Šobrīd aktīvie lietotāji: 233 Kopējais novērojumu skaits: 134055
Jums ir viesa statuss

Dabasdati.lv aicina ikvienu dabas draugu ziņot par novērojumiem dabā –  Latvijas savvaļas augu un dzīvnieku sugām. Tu vari arī ievietot šeit dabā nobildēto, lai ar ekspertu palīdzību atpazītu, ko esi redzējis. Lai pievienotu novērojumu no sākuma jāreģistrējas.
Dabasdati.lv mērķis ir veicināt Latvijas dabas vērtību apzināšanu un aizsardzību, izglītot sabiedrību un veicināt tās dialogu ar zinātniekiem un dabas aizsardzības speciālistiem.

Kāpēc ziņot Dabasdati.lv?

 Tu sniedz ieguldījumu Latvijas dabas vērtību apzināšanā un saglabāšanā. 

 Tu uzzini, kā sauc novēroto un nofotografēto putnu, kukaini vai augu.

 Top Tava dabas novērojumu dienasgrāmata un fotogalerija.

 Tu iepazīsti citus cilvēkus ar līdzīgu aizraušanos un sazinies ar dabas pētniekiem.


Kā tas darbojas?

1.  

Ziņo par savu novēroto dzīvnieku vai augu Dabasdati.lv. Atzīmē Latvijas kartē novērojuma vietu  un sniedz citas ziņas. Ja novēroto esi  nobildējis – pievieno foto.

 2.  
Dabasdati.lv eksperti pārskata novērojumu, ja nepieciešams – precizē sugas nosaukumu.  3. 
Dabas pētnieki – ornitologi, entomologi, botāniķi – izmanto datus sugu izpētes un aizsardzības nolūkos.

Tavā pagrabā ziemo sikspārnis? Ziņo Dabasdati.lv!Dabasdati.lv saņēma ziņojumu par nezināmu sikspārni, kas ziemo pagrabā Brocēnu novada Gaiķu pagastā. 

Ziņotāja Inese Gulbe-Rodinova stāsta: "Cik ilgi atceros, jau no pašas bērnības - sikspārņi pie mums pagrabā vienmēr ir ziemojuši. Ir manīti arī tie, kuri vasarās "čikst", ielīduši šķirbās, bet vismaz viens regulāri, katru ziemu, guļ pieķēries pagrabā pie griestiem. Domājam, ka pie mums ziemo vairākas sugas - reizēm ziemojošie sikspārņi ir ļoti tumši, citi savukārt - gaišāki. Pats pagrabs ir sens, būvēts ap 1770. gadu kā muižas piena pagrabs.

Pateicoties pievienotajām fotogrāfijām, tika noteikts, ka pagrabā ziemo dīķa naktsikspārnis.


Visas 16 Latvijā sastopamās sikspārņu sugas ir aizsargājamas, un dīķa naktssikspārnis Myotis dasycneme ir viens no pašiem retākajiem. Līdzīgi kā 2011. gada dzīvnieks - platausainais sikspārnis, tas ir iekļauts ES Biotopu direktīvas II pielikumā, un abām šīm sikspārņu sugām ir visaugstākais aizsardzības statuss mūsu valstī.

Latvijā mīt ap 10 000 dīķa naktssikspārņu, zināmas 25 ziemas mītnes, 20 vasaras koloniju mītnes. Latvijā tie ziemo galvenokārt alās, vecajos militārajos fortos un lielajos muižu pagrabos. Šobrīd vislielākajā skaitā dīķa naktssikspārņi ziemo Daugavpils cietoksnī (60 - 80 sikspārņu). Iespējams, biežāk sastopams Latvijas DA un A daļā. 


Dr.biol. Gunārs Pētersons, sikspārņu pētnieks

Šī ir jauna, mums līdz šim nezināma dīķa naktssikspārņa ziemošanas vieta. Novērojums ir interesants ģeogrāfiskā ziņā. Līdz šim Latvijas rietumdaļā, proti, uz rietumiem no Daugavas bija zināmas tikai sešas šīs sugas ziemošanas vietas, no kurām savukārt tikai vienā dīķu naktssikspārņi ziemo regulāri un arī šajā gadījumā tikai daži īpatņi. 

Spriežot pēc apraksta, atrastā mītne ir iedzīvotāju izmantots pagrabs. Līdz šim šī suga konstatēta tikai cilvēku pamestās pazemes mītnēs un alās.
Redzēji lielu putna ligzdu? Ziņo Dabasdati.lv!Dainis Jansons, fotogrāfs no Valkas

Dabā parasti dodos ar fotoaparātu rokā. Dabasdati.lv par saviem novērojumiem ziņoju bieži, galvenokārt tādēļ, ka vēlos uzzināt kā sauc dabā ieraudzītos un nofotografētos dzīvniekus un augus.

Zinot manu aizraušanos, pazīstami mednieki pastāstīja, ka viņu medību teritorijā mežā ir liela putnu ligzda. Devos turp, sabildēju un ievietoju foto Dabasdati.lv. Vēlāk ar mani sazinājās ērgļu pētnieki. Pēc ligzdas apskates dabā noskaidrojām, ka tā ir zivjērgļa ligzda. 


Zivjērglis Pandion haliaetus ir Latvijā reta un aizsargājama plēsīgo putnu suga. Atbilstoši savam nosaukumam, tas pārtiek tikai no zivīm. Dzīvo mežos, augstajos purvos, lielāku ezeru, zivju dīķu vai upju tuvumā, arī jūras piekrastē. Ligzdu būvē koku pašā galotnē, vietā ar labu apkārtnes pārredzamību.

Aigars Kalvāns, ornitologs

Šis ziņojums ir ļoti būtisks – ieguvām informāciju par jaunu, līdz šim nezināmu zivjērgļa ligzdošanas teritoriju. Tā atrodas netālu no dabas lieguma „Sedas purvs”, kur zivjērgļi regulāri tika novēroti, taču nebija zināma precīza ligzdošanas vieta. Ligzdu pārbaudot konstatējām, ka tā atrodas sausā, līdz ar to – vēja nenoturīgā kokā. Tādēļ, pateicoties portāla Ziedot.lv projektā “Mājas ērgļiem” saziedotajiem līdzekļiem, blakus kokā uzstādījām mākslīgo ligzdas pamatni, lai nākotnē zivjērglim būtu droša ligzdošana.

Pēdējie novērojumi
Chloris chloris - 2014-06-23 bišudzenis
Oriolus oriolus - 2014-06-23 bišudzenis
Jynx torquilla - 2014-06-23 bišudzenis
Apus apus - 2014-06-23 bišudzenis
Lullula arborea - 2014-06-23 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2014-06-23 bišudzenis
Acrocephalus palustris - 2014-06-23 bišudzenis
Anthus pratensis - 2014-06-23 bišudzenis
Turdus pilaris - 2014-06-23 bišudzenis
Muscicapa striata - 2014-06-23 bišudzenis
Emberiza schoeniclus - 2014-06-23 bišudzenis
Gallinago gallinago - 2014-06-23 bišudzenis
Anas platyrhynchos - 2014-06-23 bišudzenis
Sylvia atricapilla - 2014-06-23 bišudzenis
Ficedula hypoleuca - 2014-06-23 bišudzenis
Turdus merula - 2014-06-23 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2014-06-23 bišudzenis
Delichon urbicum - 2014-06-23 bišudzenis
Carpodacus erythrinus - 2014-06-23 bišudzenis
Saxicola rubetra - 2014-06-23 bišudzenis
Passer montanus - 2014-06-23 bišudzenis
Alauda arvensis - 2014-06-23 bišudzenis
Luscinia luscinia - 2014-06-23 bišudzenis
Corvus monedula - 2014-06-23 bišudzenis
Locustella naevia - 2014-06-23 bišudzenis
Linaria cannabina - 2014-06-23 bišudzenis
Hippolais icterina - 2014-06-23 bišudzenis
Crex crex - 2014-06-23 bišudzenis
Sylvia curruca - 2014-06-23 bišudzenis
Turdus philomelos - 2014-06-23 bišudzenis
Cuculus canorus - 2014-06-23 bišudzenis
Sylvia borin - 2014-06-23 bišudzenis
Carduelis carduelis - 2014-06-23 bišudzenis
Acrocephalus schoenobaenus - 2014-06-23 bišudzenis
Sylvia communis - 2014-06-23 bišudzenis
Lanius collurio - 2014-06-23 bišudzenis
Hirundo rustica - 2014-06-23 bišudzenis
Motacilla alba - 2014-06-23 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2014-06-23 bišudzenis
Oenanthe oenanthe - 2014-06-23 bišudzenis
Apus apus - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus cornix - 2015-05-30 bišudzenis
Passer domesticus - 2015-05-30 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 bišudzenis
Delichon urbicum - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus monedula - 2015-05-30 bišudzenis
- 2015-05-30 Stach
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 runagoze
- 2015-05-30 Stach
Callophrys rubi - 2015-05-30 Rallus
Neottia nidus-avis - 2015-05-24 runagoze
Helvella acetabulum - 2015-05-30 Rallus
Viola palustris L. - 2015-05-30 Stach
- 2015-05-30 Stach
- 2015-05-23 Stach
- 2015-05-23 Stach
Limax cinereoniger - 2015-05-23 Stach
Limosa lapponica - 2015-05-30 elektrolitr
- 2015-05-23 Stach
- 2015-05-23 Stach
Erinaceus europeus - 2015-05-20 Stach
Emberiza hortulana - 2015-05-30 dekants
Laetiporus sulphureus - 2015-05-23 sindi
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Stach
Phalaropus lobatus - 2015-05-30 Matrus
Tringa erythropus - 2015-05-30 Matrus
Cicindela hybrida - 2015-05-24 Matrus
Crex crex - 2015-05-30 Stach
Fringilla coelebs - 2015-05-30 Rallus
Jynx torquilla - 2015-05-30 Rallus
Oenanthe oenanthe - 2015-05-30 Rallus
Sylvia borin - 2015-05-30 Rallus
Linaria cannabina - 2015-05-30 Rallus
Riparia riparia - 2015-05-30 Rallus
Luscinia luscinia - 2015-05-30 Rallus
Columba livia domestica - 2015-05-30 Rallus
Delichon urbicum - 2015-05-30 Rallus
Sylvia atricapilla - 2015-05-30 Rallus
Muscicapa striata - 2015-05-30 Rallus
Corvus cornix - 2015-05-30 Rallus
Erithacus rubecula - 2015-05-30 Rallus
Apus apus - 2015-05-30 Rallus
Helix pomatia - 2015-05-30 Matrus
Anas platyrhynchos - 2015-05-30 Matrus
Fulica atra - 2015-05-24 Matrus
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 Matrus
Crex crex - 2015-05-30 Matrus
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 Matrus
Sylvia nisoria - 2015-05-30 Matrus
Sterna albifrons - 2015-05-30 elektrolitr
Lanius collurio - 2015-05-30 Matrus
Sylvia communis - 2015-05-30 bišudzenis
Delichon urbicum - 2015-05-30 bišudzenis
Libellula depressa - 2015-05-30 Matrus
Motacilla alba - 2015-05-30 bišudzenis
Libellula quadrimaculata - 2015-05-30 Matrus
Coenonympha pamphilus - 2015-05-30 Matrus
Coenonympha pamphilus - 2015-05-30 Matrus
Pieris napi - 2015-05-30 Matrus
Ciconia ciconia - 2015-05-30 bišudzenis
Gomphus vulgatissimus - 2015-05-30 Matrus
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 bišudzenis
Gomphus vulgatissimus - 2015-05-30 Matrus
Delichon urbicum - 2015-05-30 bišudzenis
Erythromma najas - 2015-05-30 Matrus
Acrocephalus palustris - 2015-05-30 Mareks Kilups
Sylvia borin - 2015-05-30 visvaldis.s
Podiceps cristatus - 2015-05-24 Matrus
Oenanthe oenanthe - 2015-05-29 visvaldis.s
Charadrius dubius - 2015-05-30 Matrus
Fringilla coelebs - 2015-05-30 bišudzenis
Dendrocopos major - 2015-05-30 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2015-05-30 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2015-05-30 bišudzenis
Circus aeruginosus - 2015-05-30 Matrus
Podiceps cristatus - 2015-05-24 Matrus
Corvus cornix - 2015-05-29 visvaldis.s
Inachis io - 2015-05-24 Matrus
Fringilla coelebs - 2015-05-30 bišudzenis
Apus apus - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus cornix - 2015-05-30 bišudzenis
Passer domesticus - 2015-05-30 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 bišudzenis
Columba livia domestica - 2015-05-30 bišudzenis
Saxicola rubetra - 2015-05-30 bišudzenis
Alauda arvensis - 2015-05-30 bišudzenis
Luscinia luscinia - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus monedula - 2015-05-30 bišudzenis
Emberiza citrinella - 2015-05-30 bišudzenis
Phylloscopus collybita - 2015-05-30 bišudzenis
Motacilla alba - 2015-05-30 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2015-05-30 bišudzenis
Strix aluco - 2015-05-30 Mareks Kilups
Inachis io - 2015-04-26 Matrus
Chiasmia clathrata - 2015-05-30 Matrus
Chiasmia clathrata - 2015-05-24 Matrus
Fringilla coelebs - 2015-05-30 bišudzenis
Regulus regulus - 2015-05-30 bišudzenis
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-30 bišudzenis
Pyrrhula pyrrhula - 2015-05-30 bišudzenis
Turdus viscivorus - 2015-05-30 bišudzenis
Erithacus rubecula - 2015-05-30 bišudzenis
Muscicapa striata - 2015-05-30 bišudzenis
Troglodytes troglodytes - 2015-05-30 bišudzenis
Sylvia atricapilla - 2015-05-30 bišudzenis
Ficedula hypoleuca - 2015-05-30 bišudzenis
Turdus merula - 2015-05-30 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 bišudzenis
Ficedula parva - 2015-05-30 bišudzenis
Saxicola rubetra - 2015-05-30 bišudzenis
Alauda arvensis - 2015-05-30 bišudzenis
Phoenicurus phoenicurus - 2015-05-30 bišudzenis
Sitta europaea - 2015-05-30 bišudzenis
Turdus philomelos - 2015-05-30 bišudzenis
Motacilla alba - 2015-05-30 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2015-05-30 bišudzenis
Saxicola rubetra - 2015-05-29 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-29 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-29 Aigars
Hippolais icterina - 2015-05-30 Mareks Kilups
Locustella naevia - 2015-05-30 Mareks Kilups
Apus apus - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus cornix - 2015-05-30 bišudzenis
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 bišudzenis
Delichon urbicum - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus monedula - 2015-05-30 bišudzenis
Motacilla alba - 2015-05-30 bišudzenis
Ciconia ciconia - 2015-05-30 bišudzenis
Phylloscopus trochilus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-29 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-29 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-29 Aigars
Turdus merula - 2015-05-29 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-29 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-29 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-29 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-29 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-29 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-29 Aigars
Phoenicurus ochruros - 2015-05-30 Mareks Kilups
Acrocephalus palustris - 2015-05-30 ElizeS
Carduelis carduelis - 2015-05-30 Mareks Kilups
Crex crex - 2015-05-30 Mareks Kilups
Fringilla coelebs - 2015-05-29 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2015-05-29 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-29 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-29 Aigars
Turdus viscivorus - 2015-05-29 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-29 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-29 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-29 Aigars
Lophophanes cristatus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-29 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-29 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-29 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-29 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-29 Aigars
Turdus merula - 2015-05-29 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-29 Aigars
Certhia familiaris - 2015-05-29 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-29 Aigars
Lophophanes cristatus - 2015-05-29 Aigars
Corvus corax - 2015-05-29 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-29 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-29 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-29 Aigars
Motacilla flava flava - 2015-05-30 Алексей
Anguis fragilis - 2015-05-30 W
Pernis apivorus - 2015-05-29 Aigars
Moneses uniflora - 2015-05-30 W
- 2015-05-30 W
Ciconia ciconia - 2015-05-30 IlzeP
Motacilla alba - 2015-05-30 IlzeP
Phylloscopus collybita - 2015-05-30 IlzeP
Emberiza citrinella - 2015-05-30 IlzeP
Crex crex - 2015-05-30 IlzeP
Erithacus rubecula - 2015-05-30 IlzeP
Fringilla coelebs - 2015-05-30 IlzeP
Phoenicurus ochruros - 2015-05-30 Igors
Anas strepera - 2015-05-30 Igors
Sterna paradisaea - 2015-05-30 Igors
Sylvia atricapilla - 2015-05-30 edge
Turdus merula - 2015-05-30 edge
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 edge
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 edge
Alauda arvensis - 2015-05-30 edge
Luscinia luscinia - 2015-05-30 edge
Carduelis carduelis - 2015-05-30 edge
Sylvia communis - 2015-05-30 edge
Hirundo rustica - 2015-05-30 edge
Motacilla alba - 2015-05-30 edge
Ciconia ciconia - 2015-05-30 edge
Stercorarius parasiticus - 2015-05-30 Igors
Cygnus olor - 2015-05-30 Igors
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Mareks Kilups
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Mareks Kilups
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Mareks Kilups
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Mareks Kilups
- 2015-05-30 nekovārnis
Locustella fluviatilis - 2015-05-30 Mareks Kilups
Calopteryx splendens - 2015-05-30 agnese.l
- 2015-05-30 agnese.l
Cyanistes caeruleus - 2015-05-30 ElizeS
Acrocephalus arundinaceus - 2015-05-30 Rallus
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 Rallus
Ficedula parva - 2015-05-30 Rallus
Hippolais icterina - 2015-05-30 Rallus
Crex crex - 2015-05-30 Rallus
Merops apiaster - 2015-05-30 Rallus
Erithacus rubecula - 2015-05-30 forelljjanka
Poecile palustris - 2015-05-30 forelljjanka
Tringa glareola - 2015-05-30 forelljjanka
Tringa glareola - 2015-05-30 forelljjanka
Tringa totanus - 2015-05-30 forelljjanka
Anthus pratensis - 2015-05-30 forelljjanka
Buteo buteo - 2015-05-30 forelljjanka
Prunella modularis - 2015-05-30 forelljjanka
Poecile montanus - 2015-05-30 forelljjanka
Muscicapa striata - 2015-05-30 forelljjanka
Troglodytes troglodytes - 2015-05-30 forelljjanka
Certhia familiaris - 2015-05-30 forelljjanka
Anas platyrhynchos - 2015-05-30 forelljjanka
Sylvia atricapilla - 2015-05-30 forelljjanka
Milvus migrans - 2015-05-30 forelljjanka
Ficedula hypoleuca - 2015-05-30 forelljjanka
Turdus merula - 2015-05-30 forelljjanka
Sturnus vulgaris - 2015-05-30 forelljjanka
Delichon urbicum - 2015-05-30 forelljjanka
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 forelljjanka
Ficedula parva - 2015-05-30 forelljjanka
Saxicola rubetra - 2015-05-30 forelljjanka
Parus major - 2015-05-30 forelljjanka
Alauda arvensis - 2015-05-30 forelljjanka
Columba palumbus - 2015-05-30 forelljjanka
Vanellus vanellus - 2015-05-30 forelljjanka
Carduelis spinus - 2015-05-30 forelljjanka
Anas crecca - 2015-05-30 forelljjanka
Corvus corax - 2015-05-30 forelljjanka
Anthus trivialis - 2015-05-30 forelljjanka
Larus canus - 2015-05-30 forelljjanka
Haliaeetus albicilla - 2015-05-30 forelljjanka
Hippolais icterina - 2015-05-30 forelljjanka
Crex crex - 2015-05-30 forelljjanka
Sylvia curruca - 2015-05-30 forelljjanka
Bucephala clangula - 2015-05-30 forelljjanka
Phoenicurus phoenicurus - 2015-05-30 forelljjanka
Turdus philomelos - 2015-05-30 forelljjanka
Grus grus - 2015-05-30 forelljjanka
Emberiza citrinella - 2015-05-30 forelljjanka
Pluvialis apricaria - 2015-05-30 forelljjanka
Pluvialis apricaria - 2015-05-30 forelljjanka
Cuculus canorus - 2015-05-30 forelljjanka
Dendrocopos major - 2015-05-30 forelljjanka
Sylvia borin - 2015-05-30 forelljjanka
Hirundo rustica - 2015-05-30 forelljjanka
Sylvia communis - 2015-05-30 forelljjanka
Phylloscopus collybita - 2015-05-30 forelljjanka
Ciconia ciconia - 2015-05-30 forelljjanka
Motacilla alba - 2015-05-30 forelljjanka
Corvus cornix - 2015-05-30 runagoze
Buteo buteo - 2015-05-30 runagoze
Hirundo rustica - 2015-05-30 bišudzenis
Corvus monedula - 2015-05-30 bišudzenis
Sylvia communis - 2015-05-30 bišudzenis
Fringilla coelebs - 2015-05-30 bišudzenis
Chloris chloris - 2015-05-30 bišudzenis
Columba livia domestica - 2015-05-30 bišudzenis
Passer domesticus - 2015-05-30 bišudzenis
Carduelis carduelis - 2015-05-30 bišudzenis
Delichon urbicum - 2015-05-30 bišudzenis
Apus apus - 2015-05-30 bišudzenis
Cuculus canorus - 2015-05-30 bišudzenis
- 2015-05-30 Māris Puķītis
Tringa ochropus - 2015-05-30 Māris Puķītis
Upupa epops - 2015-05-30 Janciss
Carterocephalus silvicolus - 2015-05-30 Māris Puķītis
Larus ridibundus - 2015-05-30 runagoze
Garrulus glandarius - 2015-05-29 vimba1
Acrocephalus palustris - 2015-05-29 vimba1
Sitta europaea - 2015-05-30 zais
Anas crecca - 2015-05-30 Vv
Tadorna tadorna - 2015-05-30 Vv
Upupa epops - 2015-05-30 Vv
Ciconia ciconia - 2015-05-30 vigulis
Inachis io - 2015-03-28 Mo
Phalera bucephala - 2015-05-16 Mo
Regulus regulus - 2015-05-30 ER
Phylloscopus collybita - 2015-05-30 ER
Acrocephalus palustris - 2015-05-30 ER
Gonepteryx rhamni - 2015-04-24 Mo
- 2013-10-30 Mo
Fringilla coelebs - 2015-05-29 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-29 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-29 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-29 Aigars
Lophophanes cristatus - 2015-05-29 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-29 Aigars
Corvus cornix - 2015-05-29 Aigars
Delichon urbicum - 2015-05-29 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-29 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-29 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2015-05-29 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-29 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-29 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-29 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-29 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-29 Aigars
Tringa ochropus - 2015-05-29 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-29 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-29 Aigars
Turdus merula - 2015-05-29 Aigars
Sturnus vulgaris - 2015-05-29 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-29 Aigars
Parus major - 2015-05-29 Aigars
Columba palumbus - 2015-05-29 Aigars
Sitta europaea - 2015-05-29 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-29 Aigars
Grus grus - 2015-05-29 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-29 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-29 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-29 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-29 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-29 Aigars
Hirundo rustica - 2015-05-29 Aigars
Motacilla alba - 2015-05-29 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-28 Aigars
Oriolus oriolus - 2015-05-28 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-28 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-28 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-28 Aigars
Certhia familiaris - 2015-05-28 Aigars
Turdus merula - 2015-05-28 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-28 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Chloris chloris - 2015-05-28 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-28 Aigars
Saxicola rubetra - 2015-05-28 Aigars
Passer montanus - 2015-05-28 Aigars
Ciconia ciconia - 2015-05-28 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Ardea cinerea - 2015-05-28 Aigars
Acrocephalus palustris - 2015-05-28 Aigars
Corvus cornix - 2015-05-28 Aigars
Delichon urbicum - 2015-05-28 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-28 Aigars
Hippolais icterina - 2015-05-28 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-28 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-28 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-28 Aigars
Motacilla alba - 2015-05-28 Aigars
Hypena rostralis - 2015-05-28 Mimi Serada
Crex crex - 2015-05-30 baibak
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2015-05-28 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-28 Aigars
Muscicapa striata - 2015-05-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-28 Aigars
Turdus merula - 2015-05-28 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-28 Aigars
Columba palumbus - 2015-05-28 Aigars
Corvus corax - 2015-05-28 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-28 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-28 Aigars
Turdus pilaris - 2015-05-30 baibak
Oriolus oriolus - 2015-05-28 Aigars
Hirundo rustica - 2015-05-28 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-30 ElizeS
Anser albifrons - 2015-05-30 riksons
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 Aigars
Turdus merula - 2015-05-28 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-28 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-28 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-30 ElizeS
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-30 ElizeS
Anas penelope - 2015-05-30 riksons
Sylvia communis - 2015-05-30 ElizeS
Phylloscopus trochiloides - 2015-05-30 ElizeS
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 Aigars
Muscicapa striata - 2015-05-28 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-28 Aigars
Motacilla alba - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-28 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-28 Aigars
Grus grus - 2015-05-28 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-30 Vv
- 2015-05-30 Vv
Anas strepera - 2015-05-30 riksons
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-28 Aigars
Certhia familiaris - 2015-05-28 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 Aigars
Dryocopus martius - 2015-05-28 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-28 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-28 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-28 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-28 Aigars
Oriolus oriolus - 2015-05-28 Aigars
Locustella fluviatilis - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-28 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-28 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-28 Aigars
Tetrao tetrix - 2015-05-28 Aigars
Poecile palustris - 2015-05-28 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-28 Aigars
Corvus cornix - 2015-05-28 Aigars
Turdus pilaris - 2015-05-28 Aigars
Muscicapa striata - 2015-05-28 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-28 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-28 Aigars
Dryocopus martius - 2015-05-28 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-28 Aigars
Turdus merula - 2015-05-28 Aigars
Sturnus vulgaris - 2015-05-28 Aigars
Saxicola rubetra - 2015-05-28 Aigars
Parus major - 2015-05-28 Aigars
Alauda arvensis - 2015-05-28 Aigars
Columba palumbus - 2015-05-28 Aigars
Luscinia luscinia - 2015-05-28 Aigars
Vanellus vanellus - 2015-05-28 Aigars
Hippolais icterina - 2015-05-28 Aigars
Phoenicurus phoenicurus - 2015-05-28 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-28 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-28 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-28 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-28 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-28 Aigars
Carduelis carduelis - 2015-05-28 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-28 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-28 Aigars
Hirundo rustica - 2015-05-28 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2015-05-27 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-27 Aigars
Locustella fluviatilis - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Scolopax rusticola - 2015-05-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-27 Aigars
Acrocephalus palustris - 2015-05-27 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-27 Aigars
Corvus cornix - 2015-05-27 Aigars
Streptopelia turtur - 2015-05-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Carpodacus erythrinus - 2015-05-27 Aigars
Parus major - 2015-05-27 Aigars
Luscinia luscinia - 2015-05-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-27 Aigars
Crex crex - 2015-05-27 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-27 Aigars
Grus grus - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-27 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-27 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-30 vigulis
Acrocephalus palustris - 2015-05-30 vigulis
Fringilla coelebs - 2015-05-27 Aigars
Cyanistes caeruleus - 2015-05-27 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-27 Aigars
Oriolus oriolus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-27 Aigars
Nucifraga caryocatactes - 2015-05-27 Aigars
Acrocephalus palustris - 2015-05-27 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-27 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-27 Aigars
Corvus cornix - 2015-05-27 Aigars
Streptopelia turtur - 2015-05-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-27 Aigars
Tringa ochropus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-27 Aigars
Dryocopus martius - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Sturnus vulgaris - 2015-05-27 Aigars
Carpodacus erythrinus - 2015-05-27 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-27 Aigars
Parus major - 2015-05-27 Aigars
Alauda arvensis - 2015-05-27 Aigars
Columba palumbus - 2015-05-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-27 Aigars
Sylvia curruca - 2015-05-27 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-27 Aigars
Grus grus - 2015-05-27 Aigars
Emberiza citrinella - 2015-05-27 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-27 Aigars
Coccothraustes coccothraustes - 2015-05-27 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-27 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-27 Aigars
Lanius collurio - 2015-05-27 Aigars
Hirundo rustica - 2015-05-27 Aigars
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 vigulis
Alauda arvensis - 2015-05-30 vigulis
Lanius collurio - 2015-05-30 vigulis
Lanius collurio - 2015-05-30 vigulis
Phylloscopus trochilus - 2015-05-27 Aigars
Periparus ater - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Sylvia curruca - 2015-05-27 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-30 vigulis
Saxicola rubetra - 2015-05-30 vigulis
Carpodacus erythrinus - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-27 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Turdus viscivorus - 2015-05-27 Aigars
Lullula arborea - 2015-05-27 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-27 Aigars
Prunella modularis - 2015-05-27 Aigars
Poecile montanus - 2015-05-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-27 Aigars
Certhia familiaris - 2015-05-27 Aigars
Tringa ochropus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-27 Aigars
Dryocopus martius - 2015-05-27 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Carpodacus erythrinus - 2015-05-27 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-27 Aigars
Columba palumbus - 2015-05-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-27 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-27 Aigars
Fringilla coelebs - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Poecile palustris - 2015-05-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-27 Aigars
Tringa ochropus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Parus major - 2015-05-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia curruca - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus collybita - 2015-05-27 Aigars
Regulus regulus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Garrulus glandarius - 2015-05-27 Aigars
Erithacus rubecula - 2015-05-27 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-27 Aigars
Anas platyrhynchos - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Ficedula parva - 2015-05-27 Aigars
Parus major - 2015-05-27 Aigars
Carduelis spinus - 2015-05-27 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus trochilus - 2015-05-27 Aigars
Phylloscopus sibilatrix - 2015-05-27 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-27 Aigars
Troglodytes troglodytes - 2015-05-27 Aigars
Sylvia atricapilla - 2015-05-27 Aigars
Ficedula hypoleuca - 2015-05-27 Aigars
Turdus merula - 2015-05-27 Aigars
Parus major - 2015-05-27 Aigars
Anthus trivialis - 2015-05-27 Aigars
Sylvia borin - 2015-05-27 Aigars
Sylvia communis - 2015-05-27 Aigars
Dendrocopos major - 2015-05-27 Aigars
Cuculus canorus - 2015-05-27 Aigars
Turdus philomelos - 2015-05-27 Aigars
Loxia curvirostra - 2015-05-27 Aigars
Buteo buteo - 2015-05-30 megere
- 2015-05-29 zemesbite
Lycaena phlaeas - 2015-05-30 Mari
Turdus merula - 2015-05-30 aralezi
Upupa epops - 2015-05-30 aralezi
Lamia textor - 2015-05-24 Osis
Lasiommata megera - 2015-05-30 Mari
Prunella modularis - 2015-05-30 ElizeS
Corvus corax - 2015-05-30 ElizeS
Sylvia communis - 2015-05-30 ElizeS
Dryocopus martius - 2015-05-30 ElizeS
Dryocopus martius - 2015-05-30 ElizeS
Anthus trivialis - 2015-05-30 ElizeS
Anas platyrhynchos - 2015-05-30 ElizeS
Ciconia ciconia - 2015-05-30 ElizeS
Carpodacus erythrinus - 2015-05-30 ElizeS
Tringa ochropus - 2015-05-30 ElizeS
Oriolus oriolus - 2015-05-30 elektrolitr
- 2015-05-30 kurmic
Nezināms
@ visvaldis.s
Nezināms Nezināms Nezināms Nezināms
Pēdējie komentāri
CerambyX 30.maijs, 23:02

Sprakšķis Agrypnus (=Lacon) murinus


Mari 30.maijs, 23:00

Paldies!


CerambyX 30.maijs, 23:00

Bez šaubām īstā suga - nav nemaz tik daudz novērojumu DD, tā ka prieks par jaunu ziņotu vietu ;)


CerambyX 30.maijs, 23:00

Kāds no smecerineikeim - šķiet Otiorhynchus sp.


CerambyX 30.maijs, 22:58

Baltā pelēkpūcīte


CerambyX 30.maijs, 22:47

Šķiet, mārīte Hippodamia notata


CerambyX 30.maijs, 22:47

Vītolu koksngrauzis


CerambyX 30.maijs, 22:47

Tieši tā!


CerambyX 30.maijs, 22:46

Sarkanspārņa Lygistopterus sanguineus kāpurs


CerambyX 30.maijs, 22:46

Domāju, ka liepu zobspārņa kāpuri


CerambyX 30.maijs, 22:44

Kaut kas zāģlapseņveidīgs


Rallus 30.maijs, 22:42

Parastā sērpiepe, ēdama


Rallus 30.maijs, 22:40

Augšējo spārnu gaišie pilnie laukumi ļauj nošķirt no līdzīgā agrā samteņa. Mūru samtenis.


Edgars Smislovs 30.maijs, 22:30

Šis ir Upes ķauķis.


Rallus 30.maijs, 22:08

Vai bildei lietota kāda pēcapstrāde? Manā datorā galva rādās vairāk uz melno pusi, ne pelēko. Gan jau dabā labi apskatīta.


Rallus 30.maijs, 11:38

Perfekti!


Mari 30.maijs, 09:16

Vai varētu būt mūru samtenis?


ER 29.maijs, 22:52

Apsveicu, Jāni! Lieliski!


forelljjanka 29.maijs, 20:19

Ceru ka suga noteikta pareizi,dikti jau nu zīmīgs un neredzēts.Speciāli paņēmu koordinātes,vai esmu Saldus novadā.Vinnozīmīgi-biju,tad liekas ,Saldus novadam jauna suga!;)


nekovārnis 29.maijs, 18:26

Apsveicu!:)


galochkin 29.maijs, 14:25

Uģis, Jānis - paldies. Спасибо большое за советы, рекомендации и ссылку на Mate Bence. По поводу абсурдности или художественности можно спорить (конечно животных, птиц лучше всего фотографировать в их естественной среде обитания), а насчет провоцирования записью голоса - согласен полностью. Многие птицы начинают волноваться уже после первой минуты записи. Поэтому нельзя злоупотреблять этим.


ivars 29.maijs, 12:38

Kas par kadriem!


Edgars Smislovs 29.maijs, 12:25

Pēc šādām bildēm laikam var nolasīt gredzenu


zemesbite 29.maijs, 12:07

Sveķu platsmeceris?


zemesbite 29.maijs, 11:08

Paldies! :)


zemesbite 29.maijs, 11:07

Paldies!:)


Bekuvecis 29.maijs, 09:27

Sazinieties ar Gada sēnes 2015 izvirzītāju Tāli Gaitnieku no "Silavas". Pilna kontaktinformācija ir šeit: http://miko.ldm.gov.lv/GADA_SENE.htm. Viņš būs ļoti atsaucīgs!


enesija 29.maijs, 09:13

Paldies, Uģi! Būs vien īstais, jo pārējās ģints sugas ir siltzemju iemītnieki! Apsveicu ar jaunu sugu!


forelljjanka 28.maijs, 23:55

Laikam pienācis brīdis kad atkal par to jāraksta.Ne somzīlītes sakarā(somzīlīti lieliski var bildēt vispār neprovocējot).Putnu fotogrāfi(arī es to skaitā)tiek pie lieliskiem kadriem tos provocējot ar konkrētās sugas dziesmas ierakstiem.Tomēr,tā ir darbība kam jāpieiet ārkārtīgi uzmanīgi.Galvenais,putnus nevajadzētu provocēt ilgstoši, max.10-15 min.Pazīstot konkrētās,bildējamās sugas paradumus un uzvedību(kas būtībā arī ir svarīgākais lai tiktu pie labiem kadriem)provocējot pietiek burtiski ar dažām minūtēm,lai tiktu pie vēlamā rezultāta.Situācijās kad bildējamais putns uzvedas neadekvāti(piem.metas virsū skaņas avotam)provocēšana jāpārtrauc. Tāpat nevajadzētu ,neizmantojot slēpni vai spectērpu, meģināt bildēt putnus pie to ligzdām.Somzīlīte kā reiz ir viens no retajiem kuru var bildēt pie ligzdas,neizdarot asas kustībās jau pēc 5-10 min.tā turpinās būvēt ligzdu vai barot caļus(tad jau tikai M,jo somzīlītes T to nedara). Nobeigumā,ja ir vēlešanās tikt pie konkrētas sugas fotoattēliem,droši var prasīt man padomu,savulaik pat forumā uzsāku vairākas tēmas par dažādiem slēpņiem un to pielietojumu.


Ivars L. 28.maijs, 23:25

Vajadzētu būt gada sēnei lielajai pergamentsēnei?


CerambyX 28.maijs, 23:21

Šie gan no putnu foto viedokļa ir diezgan absurdi un neveiksmīgi kadri - ieteiktu tomēr mazāk aizrauties ar putnu provocēšanu ar balss ierakstiem, lai tos pievilinātu uzsēsties uz kādiem iepriekš sagatavotiem zariem (jo īpaši - pārspīlēti dekoratīviem zariem). Putnu foto viens no galvenajiem mērķiem tomēr ir mēģināt iemūžināt putnus to dabiskajā vidē, maksimāli cenšoties tiem netraucēt. Bet ja ir vēlme taisīt mākslinieciskos kadrus uz dažādiem zariem ar smuki izplūdušu fonu, tad tam ir citas metodes (sk. gūglē - Mate Bence).


forelljjanka 28.maijs, 23:05

Atceros,nu jau liekas vairākus gadus atpakaļ,PiterānUģis rakstīja(vai teica):Nobildē neziemā lielo dumpi! Tas nu ir darīts!;)Sērijā redzams tieši māviena process(kas nebija nemaz tik viegli),viss putna ķermenis tā vibrē ka autofokuss apjūk un sāk braukāt to meklēdams!!!:O Atšķirībā no pārējās fotosesijas, kurā putns lēnām,kā hameleons staigā,periodiski diezgan ilgi iepozēdams!


CerambyX 28.maijs, 22:26

Mārīte Subcoccinella vigintiquattuorpunctata


CerambyX 28.maijs, 22:12

Priežu raibpūcītes kāpurs


CerambyX 28.maijs, 22:00

Kaut kas specifisks... Atgādina kaut ko no Dysderidae dzimtas, bet Lv sugu sarakstā nerodu, ka būtu minēta kāda šīs dzimtas suga. Pēc izskata un izplatības areāla (ir sastopama Lietuvā) vistuvākais šķiet variants Harpactea rubicunda. Varbūt jauna suga Latvijai? :) Jājautā Inesei Cerai!


CerambyX 28.maijs, 20:15

Domāju, ka kāļu baltenis


CerambyX 28.maijs, 20:14

Domāju, ka alkšņu mainīgais lapsprīžmetis (Hydriomena impluviata)


CerambyX 28.maijs, 20:12

Rudens sfings (Macroglossum stellatarum) - reta suga, g.k. ieceļo no dienvidiem, kur tā gan ir ļoti bieži sastopama.


CerambyX 28.maijs, 20:06

Kaut kāda koksnesmuša Xylophagidae


visvaldis.s 28.maijs, 19:43

Gaigala.


Elfiņš 28.maijs, 19:21

Jāņogu raibenis


Bekuvecis 28.maijs, 17:54

P.S. Korektuma labad: manis piesauktā F.queletii atradne galu galā nepalika tukša. Pieci bikiņ aizkavējušies tomēr uzradās...


forelljjanka 28.maijs, 08:52

Pie interesantajiem tāpēc ka suga nepareizi noteikta ? :DD Ja pa nopietno,ja ir grūtības ar ad.gaišo,tas ir lielāks par alpiņu(parasto)un tam ir 3 pirksti(nav pakaļpirksta),minūts(trulītis)ir daudz mazāks un tam pirksts ir ! ;)


CerambyX 28.maijs, 00:18

Kāpēc ne gaišais šņibītis?


roosaluristaja 28.maijs, 00:00

Pēc manām domām - velnarutku grābeklīte (Erodium cicutarium).


W 27.maijs, 21:59

Paldies par jauko ziņu:)


Ansis 27.maijs, 21:44

parastā ligzdene - Neottia nidus-avis


Wiesturs 27.maijs, 21:06

Jā, šo sugu arī domāju, bet ar latviskajiem nosaukumiem kā vienmēr putrojos :)


Bekuvecis 27.maijs, 21:01

Nupat saņēmu ziņu no E.Vimbas: ar augstu varbūtību - tiešām Helvella corium. Nelielā šaubu ēniņa - dēļ tā, ka sporas esot drusku mazākas nekā "pēc priekšrakstiem". Taču sporu uzbūve un sēnes makroskopiskās pazīmes - perfektā sakritībā!


dziedava 27.maijs, 10:03

Man dziedavā katru dienu ir links uz konkrētās dienas foto dažādos gados, piem., šodien: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?menesis=05&fdat=27 Pamanīju šo tauriņu un skatījos Uģa pārskatā; īsti novados neorientējos, nesapratu, ir vai nav šai sugai Salaspils, man novērojumu atlasē šķita, ka nav, vēlāk izrādījās, ka tomēr Salaspils nov. jau ir atķeksēts, bet nu neko, novērojums jau pievienots. :D


roosaluristaja 27.maijs, 09:39

Neesmu eksperts, bet manuprāt nekas cits kā Gyromitra esculenta tas nevar būt.


nekovārnis 27.maijs, 09:08

Izskatījās aizdomīgi precīzi "pirms trim gadiem":)


dziedava 27.maijs, 08:51

Jā, 2012.g


nekovārnis 27.maijs, 08:47

2012.gads? Nav sajaukts?


Sintija Martinsone 27.maijs, 07:32

Koka kreisā puse ir redzama nākamajā - 4. attēlā. Nekā cita aizdomīga tajā pusē nesaskatīju. Un pēc pēdējā attēlā redzamās izskrejas arī neko nevar pateikt?


Wiesturs 27.maijs, 00:42

Jā, izskatījās diezgan būdīga, tas arī pievērsa manu uzmanību. Jauki, tā man jauna suga.


CerambyX 27.maijs, 00:09

Garkājods sp. - rādās, ka no Nephrotoma ģints


CerambyX 27.maijs, 00:08

Tas, kas fotogrāfēts visvairāk kaut kā izskatās pēc kādas sasveķojušās zibens/uguns rētas. Sveķotājkoksngraužu kāpuri attīstās priedes mizas slānī - attiecīgi tie sasveķojumi, kas uz cietās koksnes daļas diez vai ir sasitīti ar šo sugu. No visām bildēm tāda aizdomīgi interesanta izskatās 3. attēlā redzamā koka kreisā puse, ko īsti nevar saskatīt - varbūt ir iespēja nofotogrāfēt tieši šo pusi? Kopumā gan jāatzīmē, ka tādi izteikti tipiski un viegli atpazīstami vien ir tie koki, kas ir apdzīvoti jau ilgstoši (mierīgi 10 gadi un vairāk) - svaigi apdzīvotus kokus nemaz tik viegli atpazīt nav... :)


CerambyX 26.maijs, 23:57

Domāju, ka hastulatum (zaļganā) - tām tas S2 melnais zīmējums reizēm mēdz būt mazliet reducēts un līdzīgi kā lunulatum - bez 'kātiņa'. Bet nu pārējais vēdera krāsojums gan kā hastulatum ne lunulatum, kam, vienkārši sakot, vēders vairāk melns kā zils. Teorētiski S2 var atgādināt puella, bet man šķiet, ka tomēr tai vienmēr būs tāds izteikts 'U' veida zīmējums, kas sānos nesadalās, kā arī acu apakšpuse nav zaļgana (tā tāda hastulatum/lunulatum pazīme - nu varbūt arī nedaudz johanssoni). Tas vismaz ko es saskatu šajos fotoattēlos :)


CerambyX 26.maijs, 23:49

Tieši tā - meža smilšvabole. Principā jau nesajaucama suga - pamattonis izteikti tumšāks kā citām sugām, gaišās joslas šauras un arī izmēros lielāka suga :)


CerambyX 26.maijs, 23:48

Vērpēji ir - vībotņu vērpēju kāprui.


CerambyX 26.maijs, 23:46

Kārklu raibenis


CerambyX 26.maijs, 23:46

Plankumainais sprīžmetis


Mimi Serada 26.maijs, 23:29

Smailais lāčpurns Morchella conica ?


dziedava 26.maijs, 23:01

Pajauna koksnes vilkpienaine Lycogala epidendrom. Šai vairs nevajadzētu rāpot ;)


Edgars Smislovs 26.maijs, 21:20

Liels paldies par informāciju! :)


gudgalf 26.maijs, 16:51

Tā jau ir - uz vietas vienmēr labāk redzams, kas un kā. Atsevišķi kadri var ne tā izskatīties :)


roosaluristaja 26.maijs, 16:41

Pēc manām domām avotu veronika (Veronica beccabunga).


dante 26.maijs, 16:35

Ir doma, ka tā varētu būt avotkrese, bet zied ar gaiši ziliem ziediņiem. Tātad tas ir kaut kas cits, bet nezinu kas.


Rallus 25.maijs, 23:35

Tādu tīģervaboli iepriekš nebiju manījis.


Rallus 25.maijs, 23:28

Nesanāca laiks paskatīt noteicējus, bet būs jāparbauda tās atšķirīgās pazīmes. paldies par uzvedinošo domu.


Rallus 25.maijs, 23:26

Sarkanā jau gan, ne tikai krāsas - svarīgs kopskats, siluets un proporcijas.


Vladimirs S 25.maijs, 23:24

Ir citas bildes ar - sarkanu asti. Bija 2 bildetāji!


CerambyX 25.maijs, 23:12

Laikam jau purvu micīte (Mitrula paludosa)?


dziedava 25.maijs, 23:00

Sēne tā nav, tā ir gļotsēne. Izskatās, ka vajadzētu būt gļotsēnei Tubifera ferruginosa (pēc krāsas, gabalu savstarpējā novietojuma), bet šī gļotsēne sastāv no tādām kā blakustrubiņām, sk.: http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl/index.php?wyb=gal&rodzaj=Tubulifera&gat=0&foto=14 kas šajā attēlā nav īsti redzams. Tā var būt arī Tubifera ferruginosa, ja, piem., kāds gļotsēni ir saspiedis, bet droši to apgalvot nevaru. Būtu labi, ja varētu gļotsēni pēc pāris dienām novērot (un nobildēt) atkal. Ja būtu šī suga, tad kļūtu brūna.


zemesbite 25.maijs, 22:59

Paldies!:)


CerambyX 25.maijs, 22:46

Mārīte Propylea quatuordecimpunctata - īpatnis ar 'padzisušu' rakstu, jebšu melnie plankumi īpaši viens ar otru nesaplūst.


nekovārnis 25.maijs, 22:46

Paldies!


zemesbite 25.maijs, 22:44

Paldies! Nebiju pamanījusi, ka ir arī tāda agrā dižspāre! :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Zilzaļai dižspārei vēl par agru - būs agrā dižspāre :)


CerambyX 25.maijs, 22:37

Krāšņvabole Trachys minutus


zemesbite 25.maijs, 22:10

Labi, tā arī darīšu!:)


dziedava 25.maijs, 22:08

Par sūtīšanu pajautāšu! Jebkurā gadījumā ievākt iesaku, atbildi negaidot, jo tā sēne, kā Sintija novēroja, ātri saplok un paliek grūti atrodama. Nogādāšanas ātrums jau ir pakārtots jautājums.


zemesbite 25.maijs, 21:58

Ievākt varētu, bet līdz Rīgai patālu, varbūt var sūtīt aploksnē, celofāna maisiņā?


dziedava 25.maijs, 21:53

Jauki! Vai paraudziņu ievākt un nogādāt uz LU Biol.fak. arī būs iespējams?


CerambyX 25.maijs, 21:52

Tieši tā - agrā smaragdspāre.


Siona 25.maijs, 21:49

Manam kadiķim arī sēne palika šāda, tā kā sēne arī izskatās tāda pati ;)


dziedava 25.maijs, 21:48

Paldies! Es kaut kur lasīju, ka parazitē arī uz vaboļu kāpuriem, būtu jau interesanti, ja to varētu apstiprināt. Bet manispēc, lai ēd tikai sprakšķus;) Nākamreiz nopietnāk piedomāšu par bildēšanu. Te galīgi nepadomāju par sugas noteikšanu, vnk bildēju faktu, ka apakšā ir kaut kāds reāls kāpurs :)


zemesbite 25.maijs, 21:45

Šī laikam arī ir tā bumbieru-kadiķu rūsa, vismaz kadiķis izskatās tāds pat kā Sionai...


CerambyX 25.maijs, 21:41

Ottreiz novērojums nav jāpievieno :)


CerambyX 25.maijs, 21:40

Bet tas jau laikam nebūtu nekas neparasts, ja šī sēņu suga būtu specializējusies uz sprakšķu kāpuriem, ne? Parazītiskiem organismiem jau tomēr tāda specializācija visai raksturīga... :)


CerambyX 25.maijs, 21:38

Tas par audzēšanu bija tāds vispārīgs komentārs par kāpuriem, ne šo konkrēto gadījumu - šim tiešām vairs nekas nepalīdzēs :D Nu beigtu kāpuru, ja tas ir pietiekami labi saglabājies (lielākas cerības, ja tā ārējais ķermenis ir tāds nedaudz cietāks un hitinizēts nevis mīksts un 'ļumīgs'), jau var pētīt tāpat - galvenās pazīmes, lai noteiktu vismaz līdz dzimtai, jau tāpat varētu redzēt. :) Ne vienmēr, bet daudzos gadījumos, piemēram, savarīgs ir tieši ķermeņa pēdējā posma forma, kas šim eksemplāram, piemēram, izskatās gana labi saglabājies. Tik vien, ka attēlā īsti līdz galam saprast nevar :) Bet nu jebkurā gadījumā - 90% domāju, ka tas ir sprakšķa kāpurs.


Mari 25.maijs, 21:36

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:32

Jā, rāceņu baltenis :)


CerambyX 25.maijs, 21:31

Pelēkā āboliņpūcīte


dziedava 25.maijs, 21:26

Paldies, es jau šaubījos, vai likt DD, resp., vai vispār var noteikt.:)


Mari 25.maijs, 21:26

Vai šis varētu būt rāceņu baltenis?


dziedava 25.maijs, 21:25

Paldies, bet irbuļu milneņu kāpuriem pat vislabākā barošana vairs nelīdzēs ;) Beigtiem kāpuriem nav kā sēnēm kaut kas sporām līdzīgs, ko pētīt mikroskopā?


Siona 25.maijs, 21:24

Gana zaļš, lai arī būtu kāds no Phyllobius smecerniekiem.


Siona 25.maijs, 21:20

Paldies par sprakšķiem!


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Cardiophorus ruficollis


CerambyX 25.maijs, 21:17

Sprakšķis Selatosomus aeneus


CerambyX 25.maijs, 21:17

Jā, varētu būt kaut kādu Thanatophilus līķvaboļu kāpuri.


Siona 25.maijs, 21:17

Paldies! :)


CerambyX 25.maijs, 21:16

Pēc spārnu apakšpuses šos ir ļoti viegli noteikt. No virspues - krietni vien 'viltīgāk' :) Spriežot pēc tā, ka tas melnais spārna stūris gar spārna galu sniedzās diezgan tālu , tad tā kā vajadzētu arī būt kāļu baltenim.


Stach 25.maijs, 21:13

'''Dabas dati ''ir piemetuši manu vārdu svešai bildei,tajā brīdī lādēju savas bildes :)


CerambyX 25.maijs, 21:10

Agrā smaragdspāre


CerambyX 25.maijs, 21:01

Bez šaubām kāļu baltenis :)


gudgalf 25.maijs, 20:59

Nav tomēr melnā klija? Astes šķēlums salīdzinoši mazs (varbūt leņķis bildē ne tāds?) un virsaste ar neizskatās ruda


CerambyX 25.maijs, 20:59

Jā, nu te tā ne visai labi var to dibenalu redzēt... :) Jautājums vai centrālajiem radziņiem ir vēl galā sazarojums vai tomēr nav? Kopējais 'formāts' un krāsojums jau atgādina gan kādu no sprakšķu kārpuriem, kam var būt arī ne tikai drātstārpu tipa kāpuri (tas gan tāds biežāk sastopamais variants). Tur piemēram Stenagostus ģints kāpuri ir šādi: https://c1.staticflickr.com/5/4042/4437923301_6483874f1e_b.jpg Tiem gan Lv tik viena ļoti reta suga, kas sastopama vecos priežu mežos. Bet nu kaut kādi šai ģintij radniecīgu ģinšu (Athous u.c.) kāpuri droši vien līdzīga paskata. Vispār jau savā ziņā kāpuri interesanta štelle, bet daudzos gadījumos mazliet sanāk tāda 'bakstīšanās tumsā', jo ne visus kāpurus var tā viegli noteikt... Ja sarežgītos variantos gribas noteikt ar 100% precizitāti, tad laikam atliek tik kāpurs ievākt un no tiem mēģināt izaudzēt pieaugušus īpatņus :) Tas gan ar nav viegli - vajag vietu, kur likt trauciņus, jāzin ar ko kāpuru barot, jācīnās ar citu dzīvokļa/mājas iemītnieku pretenzijām pret kāpuriem uz palodze/skapī utt. :D


CerambyX 25.maijs, 20:49

Mizasblakts Aradus betulae


forelljjanka 25.maijs, 20:16

Uģis laikam nav pamanījis! Ugunsvaboli pieminēju tāpēc, ka tās kāpuriem astē ir radziņi,melngalvas tie ir taisni,sarkanajai līki.:D Te bildē izskatās ka radziņi ir pat četri,tādu nevienu īsti nezinu,kaut tie radziņi ir daudzām sugām,ne tik sen Uģis savā blogā rakstīja un bija bildes, par dažādu zemmizas iemītnieku kāpuriem,četri radziņi liekas nebija nevienam! ;)


dabasmīlis 25.maijs, 20:06

Mājas strazda bildi man piemeta "Dabas dati" paši. Nezinu kā tas jums sanāca :)


Wiesturs 25.maijs, 20:05

Ā, paldies! Tad man vienā vecā bildē šī suga ir nepareizi noteikta (nenodošu, kurš noteica :) )


roosaluristaja 25.maijs, 20:04

Es neesmu botāniķis, bet domāju, ka tīruma šī nekādīgi nav. Pēc manām domām - birztalu (Veronica chamaedrys).


nekovārnis 25.maijs, 19:48

Jā, ar tām spārēm izskatās ka man vēl būs grūti šovasar. Šodien Talsos ar safotogrāfēju vairākas šādas sīkās, bet nevienu pat ne tuvu nespēju noteikt:( Tādas spāres sp. atstāšu mapēs līdz vēlam rudenim, tad arī likšu DD.


roosaluristaja 25.maijs, 19:41

Roberta gandrene (Geranium robertianum).


CerambyX 25.maijs, 19:32

Jā, kaut kā pēc Rheumaptera subhastata it kā izskatās. 100% pārliecība gan vēl nav (pieredze ar šo sugu pašam nav) - jāpapēta vēl kādi resursi :)


roosaluristaja 25.maijs, 19:31

Efeju sētložņa (Glechoma hederacea)


CerambyX 25.maijs, 19:27

Stipri apdilis kāds no zaļajiem Phyllobius smecerniekiem


CerambyX 25.maijs, 19:25

Ar tā kā lapgrauzis Gonioctena viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:25

Jā, domāju ka G.viminalis


CerambyX 25.maijs, 19:24

Meža smilšvabole gan, jā!


CerambyX 25.maijs, 19:23

Ogu krūmu vairogblatks


CerambyX 25.maijs, 19:23

Skrejvabole Carabus cancellatus


CerambyX 25.maijs, 19:23

Tinējs, ar tā kā Ancylis badiana


CerambyX 25.maijs, 19:22

Ar šo jau it kā grūti būs - svaigi izkūņojies ekzemplārs :)


CerambyX 25.maijs, 19:20

Sprakšķis Selatosomus cruciatus


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lapgrauzis Donacia aquatica


CerambyX 25.maijs, 19:19

Lēcējzirneklis Salticus sp. - šiem sugas īsti neesmu 'izkodis'.


CerambyX 25.maijs, 19:17

tpu - Ancylis :)


CerambyX 25.maijs, 19:17

Tinējs - tā kā Anticlea badiana


CerambyX 25.maijs, 19:10

Spīdulis Glischrochilus sp., kaut gan principā šādus ar tik lieliem un milzīgiem oranžajiem laukumiem es tomēr diezgan droši sauktu par G.grandis.


CerambyX 25.maijs, 19:09

Spīdulis Glischrochilus hortensis


CerambyX 25.maijs, 19:09

Abi tiešām viena suga - koksngrauzis Tetropium castaneum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Koksngrauzis Asemum striatum


CerambyX 25.maijs, 19:08

Lapgrauzis (vai varbūt var saukt arī par spradzi?) Crepidodera aurata


roosaluristaja 25.maijs, 19:01

Divmāju kaķpēdiņa (Antennaria dioica).


nekovārnis 25.maijs, 18:51

Mella, ar šaurām svītrām - izskatās pēc meža smilšvaboles.


dziedava 25.maijs, 09:42

Paldies! Ugunsvaboli man gluži nevajag ;) Jautājums tāpēc, ka uz šī kāpura auga irbuļu milnene; šo sēņu sugu 2013.g. atklājot, pētītā paraudziņa sēne auga uz sprakšķa kāpura. Tas arī laikam LV ir vienīgais kāpurs, kas pētīts šīs sēnes sakarā. Jautājums, vai aug tikai uz sprakšķu, vai arī citiem kāpuriem, tāpēc būtu īpaši interesanti, ja varētu droši pateikt, ka tas nav sprakšķa kāpurs. Man jau ar tā izskatījās, bet droši nezinu, tāpēc arī jautāju. :)


forelljjanka 25.maijs, 08:31

No manas niecīgās pieredzes,melngalvas ugunvabole laikam nebūs...;)Sparkšķiem,cik nu atceros no Uģa komentāriem ,kāpurs ir kā tautā saka-"drātstārps",šis itkā neizskatās...;)


dziedava 24.maijs, 23:40

Šim nevar pateikt vismaz aptuveni kam tas kāpurs varētu būt? Būtiskākais zināt, vai tas varētu nebūt sprakšķis.


Divpēdis 24.maijs, 23:35

Nu ja jūs abi tā sakiet, tad būs jāpadodas;) Paldies!


W 24.maijs, 22:51

Paldies! Ja būs iespējams, apskatīšos pēc pāris nedēļām.


gunarsp 24.maijs, 22:30

Šis ir ziemeļu sikspārnis. Otrā bildē viennozīmīgi nevarēju noteikt. Gunārs Pētersons Sikspārņu eksperts


Ansis 24.maijs, 22:29

Izskatās pēc martagonlilijas - Lilium martagon


nekovārnis 24.maijs, 22:02

O! Labs! Paldies!


CerambyX 24.maijs, 21:53

Pamatīgākais kāds mums ir :) Milzu garkājods (Pedicia rivosa) - samērā reta suga laikam.


W 24.maijs, 21:31

Paldies!


CerambyX 24.maijs, 20:50

Tas pats meža bambals vien ir.


CerambyX 24.maijs, 20:37

Tūkstoškājis, laikam Strongylosoma pallipes


CerambyX 24.maijs, 20:35

Izskatās, ka tā pati C.sanguinolenta vien būs, jā.


CerambyX 24.maijs, 20:30

Es ar piekritīšu, ka būs mazais vijolīšu purvraibenis :)


CerambyX 24.maijs, 20:28

Parastais madaru lapsprīžmetis (Epirrhoe alternata)


CerambyX 24.maijs, 20:28

R.hastata laikam tomēr ne, bet nevaru īsti izlemt starp Epirrhoe tristata un hastulata... :)


CerambyX 24.maijs, 20:17

Resnkājodi Bibionidae sp.


CerambyX 24.maijs, 20:16

Tas pats vien ir jā!


CerambyX 24.maijs, 20:15

Rādās, ka bijis dumbrcālis


CerambyX 24.maijs, 20:15

Brūnais zeltainītis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Brūnais viršu sprīžmetis


CerambyX 24.maijs, 20:14

Agrā smaragdspāre


Rallus 24.maijs, 19:28

Perspektīvā kāda labāko bilžu izvēle varētu būt gan. Tādi kadri iemūžinās un ceļ vietas vērtību - sk. par to 'jātniek-zebieksti': http://www.earthtouchnews.com/cute-and-cool/funny/update-the-woodpecker-riding-weasel-has-been-immortalised


Rallus 24.maijs, 19:22

Āboliņa sprīžmetis?


Divpēdis 24.maijs, 11:00

Varbūt taisām kaut kādu izlasīti - ja ir vismaz trīs jūsmotāji, tur bilde varētu nokļūt. Varētu būt sezonas konkurss, varētu būt lapas treileris... kas ieslēdzas, ja sekundes desmit nav veikt ielogošanās. DD viegli populārā versija tam, kas te ienāk garāmejot. Kaut kā tās citās zemēs lidojošās zebiekstes jāpanāk!;)


Rallus 24.maijs, 09:38

Precīzs 'šāviņš' - asai redzei lidojumā atbildēts ar 'asu' foto


Rallus 24.maijs, 09:37

Novērojumu skaits turpina pieaugt! Būs laba oriģinālbilde;)


Rallus 24.maijs, 09:34

Virs Valmieras pilsētas šīs nav vēl izdevies novaktēt. Labi cipari!


Rallus 24.maijs, 09:08

Spēcīgi!


Rallus 24.maijs, 09:08

Niedru lijai vajadzētu būt. Pārāk silti tie toņi un kopējais izskats daudz vairāk lijisks, ne pundurērglisks


runagoze 23.maijs, 22:39

Šis ir fantastiski! :)


Fuatra 23.maijs, 21:29

bet niedru lija, kāpēc ne?


visvaldis.s 23.maijs, 20:05

Pieliku vēl. Diemžēl visas vienādi sliktas.


EL 23.maijs, 19:54

Bac, nesgaidīju aplikācijā riktīgo karti, telefons iezīmēja ligzdu Lietruvā. Nez, kā to karti var pamainīt, vai novērojumu izdzēst? Man nesanāk. ELe


CerambyX 23.maijs, 19:42

Nav vēl kāda bilde? Kaut kā man pēc pundurērgļa izskatās!


nekovārnis 23.maijs, 19:09

Superbilde!


zemesbite 23.maijs, 13:35

Paldies! :)


Divpēdis 23.maijs, 08:15

tad jābrauc vēlreiz ķert, jo tāds man vēl nav vispār;) Diezgan kompakti tas bariņš tur dzīvojās


Elfiņš 23.maijs, 03:33

Vairāk izskatās pēc Mazā vijolīšu purvraibeņa ;)


forelljjanka 22.maijs, 20:20

Šopavasar piebeigs mani tie stagnatiļi!!!:D Mērsragā ieziņo,es aizbraucu-nav,pēc laika-atkal uzrodas!Analoģiski-Svētes grīva.Labi,Gaiļu dīķis deva sēriju pašvaku kadru ,pēc kuriem šamie kaut kur notinās,lai uzrastos dažas dienas vēlāk! ;) Bet tā,vai nu esam iemācijušies atpazīt,vai arī palikušas vairāk!


nekovārnis 22.maijs, 16:55

Paldies!


CerambyX 22.maijs, 16:39

Pogonocherus fasciculatus


CerambyX 22.maijs, 16:37

Koksngrauzis Oxymirus cursor


Bekuvecis 22.maijs, 16:27

Būs kāda Geopora sp. Kura - šobrīd neesmu gatavs rakņāties.


de kje 22.maijs, 14:22

labi labi...vainigs!!!! :) Kustibas kaa cielavai un dzivojas pa ezera malu


de kje 22.maijs, 14:14

Taa ir dzeltena cielava-Mamma!!!


CerambyX 22.maijs, 14:11

Šī ir stepes čipste


sandis 22.maijs, 13:57

Vakar vakarā pusstundas laikā pāri Lauciņu karjeram Cēsīs 66 melnkakla gārgales divos baros migrācijā uz Z-ZR. Šķiet, ka liels skaits pavasara migrantiem iekšzemē.


Mari 22.maijs, 12:27

Jā, ... laikam gan, paldies! :)


CerambyX 22.maijs, 12:02

Taisns, īlenveida knābis, izteikti garas kājas - tā kā velk uz dīķu tilbīti.


CerambyX 21.maijs, 23:28

Tā tomēr būs kāda no vardēm - šķiet ka parastā?


Siona 21.maijs, 22:19

Par savām gaitām fakultātes (un Rīgas) virzienā gan vēl nezinu, bet paldies par informāciju! :)


Bekuvecis 21.maijs, 22:04

Ja gribat ko nogādat E.Vimbam, tad ziniet: viņš plāno būt fakultātē rīt un otrdien pa dienas vidu (nupat ar viņu runāju). Varat arī iepriekš atstāt pie sarga.


Bekuvecis 21.maijs, 22:00

Vēstuli e-pastā saņēmu un nupat atbildēju.


Siona 21.maijs, 21:52

Jā, tā gan. Es tikai nezinu, vai man tagad vajadzētu turpināt priecāties par glītajām sēnēm :D :) Paldies! :))


CerambyX 21.maijs, 21:45

Blakts Corizus hyoscyami


dziedava 21.maijs, 21:43

Paskati http://web2.mendelu.cz/af_291_projekty2/vseo/stranka.php?kod=163 tur Gymnosporangium sabinae gluži kā Tavi sporu attēli :)) Tad jau būs īstā. Un tur var palūrēt arī citām rūsām sporu attēlus. Bumbieru - kadiķu rūsas bumbieru stadija izskatās šādi: http://dziedava.lv/daba/izveleta_daba.php?aug_id=1825&ftips1=77


Siona 21.maijs, 21:39

Pievienoju! :) Ja nepietiek, dod ziņu!


Bekuvecis 21.maijs, 21:37

O.K., droši vien "veci un pārauguši" vietā bija jāsaka "paveci un pārauguši". Taču neko citu kā minēto sugu joprojām nevaru iedomāties.


dziedava 21.maijs, 21:33

Vajag sporu mikroskopiskai analīzei, jo kadiķu rūsas (tai dažādas sugas) pavasara stadija uz kadiķiem nav tik bieži sastopama. E.Vimba pats redzējis tik kādās 3 vietās uz parastā un 3 vietās uz kazaku kadiķa. Bet, hmm, ja būs sporu mikroskopiskie attēli - varbūt viņam pietiks ar to? :)


Siona 21.maijs, 21:29

Tūliņ pievienošu sporu attēlus - ļoti glīti!!!!! Labi, ievākšu! Kam viņam? :)


Latvijas Dabas fonds, Latvijas Ornitoloģijas biedrība 2008 - 2015
© dabasdati.lv
Saglabāts