Šobrīd aktīvie lietotāji: 159 Šodien ievadītie novērojumi: 535 Kopējais novērojumu skaits: 257209
Jums ir viesa statuss

Dabasdati.lv aicina ikvienu dabas draugu ziņot par novērojumiem dabā –  Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Tu vari arī ievietot šeit dabā nobildēto, lai ar ekspertu palīdzību atpazītu, ko esi redzējis. Lai pievienotu novērojumu no sākuma jāreģistrējas.
Dabasdati.lv mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību, izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.

Kāpēc ziņot Dabasdati.lv?

 Tu sniedz ieguldījumu Latvijas dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā. 

 Tu uzzini, kā sauc novēroto un nofotografēto putnu, kukaini vai augu.

 Top Tava dabas novērojumu dienasgrāmata un fotogalerija.

 Tu iepazīsti citus cilvēkus ar līdzīgu aizraušanos un sazinies ar dabas pētniekiem.


Kā tas darbojas?

1.  

Ziņo par savu novēroto dzīvnieku vai augu Dabasdati.lv. Atzīmē Latvijas kartē novērojuma vietu  un sniedz citas ziņas. Ja novēroto esi  nobildējis – pievieno foto.

 2.  
Dabasdati.lv eksperti pārskata novērojumu, ja nepieciešams – precizē sugas nosaukumu.  3. 
Dabas pētnieki – ornitologi, entomologi, botāniķi – izmanto datus sugu izpētes un aizsardzības nolūkos.

Tavā pagrabā ziemo sikspārnis? Ziņo Dabasdati.lv!Dabasdati.lv saņēma ziņojumu par nezināmu sikspārni, kas ziemo pagrabā Brocēnu novada Gaiķu pagastā. 

Ziņotāja Inese Gulbe-Rodinova stāsta: "Cik ilgi atceros, jau no pašas bērnības - sikspārņi pie mums pagrabā vienmēr ir ziemojuši. Ir manīti arī tie, kuri vasarās "čikst", ielīduši šķirbās, bet vismaz viens regulāri, katru ziemu, guļ pieķēries pagrabā pie griestiem. Domājam, ka pie mums ziemo vairākas sugas - reizēm ziemojošie sikspārņi ir ļoti tumši, citi savukārt - gaišāki. Pats pagrabs ir sens, būvēts ap 1770. gadu kā muižas piena pagrabs.

Pateicoties pievienotajām fotogrāfijām, tika noteikts, ka pagrabā ziemo dīķa naktsikspārnis.


Visas 16 Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas, un dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme ir viens no pašiem retākajiem. Līdzīgi kā 2011. gada dzīvnieks - platausainais sikspārnis, tas ir iekļauts ES Biotopu direktīvas II pielikumā, un abām šīm sikspārņu sugām ir visaugstākais aizsardzības statuss mūsu valstī.

Latvijā mīt ap 10 000 dīķa naktssikspārņu, zināmas 25 ziemas mītnes, 20 vasaras koloniju mītnes. Latvijā tie ziemo galvenokārt alās, vecajos militārajos fortos un lielajos muižu pagrabos. Šobrīd vislielākajā skaitā dīķa naktssikspārņi ziemo Daugavpils cietoksnī (60 - 80 sikspārņu). Iespējams, biežāk sastopams Latvijas DA un A daļā. 


Dr.biol. Gunārs Pētersons, sikspārņu pētnieks

Šī ir jauna, mums līdz šim nezināma dīķa naktssikspārņa ziemošanas vieta. Novērojums ir interesants ģeogrāfiskā ziņā. Līdz šim Latvijas rietumdaļā, proti, uz rietumiem no Daugavas bija zināmas tikai sešas šīs sugas ziemošanas vietas, no kurām savukārt tikai vienā dīķu naktssikspārņi ziemo regulāri un arī šajā gadījumā tikai daži īpatņi. 

Spriežot pēc apraksta, atrastā mītne ir iedzīvotāju izmantots pagrabs. Līdz šim šī suga konstatēta tikai cilvēku pamestās pazemes mītnēs un alās.
Redzēji lielu putna ligzdu? Ziņo Dabasdati.lv!Dainis Jansons, fotogrāfs no Valkas

Dabā parasti dodos ar fotoaparātu rokā. Dabasdati.lv par saviem novērojumiem ziņoju bieži, galvenokārt tādēļ, ka vēlos uzzināt kā sauc dabā ieraudzītos un nofotografētos dzīvniekus un augus.

Zinot manu aizraušanos, pazīstami mednieki pastāstīja, ka viņu medību teritorijā mežā ir liela putnu ligzda. Devos turp, sabildēju un ievietoju foto Dabasdati.lv. Vēlāk ar mani sazinājās ērgļu pētnieki. Pēc ligzdas apskates dabā noskaidrojām, ka tā ir zivjērgļa ligzda. 


Zivjērglis Pandion haliaetus ir Latvijā reta un aizsargājama plēsīgo putnu suga. Atbilstoši savam nosaukumam, tas pārtiek tikai no zivīm. Dzīvo mežos, augstajos purvos, lielāku ezeru, zivju dīķu vai upju tuvumā, arī jūras piekrastē. Ligzdu būvē koku pašā galotnē, vietā ar labu apkārtnes pārredzamību.

Aigars Kalvāns, ornitologs

Šis ziņojums ir ļoti būtisks – ieguvām informāciju par jaunu, līdz šim nezināmu zivjērgļa ligzdošanas teritoriju. Tā atrodas netālu no dabas lieguma „Sedas purvs”, kur zivjērgļi regulāri tika novēroti, taču nebija zināma precīza ligzdošanas vieta. Ligzdu pārbaudot konstatējām, ka tā atrodas sausā, līdz ar to – vēja nenoturīgā kokā. Tādēļ, pateicoties portāla Ziedot.lv projektā “Mājas ērgļiem” saziedotajiem līdzekļiem, blakus kokā uzstādījām mākslīgo ligzdas pamatni, lai nākotnē zivjērglim būtu droša ligzdošana.

Pēdējie novērojumi
Vanellus vanellus - 2016-05-24 Wiesturs
Lanius collurio - 2016-05-24 Wiesturs
Alauda arvensis - 2016-05-24 Wiesturs
Cervus elaphus - 2016-05-24 Wiesturs
Phoenicurus ochruros - 2016-05-24 Fossa
Iris pseudacorus - 2016-05-24 vāvere
Anthus pratensis - 2016-05-24 Fossa
Tringa ochropus - 2016-05-24 Fossa
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 Fossa
- 2016-05-24 nekovārnis
- 2016-05-24 nekovārnis
Podiceps cristatus - 2016-05-22 Andrejs
Turdus philomelos - 2016-05-24 Rallus
Turdus merula - 2016-05-24 Rallus
Erithacus rubecula - 2016-05-24 Rallus
Troglodytes troglodytes - 2016-05-24 Rallus
Cyanistes caeruleus - 2016-05-24 alexborzenko
Fringilla coelebs - 2016-05-24 Wiesturs
Regulus regulus - 2016-05-24 Wiesturs
Chloris chloris - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 Wiesturs
Oriolus oriolus - 2016-05-24 Wiesturs
Jynx torquilla - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-24 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2016-05-24 Wiesturs
Garrulus glandarius - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus viscivorus - 2016-05-24 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2016-05-24 Wiesturs
Poecile palustris - 2016-05-24 Wiesturs
Buteo buteo - 2016-05-24 Wiesturs
Prunella modularis - 2016-05-24 Wiesturs
Poecile montanus - 2016-05-24 Wiesturs
Muscicapa striata - 2016-05-24 Wiesturs
Streptopelia turtur - 2016-05-24 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2016-05-24 Wiesturs
Certhia familiaris - 2016-05-24 Wiesturs
Tringa ochropus - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Wiesturs
Ficedula hypoleuca - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus merula - 2016-05-24 Wiesturs
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 Wiesturs
Ficedula parva - 2016-05-24 Wiesturs
Parus major - 2016-05-24 Wiesturs
Carduelis spinus - 2016-05-24 Wiesturs
Acrocephalus dumetorum - 2016-05-24 Wiesturs
Corvus corax - 2016-05-24 Wiesturs
Anthus trivialis - 2016-05-24 Wiesturs
Hippolais icterina - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia curruca - 2016-05-24 Wiesturs
Sitta europaea - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus philomelos - 2016-05-24 Wiesturs
Cuculus canorus - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia borin - 2016-05-24 Wiesturs
Dendrocopos leucotos - 2016-05-24 Wiesturs
Dendrocopos leucotos - 2016-05-24 Wiesturs
Falco subbuteo - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia communis - 2016-05-24 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2016-05-24 Wiesturs
Carex sp. - 2016-05-22 Andrejs
Falco subbuteo - 2016-05-22 Andrejs
Anser anser - 2016-05-22 Andrejs
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 Wiesturs
Erithacus rubecula - 2016-05-24 Wiesturs
Certhia familiaris - 2016-05-24 Wiesturs
Tringa ochropus - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus merula - 2016-05-24 Wiesturs
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 Wiesturs
Ficedula parva - 2016-05-24 Wiesturs
Parus major - 2016-05-24 Wiesturs
Columba palumbus - 2016-05-24 Wiesturs
Anthus trivialis - 2016-05-24 Wiesturs
Aegithalos caudatus - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus philomelos - 2016-05-24 Wiesturs
Cuculus canorus - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia borin - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2016-05-24 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2016-05-24 Wiesturs
Lanius collurio - 2016-05-24 Wiesturs
Fringilla coelebs - 2016-05-24 Wiesturs
Regulus regulus - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-24 Wiesturs
Pyrrhula pyrrhula - 2016-05-24 Wiesturs
Scolopax rusticola - 2016-05-24 Wiesturs
Buteo buteo - 2016-05-24 Wiesturs
Troglodytes troglodytes - 2016-05-24 Wiesturs
Certhia familiaris - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Wiesturs
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 Wiesturs
Ficedula parva - 2016-05-24 Wiesturs
Parus major - 2016-05-24 Wiesturs
Carduelis spinus - 2016-05-24 Wiesturs
Anthus trivialis - 2016-05-24 Wiesturs
Hippolais icterina - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia curruca - 2016-05-24 Wiesturs
Turdus philomelos - 2016-05-24 Wiesturs
Cuculus canorus - 2016-05-24 Wiesturs
Dendrocopos major - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia borin - 2016-05-24 Wiesturs
Sylvia communis - 2016-05-24 Wiesturs
Lophophanes cristatus - 2016-05-24 Wiesturs
Phylloscopus collybita - 2016-05-24 Wiesturs
Siona lineata - 2016-05-24 erts
Serinus serinus - 2016-05-24 erts
Hippolais icterina - 2016-05-24 erts
Inachis io - 2016-05-24 erts
Coenonympha pamphilus - 2016-05-24 erts
Fulica atra - 2016-05-24 gunitak
Issoria lathonia - 2016-05-24 erts
Turdus merula - 2016-05-24 gunitak
- 2016-05-24 Wija
Androsace septentrionalis - 2016-05-24 erts
Cepphis advenaria - 2016-05-24 gunitak
Smerinthus ocellata - 2016-05-24 Wija
Turdus philomelos - 2016-05-24 gunitak
- 2016-05-24 Wija
Leptidea sinapis - 2016-05-24 erts
Melitaea cinxia - 2016-05-24 erts
Polyommatus icarus - 2016-05-24 erts
Cupido minimus - 2016-05-24 erts
Pyrgus malvae - 2016-05-24 erts
Lasiommata megera - 2016-05-24 Mari
Lycaena tityrus - 2016-05-24 erts
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-24 visvaldis.s
Grus grus - 2016-05-24 visvaldis.s
Circus pygargus - 2016-05-24 visvaldis.s
- 2016-05-24 visvaldis.s
Aquila pomarina - 2016-05-24 visvaldis.s
Callistege mi - 2016-05-24 visvaldis.s
Pieris brassicae - 2016-05-24 visvaldis.s
Acrocephalus schoenobaenus - 2016-05-24 visvaldis.s
Capreolus capreolus - 2016-05-24 visvaldis.s
Oenanthe oenanthe - 2016-05-24 visvaldis.s
Coenonympha pamphilus - 2016-05-23 visvaldis.s
Colias hyale - 2016-05-24 erts
Passer montanus - 2016-05-24 AinisP
Scolopax rusticola - 2016-05-24 Aigars
Nucifraga caryocatactes - 2016-05-24 Aigars
Corvus cornix - 2016-05-24 Aigars
Carduelis spinus - 2016-05-24 Aigars
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-24 Aigars
Nucifraga caryocatactes - 2016-05-24 Aigars
Buteo buteo - 2016-05-24 Aigars
Tringa ochropus - 2016-05-24 Aigars
Sylvia communis - 2016-05-24 Aigars
Lasiommata megera - 2016-05-24 OKK
Buteo buteo - 2016-05-24 Aigars
Prunella modularis - 2016-05-24 Aigars
Muscicapa striata - 2016-05-24 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2016-05-24 Aigars
Ficedula parva - 2016-05-24 Aigars
Grus grus - 2016-05-24 Aigars
Cuculus canorus - 2016-05-24 Aigars
Colias hyale - 2016-05-24 erts
Certhia familiaris - 2016-05-24 Aigars
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2016-05-24 Aigars
Ficedula parva - 2016-05-24 Aigars
Passer montanus - 2016-05-24 Aigars
Sylvia borin - 2016-05-24 Aigars
Fringilla coelebs - 2016-05-22 Vladimirs S
Cyanistes caeruleus - 2016-05-22 Vladimirs S
Cygnus cygnus - 2016-05-22 Vladimirs S
Phylloscopus trochilus - 2016-05-22 Vladimirs S
Oriolus oriolus - 2016-05-22 Vladimirs S
Locustella fluviatilis - 2016-05-22 Vladimirs S
Remiz pendulinus - 2016-05-22 Vladimirs S
Locustella luscinioides - 2016-05-22 Vladimirs S
Erithacus rubecula - 2016-05-22 Vladimirs S
Tringa glareola - 2016-05-22 Vladimirs S
Upupa epops - 2016-05-22 Vladimirs S
Anas querquedula - 2016-05-22 Vladimirs S
Tringa totanus - 2016-05-22 Vladimirs S
Acrocephalus arundinaceus - 2016-05-22 Vladimirs S
Circus aeruginosus - 2016-05-22 Vladimirs S
Gallinago gallinago - 2016-05-22 Vladimirs S
Anas platyrhynchos - 2016-05-22 Vladimirs S
Chlidonias niger - 2016-05-22 Vladimirs S
Ficedula hypoleuca - 2016-05-22 Vladimirs S
Turdus merula - 2016-05-22 Vladimirs S
Carpodacus erythrinus - 2016-05-22 Vladimirs S
Saxicola rubetra - 2016-05-22 Vladimirs S
Egretta alba - 2016-05-22 Vladimirs S
Alauda arvensis - 2016-05-22 Vladimirs S
Columba palumbus - 2016-05-22 Vladimirs S
Fulica atra - 2016-05-22 Vladimirs S
Luscinia luscinia - 2016-05-22 Vladimirs S
Vanellus vanellus - 2016-05-22 Vladimirs S
Anas crecca - 2016-05-22 Vladimirs S
Corvus corax - 2016-05-22 Vladimirs S
Locustella naevia - 2016-05-22 Vladimirs S
Hippolais icterina - 2016-05-22 Vladimirs S
Calidris pugnax - 2016-05-22 Vladimirs S
Crex crex - 2016-05-22 Vladimirs S
Aegithalos caudatus - 2016-05-22 Vladimirs S
Sylvia curruca - 2016-05-22 Vladimirs S
Emberiza citrinella - 2016-05-22 Vladimirs S
Motacilla flava flava - 2016-05-22 Vladimirs S
Cuculus canorus - 2016-05-22 Vladimirs S
Sylvia borin - 2016-05-22 Vladimirs S
Phylloscopus collybita - 2016-05-22 Vladimirs S
Acrocephalus schoenobaenus - 2016-05-22 Vladimirs S
Sylvia communis - 2016-05-22 Vladimirs S
Lanius collurio - 2016-05-22 Vladimirs S
Hirundo rustica - 2016-05-22 Vladimirs S
Motacilla alba - 2016-05-22 Vladimirs S
Aegithalos caudatus - 2016-05-24 Aigars
Ficedula parva - 2016-05-24 Aigars
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Aigars
Muscicapa striata - 2016-05-24 Aigars
Astragalus danicus - 2016-05-24 erts
Lanius collurio - 2016-05-24 IevaM
Buteo buteo - 2016-05-24 IevaM
Callophrys rubi - 2016-05-24 Klintslejas
Pyrgus malvae - 2016-05-24 Klintslejas
Polyommatus icarus - 2016-05-24 Klintslejas
Lycaena tityrus - 2016-05-24 Klintslejas
Parnassius mnemosyne - 2016-05-24 Klintslejas
Fringilla coelebs - 2016-05-24 Vladimirs S
Pica pica - 2016-05-24 Vladimirs S
Regulus regulus - 2016-05-24 Vladimirs S
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 Vladimirs S
Apus apus - 2016-05-24 Vladimirs S
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-24 Vladimirs S
Lullula arborea - 2016-05-24 Vladimirs S
Erithacus rubecula - 2016-05-24 Vladimirs S
Troglodytes troglodytes - 2016-05-24 Vladimirs S
Certhia familiaris - 2016-05-24 Vladimirs S
Sylvia atricapilla - 2016-05-24 Vladimirs S
Ficedula hypoleuca - 2016-05-24 Vladimirs S
Turdus merula - 2016-05-24 Vladimirs S
Sturnus vulgaris - 2016-05-24 Vladimirs S
Delichon urbicum - 2016-05-24 Vladimirs S
Columba livia domestica - 2016-05-24 Vladimirs S
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 Vladimirs S
Ficedula parva - 2016-05-24 Vladimirs S
Saxicola rubetra - 2016-05-24 Vladimirs S
Parus major - 2016-05-24 Vladimirs S
Passer montanus - 2016-05-24 Vladimirs S
Luscinia luscinia - 2016-05-24 Vladimirs S
Carduelis spinus - 2016-05-24 Vladimirs S
Corvus corax - 2016-05-24 Vladimirs S
Anthus trivialis - 2016-05-24 Vladimirs S
Linaria cannabina - 2016-05-24 Vladimirs S
Hippolais icterina - 2016-05-24 Vladimirs S
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-24 Vladimirs S
Turdus philomelos - 2016-05-24 Vladimirs S
Cuculus canorus - 2016-05-24 Vladimirs S
Sylvia borin - 2016-05-24 Vladimirs S
Carduelis carduelis - 2016-05-24 Vladimirs S
Phylloscopus collybita - 2016-05-24 Vladimirs S
Hirundo rustica - 2016-05-24 Vladimirs S
Motacilla alba - 2016-05-24 Vladimirs S
Sturnus vulgaris - 2016-05-24 maruks62
Trientalis europaea - 2016-05-24 fotonieks
Lophophanes cristatus - 2016-05-24 maruks62
Hirundo rustica - 2016-05-10 maruks62
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-24 Madara_Ozola
Motacilla alba - 2016-05-24 maruks62
Ardea cinerea - 2016-05-24 maruks62
Parus major - 2016-05-24 maruks62
Turdus pilaris - 2016-05-24 elinazalite
Sturnus vulgaris - 2016-05-24 elinazalite
Ptilium crista-castrensis - 2016-05-23 dziedava
Corvus corax - 2016-05-21 Madara_Ozola
Motacilla alba - 2016-05-21 Madara_Ozola
Sterna hirundo - 2016-05-21 Madara_Ozola
Buteo buteo - 2016-05-21 Madara_Ozola
Ardea cinerea - 2016-05-21 Madara_Ozola
Egretta alba - 2016-05-21 Madara_Ozola
Egretta alba - 2016-05-21 Madara_Ozola
Erithacus rubecula - 2016-05-23 dziedava
Phalacrocorax carbo - 2016-05-21 Madara_Ozola
Aythya ferina - 2016-05-21 Madara_Ozola
Anas platyrhynchos - 2016-05-21 Madara_Ozola
Corvus cornix - 2016-05-21 Madara_Ozola
Sitta europaea - 2016-05-21 Madara_Ozola
Phylloscopus trochilus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-21 Madara_Ozola
Acrocephalus arundinaceus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Turdus merula - 2016-05-21 Madara_Ozola
Luscinia luscinia - 2016-05-21 Madara_Ozola
Apus apus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Cuculus canorus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Ciconia ciconia - 2016-05-24 Mierss
Larus argentatus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Larus canus - 2016-05-24 Mierss
Larus ridibundus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Circus aeruginosus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Crex crex - 2016-05-24 freimane
Podiceps cristatus - 2016-05-21 Madara_Ozola
Usnea filipendula - 2016-05-23 dziedava
Cygnus columbianus bewickii - 2016-05-21 Madara_Ozola
Larus argentatus - 2016-05-24 elektrolitr
Cygnus olor - 2016-05-21 Madara_Ozola
Bryoria capillaris - 2016-05-23 dziedava
Castor fiber - 2016-05-21 Madara_Ozola
Falco tinnunculus - 2016-05-20 MarisL
Botaurus stellaris - 2016-04-24 ingaput
Moehringia trinervia - 2016-05-23 dziedava
Riparia riparia - 2016-05-22 MarisL
Hirundo rustica - 2016-05-14 MarisL
Cuculus canorus - 2016-05-15 MarisL
Mergus merganser - 2016-05-22 MarisL
- 2016-05-23 dziedava
Motacilla flava flava - 2016-05-22 MarisL
Oriolus oriolus - 2016-05-22 MarisL
Scolopax rusticola - 2016-05-14 MarisL
Libellula quadrimaculata - 2016-05-24 Matrus
Alcedo atthis - 2016-05-08 MarisL
Phoenicurus ochruros - 2016-05-24 Matrus
Botaurus stellaris - 2016-05-01 MarisL
Buteo buteo - 2016-05-24 elektrolitr
Apus apus - 2016-05-24 elektrolitr
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 elektrolitr
Scolopax rusticola - 2016-05-23 Kurmata
Serinus serinus - 2016-05-24 elektrolitr
Parus major - 2016-05-24 elektrolitr
Chloris chloris - 2016-05-24 elektrolitr
Sturnus vulgaris - 2016-05-24 elektrolitr
Pyrrhula pyrrhula - 2016-05-24 elektrolitr
Xanthorhoe fluctuata - 2016-05-19 Mimi Serada
Carpodacus erythrinus - 2016-05-24 elektrolitr
Orthosia gothica - 2016-05-13 Mimi Serada
Lanius collurio - 2016-05-24 elektrolitr
Scoliopteryx libatrix - 2016-05-18 Mimi Serada
Pica pica - 2016-05-24 elektrolitr
Symphytum officinale - 2016-05-23 dziedava
Jodis putata - 2016-05-23 dziedava
- 2016-05-23 dziedava
Araschnia levana - 2016-05-23 dziedava
Androsace septentrionalis - 2016-05-13 erts
Scorzonera humilis L. - 2016-05-23 dziedava
Sylvia communis - 2016-05-23 erts
Thalictrum aquilegifolium L. - 2016-05-23 dziedava
Picus canus - 2016-05-23 Līva T
Carduelis spinus - 2016-05-23 Līva T
Motacilla flava flava - 2016-05-23 erts
Dendrocopos major - 2016-05-23 Līva T
Moneses uniflora - 2016-05-23 dziedava
Hippolais icterina - 2016-05-19 erts
Dicranella heteromalla - 2016-05-23 dziedava
Emberiza schoeniclus - 2016-05-23 erts
Polyommatus icarus - 2016-05-23 erts
Polyommatus icarus - 2016-05-23 erts
Coenonympha pamphilus - 2016-05-23 erts
Coenonympha pamphilus - 2016-05-19 erts
Capreolus capreolus - 2016-05-24 ER
Gonepteryx rhamni - 2016-05-22 erts
Coenonympha pamphilus - 2016-05-22 erts
Issoria lathonia - 2016-05-23 erts
Anthocharis cardamines - 2016-05-18 erts
Inachis io - 2016-05-18 erts
Callophrys rubi - 2016-05-18 erts
Jynx torquilla - 2016-05-23 eksperts 3
Trollius europaeus - 2016-05-18 erts
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-23 eksperts 3
Hippolais icterina - 2016-05-23 eksperts 3
Turdus merula - 2016-05-23 eksperts 3
Sylvia curruca - 2016-05-23 eksperts 3
Chloris chloris - 2016-05-23 eksperts 3
Phylloscopus collybita - 2016-05-23 eksperts 3
Pieris napi - 2016-05-18 erts
Turdus philomelos - 2016-05-23 eksperts 3
Ficedula hypoleuca - 2016-05-23 eksperts 3
Garrulus glandarius - 2016-05-23 eksperts 3
Carduelis carduelis - 2016-05-23 eksperts 3
Buteo buteo - 2016-05-23 eksperts 3
Motacilla alba - 2016-05-23 eksperts 3
Inachis io - 2016-05-17 erts
Sylvia borin - 2016-05-23 eksperts 3
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-23 eksperts 3
Prunella modularis - 2016-05-23 eksperts 3
Erithacus rubecula - 2016-05-23 eksperts 3
Pieris napi - 2016-05-13 erts
Gallinago gallinago - 2016-05-23 eksperts 3
Nymphalis xanthomelas - 2016-05-13 erts
Corvus corax - 2016-05-23 eksperts 3
Lanius collurio - 2016-05-23 eksperts 3
Acrocephalus palustris - 2016-05-24 IevaM
Sylvia nisoria - 2016-05-24 IevaM
Parus major - 2016-05-24 goba
- 2016-05-24 melaanija
Corvus cornix - 2016-05-24 goba
Dendrocopos major - 2016-05-24 ER
Phylloscopus trochilus - 2016-05-24 melaanija
Ardea cinerea - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Locustella fluviatilis - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Apus apus - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Cygnus olor - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Ficedula hypoleuca - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Passer domesticus - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Sturnus vulgaris - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Delichon urbicum - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Vanellus vanellus - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Corvus monedula - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Crex crex - 2016-05-22 ūdensvistiņa
Turdus philomelos - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Carduelis carduelis - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Sylvia communis - 2016-05-13 ūdensvistiņa
Ciconia nigra - 2016-05-24 elektrolitr
Sylvia communis - 2016-05-23 runagoze
Tringa ochropus - 2016-05-22 Jalmars
Lamia textor - 2016-05-22 Jalmars
Abraxas sylvata - 2016-05-22 Jalmars
Lomographa bimaculata - 2016-05-22 Jalmars
Pararge aegeria - 2016-05-22 Jalmars
Anthocharis cardamines - 2016-05-22 Jalmars
Cicindela hybrida - 2016-05-22 Jalmars
Pelophylax esculenta - 2016-05-22 Jalmars
- 2016-05-22 Jalmars
Scorzonera humilis L. - 2016-05-22 Jalmars
Potentilla erecta - 2016-05-22 Jalmars
Enallagma cyathigerum - 2016-05-21 Jalmars
Araschnia levana - 2016-05-21 Jalmars
- 2016-05-21 Jalmars
- 2016-05-21 Jalmars
Spilosoma urticae - 2016-05-21 Jalmars
Erodium cicutarium - 2016-05-21 Jalmars
Polygonatum multiflorum (L.) All. - 2016-05-21 Jalmars
Garrulus glandarius - 2016-05-24 sandis
Buteo buteo - 2016-05-24 sandis
- 2016-05-21 Jalmars
Trollius europaeus - 2016-05-21 Jalmars
Coenagrion puella - 2016-05-21 Jalmars
Iris pseudacorus - 2016-05-21 Jalmars
Tringa glareola - 2016-05-24 elektrolitr
Cardamine pratensis - 2016-05-21 Jalmars
Callophrys rubi - 2016-05-21 Jalmars
Hieracium vulgatum - 2016-05-21 Jalmars
Tringa ochropus - 2016-05-21 Jalmars
Carterocephalus palaemon - 2016-05-21 Jalmars
Picea abies - 2016-05-21 Jalmars
Tetrao tetrix - 2016-05-24 elektrolitr
Fringilla coelebs - 2016-05-21 Irbe
Pica pica - 2016-05-21 Irbe
Ardea cinerea - 2016-05-21 Irbe
Regulus regulus - 2016-05-21 Irbe
Chloris chloris - 2016-05-21 Irbe
Phylloscopus trochilus - 2016-05-21 Irbe
Sterna hirundo - 2016-05-21 Irbe
Apus apus - 2016-05-21 Irbe
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-21 Irbe
Larus argentatus - 2016-05-21 Irbe
Scolopax rusticola - 2016-05-21 Irbe
Garrulus glandarius - 2016-05-21 Irbe
Turdus viscivorus - 2016-05-21 Irbe
Locustella luscinioides - 2016-05-21 Irbe
Tadorna tadorna - 2016-05-21 Irbe
Buteo buteo - 2016-05-21 Irbe
Podiceps grisegena - 2016-05-21 Irbe
Corvus cornix - 2016-05-21 Irbe
Muscicapa striata - 2016-05-21 Irbe
Cygnus olor - 2016-05-21 Irbe
Acrocephalus arundinaceus - 2016-05-21 Irbe
Emberiza schoeniclus - 2016-05-21 Irbe
Circus aeruginosus - 2016-05-21 Irbe
Certhia familiaris - 2016-05-21 Irbe
Anser anser - 2016-05-21 Irbe
Strix aluco - 2016-05-21 Irbe
Anas platyrhynchos - 2016-05-21 Irbe
Columba oenas - 2016-05-21 Irbe
Dryocopus martius - 2016-05-21 Irbe
Turdus merula - 2016-05-21 Irbe
Sturnus vulgaris - 2016-05-21 Irbe
Saxicola rubetra - 2016-05-21 Irbe
Parus major - 2016-05-21 Irbe
Larus ridibundus - 2016-05-21 Irbe
Botaurus stellaris - 2016-05-21 Irbe
Egretta alba - 2016-05-21 Irbe
Columba palumbus - 2016-05-21 Irbe
Fulica atra - 2016-05-21 Irbe
Carduelis spinus - 2016-05-21 Irbe
Corvus corax - 2016-05-21 Irbe
Anthus trivialis - 2016-05-21 Irbe
Locustella naevia - 2016-05-21 Irbe
Hippolais icterina - 2016-05-21 Irbe
Bucephala clangula - 2016-05-21 Irbe
Acrocephalus scirpaceus - 2016-05-21 Irbe
Phoenicurus phoenicurus - 2016-05-21 Irbe
Turdus philomelos - 2016-05-21 Irbe
Grus grus - 2016-05-21 Irbe
Motacilla flava flava - 2016-05-21 Irbe
Cuculus canorus - 2016-05-21 Irbe
Rallus aquaticus - 2016-05-21 Irbe
Dendrocopos major - 2016-05-21 Irbe
Coccothraustes coccothraustes - 2016-05-21 Irbe
Carduelis carduelis - 2016-05-21 Irbe
Phylloscopus collybita - 2016-05-21 Irbe
Acrocephalus schoenobaenus - 2016-05-21 Irbe
Aythya fuligula - 2016-05-21 Irbe
Podiceps cristatus - 2016-05-21 Irbe
Lanius collurio - 2016-05-21 Irbe
Hirundo rustica - 2016-05-21 Irbe
Motacilla alba - 2016-05-21 Irbe
Oenanthe oenanthe - 2016-05-21 Irbe
Lasiommata megera - 2016-05-23 picapica
Jynx torquilla - 2016-05-22 picapica
Lycaena phlaeas - 2016-05-24 Klintslejas
Prunella modularis - 2016-05-22 picapica
Phalera bucephala - 2016-05-23 Klintslejas
Vaccinium uliginosum L. - 2016-05-23 Klintslejas
Vaccinium vitis-idaea L. - 2016-05-23 Klintslejas
Anas querquedula - 2016-05-19 picapica
Rubus chamaemorus - 2016-05-23 Klintslejas
Carex ornithopoda - 2016-05-23 dziedava
Aegithalos caudatus - 2016-05-19 picapica
Acrocephalus arundinaceus - 2016-05-19 picapica
Muscicapa striata - 2016-05-13 picapica
Anthus trivialis - 2016-05-08 picapica
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-07 picapica
Motacilla flava flava - 2016-05-05 picapica
Oenanthe oenanthe - 2016-05-05 picapica
Euphydryas aurinia - 2016-05-23 Klintslejas
Troglodytes troglodytes - 2016-05-04 picapica
Clossiana euphrosyne - 2016-05-23 Klintslejas
Pyrgus malvae - 2016-05-23 Klintslejas
Lycaena tityrus - 2016-05-23 Klintslejas
Carterocephalus silvicolus - 2016-05-23 Klintslejas
Cuculus canorus - 2016-05-04 picapica
Vipera berus - 2016-05-04 picapica
Everes argiades - 2016-05-15 Wiesturs
Leptidea sinapis - 2016-05-15 Wiesturs
Callophrys rubi - 2016-05-15 Wiesturs
Inachis io - 2016-05-15 Wiesturs
Gonepteryx rhamni - 2016-05-15 Wiesturs
Araschnia levana - 2016-05-15 Wiesturs
Pieris napi - 2016-05-15 Wiesturs
Pieris rapae - 2016-05-15 Wiesturs
Aglais urticae - 2016-05-15 Wiesturs
Gonepteryx rhamni - 2016-05-23 aina
Ematurga atomaria - 2016-05-23 aina
Enallagma cyathigerum - 2016-05-23 aina
Strix aluco - 2016-05-24 Platacis
Pieris brassicae - 2016-05-15 Wiesturs
Inachis io - 2016-05-15 Wiesturs
Pyrgus malvae - 2016-05-15 Wiesturs
Pyrgus malvae - 2016-05-23 aina
Pieris napi - 2016-05-15 Wiesturs
Gonepteryx rhamni - 2016-05-15 Wiesturs
Ematurga atomaria - 2016-05-23 aina
Araschnia levana - 2016-05-15 Wiesturs
Carduelis spinus - 2016-05-08 goba
Leptidea sinapis - 2016-05-15 Wiesturs
Lepus europaeus - 2016-05-23 aina
Carduelis carduelis - 2016-05-15 goba
Issoria lathonia - 2016-05-15 Wiesturs
Sylvia curruca - 2016-05-23 aina
Bucephala clangula - 2016-05-15 goba
Parnassius mnemosyne - 2016-05-23 aina
Polyommatus icarus - 2016-05-23 Zane
Ficedula hypoleuca - 2016-05-23 goba
Sturnus vulgaris - 2016-05-23 goba
Oenanthe oenanthe - 2016-04-06 goba
Libellula depressa - 2016-05-23 mardzh
- 2016-05-23 mardzh
- 2016-05-23 mardzh
Euthrix potatoria - 2016-05-23 mardzh
Motacilla alba - 2016-05-22 goba
Dendrocopos major - 2016-05-22 goba
- 2016-05-23 mardzh
Turdus pilaris - 2016-05-22 goba
Acrocephalus palustris - 2016-05-22 goba
Callistege mi - 2016-05-21 Zane
- 2016-05-23 mardzh
Anthocharis cardamines - 2016-05-14 Wiesturs
Pyrgus malvae - 2016-05-21 Zane
Celastrina argiolus - 2016-05-14 Wiesturs
Xanthorhoe spadicearia - 2016-05-23 mardzh
- 2016-05-23 mardzh
Sylvia communis - 2016-05-23 mardzh
Papilio machaon - 2016-05-14 Wiesturs
Carterocephalus palaemon - 2016-05-21 Zane
Carterocephalus silvicolus - 2016-05-21 Zane
Carpodacus erythrinus - 2016-05-22 goba
Leptidea sinapis - 2016-05-14 Wiesturs
Inachis io - 2016-05-14 Wiesturs
Inachis io - 2016-05-21 Zane
Araschnia levana - 2016-05-14 Wiesturs
Cordyceps militaris (Fr.) Link - 2016-05-23 dziedava
Callophrys rubi - 2016-05-21 Zane
Ajuga reptans - 2016-05-23 Wiesturs
Haematopus ostralegus - 2016-05-22 Fossa
Tringa totanus - 2016-05-22 Fossa
Actitis hypoleucos - 2016-05-22 Fossa
Pieris napi - 2016-05-14 Wiesturs
Hydroprogne caspia - 2016-05-22 Fossa
Papilio machaon - 2016-05-21 Zane
Gonepteryx rhamni - 2016-05-21 Zane
Anthocharis cardamines - 2016-05-14 Wiesturs
Locustella fluviatilis - 2016-05-23 Aigars
Fringilla coelebs - 2016-05-23 Aigars
Oriolus oriolus - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-23 Aigars
Pyrrhula pyrrhula - 2016-05-23 Aigars
Erithacus rubecula - 2016-05-23 Aigars
Buteo buteo - 2016-05-23 Aigars
Streptopelia turtur - 2016-05-23 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2016-05-23 Aigars
Tringa ochropus - 2016-05-23 Aigars
Sylvia atricapilla - 2016-05-23 Aigars
Turdus merula - 2016-05-23 Aigars
Parus major - 2016-05-23 Aigars
Columba palumbus - 2016-05-23 Aigars
Corvus corax - 2016-05-23 Aigars
Turdus philomelos - 2016-05-23 Aigars
Fringilla coelebs - 2016-05-23 Aigars
Regulus regulus - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-23 Aigars
Garrulus glandarius - 2016-05-23 Aigars
Prunella modularis - 2016-05-23 Aigars
Muscicapa striata - 2016-05-23 Aigars
Acrocephalus arundinaceus - 2016-05-23 Aigars
Tringa ochropus - 2016-05-23 Aigars
Strix aluco - 2016-05-23 Aigars
Sylvia atricapilla - 2016-05-23 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2016-05-23 Aigars
Turdus merula - 2016-05-23 Aigars
Sturnus vulgaris - 2016-05-23 Aigars
Saxicola rubetra - 2016-05-23 Aigars
Passer montanus - 2016-05-23 Aigars
Alauda arvensis - 2016-05-23 Aigars
Columba palumbus - 2016-05-23 Aigars
Fulica atra - 2016-05-23 Aigars
Corvus corax - 2016-05-23 Aigars
Linaria cannabina - 2016-05-23 Aigars
Hippolais icterina - 2016-05-23 Aigars
Turdus philomelos - 2016-05-23 Aigars
Grus grus - 2016-05-23 Aigars
Emberiza citrinella - 2016-05-23 Aigars
Dendrocopos major - 2016-05-23 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus collybita - 2016-05-23 Aigars
Sylvia communis - 2016-05-23 Aigars
Orchis mascula - 2016-05-23 Vekši
Sylvia communis - 2016-05-22 Fossa
Anthocharis cardamines - 2016-05-21 Zane
Aythya fuligula - 2016-05-22 Fossa
Fringilla coelebs - 2016-05-23 Aigars
Pica pica - 2016-05-23 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2016-05-23 Aigars
Regulus regulus - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2016-05-23 Aigars
Erithacus rubecula - 2016-05-23 Aigars
Buteo buteo - 2016-05-23 Aigars
Prunella modularis - 2016-05-23 Aigars
Corvus cornix - 2016-05-23 Aigars
Muscicapa striata - 2016-05-23 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2016-05-23 Aigars
Certhia familiaris - 2016-05-23 Aigars
Sylvia atricapilla - 2016-05-23 Aigars
Dryocopus martius - 2016-05-23 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2016-05-23 Aigars
Turdus merula - 2016-05-23 Aigars
Sturnus vulgaris - 2016-05-23 Aigars
Delichon urbicum - 2016-05-23 Aigars
Ficedula parva - 2016-05-23 Aigars
Aquila pomarina - 2016-05-23 Aigars
Parus major - 2016-05-23 Aigars
Columba palumbus - 2016-05-23 Aigars
Vanellus vanellus - 2016-05-23 Aigars
Carduelis spinus - 2016-05-23 Aigars
Anthus trivialis - 2016-05-23 Aigars
Sitta europaea - 2016-05-23 Aigars
Turdus philomelos - 2016-05-23 Aigars
Grus grus - 2016-05-23 Aigars
Emberiza citrinella - 2016-05-23 Aigars
Cuculus canorus - 2016-05-23 Aigars
Dendrocopos major - 2016-05-23 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2016-05-23 Aigars
Sylvia borin - 2016-05-23 Aigars
Phylloscopus collybita - 2016-05-23 Aigars
Sylvia communis - 2016-05-23 Aigars
Lanius collurio - 2016-05-23 Aigars
Hirundo rustica - 2016-05-23 Aigars
Emberiza schoeniclus - 2016-05-22 Fossa
Trichocolea tomentella - 2016-05-23 dziedava
Leptidea sinapis - 2016-05-21 Zane
Fulica atra - 2016-05-22 Fossa
Pieris napi - 2016-05-21 Zane
Anas strepera - 2016-05-22 Fossa
Phylloscopus trochiloides - 2016-05-23 Aigars
Leucodonta bicoloria - 2016-05-23 dziedava
Nezināms
@ agnese.l
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
CerambyX 24.maijs, 22:19

Purva skalbes


CerambyX 24.maijs, 22:16

Šis tās mulsinošs, it kā kārklu, bet tajā pašā laikā mazliet tomēr tā kā augļkoku? Jāpadomā vēl... :D Kājas gan dzeltenīgas rādās - tas par labu kārklu r.


CerambyX 24.maijs, 22:09

Spožais tumšdzīslu sprīžmetis (Siona lineata)


CerambyX 24.maijs, 22:09

Papuves raibenis


CerambyX 24.maijs, 22:08

Brūnais melleņu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 22:07

Acainie sfingi


CerambyX 24.maijs, 22:07

Dziedātājstrazds


CerambyX 24.maijs, 22:07

Mārīte Hippodamia notata


CerambyX 24.maijs, 22:06

Šis tād īpatnējs - tā kā vajadzētu būt mauragu pļavraibenim (Melitaea cinxia). jo pakaļspārnu ārmalas otrās rindas lauciņos tie melnie punkti. Vienīgi tādiem pašiem tad bija jābūt tajās pašās vietās arī pakaļspārnu apakšpusē - bet šim tād nav. Teorētikski tādi punkti virspusē varot reizēm būt arī dzelzeņu pļavraibenim, bet tam atkal nesakrīt citas pazīmes. Tā ka laikam jau vienkārši kaut kāds mazliet aberants cinxia īpatnis.


Mareks Kilups 24.maijs, 22:04

daudz putnu skrien jaunā nama logos?


Mareks Kilups 24.maijs, 22:02

ar grūtībām, taču samanāms pleķis uz krūtīm. ta jau klijāns.


CerambyX 24.maijs, 21:57

Dedestiņu baltenis


CerambyX 24.maijs, 21:57

Parastais resngalvītis


CerambyX 24.maijs, 21:56

Pelēkā āboliņpūcīte


CerambyX 24.maijs, 21:55

Kāpostu baltenis


Wiesturs 24.maijs, 20:02

Parastais sīksamtenis


patigunta 24.maijs, 18:18

Paldies! :))


dziedava 24.maijs, 18:13

Ok, izmērā varu kļūdīties. Paldies! :)


forelljjanka 24.maijs, 18:11

Jāpiekrīt Uldim,nekas cits jau te nesanāk,novietojums,materiāls tipisks,olu krāsa ar.Vienīgi,3 cm nu nekādīgi nebūs,vajadzētu būt kādiem padsmit milimetriem...Skatos noteicējā, ko nupat iegādājos 19.9 x 15.4 mm.;)


forelljjanka 24.maijs, 17:29

Purva gan,un dziesma tam ar gana skaļa.Niedru strazdam spārnu projekcija būtu vēl garāka,knābis un kājas masīvākas.Krūmu būtu īsāka projekcija.Vislīdzīgākais purva gan ir ezeru,bet ,tāpat kā niedru strazds(kurš arī ir ķauķis)dzīvo niedrājos.Jāklausās dziesmas!;)Purva gan ir baigais poliglots,taču ezera galīgi tāds nav.


forelljjanka 24.maijs, 17:15

Tā kā peļu klijāns,bet bilžu rakursi nepalīdz!;) Prasītos kāds skats no apakšas,vai augšas,sliktākajā gadījumā.;)


roosaluristaja 24.maijs, 17:03

varētu būt sarkanrīklīte.


Ansis 24.maijs, 15:26

Ložņu cekuliņš - skaitās vietējā suga. Stāda arī kā krāšņuma augu, biežāk formu ar sārtas nokrāsas lapām.


CerambyX 24.maijs, 13:24

Purvuspāre ir, bet nu neņemos droši apgalvot. Varbūt spilgtā purvuspāre :)


CerambyX 24.maijs, 13:19

Nu jā, šitā laikam ir gan lielā sarkanace


dziedava 24.maijs, 13:16

Paldies, aveņvabole pēc izskata man likās, bet arī, ka par lielu tai, tāpēc atmetu. Bet varbūt izmēru nepareizi atceros.


Irbe 24.maijs, 13:16

Vītītis


dziedava 24.maijs, 13:13

Paldies ;)


Fuatra 24.maijs, 13:10

Izskatās pēc vītīša


CerambyX 24.maijs, 13:05

Aveņvabole Byturus sp., pēc krāsas (stipri brūna, bez tāda zaļganīgi dzltenīga toņa) un nosacīti lielajām un nedaudz izvalbītajām acīm, manuprāt, B.ochraceus. Tā gan abas sugas (tomentosus/ochraceus) samērā grūti pēc foto atšķiramas.


CerambyX 24.maijs, 13:03

Jā, šādu variantu ar it kā manījis neesmu. Taču kāju ciskas gandrīz pilnībā oranžas - Cantharis fusca kājām būtu jābūt melnām. Ja tā piedomā, tad tas plankums pēc izplūdušas sirds apmēram arī izskatās ;)


dziedava 24.maijs, 12:55

Rusticai jau bija jābūt ar sirsniņu :), nevarēju iedomāties, ka sirsniņa var nemaz pēc tādas neizskatīties. Paldies!


CerambyX 24.maijs, 12:02

Par krabjzirnekli nezinu, bet mīkstspārnis manuprāt Cantharis rustica. Nekas cits tur īsti nesanāk - vienkārši priekškrūšu vairoga plankums lielāks kā ierasti.


CerambyX 24.maijs, 11:53

Šis tēviņš, otrā novērojumā - mātīte :)


CerambyX 24.maijs, 11:53

Agrais purvraibenis


CerambyX 24.maijs, 11:52

Kādu dziesmu dziedāja? Niedru strazds jau tāds ļoti skaļš un uzkrītošs un dzīvo niedrājos. Vizuāli es teikt, ka drīzāk purva ķauķis - tur tas biotops tam arī ir daudz piemērotāks. Dziesma ļoti daudzveidīga un ne īpaši skaļa (ja salīdzina ar niedru strazdu)


CerambyX 24.maijs, 11:51

Gaišzilā krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 11:51

Tā kā baltais raibvēderlācītis (Spilosoma urticae)


CerambyX 24.maijs, 11:48

Būs parastāka suga - vītolu koksngrauzis


CerambyX 24.maijs, 11:48

Kāļu baltenis


CerambyX 24.maijs, 11:44

Nu te, protams, var diskutēt - es teiktu, ka gan cīrulīšu dižtauriņš, gan skabiozu pļavraibenis tādā īstenā 'retumu' kategorijā vairs tiešām neskaitās. Tāpat kā mūru samtenis Latvijas centrālajā daļā, piemēram. Protams, sugas nav biežas, taču novērojumu daudzums katru gadu ir visai liels - īpaši cīrulīšu dižtauriņam, piemēram. Par pamatu tiešām īstu retumu klasifikācijai varētu ņemt Latvijas tauriņu katalogu, kur katrai sugai izplatība definēta kategorijās no 1 (ļoti reti) līdz 5 (ļoti bieži). Tad nu tie, kam ir tā atzīme '1' tiešām būtu tās retās sugas, kuras noteikti būtu atzīmējamas kā interesantas (varbūt izņemot kārklu raibeni, kas tad pēdējos gados ir/bija mums stipri savairojies). Tādu gan tur nav nemaz tik daudz. Skabiozu pļavraibenim, piemēram, tur ir atzīme '2-3' - tātad līdz īstenam retumam tur ir patālu. Cīrulīšu dižtauriņam - '1-2', taču, ņemot vērā samērā lielo novērojumu skaitu pēdējos gados, to drīzāk varētu apaļot uz augšu līdz '2'. Tā ka te var tauriņu akcijas dalībnieki padiskutēt - kādas sugas būtu iekļaujamas pie interesantākajiem novērojumiem. Teorētiski pat purva samtenis varbūt pat nav nemaz nekas tik interesants, jo katalogā ir atzīme '1-2', bet nu tik vien, ka mums DD šīs sugas novērojumu ir ļoti maz/praktiski nav. Reāli gan jau suga ir izplatīta biežā - jāiet tik tagad staigāt pa purviem :)


girtsbar 24.maijs, 11:22

Paldies, ņemšu vērā!


zemesbite 24.maijs, 11:15

Paldies! :)


zemesbite 24.maijs, 11:10

Paldies! Līdz šim tādu nebiju redzējusi.


dekants 24.maijs, 11:05

Nē, pievilkt tuvāk foto nav iespējams. Tādēļ visas bildes ir jāizkadrē tā, lai putns aizņemtu lielāko bildes daļu. Šobrīd, kad putns ir kā mazs punktiņš, neko nevar saprast :)


girtsbar 24.maijs, 10:36

Man ar tehnoloģijām visai grūti, atvainojiet!:) Jautājums, vai Jūs redzat foto tādu, kāds parādās publiski dabas datos, vai Jūs to varat atvērt vaļā kā failu un pievilkt tuvāk? Citiem vārdiem - vai, ievietojot foto dabas datos, man tas vispirms ir jāpalielina (jāpievelk tuvāk)? Ģirts


dziedava 24.maijs, 09:59

pļavas ķērsa


dziedava 24.maijs, 09:39

Tā nav meža mauraga! Izstieptām ceļmallapām līdzīgas ir lapas zemajai raudupei Scorzonera humilis


Rallus 24.maijs, 09:20

Lieliska bilde izdevusies!


Rallus 24.maijs, 09:15

akmeņčakstīte


aina 24.maijs, 08:52

Šim ir izteiktas ūsas ar bārkstīm, bet manā nākošā b.v.sprīžmeša novērojumā ūsas ir parastas? vai nodilušas?


aina 24.maijs, 08:49

otrajā bildē tā pati spāre, mēģināju nofotografēt astes galu.


Vīksna 24.maijs, 02:29

Liels paldies par nosaukumiem !


OKK 24.maijs, 01:59

Bet, protams, jo vairāk būs datu ar "Kas tas ir" - jo labāk! Tā tika Latvijā (gan pagājušajā gadsimtā 80tajos gados) fotografēts laimiņu dižtauriņš. Vērtīgā fotogtrāfija, protams, ir nozaudēta, jo - "nu bija liels balts tauriņš ar sarkaniem punktiņiem uz pakaļspārniem, pēc krievu valodas noteicēja sapratu, ka tas ir "apolon"" utt. :)


OKK 24.maijs, 01:46

Tas ir rets tauriņš Latvijas faunai, kā arī visā Eiropā...


OKK 24.maijs, 01:44

Liekas , ka no "Reti Latvijā" tiek izņemts gan cīrulīšu dižtauruņš, gan Euphydryas aurinia - manuprāt, dabasdatos tomēr jāsaglabā šī nostādne! Tas jav tas, ja nofotografē mazo nātru reibeni n - tās reizes


dziedava 24.maijs, 01:07

Paldies! Laikam jau nav nekas rets, bet skaists gan! :)


CerambyX 24.maijs, 00:25

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:25

Pirmajā bildē - ezeru krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:24

Sprakšķis Agrypnus murinus


CerambyX 24.maijs, 00:24

Parastais resngalvītis


CerambyX 24.maijs, 00:24

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:24

Gaišais ķauķis


CerambyX 24.maijs, 00:23

Plakanā spāre


CerambyX 24.maijs, 00:23

Lapgrauzis/vairogvabole Cassida vittata


CerambyX 24.maijs, 00:19

Sprīžmetis Xanthorhoe spadicearia


CerambyX 24.maijs, 00:17

Baltais bērzu zobspārnis


CerambyX 24.maijs, 00:17

Kaut kāds jātneiciņš


CerambyX 24.maijs, 00:16

Svilnis Aphomia sociella


CerambyX 24.maijs, 00:15

Te ar manuprāt zaļganā krāšņspāre ar reducētu zīmējumu uz vēdera otrā posma. C.puella būtu savādāks zīmējums uz trešā vēdera posma.


CerambyX 24.maijs, 00:12

Skābeņu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:11

Zaļganā krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:11

Plakanā spāre


CerambyX 24.maijs, 00:10

Droši vien kāds vanags, bet šādiem attēliem, kuros neko diži daudz saprast nevar, vēlams klāt pievienot kādu plašāku komentāru - kādas pazīmes redzētas dabā utt. Citādi te tāda zīlēšana kafijas biezumos sanāk :)


CerambyX 24.maijs, 00:08

Zeltactiņa


CerambyX 24.maijs, 00:07

Sprīžmetis, gan jau Epirrhoe alternata, bet no šāda rakursa (apakšpuses) neņemos droši spriest


CerambyX 24.maijs, 00:07

Brūnā āboliņpūcīte


CerambyX 24.maijs, 00:07

Āboliņa sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:06

Brūnā āboliņpūcīte


CerambyX 24.maijs, 00:06

Smecernieks Cionus scrophulariae


CerambyX 24.maijs, 00:04

Kāda dūņene


CerambyX 24.maijs, 00:03

Zaļganā krāšņspāre


CerambyX 24.maijs, 00:03

Ezeru krāšņspāre - jauns, nenokrāsojies īpatnis


CerambyX 24.maijs, 00:03

Parastā skarpijmuša


CerambyX 24.maijs, 00:02

Ozolu guldmalu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 00:02

Šos Xanthorhoe ģints sprīžmešus man atpazīt ne visai tīk, bet domāju, ka X.spadicearia


CerambyX 24.maijs, 00:01

Knābis tāds patumšs, bet nekas cits kā upes zīriņš šķiet te neiznāk


CerambyX 24.maijs, 00:00

Sarkanblakts


CerambyX 23.maijs, 23:58

Ugunsspāre


CerambyX 23.maijs, 23:58

Lielā sarkanace


CerambyX 23.maijs, 23:57

Pēc upes neizskatās, drīzāk - purva tilbīte


CerambyX 23.maijs, 23:56

Lapgrauzis Cryptocephalus coryli - ne ļoti bieža suga


CerambyX 23.maijs, 23:55

Zilā platkājspāre


CerambyX 23.maijs, 23:54

Teiktu, ka kāļu baltenis


CerambyX 23.maijs, 23:54

Akmeņčakstīte


CerambyX 23.maijs, 23:53

Pļavu čipste


CerambyX 23.maijs, 23:51

Es teiktu, ka Temminka šņibītis


CerambyX 23.maijs, 23:49

Parastais madaru sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:49

Sprakšķis Denticollis linearis


CerambyX 23.maijs, 23:48

Tā kā mīkstspārnis Rhagonycha lignosa


CerambyX 23.maijs, 23:46

Zirneklis Micrommata virescens


CerambyX 23.maijs, 23:45

Garkājods Tanyptera atrata. Interesanti, ka pie kājām redzami vismaz divi pieķērušies māņskorpioni


CerambyX 23.maijs, 23:44

Kaut kāds pamīkstspārnis, jādomā, ka Dasytes ģints pārstāvis


CerambyX 23.maijs, 23:44

Dārza vīngliemezis


CerambyX 23.maijs, 23:43

Lazdu tinējsmecernieks


CerambyX 23.maijs, 23:43

Kāda no stiebrlapsenēm (Cephidae)


CerambyX 23.maijs, 23:42

Resnkājods (Bibionidae)


CerambyX 23.maijs, 23:41

Zilā vairogblakts


CerambyX 23.maijs, 23:41

Dorytomus ģints smecernieks


CerambyX 23.maijs, 23:37

Sviļņkode Ethmia quadrillella


CerambyX 23.maijs, 23:36

Sprakšķis Ctenicera pectinicornis


CerambyX 23.maijs, 23:36

Rakstainā mārīte


CerambyX 23.maijs, 23:36

Amara ģints skrejvabole


CerambyX 23.maijs, 23:35

Koksnesmuša (Xylophagidae)


CerambyX 23.maijs, 23:35

Brūnais melleņu sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:34

Aveņvabole Byturus sp., šo man gribētos dēvēt par ochraceus


CerambyX 23.maijs, 23:33

Koksngrauzis Pogonocherus hispidus


CerambyX 23.maijs, 23:31

Mīkstspārnis Cantharis pellucida


CerambyX 23.maijs, 23:30

Dzelkņmuša Stratiomys longicornis


CerambyX 23.maijs, 23:29

Rādās, ka ziedmuša Melanostoma scalare


CerambyX 23.maijs, 23:27

Plankumainais sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:27

Mīkstspārnis Cantharis nigricans


CerambyX 23.maijs, 23:26

Māņkoksngrauzis Odemera sp.


CerambyX 23.maijs, 23:25

Parastais madaru sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:25

Tā kā zaigkode Cauchas fibulella


CerambyX 23.maijs, 23:24

Parastā bruņublakts


CerambyX 23.maijs, 23:23

Lēcējzirneklis Evarcha arcuata


CerambyX 23.maijs, 23:23

Šis jau gan izskatās pēc sarkanausu bruņurupuča


CerambyX 23.maijs, 23:21

Smecernieks Lixus iridis


CerambyX 23.maijs, 23:20

Tā kā vairogblakts Elasmucha grisea


CerambyX 23.maijs, 23:18

Ugunsvabole Schizotus pectinicornis


CerambyX 23.maijs, 23:17

Zaļā zāģlapsene Rhogogaster viridis


CerambyX 23.maijs, 23:15

Brūnais bērzu sprīžmetis


CerambyX 23.maijs, 23:15

Zāļsvilnis - šķiet Pyrausta aurata


CerambyX 23.maijs, 23:13

Ziedmuša Temnostoma apiforme


CerambyX 23.maijs, 23:13

Lapgrauzis Chrysolina varians


CerambyX 23.maijs, 23:12

Ābeļu raibpūcītes kāpurs


CerambyX 23.maijs, 23:10

Alkšņu zilais lapgrauzis


CerambyX 23.maijs, 23:09

Drīzāk smecernieks Hylobius pinastri


CerambyX 23.maijs, 23:09

Lapgrauzis Chrysolina polita


CerambyX 23.maijs, 23:08

Māņmīkstspārnis Malachius aeneus


CerambyX 23.maijs, 23:04

Cekulpīles


CerambyX 23.maijs, 23:02

Žodzeņu joslainais lapsprīžmetis (Xanthorhoe fluctuata)


CerambyX 23.maijs, 23:01

Mazais ērglis


CerambyX 23.maijs, 22:59

Ir ir, liepu sFings


CerambyX 23.maijs, 22:58

Brūnais viršu sprīžmetis


Ansis 23.maijs, 21:47

Austrumu galega - Galega orientalis; Kaukāza suga, pie mums introducēta kā lopbarības augs 1970-to vidū.


Ansis 23.maijs, 20:59

kodīgā gundega


Ansis 23.maijs, 20:57

upes kosa


Ansis 23.maijs, 20:56

žogu vīķis - Vicia sepium subsp. sepium


Ansis 23.maijs, 20:51

cekulainā ziepenīte


gunitak 23.maijs, 20:42

Šis un citi novērojumi novērojumu atlasē pēc novadiem neparādās pie Kocēnu novada.


Fuatra 23.maijs, 17:39

izdzēsās


Fuatra 23.maijs, 17:26

tā otrā jau laikam nav, bet nedzēšas ārā, un kas viņa ir?


forelljjanka 23.maijs, 17:06

Nu ir jau gan mazais ērglis!;) Kuram var būt (un ir)strīpaina aste.:D Pietiek paskatīties mazā bildes iekš putni.lv,tur pietiekami daudz ar strīpainām un ne tik strīpainām astēm,nav jau vienkārši citu variantu...


Elfiņš 23.maijs, 15:12

Graudzāļu vērpējs


Elfiņš 23.maijs, 15:04

Parastais sīksamtenis


Elfiņš 23.maijs, 15:03

Mazais nātru raibenis


Elfiņš 23.maijs, 15:02

Brūnais zeltainītis


Elfiņš 23.maijs, 15:02

Mazais nātru raibenis


Grislis 23.maijs, 12:39

Visu cieņu atradējam! Tā patiešām ir bruņcepuru dzegužpuķe. Lielisks atradums un pierādījums tam, ka VAJAG likt Dabasdatos savus atradumus :) !


Arnis2 23.maijs, 11:10

Paldies!


Arnis2 23.maijs, 11:04

Man prieks! Vienu brīdi domāju, vai vispār likt dabasdatos.


Saulcite 23.maijs, 11:01

Varen ražīgs pulks


Briza 23.maijs, 10:16

Oho! Šis labs atradums! Pēc masīvā kopskata izskatās, ka būs bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris. Reti un arvien retāk sastopama suga. Dzegužpuķe nav noziedējusi, tikko sākusi ziedēt veidojot raksturīgas "kapucītes":)


Latvju_zēns 23.maijs, 09:41

Meža pīle


Mimi Serada 23.maijs, 09:38

Brūnā āboliņpūcīte, Euclidia glyphica


galochkin 23.maijs, 00:20

Подскажите пожалуйста, что это а утка? Или это обычная Meža pīle?


felsi 22.maijs, 23:45

Liels paldies! Vieta, kur putnus parasti nemeklē.


mazais_ezis 22.maijs, 23:26

Akmeņčakstīte.


felsi 22.maijs, 23:23

Paldies!


Ivars L. 22.maijs, 23:22

Lielā pergamentsēne Phlebiopsis gigantea


tomsendzins 22.maijs, 22:47

Es pats redzēju bija dziedoš T!


dziedava 22.maijs, 21:52

Nu jā, ar lietu tā ir, kā ir. Ja turpināsies sausums, arī šogad nevarēs nopietni pārbaudīt, kā ir ar rūsu jūnijā.


zemesbite 22.maijs, 21:38

Bumbieru-kadiķu rūsa sāk "izbeigties"... :)


Elfiņš 22.maijs, 16:02

Eglāju samtenis


Vīksna 22.maijs, 15:38

Paldies ! Kādu sēni, ja gadās, arī nobildēju, ne tikai kukaiņus, augus utt.


dziedava 22.maijs, 15:09

Varētu būt mīkstā kladīna Cladonia mitis


dziedava 22.maijs, 15:07

Zilganā baltsamtīte


Bekuvecis 22.maijs, 14:52

Atmatenes, gandrīz 100%, ka Agaricus silvicola.


Vīksna 22.maijs, 14:02

Paldies !


Elfiņš 22.maijs, 13:33

Zeltastes mūķene


dziedava 22.maijs, 13:33

Jo labāk, man tādas sugas šogad vēl nebija. ;)


Elfiņš 22.maijs, 13:25

Manuprāt, tomēr padilis krūkļu zilenītis. Sīkajiem tagad būtu jābūt svaigiem un skaistiem, un spārnu virspuse arī sīkajiem nav zila, bet brūna.


KārlisK 22.maijs, 13:13

video https://youtu.be/rH5EKKP1SsI


Vīksna 22.maijs, 12:58

Turpat vēl bija lielie jātnieciņi, tikai nepaspēju nobildēt. Ir vieni izcirtumi, bet kāds stūrītis lielāku koku palicis, tikai jau iekrāsoti uz izzāģēšanu !!!


Vīksna 22.maijs, 11:00

Maz man laika, vai nu uz ziemu atstāju bildes likt, vai lielākai daļai nezināms.


dziedava 22.maijs, 10:18

Paldies, otrā bildē spicumiņi jau ir labi redzami, tātad apiņveida lucerna.


ER 22.maijs, 10:08

Šādam citu sugu atdarinātājam pamācošs un izglītojošs būtu ilgāks ieraksts.


ER 22.maijs, 10:05

Ierakstu bojā stiprais vējš, taču saprast var. Īpaši skaidri - uztraukuma saucieni vienā no celiņiem.


Latvju_zēns 22.maijs, 00:35

Tiešām. Kājas spalvainas. Nu tagad tikai jāmeklē kāds ērglis ar strīpainu asti... mazis tas tiešām nav....


Latvju_zēns 22.maijs, 00:15

Tad jau jācer uz drīzu ķauķu parādīšanos Saldus apkaimē.


felsi 21.maijs, 23:35

Paldies!


gunitak 21.maijs, 19:40

Paldies!


Vīksna 21.maijs, 19:35

Varbūt liepu svings.


Grislis 21.maijs, 19:29

Daudzziedu mugurene Polygonatum multiflorum. Šai ir gluds stublājs, atšķirībā no ārstniecības mugurenes P. odoratum, kurai stublājs rievains un aug nabadzīgākos mežos.


Elfiņš 21.maijs, 19:27

Kāpostu baltenis


Briza 21.maijs, 18:47

Skaistulis, noteikti ir dižkoks;)


dekants 21.maijs, 15:03

šis Tev šobrīd tālākais šī gada krūmu ķauķis uz Rietumiem, kas ziņots DD.


dekants 21.maijs, 14:59

peļu klijāns


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2016
© dabasdati.lv
Saglabāts