Šobrīd aktīvie lietotāji: 226 Kopējais novērojumu skaits: 156503
Jums ir viesa statuss

Kā pievienot novērojumu Dabasdati.lv?

Jūs esat novērojis savvaļas augu vai dzīvnieku. Iespējams, Jūs to esat arī nofotografējis.
No sākuma piereģistrējaties Dabasdati.lv (kāpēc reģistrēties, lasiet šeit). Pēc tam pievienojaties Dabasdati.lv kā reģistrēts lietotājs - lapas augšdaļā ievadiet savu lietotāja vārdu un paroli un nospiediet pogu "Autorizēties".
Tagad Jums ir jāaizpilda novērojuma anketa. Uz novērojuma anketu Jūs arī aiziesiet, nospiežot uz "Pievienot novērojumu" Dabasdati.lv galvenajā lapā.
Skat. video - Kā pievienot Dabasdatu novērojumu:

Kā aizpildīt anketu? ĪSUMĀ

1. Lapas kreisajā pusē kartē atlieciet novērojuma vietu (lūdzu, pietuviniet karti maksimāli tuvu), saglabājiet to.

2. Lapas labajā pusē kalendārā atzīmējiet novērojuma datumu.

3. Ja zināt, kādas sugas augu vai dzīvnieku esat novērojis, norādiet to. Piemēram, ja esat novērojis garausaino sikspārni, laukā "Grupa" atzīmējiet - Zīdītāji, "Apakšgrupa" - Sikspārņi, "Suga" - Garausainais sikspārnis. Ja nezināt, kādu sugu esat novērojis, izvēlieties laukos "Grupa", "Apakšgrupa" un "Suga" vārdu "Nezināms". Šajā gadījumā noteikti pievienojiet fotogrāfiju, pēc kuras Dabasdati.lv eksperti noteiks sugu.

4. Atzīmējiet novēroto dzīvnieku skaitu un izvēlieties to statusu.

5. Pievienojiet novērotā auga vai dzīvnieka fotogrāfiju. Ieteikumi novērojumu fotogrāfijām (pdf). Varat pievienot arī saiti uz YouTube video. 

6. Ja vēlaties, sniedzat sīkākas papildziņas un ierakstiet savu komentāru par novērojumu.

7. Nospiediet pogu "Reģistrēt", lai novērojumu saglabātu.

 

Kā aizpildīt anketu? SOLI PA SOLIM

1. Atlieciet kartē (lapas kreisajā pusē) novērojuma vietu.

Piemēram, Jūs esat novērojis ziemas miegā guļošu sikspārni Vecumnieku novada Bārbeles pagasta "Zemītēs", piemājas sakņu pagrabā. Lai ziņojuma vieta būtu pēc iespējas precīzāka, izmantojiet kartes kreisajā pusē esošo skalu un pietuviniet karti, lai būtu labi redzams māju nosaukums. Nospiediet pogu "Atzīmēt punktu" (1). Ar kursoru kartē noklikšķiniet uz mājām "Zemītes" (2). Vietā, kur Jūs uzklikšķinājāt, parādīsies sarkans punkts. Turpat arī atvērsies logs, kurā ierakstiet vietas nosaukumu "Zemītes" (3) un nospiediet pogu "Saglabāt" (4), lai vieta tiktu piereģistrēta. Turpmāk, ziņojot par citiem novērojumiem no "Zemītēm", Jūs varēsiet lapas labajā pusē logā "Vieta" vienkārši izvēlēties māju nosaukumu un vieta kartē tiks atlikta automātiski.

 

2. Atzīmējiet novērojuma laiku.

Kalendārā atzīmējiet datumu, kad novērojāt sikspārni. Ja vēlaties, atzīmējat arī pulksteņa laiku.

Ja skaidri zināt, ka sikspārnis pagrabā uzturās ilgāku laika posmu, piemēram, divus mēnešus - atzīmējiet datumu, kad pirmo reizi redzējāt sikspārni, ieklikšķiniet lodziņā "Datums līdz" un parādās otrs kalendārs, kurā ievadiet datumu, kad sikspārni redzējāt pēdējo reizi.

 

3. Atzīmējiet sugu.

Ja zināt, kādas sugas sikspārni esat novērojis, tad atlieciet laukos "Grupa", Apakšgrupa" un "Suga" atbilstošo.

Ja nezināt, kādu sugu esat novērojis, izvēlieties visos laukos vārdu "Nezināms".

 

4. Atzīmējiet skaitu, norādiet statusu, pievienojiet foto.

Laukā "Skaits" norādiet, cik sikspārņus redzējāt, šajā gadījumā - 1.

Laukā "Statuss", kas sīkāk informē par auga vai dzīvnieka novērošanas apstākļiem, šajā gadījumā jāizvēlas "Uzturas lokāli".

Pievienojiet foto. It īpaši svarīgi tas ir gadījumā, ja ziņojat par retiem augiem vai dzīvniekiem. Novērojuma foto palīdzēs ekspertiem apstiprināt sugu un novērtēt šo ziņojumu kā ticamu. Fotogrāfijām jābūt ne lielākām kā 2 MB. Iespējams pievienot jpg, gif un png failus. Novērojumam var pievienot vairākus attēlus - šajā gadījumā pielikti trīs foto. Lūdzu, neievadiet viena un tā paša dzīvnieka vairākas fotogrāfijas katru kā atsevišķu novērojumu.

Dabas fotogrāfa Uģa Piterāna ieteikumi fotogrāfijas raksursa izvēlei un foto apstrādei (pdf).

Jūs varat arī pievienot saiti uz YouTube video, un Jūsu video parādīsies pie novērojuma.

 

5. Ja vēlaties sniegt vairāk informācijas, pievienojiet papildziņas un savu komentāru.

Ja vēlaties sīkāk aprakstīt savu novērojumu, nospiediet uz pogas "Papildziņas" un Jums atvērsies papildu lauki "Biotops", "Uzvedība", "Noteikšanas pazīmes", "Cits novērotājs". Ieklikšķinot laukā "Ziņojums nav publiski pieejams", to redzēs tikai administratori. Tas var būt svarīgi gadījumos, ja novēroti īpaši reti vai pret cilvēka traucējumu jutīgi augi un dzīvnieki, piemēram, melno stārķu pāris ligzdā.

Laukā "Piezīmes" ierakstiet citu svarīgu informāciju. Piemēram, sikspārņi ir aizsargājami dzīvnieki un ziņas par pastāvīgām ziemošanas vietām ir īpaši vērtīgas. Tādēļ šajā gadījumā atzīmēts, ka garausainie sikspārņi "Zemīšu" pagrabā ziemo jau vairākus gadus.

Nospiediet pogu "Reģistrēt" un Jūsu novērojums tiks pievienots datu bāzei.

Ja tūlīt pēc šī ziņojuma ievadīšanas vēlaties pievienot vēl vienu, kas novērots turpat, šajā gadījumā - "Zemīšu" mājās, ieklikšķiniet lodziņā "Turpināt pievienošanu šajā pat vietā". Jums atvērsies jauna novērojuma ievadīšanas anketa, kurai automātiski atzīmēta novērojuma vieta kartē.

 

Paldies! 

Pēdējie novērojumi
Pyrola rotundifolia - 2015-07-03 Melissa
Pyrola minor L. - 2015-07-03 Melissa
Aporia crataegi - 2015-06-29 anitra
Coenagrion puella - 2015-06-29 anitra
Pyrrhosoma nymphula - 2015-06-29 anitra
Calopteryx virgo - 2015-06-29 anitra
Ichneumonidae sp. - 2015-06-29 anitra
Fringilla coelebs - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Cyanistes caeruleus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Chloris chloris - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus trochilus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Oriolus oriolus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Actitis hypoleucos - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Acrocephalus palustris - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Corvus cornix - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sylvia atricapilla - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Passer domesticus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sturnus vulgaris - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Delichon urbicum - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Parus major - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Columba palumbus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Corvus corax - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Anthus trivialis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Linaria cannabina - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Crex crex - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Cuculus canorus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Coccothraustes coccothraustes - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sylvia borin - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Carduelis carduelis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sylvia communis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Lanius collurio - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Hirundo rustica - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Ciconia ciconia - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Oenanthe oenanthe - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Fringilla coelebs - 2015-06-26 IevaM
Pica pica - 2015-06-26 IevaM
Cyanistes caeruleus - 2015-06-26 IevaM
Cygnus cygnus - 2015-06-26 IevaM
Regulus regulus - 2015-06-26 IevaM
Chloris chloris - 2015-06-26 IevaM
Phylloscopus trochilus - 2015-06-26 IevaM
Oriolus oriolus - 2015-06-26 IevaM
Sterna hirundo - 2015-06-26 IevaM
Locustella fluviatilis - 2015-06-26 IevaM
Apus apus - 2015-06-26 IevaM
Phylloscopus sibilatrix - 2015-06-26 IevaM
Pyrrhula pyrrhula - 2015-06-26 IevaM
Scolopax rusticola - 2015-06-26 IevaM
Erithacus rubecula - 2015-06-26 IevaM
Turdus iliacus - 2015-06-26 IevaM
Buteo buteo - 2015-06-26 IevaM
Prunella modularis - 2015-06-26 IevaM
Poecile montanus - 2015-06-26 IevaM
Corvus cornix - 2015-06-26 IevaM
Picus canus - 2015-06-26 IevaM
Turdus pilaris - 2015-06-26 IevaM
Troglodytes troglodytes - 2015-06-26 IevaM
Tringa ochropus - 2015-06-26 IevaM
Anas platyrhynchos - 2015-06-26 IevaM
Sylvia atricapilla - 2015-06-26 IevaM
Dryocopus martius - 2015-06-26 IevaM
Turdus merula - 2015-06-26 IevaM
Sturnus vulgaris - 2015-06-26 IevaM
Delichon urbicum - 2015-06-26 IevaM
Columba livia domestica - 2015-06-26 IevaM
Carpodacus erythrinus - 2015-06-26 IevaM
Saxicola rubetra - 2015-06-26 IevaM
Parus major - 2015-06-26 IevaM
Egretta alba - 2015-06-26 IevaM
Passer montanus - 2015-06-26 IevaM
Alauda arvensis - 2015-06-26 IevaM
Columba palumbus - 2015-06-26 IevaM
Vanellus vanellus - 2015-06-26 IevaM
Anas crecca - 2015-06-26 IevaM
Corvus corax - 2015-06-26 IevaM
Corvus monedula - 2015-06-26 IevaM
Anthus trivialis - 2015-06-26 IevaM
Linaria cannabina - 2015-06-26 IevaM
Hippolais icterina - 2015-06-26 IevaM
Crex crex - 2015-06-26 IevaM
Bucephala clangula - 2015-06-26 IevaM
Sitta europaea - 2015-06-26 IevaM
Turdus philomelos - 2015-06-26 IevaM
Grus grus - 2015-06-26 IevaM
Emberiza citrinella - 2015-06-26 IevaM
Cuculus canorus - 2015-06-26 IevaM
Dendrocopos major - 2015-06-26 IevaM
Sylvia borin - 2015-06-26 IevaM
Carduelis carduelis - 2015-06-26 IevaM
Phylloscopus collybita - 2015-06-26 IevaM
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-06-26 IevaM
Podiceps cristatus - 2015-06-26 IevaM
Sylvia communis - 2015-06-26 IevaM
Lanius collurio - 2015-06-26 IevaM
Falco subbuteo - 2015-06-26 IevaM
Hirundo rustica - 2015-06-26 IevaM
Motacilla alba - 2015-06-26 IevaM
Ciconia ciconia - 2015-06-26 IevaM
Fringilla coelebs - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Regulus regulus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus trochilus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Garrulus glandarius - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Emberiza schoeniclus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sylvia atricapilla - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Dryocopus martius - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Anthus trivialis - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sitta europaea - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Sylvia borin - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
- 2015-06-26 Wiesturs
Falco subbuteo - 2015-07-01 grysbuks
Pyrgus malvae - 2015-06-26 Wiesturs
Lasiommata maera - 2015-06-26 Wiesturs
Polyommatus icarus - 2015-06-26 Wiesturs
Turdus merula - 2015-07-01 grysbuks
Aphantopus hyperantus - 2015-06-26 Wiesturs
Aporia crataegi - 2015-06-26 Wiesturs
Pyrochroa coccinea - 2015-06-26 Wiesturs
Numenius arquata - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Mellicta athalia - 2015-06-26 Wiesturs
Lanius excubitor - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Argynnis aglaja - 2015-06-26 Wiesturs
Capreolus capreolus - 2015-05-22 Laimeslācis
Coturnix coturnix - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Coturnix coturnix - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Helix pomatia - 2015-05-22 Laimeslācis
Aquila pomarina - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Lepus europaeus - 2015-05-22 Laimeslācis
Buteo buteo - 2015-05-22 Laimeslācis
Coenonympha glycerion - 2015-07-02 visvaldis.s
Tringa glareola - 2015-07-02 visvaldis.s
Lasiommata maera - 2015-07-02 visvaldis.s
Gomphus vulgatissimus - 2015-07-02 visvaldis.s
Clossiana selene - 2015-07-02 visvaldis.s
Myrmeleon formicarius - 2015-07-02 visvaldis.s
Ematurga atomaria - 2015-07-02 visvaldis.s
Leucorrhinia dubia - 2015-07-02 visvaldis.s
Saxicola rubetra - 2015-07-02 visvaldis.s
- 2015-07-02 visvaldis.s
Clossiana euphrosyne - 2015-07-02 visvaldis.s
Phaenops cyanea - 2015-07-02 visvaldis.s
Hippolais icterina - 2015-05-22 Laimeslācis
- 2015-07-02 visvaldis.s
Scopula immorata - 2015-07-02 visvaldis.s
Coenonympha glycerion - 2015-07-02 visvaldis.s
- 2015-07-02 visvaldis.s
Pterophorus pentadactyla - 2015-07-02 visvaldis.s
Sturnus vulgaris - 2015-05-21 Laimeslācis
- 2015-07-02 visvaldis.s
Libellula quadrimaculata - 2015-07-02 visvaldis.s
Melitaea cinxia - 2015-07-02 visvaldis.s
Libellula depressa - 2015-06-30 visvaldis.s
Coenonympha glycerion - 2015-06-30 visvaldis.s
Anas platyrhynchos - 2015-05-21 Laimeslācis
Melitaea diamina - 2015-07-02 OKK
Dactylorhiza baltica - 2015-07-02 Inic
Lycaena hippothoe - 2015-06-26 Wiesturs
Coenagrion pulchellum - 2015-06-26 Wiesturs
Erythromma najas - 2015-06-26 Wiesturs
- 2015-06-26 Wiesturs
Polyommatus icarus - 2015-06-26 Wiesturs
Coenonympha glycerion - 2015-06-26 Wiesturs
Heteropterus morpheus - 2015-07-02 ER
Parasemia plantaginis - 2015-06-26 Wiesturs
Cyaniris semiargus - 2015-06-26 Wiesturs
Ochlodes sylvanus - 2015-06-26 Wiesturs
Pulsatilla patens - 2015-07-02 IlzeP
Lasiommata maera - 2015-06-26 Wiesturs
Aphantopus hyperantus - 2015-06-26 Wiesturs
Coenonympha hero - 2015-06-26 Wiesturs
Mellicta athalia - 2015-07-02 forelljjanka
Aporia crataegi - 2015-06-26 Wiesturs
Mellicta athalia - 2015-06-26 Wiesturs
Agrodiaetus amandus - 2015-06-26 Wiesturs
- 2015-07-02 nekovārnis
Columba palumbus - 2015-07-02 Mareks Kilups
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Grus grus - 2015-07-02 elektrolitr
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
Crex crex - 2015-06-17 erts
- 2015-07-01 nekovārnis
Anomala dubia - 2015-07-01 nekovārnis
Fringilla coelebs - 2015-07-02 forelljjanka
Pica pica - 2015-07-02 forelljjanka
Chloris chloris - 2015-07-02 forelljjanka
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 forelljjanka
Corvus cornix - 2015-07-02 forelljjanka
Picus canus - 2015-07-02 forelljjanka
Streptopelia turtur - 2015-07-02 forelljjanka
Emberiza schoeniclus - 2015-07-02 forelljjanka
Circus aeruginosus - 2015-07-02 forelljjanka
Anas platyrhynchos - 2015-07-02 forelljjanka
Passer domesticus - 2015-07-02 forelljjanka
Sturnus vulgaris - 2015-07-02 forelljjanka
Delichon urbicum - 2015-07-02 forelljjanka
Columba livia domestica - 2015-07-02 forelljjanka
Aquila pomarina - 2015-07-02 forelljjanka
Saxicola rubetra - 2015-07-02 forelljjanka
Passer montanus - 2015-07-02 forelljjanka
Alauda arvensis - 2015-07-02 forelljjanka
Columba palumbus - 2015-07-02 forelljjanka
Corvus corax - 2015-07-02 forelljjanka
Corvus monedula - 2015-07-02 forelljjanka
Linaria cannabina - 2015-07-02 forelljjanka
Sylvia curruca - 2015-07-02 forelljjanka
Phoenicurus phoenicurus - 2015-07-02 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-07-02 forelljjanka
Lanius collurio - 2015-07-02 forelljjanka
Hirundo rustica - 2015-07-02 forelljjanka
Motacilla alba - 2015-07-02 forelljjanka
Ciconia ciconia - 2015-07-02 forelljjanka
Fringilla coelebs - 2015-07-02 forelljjanka
Regulus regulus - 2015-07-02 forelljjanka
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 forelljjanka
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 forelljjanka
Charadrius hiaticula - 2015-07-02 forelljjanka
Turdus viscivorus - 2015-07-02 forelljjanka
Lullula arborea - 2015-07-02 forelljjanka
Erithacus rubecula - 2015-07-02 forelljjanka
Poecile palustris - 2015-07-02 forelljjanka
Anthus pratensis - 2015-07-02 forelljjanka
Buteo buteo - 2015-07-02 forelljjanka
Poecile montanus - 2015-07-02 forelljjanka
Calidris alpina - 2015-07-02 forelljjanka
Certhia familiaris - 2015-07-02 forelljjanka
Dryocopus martius - 2015-07-02 forelljjanka
Ficedula hypoleuca - 2015-07-02 forelljjanka
Turdus merula - 2015-07-02 forelljjanka
Alauda arvensis - 2015-07-02 forelljjanka
Columba palumbus - 2015-07-02 forelljjanka
Carduelis spinus - 2015-07-02 forelljjanka
Corvus corax - 2015-07-02 forelljjanka
Hippolais icterina - 2015-07-02 forelljjanka
Sylvia curruca - 2015-07-02 forelljjanka
Turdus philomelos - 2015-07-02 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-07-02 forelljjanka
Dendrocopos major - 2015-07-02 forelljjanka
Carduelis carduelis - 2015-07-02 forelljjanka
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 forelljjanka
Aythya fuligula - 2015-07-02 forelljjanka
Lanius collurio - 2015-07-02 forelljjanka
Hirundo rustica - 2015-07-02 forelljjanka
Motacilla alba - 2015-07-02 forelljjanka
Atolmis rubricollis - 2015-06-26 Wiesturs
Diacrisia sannio - 2015-06-26 Wiesturs
Potosia cuprea - 2015-06-26 Wiesturs
Coenonympha glycerion - 2015-06-26 Wiesturs
Agrodiaetus amandus - 2015-06-26 Wiesturs
Delichon urbicum - 2015-07-02 elektrolitr
Charadrius dubius - 2015-07-02 puke
Lanius collurio - 2015-07-02 puke
Grus grus - 2015-07-02 elektrolitr
Acrocephalus scirpaceus - 2015-06-29 aralezi
Pipistrellus nathusii - 2015-07-02 IlzeP
Aporia crataegi - 2015-07-02 IlzeP
- 2015-07-01 nekovārnis
- 2015-07-01 nekovārnis
Pulsatilla pratensis - 2015-07-02 IlzeP
- 2015-07-01 nekovārnis
- 2015-07-01 nekovārnis
Dactylorhiza baltica - 2015-07-02 erts
Platanthera sp. - 2015-07-02 erts
Acrocephalus arundinaceus - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 erts
Poecile palustris - 2015-07-02 erts
Anthus trivialis - 2015-07-02 erts
Cygnus olor - 2015-06-19 Matrus
Fringilla coelebs - 2015-07-02 IlzeP
Turdus viscivorus - 2015-07-02 IlzeP
Ficedula hypoleuca - 2015-07-02 IlzeP
Parus major - 2015-07-02 IlzeP
Phoenicurus phoenicurus - 2015-07-02 IlzeP
Oriolus oriolus - 2015-07-02 puke
Fringilla coelebs - 2015-07-02 IlzeP
Ficedula hypoleuca - 2015-07-02 IlzeP
Parus major - 2015-07-02 IlzeP
Anthus trivialis - 2015-07-02 IlzeP
Dendrocopos major - 2015-07-02 IlzeP
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 IlzeP
Mergus merganser - 2015-07-01 sandis
Mergus merganser - 2015-07-02 megere
Charadrius dubius - 2015-07-02 sandis
Picus canus - 2015-07-02 puke
Carterocephalus palaemon - 2015-06-28 Wiesturs
Cyaniris semiargus - 2015-06-28 Wiesturs
Actitis hypoleucos - 2015-07-01 sandis
Clossiana selene - 2015-06-28 Wiesturs
Crex crex - 2015-07-01 sandis
Ochlodes sylvanus - 2015-06-28 Wiesturs
Aphantopus hyperantus - 2015-06-28 Wiesturs
Anas platyrhynchos - 2015-07-01 sandis
Agrodiaetus amandus - 2015-06-28 Wiesturs
Rallus aquaticus - 2015-07-01 sandis
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-01 sandis
- 2015-07-02 Siona
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 sandis
Rallus aquaticus - 2015-07-02 sandis
Lasiommata maera - 2015-06-28 Wiesturs
Porzana porzana - 2015-07-02 sandis
Muscicapa striata - 2015-07-01 sandis
Euproctis similis - 2015-06-25 Wiesturs
Carterocephalus silvicolus - 2015-06-25 Wiesturs
Falco subbuteo - 2015-07-02 sandis
Cyaniris semiargus - 2015-06-28 Wiesturs
Clossiana selene - 2015-06-28 Wiesturs
Acrocephalus dumetorum - 2015-07-02 sandis
Colias palaeno - 2015-06-25 Wiesturs
Ochlodes sylvanus - 2015-06-25 Wiesturs
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 sandis
Crex crex - 2015-07-02 sandis
Lasiommata maera - 2015-06-25 Wiesturs
Brenthis ino - 2015-06-28 Wiesturs
Scolopax rusticola - 2015-07-02 sandis
Polyommatus icarus - 2015-06-25 Wiesturs
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 sandis
Crex crex - 2015-07-02 sandis
Aphantopus hyperantus - 2015-06-25 Wiesturs
Lycaena hippothoe - 2015-06-25 Wiesturs
Coenonympha hero - 2015-06-28 Wiesturs
Coenonympha glycerion - 2015-06-25 Wiesturs
Lycaena dispar - 2015-06-25 Wiesturs
Aporia crataegi - 2015-06-28 Wiesturs
Scotopteryx chenopodiata - 2015-06-25 Wiesturs
- 2015-06-25 Wiesturs
Mellicta athalia - 2015-06-25 Wiesturs
Vanessa atalanta - 2015-06-25 Wiesturs
- 2015-06-25 Wiesturs
Agrodiaetus amandus - 2015-06-25 Wiesturs
Argynnis adippe - 2015-06-28 Wiesturs
Tilia cordata - 2015-07-02 Naktsputns
Apus apus - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Hippolais icterina - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Regulus regulus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Buteo buteo - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 dekants
Grus grus - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 dekants
Passer montanus - 2015-07-02 dekants
Delichon urbicum - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Saxicola rubetra - 2015-07-02 dekants
Oriolus oriolus - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 dekants
Crex crex - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Hippolais icterina - 2015-07-02 dekants
Poecile palustris - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Cirsium heterophyllum - 2015-07-02 roosaluristaja
Fringilla coelebs - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Pica pica - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Oriolus oriolus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Caprimulgus europaeus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Apus apus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Scolopax rusticola - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Turdus viscivorus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Erithacus rubecula - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Tetrao tetrix - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Buteo buteo - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Prunella modularis - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Poecile montanus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Turdus merula - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Saxicola rubetra - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Parus major - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Alauda arvensis - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Carduelis spinus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Anthus trivialis - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Crex crex - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Turdus philomelos - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Grus grus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Emberiza citrinella - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Cuculus canorus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Dendrocopos major - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Sylvia borin - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Ciconia ciconia - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Motacilla alba - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Hirundo rustica - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Lanius collurio - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Sylvia communis - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 Gaidis Grandāns
Hippolais icterina - 2015-07-02 vigulis
Dactylorhiza russowii - 2015-07-01 Gaidis Grandāns
Panorpa communis - 2015-07-01 maariite
Dorcus parallelopipedus - 2015-07-02 maariite
Carpodacus erythrinus - 2015-07-02 maariite
Corvus cornix - 2015-07-02 maariite
Passer domesticus - 2015-07-02 maariite
Sturnus vulgaris - 2015-07-02 maariite
Delichon urbicum - 2015-07-02 maariite
Columba livia domestica - 2015-07-02 maariite
Carpodacus erythrinus - 2015-07-02 maariite
Passer montanus - 2015-07-02 maariite
Columba palumbus - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 maariite
Sylvia communis - 2015-07-02 maariite
Lanius collurio - 2015-07-02 maariite
Hirundo rustica - 2015-07-02 maariite
Ciconia ciconia - 2015-07-02 maariite
Fringilla coelebs - 2015-07-02 maariite
Cyanistes caeruleus - 2015-07-02 maariite
Regulus regulus - 2015-07-02 maariite
Chloris chloris - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 maariite
Oriolus oriolus - 2015-07-02 maariite
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 maariite
Pyrrhula pyrrhula - 2015-07-02 maariite
Garrulus glandarius - 2015-07-02 maariite
Erithacus rubecula - 2015-07-02 maariite
Buteo buteo - 2015-07-02 maariite
Poecile montanus - 2015-07-02 maariite
Corvus cornix - 2015-07-02 maariite
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 maariite
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 maariite
Turdus merula - 2015-07-02 maariite
Sturnus vulgaris - 2015-07-02 maariite
Parus major - 2015-07-02 maariite
Alauda arvensis - 2015-07-02 maariite
Columba palumbus - 2015-07-02 maariite
Crex crex - 2015-07-02 maariite
Grus grus - 2015-07-02 maariite
Emberiza citrinella - 2015-07-02 maariite
Dendrocopos major - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 maariite
Sylvia communis - 2015-07-02 maariite
Lanius collurio - 2015-07-02 maariite
Motacilla alba - 2015-07-02 maariite
Pica pica - 2015-07-02 roosaluristaja
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 roosaluristaja
Actitis hypoleucos - 2015-07-02 roosaluristaja
Scolopax rusticola - 2015-07-02 roosaluristaja
Garrulus glandarius - 2015-07-02 roosaluristaja
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 roosaluristaja
Corvus cornix - 2015-07-02 roosaluristaja
Streptopelia turtur - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza schoeniclus - 2015-07-02 roosaluristaja
Passer domesticus - 2015-07-02 roosaluristaja
Delichon urbicum - 2015-07-02 roosaluristaja
Columba livia domestica - 2015-07-02 roosaluristaja
Carpodacus erythrinus - 2015-07-02 roosaluristaja
Saxicola rubetra - 2015-07-02 roosaluristaja
Parus major - 2015-07-02 roosaluristaja
Passer montanus - 2015-07-02 roosaluristaja
Alauda arvensis - 2015-07-02 roosaluristaja
Anthus trivialis - 2015-07-02 roosaluristaja
Locustella naevia - 2015-07-02 roosaluristaja
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza citrinella - 2015-07-02 roosaluristaja
Cuculus canorus - 2015-07-02 roosaluristaja
Sylvia borin - 2015-07-02 roosaluristaja
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 roosaluristaja
Motacilla alba - 2015-07-02 roosaluristaja
Aquila clanga - 2015-07-02 solo
Thalictrum lucidum L. - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza citrinella - 2015-06-25 sandis
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza citrinella - 2015-06-25 sandis
Jynx torquilla - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 maariite
Pyrrhula pyrrhula - 2015-07-02 maariite
Turdus viscivorus - 2015-07-02 maariite
Poecile montanus - 2015-07-02 maariite
Streptopelia turtur - 2015-07-02 maariite
Crex crex - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 maariite
Lepus europaeus - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza citrinella - 2015-06-24 sandis
Ciconia ciconia - 2015-07-02 puke
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 maariite
Jynx torquilla - 2015-07-02 maariite
Erithacus rubecula - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 maariite
Poecile montanus - 2015-07-02 maariite
Columba palumbus - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus scirpaceus - 2015-07-02 maariite
Grus grus - 2015-07-02 maariite
Lanius collurio - 2015-07-02 maariite
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 maariite
Jynx torquilla - 2015-07-02 maariite
Erithacus rubecula - 2015-07-02 maariite
Lanius collurio - 2015-07-02 maariite
Grus grus - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus scirpaceus - 2015-07-02 maariite
Columba palumbus - 2015-07-02 maariite
Poecile montanus - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 maariite
Acrocephalus scirpaceus - 2015-07-02 maariite
Locustella naevia - 2015-07-02 maariite
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 maariite
Fringilla coelebs - 2015-07-02 roosaluristaja
Pica pica - 2015-07-02 roosaluristaja
Ardea cinerea - 2015-07-02 roosaluristaja
Caprimulgus europaeus - 2015-07-02 roosaluristaja
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 roosaluristaja
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 roosaluristaja
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 roosaluristaja
Turdus pilaris - 2015-07-02 roosaluristaja
Streptopelia turtur - 2015-07-02 roosaluristaja
Dryocopus martius - 2015-07-02 roosaluristaja
Delichon urbicum - 2015-07-02 roosaluristaja
Carpodacus erythrinus - 2015-07-02 roosaluristaja
Saxicola rubetra - 2015-07-02 roosaluristaja
Passer montanus - 2015-07-02 roosaluristaja
Alauda arvensis - 2015-07-02 roosaluristaja
Locustella naevia - 2015-07-02 roosaluristaja
Hippolais icterina - 2015-07-02 roosaluristaja
Crex crex - 2015-07-02 roosaluristaja
Emberiza citrinella - 2015-07-02 roosaluristaja
Sylvia borin - 2015-07-02 roosaluristaja
Acrocephalus schoenobaenus - 2015-07-02 roosaluristaja
Sylvia communis - 2015-07-02 roosaluristaja
Lanius collurio - 2015-07-02 roosaluristaja
Hirundo rustica - 2015-07-02 roosaluristaja
Coenonympha glycerion - 2015-07-02 anitra
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Buteo buteo - 2015-07-02 dekants
Tringa ochropus - 2015-07-02 dekants
Tringa ochropus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Carduelis spinus - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Falco subbuteo - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Ficedula parva - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Dendrocopos major - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Poecile montanus - 2015-07-02 dekants
Regulus regulus - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 dekants
Parus major - 2015-07-02 dekants
Columba palumbus - 2015-07-02 dekants
Lullula arborea - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2015-07-02 dekants
Regulus regulus - 2015-07-02 dekants
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 dekants
Columba palumbus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Potosia cuprea - 2015-07-02 anitra
Crex crex - 2015-07-02 Mareks Kilups
Agrodiaetus amandus - 2015-07-02 anitra
Tilia cordata - 2015-07-02 Spēkozols
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Locustella fluviatilis - 2015-07-02 dekants
Carduelis spinus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Hippolais icterina - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Buteo buteo - 2015-07-02 dekants
Garrulus glandarius - 2015-07-02 dekants
Regulus regulus - 2015-07-02 dekants
Accipiter nisus - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus scirpaceus - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus arundinaceus - 2015-07-02 dekants
Podiceps cristatus - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Lophophanes cristatus - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Chloris chloris - 2015-07-02 dekants
Parus major - 2015-07-02 dekants
Riparia riparia - 2015-07-02 dekants
Crex crex - 2015-07-02 dekants
Linaria cannabina - 2015-07-02 dekants
Limenitis populi - 2015-07-01 ER
Regulus regulus - 2015-07-01 ER
Phylloscopus collybita - 2015-07-01 ER
Grus grus - 2015-06-25 Irbe
Saxicola rubetra - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Emberiza schoeniclus - 2015-07-02 dekants
Chloris chloris - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 dekants
Columba palumbus - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Passer montanus - 2015-07-02 dekants
Apus apus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Cyanistes caeruleus - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Turdus philomelos - 2015-07-02 dekants
Acrocephalus palustris - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Phoenicurus ochruros - 2015-07-02 Matrus
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Anas platyrhynchos - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Parus major - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Prunella modularis - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Sylvia curruca - 2015-07-02 dekants
Passer montanus - 2015-07-02 dekants
Cuculus canorus - 2015-07-02 dekants
Phoenicurus phoenicurus - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Sturnus vulgaris - 2015-07-02 dekants
Pyrrhula pyrrhula - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Phoenicurus ochruros - 2015-07-02 baibak
Hirundo rustica - 2015-07-01 Andrejs B
Hirundo rustica - 2015-07-01 Andrejs B
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Cyanistes caeruleus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Cyanistes caeruleus - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus sibilatrix - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Sylvia borin - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Oriolus oriolus - 2015-07-02 dekants
Anthus trivialis - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Troglodytes troglodytes - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 dekants
Turdus philomelos - 2015-07-02 dekants
Crex crex - 2015-07-02 dekants
Fringilla coelebs - 2015-07-02 dekants
Alauda arvensis - 2015-07-02 dekants
Luscinia luscinia - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Chloris chloris - 2015-07-02 dekants
Hippolais icterina - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Turdus pilaris - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Lanius collurio - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Chloris chloris - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Parus major - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus trochilus - 2015-07-02 dekants
Hirundo rustica - 2015-07-02 dekants
Phoenicurus ochruros - 2015-07-02 dekants
Passer montanus - 2015-07-02 dekants
Delichon urbicum - 2015-07-02 dekants
Phylloscopus collybita - 2015-07-02 dekants
Turdus merula - 2015-07-02 dekants
Emberiza citrinella - 2015-07-02 dekants
Crex crex - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Passer montanus - 2015-07-02 dekants
Corvus cornix - 2015-07-02 dekants
Motacilla alba - 2015-07-02 dekants
Cyanistes caeruleus - 2015-07-02 dekants
Phoenicurus phoenicurus - 2015-07-02 dekants
Hippolais icterina - 2015-07-02 dekants
Parus major - 2015-07-02 dekants
Serinus serinus - 2015-07-02 dekants
Turdus pilaris - 2015-07-02 dekants
Chloris chloris - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Sylvia communis - 2015-07-02 dekants
Pica pica - 2015-07-02 dekants
Sylvia atricapilla - 2015-07-02 dekants
Carduelis carduelis - 2015-07-02 dekants
Muscicapa striata - 2015-07-02 dekants
Luscinia luscinia - 2015-07-02 dekants
Serinus serinus - 2015-07-02 dekants
Columba livia domestica - 2015-07-02 dekants
Apus apus - 2015-07-02 dekants
Erithacus rubecula - 2015-07-02 Mareks Kilups
Oriolus oriolus - 2015-07-02 putnologs
Scolopax rusticola - 2015-07-01 ElizeS
Maniola jurtina - 2015-07-01 Wiesturs
Ochlodes sylvanus - 2015-07-01 Wiesturs
Coenonympha glycerion - 2015-07-01 Wiesturs
Aricia artaxerxes - 2015-07-01 Wiesturs
Agrodiaetus amandus - 2015-07-01 Wiesturs
Limenitis populi - 2015-07-01 Wiesturs
Aporia crataegi - 2015-07-01 Wiesturs
Aphantopus hyperantus - 2015-06-30 Wiesturs
Heteropterus morpheus - 2015-06-29 Wiesturs
Leucorrhinia pectoralis - 2015-06-29 Wiesturs
Natrix natrix - 2015-06-29 Wiesturs
Dianthus arenarius - 2015-06-29 Wiesturs
Thymelicus sylvestris - 2015-06-29 Wiesturs
Aporia crataegi - 2015-06-29 Wiesturs
Brenthis ino - 2015-06-29 Wiesturs
Aphantopus hyperantus - 2015-06-29 Wiesturs
Eumedonia eumedon - 2015-06-29 Wiesturs
Argynnis aglaja - 2015-06-29 Wiesturs
Coenonympha arcania - 2015-06-29 Wiesturs
Nezināms
@ žubīte
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
Melissa 03.jūlijs, 00:23

Paldies!


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Tāds dīvains ir, bet laikam jau tomēr parastais pļavraibenis?


CerambyX 03.jūlijs, 00:13

Smecernieks Larinus sp.


CerambyX 03.jūlijs, 00:12

Kāda no makstenēm


CerambyX 03.jūlijs, 00:11

Sprakšķis Prosternon tesselatum


CerambyX 03.jūlijs, 00:08

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Jātnieciņš sp. - suga nensoakāma


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Strautu zilspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Ugunsspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:06

Gaišzilā krāšņspāre


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 03.jūlijs, 00:05

Tā kā pūcīte Polia nebulosa


CerambyX 03.jūlijs, 00:03

Lai pagaidām paliek Onthophagus sp. - tur tā sugu noteikšana nav tik viegla un varbūt šādas detalizācijas kadrā nav iespējama.


CerambyX 03.jūlijs, 00:02

Es teiktu, ka Anastrangalia sanguinolenta - vismaz priekškrūšu vairogs izskatās gandrīz kails (ja skatītu palielinājumā, tad jau gan kādi matiņi būtu redzami).


CerambyX 02.jūlijs, 23:59

Pie interesatajiem novērojumiem ir marmora rožvaboles, kas ir retas Latvijā. Šī ir rožvabole Potosia cuprea - tāpēc nav īpaši interesants novērojums :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Te divas sugas - Stenurella melanura tēviņš un daudz interesantāka un retāka mātīte - Stenurella nigra :)


CerambyX 02.jūlijs, 23:56

Tāds dīvains ir - man velk uz Podabrus alpinus, kas ir visai mainīga krāsojuma suga.. Glavenā pazīme ir galva, kas aiz acīm ir izteikti sašaurināta un šaurāka par priekškrūšu vairoga priekšējo malu.


CerambyX 02.jūlijs, 23:53

Es tā teiktu jā - Potosia cuprea


CerambyX 02.jūlijs, 23:51

Kaut kāds sīksisenis Tetrix sp. - tāds ar baltu laukumu nav manīts.


CerambyX 02.jūlijs, 23:47

Arctica villica Latvijā nav konstatēts kopš 1972. gada.


CerambyX 02.jūlijs, 23:44

Ziedmuša Volucella pellucens


Wiesturs 02.jūlijs, 23:30

Callimorpha dominula - Nātru lācītis. Parasti viņiem daļa punktu priekšgalā ir dzelteni, bet šim to dzelteno krāsu knapi var saskatīt, droši vien nodilusi, vai arī individuālas īpatnības.


Rallus 02.jūlijs, 23:15

Varētu būt melnais lācītis Arctia villica?


roosaluristaja 02.jūlijs, 23:09

Tā vajadzētu būt. Stublājam, īpaši augšdaļā, bija jābūt izteikti lipīgam.


Nora 02.jūlijs, 22:54

Par "Nezināms" - zem Grupas izvēlas nezināms un attiecīgi arī zem apakšgrupas un sugas izvēlnēm. Vai arī vienkārši laukā "Meklēt sugu" ieraksta "nezināms" un visi lauki aizpildās paši :)


Divpēdis 02.jūlijs, 22:52

man izskatās, ka jā;)


sandis 02.jūlijs, 20:18

Paldies par komentiem un, Jāni, par Tavu metodoloģiski vērtīgo un piesātināto piezīmi! Tā kā divi spečuki vairāk uz dumbrcāli sliecas, kā tādu to arī DD atstāšu. Ja nu tur kāds citu trelli citā reizē laidīs vaļā, tad pielabošu (lai gan - nav jau izslēgts, ka tur uzturas vairāk par vienu raļļu sugu). Vispār forša padarīšana tie naksnīgie klejojumi, pavisam cita skaņu pasaule nekā dienasgaismā :)


forelljjanka 02.jūlijs, 20:00

Ir visādi!:D Pārsvarā spēlēju popūriju pēc rumpjiem(ceru,mazais,parastais,dumbris)vienalga kādā diennakts laikā,vēlams lai nebūtu vējš,jo mazais, ja ir pāris, parasti atbild tikai ar pāris īsiem sašutuma saucieniem ko vējā var nesadzirdēt,mazais atsaucas arī uz ceru,ormanis tikai un vienīgi uz savu,pie kam dienā izdodas izprovocēt daudz,daudz retāk kā pārējos(ceru toreiz atsaucās praktiski līdz vēlam pusdienslaikam,ļoti nelabprāt vakarā līdz krēslai,pēc tam gan kā tumšs, ļurrāja nepārtraukti).Dumbrcālis var atsaukties uz JEBKURA cita raļļa dziesmu vai saucienu,ar pauzi vai momentā,tātad spēlējot mazo pārsvarā jau ir atsaucies.Dumbri vislabāk provocēt tieši ar to kvieciensaucienu,kas būtībā nav brīdinājumsauciens(brīdin.sauciens dumbrim ir īss un spalgs -ķiv),t.i. varētu teikt tāds komunikācijas sauciens apmēram kā:Es esmu te,kur esi tu?!Vienā ūdenskrātuvē esošie dumbrcāļi praktiski visi arī sakomucionē izprovocēti,gan T gan M,M gan ja ir cāļi klusi klukstēdama ved tos prom,bet T nāk pārbaudīt kurš nelietis atļāvies ienākt viņa valdījumos(domāju viņš dod ziņu arī mazākajiem raļļiem- nelien kur nevajag!;)).Ūdensvistu esmu stipri mazāk pētijis(nesmu pat sakarīgi nobildējis,no sērijas,tepat Mellā dīķī ir, tik nobildēta nav!:DD),parasti var izprovocēt ar to ki-ke,taču līdzīgi ormanim dienā var neatsaukties.Dumbrcāli protams var provocēt arī ar tā saukto dziesmu ,prip-prip!,tikai pāris ar cāļiem var to noignorēt,atšķirībā no komunikācijas sauciena.Kaut gan, tādā dienā kā šodien izprovocēt varētu praktikai tikai mazo!;)


Rallus 02.jūlijs, 19:45

Ūdensvistiņa gan diez vai - ne tas tonis, dumbrcālis drīzāk.


sandis 02.jūlijs, 19:32

Vispār jau kādas 10 min. pirms šiem klukstiem palaidu dumbrcāļa ierakstu, bet nekādas reakcijas nebija. Arī pēc tam atskaņoju - atkal klusums. Tev pieredze ar šiem "niedru sivēniem" daudz bagātīgāka - vai viņi uz provocēšanu reaģē momentā? Pēc tam, kad vēlāk dzirdēju Cēsu vecupē dziedošo dumbrcāli, intereses pēc nelielā klusuma pauzē palaidu ierakstu, šis atsaucās momentā, un nevis ar to "cik-cik" dziesmu, bet ar savu jokaino sivēna kviecienu.


Wiesturs 02.jūlijs, 19:17

Cik būros šie bija?


forelljjanka 02.jūlijs, 18:52

Vajadzēja paprovocēt!;) Tā 100 punkti nepateikšu,laucis tā kā mazāk ticams un to Tu arī dabūtu redzēt.U-vistai ar d-cāli šitādi reti kluksti var būt stipri līdzīgi,vairāk tā kā dumbrcālis...Jābrauc paprovocēt,tad jau īstais atsauksies!;)


forelljjanka 02.jūlijs, 18:42

Kur tad bez viņiem!:D Dzied!;)


dekants 02.jūlijs, 17:08

Iespējams, ka pietiks ar šo pašu bildi, ja to apgriezīs tā, ka tajā būs redzams tikai putns, bez mājām un elektrības stabiem.


solo 02.jūlijs, 16:54

Skaidrs. Būs jāiet foto medībās,bet diemžēl ir tā, kad sagatavojies, tad vari vērot tikai debess augstumus. Bet kad nolaižas rudzu laukā, tad pie rokas tikai mobilais tālrunis :). (Vai vispār nekas, kad plosījās pa pļavu).


sandis 02.jūlijs, 16:17

Kam varētu "piederēt" šis sauciens? Ūdensvistiņa? Dumbrcālis? Laucis? Tajā kvadrātā pagaidām neviena raļļa, derēs jebkurš variants :)


sandis 02.jūlijs, 16:12

Jāni, Tavas aizdomas bija pamatotas - ormanīša vecupē Cēsīs ir arī dumbrcāļi :)


sandis 02.jūlijs, 16:09

Ar Canon'a video opciju, pēc tam noņemot bildi. Ja putni ir tuvu (šajā gadījumā - kādi 15-20 m) un nepūš vējš, reizēm sanāk tīri sakarīgi.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:07

Bildē gan maz, kas ir redzams, bet kaut kā aizdoma par imm. klintnieku.


Wiesturs 02.jūlijs, 16:05

Drīzāk klinšu vai jūras ērglis, ja ērglis. Jebkurā gadījumā tādam retumam, kā vidējam, ar šādu aprakstu vien ir stipri par maz. Ļoti derētu bildes, lai kaut ko pateiktu tuvāk.


dekants 02.jūlijs, 16:03

Maija, būtu nepieciešams izkadrēt bildi (lai putns pa visu kadru), kā arī pielikt, ja ir citas (arī nekvalitatīvās) bildes.


dekants 02.jūlijs, 15:51

Ar ko Tu ieraksti?


solo 02.jūlijs, 15:48

Šajā apkārtnē jau vairākus gadus pamanīju šo lidoni, bet daudz nepievērsu uzmanību. Bet piecas dienas atpakaļ pļavā (tikko nopļauta) uzbruka stirnas mazulim un nosita to (pamanījām, ka šis ļoti intesīvi lēkā un sit spārnus, kad sapratām, kas notiek, steidzāmies glābt mazuli, bet nepaspējām. No sākuma domājām, ka mazais varēja iegūt traumas pie pļaušanas, bet mazajam ķermisku ievainojumu nebija) Pēc netā pieejamās informācija izlasīju, ka vienīgais , kas to spēj, ir šīs sugas pārstāvis, un salīdzinot bildes ar binokli novēroto, secināju, ka tas varētu būt vidējais ērglis. Turpmāko dienu laikā centos lidoni noķert kadrā, bet diemžēl viņš ļoti izmanīgs un vairāk patīk pozēt augstu debesīs.


maariite 02.jūlijs, 13:55

pēc kādām pazīmēm noteikta suga?


forelljjanka 01.jūlijs, 23:33

Atradu vienu vienīgu Uģa novērojumu ar līdzīgu, un tā ir mēslu vabole Onthophagus nuchicornis,kaut gan izskatās manis ātrāk piesauktais ar Latvijā sastopams(infa latviski bija;)).


ER 01.jūlijs, 23:06

Paldies, pēc tāda arī izklausās - bambalīgs un sīks viņš tiešām bija...


forelljjanka 01.jūlijs, 22:59

Kaut kāds Onthophagus sp. būs,ja nu vienīgi Latvijā mazāk sugu kā Vācijā(Vācu lapā 4 baigi līdzīgie;))!Līdzīgākais liekas sīkbambāls Onthophagus fracticornis.;)


MJz 01.jūlijs, 21:50

Tiešām ķīķis. Nomainīju sugu no sākotnēji ziņotā peļu klijāna.


asaris 01.jūlijs, 21:39

Vai tomēr Ķīķis?


Mari 01.jūlijs, 09:12

Atradu! Šķīet, ka Pachyta quadrimaculata :)


forelljjanka 01.jūlijs, 08:26

Sudrabkaija jau vien būs!;) Vidusjūras kaija pārliecinoši pierādīta Latvijā vien divas reizes.Arī sudrabkaijām mēdz būt dzeltenas kājas,ja tā uzskatīta par V.kaijas pazīmi,nu un ja redzēti mazuļi vai ligzda ,jālieto pazīmes LM vai RM!;)


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:07

Baltijas dzegužpirkstīte.


forelljjanka 30.jūnijs, 19:05

Atradu pats...par vēlu!:DDD


roosaluristaja 30.jūnijs, 19:00

Fuksa dzegužpirkstīte


nekovārnis 30.jūnijs, 18:57

Es skatos pie novērojuma un skaitu no augšas. Bilde ar izteikti apaļo izcilni starp viduskājām (C.aurata) man sanāk astotā. Septītā bildē ir gaiši zaļa un spalvaina:) Man aizdomas, ka Uģim 3 pirmās bildes bija veiksmīgi noslēpušās un skaitīt sākts no ceturtās. Pirms pāris dienām Uģis pats ielika abas vaboles ar vēderiem mugurām un paskaidrojumiem. Tur tā izciļņa forma šķiet ir svarīgākā - apaļa C.aurata, taisna - P.cuprea.


forelljjanka 30.jūnijs, 18:51

Hm,bilžu secība kā pie novērojuma vai kā fotogalerijā?;) Jo ir dažādi!!!:D Centos likt,un tā ir pie novērojuma-mugura,vēders,mugura ,vēders...Secibu izjauc tikai viena,kam nedabūju vēderu!;) Tās vienā ziedā divas tak ar dažādas sugas,vai tomēr nē?;)Un ,kam tad jāpievērš uzmanība lai atšķirtu???:D


Mari 30.jūnijs, 18:36

Ar šo pati nevaru tikt galā ....


nekovārnis 30.jūnijs, 17:54

Paldies!:)


nekovārnis 30.jūnijs, 17:51

Man 7. un 8. bilde Cetonia aurata no augšas rādās. Tur to bilžu daudz:)


CerambyX 30.jūnijs, 17:49

Mazliet jau sirdsdarbība paātrinājās ieraugot šo kadru, bet tik tiešām būs vienkārši stipri nodilis lapkoku ligzdu koksngrauzis... :) Ir jau teorētiski 2 citas sugas, kas gan ekstrēmi retumi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:48

Jā, Viļņainais vītolu sprīžmetis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Jā, es ar sliecos uz muzeju ādrgrauža pusi.


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Zilā platkājspāre


CerambyX 30.jūnijs, 17:47

Bālganais ķērpjlācītis


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Grīšļu tinējpūcīte


CerambyX 30.jūnijs, 17:46

Tinējs Notocelia cynosbatella


CerambyX 30.jūnijs, 17:45

Māņkrabzirneklis Tibellus oblongus


CerambyX 30.jūnijs, 17:42

4.un 5. bildē - Cetonia aurata, pārējos it kā Potosia cuprea


CerambyX 30.jūnijs, 17:41

Pirmajos 2 attēlos noteikti agrie purvraibeņi - tāpat arī domāju, ka 5. un 6. bildē. Par nr. 3 nevaru īsti izšķirties, bet pārējie gan parastie purvraibeņi :)


CerambyX 30.jūnijs, 17:35

Es tomēr teiktu, ka pļavas vēršaītis.


CerambyX 30.jūnijs, 17:33

Tas pats ir - reti gadās arī vienkrāsaini īpatņi,


CerambyX 30.jūnijs, 17:32

Četrplankumu krāšņvabole (Anthaxia quadripunctata)


forelljjanka 30.jūnijs, 17:10

Visādos purvos ir būts,tādu nebiju redzējis,tur kur šupojas, viss noaudzis ar šiem kārkliem,līdz ar to it kā droši bet grūti pārvietoties.Nav arī nekādu standarta purva putnu,izņemot lukstu čakstītes,abas parastās čipstes,kāda brūnā čakste,savukārt priežu un priedīšu joslā viss normali,vaivariņi,virši,lācenes.Vietām gan auga arī niedres.


roosaluristaja 30.jūnijs, 16:54

Manuprāt Lapzemes kārkls (Salix lapponum).


nekovārnis 30.jūnijs, 16:34

Droši vien nodilis?


nekovārnis 30.jūnijs, 16:31

Šis nu izskatās interesants! Jāsagaida Uģa komentārs:)


nekovārnis 30.jūnijs, 16:21

Varbūt vienīgi piezīmēs varēji kaut ko ierakstīt par iespējamo hibrīdu. Novērojumu atlasē piezīmes būs redzamas:)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:51

Dzēst pilnīgi noteikti neko nevajag!;)Savulaik manis nobildētais ķerras-brūnkakļa hibrīds izpelnījās lielu interesi,pirms ši novērojuma pat nezināju ka tāds stepes-pļavas vispār iespējams,vienīgo no plēšiem zināju mazais-vidējais!!!;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:44

Man arī neviens īsti pēc agrā samteņa neizskatās, tā kā laikam jau visi būs noras samteņi.


Elfiņš 30.jūnijs, 15:30

Pēdējā bildē noteikti nav lielais skābeņu zeltainītis, drīzāk jau tas pats mazais vien ir ;)


forelljjanka 30.jūnijs, 15:23

Paldies!;)Īsti jau vairs neatceros,bet bildēts ar minūtes starpību,arī piektā bilde tad nevarētu būt lielais?Vai arī varēja būt abi!:D Man tā bieži gadās,sekoju ,sekoju vienam ,tas satiek citu,abi kā traki sāk virpuļot un vairs nesaprotu kam jāseko!!!:DD Vēl,Sintija,ja sanāk laiks uzmet aci maniem noras samteņiem,tur vairāki ir tādi skrandaiņi!!!Ja nu tomēr kāds agrais...;)


Elfiņš 30.jūnijs, 15:04

Parastais zilenītis


Elfiņš 30.jūnijs, 15:03

4.bildē - Lielais skābeņu zeltainītis.


Daknis 30.jūnijs, 14:52

Ko šinī gadījumā darīt ar sugu? Hibrīdi piedāvājumā nav. Dzēšam novērojumu?


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 12:37

vai kāda cita skropstene, ir vairākas, ar mirksopa palīdzību galvenokārt atšķiramas :-)


CerambyX 30.jūnijs, 12:27

Par šo tomēr pārdomāju - būs parastais pļavraibenis :)


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 11:00

Paldies, Melisa! Gaidīšu!


Melissa 30.jūnijs, 10:44

Paldies par atbildi.Izraku sēni pirms 5 vai 6 dienām.Neieliku ledusskapī,bet sakaltēju.Ceru,ka tāda arī derēs.Nogādāšu Jums cik ātri vien iespējams.


diana.meiere@ldm.gov.lv 30.jūnijs, 10:08

Sveika, Melisa! Šī nebūs trifele, taču tā noteikti ir kāda no reti sastopamajām pazemes sēnēm, piemēram Balsamia platyspora, bet tas jāpārbauda, sēni mikroskopējot. Vai varu dabūt sēnes paraudziņu? Ja sēne izrakta nesen, tad ledusskapī glabāta derēs svaiga! Vai varat atgādāt vai atsūtīt ar kādu cilvēku uz Rīgu? Dabas muzeju


Mari 30.jūnijs, 07:32

Paldies! Tie brūnraibie, tomēr ir tik līdzīgi!! ,,,, :)


Melissa 30.jūnijs, 01:41

Vai šī varētu būt trifele?


Wiesturs 30.jūnijs, 01:19

Te vai nu ar sugu, vai ar vietu kaut kas ir šķērsām. Nevar būt puskuitalai biotops kokos bezmaz Vangažu centrā.


sindi 29.jūnijs, 23:26

Parastais sīksamtenis


sindi 29.jūnijs, 23:15

Parastais samtenis?


CerambyX 29.jūnijs, 23:01

Zilā platkājspāre


CerambyX 29.jūnijs, 23:00

Krāšņvabole Buprestis rustica


CerambyX 29.jūnijs, 22:42

Es teiktu, ka pļavas ķirzaka


Siona 29.jūnijs, 22:40

Skatos bildītes, liekas, ka šī varētu būt peļu klijāna spalva?


Siona 29.jūnijs, 22:39

Beidzot lielais plesējs atmaskots :) Liels paldies! :)


nekovārnis 29.jūnijs, 22:35

Paldies!:)


CerambyX 29.jūnijs, 22:35

Peļu klijāns :)


Siona 29.jūnijs, 22:33

Pievienoju arī audio failu, varbūt sauciens un bilde var palīdzēt nonākt līdz sugai? :)


CerambyX 29.jūnijs, 22:29

Mordellochroa abdominalis


CerambyX 29.jūnijs, 22:21

Vainadzīšu nav nemaz nereāls - kaut kur austrumu galā vietām esot sastopams gana bieži. Bet šī tā kā vīķu zilenīša mātīte :)


Siona 29.jūnijs, 22:11

Paldies par dzegužpirkstītēm! :)


Siona 29.jūnijs, 22:07

Paldies! :)


forelljjanka 29.jūnijs, 22:06

Ar šo pamatīgi iebuksēju,nepalīdz ne Uģa noteicējs forumā ne poļu lapa.Kāds netipiski krāsots?Kas retāks?Uz vietas padomāju par tumšbrūno,pētot noteicējus kāds no viršu(drīzāk lielais jo mazs nebija),varbūt vainadzīšu,bet tas DR-Latvijā laikam nereāli...;)


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:45

Baltijas dzegužpirkstīte.


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:41

Fuksa dzegužpirkstīte.


CerambyX 29.jūnijs, 21:34

Oho, šis gan fantastiski! Palasīju, ka visur Eiropā praktiski apdraudēta suga un Somijā tiešām pāris vietās dzīvojot.. Redz kāds apslēpts brīnums visu šo laiku (jādomā) ir Latvijā dzīvojis! Super! Labs gads šogad kukaiņiem :)


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:29

Jā, Baltijas.


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Lapgrauzis Orsodacne cerasi


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Parastais pļavraibenis


CerambyX 29.jūnijs, 21:29

Melnkāju upjuspāre


CerambyX 29.jūnijs, 21:28

Gaišzilā krāšņspāre


roosaluristaja 29.jūnijs, 21:27

Fuksa dzegužpirkstīte


CerambyX 29.jūnijs, 21:26

Brūnā āboliņpūcīte


IlzeP 29.jūnijs, 20:21

Nē, viss ar atlantu saistītais nav atrisināts! Tikko pamēģināju vienu anketu ievadīt, no 17 sugām paņēma 13...


dekants 29.jūnijs, 19:37

Šī un cita kļūda saistīta ar DD servera maiņu. Uz jaunā servera nez kāpēc nebija pārkopēti visi jaunākie faili. Šobrīd šim jāstrādā, kā arī visam citam ar atlantu vajadzētu būt atrisinātam.


asaris 29.jūnijs, 16:45

Biju 28.06 pa dienas vidu neredzēju, kādu kilometru nostaigāju cik ar binokli redz pārlūkoju krastu uz abām pusēm arī neredzēju.


Siona 29.jūnijs, 14:55

Ō, paldies! :) Egļu tajā apidū netrūkst ;) (ja radīsies izdevība, kādreiz nopētīšu tuvumā esošās)


dziedava 29.jūnijs, 14:51

Purva cietpiene Crepis paludosa


dziedava 29.jūnijs, 14:49

Tādas pilnīgas pārliecības nav, jo dikti maz info internetā, bet šādas lapas es arī esmu redzējusi (resp., nevajadzētu būt ekstra retiem veidojumiem). Hipotēze, ka rūsas sēne Pucciniastrum areolatum syn. Thekopsora areolata: http://bfw.ac.at/ws/sd.web?kat=96&lang=2 http://www.bladmineerders.nl/gallen/fungi/pucciniastrum/areolatum/areolatum.htm Otrs saimniekaugs tad būt egles.


melnums 29.jūnijs, 14:40

Tiešām ienāca pagalmā. No rīta brokastojot, redzēju caur logu, apmēram 10m attālumā. Diemžēl nepaspēju paņemt neko ar ko bildēt (kas gan to varēja iedomāties, ka telefons ar kameru nepieciešams pat brokastis ēdot :) ) Viņš ienāca sētā caur vārtiem, kuri bija atvērti, un kādu brīdi pastāvēja uz vietas (laikam šajā vietā vēl nebija bijis, pavēroja apkārtni). Līdz šim pagalmā regulāri pastaigājās lapsas, bet tagad viņas pazudušas.


Elfiņš 29.jūnijs, 14:28

Ir Agrais purvraibenis.


Elfiņš 29.jūnijs, 14:27

Tiešām brūnais? Man vairāk izskatās pēc vīķu vai parastā?


Elfiņš 29.jūnijs, 14:21

Otrajā bildē brūnvālīšu raibenis.


Siona 29.jūnijs, 13:45

Paldies! :)


dziedava 29.jūnijs, 13:40

Eiropas dziedenīte Sanicula europaea


sandis 29.jūnijs, 13:28

Pieliku īsto audio failu. Tā pati problēma, kas ar bildēm - ziņojot caur ELPA formu, kur ziņojumiem pievienoti vai nu foto, vai audio faili, tie nez kāpēc baigu galā piekabinās citu sugu novērojumiem. Šajā gadījumā mazā dumpja balss ieraksta vietā bija piekabinājies mazais ormanītis. Pats pēc tam nepārklausījos, vai ieraksti atbilst patiesībai. Paldies Kārlim M. par acīgumu!


paliec 29.jūnijs, 13:06

vēl mazulis. krāsojums velk uz Arion fuscus, bet pēc ārējām pazīmēm nevar droši noteikt. mazuļus nereāli.


Melissa 29.jūnijs, 10:02

Izraku puķu dobē,kas ir zem liela ozola.Izskatās ļoti līdzīga trifelei.Nezināmu iemeslu dēļ,nevaru pievienot foto šobrīd.


Mareks Kilups 29.jūnijs, 10:01

biju piebraucis vakarā jau diezgan pavēlu - neatradu. veltīju gan tam visai neilgu laiku.


Bekuvecis 29.jūnijs, 08:11

Izskatās, ka meža atmatene (Agaricus silvaticus)


Mari 29.jūnijs, 08:07

Vai varētu būt Agrais purvraibenis?


Rallus 29.jūnijs, 05:42

Savā pusē arī dažus kolekcionārus zinu. Tad kad bija rudās dižpīles novērojums - vaicāju, vai nav izbēgusi. Nebija. Gredzeni uz kājām jau varētu būt tāda pirmā kontrole - daudzi parku putni arī tiek apgredzenot. Interesants novērojums. Vēl kāds tur bija, atrada tās pašas atkārtoti?


Rallus 29.jūnijs, 05:39

Šim ir kāda bilde - zeltainais šakālis turpat Klapkalnciemā, māju pagalmā?


Giitaa 29.jūnijs, 00:48

Šogad vismaz 4 mazuļi, bet nu jau tik viens palika vēl dobumā( 28.06.15)


CerambyX 29.jūnijs, 00:24

Māņkoksngrauzis Oedemera femorata


CerambyX 29.jūnijs, 00:11

Zilenīšiem vēlams būtu arī nofotogrāfēt apakšpusi, citādi daudzos gadījumos par 100% noteikt būs grūti. Šis man pēc parastā zilenīša izskatās..


nekovārnis 29.jūnijs, 00:04

Paldies visiem!:)


CerambyX 28.jūnijs, 23:53

Šitā man baigi samulsināja, bet beigās būs tā pati dārzu joslpūcīte (Noctua pronuba), kas ir tāda ļoti mainīga suga. Šis īpaši kontrastains un rakstains eksemplārs :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:38

Parastais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Sīkais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 28.jūnijs, 23:37

Parastais zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:36

Apiņu šūpotnis


CerambyX 28.jūnijs, 23:36

Jā, S.melanura


CerambyX 28.jūnijs, 23:35

Makstene


CerambyX 28.jūnijs, 23:35

Sprakšķis Agrypnus murinus


CerambyX 28.jūnijs, 23:34

Sprakšķis Actenicerus sjaelandicus


CerambyX 28.jūnijs, 23:34

Drīzāk meža zilenītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:33

Pļavas vēršacītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:33

Agrā smaragdspāre. Ja sugu nezini, tad jāliek kā 'nezināms' :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:32

Vīķu :)


CerambyX 28.jūnijs, 23:32

Plankumainā smaragdspāre


CerambyX 28.jūnijs, 23:23

Lauka sīksamtenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:23

Sarkanbārkšu lācītis


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Dārzu joslpūcīte (Noctua pronuba)


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Vīķu zilenīits


CerambyX 28.jūnijs, 23:22

Baldriānu pļavraibenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:21

Dzelzeņu pļavraibenis


CerambyX 28.jūnijs, 23:21

Es teiktu, ka meža zilenītis.


sindi 28.jūnijs, 23:07

Es arī liktu uz vīķu..


Divpēdis 28.jūnijs, 22:39

Parastais zilenītis - baltais plankums starp oranžo un melno punktu rindu


Divpēdis 28.jūnijs, 22:32

Lielais meža resngalvītis


Divpēdis 28.jūnijs, 22:30

Parastais samtenis būs. LIdojumā mēdz kaitināt - tikmēr var paspēt nezin ko sadomāt, kas tur varētu būt par sugu;)


Divpēdis 28.jūnijs, 22:27

Man pēc esošajiem punktiņiem velk uz sīko. Izmēru neatceries? mežā parasti top skaidrs;)


Divpēdis 28.jūnijs, 22:20

Izskatās, ka vīķu tomēr... Zileņu ir ar vienu asi izteiktu krāsaino punktu - oranžs ar zilo lāsumiņu vēl, visi pārējie punki ārmalā pelēki;)


W 28.jūnijs, 20:43

Atradu arī šo ar drusciņ atšķirīgu nosaukumu. Labprāt izdzēstu komentārus, bet neļaijas. Atvainojiet!


dziedava 28.jūnijs, 19:39

Airvabolēm nacās pievienot jaunu novērojumu, jo iepriekšējais bij mazliet nepareizā vietā. Youtube fails nez kā nepievienojās, te links: https://youtu.be/6Ooh5NXeMDM


dziedava 28.jūnijs, 19:28

Interesanti, paldies!


nekovārnis 28.jūnijs, 19:12

Zalktis pirms ādas maiņas.


dekants 28.jūnijs, 19:03

Mārtiņ, nomainu griezei statusu no "dzirēti saucieni" uz "uzturas ligzdošanai piemērotā biotopā", lai iekļaujas Eiropas ligzdojošo putnu atlantā.


dziedava 28.jūnijs, 17:53

Šī nav apaļlapu, bet mazā ziemciete


dziedava 28.jūnijs, 17:51

Andri, izrādās, ka 2009.g. Tev bij izdevies nobildēt Gada augu 2015, tik noteikts bij nepareizi kā apaļlapu ziemciete. Ir čemuru palēks!


W 28.jūnijs, 17:06

Atradu!


W 28.jūnijs, 16:56

Dziedniecības brūnvālīte Saguisorba officinalis. Arī neatradu sarakstā, varbūt nestrādā meklētājs?


W 28.jūnijs, 16:46

Vārpu septiņvīre Phyteuma spicatum. Bet nav atrodama sarakstā! Lūdzu ielieciet, loti skaists augs:)


dziedava 28.jūnijs, 15:13

Paldies, abi vērtīgi ziņojumi, sanāk valsts nozīmes dižkoki. Šis no apzinātajiem varētu būt lielāko pīlādžu pirmajā pieciniekā!


dziedava 28.jūnijs, 13:11

Paldies! :)


CerambyX 28.jūnijs, 13:05

Teiktu, ka lielā mež raibeņa kūniņa


CerambyX 28.jūnijs, 12:47

Jā.


CerambyX 28.jūnijs, 12:47

Protams :)


dziedava 28.jūnijs, 12:43

Šis arī ir vīķu?


dziedava 28.jūnijs, 12:43

Sirds tomēr nav mierīga - tie visi ir vīķu zilenīši?


CerambyX 28.jūnijs, 12:37

Droši vien ka tur, jā - līdzīgi kā citus ūdensputnus. RR pavasarī stāstīja par vienu privātu putnu turētāju Kurzemē, kam kolekcijā bija arī rudā dižpīle - protams, bez kādiem gredzeniem uz kājām. Bet nu iemetu aci kas darās ar Ēģiptes zosīm Eiropā, tad nu principā jau jābūt E kategorijai, jo izcelsme nav skaidra. Taču arī tas it kā interesanti - jauna E kategorijas suga Latvijā :)


Matrus 28.jūnijs, 12:27

Ēģiptes zosis tur nebrīvē arī Latvijā, piemēram: www.minizoo.lv


CerambyX 28.jūnijs, 12:27

Starp citu, pie katra novērojuma var pievienot vairākas bildes (nevis katru bildi atsevišķā novērojumā) - otru novērojumu izdzēšu.


CerambyX 28.jūnijs, 12:20

Liela ticamība, ka varētu būt no kaut kurienes pamukušas vai no R-Eiropā ieviesušamies ligzdotājiem, bet... jāpapēta kā citās valstīs dara - varbūt putnu vērotājiem jāskrien bolīt kā jauna suga Latvijai :D


dziedava 28.jūnijs, 09:59

Anitra, jā, tas ir viens un tas pats, izdalīta atsevišķi, lai nav kopā ar visām stāvlapu, bet var atsevišķi apskatīt tikai šos novērojumus. :) Sk. pašā apakšā http://www.latvijasdaba.lv/augi/dactylorhiza-incarnata-l-soo/


anitra 28.jūnijs, 09:20

Hmm, kad taisījām ziedu vasaras VV, tad Ansis teica, ka stāvlapu dzegužpirkstītes gaišā forma :) bet tik un tā prieks, ka citām acīm palūkojos uz baltajām orhidejām un tagad katru, kas nav naktsvijole nobildēju


CerambyX 28.jūnijs, 02:00

Lapgrauzis Galerucella nymphaeae


CerambyX 28.jūnijs, 01:37

Bez šaubām gludenā čūska.


CerambyX 28.jūnijs, 01:32

Nu jā, laikam te īsti tomēr tos gūžu izaugumus redzēt nevar - tur jāredz vai tie ir noapaļoti vai smaili, un ja smaili - tad cik ļoti :) Līdzīgi kā šajā attēlā: http://www.dabasdati.lv/site//pub/1/3/176/l1418080525.jpg


dziedava 28.jūnijs, 01:27

Video varētu rītā (resp., pēc vairākām stundām), vienu šāviņu pieliku, nez, ar to pietiek?


CerambyX 28.jūnijs, 01:23

Video caur Youtubi, bet tas jau samērā sarežģīti - ja var video iepauzēt un no tā uztaisīt kādu ekrānšāviņu, tad jau tas ar der :)


CerambyX 28.jūnijs, 01:21

Arī tāds pats svaigs eksemplārs, kas nav līdz galam ieguvis savu īsto krāsu - šī mātīte un tādu gan neņemšos līdz sugai noteikt :) Visdrīzāk arī ezeru krāšņspāre (plata gaišā plecu josla un krūšu sāni prakstiski bez melnām svīriņām), bet nav pilnīga pārliecība.


dziedava 28.jūnijs, 01:21

He, viņas tik smuki leca no muguras uz augšu, ka to nofilmēju, ir video (.mov), to laikam te nevar pievienot? Foto nav, bet video apakša labi redzama.


CerambyX 28.jūnijs, 01:20

Kaut kas līdz galam nenokrāsojies (svaigi izlīdis eksemplārs), bet tā cik var samanīt zīmējumu - es teiktu, ka ezeru krāšņspāre.


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts