Šobrīd aktīvie lietotāji: 137 Šodien ievadītie novērojumi: 222 Kopējais novērojumu skaits: 133390
Jums ir viesa statuss
i
Novērojuma foto
Japānas dižsūrene
Japānas dižsūrene, Reynoutria japonica
Foto: aina
2012-09-29 00:00:00, Bērzaune
Komentāri
Komentāri tagad tikai pie novērojuma
Pēdējie novērojumi
Polyporus squamosus - 2015-05-29 Klintslejas
Erythromma najas - 2015-05-29 Klintslejas
Cordulia aenea - 2015-05-29 Klintslejas
Libellula quadrimaculata - 2015-05-29 Klintslejas
- 2015-05-29 Klintslejas
Haematopus ostralegus - 2015-05-12 Ieva Bērziņa
Leucodonta bicoloria - 2015-05-28 Pēteris
Lacerta agilis - 2015-05-22 Pēteris
Hylecoetus flabellicornis - 2015-05-20 Pēteris
Sitta europaea - 2015-05-16 Pēteris
Sus scrofa - 2015-05-28 Алексей
Tadorna tadorna - 2015-05-16 Pēteris
Pararge aegeria - 2015-05-29 forelljjanka
Sylvia nisoria - 2015-05-29 forelljjanka
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-29 forelljjanka
Pyrrhula pyrrhula - 2015-05-29 forelljjanka
Turdus viscivorus - 2015-05-29 forelljjanka
Lullula arborea - 2015-05-29 forelljjanka
Erithacus rubecula - 2015-05-29 forelljjanka
Anthus pratensis - 2015-05-29 forelljjanka
Turdus iliacus - 2015-05-29 forelljjanka
Buteo buteo - 2015-05-29 forelljjanka
Prunella modularis - 2015-05-29 forelljjanka
Poecile montanus - 2015-05-29 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2015-05-29 forelljjanka
Emberiza schoeniclus - 2015-05-29 forelljjanka
Circus aeruginosus - 2015-05-29 forelljjanka
Certhia familiaris - 2015-05-29 forelljjanka
Bonasa bonasia - 2015-05-29 forelljjanka
Tringa ochropus - 2015-05-29 forelljjanka
Strix aluco - 2015-04-23 forelljjanka
Sylvia atricapilla - 2015-05-29 forelljjanka
Ficedula hypoleuca - 2015-05-29 forelljjanka
Turdus merula - 2015-05-29 forelljjanka
Sturnus vulgaris - 2015-05-29 forelljjanka
Columba livia domestica - 2015-05-29 forelljjanka
Ficedula parva - 2015-05-29 forelljjanka
Aquila pomarina - 2015-05-29 forelljjanka
Dendrocopos minor - 2015-05-29 forelljjanka
Saxicola rubetra - 2015-05-29 forelljjanka
Parus major - 2015-05-29 forelljjanka
Alauda arvensis - 2015-05-29 forelljjanka
Luscinia luscinia - 2015-05-29 forelljjanka
Carduelis spinus - 2015-05-29 forelljjanka
Corvus corax - 2015-05-29 forelljjanka
Anthus trivialis - 2015-05-29 forelljjanka
Linaria cannabina - 2015-05-29 forelljjanka
Hippolais icterina - 2015-05-29 forelljjanka
Sylvia curruca - 2015-05-29 forelljjanka
Sitta europaea - 2015-05-29 forelljjanka
Turdus philomelos - 2015-05-29 forelljjanka
Grus grus - 2015-05-29 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-05-29 forelljjanka
Cuculus canorus - 2015-05-29 forelljjanka
Ciconia ciconia - 2015-05-29 forelljjanka
Motacilla alba - 2015-05-29 forelljjanka
Hirundo rustica - 2015-05-29 forelljjanka
Lanius collurio - 2015-05-29 forelljjanka
Sylvia communis - 2015-05-29 forelljjanka
Lophophanes cristatus - 2015-05-29 forelljjanka
Phylloscopus collybita - 2015-05-29 forelljjanka
Sylvia borin - 2015-05-29 forelljjanka
Dendrocopos major - 2015-05-29 forelljjanka
Saxicola rubetra - 2015-05-29 Barba
Sturnus vulgaris - 2015-05-29 Barba
Parus major - 2015-05-29 Barba
Emberiza citrinella - 2015-05-29 Barba
Carduelis carduelis - 2015-05-29 Barba
Phylloscopus collybita - 2015-05-29 Barba
Luscinia luscinia - 2015-05-29 Barba
Apus apus - 2015-05-29 ElizeS
Hippolais icterina - 2015-05-29 ElizeS
Fringilla coelebs - 2015-05-29 ElizeS
Certhia familiaris - 2015-05-29 ElizeS
Muscicapa striata - 2015-05-29 ElizeS
Columba oenas - 2015-05-29 megere
Columba palumbus - 2015-05-29 Barba
Cantharis fusca - 2015-05-29 nekovārnis
Linaria cannabina - 2015-05-29 ER
Numenius arquata - 2013-06-08 grieze
- 2015-05-28 IevaM
Sturnus vulgaris - 2015-05-29 Barba
Emberiza citrinella - 2015-05-28 galochkin
Lepus europaeus - 2015-05-29 galochkin
Asio otus - 2015-05-24 Vign
Asio otus - 2015-05-25 Vign
Ficedula parva - 2015-05-29 Rallus
Turdus merula - 2015-05-29 elektrolitr
Fringilla coelebs - 2015-05-28 eksperts 3
Pica pica - 2015-05-28 eksperts 3
Accipiter nisus - 2015-05-28 eksperts 3
Ardea cinerea - 2015-05-28 eksperts 3
Cyanistes caeruleus - 2015-05-28 eksperts 3
Cygnus cygnus - 2015-05-28 eksperts 3
Chloris chloris - 2015-05-28 eksperts 3
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 eksperts 3
Gallinula chloropus - 2015-05-28 eksperts 3
Sterna hirundo - 2015-05-28 eksperts 3
Apus apus - 2015-05-28 eksperts 3
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 eksperts 3
Larus argentatus - 2015-05-28 eksperts 3
Garrulus glandarius - 2015-05-28 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2015-05-28 eksperts 3
Poecile palustris - 2015-05-28 eksperts 3
Poecile montanus - 2015-05-28 eksperts 3
Corvus cornix - 2015-05-28 eksperts 3
Turdus pilaris - 2015-05-28 eksperts 3
Muscicapa striata - 2015-05-28 eksperts 3
Acrocephalus arundinaceus - 2015-05-28 eksperts 3
Parus major - 2015-05-28 eksperts 3
Corvus monedula - 2015-05-28 eksperts 3
Sylvia curruca - 2015-05-28 eksperts 3
Acrocephalus dumetorum - 2015-05-28 eksperts 3
Ficedula parva - 2015-05-28 eksperts 3
Sturnus vulgaris - 2015-05-28 eksperts 3
Luscinia luscinia - 2015-05-28 eksperts 3
Fulica atra - 2015-05-28 eksperts 3
Passer domesticus - 2015-05-28 eksperts 3
Turdus merula - 2015-05-28 eksperts 3
Larus ridibundus - 2015-05-28 eksperts 3
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 eksperts 3
Anas platyrhynchos - 2015-05-28 eksperts 3
Ciconia ciconia - 2015-05-28 eksperts 3
Motacilla alba - 2015-05-28 eksperts 3
Hirundo rustica - 2015-05-28 eksperts 3
Aythya ferina - 2015-05-28 eksperts 3
Podiceps cristatus - 2015-05-28 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 eksperts 3
Sylvia borin - 2015-05-28 eksperts 3
Dendrocopos major - 2015-05-28 eksperts 3
- 2015-05-28 zemesbite
Peltis grossa - 2015-05-28 zemesbite
Asio otus - 2015-05-29 Platacis
Sylvia nisoria - 2015-05-28 Arnis2
Buteo buteo - 2015-05-28 Arnis2
Emberiza schoeniclus - 2015-05-28 Arnis2
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 Arnis2
Lanius collurio - 2015-05-28 Arnis2
Dendrocopos major - 2015-05-28 Arnis2
Corvus corax - 2015-05-29 Rallus
Grus grus - 2015-05-29 Rallus
Parus major - 2015-05-29 Rallus
Sturnus vulgaris - 2015-05-29 Rallus
Hirundo rustica - 2015-05-29 Rallus
Tringa ochropus - 2015-05-29 Rallus
Hirundo rustica - 2015-05-29 Rallus
Passer montanus - 2015-05-29 runagoze
Turdus merula - 2015-05-29 Rallus
Motacilla alba - 2015-05-29 runagoze
Turdus merula - 2015-05-29 runagoze
Regulus regulus - 2015-05-29 Rallus
Oriolus oriolus - 2015-05-29 Rallus
Muscicapa striata - 2015-05-29 Rallus
Pica pica - 2015-05-29 Rallus
Cuculus canorus - 2015-05-29 Rallus
Riparia riparia - 2015-05-29 Rallus
Cyanistes caeruleus - 2015-05-29 Rallus
Pernis apivorus - 2015-05-29 Rallus
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Rallus
Chloris chloris - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 Rallus
Jynx torquilla - 2015-05-28 Rallus
Apus apus - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Rallus
Scolopax rusticola - 2015-05-28 Rallus
Garrulus glandarius - 2015-05-28 Rallus
Erithacus rubecula - 2015-05-28 Rallus
Muscicapa striata - 2015-05-28 Rallus
Anas platyrhynchos - 2015-05-28 Rallus
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 Rallus
Turdus merula - 2015-05-28 Rallus
Phoenicurus ochruros - 2015-05-28 Rallus
Delichon urbicum - 2015-05-28 Rallus
Ficedula parva - 2015-05-28 Rallus
Parus major - 2015-05-28 Rallus
Luscinia luscinia - 2015-05-28 Rallus
Anthus trivialis - 2015-05-28 Rallus
Crex crex - 2015-05-28 Rallus
Sitta europaea - 2015-05-28 Rallus
Emberiza citrinella - 2015-05-28 Rallus
Dendrocopos major - 2015-05-28 Rallus
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-28 Rallus
Carduelis carduelis - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 Rallus
Sylvia communis - 2015-05-28 Rallus
Hirundo rustica - 2015-05-28 Rallus
Motacilla alba - 2015-05-28 Rallus
Oenanthe oenanthe - 2015-05-28 Rallus
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Rallus
Chloris chloris - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 Rallus
Jynx torquilla - 2015-05-28 Rallus
Apus apus - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Rallus
Scolopax rusticola - 2015-05-28 Rallus
Garrulus glandarius - 2015-05-28 Rallus
Erithacus rubecula - 2015-05-28 Rallus
Muscicapa striata - 2015-05-28 Rallus
Anas platyrhynchos - 2015-05-28 Rallus
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 Rallus
Turdus merula - 2015-05-28 Rallus
Phoenicurus ochruros - 2015-05-28 Rallus
Delichon urbicum - 2015-05-28 Rallus
Motacilla alba - 2015-05-28 Rallus
Hirundo rustica - 2015-05-28 Rallus
Sylvia communis - 2015-05-28 Rallus
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 Rallus
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-28 Rallus
Dendrocopos major - 2015-05-28 Rallus
Emberiza citrinella - 2015-05-28 Rallus
Sitta europaea - 2015-05-28 Rallus
Crex crex - 2015-05-28 Rallus
Anthus trivialis - 2015-05-28 Rallus
Luscinia luscinia - 2015-05-28 Rallus
Parus major - 2015-05-28 Rallus
Ficedula parva - 2015-05-28 Rallus
Carduelis carduelis - 2015-05-28 Rallus
Oenanthe oenanthe - 2015-05-28 Rallus
Motacilla flava flava - 2015-05-29 GatisE
Locustella naevia - 2015-05-28 maariite
Crex crex - 2015-05-28 maariite
Luscinia luscinia - 2015-05-28 maariite
Natrix natrix - 2015-05-27 de kje
Natrix natrix - 2015-05-27 de kje
Fringilla coelebs - 2015-05-28 forelljjanka
Cyanistes caeruleus - 2015-05-28 forelljjanka
Regulus regulus - 2015-05-28 forelljjanka
Chloris chloris - 2015-05-28 forelljjanka
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 forelljjanka
Jynx torquilla - 2015-05-28 forelljjanka
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 forelljjanka
Garrulus glandarius - 2015-05-28 forelljjanka
Erithacus rubecula - 2015-05-28 forelljjanka
Acrocephalus palustris - 2015-05-28 forelljjanka
Buteo buteo - 2015-05-28 forelljjanka
Prunella modularis - 2015-05-28 forelljjanka
Poecile montanus - 2015-05-28 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2015-05-28 forelljjanka
Acrocephalus arundinaceus - 2015-05-28 forelljjanka
Emberiza schoeniclus - 2015-05-28 forelljjanka
Certhia familiaris - 2015-05-28 forelljjanka
Anas platyrhynchos - 2015-05-28 forelljjanka
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 forelljjanka
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 forelljjanka
Turdus merula - 2015-05-28 forelljjanka
Carpodacus erythrinus - 2015-05-28 forelljjanka
Saxicola rubetra - 2015-05-28 forelljjanka
Parus major - 2015-05-28 forelljjanka
Columba palumbus - 2015-05-28 forelljjanka
Turdus philomelos - 2015-05-28 forelljjanka
Sitta europaea - 2015-05-28 forelljjanka
Acrocephalus scirpaceus - 2015-05-28 forelljjanka
Sylvia curruca - 2015-05-28 forelljjanka
Locustella naevia - 2015-05-28 forelljjanka
Anthus trivialis - 2015-05-28 forelljjanka
Riparia riparia - 2015-05-28 forelljjanka
Acrocephalus dumetorum - 2015-05-28 forelljjanka
Luscinia luscinia - 2015-05-28 forelljjanka
Sylvia communis - 2015-05-28 forelljjanka
Lanius collurio - 2015-05-28 forelljjanka
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-05-28 forelljjanka
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 forelljjanka
Sylvia borin - 2015-05-28 forelljjanka
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-28 forelljjanka
Dendrocopos major - 2015-05-28 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-05-28 forelljjanka
Grus grus - 2015-05-28 forelljjanka
Larus ridibundus - 2015-05-24 de kje
- 2015-05-05 Ivars L.
Oenanthe oenanthe - 2015-05-27 de kje
Dendrocopos major - 2015-05-25 de kje
Emberiza citrinella - 2015-05-23 de kje
Buteo buteo - 2015-05-24 de kje
Corvus frugilegus - 2015-05-24 de kje
Nezināms
@ dziedava
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
ER 29.maijs, 22:52

Apsveicu, Jāni! Lieliski!


forelljjanka 29.maijs, 20:19

Ceru ka suga noteikta pareizi,dikti jau nu zīmīgs un neredzēts.Speciāli paņēmu koordinātes,vai esmu Saldus novadā.Vinnozīmīgi-biju,tad liekas ,Saldus novadam jauna suga!;)


nekovārnis 29.maijs, 18:26

Apsveicu!:)


galochkin 29.maijs, 14:25

Uģis, Jānis - paldies. Спасибо большое за советы, рекомендации и ссылку на Mate Bence. По поводу абсурдности или художественности можно спорить (конечно животных, птиц лучше всего фотографировать в их естественной среде обитания), а насчет провоцирования записью голоса - согласен полностью. Многие птицы начинают волноваться уже после первой минуты записи. Поэтому нельзя злоупотреблять этим.


ivars 29.maijs, 12:38

Kas par kadriem!


Edgars Smislovs 29.maijs, 12:25

Pēc šādām bildēm laikam var nolasīt gredzenu


zemesbite 29.maijs, 12:07

Sveķu platsmeceris?


zemesbite 29.maijs, 11:08

Paldies! :)


zemesbite 29.maijs, 11:07

Paldies!:)


Bekuvecis 29.maijs, 09:27

Sazinieties ar Gada sēnes 2015 izvirzītāju Tāli Gaitnieku no "Silavas". Pilna kontaktinformācija ir šeit: http://miko.ldm.gov.lv/GADA_SENE.htm. Viņš būs ļoti atsaucīgs!


enesija 29.maijs, 09:13

Paldies, Uģi! Būs vien īstais, jo pārējās ģints sugas ir siltzemju iemītnieki! Apsveicu ar jaunu sugu!


forelljjanka 28.maijs, 23:55

Laikam pienācis brīdis kad atkal par to jāraksta.Ne somzīlītes sakarā(somzīlīti lieliski var bildēt vispār neprovocējot).Putnu fotogrāfi(arī es to skaitā)tiek pie lieliskiem kadriem tos provocējot ar konkrētās sugas dziesmas ierakstiem.Tomēr,tā ir darbība kam jāpieiet ārkārtīgi uzmanīgi.Galvenais,putnus nevajadzētu provocēt ilgstoši, max.10-15 min.Pazīstot konkrētās,bildējamās sugas paradumus un uzvedību(kas būtībā arī ir svarīgākais lai tiktu pie labiem kadriem)provocējot pietiek burtiski ar dažām minūtēm,lai tiktu pie vēlamā rezultāta.Situācijās kad bildējamais putns uzvedas neadekvāti(piem.metas virsū skaņas avotam)provocēšana jāpārtrauc. Tāpat nevajadzētu ,neizmantojot slēpni vai spectērpu, meģināt bildēt putnus pie to ligzdām.Somzīlīte kā reiz ir viens no retajiem kuru var bildēt pie ligzdas,neizdarot asas kustībās jau pēc 5-10 min.tā turpinās būvēt ligzdu vai barot caļus(tad jau tikai M,jo somzīlītes T to nedara). Nobeigumā,ja ir vēlešanās tikt pie konkrētas sugas fotoattēliem,droši var prasīt man padomu,savulaik pat forumā uzsāku vairākas tēmas par dažādiem slēpņiem un to pielietojumu.


Ivars L. 28.maijs, 23:25

Vajadzētu būt gada sēnei lielajai pergamentsēnei?


CerambyX 28.maijs, 23:21

Šie gan no putnu foto viedokļa ir diezgan absurdi un neveiksmīgi kadri - ieteiktu tomēr mazāk aizrauties ar putnu provocēšanu ar balss ierakstiem, lai tos pievilinātu uzsēsties uz kādiem iepriekš sagatavotiem zariem (jo īpaši - pārspīlēti dekoratīviem zariem). Putnu foto viens no galvenajiem mērķiem tomēr ir mēģināt iemūžināt putnus to dabiskajā vidē, maksimāli cenšoties tiem netraucēt. Bet ja ir vēlme taisīt mākslinieciskos kadrus uz dažādiem zariem ar smuki izplūdušu fonu, tad tam ir citas metodes (sk. gūglē - Mate Bence).


forelljjanka 28.maijs, 23:05

Atceros,nu jau liekas vairākus gadus atpakaļ,PiterānUģis rakstīja(vai teica):Nobildē neziemā lielo dumpi! Tas nu ir darīts!;)Sērijā redzams tieši māviena process(kas nebija nemaz tik viegli),viss putna ķermenis tā vibrē ka autofokuss apjūk un sāk braukāt to meklēdams!!!:O Atšķirībā no pārējās fotosesijas, kurā putns lēnām,kā hameleons staigā,periodiski diezgan ilgi iepozēdams!


CerambyX 28.maijs, 22:26

Mārīte Subcoccinella vigintiquattuorpunctata


CerambyX 28.maijs, 22:12

Priežu raibpūcītes kāpurs


CerambyX 28.maijs, 22:00

Kaut kas specifisks... Atgādina kaut ko no Dysderidae dzimtas, bet Lv sugu sarakstā nerodu, ka būtu minēta kāda šīs dzimtas suga. Pēc izskata un izplatības areāla (ir sastopama Lietuvā) vistuvākais šķiet variants Harpactea rubicunda. Varbūt jauna suga Latvijai? :) Jājautā Inesei Cerai!


CerambyX 28.maijs, 20:15

Domāju, ka kāļu baltenis


CerambyX 28.maijs, 20:14

Domāju, ka alkšņu mainīgais lapsprīžmetis (Hydriomena impluviata)


CerambyX 28.maijs, 20:12

Rudens sfings (Macroglossum stellatarum) - reta suga, g.k. ieceļo no dienvidiem, kur tā gan ir ļoti bieži sastopama.


CerambyX 28.maijs, 20:06

Kaut kāda koksnesmuša Xylophagidae


visvaldis.s 28.maijs, 19:43

Gaigala.


Elfiņš 28.maijs, 19:21

Jāņogu raibenis


Bekuvecis 28.maijs, 17:54

P.S. Korektuma labad: manis piesauktā F.queletii atradne galu galā nepalika tukša. Pieci bikiņ aizkavējušies tomēr uzradās...


forelljjanka 28.maijs, 08:52

Pie interesantajiem tāpēc ka suga nepareizi noteikta ? :DD Ja pa nopietno,ja ir grūtības ar ad.gaišo,tas ir lielāks par alpiņu(parasto)un tam ir 3 pirksti(nav pakaļpirksta),minūts(trulītis)ir daudz mazāks un tam pirksts ir ! ;)


CerambyX 28.maijs, 00:18

Kāpēc ne gaišais šņibītis?


roosaluristaja 28.maijs, 00:00

Pēc manām domām - velnarutku grābeklīte (Erodium cicutarium).


W 27.maijs, 21:59

Paldies par jauko ziņu:)


Ansis 27.maijs, 21:44

parastā ligzdene - Neottia nidus-avis


Wiesturs 27.maijs, 21:06

Jā, šo sugu arī domāju, bet ar latviskajiem nosaukumiem kā vienmēr putrojos :)


Bekuvecis 27.maijs, 21:01

Nupat saņēmu ziņu no E.Vimbas: ar augstu varbūtību - tiešām Helvella corium. Nelielā šaubu ēniņa - dēļ tā, ka sporas esot drusku mazākas nekā "pēc priekšrakstiem". Taču sporu uzbūve un sēnes makroskopiskās pazīmes - perfektā sakritībā!


dziedava 27.maijs, 10:03

Man dziedavā katru dienu ir links uz konkrētās dienas foto dažādos gados, piem., šodien: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?menesis=05&fdat=27 Pamanīju šo tauriņu un skatījos Uģa pārskatā; īsti novados neorientējos, nesapratu, ir vai nav šai sugai Salaspils, man novērojumu atlasē šķita, ka nav, vēlāk izrādījās, ka tomēr Salaspils nov. jau ir atķeksēts, bet nu neko, novērojums jau pievienots. :D


roosaluristaja 27.maijs, 09:39

Neesmu eksperts, bet manuprāt nekas cits kā Gyromitra esculenta tas nevar būt.


nekovārnis 27.maijs, 09:08

Izskatījās aizdomīgi precīzi "pirms trim gadiem":)


dziedava 27.maijs, 08:51

Jā, 2012.g


nekovārnis 27.maijs, 08:47

2012.gads? Nav sajaukts?


Sintija Martinsone 27.maijs, 07:32

Koka kreisā puse ir redzama nākamajā - 4. attēlā. Nekā cita aizdomīga tajā pusē nesaskatīju. Un pēc pēdējā attēlā redzamās izskrejas arī neko nevar pateikt?


Wiesturs 27.maijs, 00:42

Jā, izskatījās diezgan būdīga, tas arī pievērsa manu uzmanību. Jauki, tā man jauna suga.


CerambyX 27.maijs, 00:09

Garkājods sp. - rādās, ka no Nephrotoma ģints


CerambyX 27.maijs, 00:08

Tas, kas fotogrāfēts visvairāk kaut kā izskatās pēc kādas sasveķojušās zibens/uguns rētas. Sveķotājkoksngraužu kāpuri attīstās priedes mizas slānī - attiecīgi tie sasveķojumi, kas uz cietās koksnes daļas diez vai ir sasitīti ar šo sugu. No visām bildēm tāda aizdomīgi interesanta izskatās 3. attēlā redzamā koka kreisā puse, ko īsti nevar saskatīt - varbūt ir iespēja nofotogrāfēt tieši šo pusi? Kopumā gan jāatzīmē, ka tādi izteikti tipiski un viegli atpazīstami vien ir tie koki, kas ir apdzīvoti jau ilgstoši (mierīgi 10 gadi un vairāk) - svaigi apdzīvotus kokus nemaz tik viegli atpazīt nav... :)


CerambyX 26.maijs, 23:57

Domāju, ka hastulatum (zaļganā) - tām tas S2 melnais zīmējums reizēm mēdz būt mazliet reducēts un līdzīgi kā lunulatum - bez 'kātiņa'. Bet nu pārējais vēdera krāsojums gan kā hastulatum ne lunulatum, kam, vienkārši sakot, vēders vairāk melns kā zils. Teorētiski S2 var atgādināt puella, bet man šķiet, ka tomēr tai vienmēr būs tāds izteikts 'U' veida zīmējums, kas sānos nesadalās, kā arī acu apakšpuse nav zaļgana (tā tāda hastulatum/lunulatum pazīme - nu varbūt arī nedaudz johanssoni). Tas vismaz ko es saskatu šajos fotoattēlos :)


CerambyX 26.maijs, 23:49

Tieši tā - meža smilšvabole. Principā jau nesajaucama suga - pamattonis izteikti tumšāks kā citām sugām, gaišās joslas šauras un arī izmēros lielāka suga :)


CerambyX 26.maijs, 23:48

Vērpēji ir - vībotņu vērpēju kāprui.


CerambyX 26.maijs, 23:46

Kārklu raibenis


CerambyX 26.maijs, 23:46

Plankumainais sprīžmetis


Mimi Serada 26.maijs, 23:29

Smailais lāčpurns Morchella conica ?


dziedava 26.maijs, 23:01

Pajauna koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrom. Šai vairs nevajadzētu rāpot ;)


Edgars Smislovs 26.maijs, 21:20

Liels paldies par informāciju! :)


gudgalf 26.maijs, 16:51

Tā jau ir - uz vietas vienmēr labāk redzams, kas un kā. Atsevišķi kadri var ne tā izskatīties :)


roosaluristaja 26.maijs, 16:41

Pēc manām domām avotu veronika (Veronica beccabunga).


dante 26.maijs, 16:35

Ir doma, ka tā varētu būt avotkrese, bet zied ar gaiši ziliem ziediņiem. Tātad tas ir kaut kas cits, bet nezinu kas.


Rallus 25.maijs, 23:35

Tādu tīģervaboli iepriekš nebiju manījis.


Rallus 25.maijs, 23:28

Nesanāca laiks paskatīt noteicējus, bet būs jāparbauda tās atšķirīgās pazīmes. paldies par uzvedinošo domu.


Rallus 25.maijs, 23:26

Sarkanā jau gan, ne tikai krāsas - svarīgs kopskats, siluets un proporcijas.


Vladimirs S 25.maijs, 23:24

Ir citas bildes ar - sarkanu asti. Bija 2 bildetāji!


CerambyX 25.maijs, 23:12

Laikam jau purvu micīte (Mitrula paludosa)?


dziedava 25.maijs, 23:00

Sēne tā nav, tā ir gļotsēne. Izskatās, ka vajadzētu būt gļotsēnei Tubifera ferruginosa (pēc krāsas, gabalu savstarpējā novietojuma), bet šī gļotsēne sastāv no tādām kā blakustrubiņām, sk.: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Tubulifera&gat=0&foto=14 kas šajā attēlā nav īsti redzams. Tā var būt arī Tubifera ferruginosa, ja, piem., kāds gļotsēni ir saspiedis, bet droši to apgalvot nevaru. Būtu labi, ja varētu gļotsēni pēc pāris dienām novērot (un nobildēt) atkal. Ja būtu šī suga, tad kļūtu brūna.


zemesbite 25.maijs, 22:59

Paldies!:)


CerambyX 25.maijs, 22:46

Mārīte Propylea quatuordecimpunctata - īpatnis ar 'padzisušu' rakstu, jebšu melnie plankumi īpaši viens ar otru nesaplūst.


nekovārnis 25.maijs, 22:46

Paldies!


zemesbite 25.maijs, 22:44

Paldies! Nebiju pamanījusi, ka ir arī tāda agrā dižspāre! :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Zilzaļai dižspārei vēl par agru - būs agrā dižspāre :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Krāšņvabole Trachys minutus


zemesbite 25.maijs, 22:10

Labi, tā arī darīšu!:)


dziedava 25.maijs, 22:08

Par sūtīšanu pajautāšu! Jebkurā gadījumā ievākt iesaku, atbildi negaidot, jo tā sēne, kā Sintija novēroja, ātri saplok un paliek grūti atrodama. Nogādāšanas ātrums jau ir pakārtots jautājums.


zemesbite 25.maijs, 21:58

Ievākt varētu, bet līdz Rīgai patālu, varbūt var sūtīt aploksnē, celofāna maisiņā?


dziedava 25.maijs, 21:53

Jauki! Vai paraudziņu ievākt un nogādāt uz LU Biol.fak. arī būs iespējams?


CerambyX 25.maijs, 21:52

Tieši tā - agrā smaragdspāre.


Siona 25.maijs, 21:49

Manam kadiķim arī sēne palika šāda, tā kā sēne arī izskatās tāda pati ;)


dziedava 25.maijs, 21:48

Paldies! Es kaut kur lasīju, ka parazitē arī uz vaboļu kāpuriem, būtu jau interesanti, ja to varētu apstiprināt. Bet manispēc, lai ēd tikai sprakšķus;) Nākamreiz nopietnāk piedomāšu par bildēšanu. Te galīgi nepadomāju par sugas noteikšanu, vnk bildēju faktu, ka apakšā ir kaut kāds reāls kāpurs :)


zemesbite 25.maijs, 21:45

Šī laikam arī ir tā bumbieru-kadiķu rūsa, vismaz kadiķis izskatās tāds pat kā Sionai...


CerambyX 25.maijs, 21:41

Ottreiz novērojums nav jāpievieno :)


CerambyX 25.maijs, 21:40

Bet tas jau laikam nebūtu nekas neparasts, ja šī sēņu suga būtu specializējusies uz sprakšķu kāpuriem, ne? Parazītiskiem organismiem jau tomēr tāda specializācija visai raksturīga... :)


CerambyX 25.maijs, 21:38

Tas par audzēšanu bija tāds vispārīgs komentārs par kāpuriem, ne šo konkrēto gadījumu - šim tiešām vairs nekas nepalīdzēs :D Nu beigtu kāpuru, ja tas ir pietiekami labi saglabājies (lielākas cerības, ja tā ārējais ķermenis ir tāds nedaudz cietāks un hitinizēts nevis mīksts un 'ļumīgs'), jau var pētīt tāpat - galvenās pazīmes, lai noteiktu vismaz līdz dzimtai, jau tāpat varētu redzēt. :) Ne vienmēr, bet daudzos gadījumos, piemēram, savarīgs ir tieši ķermeņa pēdējā posma forma, kas šim eksemplāram, piemēram, izskatās gana labi saglabājies. Tik vien, ka attēlā īsti līdz galam saprast nevar :) Bet nu jebkurā gadījumā - 90% domāju, ka tas ir sprakšķa kāpurs.


Mari 25.maijs, 21:36

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:32

Jā, rāceņu baltenis :)


CerambyX 25.maijs, 21:31

Pelēkā āboliņpūcīte


dziedava 25.maijs, 21:26

Paldies, es jau šaubījos, vai likt DD, resp., vai vispār var noteikt.:)


Mari 25.maijs, 21:26

Vai šis varētu būt rāceņu baltenis?


dziedava 25.maijs, 21:25

Paldies, bet irbuļu milneņu kāpuriem pat vislabākā barošana vairs nelīdzēs ;) Beigtiem kāpuriem nav kā sēnēm kaut kas sporām līdzīgs, ko pētīt mikroskopā?


Siona 25.maijs, 21:24

Gana zaļš, lai arī būtu kāds no Phyllobius smecerniekiem.


Siona 25.maijs, 21:20

Paldies par sprakšķiem!


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Cardiophorus ruficollis


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 25.maijs, 21:17

Jā, varētu būt kaut kādu Thanatophilus līķvaboļu kāpuri.


Siona 25.maijs, 21:17

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:16

Pēc spārnu apakšpuses šos ir ļoti viegli noteikt. No virspues - krietni vien 'viltīgāk' :) Spriežot pēc tā, ka tas melnais spārna stūris gar spārna galu sniedzās diezgan tālu , tad tā kā vajadzētu arī būt kāļu baltenim.


Stach 25.maijs, 21:13

'''Dabas dati ''ir piemetuši manu vārdu svešai bildei,tajā brīdī lādēju savas bildes :)


CerambyX 25.maijs, 21:10

Agrā smaragdspāre


CerambyX 25.maijs, 21:01

Bez šaubām kāļu baltenis :)


gudgalf 25.maijs, 20:59

Nav tomēr melnā klija? Astes šķēlums salīdzinoši mazs (varbūt leņķis bildē ne tāds?) un virsaste ar neizskatās ruda


CerambyX 25.maijs, 20:59

Jā, nu te tā ne visai labi var to dibenalu redzēt... :) Jautājums vai centrālajiem radziņiem ir vēl galā sazarojums vai tomēr nav? Kopējais 'formāts' un krāsojums jau atgādina gan kādu no sprakšķu kārpuriem, kam var būt arī ne tikai drātstārpu tipa kāpuri (tas gan tāds biežāk sastopamais variants). Tur piemēram Stenagostus ģints kāpuri ir šādi: https://c1.staticflickr.com/5/4042/4437923301_6483874f1e_b.jpg Tiem gan Lv tik viena ļoti reta suga, kas sastopama vecos priežu mežos. Bet nu kaut kādi šai ģintij radniecīgu ģinšu (Athous u.c.) kāpuri droši vien līdzīga paskata. Vispār jau savā ziņā kāpuri interesanta štelle, bet daudzos gadījumos mazliet sanāk tāda 'bakstīšanās tumsā', jo ne visus kāpurus var tā viegli noteikt... Ja sarežgītos variantos gribas noteikt ar 100% precizitāti, tad laikam atliek tik kāpurs ievākt un no tiem mēģināt izaudzēt pieaugušus īpatņus :) Tas gan ar nav viegli - vajag vietu, kur likt trauciņus, jāzin ar ko kāpuru barot, jācīnās ar citu dzīvokļa/mājas iemītnieku pretenzijām pret kāpuriem uz palodze/skapī utt. :D


CerambyX 25.maijs, 20:49

Mizasblakts Aradus betulae


forelljjanka 25.maijs, 20:16

Uģis laikam nav pamanījis! Ugunsvaboli pieminēju tāpēc, ka tās kāpuriem astē ir radziņi,melngalvas tie ir taisni,sarkanajai līki.:D Te bildē izskatās ka radziņi ir pat četri,tādu nevienu īsti nezinu,kaut tie radziņi ir daudzām sugām,ne tik sen Uģis savā blogā rakstīja un bija bildes, par dažādu zemmizas iemītnieku kāpuriem,četri radziņi liekas nebija nevienam! ;)


dabasmīlis 25.maijs, 20:06

Mājas strazda bildi man piemeta "Dabas dati" paši. Nezinu kā tas jums sanāca :)


Wiesturs 25.maijs, 20:05

Ā, paldies! Tad man vienā vecā bildē šī suga ir nepareizi noteikta (nenodošu, kurš noteica :) )


roosaluristaja 25.maijs, 20:04

Es neesmu botāniķis, bet domāju, ka tīruma šī nekādīgi nav. Pēc manām domām - birztalu (Veronica chamaedrys).


nekovārnis 25.maijs, 19:48

Jā, ar tām spārēm izskatās ka man vēl būs grūti šovasar. Šodien Talsos ar safotogrāfēju vairākas šādas sīkās, bet nevienu pat ne tuvu nespēju noteikt:( Tādas spāres sp. atstāšu mapēs līdz vēlam rudenim, tad arī likšu DD.


roosaluristaja 25.maijs, 19:41

Roberta gandrene (Geranium robertianum).


CerambyX 25.maijs, 19:32

Jā, kaut kā pēc Rheumaptera subhastata it kā izskatās. 100% pārliecība gan vēl nav (pieredze ar šo sugu pašam nav) - jāpapēta vēl kādi resursi :)


roosaluristaja 25.maijs, 19:31

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


CerambyX 25.maijs, 19:27

Stipri apdilis kāds no zaļajiem Phyllobius smecerniekiem


CerambyX 25.maijs, 19:25

Ar tā kā lapgrauzis Gonioctena viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:25

Jā, domāju ka G.viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:24

Meža smilšvabole gan, jā!


CerambyX 25.maijs, 19:23

Ogu krūmu vairogblatks


CerambyX 25.maijs, 19:23

Skrejvabole Carabus cancellatus


CerambyX 25.maijs, 19:23

Tinējs, ar tā kā Ancylis badiana


CerambyX 25.maijs, 19:22

Ar šo jau it kā grūti būs - svaigi izkūņojies ekzemplārs :)


CerambyX 25.maijs, 19:20

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lapgrauzis Donacia aquatica


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lēcējzirneklis Salticus sp. - šiem sugas īsti neesmu 'izkodis'.


CerambyX 25.maijs, 19:17

tpu - Ancylis :)


CerambyX 25.maijs, 19:17

Tinējs - tā kā Anticlea badiana


CerambyX 25.maijs, 19:10

Spīdulis Glischrochilus sp., kaut gan principā šādus ar tik lieliem un milzīgiem oranžajiem laukumiem es tomēr diezgan droši sauktu par G.grandis.


CerambyX 25.maijs, 19:09

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 25.maijs, 19:09

Abi tiešām viena suga - koksngrauzis Tetropium castaneum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Koksngrauzis Asemum striatum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Lapgrauzis (vai varbūt var saukt arī par spradzi?) Crepidodera aurata


roosaluristaja 25.maijs, 19:01

Divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica).


nekovārnis 25.maijs, 18:51

Mella, ar šaurām svītrām - izskatās pēc meža smilšvaboles.


dziedava 25.maijs, 09:42

Paldies! Ugunsvaboli man gluži nevajag ;) Jautājums tāpēc, ka uz šī kāpura auga irbuļu milnene; šo sēņu sugu 2013.g. atklājot, pētītā paraudziņa sēne auga uz sprakšķa kāpura. Tas arī laikam LV ir vienīgais kāpurs, kas pētīts šīs sēnes sakarā. Jautājums, vai aug tikai uz sprakšķu, vai arī citiem kāpuriem, tāpēc būtu īpaši interesanti, ja varētu droši pateikt, ka tas nav sprakšķa kāpurs. Man jau ar tā izskatījās, bet droši nezinu, tāpēc arī jautāju. :)


forelljjanka 25.maijs, 08:31

No manas niecīgās pieredzes,melngalvas ugunvabole laikam nebūs...;)Sparkšķiem,cik nu atceros no Uģa komentāriem ,kāpurs ir kā tautā saka-"drātstārps",šis itkā neizskatās...;)


dziedava 24.maijs, 23:40

Šim nevar pateikt vismaz aptuveni kam tas kāpurs varētu būt? Būtiskākais zināt, vai tas varētu nebūt sprakšķis.


Divpēdis 24.maijs, 23:35

Nu ja jūs abi tā sakiet, tad būs jāpadodas;) Paldies!


W 24.maijs, 22:51

Paldies! Ja būs iespējams, apskatīšos pēc pāris nedēļām.


gunarsp 24.maijs, 22:30

Šis ir ziemeļu sikspārnis. Otrā bildē viennozīmīgi nevarēju noteikt. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Ansis 24.maijs, 22:29

Izskatās pēc martagonlilijas - Lilium martagon


nekovārnis 24.maijs, 22:02

O! Labs! Paldies!


CerambyX 24.maijs, 21:53

Pamatīgākais kāds mums ir :) Milzu garkājods (Pedicia rivosa) - samērā reta suga laikam.


W 24.maijs, 21:31

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 20:50

Tas pats meža bambals vien ir.


CerambyX 24.maijs, 20:37

Tūkstoškājis, laikam Strongylosoma pallipes


CerambyX 24.maijs, 20:35

Izskatās, ka tā pati C.sanguinolenta vien būs, jā.


CerambyX 24.maijs, 20:30

Es ar piekritīšu, ka būs mazais vijolīšu purvraibenis :)


CerambyX 24.maijs, 20:28

Parastais madaru lapsprīžmetis (Epirrhoe alternata)


CerambyX 24.maijs, 20:28

R.hastata laikam tomēr ne, bet nevaru īsti izlemt starp Epirrhoe tristata un hastulata... :)


CerambyX 24.maijs, 20:17

Resnkājodi Bibionidae sp.


CerambyX 24.maijs, 20:16

Tas pats vien ir jā!


CerambyX 24.maijs, 20:15

Rādās, ka bijis dumbrcālis


CerambyX 24.maijs, 20:15

Brūnais zeltainītis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Agrā smaragdspāre


Rallus 24.maijs, 19:28

Perspektīvā kāda labāko bilžu izvēle varētu būt gan. Tādi kadri iemūžinās un ceļ vietas vērtību - sk. par to 'jātniek-zebieksti': http://www.earthtouchnews.com/cute-and-cool/funny/update-the-woodpecker-riding-weasel-has-been-immortalised


Rallus 24.maijs, 19:22

Āboliņa sprīžmetis?


Divpēdis 24.maijs, 11:00

Varbūt taisām kaut kādu izlasīti - ja ir vismaz trīs jūsmotāji, tur bilde varētu nokļūt. Varētu būt sezonas konkurss, varētu būt lapas treileris... kas ieslēdzas, ja sekundes desmit nav veikt ielogošanās. DD viegli populārā versija tam, kas te ienāk garāmejot. Kaut kā tās citās zemēs lidojošās zebiekstes jāpanāk!;)


Rallus 24.maijs, 09:38

Precīzs 'šāviņš' - asai redzei lidojumā atbildēts ar 'asu' foto


Rallus 24.maijs, 09:37

Novērojumu skaits turpina pieaugt! Būs laba oriģinālbilde;)


Rallus 24.maijs, 09:34

Virs Valmieras pilsētas šīs nav vēl izdevies novaktēt. Labi cipari!


Rallus 24.maijs, 09:08

Spēcīgi!


Rallus 24.maijs, 09:08

Niedru lijai vajadzētu būt. Pārāk silti tie toņi un kopējais izskats daudz vairāk lijisks, ne pundurērglisks


runagoze 23.maijs, 22:39

Šis ir fantastiski! :)


Fuatra 23.maijs, 21:29

bet niedru lija, kāpēc ne?


visvaldis.s 23.maijs, 20:05

Pieliku vēl. Diemžēl visas vienādi sliktas.


EL 23.maijs, 19:54

Bac, nesgaidīju aplikācijā riktīgo karti, telefons iezīmēja ligzdu Lietruvā. Nez, kā to karti var pamainīt, vai novērojumu izdzēst? Man nesanāk. ELe


CerambyX 23.maijs, 19:42

Nav vēl kāda bilde? Kaut kā man pēc pundurērgļa izskatās!


nekovārnis 23.maijs, 19:09

Superbilde!


zemesbite 23.maijs, 13:35

Paldies! :)


Divpēdis 23.maijs, 08:15

tad jābrauc vēlreiz ķert, jo tāds man vēl nav vispār;) Diezgan kompakti tas bariņš tur dzīvojās


Elfiņš 23.maijs, 03:33

Vairāk izskatās pēc Mazā vijolīšu purvraibeņa ;)


forelljjanka 22.maijs, 20:20

Šopavasar piebeigs mani tie stagnatiļi!!!:D Mērsragā ieziņo,es aizbraucu-nav,pēc laika-atkal uzrodas!Analoģiski-Svētes grīva.Labi,Gaiļu dīķis deva sēriju pašvaku kadru ,pēc kuriem šamie kaut kur notinās,lai uzrastos dažas dienas vēlāk! ;) Bet tā,vai nu esam iemācijušies atpazīt,vai arī palikušas vairāk!


nekovārnis 22.maijs, 16:55

Paldies!


CerambyX 22.maijs, 16:39

Pogonocherus fasciculatus


CerambyX 22.maijs, 16:37

Koksngrauzis Oxymirus cursor


Bekuvecis 22.maijs, 16:27

Būs kāda Geopora sp. Kura - šobrīd neesmu gatavs rakņāties.


de kje 22.maijs, 14:22

labi labi...vainigs!!!! :) Kustibas kaa cielavai un dzivojas pa ezera malu


de kje 22.maijs, 14:14

Taa ir dzeltena cielava-Mamma!!!


CerambyX 22.maijs, 14:11

Šī ir stepes čipste


sandis 22.maijs, 13:57

Vakar vakarā pusstundas laikā pāri Lauciņu karjeram Cēsīs 66 melnkakla gārgales divos baros migrācijā uz Z-ZR. Šķiet, ka liels skaits pavasara migrantiem iekšzemē.


Mari 22.maijs, 12:27

Jā, ... laikam gan, paldies! :)


CerambyX 22.maijs, 12:02

Taisns, īlenveida knābis, izteikti garas kājas - tā kā velk uz dīķu tilbīti.


CerambyX 21.maijs, 23:28

Tā tomēr būs kāda no vardēm - šķiet ka parastā?


Siona 21.maijs, 22:19

Par savām gaitām fakultātes (un Rīgas) virzienā gan vēl nezinu, bet paldies par informāciju! :)


Bekuvecis 21.maijs, 22:04

Ja gribat ko nogādat E.Vimbam, tad ziniet: viņš plāno būt fakultātē rīt un otrdien pa dienas vidu (nupat ar viņu runāju). Varat arī iepriekš atstāt pie sarga.


Bekuvecis 21.maijs, 22:00

Vēstuli e-pastā saņēmu un nupat atbildēju.


Siona 21.maijs, 21:52

Jā, tā gan. Es tikai nezinu, vai man tagad vajadzētu turpināt priecāties par glītajām sēnēm :D :) Paldies! :))


CerambyX 21.maijs, 21:45

Blakts Corizus hyoscyami


dziedava 21.maijs, 21:43

Paskati http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=163 tur Gymnosporangium sabinae gluži kā Tavi sporu attēli :)) Tad jau būs īstā. Un tur var palūrēt arī citām rūsām sporu attēlus. Bumbieru - kadiķu rūsas bumbieru stadija izskatās šādi: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=1825&ftips1=77


Siona 21.maijs, 21:39

Pievienoju! :) Ja nepietiek, dod ziņu!


Bekuvecis 21.maijs, 21:37

O.K., droši vien "veci un pārauguši" vietā bija jāsaka "paveci un pārauguši". Taču neko citu kā minēto sugu joprojām nevaru iedomāties.


dziedava 21.maijs, 21:33

Vajag sporu mikroskopiskai analīzei, jo kadiķu rūsas (tai dažādas sugas) pavasara stadija uz kadiķiem nav tik bieži sastopama. E.Vimba pats redzējis tik kādās 3 vietās uz parastā un 3 vietās uz kazaku kadiķa. Bet, hmm, ja būs sporu mikroskopiskie attēli - varbūt viņam pietiks ar to? :)


Siona 21.maijs, 21:29

Tūliņ pievienošu sporu attēlus - ļoti glīti!!!!! Labi, ievākšu! Kam viņam? :)


dziedava 21.maijs, 21:24

Ja nav vietējie, bet, piem., kazaku, Ķīnas vai Virdžīnijas kadiķi, tad varētu būt bumbieru - kadiķu rūsa Gymnosporangium sabinae, un tai sēnei vajadzētu ievākt paraudziņu sērkociņkastītē priekš E.Vimbas :)


Siona 21.maijs, 21:13

Aij, tie ir kaut kādi apstādījuma skujeņi, ne vietējie.. bet varu aiziet nobildēt! :)


dziedava 21.maijs, 21:11

Tieši kādus skujeņus? Parasti sēnes suga atkarīga no sugas, uz kuras parazitē.


sanchox 21.maijs, 21:10

bij 3 sēnes, visas pēc struktūras diezgan stingras, nebija sajūta ka tās ir vecas, varbūt pāraugušas, bet pat mazākā no trim visas ļoti līdzīgas. papildus piezīmes sēnes izaugušas zem ābeles.


nekovārnis 21.maijs, 20:05

Paldies! Šķiet ka galvu sajauca divas dažādās spāru sugas, kas atradās burtiski 20 m attālumā viena no otras. Nebiju vēl gaidījis tik plašu sugu klāstu. Vēl turpat kaut kāda spīdīgi zaļa arī aizlidoja. Otra droši vien vai nu spilgtā vai slaidā purvuspāre. Sadalīšu novērojumu.


W 21.maijs, 18:19

Paldies! Lūdzu ielieciet sarakstā,oranžsarkanā melastiza (Melastiza chateri). lai var nomainīt nosaukumu:)


Bekuvecis 21.maijs, 18:11

O.K., tas iet kopā ar M.chateri! Ja būtu nomelnējuši koksnes trūdi, tad gan būtu citādi.


W 21.maijs, 15:34

Tas melnais plankums ir veca, ar dubļiem klāta ugunskura vieta - pirms gada tur tika izcirsts un un dedzināts pamežs!


CerambyX 21.maijs, 14:08

Tā kas uz zemes, manuprāt, arī ir mazā purvuspāre


CerambyX 21.maijs, 14:07

Kāda no dūņenēm (Megaloptera)


CerambyX 21.maijs, 14:07

Priežu vērpēja kāpurs


CerambyX 21.maijs, 14:06

Resnkājods Bibionidae


CerambyX 21.maijs, 14:05

Šķiet kaut kāda īsspārņa kāpurs


CerambyX 21.maijs, 13:43

Būs B.litorale - segspārnu ceturtā rieviņa priekšpusē izliekta :)


CerambyX 21.maijs, 13:36

Domāju, ka tas pats vien ir - droši vien dzimumiem atšķiras taustekļu garums.


CerambyX 21.maijs, 13:28

Jā, pēc foto laikam diezgan bezcerīgi - jāpēta ģenitālijas :)


CerambyX 21.maijs, 13:19

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts