Šobrīd aktīvie lietotāji: 340 Šodien ievadītie novērojumi: 601 Kopējais novērojumu skaits: 236380
Jums ir viesa statuss
Pēdējie novērojumi
Parastā ieva Padus avium
4-May-2016, Anete PB
Pupuķis Upupa epops
4-May-2016, Vangrava
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, ElizeS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, ElizeS
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, ElizeS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, ElizeS
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-May-2016, And_ra
Dadzītis Carduelis carduelis
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, ElizeS
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
17-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-Apr-2016, jpriedn
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus cornix
17-Apr-2016, jpriedn
Lauku cīrulis Alauda arvensis
17-Apr-2016, jpriedn
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
17-Apr-2016, jpriedn
Niedru lija Circus aeruginosus
17-Apr-2016, jpriedn
Baltais stārķis Ciconia ciconia
17-Apr-2016, jpriedn
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-May-2016, Putnu_Būris
Pupuķis Upupa epops
15-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
15-Apr-2016, jpriedn
Mērkaziņa Gallinago gallinago
15-Apr-2016, jpriedn
Mājas strazds Sturnus vulgaris
15-Apr-2016, jpriedn
Ķikuts Gallinago media
15-Apr-2016, jpriedn
Kaņepītis Linaria cannabina
15-Apr-2016, jpriedn
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
15-Apr-2016, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
15-Apr-2016, jpriedn
Baltā cielava Motacilla alba
15-Apr-2016, jpriedn
Baltais stārķis Ciconia ciconia
15-Apr-2016, jpriedn
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-May-2016, zais
Žubīte Fringilla coelebs
16-Apr-2016, jpriedn
Žagata Pica pica
16-Apr-2016, jpriedn
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
16-Apr-2016, jpriedn
Sīlis Garrulus glandarius
16-Apr-2016, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Apr-2016, jpriedn
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Apr-2016, jpriedn
Melnā dzilna Dryocopus martius
16-Apr-2016, jpriedn
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Apr-2016, jpriedn
Mājas strazds Sturnus vulgaris
16-Apr-2016, jpriedn
Lielā zīlīte Parus major
16-Apr-2016, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
16-Apr-2016, jpriedn
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
16-Apr-2016, jpriedn
Dzērve Grus grus
16-Apr-2016, jpriedn
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Apr-2016, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Apr-2016, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Apr-2016, jpriedn
Baltā cielava Motacilla alba
16-Apr-2016, jpriedn
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Apr-2016, jpriedn
Žubīte Fringilla coelebs
16-Apr-2016, jpriedn
Žagata Pica pica
16-Apr-2016, jpriedn
Zaļžubīte Chloris chloris
16-Apr-2016, jpriedn
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
16-Apr-2016, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
16-Apr-2016, jpriedn
Purva zīlīte Poecile palustris
16-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
16-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Apr-2016, jpriedn
Paceplītis Troglodytes troglodytes
16-Apr-2016, jpriedn
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Apr-2016, jpriedn
Mizložņa Certhia familiaris
16-Apr-2016, jpriedn
Meža zīlīte Periparus ater
16-Apr-2016, jpriedn
Meža pīle Anas platyrhynchos
16-Apr-2016, jpriedn
Melnais meža strazds Turdus merula
16-Apr-2016, jpriedn
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Apr-2016, jpriedn
Lauku balodis Columba palumbus
16-Apr-2016, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Apr-2016, jpriedn
Krauklis Corvus corax
16-Apr-2016, jpriedn
Koku čipste Anthus trivialis
16-Apr-2016, jpriedn
Garastīte Aegithalos caudatus
16-Apr-2016, jpriedn
Dzilnītis Sitta europaea
16-Apr-2016, jpriedn
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
16-Apr-2016, jpriedn
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
16-Apr-2016, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Apr-2016, jpriedn
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
16-Apr-2016, jpriedn
Aveņu astainītis Callophrys rubi
4-May-2016, anitra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
4-May-2016, anitra
4-May-2016, Klobsters
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Apr-2016, jpriedn
Lauku cīrulis Alauda arvensis
16-Apr-2016, jpriedn
Ķīvīte Vanellus vanellus
16-Apr-2016, jpriedn
Dzērve Grus grus
16-Apr-2016, jpriedn
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
16-Apr-2016, jpriedn
Baltā cielava Motacilla alba
16-Apr-2016, jpriedn
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2016, Ilona_rasa
Žagata Pica pica
16-Apr-2016, jpriedn
Sila strazds Turdus viscivorus
16-Apr-2016, jpriedn
Peļu klijāns Buteo buteo
16-Apr-2016, jpriedn
Pelēkā vārna Corvus cornix
16-Apr-2016, jpriedn
Niedru lija Circus aeruginosus
16-Apr-2016, jpriedn
Kovārnis Corvus monedula
16-Apr-2016, jpriedn
Dzērve Grus grus
16-Apr-2016, jpriedn
Baltais stārķis Ciconia ciconia
16-Apr-2016, jpriedn
Parastā ieva Padus avium
4-May-2016, Ilona_rasa
Pupuķis Upupa epops
4-May-2016, Ilona_rasa
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, edge
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-May-2016, sandis
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, sandis
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, sandis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, sandis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, sandis
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, sandis
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, sandis
4-May-2016, sandis
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2016, sandis
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-May-2016, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, edge
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, sandis
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, sandis
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-May-2016, sandis
Žagata Pica pica
4-May-2016, sandis
Gaigala Bucephala clangula
4-May-2016, sandis
Dzērve Grus grus
4-May-2016, sandis
Žagata Pica pica
4-May-2016, sandis
Peļu klijāns Buteo buteo
4-May-2016, sandis
Mazais ērglis Aquila pomarina
4-May-2016, sandis
Purva tilbīte Tringa glareola
4-May-2016, sandis
Laucis Fulica atra
4-May-2016, sandis
Baltais stārķis Ciconia ciconia
4-May-2016, sandis
Žagata Pica pica
4-May-2016, sandis
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
4-May-2016, sandis
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, edge
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-May-2016, Putnu_Būris
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
4-May-2016, Rallus
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, edge
4-May-2016, mazais_ezis
Tītiņš Jynx torquilla
4-May-2016, Litenesputni
Garastīte Aegithalos caudatus
4-May-2016, Wija
Mājas čurkste Delichon urbicum
4-May-2016, Wija
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
4-May-2016, Wija
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-May-2016, SintijaK
Žubīte Fringilla coelebs
1-May-2016, SintijaK
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-May-2016, SintijaK
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-May-2016, SintijaK
Sīlis Garrulus glandarius
1-May-2016, SintijaK
Purva zīlīte Poecile palustris
1-May-2016, SintijaK
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-May-2016, SintijaK
1-May-2016, SintijaK
Meža pīle Anas platyrhynchos
1-May-2016, SintijaK
Melnais meža strazds Turdus merula
1-May-2016, SintijaK
Lielais dumpis Botaurus stellaris
1-May-2016, SintijaK
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-May-2016, SintijaK
Lauku balodis Columba palumbus
1-May-2016, SintijaK
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2016, SintijaK
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2016, SintijaK
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
1-May-2016, SintijaK
Gaigala Bucephala clangula
1-May-2016, SintijaK
Koku čipste Anthus trivialis
1-May-2016, SintijaK
Ķīvīte Vanellus vanellus
1-May-2016, SintijaK
Laucis Fulica atra
1-May-2016, SintijaK
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, Putnu_Būris
Parastā ieva Padus avium
4-May-2016, Marculane
Melnā dzilna Dryocopus martius
4-May-2016, Putnu_Būris
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, IevaM
Parastais plakanstaipeknis Diphasiastrum complanatum
4-May-2016, Anta.S.
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, Putnu_Būris
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, Putnu_Būris
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, Putnu_Būris
Mednis Tetrao urogallus
4-May-2016, Anta.S.
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, Putnu_Būris
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, Putnu_Būris
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, edge
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
4-May-2016, Putnu_Būris
Sila ķirzaka Lacerta agilis
4-May-2016, edge
Pļavu čipste Anthus pratensis
4-May-2016, sandis
4-May-2016, Mimi Serada
Žubīte Fringilla coelebs
30-Apr-2016, SintijaK
Žagata Pica pica
30-Apr-2016, SintijaK
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
30-Apr-2016, SintijaK
Zaļžubīte Chloris chloris
30-Apr-2016, SintijaK
Pelēkā vārna Corvus cornix
30-Apr-2016, SintijaK
Pelēkais strazds Turdus pilaris
30-Apr-2016, SintijaK
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
30-Apr-2016, SintijaK
Mājas strazds Sturnus vulgaris
30-Apr-2016, SintijaK
Lauku zvirbulis Passer montanus
30-Apr-2016, SintijaK
Lauku cīrulis Alauda arvensis
30-Apr-2016, SintijaK
Dzilnītis Sitta europaea
30-Apr-2016, SintijaK
Baltā cielava Motacilla alba
30-Apr-2016, SintijaK
Baltais stārķis Ciconia ciconia
30-Apr-2016, SintijaK
Tumšā eļļasvabole Meloe proscarabaeus
4-May-2016, Mimi Serada
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
4-May-2016, anitra
Papuves raibenis Issoria lathonia
4-May-2016, Mimi Serada
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
3-May-2016, Irbe
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, Irbe
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, Irbe
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-May-2016, sandis
Tumšā tilbīte Tringa erythropus
4-May-2016, sandis
Purva tilbīte Tringa glareola
4-May-2016, sandis
Laucis Fulica atra
4-May-2016, sandis
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-May-2016, sandis
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
4-May-2016, sandis
Ķīvīte Vanellus vanellus
4-May-2016, sandis
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, edge
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, edge
Sila strazds Turdus viscivorus
4-May-2016, edge
4-May-2016, maariite
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, ER
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, sandis
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, sandis
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, sandis
Lielā gaura Mergus merganser
4-May-2016, Ikerti
Ģirlicis Serinus serinus
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
1-Apr-2016, And_ra
Žagata Pica pica
1-Apr-2016, And_ra
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Apr-2016, And_ra
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Apr-2016, And_ra
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Apr-2016, And_ra
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-Apr-2016, And_ra
Tītiņš Jynx torquilla
1-Apr-2016, And_ra
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Apr-2016, And_ra
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
1-Apr-2016, And_ra
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Apr-2016, And_ra
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Apr-2016, And_ra
Plukšķis Turdus iliacus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā dzilna Picus canus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Apr-2016, And_ra
1-Apr-2016, And_ra
Mizložņa Certhia familiaris
1-Apr-2016, And_ra
Meža pūce Strix aluco
1-Apr-2016, And_ra
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Apr-2016, And_ra
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Apr-2016, And_ra
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Apr-2016, And_ra
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Apr-2016, And_ra
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Apr-2016, And_ra
Lielā zīlīte Parus major
1-Apr-2016, And_ra
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-Apr-2016, And_ra
Lielais dumpis Botaurus stellaris
1-Apr-2016, And_ra
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Apr-2016, And_ra
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Apr-2016, And_ra
Lauku balodis Columba palumbus
1-Apr-2016, And_ra
Ķīvīte Vanellus vanellus
1-Apr-2016, And_ra
Ķivulis Carduelis spinus
1-Apr-2016, And_ra
Krauķis Corvus frugilegus
1-Apr-2016, And_ra
Krauklis Corvus corax
1-Apr-2016, And_ra
Kovārnis Corvus monedula
1-Apr-2016, And_ra
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Apr-2016, And_ra
Gaigala Bucephala clangula
1-Apr-2016, And_ra
Dzilnītis Sitta europaea
1-Apr-2016, And_ra
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Apr-2016, And_ra
Dzērve Grus grus
1-Apr-2016, And_ra
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Apr-2016, And_ra
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Apr-2016, And_ra
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Apr-2016, And_ra
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Apr-2016, And_ra
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Apr-2016, And_ra
Baltā cielava Motacilla alba
1-Apr-2016, And_ra
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Apr-2016, And_ra
Žubīte Fringilla coelebs
1-Apr-2016, And_ra
Žagata Pica pica
1-Apr-2016, And_ra
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Apr-2016, And_ra
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Apr-2016, And_ra
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Apr-2016, And_ra
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-Apr-2016, And_ra
Tītiņš Jynx torquilla
1-Apr-2016, And_ra
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Apr-2016, And_ra
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
1-Apr-2016, And_ra
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Apr-2016, And_ra
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Apr-2016, And_ra
Plukšķis Turdus iliacus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā dzilna Picus canus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Apr-2016, And_ra
1-Apr-2016, And_ra
Mizložņa Certhia familiaris
1-Apr-2016, And_ra
Meža pūce Strix aluco
1-Apr-2016, And_ra
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Apr-2016, And_ra
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Apr-2016, And_ra
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Apr-2016, And_ra
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Apr-2016, And_ra
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Apr-2016, And_ra
Lielā zīlīte Parus major
1-Apr-2016, And_ra
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-Apr-2016, And_ra
Lielais dumpis Botaurus stellaris
1-Apr-2016, And_ra
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Apr-2016, And_ra
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Apr-2016, And_ra
Lauku balodis Columba palumbus
1-Apr-2016, And_ra
Ķīvīte Vanellus vanellus
1-Apr-2016, And_ra
Ķivulis Carduelis spinus
1-Apr-2016, And_ra
Krauķis Corvus frugilegus
1-Apr-2016, And_ra
Krauklis Corvus corax
1-Apr-2016, And_ra
Kovārnis Corvus monedula
1-Apr-2016, And_ra
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Apr-2016, And_ra
Gaigala Bucephala clangula
1-Apr-2016, And_ra
Dzilnītis Sitta europaea
1-Apr-2016, And_ra
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Apr-2016, And_ra
Dzērve Grus grus
1-Apr-2016, And_ra
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Apr-2016, And_ra
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Apr-2016, And_ra
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Apr-2016, And_ra
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Apr-2016, And_ra
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Apr-2016, And_ra
Baltā cielava Motacilla alba
1-Apr-2016, And_ra
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Apr-2016, And_ra
Žubīte Fringilla coelebs
1-Apr-2016, And_ra
Žagata Pica pica
1-Apr-2016, And_ra
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
1-Apr-2016, And_ra
Zaļžubīte Chloris chloris
1-Apr-2016, And_ra
Vītītis Phylloscopus trochilus
1-Apr-2016, And_ra
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
1-Apr-2016, And_ra
Tītiņš Jynx torquilla
1-Apr-2016, And_ra
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
1-Apr-2016, And_ra
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
1-Apr-2016, And_ra
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-Apr-2016, And_ra
Purva zīlīte Poecile palustris
1-Apr-2016, And_ra
Plukšķis Turdus iliacus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā vārna Corvus cornix
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkā dzilna Picus canus
1-Apr-2016, And_ra
Pelēkais strazds Turdus pilaris
1-Apr-2016, And_ra
1-Apr-2016, And_ra
Mizložņa Certhia familiaris
1-Apr-2016, And_ra
Meža pūce Strix aluco
1-Apr-2016, And_ra
Melnais meža strazds Turdus merula
1-Apr-2016, And_ra
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
1-Apr-2016, And_ra
Mājas zvirbulis Passer domesticus
1-Apr-2016, And_ra
Mājas strazds Sturnus vulgaris
1-Apr-2016, And_ra
Mājas balodis Columba livia domestica
1-Apr-2016, And_ra
Lielā zīlīte Parus major
1-Apr-2016, And_ra
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-Apr-2016, And_ra
Lielais dumpis Botaurus stellaris
1-Apr-2016, And_ra
Lauku zvirbulis Passer montanus
1-Apr-2016, And_ra
Lauku cīrulis Alauda arvensis
1-Apr-2016, And_ra
Lauku balodis Columba palumbus
1-Apr-2016, And_ra
Ķīvīte Vanellus vanellus
1-Apr-2016, And_ra
Ķivulis Carduelis spinus
1-Apr-2016, And_ra
Krauķis Corvus frugilegus
1-Apr-2016, And_ra
Krauklis Corvus corax
1-Apr-2016, And_ra
Kovārnis Corvus monedula
1-Apr-2016, And_ra
Kaņepītis Linaria cannabina
1-Apr-2016, And_ra
Gaigala Bucephala clangula
1-Apr-2016, And_ra
Dzilnītis Sitta europaea
1-Apr-2016, And_ra
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
1-Apr-2016, And_ra
Dzērve Grus grus
1-Apr-2016, And_ra
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
1-Apr-2016, And_ra
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
1-Apr-2016, And_ra
Dadzītis Carduelis carduelis
1-Apr-2016, And_ra
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-Apr-2016, And_ra
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-Apr-2016, And_ra
Baltā cielava Motacilla alba
1-Apr-2016, And_ra
Baltais stārķis Ciconia ciconia
1-Apr-2016, And_ra
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-May-2016, edge
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, edge
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, edge
Sila cīrulis Lullula arborea
4-May-2016, edge
Krauklis Corvus corax
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, Arnis2
4-May-2016, didelf
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-May-2016, ElizeS
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, ElizeS
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, ElizeS
Mazais mušķērājs Ficedula parva
4-May-2016, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, ElizeS
Rudā lapsa Vulpes vulpes
4-May-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, ElizeS
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, ElizeS
Dzērve Grus grus
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-May-2016, ElizeS
4-May-2016, Ikerti
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, Arnis2
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, Arnis2
3-May-2016, cielava
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, ElizeS
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
4-May-2016, ElizeS
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
4-May-2016, Mareks Kilups
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, Mareks Kilups
Stirna Capreolus capreolus
4-May-2016, Arnis2
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
4-May-2016, Arnis2
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, Mareks Kilups
Kaņepītis Linaria cannabina
4-May-2016, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, Mareks Kilups
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
3-May-2016, anitra
3-May-2016, anitra
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
3-May-2016, anitra
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, ElizeS
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
3-May-2016, anitra
Krūkļu zilenītis Celastrina argiolus
3-May-2016, anitra
Dzērve Grus grus
4-May-2016, ElizeS
Aveņu astainītis Callophrys rubi
3-May-2016, anitra
Dedestiņu baltenis Leptidea sinapis
3-May-2016, anitra
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, ElizeS
Bērzu raibenis Nymphalis antiopa
3-May-2016, anitra
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
3-May-2016, Ievucis
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
4-May-2016, ElizeS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, Ievucis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, And_ra
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, And_ra
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, And_ra
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-May-2016, And_ra
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, And_ra
Sloka Scolopax rusticola
4-May-2016, And_ra
Sīlis Garrulus glandarius
4-May-2016, And_ra
Sila strazds Turdus viscivorus
4-May-2016, And_ra
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, And_ra
Riekstrozis Nucifraga caryocatactes
4-May-2016, And_ra
Peļkājīte Prunella modularis
4-May-2016, And_ra
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
4-May-2016, And_ra
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, And_ra
Mērkaziņa Gallinago gallinago
4-May-2016, And_ra
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-May-2016, And_ra
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, And_ra
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, And_ra
Krauklis Corvus corax
4-May-2016, And_ra
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, And_ra
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, And_ra
Dzērve Grus grus
4-May-2016, And_ra
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2016, And_ra
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-May-2016, And_ra
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, And_ra
Mazais mušķērājs Ficedula parva
4-May-2016, ElizeS
Lielais dumpis Botaurus stellaris
4-May-2016, ElizeS
4-May-2016, ElizeS
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, elektrolitr
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, elektrolitr
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, elektrolitr
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
4-May-2016, Arnis2
Krauklis Corvus corax
4-May-2016, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, ElizeS
Ūdensvistiņa Gallinula chloropus
4-May-2016, Arnis2
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Arnis2
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, ElizeS
Peļkājīte Prunella modularis
21-Apr-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Apr-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Apr-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
21-Apr-2016, dekants
Dadzītis Carduelis carduelis
21-Apr-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
21-Apr-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
21-Apr-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
21-Apr-2016, dekants
Purva zīlīte Poecile palustris
21-Apr-2016, dekants
Krauklis Corvus corax
21-Apr-2016, dekants
Niedru stērste Emberiza schoeniclus
21-Apr-2016, dekants
Sila strazds Turdus viscivorus
21-Apr-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
21-Apr-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
21-Apr-2016, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Apr-2016, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
21-Apr-2016, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
21-Apr-2016, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
21-Apr-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-Apr-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
21-Apr-2016, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
21-Apr-2016, dekants
Pļavu čipste Anthus pratensis
21-Apr-2016, dekants
Sloka Scolopax rusticola
21-Apr-2016, dekants
Mērkaziņa Gallinago gallinago
21-Apr-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, dekants
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, dekants
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, dekants
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, dekants
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, dekants
Mizložņa Certhia familiaris
4-May-2016, dekants
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
4-May-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
4-May-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
4-May-2016, dekants
Plukšķis Turdus iliacus
4-May-2016, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, dekants
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, dekants
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, dekants
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, dekants
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-May-2016, dekants
Pelēkā dzilna Picus canus
4-May-2016, dekants
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, dekants
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, vigulis
Sējas zoss Anser fabalis
4-May-2016, vāvere
Korķainā ozolpiepe Daedalea quercina
2-May-2016, dziedava
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, elektrolitr
Īssetas nekera Neckera pennata
2-May-2016, dziedava
Sīlis Garrulus glandarius
4-May-2016, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, Arnis2
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
2-May-2016, dziedava
Sīlis Garrulus glandarius
4-May-2016, ElizeS
Mizložņa Certhia familiaris
4-May-2016, ElizeS
Kaņepītis Linaria cannabina
4-May-2016, ElizeS
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-May-2016, ivars
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, ElizeS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, ElizeS
Bezdelīga Hirundo rustica
4-May-2016, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-May-2016, ElizeS
Dadzītis Carduelis carduelis
4-May-2016, Arnis2
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, ElizeS
Kaņepītis Linaria cannabina
4-May-2016, Arnis2
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, ElizeS
Baltā cielava Motacilla alba
4-May-2016, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, Arnis2
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-May-2016, ElizeS
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, ElizeS
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Arnis2
Baltā cielava Motacilla alba
4-May-2016, Arnis2
Akmeņčakstīte Oenanthe oenanthe
4-May-2016, Arnis2
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-May-2016, ElizeS
Baltā cielava Motacilla alba
4-May-2016, ElizeS
Upes tārtiņš Charadrius dubius
4-May-2016, Arnis2
Lielais ķīris Larus ridibundus
4-May-2016, ElizeS
Lauku cīrulis Alauda arvensis
4-May-2016, Arnis2
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
4-May-2016, Arnis2
Stepes čipste Anthus campestris
4-May-2016, Arnis2
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, elektrolitr
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Ilze.Brila
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Ilze.Brila
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Ilze.Brila
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
4-May-2016, ElizeS
Lauku balodis Columba palumbus
4-May-2016, ElizeS
Mājas balodis Columba livia domestica
4-May-2016, Litenesputni
Bezdelīgu piekūns Falco subbuteo
4-May-2016, ElizeS
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-May-2016, Litenesputni
Zivju gārnis Ardea cinerea
4-May-2016, Litenesputni
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, Litenesputni
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, Litenesputni
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
4-May-2016, Aigars
Peļkājīte Prunella modularis
4-May-2016, ElizeS
Cekulzīlīte Lophophanes cristatus
4-May-2016, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, ElizeS
Mizložņa Certhia familiaris
4-May-2016, ElizeS
Zeltgalvītis Regulus regulus
4-May-2016, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, ElizeS
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, ElizeS
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, ElizeS
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
4-May-2016, ElizeS
Paceplītis Troglodytes troglodytes
4-May-2016, ElizeS
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
4-May-2016, ElizeS
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, ElizeS
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, Arnis2
Dzērve Grus grus
4-May-2016, Artcervus
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, ElizeS
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-May-2016, ElizeS
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-May-2016, ElizeS
Lielais dumpis Botaurus stellaris
4-May-2016, ElizeS
Melnais meža strazds Turdus merula
4-May-2016, ElizeS
Peļkājīte Prunella modularis
4-May-2016, ElizeS
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, ElizeS
Pupuķis Upupa epops
4-May-2016, ElizeS
Zaļžubīte Chloris chloris
4-May-2016, ElizeS
Lielais dumpis Botaurus stellaris
4-May-2016, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-May-2016, ElizeS
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
4-May-2016, ElizeS
Baltā cielava Motacilla alba
4-May-2016, ElizeS
Mājas strazds Sturnus vulgaris
4-May-2016, ElizeS
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-May-2016, ElizeS
Lauku zvirbulis Passer montanus
4-May-2016, ElizeS
3-May-2016, Mari
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
3-May-2016, Mari
Pelēkais strazds Turdus pilaris
4-May-2016, ElizeS
3-May-2016, Mari
Ķivulis Carduelis spinus
4-May-2016, ElizeS
Kārklu ķauķis Locustella naevia
4-May-2016, ElizeS
Mizložņa Certhia familiaris
4-May-2016, ElizeS
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, ElizeS
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
4-May-2016, ElizeS
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
4-May-2016, ElizeS
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
4-May-2016, ElizeS
Pupuķis Upupa epops
4-May-2016, ElizeS
Pelēkā vārna Corvus cornix
4-May-2016, ElizeS
Lielais piekūns Falco peregrinus
29-Apr-2016, ūdensvistiņa
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
4-May-2016, ElizeS
Dzērve Grus grus
4-May-2016, ElizeS
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
4-May-2016, ElizeS
Lielā zīlīte Parus major
4-May-2016, ElizeS
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
4-May-2016, ElizeS
Mērkaziņa Gallinago gallinago
4-May-2016, ElizeS
Žubīte Fringilla coelebs
4-May-2016, ElizeS
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
4-May-2016, ElizeS
Vītītis Phylloscopus trochilus
4-May-2016, ElizeS
Koku čipste Anthus trivialis
4-May-2016, ElizeS
4-May-2016, vāvere
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, ūdensvistiņa
Mājas čurkste Delichon urbicum
3-May-2016, ūdensvistiņa
Lakstīgala Luscinia luscinia
4-May-2016, sandis
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
4-May-2016, ilzuks
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Kovārnis Corvus monedula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Jānis Ķuze
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Tītiņš Jynx torquilla
3-May-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Niedru lija Circus aeruginosus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā čakste Lanius excubitor
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Jānis Ķuze
Žagata Pica pica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Tītiņš Jynx torquilla
3-May-2016, Jānis Ķuze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Peļu klijāns Buteo buteo
3-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Parastā ūbele Streptopelia turtur
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mērkaziņa Gallinago gallinago
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Jānis Ķuze
Grīslis Carex sp.
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Pūkainā vijolīte Viola hirta L.
3-May-2016, Vīksna
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, aina
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Vidējais dzenis Dendrocopos medius
3-May-2016, Jānis Ķuze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Peļu klijāns Buteo buteo
3-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2016, Jānis Ķuze
Mizložņa Certhia familiaris
3-May-2016, Jānis Ķuze
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Krauklis Corvus corax
3-May-2016, Jānis Ķuze
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-May-2016, Jānis Ķuze
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-May-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, Jānis Ķuze
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Jānis Ķuze
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Sārtā bezlape Lathraea squamaria
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Parastā zvērene Barbarea vulgaris
3-May-2016, Vīksna
Žubīte Fringilla coelebs
2-May-2016, Jānis Ķuze
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Zeltgalvītis Regulus regulus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Vītītis Phylloscopus trochilus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
2-May-2016, Jānis Ķuze
Svilpis Pyrrhula pyrrhula
2-May-2016, Jānis Ķuze
Sīlis Garrulus glandarius
2-May-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
2-May-2016, Jānis Ķuze
Peļkājīte Prunella modularis
2-May-2016, Jānis Ķuze
Pelēkā vārna Corvus cornix
2-May-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
2-May-2016, Jānis Ķuze
Mērkaziņa Gallinago gallinago
2-May-2016, Jānis Ķuze
Meža zīlīte Periparus ater
2-May-2016, Jānis Ķuze
Melnā dzilna Dryocopus martius
2-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
2-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
2-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais erickiņš Phoenicurus ochruros
2-May-2016, Jānis Ķuze
Mājas strazds Sturnus vulgaris
2-May-2016, Jānis Ķuze
Mazais dzenis Dendrocopos minor
2-May-2016, Jānis Ķuze
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
2-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
2-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku cīrulis Alauda arvensis
2-May-2016, Jānis Ķuze
Lauku balodis Columba palumbus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
2-May-2016, Jānis Ķuze
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
2-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
2-May-2016, Jānis Ķuze
Dzeguze Cuculus canorus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Dadzītis Carduelis carduelis
2-May-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
2-May-2016, Jānis Ķuze
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
2-May-2016, Jānis Ķuze
Baltā cielava Motacilla alba
2-May-2016, Jānis Ķuze
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-May-2016, Jānis Ķuze
3-May-2016, Vīksna
Plankumainā panātre Lamium maculatum
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
2-May-2016, Jānis Ķuze
3-May-2016, Vīksna
Pļavas silpurene Pulsatilla pratensis
3-May-2016, Anete PB
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
2-May-2016, Jānis Ķuze
Kasūbijas gundega Ranunculus cassubicus L.
3-May-2016, Anete PB
3-May-2016, Vīksna
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
2-May-2016, Jānis Ķuze
Melnā klija Milvus migrans
2-May-2016, Jānis Ķuze
Zeltgalvītis Regulus regulus
1-May-2016, Jānis Ķuze
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
1-May-2016, Jānis Ķuze
Paceplītis Troglodytes troglodytes
1-May-2016, Jānis Ķuze
Melnais meža strazds Turdus merula
1-May-2016, Jānis Ķuze
Lielā zīlīte Parus major
1-May-2016, Jānis Ķuze
Ķivulis Carduelis spinus
1-May-2016, Jānis Ķuze
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
1-May-2016, Jānis Ķuze
Mednis Tetrao urogallus
3-May-2016, And_ra
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Anete PB
Baltā panātre Lamium album
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Parastā ieva Padus avium
3-May-2016, Vīksna
3-May-2016, Vīksna
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, Wiesturs
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, Wiesturs
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-May-2016, Wiesturs
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Wiesturs
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2016, Wiesturs
Purva tilbīte Tringa glareola
3-May-2016, Wiesturs
Lielā tilbīte Tringa nebularia
2-May-2016, dzenis
Laucis Fulica atra
3-May-2016, dzordzs
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2016, Wiesturs
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2016, Wiesturs
Cekulzīriņš Sterna sandvicensis
2-May-2016, dzenis
Krauklis Corvus corax
3-May-2016, Wiesturs
Niedru lija Circus aeruginosus
3-May-2016, Wiesturs
Medus (mājas) bite Apis mellifera
1-May-2016, felsi
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, Wiesturs
Krauklis Corvus corax
3-May-2016, Wiesturs
Meža pīle Anas platyrhynchos
3-May-2016, Wiesturs
Eirāzijas bebrs Castor fiber
1-May-2016, felsi
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-May-2016, felsi
Cekulpīle Aythya fuligula
1-May-2016, felsi
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
1-May-2016, felsi
1-May-2016, felsi
Laucis Fulica atra
1-May-2016, felsi
Lielais ķīris Larus ridibundus
1-May-2016, felsi
1-May-2016, felsi
Baltā cielava Motacilla alba
1-May-2016, felsi
Lielā zīlīte Parus major
1-May-2016, felsi
Zīdaste Bombycilla garrulus
2-May-2016, Aigars
3-May-2016, Aigars
Purva pūce Asio flammeus
3-May-2016, Matrus
Bumbieru-kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae
2-May-2016, zemesbite
Pupuķis Upupa epops
3-May-2016, DiānaM
Ķērsu baltenis Anthocharis cardamines
2-May-2016, zemesbite
Mazais nātru raibenis Araschnia levana
2-May-2016, zemesbite
2-May-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-May-2016, zemesbite
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, dane
Augļkoku raibenis Nymphalis polychloros
2-May-2016, zemesbite
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, forelljjanka
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2016, forelljjanka
Zeltgalvītis Regulus regulus
3-May-2016, forelljjanka
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, forelljjanka
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2016, forelljjanka
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, forelljjanka
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2016, forelljjanka
Purva zīlīte Poecile palustris
3-May-2016, forelljjanka
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-May-2016, forelljjanka
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, forelljjanka
Pelēkā dzilna Picus canus
3-May-2016, forelljjanka
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, forelljjanka
Mērkaziņa Gallinago gallinago
3-May-2016, forelljjanka
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-May-2016, forelljjanka
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-May-2016, forelljjanka
Melnā dzilna Dryocopus martius
3-May-2016, forelljjanka
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-May-2016, forelljjanka
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, forelljjanka
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-May-2016, forelljjanka
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2016, forelljjanka
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-May-2016, forelljjanka
Dzilnītis Sitta europaea
3-May-2016, forelljjanka
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, forelljjanka
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, forelljjanka
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, forelljjanka
Baltmugurdzenis Dendrocopos leucotos
3-May-2016, forelljjanka
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, forelljjanka
Brūnspārnu ķauķis Sylvia communis
3-May-2016, forelljjanka
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, forelljjanka
Dārza ķauķis Sylvia borin
3-May-2016, forelljjanka
Dižraibais dzenis Dendrocopos major
3-May-2016, forelljjanka
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, forelljjanka
2-May-2016, zemesbite
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
2-May-2016, zemesbite
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
27-Apr-2016, Ansis
Meža tilbīte Tringa ochropus
3-May-2016, eksperts 3
Garastīte Aegithalos caudatus
3-May-2016, eksperts 3
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
23-Apr-2016, Ansis
Melngalvas ķauķis Sylvia atricapilla
3-May-2016, eksperts 3
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-May-2016, eksperts 3
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
20-Apr-2016, Ansis
Zilzīlīte Cyanistes caeruleus
3-May-2016, eksperts 3
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, eksperts 3
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2016, eksperts 3
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
3-May-2016, dane
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, eksperts 3
Parastā straussūna Ptilium crista-castrensis
15-Apr-2016, Ansis
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, eksperts 3
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, eksperts 3
Dižknābis Coccothraustes coccothraustes
3-May-2016, eksperts 3
Baltpieres zoss Anser albifrons
3-May-2016, eksperts 3
Lielais ķīris Larus ridibundus
3-May-2016, eksperts 3
Mājas balodis Columba livia domestica
3-May-2016, eksperts 3
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, eksperts 3
Parastā ieva Padus avium
3-May-2016, Nora
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, eksperts 3
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, Litenesputni
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, eksperts 3
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, eksperts 3
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2016, eksperts 3
Peļkājīte Prunella modularis
3-May-2016, eksperts 3
Āpsis Meles meles
3-May-2016, Litenesputni
Lauku balodis Columba palumbus
3-May-2016, Litenesputni
Alu pūcīte Scoliopteryx libatrix
3-May-2016, montavulgaris
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, eksperts 3
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Litenesputni
Tundras sējas zoss Anser serrirostris
3-May-2016, eksperts 3
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, Litenesputni
Lielā zīlīte Parus major
3-May-2016, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, Litenesputni
Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
3-May-2016, eksperts 3
Peļu klijāns Buteo buteo
3-May-2016, Litenesputni
Plukšķis Turdus iliacus
3-May-2016, Litenesputni
Paceplītis Troglodytes troglodytes
3-May-2016, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, eksperts 3
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, Litenesputni
Vītītis Phylloscopus trochilus
3-May-2016, Litenesputni
Dzeltenā cielava Motacilla flava flava
3-May-2016, Igors
Dzērve Grus grus
3-May-2016, eksperts 3
Mājas čurkste Delichon urbicum
3-May-2016, eksperts 3
Erickiņš Phoenicurus phoenicurus
3-May-2016, vigulis
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Amuciis♥
Parastais ods Culex pipiens
3-May-2016, Mierss
Citroncielava Motacilla citreola
2-May-2016, erts
Ģirlicis Serinus serinus
3-May-2016, AinisP
Zīdaste Bombycilla garrulus
2-May-2016, AinisP
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, AinisP
Kaņepītis Linaria cannabina
2-May-2016, AinisP
Mājas čurkste Delichon urbicum
3-May-2016, AinisP
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Litenesputni
Stirna Capreolus capreolus
3-May-2016, Litenesputni
Peļu klijāns Buteo buteo
3-May-2016, Litenesputni
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkais zaķis Lepus europaeus
3-May-2016, Litenesputni
Žagata Pica pica
3-May-2016, Litenesputni
Sloka Scolopax rusticola
3-May-2016, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Litenesputni
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-May-2016, Igors
Gaiļbiksīte Primula veris L.
3-May-2016, Amuciis♥
3-May-2016, Wija
Mazais ķīris Hydrocoloeus minutus
3-May-2016, Igors
Jūras žagata Haematopus ostralegus
3-May-2016, Igors
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, Igors
Ziemasspāre Sympecma paedisca
2-May-2016, erts
Mazais dzenis Dendrocopos minor
3-May-2016, Platacis
Koku čipste Anthus trivialis
3-May-2016, Igors
Dzeguze Cuculus canorus
3-May-2016, Anete PB
Mājas balodis Columba livia domestica
3-May-2016, Rallus
Sīlis Garrulus glandarius
3-May-2016, Rallus
Sila strazds Turdus viscivorus
3-May-2016, Rallus
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Litenesputni
3-May-2016, Latvju_zēns
Peļu klijāns Buteo buteo
3-May-2016, Litenesputni
Lauku cīrulis Alauda arvensis
3-May-2016, Litenesputni
Žagata Pica pica
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
3-May-2016, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Litenesputni
Sējas zoss Anser fabalis
3-May-2016, vāvere
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Litenesputni
Žagata Pica pica
3-May-2016, Litenesputni
Dzeltenā stērste Emberiza citrinella
3-May-2016, Litenesputni
Mājas strazds Sturnus vulgaris
3-May-2016, Litenesputni
Ķīvīte Vanellus vanellus
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkā vārna Corvus cornix
3-May-2016, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, Litenesputni
Mājas zvirbulis Passer domesticus
3-May-2016, Litenesputni
Mājas balodis Columba livia domestica
3-May-2016, Litenesputni
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-May-2016, Mimi Serada
3-May-2016, anthicus
Lauku zvirbulis Passer montanus
3-May-2016, Litenesputni
Gaišais ķauķis Sylvia curruca
3-May-2016, Mareks Kilups
Zaļžubīte Chloris chloris
3-May-2016, elektrolitr
Lukstu čakstīte Saxicola rubetra
3-May-2016, Litenesputni
Bezdelīga Hirundo rustica
3-May-2016, mazais_ezis
Jāņogu raibenis Polygonia c-album
3-May-2016, Mimi Serada
Laucis Fulica atra
3-May-2016, vigulis
Dadzītis Carduelis carduelis
3-May-2016, vigulis
Mājas balodis Columba livia domestica
3-May-2016, vigulis
Meža silpurene Pulsatilla patens
3-May-2016, Litenesputni
Meža zaķskābene Oxalis acetosella
3-May-2016, Anete PB
Vāvere Sciurus vulgaris
3-May-2016, Anete PB
Baltais stārķis Ciconia ciconia
3-May-2016, dane
Meža silpurene Pulsatilla patens
3-May-2016, Litenesputni
Baltais stārķis Ciconia ciconia
2-May-2016, vāvere
Meža silpurene Pulsatilla patens
3-May-2016, Litenesputni
Baltā cielava Motacilla alba
3-May-2016, Litenesputni
Melnais mušķērājs Ficedula hypoleuca
3-May-2016, Litenesputni
Lielais ķīris Larus ridibundus
3-May-2016, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, Litenesputni
Pelēkā zīlīte Poecile montanus
3-May-2016, Litenesputni
3-May-2016, Litenesputni
Cekuldūkuris Podiceps cristatus
3-May-2016, Litenesputni
Gaigala Bucephala clangula
3-May-2016, Litenesputni
Laucis Fulica atra
3-May-2016, Litenesputni
Upes tilbīte Actitis hypoleucos
3-May-2016, Litenesputni
Rubenis Tetrao tetrix
3-May-2016, Litenesputni
Melnais meža strazds Turdus merula
3-May-2016, Litenesputni
Dziedātājstrazds Turdus philomelos
3-May-2016, Litenesputni
Svirlītis Phylloscopus sibilatrix
3-May-2016, Litenesputni
Čuņčiņš Phylloscopus collybita
3-May-2016, Litenesputni
Seivi ķauķis Locustella luscinioides
3-May-2016, Litenesputni
Sarkanrīklīte Erithacus rubecula
3-May-2016, Litenesputni
Žubīte Fringilla coelebs
3-May-2016, Litenesputni
2-May-2016, Vitauts
3-May-2016, gunitak
Krūkļu baltenis Gonepteryx rhamni
3-May-2016, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
3-May-2016, gunitak
Kāļu baltenis Pieris napi
3-May-2016, gunitak
3-May-2016, gunitak
Pelēkais strazds Turdus pilaris
3-May-2016, gunitak
3-May-2016, gunitak
Gaiļbiksīte Primula veris L.
2-May-2016, gunitak
Pēdējie komentāri
dekants 04.maijs, 13:33

Jaunie putni klenderē apkārt baros visu vasaru.


Irbe 04.maijs, 12:55

Iespējams, iepriekšējo gadu jaunie putni, jo tie sāk ligzdot 2-6 gadu vecumā.


maariite 04.maijs, 12:09

Cik briesmīgs veids, kā uzzināt, ka lauku zvirbuļiem nav dzimumu dimorfisma.


dziedava 04.maijs, 11:15

Gaidīšu jaunus foto :). Šī sēne man šķiet ļoti interesanta, un ja vēl var pavērot attīstību :)


dziedava 04.maijs, 11:13

Jā, es arī nekad nebiju redzējusi šai sporu vācelīti ar nost krītošu tās vāciņu tuvplānā. :)


zemesbite 04.maijs, 11:12

Šī gan interesanta tuvplānā!


zemesbite 04.maijs, 11:10

Paldies! Varbūt tas oranžais "izšķiļas" vēlāk? Šis brūnais jau tikai nesen parādījies, pēc kāda laika paskatīšos atkal.


anitra 04.maijs, 10:52

Es arī šņaucot degunu, jo skrienot pakaļ tauriņiem esmu pamanījusies baisi saaukstēties, par TO domāju. Krājot sugas kvadrantiem man slinkums katru bildi pievienot. Uz krūkļu balteņiem vnk caur objektīvu paskatos. Uz acaino raibeni un bērzu raibeni arī. Krāpties man nav padomā, tikai pilnvērtīgi atspoguļot novada kvadrantus, jo Mareks tagad mani atstāja par galveno Dundagas nov :)


roosaluristaja 04.maijs, 10:52

parastais lāčpurns.


CerambyX 04.maijs, 09:13

Domāju, ka rezumējums šai diskusijai tad arī varētu būt tāds 'pa vidu' :) Akcijas kontekstā gada pirmo sugas novērojumu būtu vēlams vienmēr ziņot ar foto, bet pēc tam pārējos ziņojumus šai sugai (īpaši, ja šī suga ir viegli atšķirama no citām sugām un/vai novērotājs ir ar pieredzīti tauriņu vērošanā) - pēc iespējas un situācijas. Tiks pieņemti arī novērojumi bez foto! :) Īpaši, ja šie novērojumi ir tiešām vairāk ar domu par sugu kartēšanu kvadrātos. Brīvdienās arī apstaigāju četrus kvadrātus Skrundas apkārtnē un ar foto man iznāca tikai varbūt 50% no tauriņu ziņojumiem - tā teikt gluži katram krūkļu baltenim bizot pakaļ nešķita pārāk labs laika izmantojums :) Iespējams būtu jāuztaisa kāds sarakstiņš ar sugām, kuras tad var droši ziņot bez bildēm... Tagad kādas dažas tādas sugas ir, tomēr Kārklu/augļkoku raibeņi gan būs no tām sugām, ko vienmēr vēlams ziņot ar foto bildēm. Kaut kādās situācijās, kad būs arī kādai sarežģītākai sugai novērojums bez foto (kaut vai šim pašam kārklu raibenim), tad katru gadījumu jau var skatīties individuāli - izvērtējot novērotāja pieredzi gan vispār tauriņu vērošanā, gan ar konkrētās sugas noteikšanu, tekošās sezonas ziņojumu precizitāti utml. Vēlāk sezonā, kad izlidos zilenīš un citu raibeņu pulks - drošības pēc labāk visu, protams, ir fotogrāfēt :) Tad problēmu nabeus! :)


dziedava 04.maijs, 09:07

Kadiķu rūsa tā ir noteikti, reku ir tādas pašas brūnas fotogrāfijas (linka beigās vajag pielikt 4 burtus - h t m l, kurus DD vienmēr nogriež nost) : http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/print.php?page=4396&typ= Bet kāpēc ir tādi varianti - liels oranžs un mazs tumši brūns - nezinu. Vai no sausā laika atkarīgs vai jauns? Būtu labi pavērot, kā attīstās!


Mari 04.maijs, 07:34

Patiesība kā vienmēr pa vidu :) Ar fotogrāfijām dati būtu kvalitatīvāki, bet krātos bezgala lēni, bez fotogrāfijām - uzkrātos krietni ātrāk, bet radītu papildus slodzi Uģim pie ticamības izvērtēšanas ... Starp citu, Uģi, ļoti, ļoti liels paldies arī no manis par Tavu ieguldīto darbu visā šajā pasākumā un "nezināmo" radību noteikšanā, es tāpat kā vairums vidusmēra dabasvērotāju gaidu un priecājos par Taviem komentāriem pie "nezināmo" fotogrāfijām :)


sandis 04.maijs, 01:41

Man arī līdzīgas pārdomas kā Andrim - ņemot vērā "tauriņu atlanta" ideju, šķiet, ka būtu vērts ziņot arī sugas bez fotogrāfijām, citādi visus kvadrātus piepildīt būs pagrūti. Sugas, kuras gadās novērot ļoti bieži un kuras ir nesajaucamas, vismaz es noteikti neziņoju tikai viena iemesla dēļ - gan to fotografēšana, gan bildes apstrāde (izkadrēšana, izmēra samazināšana) paņem par daudz laika. Uģi, ja tauriņu atlanta vajadzībām tiks pieņemti arī vienkārši nosakāmo sugu novērojumi bez foto (bet ar piezīmēs norādītu pazīmi, kas apstiprina, ka suga ievadīta pareizi - kā Tevis minētajā piemērā), dod ziņu! Šos novērojumus bez foto varētu neskaitīt pie tauriņu akcijas rezultātiem. Šajā gadījumā svarīgāks man šķiet akcijas zinātniskais ieguvums - dienas tauriņu atlants ar daudzmaz vienmērīgi aizpildītiem kvadrātiem. Vismaz manā gadījumā sugu skaits, kuras atpazīstu bez šaubīšanās (tātad - bez bildēšanas) nemaz nav tik liels - varu apņemties ziņot tikai tās sugas, kas ir nesajaucamas (nu, piemēram, bērzu raibenis, krūkļu baltenis, čemurziežu dižtauriņš, acainais raibenis).


Ansis 03.maijs, 23:51

Ziedēšanas sākumā, neredzot augļus, droši nevar atšķirt parasto (Barbarea vulgaris subsp. vulgaris) un lokaugļu (Barbarea vulgaris subsp. arcuata) zvēreni; pēdējai pāksteņi garāki, nedaudz saliekti


forelljjanka 03.maijs, 22:54

Ritms tā kā par ātru klasiskai meža,tomēr izslēgt arī nevar.Vairāk gan velk uz lielo.Labāk jau putnu apskatīt,pasvilpot,paspēlēt ko pretī lai pietuvojas.;) Es parasti šaubu gadījumos pasvilpoju pretī otru meža dziesmiņu,tādu:tsi-vi-cīī,tsi-vi-cīī,tsi-vi-cīī,meža parasti uz to pārslēdzas,vai pietuvojas(vai pietuvojas lielā,kas tomēr ir baigais poliglots).;)


Siona 03.maijs, 22:47

Pilnībā piekrītu! :)


Anete PB 03.maijs, 22:31

Varētu būt meža zīlīte? Man gan likās, ka blakus dzirdēju vienu citu putnu, kas bija līdzīgāks meža zīlītei, ko man te iepriekš pēc ieraksta noteica, dziedājums bija tāds kā "cietāks" un ar nedaudz atšķirīgu ritmu.


Mareks Kilups 03.maijs, 22:23

neligzdotāju bars. nav liels retums.


CerambyX 03.maijs, 22:18

Žodzeņu joslainais lapsprīžmetis


CerambyX 03.maijs, 22:17

Vēders varbūt balts ir, bet šīs būs cekulpīles


CerambyX 03.maijs, 22:16

Medus bite


CerambyX 03.maijs, 22:16

Šī būs lielā tilbīte - knābis krietni resnāks kā dīķu tilbītei (tai knābis smalks, īlenveidīgs) un ar viegli nojaušamu liekumu uz augšu.


Mimi Serada 03.maijs, 22:12

Paldies!


Rallus 03.maijs, 22:01

Sējas zosis


Rallus 03.maijs, 21:58

gaišais ķauķis


Rallus 03.maijs, 21:50

Man nav tik svarīgi šie ziņojumi akcijas ietvaros - darba specifika un ritms bieži neļauj tā visur bildēt. Ja vieglāk - var ņemt visās tajās uzskaitēs, kur parādās cilvēku vārdi, tikai bildētos. Tomēr pie kvadrātu vai novadu sugām, apsekojumiem vērts skaitīt droši noteiktos. Tas vairāk - kādam mērķim dati vajadzīgi. Lai organizatori paši lemj.


felsi 03.maijs, 21:45

Paldies!


felsi 03.maijs, 21:43

Paldies!


zemesbite 03.maijs, 21:27

Šī varētu būt bumbieru-kadiķu rūsas sākumstadija?


forelljjanka 03.maijs, 21:13

Biju aizbraucis pēc darba,jau domāju ka prom,pa ceļu kursē smagie kaļķakmens vedēji,troksnis,putekļi(Cemex tātad atsācis darbu),nekur šo nemanīju,nolēmu aizbraukt līdz Dabes purva ELPA-a kvadrātam(ko arī veiksmīgi iekrāsoju gaiši violetu),atpakaļ braucot,kas tas?Viens paliels putnels ,raksturīgi ,kā ērglis izkāris kājeles pārlido ceļu.Ir tomēr!!!Tikai kādus 300 m no vecās vietas,pretī Jaungrīšļu mājām(no māju puses arī pārlidoja ceļu,laikam tur slēpjas no tā ārprāta).Ierakstīt dziesmu tātad būs grūti.:(


Bekuvecis 03.maijs, 20:22

Bet man, redz, neizskatās! :-) Labi, ar balsošanu neko neizšķirsim... Nav arī tik svarīgi.


Ansis 03.maijs, 20:15

Šim cepurītes alveolu ribas izskatās melnas, tamdēļ balsoju par M. elata. Man nav zināms neviens drošs Morchella hortensis atradums Latvijā, bet vajadzētu pievērst uzmanību, varbūt kādu atved ar puķu stādiem.


Bekuvecis 03.maijs, 20:07

Iebilstu: sasmalcinātas koksnes klātbūtne nav rādītājs. Šādā vidē labprāt aug gan parastais lāčpurns (pērn pie sabrukušās Maximas, foto bija portālā Apollo), gan smailais lāčpurns (http://www.senes.lv/species/morchella_conica.htm, 3. foto; plus nepublicēti foto no citas atradnes), gan arī augstais lāčpurns. Šajā novērojumā, cik var nojaust no tādiem foto, drīzāk tomēr ir smailais (M.conica). Jautājums Ansim: vai ir kaut viens puslīdz droši zināms M.hortensis atradums Latvijā? Man nav zināms. Arī E.Vimbas sastādītajā sarakstā nav.


Ansis 03.maijs, 19:58

Jādomā, daudzziedu zemzālīte (Luzula multiflora), jo izskatās ka putekšnīcas apmēram vienāda garuma ar putekšnīcu kātiņiem; līdzīgajai lauku zemzālītei (L.campestris), putekšnīcu kātiņi manāmi īsāki par putekšnīcām; pūkainajai zemzālītei ziedi ir pa vienam


Kukainis 03.maijs, 19:35

Izcili skaists!


Saulcite 03.maijs, 19:33

Būtu patišām labi ja kāds varētu izteikt šādas stārķu uzvedības iemeslu pieņēmumus,varbūt pārlidotāji?


Ansis 03.maijs, 19:11

Uz puķu dobē no meža atvestām mizām droši vien aug augstais lāčpurns (Morchella elata), bet varētu būt arī retāka suga - dārza lāčpurns (Morchella hortensis)


roosaluristaja 03.maijs, 17:32

Manuprāt ticamāka versija šeit ir - smailais lāčpurns. Bildes gan nav no labākajām.


Bekuvecis 03.maijs, 13:01

Laikam biju neprecīzi izteicies. Neskaidrība ar kātiņu liedz būt pārliecinātam ne vien par sugu (T. furfuracea), bet pat par ģinti (Tubaria spp.). Tā ka viskorektāk būt astāt sākotnējo "Sēne sp".


Bekuvecis 03.maijs, 12:57

Viennozīmīgi smailais (M.conica).


Arnis2 03.maijs, 12:50

Ok. Tādām lietām, kā spārnu stūru intensitāte, nezināšanas dēļ nepievērsu uzmanību. Likšu aiz auss.


CerambyX 03.maijs, 12:09

Kāļu baltenis


CerambyX 03.maijs, 12:06

Šis ir labs diskusiju temats un jāsaka kā ir - pilnīgi strikti ielikt rāmjos šo ziņošanas "standartu" ir grūti. Ja paliekam tikai pie "novērojums+foto" atmetot citus novērojumus - pieņemu, ka zaudētu daļu vērtīgu izplatības datu. Labi apskatītas un dabā noteiktas sugas reizēm vienkārš neizdodas nofotogrāfēt. Tā gadās. Vai arī dzīšanās pakaļ kādam bērzu raibenim var prasīt pārāk daudz laika, kura laikā varbūt labāk ir pameklēt apkārtnē kādas citas sugas. Ja novērotājs ar sugu ir pazīstams, tad neredzu pamatu šo novērojumu "neieskaitīt". Cita lieta, ka ja nav foto, tad noteikti būtu jāpieraksta piezīmēs novērošanas apstākļi un redzētās pazīmes. Kaut vai, ka acainais raibenis redzēts 3 sekundes sēžam uz zemes no 10m attāluma, kad to sajaukt ir grūti, nevis redzēts 0,5 sekundes pārlidojam virs galvas pretgaismā. Te gan viena nianse - ziņojot no aplikācijas es saskaros ar faktu, ka garas piezīmes dabā rakstīt telefonā nav diez ko ērti... līdz ar to šajā ziņā arī man sanāk grēkot un katram krūkļu baltenim neesmu pierakstījis, ka redzēts, piemēram, tuvu nolidojot garām. Jebkurā gadījumā, šī gada akcijas ievadtekstā bija teikums, ka šaubīgos gadījumos, kas nav foto un nerodas 100% pārliecība par sugas noteikšanu (novērotājs bez pieredzes ar šīs sugas noteikšanu, novērotājs nav pacenties sniegt nekādu papildus info utml.),tad paturam opciju šos novērojumus gala apkopojumā neiekļaut. Šos 4 Andra kārklu raibeņa ziņojumus bez papildziņām notekiti nebūtu iekļāvis. Iespēju robežās cenšos un centīšos jau tekošajā laikā šādiem novērojumiem pierakstīt komentāru (vai sakontaktēt novērotāju e-pastiski), aicinot novērotāju pievienot kādas papildziņas, bet nu jāskatàs vai sezonas karstākajā laikā tas būs fiziski iespējams. Tā ka jebkurā gadījumā - foto pie novērojuma ir drošākais veids kā garantēt sava novērojuma nokļūšanu kopējā sarakstà :) Tas tā, īsumā. Vakarā varbūt būs vēl kāds komentārs no manas puses.


Anete PB 03.maijs, 11:07

Man izskatās pēc smiltāja retēja Potentilla arenaria, jo ložņu retējs zied vēlāk (galvenā atšķiršanas pazīme ir tā, ka ložņu retējs stīgo, ko bildē īsti nevar redzēt, bet pēc ziedēšanas laika un kopējā izskata šis vairāk būtu smiltāja retējs).


Jonis 03.maijs, 10:55

Latviešu valodā tas laikam bija kāļu baltenis. Tipiskā pazīme ir zaļgani pelēkais dzīslojums spārnu apakšpusē.


Jonis 03.maijs, 10:45

Pieris napi


Anete PB 03.maijs, 10:05

Paldies, čuņčiņu zināju, bet vītīti līdz šim nebiju ievērojusi.


Mari 03.maijs, 09:15

Viedoklis - es nekādā gadījumā negribētu apšaubīt Andra erudīciju, bet man šai tauriņu akcijā likās ļoti simpātiski, ka bija strikti noteikumi - "novērojums+foto" un viss, neatkarīgi no novērotāja pieredzes un popularitātes pakāpes. Ja sākas izņēmumi, un izņēmumu izņēmumi, tad kurš nu noteiks, kuram novērotājam kurā brīdī ir jāiesniedz foto, kuram nē, kuram tauriņam kurā reizē pietiek tikai ar aprakstu, kuram nē, utt..... un šī visnotaļ jaukā akcija zaudē savu pievilcību, ... Bez tam, pēc manām domām, aprakstam vajadzētu tapt tupot blakus taurinam, nevis mājās pie rakstāmgalda pēc noteicēja, tad tam būtu kāda loģiska jēga...


CerambyX 03.maijs, 09:06

2x vītītis un pa vidu čuņčiņš


CerambyX 03.maijs, 00:30

Viss ok, tad jau būs droši bijuši kārklu raibeņi :) Atjaunoju novados redzēto sugu tabulu ar ziņojumiem līdz 1. maijam (ieskaitot): http://www.dabasdati.lv/site//pub/1/5/29/1462223817.xls Īpaši lielas izmaiņas gan nav - 15 novados ir kāda jauna suga reģistrēta. Visvairāk jaunumu Ciblas un Ērgļu novados, kuros 7 sugas nākušas klāt. Aglonas un Vārkavas novadi joprojām bez sugām :)


Irbe 02.maijs, 23:37

Dižknābis.


Wiesturs 02.maijs, 23:05

Paldies!


CerambyX 02.maijs, 22:34

Uz svirlīti kaut kad augusta beigās, kas izklausās pēc ziemeļu ķauķīša ar esmu vienreiz uzrāvies... :D


forelljjanka 02.maijs, 22:31

Vienvārdsakot,RačinskEdmundam jājūdz pelēķītis un jābrauc ierakstīt,jāņem līdzi beisbolene priekš tā nīgrā zemnieka un jācer,ka nerotes Cemex kaļķakmens vedēji(ja tie tad ir vāks,tie grabēdami mauc visu diennakti).Šobrīd kaut kāds pārtraukums laikam...;)


forelljjanka 02.maijs, 22:27

Laikam jau biežāk nekā mēs domājam,mans sabildētais sārtgalvītis laida pus pa zelgalvīti,pus pa sārtgalvīti un vispamatīgāk uzvilkās uz zeltgalvīša dziesmiņu!;) Pieļauju,sugas areāla robežputniem vienkārši nav no kā mācīties to īsto dziesmu,tad nu kaut ko sagrābsta(tas gan tā,tikai mans minējums).Jo reāli tak putni dziedāt mācās,esmu bieži novērojis,piem .jaunie purva ķauķi augustā kaut ko nesaprotami čīgā,tu viņam uzspēlē pretī,viņš kaut ko paķer līdz.Pagaišvasar sirdklauves gandrīz dabūju,svirlītis laida perfektu ziemeļu ķauķīti,tā kā runa nav tikai par poliglotiem-ķauķiem.


Ukaduks 02.maijs, 22:04

Paldies!


Rallus 02.maijs, 21:55

Šis tāds skaists!


CerambyX 02.maijs, 21:51

Bet tā dziesma pilnīgs sviests :D Paskatīju interātā, ka ir bijis līdzīgs, plaši aprakstīts gadījums Čehijā: http://staff.utia.cas.cz/swart/papers/Sylvia_Swart.pdf Tātad kaut kādi līdzīgi brīnumi tomēr notiek.


Rallus 02.maijs, 21:50

Vismaz divus noteikti nobildēju - vienam uzreiz pievienoju bildi. Bet visiem, kuriem būs - salikšu - ja ne, tad aprakstu, jā.


Rallus 02.maijs, 21:47

Pievienošu - ir bildes arī, arī pirmajiem aprakstus pielikšu, jo te šodien arī ekskursiju vadot čemurziežu dižtauriņš tieši gar degunu nolidoja, tik foto nebija - pa gabalu ar telefoni nekādi. Tos vēl pieskatu, ssalikšu.


CerambyX 02.maijs, 21:44

Andri, Taviem četriem šī gada kārklu raibeņu novērojumiem prasās kāds apraksts/komentārs/foto - vai ir pārliecinoši saskatīts un izvērtēts vai nebija augļkoku raibeņi (Tev ? Šogad kārklu raibeņi nav nemaz tik daudz kā citus gadus. Sezonas sākumā der vismaz kādu vienu novērojumu droši ar foto - tad jau skaidrs, ka noteikšana ir atsvaidzināta un tālāk jau drošāk :)


W 02.maijs, 21:27

Paldies!


Valevicha 02.maijs, 21:18

Paldies


Valevicha 02.maijs, 21:18

Paldies


forelljjanka 02.maijs, 21:12

Šodien pēcpusdienā vēl esot!;)


felsi 02.maijs, 21:06

Paldies!


CerambyX 02.maijs, 21:04

Upes zīriņš


CerambyX 02.maijs, 21:04

Svirlītis


CerambyX 02.maijs, 21:02

Šim ar vajadzētu būt kāpostu baltenim


CerambyX 02.maijs, 20:56

Kāļu baltenis


CerambyX 02.maijs, 20:56

Ļoti jau nu jaudīgi tie tumšie spārnu stūri - sniedzas tālu gan gar priekšējo spārna malu, gan gar spārna galu. Tad jau kāpostu baltenis.


CerambyX 02.maijs, 20:53

Sprakšķis Cidonupus aeruginosus, manuprāt


CerambyX 02.maijs, 20:53

Priežu koksngrauzis (Acanthocinus aedilis)


CerambyX 02.maijs, 20:52

Brūnā smilšvabole (Cicindela hybrida)


CerambyX 02.maijs, 20:52

Pterostichus ģints skrejvabole. Šādiem 'nezināmiem' dabas objektiem šeit DD ir tam speciāla vienība (un arī sugu grupa) sugu izvēlē, kas tā arī saucas 'nezināms' - zem šīs kategorijas tad var pievienot jebko, kas dabā ir redzēts, bet nav zināms, kas tas ir :)


CerambyX 02.maijs, 20:50

Ir ir citrontauriņš - mātītes tiešām blāvākas un tagad iztālēm var arī sajaukt ar kādu balteni. Ja nolido tuvā garām vai skatās binoklī, tad parasti var tomēr saskatīt raksturīgo spārnu formu un faktu, ka uz spārniem nav nekādu tumšu akcentu. Izmērā arī lielāka suga kā, piemēram, kāļu/rāceņu/dedestiņu/ķērsu balteņi, kas tagad ar var būt sastopami.


CerambyX 02.maijs, 20:49

Pirmajā bildē iemucis kāļu baltenis


CerambyX 02.maijs, 20:48

Zosis ir baltpieres


CerambyX 02.maijs, 20:47

Kāļu baltenis - punktiņi mēdz būt abiem dzimumiem (mātītēm izteiktāki). Spārnu apakša galvenā pazīme šai sugai.


forelljjanka 02.maijs, 20:40

Priekšplānā varētu būt purva tilbītes ar!;)Tiem putniem jātiek tuvāk tad varēs droši pateikt!;) Ar ko bildē ?Jāsāk domāt par bildēšanu no slēpņa,vieta tam izskatās piemērota.Savulaik kaut ko pat meģināju komentēt Forumā par šo tēmu.Variantu daudz,ja negribas gatavot izjaucamu,vieglu ,pārnēsājamu Dabā materiālu netrūkst!;)


Ansis 02.maijs, 20:04

Spriežot pēc dzeltenbrūnās nokrāsas un lapu galiem, kuri pakāpeniski pāriet bezkrāsainajā sariņā, tā ir smiltāja vijzobe - Syntrichia ruraliformis (Syntrichia ruralis var. ruraliformis)


Ansis 02.maijs, 19:57

Droši vien parastā zvērene (Barbarea vulgaris) ar neparastām lapām, bet varētu būt arī kāda cita suga (Barbarea verna?)


Ansis 02.maijs, 19:38

Līdz šim nepamanīts dižkoks :)


maariite 02.maijs, 19:31

raidītājs!


maariite 02.maijs, 19:30

nezinu vai visi, bet daļa noteikti ir gugatņi.


maariite 02.maijs, 19:29

gugatnis


Vīksna 02.maijs, 19:07

Paldies !


Ansis 02.maijs, 19:06

Varētu būt Štarkes kārkls - Salix starkeana


Ansis 02.maijs, 18:58

Jādomā, pelēkais kārkls - Salix cinerea


Ansis 02.maijs, 18:53

Parastās kļavas raiblapu forma - Acer platanoides fo. drummondii


Ansis 02.maijs, 18:40

vicu vītols - Salix triandra


asaris 02.maijs, 14:36

Tītiņš Jynx torquilla


roosaluristaja 02.maijs, 10:37

bumbuļu sklerocīnija


Valevicha 02.maijs, 09:23

Paldies! Bija melns patiešām :)


Vīksna 02.maijs, 00:25

Paldies !


Wiesturs 02.maijs, 00:22

Nu, man parasti maija sākumā dzelzceļa malā kāds gadās. Parasti gan tiešām laikam kādu nedēļu vēlāk. Bet mani šodien paņēma uz izbrīna tas sfiņģelis, tas gan likās tāds paagrs.


CerambyX 02.maijs, 00:18

Šogad kaut kā agri sākuši šie lidot!


Wiesturs 02.maijs, 00:17

Ha, esam rakstījuši reizē :)


Wiesturs 02.maijs, 00:16

Selenia dentaria, arī mēnestiņsprīžmetis un arī neatceros latvisko sugas nosaukumu :)


CerambyX 02.maijs, 00:15

Trīssvītru mēnestiņpsrīžmetis (Selenia dentaria)


Wiesturs 02.maijs, 00:14

Selenia tetralunaria - viens no mēnestiņsprīžmešiem, aizmirsu precīzu latvisko nosaukumu. Vai tik nebija brūnais.


CerambyX 02.maijs, 00:12

Lapgrauzis Galerucella nymphaeae


CerambyX 01.maijs, 23:25

Jā, šo es iepriekš kādu brīdi apviļāju, bet īsti gudrs netiku.. P.pyri bija viens no variantiem, bet kaut kas man tur viņam līdz galam nepatika.. :D


Wiesturs 01.maijs, 23:23

Šitas būtu kaut kāds Phyllobius? Varbūt tas pats pyri? Muzejā ar Māri C. netikām skaidrībā.


CerambyX 01.maijs, 23:22

Erickiņš parastais


CerambyX 01.maijs, 23:22

Harpalus rufipes tā kā tas pats Pseudoophonus rufipes. Šajā gadījumā gan mazliet mulsina izkliedētais, bet labi izteiktais priekškrūšu vairoga punktējums - manuprāt, tas īsti neatbilst Harpalus rufipes. Teiktu, ka tas ir kaut kas no Ophonus sp., - tur rufibarbis/schaubergerianus, manuprāt.


nekovārnis 01.maijs, 23:06

Paldies!:) Sugu tik neatrodu DD.


CerambyX 01.maijs, 23:04

Šī laikam pat tīri reta suga.


CerambyX 01.maijs, 23:00

Koku laupītājblakts Anthocoris sp.


visvaldis.s 01.maijs, 22:39

Pieleca sveša bilde klāt. Nevaru izdzēst.


CerambyX 01.maijs, 22:38

Lauku lija - mātīte


visvaldis.s 01.maijs, 22:38

Jā, paldies!


CerambyX 01.maijs, 22:35

Bikšainais klijāns


maariite 01.maijs, 22:34

Harpalus rufipes :)


nekovārnis 01.maijs, 22:33

Paldies:) Ieraugot spožās skudras pirmā doma uzreiz par šo spīduli:)


CerambyX 01.maijs, 22:18

Ir ir krūkļu z. - pagaidām vēl citi zilenīši nelido. Tiesa ilgi tas tā nebūs.. :)


CerambyX 01.maijs, 22:17

Kaut kas no zemesblaktīm (Lygaeidae) - tā kā Drymus sp., vai kaut kas uz to pusi


CerambyX 01.maijs, 22:16

Mazais alkšņu koskprīžmetis


CerambyX 01.maijs, 22:13

Ērkšķogu raibsprīžmeša kāpurs


CerambyX 01.maijs, 22:13

Tā kā smecernieks Polydrusus mollis


CerambyX 01.maijs, 22:12

Priežu koksngrauzis jeb makcirtis (Acanthocinus aedilis)


CerambyX 01.maijs, 22:12

Kolembola


CerambyX 01.maijs, 22:12

Sprakšķis Ampedus sanguinolentus ar ne īpaši izteiktu melno plankumu spārnu vidū. Tādi mēdz gadīties,


CerambyX 01.maijs, 22:11

Šķiet, ka drīzāk ūdensmīlis Hydrophilus atterimus


CerambyX 01.maijs, 22:10

Kaut kas spradžveidīgs


CerambyX 01.maijs, 22:09

Platsmeceris Platystomos albinus


CerambyX 01.maijs, 22:09

Sveicu ar atradumu! ;)


CerambyX 01.maijs, 22:09

Zaļā vairogblakts


Bekuvecis 01.maijs, 22:08

Tātad, jau 11. droši zināmā atradne. Pirms 2005.g. apm 70 gadus bija zināma viena...


Bekuvecis 01.maijs, 21:55

Nu tad droši - skarbās briežtrifeles (Elaphomyces asperulus). Joka pēc varat pārgriezt - pildījumam jābūt melnam!


Bekuvecis 01.maijs, 21:51

Pēc cepurītes varētu būt turzene (Tubaria sp.), visvarbūtīgāk klijainā (T. furfuracea), taču nevaru saprast, vai atbilst kātiņš, jo bildēs tas ir pārgaismots.


Bekuvecis 01.maijs, 21:47

Droši spriest pēc šiem 2 foto vien nevar, bet izskatās drīzāk pēc augstā lāčpurna (M.elata), kurš ir visai visai rets.


Bekuvecis 01.maijs, 21:40

Saules pagalam nogurdināts parastais lāčpurns (Morchella esculenta).


Bekuvecis 01.maijs, 21:36

Discina perlata


Bekuvecis 01.maijs, 21:35

Kas veca? Filmiņa? Dod nepareizas krāsas? :-D


Valevicha 01.maijs, 21:35

Bija gan mežacūku rakumos


Bekuvecis 01.maijs, 21:33

Vai gadījumā nebija mežacūku rakumā?


Vīksna 01.maijs, 21:32

Paldies ! Varbūt veca.


Bekuvecis 01.maijs, 21:30

Turzene (Tubaria sp.) nepareizās krāsās, visticamāk klijainā (T. furfuracea).


gunitak 01.maijs, 21:14

Paldies!


Rallus 01.maijs, 20:57

Precīzi! Būs atkal ligzdotājas.


Rallus 01.maijs, 20:19

Melnā mušķērāja M


dziedava 01.maijs, 20:13

Gan jau kāds nomaskējies zeltactiņas Chrysopa sp. kāpurs


anitra 01.maijs, 19:44

Mākslas foto tas ar sauli oranžajā cekuliņ!


CerambyX 01.maijs, 19:09

Kāda no Scolopostethus ģints zemesblaktīm. Jāpapēta būtu krāsojums rūpīgāk - līdz sugai droši vien var mēģināt iziet.


Vīksna 01.maijs, 19:07

Paldies par nosaukumiem.


CerambyX 01.maijs, 19:06

Mārīte Anisosticta novemdecimpunctata


CerambyX 01.maijs, 19:06

Mizgrauzis ir jā, kaut kāds Hylurgops varbūt, bet nu šādā detalizācijā labāk ar sugu noteikšanu neiazrauties :)


CerambyX 01.maijs, 19:03

Kāds no Tegenaria ģints zirnekļiem


CerambyX 01.maijs, 19:01

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 01.maijs, 19:00

Kāds no Pterostichus


CerambyX 01.maijs, 19:00

Šī jau nu gan būs no Zoodārza pamukusi?


CerambyX 01.maijs, 18:57

Dižzirneklis Pisaura mirabilis


CerambyX 01.maijs, 18:57

Lapgrauzis Chrysolina staphylaea


CerambyX 01.maijs, 18:56

Joprojām graudzāļu vērpēja kāpurs


CerambyX 01.maijs, 18:55

Krabjzirneklis Misumena vatia


CerambyX 01.maijs, 18:55

Kāda no zālāju laupītājblatkīm (Nabidae)


CerambyX 01.maijs, 18:54

Parastā bruņublakts


CerambyX 01.maijs, 18:54

Amara ģints skrejvabole


CerambyX 01.maijs, 18:53

Parastā pavasrapūcīte


CerambyX 01.maijs, 18:53

Mazā nātru sviļņpūcīte


CerambyX 01.maijs, 18:52

Sausseržu daivsprīžmetis (Trichopteryx polycommata)


Grislis 01.maijs, 15:36

Tā tomēr ir pavasara drojenīte Erophila verna - nedaudz cm augsts, viengadīgs audziņš.


asaris 01.maijs, 14:12

Šķiet ka blakts, Corizus hyoscyami.


Kamelija 01.maijs, 12:23

Izlabojiet, kas var, uz Delichon urbicum.


dziedava 01.maijs, 12:04

Gļotsēne - neīstais pūpēdis Reticularia lycoperdon: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=456&ftips1=96


forelljjanka 01.maijs, 10:22

Ķeksētāju armijai-ir uz vietas,uzvedība teritoriāla(trenkā citus mazākus un dzied).Trīs būtiskas lietas:1.Dzied kā dzeltenā stērste(dažreiz pat ar visu tssīī beigās,pārsvarā dziesma kaut kas pa vidu starp dz.un lielo st.)2.Pamatā meklējama ceļa otrā pusē esošajā egļu alejiņā vai vados aiz tās,bet var dziedāt arī dažādos krūmos bijušā dzelzceļa pusē.3.Tuvējās mājās ir agresīvs zemnieks,par laimi bija pazīstams un aiztinās(domā ka ar trubām pēta kā nospert viņa lepnos traktorus:DD).Viss laižu brist ar Gulbi Lieknā 4!;)


gunitak 01.maijs, 07:13

Paldies!


Valevicha 01.maijs, 00:22

Paldies!


Wiesturs 30.aprīlis, 23:52

Zinu, vakar arī mēģināju piereģistrēties, neizdevās. Kaut kad pamēģināšu vēl.


CerambyX 30.aprīlis, 23:36

Kādas pazīmes lika domāt, ka redzēta sarkanā klija?


CerambyX 30.aprīlis, 23:35

Kāds šim novērojumam komentārs - kādas pazīmes redzētas, dzirdēta dziesma? Būtu agrākais pavasara novērojums.


Laimeslācis 30.aprīlis, 23:31

Paldies!


CerambyX 30.aprīlis, 23:17

Lauku piekūns


CerambyX 30.aprīlis, 23:16

Oho, ta jau beidzot pavasarī kāds labs novērojums!! :) Apsveicu!


CerambyX 30.aprīlis, 23:14

Tīri pēc proporcijām šie abi kadri tādi baigi tipiskie ķīķim, manuprāt, tomēr nav (galva, piemēram, neteiktu, ka ir īsa un neliela un aste virsskata bildē arī ne tāda ķīķiski gara. Sagaidītu, ka spārni attiecībā pret galvu būtu platāki kā šeit attēlos), bet nu gana labi zinu ka viens un tas pats pārlidojošs putns, piemēram, 4 dažādos secīgos kadros var izskatīties pilnīgi savādāk, tāpēc tiešām nestrīdēšos - ja dabā bija ķīķis, tad bij ķīķis :D Nebūtu jau arī nekāds agrais rekordists.


nekovārnis 30.aprīlis, 23:12

Paldies!:)


forelljjanka 30.aprīlis, 22:58

Mjā,šitais gan ir interesants!!!;) Tas piekūns protams!:D Kājas izskatās pelēkas,galva(vaigi) gaišāka un "bārda" nojaušama.Dikti jau nu velk uz stepes 2 cy!Nav jau arī daudz citu variantu-medību 2 cy!;) Falco biarmicus laikam neapskatīsim...


visvaldis.s 30.aprīlis, 22:57

Šis arī auļoja kā traks.


CerambyX 30.aprīlis, 22:57

Jā, tā kā P.pilosus pēc manām domām


CerambyX 30.aprīlis, 22:54

Tā kā kādas no gludvabolēm (Phalacridae)


Jānis Ķuze 30.aprīlis, 22:53

Viestur, forumam vajag reģistrēties atsevišķi, ar dd paroli neies krastā.


CerambyX 30.aprīlis, 22:53

Mārīte Tytthaspis sedecimpunctata


CerambyX 30.aprīlis, 22:52

Jā, īsspārnis. Suga manuprāt Staphylinus dimidiaticornis (vairodziņš melns, bez zeltainiem matiņiem?)


Jānis Ķuze 30.aprīlis, 22:52

Jā, šo var likt tikai kā V. Ja to pašu izpildīs maija otrā pusē - droši AL


CerambyX 30.aprīlis, 22:50

Lapgrauzis Chrysolina sanguinolenta visticamāk, bet nu būtu jāiziet vēlreiz caur noteicēja pazīmēm (tur dažas citas līdzīgas sugas), bet nu.. ne šovakar.


CerambyX 30.aprīlis, 22:49

Sitona sp. smecernieks


CerambyX 30.aprīlis, 22:49

Kāda no ziedmušām. Sugu identificēšanai šāds viens foto bez citiem papildus foto (kopskats, sānskats utml.) samērā bezjēdzīgs.


CerambyX 30.aprīlis, 22:48

Kāļu baltenis


CerambyX 30.aprīlis, 22:46

Kārtējais graudzāļu vērpēja kāpurs - šos jau nu vajadzētu sākt ielāgot kā atpazīt.


CerambyX 30.aprīlis, 22:46

Aphodius ģints mēslu vabulis


CerambyX 30.aprīlis, 22:45

Smecernieki - augšējos attēlos Sitona sp., apakšējā kāda cita suga


CerambyX 30.aprīlis, 22:41

Mazais jāņtārpiņš


CerambyX 30.aprīlis, 22:40

Kāds no sīksmeceriekiem (Apionidae) - par sugu noteikšanu var sākt domāt vien augstas izšķirtspējas fotoattēlos. Citādi - pēc foto nenosakāmi lopi.


CerambyX 30.aprīlis, 22:40

Kāds no spradžveidīgajiem lopiem. Pēc foto nenosakāmi.


CerambyX 30.aprīlis, 22:39

Domāju, ka smecernieks Barynotus obscurus


CerambyX 30.aprīlis, 22:38

Kāds sprīžmetis ir, nav jaudas šovakar meklēt precīzāk.


Laimeslācis 30.aprīlis, 22:38

It kā ar skatienu sekoju vienam putnam, kurš riņķoja arvien tuvāk, cerībā noķert kadru, kad nav tik stipra pretgaisma...


forelljjanka 30.aprīlis, 22:38

Nu jau ,nu jau Uģi!:)) Krāsas te pilnīgi nespēlē lomu,faktiski lai atšķirtu ķīķi no peļu klijāna,pietiek ar siluetu-īsa galva,gara aste,plus spārnu forma,klijānam planējot spārna aizmugurē tas izlielums ir neizteiktāks,ķīķim gandrīz kā lielajiem ērgļiem.Jā,caur ELPA nepievienojās otra bilde,to pievienoju.;) Ja par krāsām ,tad tāda sīka nianse,ķīķim spārnapakšā priekšpuse(spārna segspalvas?)visa ir praktikski vienā tonī,klijānam spārna galā vienmēr tāds tumšāks laukums(tas gan attiecas tikai uz tumšajiem īpatņiem).Vēl planēšanas maniere,to nespēšu aprakstīt,tas uz čuju!:DD


Aigars 30.aprīlis, 22:37

Putns gredzenots kā mazulis ligzdā 2011.gadā aptuveni 5 km no šīs vietas. 2012.gadā vairākas reizes šis pats putns tika novērots Izraēlā.

Aicina tiešraidē vērot zaļās vārnas ligzdošanu Ādažu militārajā poligonā

No pirmdienas, 2. maija, interneta tiešraidē iespējams sekot līdzi norisēm zaļās vārnas būrī Ādažu militārajā poligonā. Pārraidi no tiešraides kameras šajā pavasarī un vasarā aicinām vērot LIFE+ projekta “Putni Ādažos” interneta lapā www.putniadazos.lv. Zaļās vārnas no ziemošanas vietām Āfrikas dienvidos Latvijā atgriežas maija sākumā, olu dēšana parasti tiek sākta maija beigās. Jūnija otrajā pusē sāk šķilties pirmie mazuļi un apmēram jūlija vidū tie atstāj ligzdu. Zaļā vārna. Foto: I. Mārdega Ar tiešraides kameru aprīkotajā būrī zaļās vārnas ir ligzdojušas jau vairākus gadus pēc kārtas. Pagājušajā gadā šajā būrī izauga divi mazuļi. Tā kā zaļās vārnas mēdz būt uzticīgas ligzdvietām, pastāv liela iespēja,...


Aicinām ziņot par parastās ievas ziedēšanu

Šogad pavasaris atnācis vēlāk nekā pērn - par to liecina novērojumi dabā. Piemēram, pagājušajā gadā pirmie ievu (Prunus padus) ziedu novērojumi Rīgā datēti 27.aprīlī, bet šogad ievas vēl nezied. Tādēļ, lai iegūtu datus par pavasara iestāšanos, Latvijas Universitātes (LU) Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātnieki sadarbībā ar portālu dabasdati.lv aicina ziņot savus ievu ziedēšanas novērojumus visa Latvijā. Parastā ieva ir neliels (2-10 m) koks vai krūms, kurš bieži sastopams visā Latvijā. Tā aug krūmājos, mežos un upju krastos, kā arī dārzos. Ievas ziedi ir balti, smaržīgi, sakopoti 8-12 cm garos ķekaros. Ilggadēji novērojumi liecina, ka vidēji ievas Latvijā sāk ziedēt 13.maijā. Vai...


LDF meklē saimniecības, kas dabas teritorijās apsaimnieko bioloģiski vērtīgos zālājus

Šobrīd Latvijas Dabas fonds apzina iespējas īstenot bioloģiski vērtīgo zālāju (BVZ) atjaunošanas projektu un meklē saimniecības, kuras vēlētos līdzdarboties šāda projekta īstenošanā. Aicinām pieteikties saimniecības, kuras dabas teritorijās apsaimnieko BVZ un vēlas tos paplašināt vai uzlabot to bioloģisko daudzveidību. Lai pieteiktos, saimniecībām nepieciešams aizpildīt un atsūtīt anketu. Anketā jānorāda informācija par šobrīd apsaimniekotajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem saimniecībā, kā arī tās plāniem zālāju platību palielināšanai vai to bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai. Pietikuma anketa jāaizpilda un jānosūta Latvijas Dabas fondam līdz 2016.gada 20.maijam! Pēc pieteikšanās termiņa beigām anketas tiks izvērtētas un atbilde tiks sniegta visiem anketas iesniedzējiem ne vēlāk kā līdz šī gada 30. jūlijam.  Projektā varēsim iesaistīt...


Pirmā kārta putnu atlanta sacensībās noslēgusies (20)

16.-17. aprīlī notika pirmā Ligzdojošo putnu atlanta sacensību kārta. Piedaloties 6 komandām, tika apsekoti vairāk kā 107 atlanta kvadrāti, saņemti vairāk kā 3200 novērojumi un gūti paliekoši iespaidi. Piedzīvojumu klāstā bija gan saplīsis auto, atrastas nelikumības medņu riestu vietās, uzietas melnā stārķa un pūču ligzdas, kā arī dzirdētas daudz skanīgu putnu dziesmu. Komanda Himantopus Himantopus. Foto no komandas arhīva Komandas lielums kārtā bija 2-4 dalībnieki. Komandas varēja izvēlēties stratēģiju un apsekot savu izlozēto teritoriju pēc saviem ieskatiem, piemēram, daloties. Arī pirmās kārtas rezultāti atspoguļo gan komandas lielumu, gan komandas neatlaidību un stratēģijas izvēli. Domājams, ka rezultāti pēc otrās un trešās kārtas...


Vai zaķskābeni jau redzēji, vai dzeguzi jau dzirdēji? (5)

Jau otro mēnesi Dabasdatos darbojas projekta "Klimata valoda" ietvaros izveidotā sadaļa "Fenoloģiskie novērojumi" (lai sadaļu apskatītu, aicinām reģistrēties dabasdati.lv), kurā aicinām ziņot par 25 viegli atpazīstamu sugu pirmo novērojumu. Lazdu ziedēšana šogad sākās agri (09.02.) un visticamāk ir jau beigusies. Arī zilās vizbulītes (pirmais novērojums reģistrēts 17.02.) pašreiz pilnā plaukumā jau visā Latvijā, tomēr ziņojumu par tām ir pamaz. Vai tiešām Latgalē un Vidzemē vēl nezied?  Tagad kārta citiem ziedētājiem - aicinām uzmanīgi vērot un ziņot pirmos meža zaķskābeņu ziedus, kļavu un bērzu ziedēšanu, bērzu lapu plaukšanu, un tad jau drīz reibinās arī ievu ziedi. Par putniem, kā parasti, ziņošana notiek aktīvāk -...
Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts