.macra nezināju, ņemšu vērā arī tādas eksistenci, googlē gan tā izskatās glītāka, simetriskāka nekā A.albida un manējā, bet varbūt tikai izskatās.


Ivars L. 08.februāris, 18:55

Kopumā izskatās, ka varētu būt A.albida. Bet uz apses var būt arī līdzīgā A.macra.


Ivars L. 08.februāris, 18:26

Cik lielas bija poras, vai to skaits uz mm?


dziedava 08.februāris, 18:20

Nemāku es noteikt sugu kritalām bez mizas :(. Tajā vietā auga priedes, bērzi un apses.


Anete PB 08.februāris, 18:11

Nē, dabā arī bija rozīga nokrāsa. Paskatīšos uz tām cepurīšu virspusēm, kad sanāks atkal iet garām.


Ivars L. 08.februāris, 18:10

Uz kādas koku sugas ?


dekants 08.februāris, 17:56

Pamanīju šo novērojumu. Viktoram šis ir vienīgais novērojumus. Bez papildziņām, jānomaina uz lielo balto gārni vai putns aves?


dziedava 08.februāris, 17:53

Šī varētu būt Antrodia albida?


Ivars L. 08.februāris, 17:42

Tas tikai tā izskatās.:))


dziedava 08.februāris, 17:36

Mani atkal mulsina rozā apakšpuse. Vai tas tik tā izskatās?


Ivars L. 08.februāris, 17:30

Es tā kā vairāk sliecos uz rindu antrodijas Antrodia serialis pusi (man šķiet, ka bilde zilganos toņos sanākusi). Balta klājeniska vai ar nelielu atstāvošu cepurīti gaiši dzeltenbrūnu virspusi. Izpēti googlē šīs sugas bildes, un, ja tiešām vēlies vēlreiz aiziet paskatīties, tad pirmkārt salīdzini ar šo. Ja galīgi nav, tad jāpēta mikroskopiski - sporas. ;)


Ivars L. 08.februāris, 17:04

Laikam jau ir, kā Tev izskatās - egļu violetpiepes Trichaptum abietinum. Var būt arī uz priedes.


Ivars L. 08.februāris, 16:39

Uī! Variantu diezgan daudz. Laikam pēc bildes vien noteikt nevarēs.


dziedava 08.februāris, 16:18

O, jāmēģina iegaumēt šāda forma!


Ivars L. 08.februāris, 16:10

Antrodija ir. Bet kura?


Ivars L. 08.februāris, 16:09

Tā kā parastā datronia Datronia mollis.


dziedava 08.februāris, 16:06

Paldies, es tajās parastajās vēl nevaru tik ātri iebraukt :)


Ivars L. 08.februāris, 16:03

Vajadzētu būt parastajai apmalpiepei.


Anete PB 08.februāris, 15:49

Pēc kā var pateikt precīzāk? Es kaut kad varu aiziet vēlreiz apskatīties :)


Ivars L. 08.februāris, 14:27

Var jau būt arī kāda no Antrodia spp.


dziedava 08.februāris, 13:45

Ak, jā, man jau likās redzēts, paldies :)


CerambyX 08.februāris, 13:35

Bērzu gremzdgrauzim (Scolytus ratzeburgi)


dziedava 08.februāris, 13:26

Paldies :)


CerambyX 08.februāris, 13:24

Nu gūglē konkrēti šai sugai vispār kāpuri nerādās. Vien ja meklē Bolitophagus ģinti kā tādu, tad ir kaut kādas amerikas sugas kāpuri, kas visai līdzīgi pēc formas. Vēl jau tādās piepēs dzīvo arī melnulis Oplocephala haemorrhoidalis un gan jau vēl kādas vaboles - tā ka 100% drošībai būtu kāpurs jāizaudzē :) Bet nu tas B.reticulatus tiešām ļoti bieža suga - vai katrā otrajā vecākā posaspiepē :)


dziedava 08.februāris, 13:11

Hmm, melnulim googlē nemaz balts kāpurs nerādās - vai tā ir kāda attīstības stadija (sākumā varbūt visi kāpuri balti?:))


CerambyX 08.februāris, 13:08

Droši ir tas, ka šie ir vaboļu kāpuri :) Visticamāk ka melnuļa Bolitophagus reticulatus - standarta suga posaspiepēs.


dziedava 08.februāris, 12:44

Cik jauki, kaut kas pavisam jauns priekš manis. :)) Tad jau vienā kārtā ar skorpijmušām, kas arī nav mušas :)


CerambyX 08.februāris, 12:40

Sniega muša Boreus sp. (ar mušām gan nav saistība - pieder Mecoptera kārtai) - Lv vajadzētu būt vismaz 2 sugām, kas attēloa grūti atšķiramas.


Anete PB 08.februāris, 12:39

Versija ticama, vienīgi neredzēju tādu izteiktu brūnu apmali kā Tavās bildēs, kas Dziedavas lapā (ja vien tā ir būtiska pazīme).


Gaidis Grandāns 08.februāris, 12:13

Man izskatās pēc egļu cietpiepes Phellinus chrysoloma.


Sintija Martinsone 08.februāris, 10:37

Nav īsti skaidrs, ko nozīmē - "putnu mikroliegumi uz jautājuma zīmes", bet, Valda, ja Jums ir zināmas kādas nelikumības mikroliegumos vai kaut vai bažas par to, lūdzu informējiet Dabas aizsardzības pārvaldi. Konkrēti par Rundāles novadu atbildīgais darbinieks ir Jānis Brolišs: tālr. 26121844, janis.broliss(at)daba.gov.lv


roosaluristaja 08.februāris, 09:23

Fomitopsis pinicola


Vīksna 08.februāris, 00:32

Paldies par nosaukumiem, visiem kas man pieraksta.


dziedava 08.februāris, 00:14

Darīju, ko varēju, vismaz Remtes muižas parka Mīlestības ozols tagad ir ar visu foto dziedavā: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?fvip=3103&vt=8 ;) Par egli nekādas skaidrības man nav, nekāda tāda īpatnēja vai ne-parastā egle nav zināma. Pati neesmu parkā bijusi.


CerambyX 07.februāris, 21:59

Vairogblakts Rhacognathus punctatus


CerambyX 07.februāris, 21:58

Baltpunktainās ozolu pūcītes (Eupsilia transversa) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:58

Kādas no lapgraužiem donācijām (Donacia sp.)


CerambyX 07.februāris, 21:57

Platsmeceris Platystomus albinus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 07.februāris, 21:57

Kapračvabole Nicrophorus vespillo


CerambyX 07.februāris, 21:56

Kāds no spalvspārņiem (Pterophoridae) '- īsti spēcīgs nejūtos to noteikšanā


CerambyX 07.februāris, 21:56

Araneus ģints krusta zirnekļa tēviņš


CerambyX 07.februāris, 21:55

Bērzu vērpēja (Eriogaster lanestris) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:54

Jauns mīkstpieņu mūka (Cucullia lucifuga) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Lapkoku otiņmūķenes (Caliteara pudibunda) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ievu ordeņpūcīte (Catocala fulminea)


CerambyX 07.februāris, 21:52

Ābeļu raibpūcītes (Diloba caeruleocephala) kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:51

Šķiet sienāzis Metrioptera roeselii


CerambyX 07.februāris, 21:50

Zālāju laupītājblakts (Nabidae dzima)


CerambyX 07.februāris, 21:49

Manuprāt Riteņzirneklis Aculepeira ceropegia


CerambyX 07.februāris, 21:48

Melnūsainie pļavas rensgalvīši


CerambyX 07.februāris, 21:47

Skujkoku sarkanais koksngrauzis (Leptura rubra)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Pelēkā āboliņpūcīte (Callistege mi)


CerambyX 07.februāris, 21:47

Ziedmuša Volucella pellucens


CerambyX 07.februāris, 21:46

Ja tas viss kopā bijis, tad drīzāk velk uz to, ka runa ir par lapkoku. Tad varbūt lapkoku ligzdu koksngrauža (Rhagium mordax) kāpuri? :)


CerambyX 07.februāris, 21:45

Ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs, nekas rets.


forelljjanka 07.februāris, 21:45

Parasti melnā dzilna,citi dzeņi stipri retāk,kaut gan, esmu redzējis arī jauno dižraibo kaļam pie koka pamatnes.


CerambyX 07.februāris, 21:44

Skrejvaboles tā kā Limodromus assimilis


CerambyX 07.februāris, 21:43

Kaut kas uz to pusi ir, Uleiota planata gan varētu būt līdzīgs - neesmu līdz galam atkodis kā tos atšķirt.


forelljjanka 07.februāris, 21:43

Protams ka ad.vistiķis!;)


CerambyX 07.februāris, 21:42

Kāda sprakšķa kāpurs


CerambyX 07.februāris, 21:42

Sprakšķis Apmedus sp. - tur vairums sugu pēc foto sarežģīti nosakāmas.


CerambyX 07.februāris, 21:41

Skrejvabole Stomis pumicatus


CerambyX 07.februāris, 21:41

Līķvabole Phosphuga atrata


CerambyX 07.februāris, 21:40

Tā kā lielais vaska svilnis (Galleria mellonella)


CerambyX 07.februāris, 21:39

Kādi no ūdensmērītājiem (Gerridae)


forelljjanka 07.februāris, 21:38

Putnu mikroliegumi?Tad jau plēšputnu ligzdas!DDatos pietiekami bieži apgrozās eksperti,gan jau pievērsīs uzmanību!


CerambyX 07.februāris, 21:36

Šķiet kaut kas no Medniekmušu (Rhagionidae) dzimtas


CerambyX 07.februāris, 21:34

Nu jā, tālāk par tauriņš sp. te grūti tikt :) Tādas brūnas kūniņas daudziem. Reizēm noder, ja kūniņa safotogrāfēta visādos rakursos (no muguras, vēdera puses) + tuvplānā nofotogrāfēta gala spicuma forma, kas bieži vien ir sugām atšķirīga.


CerambyX 07.februāris, 21:33

Krabjzirneklis Diaea dorsata


laaga 07.februāris, 21:32

Tad jau ļoti ticams, ka Dižraibais, kas turpat netālu kalās (pievienoju bildi).


CerambyX 07.februāris, 21:32

Nū, izgāztuvi jau šad un tad janvārī kāds pieskatīja - citos datumos netika redzēta :) Bet nu, ja šī tur atlido uzēst tik uz daždesmit min, tad jau varbūt arī var palaist garām :)


CerambyX 07.februāris, 21:29

Koksnesmušas (Xylophagidae) kāpurs


forelljjanka 07.februāris, 21:29

Izskatās pēc pērnās mājvietas(ja ar to saprot olas,cāļus),ticamākais īpašnieks Gada putns-dižraibais dzenis.Iespējams arī baltmugurdzenis.Tāpat iespējams ,ka tiek izmantots nakšņošanai,dzeņi ligzdošanas sezonā(un ne tikai,arī ziemā naktī tie guļ dobumos) izmato vairākus dobumus,pie cāļiem nakšņo tikai viens vecāks,otrs,parasti paps nakšņo citā dobumā.


CerambyX 07.februāris, 21:28

Būs tomēr sudrabkaija.


Vīksna 07.februāris, 21:26

To man iepriekšējā pavasarī mežniecībā teica. Varēja redzēt, ka vēl joprojām vietējie zog kritušos kokus. Mūsu pusē iespējams, ka daudz kas nav apsekots, pat no kartes Rundāles nov. izņēma daudzus aizs. biotopus-palieņu pļavas. Citu jau apara. Putnu mikroliegumi arī uz jautājuma zīmes. Te visus mežus zāģē nost.


laaga 07.februāris, 21:16

Kas varētu būt izveidojis tik skaisti izkaltu dobumu? Tā būtu mājvieta, vai barotne?


forelljjanka 07.februāris, 21:04

Iespējams tas pats ugunsvaboles Schizotus pectinicornis kāpurs ,cik zinu neviena no ugunsvabolēm reta nav,tas mežu neglābs.Tomēr ,ja atzīts par saudzējamu,kā var cirst ?Mainīts statuss,sen nav apsekots?


forelljjanka 07.februāris, 20:50

Nekas,gan jau te pamazām,ņemot vērā cik liels ir dažādu retumu procents Tavos novērojumos-ir vērts!;)


forelljjanka 07.februāris, 20:48

Iespējams melnraibā ozolu pūcīte, Griposia aprilina.;)


Vīksna 07.februāris, 20:40

Man to bilžu tik daudz, ka tikai daļu varu atļauties likt. Ja vēl nosaukumus būs jāmeklē, tad vispār vakars.


forelljjanka 07.februāris, 20:39

Tad jau būs veiksmīgi pārziemojusi!Ar JaunzemMāri redzējām šo izgāztuvē 1.01.2016.


forelljjanka 07.februāris, 20:36

Varētu būt bērza čaga jeb pareizi laikam- melnā spulgpiepe(Inonotus obliquus).


forelljjanka 07.februāris, 20:30

Nav datubāzē!;) Tīrā zaļkāte ir,bet pats vairāk sliecos ticēt Julitai!Ja Ansis apstiprinās ,būs pirmais novērojums DDatos!:D


forelljjanka 07.februāris, 20:23

Valda,man 100 % nevar ticēt pat putnus nosakot(tas tā kā mans lauciņš)!:D Gan jau Uģis ienāks un apstiprinās(vai apšaubīs).;) Tā jau, izmantojot daudz piesaukto poļu lapu(ir tur arī naktstauriņi)šo to zīmīgāku atrast var.


dziedava 07.februāris, 20:20

Tirā zaļkāte ir gluda, šai galā tievi pavedieni. Es liktu uz parasto ūsaini Cirriphyllum piliferum, bet ceru, ka vēl Ansis iekomentēs.


forelljjanka 07.februāris, 20:19

Nav datubāzē.;)


Vīksna 07.februāris, 20:18

Paldies par nosaukumiem.


maariite 07.februāris, 20:12

tīrā zaļkāte?


forelljjanka 07.februāris, 20:10

Vai tik nav ozolu zaļsprīžmetis, Comibaena bajularia ?


Inga S 07.februāris, 20:04

Paldies!


Inga S 07.februāris, 20:03

Pirmais attēls bija kļūda :)


roosaluristaja 07.februāris, 19:59

Akmeņu čipste. Pirmajā attēlā gan putnus grūti saskatīt.


Gaidis Grandāns 07.februāris, 19:30

Vajadzētu būt egļu cietpiepei Phellinus chrysoloma. DMB indikatorsuga.


forelljjanka 07.februāris, 19:26

Vienvārdsakot,mērlenta tagad vienmēr līdz Dabassomā,mērīšu,ņemšu koordinātes,bildēšu un sūtīšu visu Julitai.;) Jo nekādu sakarīgāku,visaptverošu vietni internetā dižkokiem tā ar neatradu!Gan jau ka ar dižkokiem tāpat kā ar aizsargājamu putnu ligzdām,nezināmu saglabāšana atkarīga tikai no sirdsapziņas.


forelljjanka 07.februāris, 19:02

Pēc vairākiem nesekmīgiem mēģinājumiem izdevās pievienot,statusus gan rādīja tādus dīvainus,kā mobilākām radībām!;) Gada sūna tā visticamāk nav!;)


Matrus 07.februāris, 18:51

Paugurknābja gulbis, mātīte, dzimusi 2001. gadā vai agrāk. Datu bazē 324 kontroles, pēdējo reizi novērots 17.01.2016. Dārziņu attekā.


forelljjanka 07.februāris, 18:39

Kaut kāda Pterostichus jau laikam ir...;) Gan jau ka jāpēta intīmās vietas!:DD


forelljjanka 07.februāris, 18:32

Laikam būs Dromius agilis!:D


dziedava 07.februāris, 17:48

Manuprāt, cūknātru zāģlapsenes Tenthredo scrophulariae kāpurs. Mums viņi dzīvojas uz melnajiem deviņvīrspēkiem.


AinisP 07.februāris, 17:29

Šis gan būs brūnais garausainis (garausainais sikspārnis).


sandis 07.februāris, 17:28

Remtes Mīlsetības ozolu, tāpat kā desmitiem citus Saldus rajona dižkokus un kultūrvēsturiski nozīmīgos kokus samērījām 2005. gadā, kad kopā ar Gunti Eniņu un Dabas retumu krātuvi Saldus rajonu izķemmējām krustu šķērsu, meklējot un mērot dižkokus. Dati toreiz tika nodoti LVĢMA, bet internetā tas viss, protams, netika salikts (daži foto ieskatam šeit: http://lvafa.gov.lv/materiali/foto/category/34-saldus-rajona-dizkoki). Atceros, ka jau toreiz Mīlestības ozols bija piekarināts ar kāzinieku lentītēm.


forelljjanka 07.februāris, 17:10

Pārbraucot mājās biju nepatīkami pārsteigts-nav par Remtes muižas parka dižkokiem pilnīgi nekādas infas tīmeklī.Slavenais Mīlestības ozols droši ,ka virs 5 m apkārtmērā!Nebiju tur gadu 30 staigājis!:DD LVM smukas takas sataisījuši,medību tornim,lapenes stabiem smuki jumtiņi,Mīl.ozols precinieku saitēm un atslēgām apkarināts,bet par pamatīgām lapeglēm(abas apm.3.5 m.apkārtmērā,atkal mērlenta nebija paņēmusies,mēriju apķerot koku),arī pārējās(ap 20 gb.)visas cienijama vecuma un resnuma,varbūt ne dižkoki un tomēr,vēl viens pieklājīgs ozols,diemžel padumjlaikos dedzināts,vēl arī dīvainā manis ieziņotā egle...


forelljjanka 07.februāris, 17:02

Vēl jau tur arī melngalvas ugunsvaboles kāpurs...;)


nekovārnis 07.februāris, 16:51

Šādu kūniņu pagājušogad pārnesu mājās un novietoju malkas nojumē. Izšķīlās pēc Jāņiem, kad jau biju nolēmis, ka beigts, un aizmuka:) Tā arī neuzzināju, kas iekšā slēpjas:(

2016. gada putnu vērošanas janvāra izaicinājums noslēdzies

Noslēdzies 31. dienu ilgušais janvāra putnu vērošanas izaicinājums. Lai arī kaimiņos Igaunijā un Somijā līdzīga ideja no decembra turpinās trīs mēnešu garumā, janvāri var pamatoti uzskatīt par ziemīgāko Latvijas mēnesi. Pagājušā gada janvāra cīņas rezultāti bija tik augstvērtīgi (četri saraksti virs 100, bet 12 – virs 80 sugām!), ka jau iepriekš bija nojaušams – ko tādu atkārtot būs visai sarežģīti. Lai arī gads iesākās daudzsološi – ar trijām brīvdienām, tomēr laikapstākļi gādāja par atbilstošo: stiprs un ilgstošs sals un vietām bieza sniega sega. Tas mazināja iespējas ieraudzīt vēlo migrējošo rudens sugu pārstāvjus: ķīvītes, dzeltenos tārtiņus, mazos gulbjus, vairāku sugu zosis...


2016. gada koks – ošlapu kļava (1)

Latvijas dendrologu biedrība par 2016. gada koku ievēlējusi ošlapu kļavu Acer negundo. Pēdējo gadu plašās invāzijas dēļ ošlapu kļava dendrologu, vides aizsardzības speciālistu un dabas draugu aprindās ir ieguvusi negatīvu slavu, to reizēm visai pamatoti sauc par „jauno latvāni”. Šajā kontekstā dendrologu izvēle pirmajā mirklī var šķist nesaprotama – gada koks tiek izvēlēts jau no 2001. gada – tātad jau sešpadsmito reizi, un vienmēr šo godu izpelnījusies kāda ievērojama savvaļas vai vismaz izcili dekoratīva svešzemju kokaugu suga. Šoreiz Latvijas dendrologu biedrība vēlas sabiedrības uzmanību pievērst tādai koku sugai, kas Latvijā ir invazīva, ar to saistītām problēmām, kā arī iesaistīt sabiedrību šīs...


2016. gada bezmugurkaulnieks – samtērces

Latvijas Entomoloģijas biedrība (LEB) par Gada bezmugurkaulnieku 2016 ir izvēlējusies samtērces Trombidiidae. Šīs ērces (angliski – red velvet mite) ir nelielas, pārsvarā sastopamas uz augsnes virskārtas vai augsnē un bieži ir spilgti sarkanā krāsā. Tās ir sastopamas gan mežos, gan arī augļu dārzos un citos biotopos. Samtērces par gada bezmugurkaulnieku izvēlētas, lai pievērstu sabiedrības uzmanību neredzamajai un nepazīstamajai dzīvajai dabai mums apkārt. Tāpat kā citām ērcēm, arī samtērcēm ir astoņas kājas, iespējams, tāpēc cilvēki tās nereti uzskata par zirnekļiem. Šīs ērces ir īpaši aktīvas saulainā, siltā laikā, kad viegli ieraugāmas uz augsnes, sūnām vai lapām. Tās nekož un nedzeļ. Gada bezmugurkaulnieks 2016...


Jura Lipsberga grāmatas atvēršanas svētki

Pēc vairākus gadus ilga darba viens no mūsu ornitoloģijas vecmeistariem, bioloģijas zinātņu doktors Juris Lipsbergs ir pabeidzis savu atmiņu stāstu krājumu, kam devis nosaukumu “Klaidonīga putnu pētnieka piedzīvojumi”. Šāda veida darbi “putnu cilvēku” vidē iznāk ļoti reti un sagaidīt ko tādu no viena no Latvijas leģendārākajiem putnu pētniekiem ir īpašs notikums. Grāmatu izdod apgāds “Jumava”, un tās atvēršana notiks 18. februārī plkst. 17.00 Latvijas Dabas muzeja putnu ekspozīcijas zālē. Uz pasākumu tiek aicināti visi interesenti. Apgāds arī informē, ka tā laikā grāmatu būs iespējams iegādāties par īpašu cenu. Būsiet mīļi gaidīti!


Ziemojošo ūdensputnu uzskaite šajā nedēļas nogalē (6)

Šajā nedēļas nogalē, 16. un 17. janvārī, notiks ikgadējā ziemojošo ūdensputnu uzskaite. Lielā daļā Eiropas valstu tā notiks jau 50. reizi. Uzskaite ir svarīgs rīks, lai apzinātu populāciju stāvokli, tāpēc jau otro gadu ir arī valsts monitoringa programmas sastāvdaļa. Ziemojošo ūdensputnu uzskaites mērķis ir novērtēt ūdensputnu populāciju lielumu un sekot to skaita pārmaiņu tendencēm, kā arī noteikt nozīmīgākās putnu pulcēšanās vietas, kam nepieciešama aizsardzība. Krīklis. Foto: A.Kuročkins Šajos centrālajos datumos, vai, ja laika apstākļi neatļaus, iespējami tuvu tiem, plānots apskatīt visu jūras piekrasti un apsekot ap 200 ūdensputnu ziemošanas vietas - dīķus, upes, ezerus. Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina ikvienu un īpaši iepriekšējo gadu...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts